25
dec
Seneste opdatering: 26/12-10 kl. 0620
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!

On this week’s special edition of Stakelbeck on Terror, CBN News goes inside Iran’s fearsome Revolutionary Guards Corps with Reza Khalili, a former member who worked undercover for the CIA to bring down the Iranian regime.The Revolutionary Guards Corps is the most powerful and influential force behind Iran’s secretive and radical regime.Over the past 30 years, its structure has been nearly impossible for Western intelligence agencies to penetrate. Yet, Khalili put his life on the line to gather sensitive information for the CIA about the inner workings of the Iranian regime. Tak til Kitman.(sendt på TV den 14 december 2010.)

Det uvidende flertal på Københavns Rådhus, skulle spidse øren ved min. 25:20, om hvad regimets moskeer benyttes til (Vibevej Stormoskéen.)

Obama: Mit ansvar at imødegå negative stereotyper om islam

Det er svært at undgå en opfattelse af at Barack Obama får en betydeligt blidere behandling i konservative europæiske medier end i tilsvarende amerikanske. Man kan gætte på flere årsager. Borgerlige europæere ønsker ikke at spejle den vulgære hadkampagne der blev George W. Bush til del. Man ønsker ikke at blive sat i bås med primitive konspirationsteorier om krypto-islamisk identitet eller forfalskede fødselsattester. Man føler måske at man som borgerlig ikke skal distancere sig fra den traditionelle alliancepartner USA. Man læser måske kun amerikanske mainstreammedier, og tror sig velinformeret. Og måske er europæisk borgerlighed og konservatisme over hele linjen noget slattent og halal noget, set i forhold til USA.

Hvor om alting er, Obama har et alenlangt synderegister af sort-på-hvidt udtalelser af alarmerende karakter. David Horowitz’ og Robert Spencers nye pjece om emnet indeholder ikke noget nyt, men den samler det kendte med udførlige kildeangivelser (LFPC).

[…] “As Americans, we will not and never will be at war with Islam,” Obama declared, echoing almost verbatim words he used in his June 2009 Cairo address, and then adding: “It was not a religion that attacked us that September day. It was al-Qaeda, a sorry band of men, which perverts religion.” […]

“I think we’ve got a unique opportunity to reboot America’s image around the world and also in the Islamic world in particular.” […]

In Mumbai in November 2010, Obama used an appearance at St. Xavier’s College to praise Islam again as “the religion that teaches peace, justice, fairness and tolerance” […]

Mr.Obama describe the call to prayer as ‘one of the prettiest sounds on Earth at sunset.’” […]

He also referred to the Koran as “holy,” and said “peace be upon them” after mentioning Moses, Jesus, and Muhammad, adding that “peace be upon him” after uttering the name of a prophet is standard practice for Muslims. […]

At Cairo Obama also made the strange statement: “I consider it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear.” […]

“And here in the United States,” Obama continued, “Ramadan is a reminder that Islam has always been part of America and that American Muslims have made extraordinary contributions to our country.” […]

Dalia Mogahed. Mogahed is the President’s adviser on Muslim affairs. She said on British television in 2009, “Sharia is not well understood and Islam as a faith is not well understood.” […]

[Dalia Mogahed:] “I think the reason so many women support Sharia is because they have a very different understanding of Sharia than the common perception in Western media.” […] Robert Spencer & David Horowitz: Obama and Islam

Dagens Danmarksbask

“Dansk riksradio påminner numera mycket om det jag kunde höra från skånepartisten Carl P Herslows kanal när jag var liten”, säger Lena Sundström. Skåningen – en komplex figur utan komplex

Sig Allahu Akhbar til din sharia-kylling – eller boykot Rose Poultrys

I Politikens Allahu Akbar – i Vinderup slagter de fjerkræ i Guds navn,kan man læse følgende:

Siden 1970′ erne er stort set alle kyllinger i Danmark blevet halalslagtet, ligesom næsten alle danske ænder og kalkuner bliver det, selv om det ikke altid kan ses på pakken. Ifølge sharia skal besværgelsen siges i dyrenes dødsøjeblik, for at kødet kan være rigtigt halal. Rose Poultry mener, at slagteriet er for voldsomt til at vise i medierne. Derfor måtte Politiken kun komme på besøg, hvis der ikke var en fotograf med. I stedet har Rose Poultry sendt avisen et stærkt beskåret fotografi, hvor det ikke er muligt at spotte et eneste blodstænk. Billedet her er fra et tidligere besøg hos et andeslagteri.

Det er forståeligt, at slagteriet gerne vil sælge til den muslimske verden, der ikke kan brødføde sig selv. Arablandene importerer 85 % af alle deres fødevarer, hvad der allerede gjorde deres bojkot trusler af Danmark og Arla i 2006 til en dårlig vittighed. Men det er ikke forståeligt, at muslimer har mere krav på at vide, om kyllingerne er halal-slagtede, end at ikke-muslimer har krav på at vide, de ikke er det. Har de ret til at betragte vores fødevarer som urene, har vi naturligvis samme ret til at betragte deres som urene. I Rose Poultry beskrivelse,Halal-slagtet, er der en mildere beskrivelse af slagtemetoden. Og, hvad, så længe de dumme danskere ikke gør vrøvl, og kræver deres kyllinger og slagtekvæg ikke-halal-mærket, så går den jo. Vi vil opfordre enhver til at begynde med at bjojkotte dette slagteri, og iøvrigt insitere i den lokale Brugs på, at få kød der er mærket “ikke-halal-slagtet.” Deres varer hedder bland andet ”Majskylling”, ”Holger”, ”Rose” og ”Økologisk Kylling” og “De fem gårde.” Send dem en mail på rose@rosepoultry.dk

Hos Rose Halal-slagter vi al fjerkræ – ligesom de øvrige danske fjerkræslagterier gør det. Årsagen er mange årtiers eksportsucces til muslimske lande, hvor Halal-slagtning er påkrævet. Og da vi på slagtetidspunktet ikke ved, på hvilket marked, kyllingerne skal sælges, er det mest praktisk at Halal-slagte hele produktionen. Det koster da heller ikke forbrugerne hverken mere eller mindre, at vi gør dette. og rent slagtemæssigt gør det heller ikke nogen forskel, for det er kun måden, slagtningen overvåges på, der er speciel ved Halal.

Slagtningen skal ifølge loven overværes af en slagterimedarbejder for at sikre, at dyrene ikke lider overlast. På de danske slagterier er disse medarbejdere muslimer. Når man begynder at slagte, og hver gang der har været en pause i slagtningen, fremsiger den muslimske medarbejder en bøn for sig selv, der oversat lyder: ”I Guds navn. Allah er den største.”

Paris-deklarationen

Vedtaget d. 18. december 2010 (oversat af Nicolai Sennels fra Riposte Laique)

Konferencen Islamiseringen af Europa, som blev afholdt i Paris, Frankrig, d. 18. december 2010, er grundlæggende for fremtidig forenet aktivitet. For første gang var talere fra hele Europa samlet for at tale imod islamiseringen af vores kontinent. Ved konferencens afslutning kunne de 32 partier, organisationer, foreninger, internet-magasiner og nyhedsblogs tilslutte sig denne fælles deklaration:

“Vi rejser os imod den aggressive promovering af islam, imod bedende muslimers besættelse af offentligt rum, imod offentlig financiering af moskeer, imod udviklingen af halal-madmarkedet, imod islamisk undertrykkelse af kvinder og imod enhver form for fremgang for islam i Europa. Stillet overfor islamiseringen af Europa, vil vi styrke vores tusindårige kultur, dets værdier og traditioner.

Vi inviterer alle folk fra Europa og verden til at beskytte vores børns og børnebørns fremtid, ved at stå op imod enhvert forsøg på at erstatte landenes love – vores historiske arv og garanti for social harmoni – med importerede regler, som ikke kan forenes med vores love.

Vi inviterer Europas og verdens folk til at forsvare europæiske borgeres ytringsfrihed, retten til fri debat og frie og åbne valg angående disse ting.

Vi inviterer alle folk til gennem politik og medier at modsætte sig de stigende krav fra islam, ligesom vi også modsætter os enhver form for totalitarisme.

Vi inviterer dem til at at arbejde sammen og modsætte sig enhver form for ukonstruktive grupperinger og indbyrdes jalousi i kampen mod islamisering, for enhver splittelse vil være skadeligt for vores folk og lande.

Vi inviterer enhver til at tilslutte sig en forening eller et parti, der deltager i denne kamp, som er i overensstemmelse med ens egen politiske holdninger og til at forene sig med andre mennesker, grupper og lande for derigennem at oprette et stærkt netværk. Dette er den eneste måde hvorpå vi kan bekæmpe den sexistiske, homofobiske, islamiske totalitarisme, som gennem trusler og demografiske dynamikker forsøger at undertrykke den humanistiske civilisation. Vi modsætter os obskurantisme, overtro og menneskets blinde underkastelse overfor morbide og skandaløse principper.

På denne dag og i denne tid, har vi grundlagt en fri forening af uafhængige organisationer. Vi er et forenet hold. Vi har en kamp at kæmpe. På denne dag og i denne tid, starter vi en europæisk modstandsbevægelse, grundlagt på forsvaret for vores civilisation, som er stillet overfor en ny form for totalitarisme.”

Videos, taler på Bivouac-ID.

Dialog og diskrimination

“Kan borgere kræve særbehandling? Det afhænger af, hvem borgeren er.”

Kronik af Lone Nørgaard Britta Mogensen i Fyens Stiftstidende

Kan en borger, der henvender sig til en offentlig myndighed, stille krav om en eller anden form for særbehandling? Ja, men det kommer an på, hvem borgeren er. Kan en ansat stille krav om en eller anden form for særbehandling -endog på bekostning af borgeren? Ja, men det kommer an på, hvem den ansatte er.

Lad os løfte sløret for en diskrimination, der i stigende grad rammer etniske danskere. Listen over de krav, som nogle muslimske ansatte stiller overalt, er nemlig alenlang.

Her skal vi fokusere på de ansatte, der er blevet imødekommet i deres krav om at bære tørklæde i offentlige institutioner. Som det nok er gået op for de fleste, er tørklædet ikke bare 30 gram stof og heller ikke at sammenligne med det tørklæde, bondekvinder og tjenestepiger var iført under deres arbejde. Tørklædet er et ideologisk adskillelsessymbol, som er indhyllet(!) i religiøse gevandter. Politik forklædt som religion.

De islamiske krav har -som stadig flere har fået øjnene op for -deres udspring i den fremmedartede lovreligion sharia. Og sharia er på vej frem og er fremmet ved, at modstand mod sharia og dens fremmeste symbol, hijab’en, er blevet indlemmet i racismepakken. Derved kræves der særlige grunde til at kunne afvise ansatte, der ønsker at promovere et fremmed symbol. Som uvæsenet har bredt sig, er det øvrige personale blevet delt mellem tilhængere (” det ser så sødt ud, og de er dygtige”) og modstandere (” politisk ideologi og religion hører til i privatlivet”). Sidstnævnte må finde sig i tingenes tilstand eller finde andet job.

Protesterer de højt, tvinges de til at finde en anden arbejdsplads. Så vidt er det kommet i løbet af 20 år.

En særlig gruppe borgere kan skam også stille krav -og få dem imødekommet. I nogle ikkevestlige lande er det ikke ualmindeligt, at hele familien til en patient nærmest flytter ind på hospitalet. Det har formentlig sin baggrund i, at familiemedlemmer dér er nødt til at hjælpe patienten med dette og hint. Dette er ikke nødvendig i Vesten, men det holder ikke familien fra at troppe op i flok, gå i vejen for personalet og opføre sig, som om man er hjemme -med tilhørende støj og uro. Hvorfor tilpasse sig og lave om på egne kulturelle vaner, når modtagerlandet beredvilligt giver afkald på princippet om, at alvorligt syge patienter skal have ro? Eksempel: En 78-årig brystkræftopereret måtte lade sig udskrive på grund af et utåleligt leben på stuen fra morgen til sen aften. Højeste prioritet havde en muslimsk medpatients krav om at have sine familiemedlemmer omkring sig fra hele dagen.

Mandlige jordemødre og gynækologer vil om føje år kunne se sig om efter et andet speciale. Muslimske kvinder har nemlig ret til at kræve kvindelige behandlere, ligesom muslimske mænd kan stille krav om, at læger, sygeplejersker og andet plejepersonale skal være af samme køn som patienten. Kønsdiskriminationen betragtes som så legitim, at en mandlig jordemoder på nattevagt måtte kontakte en kvindelig kollega og kræve, at hun stod ud af sin seng og kom på arbejde. Der må ganske vist ikke kønsdiskrimineres på arbejdspladser, men i det offentlige system ses der gennem fingre med en sådan diskrimination, når blot der drysses religion ned over.

Hvilke borgere er det så, der ikke må stille krav? Det er de mennesker, for hvem tørklædet er et dokumenteret symbol for undertrykkelse, intolerance, ufrihed, skelnen mellem rent-urent.

Ja, alt det de tager afstand fra i hverdagen, fordi det er langt fra de værdier, som de holder højt.

Værdier, som de har kæmpet for i deres eget liv: Kønsligestilling, ligeværd, ( ytrings) frihed og demokrati. Men at foretrække egne værdier er i nutidens sprog lig med racisme. Vi har gang i newspeak a la George Orwells 1984. Som udråbte racister reduceres tilhængere af ligestilling og ligeværd til andenklassesborgere i deres eget land. De er ikke værdige at blive behandlet ordentligt og med respekt i offentligt regi. Derfor må de lide den tort at blive truet til at underkaste sig, nægtet behandling på hospitaler og nægtet hjælp på socialforvaltninger.

Medløberne kommer omgående deres krævende kolleger til undsætning og trækker racisme-, islamofobi-og xenofobikortet. Derved kan de indhyllede fundamentalister trække offerkortet.

Hvem de virkelige ofre er, vendes fuldstændigt på hovedet. Man tror, det er løgn. Man må være kommet til en fremmed planet, der minder om en parodi af Ludvig Holberg. For enten underkaster kritikerne af sharia sig de nye tider, eller også må de finde sig i at blive kaldt racister, fremmedfjendtlige og dårlige mennesker.

Men indoktrineringen af medløberne har langt videre konsekvenser. I deres knæfald for en brutal ideologi brutaliseres de selv og føler ikke den fjerneste empati med de mennesker, der søger hjælp i fx hospitalssystemet. De hjælpsøgende har nemlig i medløbernes øjne blot et ondt og ækelt menneskesyn og skal behandles derefter. Tolerance over for islamisk intolerance giver disse mennesker en varm følelse af at tilhøre den gode del af menneskeheden. De mener, at denne postulerede godhed er deres ret til én gang for alle at knække modstanden hos anderledes tænkende.

Er disse oven i købet sårbare på grund af sygdom eller et socialt behov, er de nemme ofre.

Det måtte en patient sande, da hun mente, at promovering af politiske og kvasi-religiøse symboler ikke hører hjemme i en verdslig institution som et hospital. Hun blev udsat for en uventet afstumpethed, som næppe tidligere har været praktiseret på vores hospitaler.

En argument-resistent overlæge, en indhyllet læge, som insisterede på at forkynde sin tro for patienten, en mandlig muslimsk læge, der truede patienten med at operere hende i stedet for hendes egen læge, og som skjulte sit navneskilt for at kunne forblive anonym, verbale overgreb med beskyldninger om racisme af en patientkontaktperson og en indkaldt straffeekspedition, som også afdelingsygeplejersken deltog i, hvor patienten blev truet med hjemsendelse uden operation.

Efter den psykiske nedbrydning, straffeforanstaltningerne, truslerne og dødsangsten, som patienten måtte igennem, inden hun bukkede under og underkastede sig, er hun nu hjemme igen. Her kan hun fundere over, hvordan det er kommet så vidt, at hendes egne landsmænd har taget en ideologi til sig, der er i modstrid med såvel lægeløfte som plejepersonalets etiske regler.

Skal danske borgere i fremtiden over skatten betale til det offentlige system uden at kunne bruge det? Af den enkle grund, at de ikke vil acceptere at blive konfronteret med en politiskreligiøs ideologi, som de tager stærkt afstand fra? Er de dermed afskåret fra at få hjælp eller behandling på bl. a. socialforvaltninger og hospitaler? Hvis det er tilfældet, vil vi for en gangs skyld være dem der stiller krav: Nemlig at blive fri for andres ideologi. Hvilke politikere tør give det klare signal, at de tavse, de intimiderede og modstanderne af fortsat islamisering af vores verdslige institutioner skal behandles med respekt og empati? Den respekt og empati, der var til stede, inden kulturudskiftningen gik i gang.

Lone Nørgaard og Britta Mogensen Lone Nørgaard er lektor cand. mag, Britta Mogensen er antropolog

Fyens Stiftstidende  21.12.2010  gengivet med forfatternes tilladelse


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Lotte

Posted: 25 december 2010 - 10:16 - Svar

Jeg forstår ikke, du kun har peger på Rose Poultry, Danpo har samme politik.

http://danpo.dk/main/default.asp?id=29&subid=41&langID=3

og bornholmerhanen:

http://www.facebook.com/pages/BornholmerHanen/149965111695836

Når det er sagt, jeg æææelsker kylling og det irriterer mig grusomt. Ikke så meget på grund af kyllingens trivsel i forb. med metoden, det virker dobbeltmoralsk på mig at påberåbe sig lidelse i forb. med kyllingslagteri, snart sagt ethvert dyr lider i en eller anden forstand, når der er tale om stordrift.
Det der generer mig er at de færreste forholder sig kritisk til den omnipotente eller magiske tænkning, der omgiver denne idiotiske idé. En ting er, hvad der er i folks hjerter, de må de selv om, men når institutioner begynder at understøtte forestillingen, er vi ude på en skråplan.

I psykologien er omnipotent tænkning et fænomen, barnet gennemgår i 3-5 års alderen, altså forestillingen om, at de men tankerne alene kan ændre omgivelserne/præmisserne for det, der sker. Og hvis det fortsætter vil man kunne regne med en diagnose på et eller andet tidspunkt – indenfor psykiatrien.

Jeg har lidt ondt af kyllingen, principielt ikke mere, end hvis den render rundt uden hoved, når den forlader landmandens slagteblog, til gengæld er jeg voldsomt bekymret for måden at tænke på – eller ikke tænke på. Vi bør diskuttere det mere fremfor selve kyllingens og dennes måske/måske ikke lidelse.

Omnipotent tænkning er en fase/diagnose eller et litterært metodisk greb i moderne videnskab ikke en universel præmis for menneskeheden.

  steen

  Posted: 25 december 2010 - 11:37 - Svar

  Lotte: Det har de jo allesammen – du så Danmark satser på halalkøer, men man skal jo begynde et sted, og nu er de i Politiken idag.

  Jeg vil spørge supermarkedets slagter næste gang, om han har noget, der ikke er halal. Hvis han ikke ved det, får han at vide at jeg ikke køber noget.

   Lotte

   Posted: 25 december 2010 - 12:03 - Svar

   Ja, jeg så godt, det var i artiklen, men for sent.

   Jeg har spurgt et par af mine Føtex, Kvickly, ingen kunne svare på det.
   Og så vil jeg forresten ikke være med til ikke at spise kylling. Det kompromis er for stort her i huset.

   Jeg tror heller ikke på den manifestation, forbrugerboykot er overvurderet anno 2010 med mindre, det sættes virkelig seriøst i system.

   Men for princippets skyld, vil jeg da lyse velsignelsen over kræet fremover.

   Svend

   Posted: 25 december 2010 - 12:32 - Svar

   En metode til at gøre halal-slagtet kød haram, er hvis man først vælger noget svinekød før man går til køledisken med fjerkræ, får eller okse, og så ‘glemmer’ svinekødet i pågældende køledisk med halal-slagtet kød.

   Da SAS besluttede at alt kød serveret i flyene skulle være halal, var det med den begrundelse, at halal-slagtet kød ikke må opbevares eller transporteres sammen med kød, der ikke er halal-slagtet.

   Metoden kan naturligvis kun bruges i supermarkeder, men hvad med en god gammeldags dansk slagtermester, som sælger lidt af hvert … selv om han får halal-kød leveret fra slagteri, blir det jo haram hvis han også sælger svinekød?!

   P.S. Håber at der var mange af jer, der nød lidt julesul i går aftes; længe leve de lækre danske svin 😉

Anonym

Posted: 25 december 2010 - 11:10 - Svar

Kommentar til halal-slagtningen:

“Og det koster heller ikke danske forbrugere noget, at deres lørdagskylling er halal. Ekstraudgiften til eksportcertifikater til de muslimske lande betales nemlig af importørerne selv.”

Dette kan näppe kontrolleres af de danske forbrugere. For år tilbage forklaredes det, at imamen, der mumlede bønnerne, fik 6 øre per kylling. Det giver noget, når kyllngerne slagtes i milliontal per år. Disse penge gik efter sigende til islammagten i Danmark, som arbejder på at islamisere landet.
Löj man dengang om beløbet? Eller lyver man nu? Løgn er jo tilladt og Allah særdeles velbehagelig når den er rettet mod de vantro, d.v.s. imod alle ikke-muslimer.

Hvorfor skriver Politiken: ”- i Vinderup slagter de fjerkræ i Guds navn”. Det er jo løgn! Det er i Allahs navn! Guden Allah.

Kenneth

Posted: 25 december 2010 - 12:05 - Svar

Jeg tilslutter mig gerne Paris-deklarationen.

LarsS

Posted: 25 december 2010 - 15:40 - Svar

Så er en dansker anholdt for terror… Eller hur?

http://ekstrabladet.dk/112/article1476750.ece

Sendte en mail til EB:

“Hej Frederik,

Jeres Breaking News-overskrift “Dansker anholdt for terror” tilbageviser I efter nogle ganske få bogstaver.

I følge jeres egne skrevne ord er det netop ikke en dansker som er blevet anholdt for terror, men en somalier!

Ville blot gøre dig opmærksom fejlen og venligst bede dig korrigere for denne.

Forslag: Somalier med dansk statsborgerskab anholdt for terror.

Til orientering er her integrationsministeriets anvendte definition af dansker, efterkommer og indvandrer:

“En person er dansker, hvis mindst én af forældrene både er dansk statsborger og født i Danmark. Det har således ikke betydning, om personen selv er dansk statsborger eller født i Danmark.

Hvis personen ikke er dansker, er den pågældende:
– Indvandrer, hvis personen er født i udlandet.
– Efterkommer, hvis personen er født i Danmark.

Hvis der ikke findes oplysninger om forældrene, er personen dansker, hvis den pågældende er dansk statsborger og født i Danmark. Personen er indvandrer, hvis den pågældende er født i udlandet, og personen er efterkommer, hvis den pågældende er udenlandsk statsborger født i Danmark”.

Med venlig hilsen

XXXX”

  steen

  Posted: 25 december 2010 - 17:51 - Svar

  Lars – Somalier med dansk pas. og Al Shabaaab loyaliteter.

  Vi holder det her i kommentaren, for det står på forsiden af enhver avis i verden, og hvis vi ikke kan tilføje noget, som aviserne ikke har- navn og foto, f. eks. – betragter vi det normalt som “ikke-blogstof”. Mislykkede terror-anslag står os jo mildt sagt også som snefnug om ørerne.

  – Nogen er i krig med os, det har de været længe, men vi er ikke i krig med nogen forløbig. De skyldige i denne langsomt eskalerende katastrofe, tør naturligvis ikke kalde det “krig”, de ville jo stemple dem selv.

  Jeg kan ikke forestille mig, hvornår vi slår adækvat igen med den virkelig forhammer. Venter myndighederne for længe, er kontrollen ude af deres hænder og alt kan ske den stakkels sårbare muslimske minoritet – desværre også dem, der ikke har erklæret os krig.

  Forhammer er f.eks. Singapore: Anslag mod staten = dødsstraf, ulovlig våbenbesiddelse = dødsstraf – og læg dertil massive udvisninger af alle, der angriber lokalbefolkningen og dens repræsentanter, politi, brandvæsen osv. Det er den retning, humanisterne har sendt Europa i i vores børnebørns tid, vil jeg tro.

  Om det bliver børnebørnene selv, eller myndighederne der kommer til at besvare krigserklæringen, står tilbage at se, men det bliver ikke behageligt. Mellemtonerne forsvinder, som på Balkan: du er enten på det ene hold eller på det andet.

  Det er den tegning af fremtidens Europa, mange ser, der også læser udenlandsk. Islam har allerede idag – efter kun 30 år – formået at gøre sig voldsomt upopulær over hele Europa. Det må siges at varsle ilde for en procentdel af befolkningen i EU, der vel i dag i snit kun er omkring fem. Muslimer burde være mere bekymrede for deres fremtid, end de er. De forstår os ikke, de tror at dialogvilje og venlighed er svaghed, denne dumhed kan fremtvinge en katastrofe endnu hurtigere.

  Bemærk også, at der blandt de helt unge danskere, er et had baseret på erfaring, som de ældre ikke kender i nær den grad. De har fået indvandreres vold og chikane ind fra starten. Lad mig minde om at Sverigedemokraterne fik helt op til 40 % i svenske skolevalg i oktober. Der foregår en voldsom polarisering, som ingen i virkeligheden har kontrol over. Politikere og pædagoger lever af at lade som om de har, men det er (selv) bedrag.

  Den fængslede dansksomalier rejste brugte mindst to forskellige identiteter – hvor af i alle fald en er falsk. Det fortæller Udenrigsministeriets borgerservice, der ikke vil fortælle om begge identiteter er danske.
  Terrormistænkt dansker havde to identiteter< /blockquote>

  200 dansksomaliere støtter terror


  Sådan lyder vurderingen fra det danske justitsministerium, der i foråret offentliggjorde resultatet i en rapport fra forskerne Michael Taarby og Lars Hallundbæk.- Vi var endda meget konservative. Nogle vurderer at helt op mod hver fjerde af de 16.000 somaliere i Danmark støtte bevægelsen. Støtten går lige fra at være højtråbende og altså støtte verbalt til at man samler penge ind, siger Lars Hallundbæk til bt.dk
  – Vi var endda meget konservative. Nogle vurderer at helt op mod hver fjerde af de 16.000 somaliere i Danmark støtte bevægelsen. Støtten går lige fra at være højtråbende og altså støtte verbalt til at man samler penge ind, siger Lars Hallundbæk til bt.dk< /blockquote>

  Wilders: Terrorsag viser Vestens sårbarhed

  Anholdelserne i Holland af 12 terrormistænkte somaliere viser, hvor ekstremt sårbar Vesten er, siger Wilders Anholdelsen i Holland af 12 personer med somalisk baggrund mistænkt for planer om terror, viser hvor sårbar Vesten er for islamisk terror. Det siger den indvandrerkritiske, hollandske politiker Geert Wilders.- Disse anholdelser viser, hvor ekstremt sårbar Holland og hele den frie vestlige verden er over for faren for islamisk terror, siger Wilders til den hollandske avis De Telegraaf.
  – Vi kan aldrig undervurdere eller bagatellisere denne fare og må reagere hårdt med alle midler. Det er vores frihed, der står på spil, siger Wilders, hvis Frihedsparti er støtteparti til Hollands mindretalsregering.

  og så den svenske version:

  Dansk gripen för planering av terrorbrott

Vivi Andersen

Posted: 25 december 2010 - 17:26 - Svar

Der findes danskere og så danske statsborgere.

Danskerne er danere!

Og danske statsborgere er alle der har fået tildelt et statsborgerskab eller er født her i landet men med anden etnisk oprindelses baggrund .

Jeg finder det ret morsomt når f.eks. et menneske af somalisk herkomst kaldes for en dansker, men vedkommende kan være dansk statsborger .

Den danske stamme består af nordiske, hvide mennesker.

At ville gøre et menneske af somalisk oprindelse til en dansker er biologisk umuligt.

Det er jo en latterlig øvelse – præcist som det der med, at alle kulturer er lige gode, for gu er de ej !

  Kenneth

  Posted: 25 december 2010 - 18:03 - Svar

  Ja, jeg morer mig også over medier som fx kalder Rushy Rashid for pakidaner:). Eller hvad med alle dem som kaldes dansk-tyrkere osv.

  De udlændinge som har fået tildelt dansk statsborgerskab burde kaldes “papirdanskere” eller bare pakistanere, somalier, tyrkere osv.

anno

Posted: 25 december 2010 - 19:14 - Svar

Ja det bliver nok en omfattende boykot fx. støtter Nestlé og Colgate World Halal Forum, det er ikke nemt!
h t t p://www.worldhalalforum.org/about_partners.html

Men i det mindste ser det ud til kød der er slagtet uden bedøvelse skal mærkes inden for en 5 års periode. – man må tilsyneladende ikke bruge hele dyret ved kosher–slagtning, det var jeg ikke klar over: (er lidt i tvivl om det er vedtaget?)

“The second reason why the Jewish community is particularly affected is that under their tradition, only the forequarters of animals are allowed to be eaten.”
“In Kosher meat the sciatic nerve is removed and all middle and hind quarter meat sold on to non Jews. To date, this meat has not been labelled as “Kosher”; the European decision means that this can no longer continue.”

http://blogs.telegraph.co.uk/news/peterwedderburn/100043862/ritual-sla ughter-will-new-european-laws-stop-it-being-affordable/

“MEP’erne fastlægger klarere regler for fødevaremærkning”
“Kødvarer bør være mærket med, hvor dyret er født, opdrættet og slagtet. Hvis dyret er blevet slagtet uden bedøvelse (i overensstemmelse med visse religiøse traditioner) skal det ligeledes fremgå af mærkningen.”

“Efter den endelige vedtagelse vil fødevarevirksomheder have tre år til at implementere reglerne. Mindre virksomheder, med færre end 100 ansatte og en årlig omsætning under 5mill. euro vil have 5 år til at efterkomme de nye krav.”

h t t p://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-75601-158-06-24- 901-20100607FCS75591-07-06-2010-2010/default_p001c017_da.htm

JacobCT

Posted: 25 december 2010 - 20:32 - Svar

ååh hvor ville jeg dog ønske, at der var bare ET slagteri, der turde skilte og annoncere med
slagtemetoden… Hvor ville det være forfriskende at se mærkater som “IKKE HALAL-SLAGTET KYLLING”
eller for det sags skyld kvæg eller lam. Men man er jo ikke i tvivl om at magelige bestyrelser og aktionærer
vil forhindre dette, ligesom man ikke er i tvivl om refleks-reaktionen fra den halalinficerede elite, hvis
dette nogensinde hændte.

Robin Shadowes

Posted: 25 december 2010 - 22:19 - Svar

Shit!! Inte Nestlé också! Dom äger nämligen Zoégas, alla skåningars favorit-kaffe, 🙁

Bjovulf

Posted: 26 december 2010 - 09:13 - Svar

DF raser mod halal-ænder

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article1476780.ece

Hvis der var dansk and på dit julebord, var den sandsynligvis halal-slagtet. Danske slagterier har nemlig taget den muslimske slagtemetode til sig, for at kunne eksportere til arabiske lande. Dansk Folkeparti kræver forbud

Danske slagterier har længe halal-slagtet dansk fjerkræ, fordi de eksporterer til muslimske lande, og derfor lige så godt kan slagte hele molevitten efter den muslimske tradition.

….

Nils

Posted: 26 december 2010 - 12:23 - Svar

På danske slagterier slagtes der efter danske forskrifter, som indebærer, at dyrene er bevidstløse, når de stikkes – for kyllingernes vedkommende når de får hovedet savet af. Den eneste forskel er altså en muslim, der mumler lidt eder og forbandelser. Det kan man synes er frastødende, men det er der jo så meget der er på et slagteri.

Ellers kan man jo trøste sig med, at det er tvivlsomt, om det er ægte halal-slagtning, for en sådan forudsætter, at dyret forbløder ihjel, men fup og fiduser er jo en del af muslimsk kultur eller hur, så lad dem da få lidt falske eller halvfalske hallaballamullamallamærker til gavn for afsætningen. Med mindre man selv er overtroisk, er der jo ingen forskel på produktet.

  JacobCT

  Posted: 26 december 2010 - 16:57 - Svar

  @Nils

  Men Nils, så lad os dog være enige om at det skal være TYDELIGT mærket på fødevarerne,
  hvis der er sket islamiske besværgelser over ens mad, så man i det mindste ved det og så
  man har muligheden for at fravælge eller lægge pres på producenterne.

  Hvordan ville islamisterne ikke reagere hvis det kom frem at der i hemmelighed stod en katolsk præst
  og sprinklede med vievand, mens en protestantisk ditto messede fadervor og en jødisk rabbiner
  messede fra toraen over de dyr som blev solgt som halal ?!?!?

Nils

Posted: 26 december 2010 - 21:58 - Svar

God ide med multivelsignede kødprodukter. Økologisk er død! længe leve økumenisk! 🙂

Men jeg vil ikke have mærker, for jeg er ikke overtroisk. For mig er der ingen forskel på produktet, uanset hvad der er mumlet i produktionslokalet, og jeg ønsker ikke at min kyllingeproducent henvender sig til mig som om jeg var idiot, havde jeg nær sagt, religiøst udfordret læs overtroisk.

Jeg synes Rose Poultry skulle indføre løse klistermærker ved frostdisken, så man f.eks. kan mærke sin kylling garanteret halal eller garanteret haram eller garanteret halvt lalleglad – indeni er der af logistiske hensyn det samme. Købmanden kan også selv sætte mærkerne på ude bagved, hvis det giver gladere kunder.

  Anonym

  Posted: 26 december 2010 - 22:51 - Svar

  Sådan kan man selvfølgeligt vælge at se på det.
  Fjerkræ er altid blevet slagtet på “muslimsk” ved at man huggede hovedet af dem. Jeg husker stadig da jeg som 6 årig med skrækblandet latter så hønen fare rundt i gården uden hovede og tumle ind alt muligt. For min skyld kan der såmænd også stå en julemand hele året og bimle med klokken og råbe Ho-ho-ho, man kan prise den store græskarmand, Frelsens Hær kan istemme et par salmer eller hvilken overtro man nu hylder, mens kyllingerne suser forbi. Jeg har det dog ikke så godt med at der betales en afgift, eller beskyttelsespenge, til Islamisk Trossamfund for hver kylling der påsættes moske mærkaten, og “slagteriarbejderen”, som Danish Poultry eufemisk omtaler imamen, skal vel også have løn? Jeg trækker grænsen ved større dyr, og jeg vil sørge for, og huske at spørge Bilkas slagter hver gang, om kødet er halalslagtet. Halalslagtning af større dyr er svineri, bedøvelse eller ej.

  Vi har absolut ikke brug for mere religion i hverdagen, vi har brug for meget mindre. Og vi har specielt brug for meget mindre islam. Et af mine nytårsfortsætter er altid at huske at passere en muslim så vores højre sider – de rene – rører hinanden. Vantro skal ellers passeres venstre mod venstre, allerhelst skal vi træde ned i rendestenen. Jeg skal også til at gå lidt mere med min datters hund. Man kan have meget fornøjelse af en lille nysgerrig tæppetisser, når der er muslimske kvinder i nærheden.

Leave a Comment