1
okt
Seneste opdatering: 2/10-11 kl. 1050
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Danmark har den første sommerdag i oktober nogensinde. Klokken 13.30 kom temperaturen op over de 25 grader, der betyder sommer. Rubrikken er et låneord herfra. (klik for helskærm)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


gren

Posted: 1 oktober 2011 - 19:20 - Svar

Det er sgu dejlige billeder, Steen.

Robin Shadowes

Posted: 1 oktober 2011 - 20:22 - Svar

Den näst sista liknar den lille havefrue. 🙂

  steen

  Posted: 4 oktober 2011 - 07:48 - Svar

  Robin: Nu du siger det . Ja!

Hildy Koster

Posted: 1 oktober 2011 - 20:28 - Svar

Flotte billeder Steen. Kan du give nogle fototips? Hvad har indstillingerne på kameraet været, og hvilket ekstra hardware/linser/filtre har du brugt? Hvilken iso, osv?

Hvordan tager jeg et foto magen til dette: http://snaphanen.dk/upload/2011/10/01-10-2011-012-600×281.jpg ?

Mvh,
A

  steen

  Posted: 2 oktober 2011 - 01:30 - Svar

  Hej Hildy: Du køber sådan et her online (ellers er det dyrt). Farveindstillingen har stået på “dynamic”. Så fotograferer du næsten lige op i solen. Kraftig vidvinkel ISO 400, det stod på automatic.

  Det ligner ikke mig at tage sådan nogle farvelader, men det var heller ikke en almindelig dag. Jeg kan bedst lide vinterlyset og dystre sort/ hvide billeder, jeg ikke forstår. Ligesom det her.

PK

Posted: 1 oktober 2011 - 21:37 - Svar

Hej Steen..fine billeder.
Mon der er forskere, som forsøger at finde ud af, hvordan danskerne kunne
skabe så smukt et land uden muslimsk hjælp?
Hvordan kunne et folk , som drikker øl og har svin på landet
dog gøre det?
Hvad mon Bæk Simonsen mener?
P.S. Mon der er nogen sammehæng mellem ikke, at grave kvinder halvt ned
i jorden og kaste sten i hovedet på dem, og drikke øl og spise svinekød?

  Hilmar

  Posted: 3 oktober 2011 - 00:32 - Svar

  Hør hov PK, vi skal lige huske at Bæk Simonsens fromme dådyr-øjne jo beskuer det uciviliserede, intolerante og racistiske Danmark fra helt andre moralske højdedrag end vi ikke-berigende og islamofobe blege barbarer formår. Han har den dybeste indsigt i fredens religion og alle dens utællelige velsignelser fra de mange fine akademiske seminarer han har deltaget i.
  Angående dit spørgsmål om Danmarks opnåede kulturelle stade uden hjælp fra fredens religion, så kan det selvfølgelig kun være et spørgsmål om at smukke og fromme, dådyr-øjede, altruistiske udsendinge fra de højt civiliserede og fredselskende muslimske idealsamfund har rejst herop for at lære de primitive danske barbarer (som egentlig slet ikke var danske, eftersom national identitet blot er en sociologisk konstruktion fra romantikken) alt om tolerance, videnskab, falafel, æresbegreber, pomadehår, litteratur, kunst, matematik, rulle-kebab, ytringsfrihed, klitoridektomi-indgreb, småbørns-omskæringer, bygnings-vedligehold, landbrug, konflikthåndtering, trafik-kultur, vandpiber, respekt for kvinder, religionsfrihed, runer, mavedans, skibsbyggeri, snabelsko, navigation, moralfilosofi og fordelene ved konsangvine ægteskaber. Alle disse kulturelementer er altså kun noget vi er blevet skænket af de ædle og barmhjertige, men forståeligt stolte muslimer da de indså hvor barbariske og tilbagestående vi var i forhold til dem (og absolut). Det er kun indenfor den islamiske højkultur at udviklingen er opstået lokalt – alle andre såkaldte kulturer har blot modtaget kultur-berigelserne fra Islam . . . enten det, eller osse har vi stjålet dem fra Afrika under imperialismen.

   PK

   Posted: 3 oktober 2011 - 08:43 - Svar

   Kære Hilmar.
   Takker takker for dit fine svar…Jo , vi lever i en underlig verden,
   og foragten til eget land har jeg aldrig forstået.
   Tak for at du gav dig tid til det informative svar
   P.S. med den nye regering mener jeg Fis Fis og andre fis fis-er har fået
   deres egen regering.
   Hvilke tider for vores gamle land
   Iøvrigt, Danernes land har eksisteret i tæt på 2000 år, ikke noget med en romantisk ide her..

Gunnar Biering

Posted: 1 oktober 2011 - 22:49 - Svar

Fine “scener fra Rosenborg Have”, Steen.

Men et lille kontra-hjertesuk, nu vi er ved Københavns æstetik: Hvad er det for et monstrum, som Dansk Industri har fået lov at opføre på Rådhuspladsen! Det er for fremmasende og dominerende, og især det spidse fremspring mod Tivoli-slottet er helt tåbeligt og generende – og der er ikke engang ret mange kvadratmeter arbejdsplads at hente i sådan et spidst hjørne. Og facaden mod Vesterbrogade er kedelig.

Hvorfor har kommunen godkendt det? Har det noget med penge og magt at gøre? Eller visse nu afgåede borgmestre?

Så hellere stå med ryggen til braset og se over på den modsatte side. Det er næsten Toscana – San Gimignano, f.eks.!

  steen

  Posted: 3 oktober 2011 - 16:49 - Svar

  Gunnar: Industriens Hus på Rådhuspladsen. – Det var i hård konkurrence i mange år, om at være byens absolut tarveligste og grimmeste bygning, og så på landets vigtigste torv. Måske endnu grimmere end Marina Park i Frihavnen, hvis nu salige arkitekt, jeg desværre har mødt.Det de gør nu, er bare at smykke liget med noget glas. Selve huset – dvs. betonen inde bagved – er nøjagtig det samme. Det er sjældent, at de der har pengene, også har smagen.

   Gunnar Biering

   Posted: 4 oktober 2011 - 12:34 - Svar

   Steen: Ja, det oprindelige hus var kedeligt, men den nye version med sin glasoverfrakke er værre.
   Men det, der virkelig generer mig, er, at de har fået lov at udvide rædslen – ikke blot ind mod Tivoli, og vist også i højden – men de har knaldet en ny fremmasende facade på ind mod Rådhuspladsen, som stjæler fra pladsens rum og fra horisonten og dominerer over mod Tivoli.

   Nu må man grue for, hvad de kan finde på med Scala-ejendommen. Den ligger jo lige overfor Tivolis hovedindgang, så den får nok en tand til i ødelæggelse af byens harmoni.

Peter Buch

Posted: 1 oktober 2011 - 23:15 - Svar

Jeg tog på landet lidt nord for Tåstrup og så gæs flyvende på vej sydpå, den største bi jeg har set nogensinde fandt nektar i kaprifoliens sidste blomster.

Med tak til hr. Andersen, http://bjoerna.net/holberg/Om-Bierne.htm Holbeg og Mandeville.
122. Fabel

Om Bierne.
En fremmet Bie kom engang af en Hendelse ind udi en anden Biekube, hvor han blev vel og kierligen modtagen. Medens han der opholdt sig, erkyndigede han sig om Tilstanden i samme Biekube, hvilken han fandt at være slett og ynkværdig, og ansaae han den som et dødt Legeme uden Siæl: Han merkede der ikke mindste Tegn til Ambition, til Hurtighed, til subtile Videnskaber; han saae over alt slette og ringe Boeliger uden Zirat og Prydelse. Kort at sige, alt hvad som kom ham for Øyene var Tegn til U-videnhed og Armod: Han kunde derfore af Medlidenhed neppe bare sig for Graad, og gav saadan sin Medynk tilkiende for samme Steds Bier, sigende: Jeg finder denne eders Stad som en øde Lands-Bye mod andre Biers Stæder, hvor Alting svømmer udi Velstand og Rigdom, som ere Frugter af Activitet, Ambition og andre herlige Egenskaber, som de besidde. Han spurte dem videre, hvilke Guder og Gudinder de dyrkede: De svarede, at de levede under Beskyttelse af de Gudinder Retfærdighed, Ydmyghed, Fornøyelighed. Han sagde da: Det er nogle herlige Gudinder, som I dyrke, hvilke styrte eder i Foragt og Armod. Giver disse eders Beskyttersker Afskeed, og antager i deres Sted vore Guder, under hvis Beskyttelse eders Stad skal faae langt anden Skikkelse. De Guder som vi dyrke, ere Ambition, Vellyst, Riigdom, etc. De sagde da: Slige Guder fører jo Laster og Udyder med sig. Hvortil han svarede: Det er just slige Egenskaber, som I kalde Laster, hvorved den Velstand og de Herligheder erhverves, og hvormed vor Stad er velsignet. Derpaa begyndte han at afmale den Velstand, som fandtes i andre Biekuber, hvoraf de omsider bleve saa bevægede, at de besluttede at følge den fremmede Bies Raad, og at forvise de Gudinder, som de hidindtil havde dyrket. En stor almindelig Forsamling blev derpaa berammet, udi hvilken efter de fleeste Stemmer blev fundet for godt, at Retfærdighed, Ydmyghed, Fornøyelighed og den uskyldige Fattigdom skulde forvises Staden, og i deres Sted indkaldes Ambition, Vellyst, Rigdom og andre Gudinder, som dyrkedes af deres Na- boer. De merkede strax ønskelige Frugter deraf: Thi Staden blev udi en Hast sig selv u-liig, og tillige med Laster tilvoxede udi Rigdom og formeent Velstand. Handel og Vandel, Manufacturer, Konster, subtile Videnskaber, og alt hvad som synes at bestyrke og ziire et Societet, kom udi fuld Drift, saa at de helligholdte den Dag, paa hvilken den fremmede Bie var kommen, som havde aabnet deres Øyen, og viset dem Vey til Velstand. Men hvad skeede? Efter nogen Tiids Forløb merkede de Frugterne af denne sminkede Velstand. Thi med Rigdom, Vellyst og Ambition fuldte Avind, Oprør, Vold, Rov, Mord, ubekiendte Sygdomme, som fødes af Overflod, og utallige andre Ulykker: Tilforn havde de udi deres Armod nok, efterdi de vare fornøyede. Nu derimod leede de udi deres Rigdom Mangel, saasom de aldrig kunde fornøyes, men stedse tørstede efter meere. Kort at sige: Den heele Biekube blev forvandlet til en Røver-Kuule, saa at der var intet uden det som man kalder Splendida miseria, udvortes Glands og Zirat, men indvortes Forraadnelse: Dette foraarsagede, at de funde for godt at give de nye Guder Afskeed igien, og at kalde de gamle tilbage, hvorved Staden kom i sin forrige Skik igien.
Man seer, at denne Fabel sigter til at kuldkaste Mandevilles Lærdom, hvilken udi den bekiendte Fabel om Bierne (Fable of the bees) søger at vise Lasters og Udyders Fornødenhed.

http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3F title=846&chapter=66863&layout=html&Itemid=27

  Peter Buch

  Posted: 1 oktober 2011 - 23:34 - Svar

  Holberg … og Mandeville…
  Jeg beklager.

Johansen

Posted: 2 oktober 2011 - 20:41 - Svar

De smukkeste billeder af løvfaldssommeren, jeg har set. Sikke nogle pangfarver. 🙂

Ciska

Posted: 2 oktober 2011 - 21:29 - Svar

Ja, det er også forfærdeligt med de hersens klimaforandringer/Global opvarmning.

Leave a Comment