15
sep
Seneste opdatering: 20/10-16 kl. 0740
28 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Helmuth Nyborg, professor i udviklingspsykologi emer., dr. phil.

[..] – Hvad betyder Mona Sahlins politiske visioner for Sverige? Moderne forskning giver et forstemmende klart svar: Dynamiske demografiske analyser, intelligensforskningen, og adfærdsgenetikken viser samstemmende, at hendes åbne indvandrerideologi formentlig på langt sigt vil reducere Sverige til en tredjerangsnation.

Det, der først vækker ængstelse, er den meget skæve svenske sub-fertilitet. Svenskerne får alt for få børn. Det kan Sahlin ikke gøres ansvarlig for, men langtidsprojektioner antyder, at etniske svenskere vil komme i mindretal i eget land lidt efter midten af århundredet – selv uden yderligere indvandring. Her kommer så Sahlin på banen med ønsket om yderligere indvandring. Flere af indvandrergrupperne har nemlig høj fertilitet.

Svensk undertal ses allerede i flere byer, men det er umuligt præcist at sige nøjagtigt, hvornår det sker på landsplan. Dette skyldes, at Statistiska Centralburån i Sverige tæller naturaliserede indvandrere og deres børn med som svenske statsborgere. Denne legalt korrekte opgørelse er biologisk vildledende, idet den kunstigt puster etnisk svensk fertilitet op og undervurderer indvandrernes fertilitet. [..]

Næste springende punkt er Sahlins antagelse om, at efteruddannelse transformerer uuddannede indvandrere til produktive borgere. Hendes indvandrerpolitiske program falder til jorden, hvis dette ikke er tilfældet! Det mest betænkelige ved Sahlins socialdemokratiske parti- og indvandrerprogram har dog at gøre med Sveriges økonomiske fremtid. En række globale storskalaundersøgelser viser nemlig, at et lands gennemsnitlige IQ forudsiger ret præcist samme nations bruttonationalprodukt, dens personspecifikke produktivitet og dens økonomiske vækstrate, noget tidens økonomiske teorier ikke kan tilbyde

Udviklingsminister Søren Pind og prof. Nyborg, februar 2010

Det virkeligt alvorlige problem for Sahlins åbne samfundsmodel er den fri indvandring fra lav-IQ lande. Det vil uvægerligt sænke det svenske IQ-gennemsnit og dermed forringe Sveriges produktivitet og internationale konkurrenceevne. Det burde forurolige både nuværende og kommende statsledere, at demokrati ikke er uforenelig med et gennemsnitligt nationalt IQ på under 90.

Det burde vække bekymring, at norsk og dansk IQ falder i øjeblikket. Det burde rejse nakkehårene, at hvis Sahlins politiske indvandrerprogram sejrer efter Rigsdagsvalget den 19. september, vil vi se et fald i Sveriges gennemsnitlige IQ, der vil accelerere eksponentielt.

Det ultimative skrækscenarie er dog, at den forestående nedtur synes at omfatte hele Europa, hvor IQ-gennemsnittet vil falde som funktion af skæv subfertilitet og betydelig indvandring fra lav-IQ lande.

Europa, De Forenede Nationer, og menneskerettighedsorganisationerne spiller højt spil med deres globalisering og åbne multikulturelle politik; en udvikling som får en hård dom i lyset af videnskabelige indsigter fra demografi, udviklingspsykologi, adfærdsgenetik og økonomi. I værste fald vil denne politik på lang sigt reducere alle lande til bananrepublikker – uden at gavne udviklingslandene. Kun en tåbe frygter ikke demografisk dynamik.

På det mere jordnære plan må det anbefales, at statsministerkandidat Mona Sahlins nylige udtalelse om, at »Sverige må ikke blive som Danmark«, snarest omformuleres til: »Danmark må ikke blive som Sverige, fordi ingen sand tilhænger af frie demokratiske velfærdssamfund bør handle kontrafaktuelt ideologisk og derigennem sætte kommende generationers tilværelse på spil!«  Se det hele: Jyllands Postens kronik

Profssor Nyborg, der taler et formfuldendt svensk og må have et betydeligt lokalkendskab, bliver sikkert ikke citeret for dette i den svenske valgkamps slutspurt. At der er meget betydelige problemer allerede i dag, ser  man ser af hvor mange der end ikke klarer at kvalificere sig til det svenske enhedsgymnasium, der som bekendt også uddanner håndværkere. I snit kvalificerer 88.9 % sig, men det dækker over meget store forskelle, som svenskerne forklarer ved “uboglig baggrund og medbragte krigstraumer”:

•47 procent av avgångselever födda i Turkiet når gymnasiebehörighet. (på dansk: 53 % gør ikke)

•Av elever födda i arabiska länder från Marocko till Irak – med minoriteter som kurder, assyrier/syrianer, berber – når 54 procent behörighet. Innehåller många nyanlända från Irak. Exempelvis Egypten sticker ut med starkare betygssiffror. ( 46 % gør ikke)

•I topp bland Sveriges största invandringsländer ligger Finland med 82 procent behöriga.

Tre av fyra barn födda i Somalia är inte behöriga­ att söka gymnasiet efter ­nian.

8 juni 2010: Statistik döljer betygsskillnader

Ubehagelige tal hober sig op. Fra i år: Allt fler saknar gymnasiebehörighet, Många i Landskrona saknar gymnasiebehörighet, Hälften så hög gymnasiebehörighet i Bergsjön som i Askim.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 15 september 2010 - 07:42 - Svar

Victor

Posted: 15 september 2010 - 09:24 - Svar

  N. Bacon

  Posted: 15 september 2010 - 18:29 - Svar

  Mycket idiotiskt kan man beskylla SAS för, men denna gång är det faktiskt leverantören Gate Gourmet som “goes halal”.

  N. Bacon

  Posted: 15 september 2010 - 18:29 - Svar

  Mycket idiotiskt kan man beskylla SAS för, men denna gång är det faktiskt leverantören Gate Gourmet som “goes halal”.

Ulla Lauridsen

Posted: 15 september 2010 - 09:28 - Svar

Vi skal evindeligt høre om disse krigstraumer, men tyrkerne er nogle af de værste i alle henseender, og det er en gruppe, der ikke er kommet som flygtninge, men som indvandrere, de har været her længe, de kommer fra et demokrati, de er praktisk taget euroæere, for pokker?! Hvorfor skal vi altid høre om disse ‘krigstraumer’?

  Victor

  Posted: 15 september 2010 - 09:54 - Svar

  Jeg er ret skeptisk over traume-fortællingen. En del af os er gamle nok til at huske da latinamerikanske flygtninge kom til Danmark i ret stort tal. Mange af dem, især chilenerne og argentinerne, var fandeme traumatiserede – men det afholdt dem bestemt ikke fra at sørge for, at deres unger fik gode uddannelser. De fleste af de unger jeg kendte dengang fik faktisk en universitetsuddannelse.

  Der var godt nok en, som faldt uden for. Hun fik aldrig rigtig gjort skolen færdig; men blev vist fotomodel i stedet. Jeg har nu indtryk af, at det er gået ret godt med hende alligevel.

   Morten - - -

   Posted: 15 september 2010 - 10:15 - Svar

   Victor – det er næsten omsonst at nævne eksempler på, at traumatiserede flygtninge ikke nødvendigvis skaber omfattende problemer, som befolkningsgruppe betragtet. For der er ikke andre “eksempler” på det modsatte, end muslimerne.

   – Jo, jo, jeg tror da på, at der har været folk, hvis asociale adfærd har kunnet forklares med, at de sad i koncentrationslejr, o. s. v. Men er der en øgning i kriminaliteten, ytrer den sig i marginaler – ikke i faktorer!

   Jeg er overbevist om, at alle, der benægter det, inderst inde i deres sind, er i ond tro.

   – – –

Morten - - -

Posted: 15 september 2010 - 10:03 - Svar

@ Ulla Lauridsen

Mennesker med krigstraumer kan ikke transportere sig til Danmark. De befinder sig fortsat i krigszonerne eller i teltlejre rundt omkring, hvor de ikke får del i ret mange af de danske godgørenheds-milliarder.

Det er en triviel sandhed, som var omtalt i “den gemene hob” allerede i firserne, men fordi blev demonstrativt ignoreret, kom man i tvivl om, hvorvidt det nu også er sådan, det hænger sammen.

Men: Danmark har spenderet et multimilliardbeløb på tilrejsende asylsøgere, som man har kunnet sige sig selv, langt fra var de mest trængende. Det er et afgørende perspektiv, når vi skal bedømme, hvem der er de “gode” og hvem, der er de “onde” i denne sag, at magthaverne har prioriteret, som de har. Og det altså selvom det almindelige folk forsigtigt har peget på, at det var mere nyttigt at hjælpe folk i lejre, end at hjælpe folk, hvis væsentligste kriterium for at kunne være her er, at de er ressourcestærke.

Du har selv foreslået at sende alle asylansøgere til lejre, hvor vi så får reel mulighed for at forbedre vilkårene for alle flygtninge – sågar de allerringest stillede! Selvfølgelig, Ulla! Og det ved hyklerne på den anden fløj også. Det er det, der er så hæsligt ved deres “godhed”.

– – –

Nils

Posted: 15 september 2010 - 10:46 - Svar

Lort Dukaik’ troede nok, der stod WTC på døren. Man burde opstille en skulptur af dette vidunderlige menneske over for den kommende terroristhøjskole i København som en påmindelse om, hvor langt muslimsk fromhed kan bringe selv meget svagt begavede.

Probably the worst religion in town.

Emeritus

Posted: 15 september 2010 - 10:48 - Svar

Harald Nyborgs kronik er overordentligt politisk ukorrekt, men det betyder bare, at den bliver så meget bedre at få forstand af. Alle bør læse den. Hvis man mener som Mona Sahlin, at alle mennesker er født lige, kan man godt glemme alt om, hvad han skriver, for man kan alligevel ikke forstå, hvad Harald Nyborg mener. Hvis man derimod er af den opfattelser, at mennesker fødes forskellige, og at det højeste man politisk og menneskeligt kan håbe på, er at kunne tilbyde nyfødte lige chancer i livet, så vil man sagtens kunne forstå HN’s kronik.

Den gamle intelligensopdeling var alt for usentimental. Derfor blev den erstattet af en meget mere uklar og human beskrivelse, der lyder mere nuanceret, men reelt (og en tid lang) mere skånsomt dækker over nøjagtigt det samme som den gamle.
Lad mig minde om den brutale version:

Geni > 150
meget højt begavede 130 – 149
højt begavede 110 – 129
normalt begavede 90 – 109
– –
sinke 70 – 85
debil 50 – 69
imbecil 20 – 49
idiot < 20

Hvad er det så HN siger om gennemsnittet?
At det er mere end svært at ændre på en befolkningsgruppes IQ over tid. (Men at den kan ændres)
At immigranter syd for Sahara i gennemsnit præsterer som sinker (og at efterfølgende generationerne vil fortsætte med at underpræstere)!
At indvandrere fra Mellemøsten (arabere), Sydamerika og fra Syd- og Sydøstasien ligger lige over sinkestadiet, men altså underpræsterer signifikant i forhold til Skandinaver.

At IQ-gennemsnittet i Skandinavien (der har været svagt stigende) nu er begyndt at falde. (Hvorfor må man spørge?)

At '…en række storskalaundersøgelser viser nemlig, at et lands gennemsnitlige IQ forudsiger ret præcist samme nations bruttonationalprodukt, dens personspecifikke produktivitet og dens økonomiske vækstrate, noget tidens økonomiske teorier ikke kan tilbyde…'!

NB! Når HN nævner Sydamerika, tænker han formodentlig ikke specifikt på Brasilien, der på trods af at befolkningens IQ ifølge HN burde lige over sinkestadiet påviseligt er inde i en rivende økonomisk udvikling. Hvis IQ forårsager det?

Med venlig hilsen

Pk

Posted: 15 september 2010 - 13:02 - Svar

Talte med en svensk bekendt idag.
Han fortalte, med nogle venner indenfor sveriges retssystem, at der
i Sverige er to Roma familier, som ” går efter” gamle og svage svenskere,
både hjemme og ude.
Spurgte om ikke Mona Sahlin kendte til dette. Svaret var, at det måtte hun gøre, men ,
hun vil ikke tale om det.
Så EUs had, mod Sarkosy for at forsvare det franske folk, er ganske naturligt.
Roma familier skrev jeg , udtrykket klaner blev brugt.

  Anonym

  Posted: 15 september 2010 - 13:29 - Svar

  Jeg ved godt, hvad du taler om. Men det kan du ikke klandre Sahlin for. Familierne, der bor et sted i Nordsverige, kommer begge fra Finland og har et synderegister så langt som et ondt år.

Bjovulf

Posted: 15 september 2010 - 13:05 - Svar

Per Andreas

Posted: 15 september 2010 - 13:24 - Svar

Hvordan lykkedes det f.eks. Tyskland (vest) hvor praktisk taget hver eneste borger må have haft krigstraumer, at på forholdsvis kort tid opbygge en velfungerende, udadlelig demokratisk velfærdsstat. Uden psykologbistand. Det har tit undret mig.

  Bjovulf

  Posted: 15 september 2010 - 14:47 - Svar

  Ja, netop – tilsvarende for Japan, Korea, Kina – Indien godt på vej – og nu snart Vietnam.

  Måske fordi disse befolkninger ikke har en balladereligion, de kan søge tilflugt i,
  som konstant bekræfter dem i at ethvert problem ALTID er alle andres skyld –
  især jødernes – ?

  Anonym

  Posted: 15 september 2010 - 15:03 - Svar

  Det lykkedes nu ikke for tyskerne – det var briternes og amerikanernes skyld. (Og vores – vi demokratiserede vist Itzehoe).

  Men – hvis traumer skulle sætte sig så dybe spor, så måtte BOPAs og Holger Danskes børn og børnebørn have været lige til koldbøttefabrikken.

  Jeg har nu indtryk af, at vi har klaret os meget godt.

Mette

Posted: 15 september 2010 - 13:50 - Svar

Nyborg er på samme vej som Thilo Sarrazin, der har vakt stor opstandelse i Tyskland.

Emeritus

Posted: 15 september 2010 - 17:50 - Svar

IQ er vigtig, men…
At Harald Nyborg kan pege på en sammenhæng mellem IQ og evnen til at opbygge samfund med flotte bruttonationalprodukter har det vel lidt på samme måde som det at kunne påvise en sammenhæng mellem rygning og kræft. For eksempel som i formodningen: Det kan være, at du har fået kræft, fordi du ryger! Men er det nu helt sikkert? Tja, det kommer da an på…

I foreningen Mensa ved vi, at der findes mennesker med en IQ, der matcher Einsteins eller nok må vurderes endnu højere, og dog er ingen af dem i nærheden af at kunne opstille teorier, der i kvalitet og betydning matcher relativitetsteorierne (den generelle og den specielle). Der skal altså mere til end IQ.

På den anden side – hvis en hel befolkning underpræsterer, er det nok ikke kun IQ, det er galt med.

Med venlig hilsen

Emeritus

Posted: 15 september 2010 - 18:01 - Svar

Til Mette.
Er vi to enige om, at Thilo og Harald er budbringere?

Så er vi nok også enige om, hvorfor man prøver at lukke munden på de to.

Med venlig hilsen

  Mette

  Posted: 15 september 2010 - 18:50 - Svar

  Jeps, det er vi Emeritus, og jeg kan fortælle dig, at jeg ikke havde nået at læse nogle af de artikler, der har været fremme om Sarrazin, da jeg forleden dumpede ned hos Hodjanerne til de cirka 2 timers jamsession med han fra Potsdam. Det skete 28 minutter efter start. Det eneste jeg vidste om ham var, at der var en forfærdelig masse ballade med ham, og at han havde været refereret i Politiken for noget med et “jødisk gen”. Jeg ventede mig altså det værste.

  Mit skoletysk stammer fra tre år i folkeskolen, i gymnasiet valgte min årgang med en enkelt undtagelse alle engelsk, vi var matematikere, og Tyskland havde lavstatus. Ergo er mit tysk meget ringe, jeg kan slet ikke tale tysk, men det var alligevel godt nok til, at jeg blev helt fascineret af, hvad jeg oplevede og blev siddende til det var slut. Bagefter havde jeg det, som om jeg havde fået lidt morfin eller drukket en elefantøl meget hurtigt. Så fredeligt behageligt havde jeg det og undrede mig over det. Men det skyldtes vel dels den stærke koncentrationen for at fatte noget, og dels en velsignet tilfredsstillelse ved den civiliserede måde, denne udsendelse blev afviklet på samt den kendsgerning, at nu sker der noget nede mod syd. Det var en direkte udsendelse, hvor jeg altså missede starten, men næste dag lagde Hodjanerne det hele ud, så at jeg også fik starten med og hørte, hvordan Sarazzin fik en heltemodtagelse. Desuden blev han i de to timer behandlet med stor hjertelighed og respekt af de mange tilhørere og spørgere samt af programlederen, der var en kulturredaktør fra en af de aviser, der havde arrangeret det hele.

  Politikens omtale af denne mand har været helt ved siden af, og jeg er skuffet over Angela Merkels reaktion. Som jeg skrev i flere lange, begejstrede indlæg hos Hodjanerne, er Sarrazin efter min mening en redelig bureaukrat, der ikke mere vil tie. Og tak for det. Jeg fandt ud af på nettet, at han bl.a. stammer fra huguenotter, og det var måske dem, der kom til Preussen, da vores huguenotter nedsatte sig i Fredericia. I begge tilfælde lykkelige og problemløse indvandrerhistorier, hvor dygtige mennesker virkelig bragte noget godt med sig i form af deres kunnen. Jeg har kendt ganske mange danskere med huguenotnavne.

  Harald Nyborg har ligget i en næsten livlang fejde med en kollega i Århus. Jeg har aldrig haft noget i mod hans teser, jeg synes også, at mænd i nogle tilfælde gennemgående er bedre kørende end kvinder. I andre ikke. Al den polemik om mænds og kvinders hjerner har været direkte dum og båret af brødnid.

Nils

Posted: 15 september 2010 - 21:42 - Svar

Er heisst doch Helmuth – og som halvskåning foretrækker jeg Biltema, når jeg skal købe elhegn og gummistøvler.

Angående al den snak om intelligens, så forstod allerede de gamle racebiologisk inspirerede samfundsingeniører herhos, at den vigtigste fordel ved et folk med gode hoveder ikke er, at de kan hitte på smarte dippedutter, som kan sælges på eksportmarkederne, men at de kan have moral – at de kan have evnen til at tænke sig om og tage stilling til, om det, de gør, nu er godt eller ondt, hvilket overvejende leder til, at de gør det gode og opfører sig civiliseret.

Folk, der i mange generationer lever under et religiøst tyranni, der udstikker godt og ondt, mister vel evnen til moral – eller det moralske felt bliver mindre og mindre. Heraf udspringer den seneste socialisationstype fra forstæderne, som får væsentlig indflydelse på det svenske valg: ADHD-ML. Det perfekte menneske – i hvert fald hvis man selv sidder med fjernkontrollen.

Mette

Posted: 15 september 2010 - 21:58 - Svar

Her er et læserbrev fra en socialdemokratisk forfatter, der længe har været foruroliget af indvandringen. Det er Lars Olsen, som en overgang var blogger hos JP.

SVERIGES GLEMTE GHETTOER

Som forfatter holder jeg foredrag mange steder. I sidste uge var det på en nordisk boligkonference. Det var almene boligfolk fra Danmark, Norge og Sverige, som diskuterede fælles problemer. (…)

I den efterfølgende debat var jeg især spændt på det svenske indlæg. Det var direktøren for et af de store boligselskaber, og han talte rent ud af posen.

Min beretning fra Nørrebro passede »eksakt« på Stockholm, Göteborg, Malmö og andre svenske byer, sagde han.

Boligdirektøren fremlagde en række tal for Rosengården i Malmö, hvor over 90 pct. er indvandrere. I den store afdeling, Herrgården, er beskæftigelsesfrevensen 17. Det betyder, at 83 pct. af de voksne ikke er i arbejde. For tusindvis af børn er det et særsyn, at far og mor står op og går på job, forklarede han.

Samtidig pegede direktøren på, at de enkelte boligselskaber står alene med problemerne. Der er stort set ingen offentlige penge i boligsocial indsats. Han tilføjede, at segregering og ghettoer heller ikke diskuteres i den igangværende valgkamp. Eneste undtagelse er et forslag fra de borgerlige partier om økonomiske frizoner i udsatte bydele.

Det svenske indlæg stod i skarp kontrast til det fra danske boligfolk. Siden 1980’erne har vi i Danmark brugt op mod 30 mia. kroner på de belastede områder. I dag er 400 medarbejdere beskæftiget med indsatsen. Problemerne er stadig massive, men der gøres meget for at træde op mod social og etnisk segregering.(…)

I den svenske valgkamp diskuteres indvandring og integration i lyset af de højreorienterede Sverigesdemokrater, men det er en overordnet debat om »menneskesyn« og »fremmedfjendtlighed«. Den socialdemokratiske førstedame, Mona Sahlin, advarer imod, at Sverige »bliver som Danmark«, hvor hendes partifæller angiveligt har bøjet sig for de fremmedfjendske.

Hvis Mona Sahlin ikke kun var socialdemokrat af navn, men også af gavn, ville hun i stedet forlange »danske tilstande«: En ambitiøs samfundsindsats imod ghettoer og segregering. Men den svenske elite har valgt at definere sig ud af problemerne i stedet for at løse dem….”

http://jp.dk/opinion/klumme/article2180242.ece

steen

Posted: 16 september 2010 - 00:46 - Svar

Mette, ja den var med i bunken den 13
“Hvis Mona Sahlin var socialdemokrat…..” -der var ikke så helt lidt i weekenden og der er så meget nu, så jeg næsten er stået af. Godt det er oversået på søndag.

Det er ligesom med Sarrazin – for fire måneder siden kunne jeg følge med, nu er det svært. Der er dog en interessant i Wall Street Journal i dag, der opsummere Tyskland og Sarrazin: German Right Seeks New Voice.. Når man har lejlighed til at følge Sverige og Tyskland parallelt, så imponeres man faktisk af Tysklands niveau og dets mod, når man ved hvad de er oppe imod af ballast fra fortiden. De har en fremragende presse og mange gode politikere, der godt kan se at Sarrazin ikke er brunskjorternes genkomst. De hærger til gengæld den svenske valgkamp, skam og skændsel tilsat Reinfeldt lumpne udtalelser. Af og til tænker jeg på, om ikke Strindberg havde ret, at Europa slutter på den vestlige side af Øresund og asiaternes kontinent begynder i Malmø 🙁

  Mette

  Posted: 16 september 2010 - 10:29 - Svar

  Steen.

  Undskyld. Jeg har også svært ved at stå distancen. Huset flyder med med udrevne avisrtikler og læserbreve. Hvis du ser JP i dag, vil du bag på Uhrskovs kronik finde en af Rasmus Sand Høyers mest pragtfulde tegninger af Mor Danmark med en rasende lille fuldskægget gnom i natkkole i indkøbsvognen. I går var det Pippi Lanstrømpe, der strålende glad greb en brun hånd, mens Mor Danmark så rasende til.

  Jeg blev sur over Uhrskovs kronik, der er så smalsporet akademisk, at han skulle skamme sig. Og der er allerede bebudet svar fra Mchangama og Stjernfelt. Det handler om liberale, som de ser dem, og det er fra metropolen. Forsiden af JP melder om, at der er et nyt jysk oprør på vej mod Løkke, og det er os i det gamle Venstre, der altså ikke er ude på marginalerne hos akademikerne, skønt nogle af os rent faktisk er akademikere, men bare aldrig tænker på os selv på den måde. Mere højskoleagtige om jeg så må sige. Nede ved jorden men ikke nødvendigvis bondske. Skønt hvad er der i vejen med bønderne? De udgjorde da indtil for få år siden landets fundament . 🙂

Emeritus

Posted: 16 september 2010 - 11:37 - Svar

Kære Mette.
Harald Nyborg undlader aldeles at komme ind på kønsforskelle i sin kronik. Men disse forskelle er jo temmeligt evidente og hverken bekymrende eller kontraproduktive. Tværtimod. Eftersom vi dør, er det – for eksempel – vældig godt fundet på, at vi bliver født på en mangfoldig måde, så vi ikke kun dør, men at der uafbrudt er nogen til overs. Det er også vældig godt fundet på, at naturen anviser en ret behagelig måde at komme i gang med formeringen på, så vi efterfølgende og kontinuerligt kan komme til verden. At metoden er baseret på visse forskelle så som princippet om to køn er jo en pointe, der gør mødet mellem to af forskelligt køn særligt interessant og en genetisk ret robust løsning. Interessant altså ikke på trods af, men især på grund af forskellene.
Kun meget utilfredse, kan være sure over, at det er sådan.

Men HN’s ærinde er et helt andet, hvori blanding med og sammenføring af lukkede, underpræsterende populationssystemer spiller en bekymrende rolle for ham som forsker. Han er bekymret over forhold, som kan ændre præstationsniveauet i den danske befolkningssammensætning i negativ retning, hvor den gennemsnitlige IQ burde stige i takt med stedse større krav til arbejdsstyrken på grund af mere og mere sofistikerede arbejdsrutiner, omstillingsparathed og svære teknologiske udfordringer. Så mange som muligt bør kunne stå model til det komplekse samfunds utallige krav, så det ikke bryder sammen – ikke et samfund for få så samfundets opretholdelse og videreudvikling umuliggøres. Importerer man ukritisk befolkningsgrupper, der underpræsterer genetisk (læst ud fra IQ) svækkes efter hans mening hele samfundets præstation gennem arvemassen. Han har jo ret i, at IQ er en ikke helt uvæsentlig indikator, og at samfundindretning og IQ bør følges nogenlunde ad.

Der er dog nogle ældre undersøgelser, som peger på, at højtbegavede født af normaltbegavede børn, får børn og børnebørn som nærmer sig normalområdet igen og ender der.
Tilsvarende går det for børn, der ikke er godt kørende, men født af normalt begavede.

Naturen har det altså med at ‘rette op’ på udsvingene over et par generationer og nærme sig normalområdet. Det er både ærgerligt og trøsterigt.

Problemet er normalområdet. Hvor befinder det sig? Og hvorfor befinder det sig for nogle populationer tæt på sinkestadiet?

Fra sådanne spørgsmål er der ikke langt hverken til tanker om racehygiejne eller til den socialistiske afværgeforestilling om, at alle er født lige.

Ikke desto mindre bør man tage HN’s tankegang som forskerens blik alvorligt, for det må være enhver nations ret at ville forsvare sin position i Verden – også arvemæssigt. Det må omvendt være forbundet med dumhed og det kan slet ikke anses for hensigtsmæssigt, hvis man politisk og med fuldt overlæg inviterer til irrevesible forringelser af arvemassen, hvis det kun er politik der skal til og ikke blot dumhed.

Hvis alle er lige, og alt er lige godt, går politik og dumhed i ét.

Med venlig hilsen

Mette

Posted: 16 september 2010 - 22:33 - Svar

Kære Emeritus.

Tak for dit gode svar. Jeg havde ganske rigtigt ikke læst Nyborgs kronik, sidst jeg skrev, men det har jeg nu, den lå parat. ´

I den sidste halve snes år har diskussionen om nationale genmasser været et stadig tilbagevendende emne i den norske debat, og det har jeg ikke brydt mig om. Men diskussionen trænger sig jo også på her, når vi får at vide, hvor mange indvandrere der forlader skolen som funktionelle analfabeter. Det er unægteligt rystende at tænke på konsekvenserne både for dem og for samfundet, og at der er tale om et fænomen, der bliver mere og mere udtalt rundt om i landet.

Sarrazin udtalte sig lidt mere forsigtigt end Nyborg, begge regner med flere typer intelligenser men koncentrerer sig alligevel om en enkelt. Nyborg skriver i kronikken, at kun den er virkelig interessant, og deri vil mange sikkert være uenige. Men han har en pointe, når det gælder samfundets overlevelses- og konkurrenceevne.

Nuvel, der er meget, vi ikke ved, og som et eksempel nævnede Sarrazin under Postdam mødet (hvor ca. 700 mødedeltagere forudgående havde fået deres tasker undersøgt, fordi den mand af andre opfattes som meget farlig), at en test i England viser, at indvandrere fra Indien klarede sig bedre end englænderne. Men at englænderne klarede sig bedre end pakistanske indvandrere. Det er jo umiddelbart noget mystisk, eftersom indere og pakistanere indtil for få årtier siden boede i samme land.

Som du sikkert har lagt mærke til, er Karen Blixen med mellemrum udsat for hård kritik og kaldes racist, og det gælder både her i landet og i Kenya. Ved de lejligheder nævnes det hyppigt, at hun et sted skrev, at afrikanerne gik i stå i niårsalderen. Nu vil jeg jo nok sige, at en niårig kan være vældig vaks, men alligevel, ser vi ikke en del tunge “niårige” voksne omkring os i disse år? Og kan den gennemsnitlige lave IQ syd for Sahara ikke have forbindelse med, at vore tiltag for at hjælpe Afrika i bedste fald ikke har gjort skade, som FN har udtrykt det? Eller sagt med andre ord, at de fleste projekter er spildte.

Der er nogle sætninger i Nyborgs kronik, som jeg måtte læse et par gange, fordi jeg først troede, at der var en trykfejl, skønt logikken er klar nok. Han skriver:

“Det burde forurolige både nuværende og kommende statsledere, at demokrati ikke er uforeneligt med en gennemsnitlig national IQ på under 90.”

Skulle den situation opstå, er der ikke mange til at trække læsset i et højtudviklet velfærdssamfund, og der er alt for mange til at sætte sig på dem og jage dem ud af landet. Det er jo allerede sådan, at der bliver flere og flere, som kan stemme sig til vores penge.

Mvh.

Leave a Comment