6
okt
Seneste opdatering: 7/10-11 kl. 1914
21 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

France’s run-down city suburbs are becoming ‘separate Islamic societies’ cut off from the state, a report has warned.

Arab communities are increasingly rejecting French values and identity to immerse themselves in Muslim culture and lifestyle, it was found.

Muslim pupils often boycott school dinners if the food is not halal and most Arabs oppose marriages to white French citizens, the study by respected political scientist Gilles Kepel revealed.

As a result, France – whose five million Muslims make up Europe’s largest Islamic population – was turning into a ‘divided nation’, the study called Suburbs of the Republic found.

Dr Kepel wrote: ‘In some areas, a third of the population of the town does not hold French nationality, and many residents are drawn to an Islamic identity rather than simply rejecting or failing to find a secular one. Warning over France’s Islamic suburbs which are becoming ‘separate communities in a divided nation’ , La place croissante de l’islam en banlieue. (Le Monde-artiklen er delvist oversat til engelsk her.)

Ny bog: Mord og mafiosoer i Malmø

Gangstermord, mordförsök, bombdåd och skottlossning på öppen gata. Gänguppgörelser och maffiakrig mellan yrkeskriminella. Man skulle kunna tro att det handlar om nån avlägsen by i Colombia, men vi talar om Malmö och det våld som eskalerat där under de senaste åren. (Via PI)

Løgnens anatomi: Spørgsmål til Klemens Kappel

I dagene efter Anders Breiviks massakrer var det en frustrerende og surrealistisk følelse at opleve mainstreammediernes taget-for-givne prædikater når Snaphanen blev nævnt: Det var åbenbart en etableret kendsgerning at vi emmede over af had og krigsretorik, at vi var “højreekstremister”. Ikke én gang blev det illustreret eller dokumenteret med henvisning til noget vi rent faktisk havde skrevet. Vi kom hurtigt dertil at vi måtte anse muligheden af at blive fremstillet i et retvisende lys i MSM for håbløs. Vi meldte ud at vi fremover kun undtagelsesvist ville beskæftige os med deres antagelser og generaliserende påstande.

Dette er en sådan undtagelse, for nedenstående klumme af Klemens Kappel er et déja vu til disse dage som måske er lidt mere udpenslet injurierende end vi er vant til. Det skal lige have et par ord med på vejen, og så fortsætter vi ellers med det vi helst vil: At sætte lys på en virkelighed som MSM forsømmer eller fordrejer. Enhver kan læse alt der har været bragt her uden pegepind. Det vil vi faktisk opfordre til at man gør. I stedet vil vi vinkle det til en udfordring – i den meget omtalte “anstændigheds” navn – til at Kappel kommer i gang med at “walk the walk” og bringe den dokumentation og eksemplicificering hans kommentar er støvsuget for.

[…] Danske pendanter [til Gates of Vienna og document.no] er Sappho, Uriasposten og Snaphanen. Alle tager de afstand fra Breiviks voldshandlinger. Men nævnte blogs er karakteriseret ved to ting, der gør, at spørgsmålet om retorisk medansvar ikke er grebet ud af den blå luft.

For det første kolporterer de en undergangshypotese eller en borgerkrigshypotese, nemlig forestillingen om, at europæisk kultur og civilisation er på vej til at bukke under for en islamisk magtovertagelse, hvis det da ikke stoppes af den snart forestående borgerkrig.

Spørgsmål: Næsten alle poster her tager udgangspunkt i konkrete tildragelser beskrevet i historier og analyser fra kilder i hele verden. Kan Kappel komme med eksempler på historier vi har bragt her som ikke burde have været bragt hvis vi ikke skulle pådrage os “retorisk medansvar” for Breivik? Hvor har vi konkluderet at en “snart forestående borgerkrig” var en løsning på de komplekse problemer (eks. kulturelt selvhad, demografisk selvafvikling, frygtkultur og selvcensur) vi beskæftiger os med?

For det andet huser disse blogs en relativt voldspræget og aggressiv retorik, hvor der tales om krig, fjender, konflikt, forsvar, angreb, kamp, katastrofer, sejr, nederlag, undergang, udslettelse, underkastelse, borgerkrig, selvforsvar, belejring, korstog, modstand, forrædderi, medløberi, helte og kujoner, får og bukke, dem og os. Eller man bruger retorik hentet fra patologiens og hygiejnens verden, hvor af befolkningsgrupper omtales som kræftknuder, betændelsestilstande eller urenheder på det ellers sunde legeme, altsammen i dikotome termer, der let kan mappes på venner og fjender. […]

Hvis dette havde noget som helst på sig, var vi blevet meldt til poltiet for mange år siden, og det er aldrig sket. Det er desuden klart injurierende. Det er ikke mere rigtigt, end da SSU´s formand påstod i Weekendavisen, at vi beskrev indvandrere som “kræftknuder”. Ordet forekommer overhovedet ikke på denne blog i syv et halvt år, ikke engang i anden sammenhæng. Søg selv. Beviskravet synes at være ikke-eksisterende, når det drejer sig om at belyve og lette ben op ad en blog. Hvordan adskiller det at Snaphanen “taler om” ting som krig, konflikt, forsvar osv. sig fra den måde mainstreammedierne “taler om” disse fænomener? Kan du komme med eksempler på retorik som “kræftknuder, betændelsestilstande eller urenheder på det ellers sunde legeme” her på Snaphanen?

For det første er ingen enkeltperson ansvarlig for at vedligeholde dette meningsunivers. Det er et univers, der skabes af mange mennesker, der bidrager uafhængigt af hinanden og på en ukoordineret måde. […]

Hvis det højreradikale meningsunivers er en relevant lidt fjernere årsag til Breiviks handlinger, så er det jo lige så nærliggende se på, hvad dette meningsunivers er en reaktion på, dvs. den traditionsløse, rodløse, etnisk mudrede rodebutik af et samfund, som Breivik og mange, mange andre har reageret på. […] Klemens Kappel: Samtale og ansvar: Breivik og moralens algebra III 

Vi ser ikke selv vores arbejde som et spørgsmål om “meninger”. Vi henviser til konkrete fænomener i virkelighedens verden som vi prøver at uddrage tendenser af eller at perspektivere. Vi beskriver ofte begivenheder, der ellers ville være ukendte i Danmark. Kan Kappel komme med eksempler på noget vi burde have udeladt at bringe? Kan du komme med citater fra Snaphanen der placerer os som “højreradikale”?

Snaphanen har formidlet svenske jøders fordrivelse fra Malmø, et helt år inden danske medier. Vi har formidlet og oversat over ti til femten artikler fra international presse om kriminaliteten i Bryssel. Vi har bragt videos fra Channel Four tre år inden DR, og fra Tyskland, dokumentarer der aldrig kommer til Danmark. Vi har beskrevet kriminaliteten i Holland, Frankrig, Tyskalnd og England. Vi har været et korrektiv til danske medier, der kaldte optøjerne i Frankrig i 2010 for “ungdomsoprør”, og citeret le Figaro for, at det i vid udstrækning var en “intifada.” Vi har gjort det kendt, at fransk politi ikke sjældent er blevet beskudt med skarpe våben under opstandene, at arabere i Danmark heilede mod danske jøder på Rådhuspladsen og meget meget andet.

Vi har introduceret internationale forfattere som Alexander Caldwell, Thilo Sarrazin, Theodore Dalrymple og Hamed Abdel-Samad måneder og år inden danske aviser opdagede dem. Vi har formidlet og oversat Kirsten Heisig, også længe inden danske medier. Vi dækkede selvmordbomberen i Stockholm uden filter meget længe inden danske medier, vi dækkede Utøya før og grundigere, – begges identiteter havde vi få timer efter, – vi har dækket de svenske voldtægtstal også længe inden danske medier, vi har dækket svenske mordsagen svenske medier villetyste ned, vi har givet svenske skribenter det mæle, de ikke kunne få derhjemme, og dette er bare et lille udvalg af syv års blogging, der er meget vi har glemt. Vi har filmet Wafa Sultan, Mark Steyn, Melanie Phillips, Robert Redeker, Bruce Bawer, Ibn Warraq, Geert Wilders, Daniel Pipes og mange mange andre.

Det er ikke populære personer og kendgerninger i visse kredse, men det gør dem ikke til mindre håndfaste og vigtige, og det er  ikke deligitimerende for denne blog. At Politiken ikke kan lide den virkelighed, vi vælger at understrege, gør det ikke til noget i nærheden af det verbale medansvar for vold, som Klemens Kappel antyder på en facon, der er grænsende til injurier. Det er ikke mere legitimt at være multikulturalist, end ikke at være det. Om Klemens Kappel lyver bevidst om denne blog, for at gøre det nemt for sig, og fordi han er intellektuelt doven, eller om han virkelig tror på det han skriver, det må være en sag mellem Politiken, hans egen samvittighed og hans andre arbejdsgivere. En af dem er Etisk Råd, det burde ellers forpligte.

Som uafhængigt netmedie nyder vi ikke beskyttelse i Presseloven. Så meget desto mere vil vi gerne opfordre Klemens Kappel til at komme med meget konkrete svar med linkhenvisninger til de spørgsmål vi her stiller, og de skal ikke være hentet fra kommentar nr. 145 et sted, vi skal have skrevet det. Ellers tvinges vi til at konkludere, at Kappel farer med løgn, og det må være et skidt renommé at få, når man er i etik-branchen. Det må da være muligt at kritisere denne blog for, hvad vi faktisk skriver, uden at skulle have fiktioner og fabrikationer som støttekorset. Er det ikke det, så man man være ærlig og sige, at man ikke bryder sig om den virkelighed, vi lader optræde her. Vi har ikke skabt den, vi har stemt imod den, skrevet imod den og advaret imod den, og vi beskriver den, uden i virkeligheden at kunne påvirke den ret meget. Den avis Kappel skriver i, har langt tungere og mere anvsarspådragende aktier i tingenes tilstand, og det kan da tænkes, at det er det ansvar, der begynder at tynge så meget, at det nu skal fordeles på andre. Der bliver meget mere ansvar at fordele med tiden, og vi agter at beskrive det som hidtil uanset de slag under bæltestedet, vi får. De fleste indser med almindelig sund fornuft, at forbryderen Breivik blev skabt af masseindvandringen, og man kunne også påstå af dem der skabte den, ikke af dens saglige, demokratiske kritikere. Ingen ordakrobater kan vende den virkelighed på hovedet, og da slet ikke med så løst krudt, som Klemens Kappels. Han er velkommen til at svare her, også selvom vores yderst høviske replik – i en meget anstændigere tone end her – til ham på Politikens kommentarfelt, er slettet, guderne må vide hvorfor. (LFPC/Steen).


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Børge

Posted: 6 oktober 2011 - 22:31 - Svar

Tossen er uden tvivl bange for den kontante retorik i kommentarerne. Har har som resten af multikultitosserne troet, at han og den resterende “elite” kunne skalte og valte med Danmark som de ville. De havde aldrig forestillet sig, at der kunne være folk, der ville noget andet.

Det er godt at vide, at han ikke praktiserer medicin, men nøjes med at dosere sin skyhøje etik.

  LFPC

  Posted: 6 oktober 2011 - 23:22 - Svar

  Klemens’ belyvning af bl. a. os er et stadfæstet retorisk virkemiddel for hans slags, og de kan gøre det helt uden risiko for at deres pæne læsere begynder at efterprøve påstandene. En anden stilart er denne oppustede, paternalistiske foregivelse af at være berettiget til at konkludere på folks vegne:

  Vi skal nu overskride skellet mellem os og dem. Danskere skal virke inkluderende. Vi skal i en næstekærlig handling sætte os i indvandrernes og flygtningens sted. Vi skal sige rent ud, at alle dem som er kommet til Danmark de sidste 40 år er vores. Det gælder kristne palæstinensere og muslimske tyrkere. Det gælder alle. Dog med det forbehold, at alle er lig dem, som respekterer Danmarks Grundlov og respekterer Danmark som et homogent kulturland med sin religion og historie og poesi. Kristian Massey Møller: Masseys optik

  Denne afmægtige brug af “skal” er altid et tegn på at skribenten ikke har noget bud på løsninger. Det har jeg heller ikke, men jeg vil gerne have mig frabedt at blive belært af en der intet fatter.

Prudentius

Posted: 6 oktober 2011 - 22:57 - Svar

Snaphanens virke har været og er helt unikt i det danske/skandinaviske medie-udbud, et forum for sand journalistik og ægte public service!

Det skriver jeg som fan og derfor med fare for at pudse jeres glorie for hårdt, men jeg mener jeres produkt taler tydeligt for sig selv.

Kappel bryder sig ikke om multikulturens fiasko og heller ikke om at der tales og skrives om den, too bad.

  Prudentius

  Posted: 7 oktober 2011 - 00:27 - Svar

  “taler tydeligt for sig selv.”

  Og bekræfter min lille panegyrik!

  Er det vigtigt at få med.

  😉

   Prudentius

   Posted: 7 oktober 2011 - 23:38 - Svar

   For “taler tydeligt for sig selv” er noget tvetydigt pladder!

   (Ja, først nu kan jeg komme videre)

   🙂

Peter Buch

Posted: 7 oktober 2011 - 00:20 - Svar

Kappel minder lidt om en jeg havde en længere udveksling med om Fjordman på Uriasposten.
Påstande uden at kunne konkretisere med eksempler, altså en ganske anderledes metode end Snaphanens.

Fri filosofi kan blive – ren fantasi.
Der er intet i vejen med eventyr, skal hertil tilføjes. Men virkeligheden må forudsætte noget konkret såfremt man ikke holder alt for- abstrakt.

  Peter Buch

  Posted: 7 oktober 2011 - 00:54 - Svar

  Tilsendte Politiken følgende:
  Eksempler på undergangshypotese, borgerkrigshypotese, ytringer om krig, fjender, konflikt, forsvar, angreb, kamp, katastrofer, sejr, nederlag, undergang, udslettelse, underkastelse, borgerkrig, selvforsvar, belejring, korstog, modstand, forrædderi, medløberi, helte og kujoner, får og bukke, dem og os. Retorik eksempler hentet fra patologiens og hygiejnens verden, hvor befolkningsgrupper omtales som kræftknuder, betændelsestilstande eller urenheder på det ellers sunde legeme, kunne vel let fremlægges fra de fem nævnte hjemmesider Gates of Vienna, document.no, Sappho, Uriasposten og Snaphanen, ellers virker omtalen af siderne som karakteriseret af deres brug af sådan retorik uden belæg.

  Virkeligheden og en skildring af denne må forudsætte noget konkret såfremt man ikke holder alt for- abstrakt.

  LFPC

  Posted: 7 oktober 2011 - 00:58 - Svar

  Måske var det ham der havde pustet sig op i et avisinterview hvor han talte om at blogs som Uriasposten spillede den musik som Breivik dansede efter. Han forduftede da jeg blev ved med at udbede mig eksempler og dokumentation. Samme indfaldsvinkel som Kappel her, men når man nu ikke er i stand til at pege på konkrete forbindelser og fællesskaber må man prøve at associere parterne på anden måde – her ved brug af svulstig retorik og varm luft (“altsammen i dikotome termer, der let kan mappes på venner og fjender”).

ThorG

Posted: 7 oktober 2011 - 01:02 - Svar

Rigtigt mange mennesker bruger denne blog som et supplement til de danske nyhedsmedier. Og det er et uundværligt supplement, med mindre man da er meget godt orienteret i udenlandske medier. Det har de færreste med fuldtidsarbejde dog tid til.

Hvis det ikke var for angsten på sigt for repressalier fra et mere og mere intimiderende systemsegment (politisk korrekte kammerater og medløbere i pressen og på universiteterne), ville mange flere helt sikkert også blande sig i debatterne i kommentatorsporene. Selvom anklagerne mod Snaphanen ingen gang har på jord, er de med til at give denne angst – og på den måde bærer intimideringen frugt.
Den massive udskamning i mainstreammedierne af multikulti-kritikere burde ses som et stort demokratisk problem, såfremt man da tager demokratiet alvorligt! Selvom de kritiske holdninger kun i mindre grad kommer til udtryk i det politiske system (primært via DF), så deles de af et bredere segment af befolkningen. Men hvis det langsomt lykkes at sidestille denne kritik – eller som her oftest blot vinkling – med terrorisme eller opfordring dertil – hvad vil det så ikke kunne betyde på sigt, hvis man ikke har rettet ind på det politisk korrekte spor? Sådan tænker mange – og nok med rette.

I det “demokratiske” DDR var der jo faktisk på papiret mange partier – men var man ikke medlem de rigtige steder og udtrykte de rigtige meninger, så kunne man godt skyde en hvid pil efter et anstændigt levnedsforløb.

Man skal sætte andre (herunder også egne) hensyn over demokratiet for ikke at se denne udskamning og dette “gode selskab” som et stort demokratisk problem.

Snaphanen linker til mange interessante mediehistorier, og når de to skribenter tager pennen i egen hånd, er det en fryd at læse – man græmmes blot igen og igen over den skrivekunnen hos den danske journaliststand, som hver gang sættes i relief. Erfarne læsere af bloggen er samtidig gode til at skimme kommentatorsporene igennem og springe over tåbelige indlæg – ligesom man hele tiden må springe over ringe eller uvederhæftig journalistik i medierne, før man når til snapsene. Sådan er det, når ordet er frit.

Snaphanen er en demokratisk spydspids. Frie kommentatorspor er vigtige. Snaphanen skal ikke stå til ansvar for aggressiv retorik i kommentarerne. Med den systematiske udskamningskampagne mod multikulti-kritikere burde ingen undre sig over, hvorfor multikulti-kritikken i for eksempel kommentatorsporene på Snaphanen oftest fremføres anonymt og jo nok i uforholdsmæssigt høj grad af personer med en mere aggressiv retorik, end hvad der er repræsentativt for de fleste læsere og støtter af Snaphanen.

Tak for en fremragende blog!

PS: Lige som der er tåbelige gengangere i kommentatorsporene, er der altså også helt fantastiske gengangere, som hver gang er en fryd at læse!

  Peter Buch

  Posted: 7 oktober 2011 - 05:35 - Svar

  Enten fik jeg alle til at tie eller alle sov eller havde andet at lave, der er ikke nye kommentarer efter det Politiken tilsendte ovenfor, som organet for den højeste oplysning modtog nogle minutter inden det var synligt her.

  Med hensyn til problematikken om hjemmesider står til ansvar for kommentarer eller udelukkende for egne sager, er jeg usikker, jeg erindrer dog ikke tilfælde hvor hjemmesider er dømt eller sigtet for ytringer kommentatorer har fremsat, men mit belæg er ikke til stede.

  At nogle han læse mellem linjer er en ting, ligeså at nogle hævder ikke eksisterende fænomener eksisterer, noget andet om begivenhedsforløb, hvem der gjorde hvad, hvilken retorik der fandt sted hvornår og hvem der er ansvarlig med hensyn til denne.
  Mon ikke forløb i sigtelse og eventuel dom udelukkende går på ophavspersoner, således at kommentatorer hæfter for sit ytrede og hjemmesider for sit ytrede? Det formoder jeg, hvordan skulle debatter eller blot opslagstavler uden forhånds Big Brother inspektion ellers overhovedet kunne eksistere?

PK

Posted: 7 oktober 2011 - 08:18 - Svar

Man skulle mere, at en så godt uddannet person ville være i stand
til at lægge beviser frem.
Pinligt og ganske sigende at han ikke gør det.
Kappels tilhøre de gode , og de behøver ikke at bevise
noget som helst.
Deres åndelige renhed er bevis nok.
Plus at det naturligvis gavner karrieren.

JensA

Posted: 7 oktober 2011 - 10:23 - Svar

Jeg har tidligere (d. 21. september) her på Snaphanen gjort opmærksom på et indslag om “højreekstremistiske bevægelser i Europa” sendt på Orientering på P1 (DR).
I oplægget til indslaget sættes der lighedstegn mellem højreekstremisme og islamkritik.
Det er sjældent at høre det udtalt så direkte, men islamkritik er simpelthen højreekstremisme ifølge MSM. Så Snaphanen er per definition højreekstremistisk. Det kan der ikke argumenteres imod; og at nævne en række kendte islamkritikere bekræfter blot dommen.
I Danmark (og i Vesten i det hele taget) har vi en århundrede gammel – og forholdsvis ukontroversiel – tradition for religionskritik.
Mærkeligt at de mennesker, der sætter islamkritik lig med højreekstremisme, ikke kan indse, at de i virkeligheden erklærer krig mod alt vestlig kultur. (Apropos den krigsretorik de uberettiget beskylder bl.a. Snaphanen for).
Mange tak til Snaphanen fordi I skriver det, der bliver fortiet andre steder, og fordi I insisterer på vores ret til religionskritik på trods af forsøg på intimidering fra mange sider.
Løgnens anatomi er en rammende overskrift, men som en slags bekræftelse på dette udtryks relevans, bliver det ofte vendt på hovedet.

  Endnu en vantro

  Posted: 7 oktober 2011 - 14:08 - Svar

  Konklusionen er desværre skrevet på forhånd i mangen DR/Px udsendelser. De skal oftest blot fylde de blanke felter ud, med alverdens kommentatorer og vinkler, der alle som én bekræfter deres allerede fastlagte holdning.
  Tro det hvem der vil, DR´s chefer fastholder til den dag idag at DR er upolitisk og neutral. Hver gang jeg hører dem komme med den konklusion, er jeg ved at falde bagover.

  Der er mange kritikpunkter der før er blevet rettet mod Snaphanen som jeg er enig i, men at begynde at konkludere noget mellem linierne, og shame Snaphanen kan jeg aldrig acceptere.

  Kritikken kan med rette lyde på at Snaphanen er fyldt med udelukkende negative historier om multikulturen og Islam. Men det der bliver citeret eller forfattet, kan man yderst sjældent sætte en finger på.

   JensA

   Posted: 7 oktober 2011 - 19:44 - Svar

   Nu har næsten samtlige medier gennem en menneskealder gjort sig store anstrengelser, for at fortælle nogle solstrålehistorier om ”multikulturens” velsignelser, så jeg kan dårligt forestille mig noget mere overflødigt end en blog, der skulle fremture i den samme slags historier.
   I øvrigt er multikultur et begreb, der bedst beskriver under kategoriens: løgnens anatomi (derfor gåseøjnene).
   I praksis betyder ”multikultur” masseindvandring af muslimer til den vestlige verden. Dette er det modsatte af multikultur. Nemlig en udvikling i retning af den ekstreme monokultur, der hersker i den såkaldte muslimske verden, hvor alt ikke-islamisk bliver udryddet eller groft undertrykt.

Victor

Posted: 7 oktober 2011 - 12:21 - Svar

To “svenskere” er stukket af fra politiet i Aalborg. Politiet er nu gået ud med navne og fotos af ungersvendene:

http://nordjyske.dk/artikel/10/5/28/3974825/3/har%20du%20set%20de%20fl ygtede%20r%F8vere

Ole Burde

Posted: 7 oktober 2011 - 14:14 - Svar

Det er spild af tid at argumentere med folk som Kappel , sålænge denne udveksling foregår på betingelser som DE har valgt .
Sjovt nok opfører denne verdens Kappel’ er sig på en måde som gør det helt tydeligt at de nettop selv helt entydigt ser OS som FJENDER og er temmelig gode til at bruge taktikkens regler mod os , selvom de selvfølgeligt aldrig vil indrømme det offentligt .
Det Kappel gør , hvis man oversætter det til fjende-snak , er at bruge psykologisk krigsførelse mod os . Han spreder misinformation og kreativ propaganda mindst lige så godt som KGB i dennes storhedstid , og hvis han var istand til at “omskrive” det for sig selv på en tilstækkeligt overbevisende måde , ville han sandsynligvis også med sang på læben bruge politiske retsager og andre mere brutale KGB metoder .
Gert Wilders retsag har vist os at det ikke altid er muligt for Kappel’erne at bestemme konfontationens regler og hvad de kan bruges til . Som i en hver anden konflikt er der altid en mulighed for at udnytte en angribers agrressivitet til at lokke ham i en fælde hvor intet virker for ham .
Eller med andre ord , det kapel’erne holder af , er at beskyde med langdistance-retorik mens de selv sidder godt og sikkert forskanset oppe i deres moralske højborg . Vores taktik må være at komme ind på NÆRT HOLD ved at fremkalde en anden form for debat , hvor der ikke er nogen steder at gemme sig .

  steen

  Posted: 7 oktober 2011 - 21:01 - Svar

  Det har du ju fuldstændig ret i, men grænsen går ved lodret løgn. De er man nødt til at protestere, lige som vi gjorde til Weekendavisen over SSU manden–

  @Endnu en vantro: Det kan du jo godt sige, men man kan også sige som jeg skriver, vi lukker nogle huller, der eller ikke ville være blevet hverken beskrevet eller lukket. Jeg kan selvfølgelig godt følge dig, det er også derfor her af og til er historier og fotos om noget helt andet. Sågar musik. Så man kan holde ud at se på bloggen, ikke?

  LFPC

  Posted: 7 oktober 2011 - 22:02 - Svar

  Vedr. overvægten af det negative: Vores udgangspunkt er jo også en opfattelse af at multikulturen ikke er en sum af noget negativt og noget positivt hvor det retvisende billede kun fremkommer hvis man balancerer de to sider korrekt. Det negative vi skriver om kan ikke opvejes af noget som gør det til en pris der måske kan accepteres – jeg elsker kebab og meget etnisk musik, men det gør ikke det at politi og brandvæsen angribes i ghettoer, eller at danske piger tilsvines og homoseksuelle overfaldes, f. eks., til et mindre samfundsproblem.

  Eller en bedre modstilling: Langt de fleste muslimer i muslimske lande har formentlig ikke noget imod deres kristne eller hinduistiske landsmænd, men det er irrelevant i forhold til det overordnede billede der viser forfølgelser, tvangskonverteringer, fordrivelser og flugt fra disse lande.

  En opprioritering af det positive ville kun give mening hvis man prøvede at indynde sig hos typer som Klemens Kappel, og de kan alligevel aldrig nås. Vi er et græsrods- og fritidsmedie med begrænsede ressourcer, og dem bruger vi på det som medierne fortier eller forvansker.

Svenskasvensson

Posted: 7 oktober 2011 - 19:16 - Svar

Socialdemokraterna vill skicka iväg utlänningar som begår brott, men det vill inte Reinfeldt, så räkna med forsatta våldtäkter och rån i Malmö.

Ole Burde

Posted: 7 oktober 2011 - 23:25 - Svar

En måde at “komme ind på nært hold” af feks Kappel ville være at i¨rende rundt efter ham med kamera ved alle mulige og umulige lejigheder og så stille ham spørgsmål han ikke kan svare på uden at afsløre sin uvidenhed . Med andre ord er der brug for en ny måde at udnytte internettet på , som kan suplementere feks snaphanen .

Peter Andersen

Posted: 8 oktober 2011 - 09:07 - Svar

Man kunne også tvinge dem til at se på den anden del, af sandheden omkring multikulturen. Hvergang de udsender disse nedgørende og belærende kronikker og deslige, bør man “spamme” hele kommentarfeltet med direte links, som modsvarer deres teser. Det bør naturligvis være lødige links, der netop bekræfter usandheden i deres udsagn. På den måde kommer de jo alle til, at læse “højreorienterede” blogs. Deres eneste modsvar, bortset naturligvis fra usaglige propaganda-ytringer, ville jo være, at komme med modsvarende links. Og så må vel selv De kunne se det komiske/tragiske i hele problemstillingen. På et eller andet tidspunkt…

Leave a Comment