15
sep
Seneste opdatering: 20/10-16 kl. 0740
28 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Helmuth Nyborg, professor i udviklingspsykologi emer., dr. phil.

[..] – Hvad betyder Mona Sahlins politiske visioner for Sverige? Moderne forskning giver et forstemmende klart svar: Dynamiske demografiske analyser, intelligensforskningen, og adfærdsgenetikken viser samstemmende, at hendes åbne indvandrerideologi formentlig på langt sigt vil reducere Sverige til en tredjerangsnation.

Det, der først vækker ængstelse, er den meget skæve svenske sub-fertilitet. Svenskerne får alt for få børn. Det kan Sahlin ikke gøres ansvarlig for, men langtidsprojektioner antyder, at etniske svenskere vil komme i mindretal i eget land lidt efter midten af århundredet – selv uden yderligere indvandring. Her kommer så Sahlin på banen med ønsket om yderligere indvandring. Flere af indvandrergrupperne har nemlig høj fertilitet.

Svensk undertal ses allerede i flere byer, men det er umuligt præcist at sige nøjagtigt, hvornår det sker på landsplan. Dette skyldes, at Statistiska Centralburån i Sverige tæller naturaliserede indvandrere og deres børn med som svenske statsborgere. Denne legalt korrekte opgørelse er biologisk vildledende, idet den kunstigt puster etnisk svensk fertilitet op og undervurderer indvandrernes fertilitet. [..]

Næste springende punkt er Sahlins antagelse om, at efteruddannelse transformerer uuddannede indvandrere til produktive borgere. Hendes indvandrerpolitiske program falder til jorden, hvis dette ikke er tilfældet! Det mest betænkelige ved Sahlins socialdemokratiske parti- og indvandrerprogram har dog at gøre med Sveriges økonomiske fremtid. En række globale storskalaundersøgelser viser nemlig, at et lands gennemsnitlige IQ forudsiger ret præcist samme nations bruttonationalprodukt, dens personspecifikke produktivitet og dens økonomiske vækstrate, noget tidens økonomiske teorier ikke kan tilbyde

Udviklingsminister Søren Pind og prof. Nyborg, februar 2010

Det virkeligt alvorlige problem for Sahlins åbne samfundsmodel er den fri indvandring fra lav-IQ lande. Det vil uvægerligt sænke det svenske IQ-gennemsnit og dermed forringe Sveriges produktivitet og internationale konkurrenceevne. Det burde forurolige både nuværende og kommende statsledere, at demokrati ikke er uforenelig med et gennemsnitligt nationalt IQ på under 90.

Det burde vække bekymring, at norsk og dansk IQ falder i øjeblikket. Det burde rejse nakkehårene, at hvis Sahlins politiske indvandrerprogram sejrer efter Rigsdagsvalget den 19. september, vil vi se et fald i Sveriges gennemsnitlige IQ, der vil accelerere eksponentielt.

Det ultimative skrækscenarie er dog, at den forestående nedtur synes at omfatte hele Europa, hvor IQ-gennemsnittet vil falde som funktion af skæv subfertilitet og betydelig indvandring fra lav-IQ lande.

Europa, De Forenede Nationer, og menneskerettighedsorganisationerne spiller højt spil med deres globalisering og åbne multikulturelle politik; en udvikling som får en hård dom i lyset af videnskabelige indsigter fra demografi, udviklingspsykologi, adfærdsgenetik og økonomi. I værste fald vil denne politik på lang sigt reducere alle lande til bananrepublikker – uden at gavne udviklingslandene. Kun en tåbe frygter ikke demografisk dynamik.

På det mere jordnære plan må det anbefales, at statsministerkandidat Mona Sahlins nylige udtalelse om, at »Sverige må ikke blive som Danmark«, snarest omformuleres til: »Danmark må ikke blive som Sverige, fordi ingen sand tilhænger af frie demokratiske velfærdssamfund bør handle kontrafaktuelt ideologisk og derigennem sætte kommende generationers tilværelse på spil!«  Se det hele: Jyllands Postens kronik

Profssor Nyborg, der taler et formfuldendt svensk og må have et betydeligt lokalkendskab, bliver sikkert ikke citeret for dette i den svenske valgkamps slutspurt. At der er meget betydelige problemer allerede i dag, ser  man ser af hvor mange der end ikke klarer at kvalificere sig til det svenske enhedsgymnasium, der som bekendt også uddanner håndværkere. I snit kvalificerer 88.9 % sig, men det dækker over meget store forskelle, som svenskerne forklarer ved “uboglig baggrund og medbragte krigstraumer”:

•47 procent av avgångselever födda i Turkiet når gymnasiebehörighet. (på dansk: 53 % gør ikke)

•Av elever födda i arabiska länder från Marocko till Irak – med minoriteter som kurder, assyrier/syrianer, berber – når 54 procent behörighet. Innehåller många nyanlända från Irak. Exempelvis Egypten sticker ut med starkare betygssiffror. ( 46 % gør ikke)

•I topp bland Sveriges största invandringsländer ligger Finland med 82 procent behöriga.

Tre av fyra barn födda i Somalia är inte behöriga­ att söka gymnasiet efter ­nian.

8 juni 2010: Statistik döljer betygsskillnader

Ubehagelige tal hober sig op. Fra i år: Allt fler saknar gymnasiebehörighet, Många i Landskrona saknar gymnasiebehörighet, Hälften så hög gymnasiebehörighet i Bergsjön som i Askim.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?