8
nov
Seneste opdatering: 8/11-11 kl. 2005
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Hør også Coren interviewe Michael Ledeen om Israel og Iran. Ledeen var i København i 2008.(© Snaphanen)

Fortrængningens pris: Karen Hækkerup på grådens rand

Så ka’ hun lære det. Eller rettere, det kunne hun, men vi tør godt komme med en prognose der taler om en syndflod af overraskelser og tårer i de kommende år, i takt med at nye ubekvemme sandheder på dette felt bliver uafviselige. Hvad Hækkerup ikke vil gøre er at begynde at tilegne sig den viden som den pæne politiske mainstream aktivt holder sig uvidende om (LFPC).

Lige til at græde over, siger socialminister Karen Hækkerup (S) om ny undersøgelse. Unge med indvandrerbaggrund er underkastet massiv social kontrol fra deres familier. Især når det gælder kærlighed og sex.

Det viser den første store undersøgelse af omfanget af den sociale kontrol i indvandrerfamilier. Resultatet af undersøgelsen bekymrer social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S).

»Undersøgelsen er nedslående og ualmindelig deprimerende læsning,« siger Karen Hækkerup, der er overrasket over omfanget af den sociale kontrol.

»Jeg havde overhovedet ikke drømt om, at det var så slemt. Det er til at græde over, at social kontrol for så mange mennesker åbenbart er en integreret del af deres hverdag,« siger ministeren. […] Indvandrere styres hjemmefra,  Alle vogter på hinanden i indvandrermiljøer, siger unge. Minister håber på et nyt ungdomsoprør.

“Rør ikke mit Charlie Hebdo”

Hundreder til støttedemonstration for Charlie Hebdo

Flere hundrede mennesker samledes søndag eftermiddag i Paris for at forsvare retten til blasfemi ” og “satire som demokratisk virkemiddel” til støtte for Charlie Hebdo, der blev udsat for et kriminelt attentat forleden.

Demonstrationen blev afholdt på trappen til Paris´rådhus, Hotel de Ville. Folk viftede med forskellige satiriske tegninger fra bladet. ” Vi støtter det arabiske forår”, men vi modsætter os fanatikernes vinter”, sagde en af bladets tegnere. Hvad angår brandattentatet udelukker politiet ingen hypoteser, undersøgelsen gennemføres af la Section antiterroriste de la Brigade criminelle. Manifestation en soutien à “Charlie Hebdo” (Snaphanens oversættelse)

Frankrig, oktober 2011

Hebdo er det særlige, men fransk hverdag rummer meget andet: braquages=røverier, violence=overfald, morts = mord, incendies = ildspåsættelser, viols = voldtægter, tent meurtre = mordforsøg. Hele listen her – En måned i Frankrig.

Hva man ikke vil høre, men sårt trenger
Af HANS RUSTAD

Douglas Murray holdt et foredrag i København lørdag, som burde vært holdt i Oslo, for det er her det er størst behov for å høre hva han hadde å si. Men Murray blir ikke invitert til Oslo, han blir ikke en gang referert eller omtalt. Han er en ikke-person, i likhet med mange andre størrelser som har et outsiderperspektiv på flerkulturen.De som mener at alternative stemmer i norsk debatt sutrer burde forklare og besvare hvorfor personer som Murray er ikke-personer i norske medier.Douglas Murray var tidligere leder av tenketanken Social Cohesion, og leder nå the Henry Jackson Society. (henryjacksonsociety.org)

Jeg hadde sett Murray sammen med Flemming Rose i debatt i Oxford mot Tariq Ramadan og visste han var god. Murray har den britiske flair – kunnskap, retorisk begavet, et nydelig språk, og en uimotståelig humor som gjør et alvorlig tema til stor underholdning.

Han tegnet to logiske løp – det ene følger åpenhet og meningsbryting, og det andre blander sammen ytringer og vold og er så opptatt av å forby ukorrekte meninger at man ender opp med å tolerere eller snu ryggen til den reelle politisk-religiøse vold som utspiller seg i dagens Europa.Man skal lytte nøye for å få med seg hva Murray sier. Det er stringent og logisk, men uvelkomment i den norske debatten.

Den norske konsensusen har kvernet og malt lenge nok til at mange reagerer med en indre motstand, når de hører et alternativt syn. De stenger av.

Det står dem fritt. Litteraturhuset har dype lommer. Men verden forsvinner ikke. Kan det være at Murray har rett? Tør norske meningsvoktere ta den sjansen? Har denne systematiske neglisjeringen av ubehagelige synspunkt noen omkostninger og når begynner de eventuelt å vise seg?

Jeg vil påstå at de har vært synlige lenge.

A priori

Akkurat risikoen ved en utelukkelse av meninger man ikke liker – a priori – før man i det hele tatt har hørt dem – er utgangspunktet for Murrays forsvar av ytringsfriheten: Hvordan tør man ta sjansen på at man har 100 % rett og ikke trenger motforestillinger?

“Alle” vil protestere og forsikre at selvfølgelig er de åpne for motforestillinger. Men så viser det seg at det er noen man ikke ønsker likevel. Det er “de”, med gale meninger, som sprer usunne holdninger til nye minoriteter feks. De burde helst sendes på omskoleringskurs. Det er slik praten går.

Så er man ikke prinsipiell. Det er noen meninger man ikke bryr seg om å høre. Men hvem kan garantere at man til enhver tid vet hvilke meninger som rommer sannhet og hvem som ikke er det? Det er ikke vanskelig å finne eksempler i historien på uvelkomne meninger som viste seg å tilhøre fremtiden, og da snakker jeg ikke om de voldelige løsningene.

Man har siden 22/7 benyttet omtrentelige ord som om de var selvinnlysende: hatefulle meninger? hva er det? Skulle man gått inn på en slik avgrensning måtte man problematisert; Hva vil det si at noe er sant? hva er forskjell på en gyldig og legitim ytring? Her vil det fort vise seg at man støter på grunnleggende problemer i filosofi og politikk som generasjoner har slitt med.
Hvorfor? Fordi det ikke finnes noen enkle svar. Den som ønsker enkle svar får ofte noen uønskede følger med på kjøpet. Derfor tilsier erfaring og klokskap at man fører en åpen politikk og overprøver seg selv. Kan det tenkes at “vi” tar feil?

Man føler behov for å tilføye: Er det nødvendig å si dette i Ibsens hjemland?

Kan det rett og slett være slik at hvis for mange er sikre på å tilhøre den rette side, så vil det i seg selv bli en selvsikkerhet som sløver den kritiske sans?

Alt dette er common sense, og likevel er mediene hver eneste dag et bevis på at disse enkle prinsipper er satt ut av funksjon.

Murray mener at behandlingen av islamister og islam-kritikere røper en slik alarmerende tendens. Den som siterer Muslimbrødrenes åndelige overhode, Yusuf Qaradawi, får problemer – slik Geert Wilders gjorde med sin Fitna-film, og slik den får som siterer Qaradwi for hans uttalelser om homoseksuelle, jøder og selvmordsbombere – det vil bli oppfattet som islamofobi. Men mannen selv blir mottatt med rød løper av Londons daværende borgermester Ken Livingstone.

Et bilde melder seg på netthinnen; Nåværende domprost i Oslo, Dag Olav Hauge, som drar på forsoningstur til Midtøsten, etter at Vebjørn Selbekk hadde beklaget, og legger turen innom Qaradawi og sier at han var en hyggelig mann. Det var ingen tilfeldig gest og den har faktisk fått større symbolsk betydning med årene. Fordi den sa noe ut over seg selv.

Det er en fundamental forskjell på å si at homoseksuelle skal drepes i religionens navn, og det å si at man mener at Muhammed “made it all up”. Men i dagens Europa er det slik at den imam som sier at homoseksuelle bør drepes, ikke får krummet et hår på sitt hode av myndighetene, mens den som tegner en karikatur av profeten må gå under jorden, eller får redaksjonslokalene brannbombet.

Når brannattentatet mot Charlie Hebdo nesten ikke blir nevnt, eller kun referert i mediene, så er det nettopp uttrykk for at man ikke har innsett hvilken trussel slik politisk vold utgjør. Man skyver tvert om ansvaret over på bladet, og sier de provoserte! Da er man langt inne på islamitisk territorium. Det er en form for åndelig kapitulasjon og selvmord.

Hvis man forsvarer seg med at “it takes two to tango”, dvs. at Charlie Hebdo kunne latt være, så blir neste spørsmål? Hvor går grensen? Hvor mye er man villig til å oppgi?

I Tyskland foregår et vitenskapelig arbeid for å kartlegge Koranens kilder, dvs. det er den samme historisering av Koranen som Bibelen har vært underkastet og som vi tar som en selvfølge. Men Koran-forskerne må skrive under pseudonym og deres arbeid er omgitt av det strengeste hemmelighold. Arbeidet er livsfarlig.

Er vi også villig til å oppgi en historisk-kritisk metode? Skal humor, satire, og historisk-vitenskapelig metode begrenses, slik at alt som har med islam å gjøre, beskyttes?

Det vil ingen ansvarlig si offentlig, men i realiteten er det den kursen man har slått inn på.

Da ender man opp med taushet og forlegenhet, enten redaksjonslokaler bombes eller folk som Lars Vilk og Kurt Westergaard må leve omgitt av livvakter.

Hvis et samfunn ikke forstår forskjellen på det å si at Muhammed “made it all up” og det å si at homofile må dø, så er man ille ute, oppsummerte Murray.

Hans ord er spesielt relevante for Norge.

Norge står ved et veiskille etter 22/7. Man har greid å rote det slik til for seg at man ikke er i stand til å se forskjeller. Det er faktisk slik at avskyen for Breiviks handlinger glir over i en avsky for de meninger man ikke liker. Men hvis noen ikke stanser opp og setter spørsmålstegn med en slik avskyreaksjon, så kan det være at man avskyr meninger som er høyst relevante. Som man enten trenger å høre, og/eller som man selv har utløst. For det er et annet problem. Hvordan kan man vite at ikke den kritikk som fremkommer ikke er et svar på ens egen oppførsel?

I alle andre sammenhenger er kontekst relevant, men plutselig ikke i debatten om forholdet mellom den islam-kritiske siden og storsamfunnet.

Og mens det å reagere med avsky kan være en normal og endog sunn reaksjon så blir det noe helt annet hvis avskyen mobiliseres og organiseres og blir manifest. Da er det snakk om avsky i seg selv. Den tar over og blokkerer.

Men det var vel også poenget fra starten?

Det er et beklagelig faktum at sosialismen/kommunismen og venstresiden har brukt og perfeksjonert avsky som en betinget refleks i sine holdningskampanjer, i både en hard og myk versjon, i både en demokratisk sosialdemokratisk og en kommunistisk diktatorisk. Men avsky er frikoblet fra kritisk fornuft. Det er nettopp det som er poenget. Det er som oppdragelse av barn. Sosialismen har en innebygget moralisme, som også er paternalistisk. En vet best-holdning. (Finnes det en affinititet – en tiltrekning og berøringsflate her mellom mennesker fra autoritære kulturer og sosialdemokratiet?).

En slik formynderholdning er farlig i en situasjon med store undertrykte motsetninger. Voksne er ikke barn.

Det er ytterst forstemmende at de som burde advart mot en formyndermentalitet, landets akademiske elite, er de som ivrer for en slik sensur og sosial utstøting. Ikke alle, men de toneangivende, og de får stort sett opptre uimotsagt. De andre har bøyd seg for trusselen om sanksjoner. Også på dette punkt er det en parallellitet mellom norske og muslimske miljøer: de ytterliggående og høytlytte stikker av med stafettpinnen, og de andre blir hengende etter, får ikke summet seg, og lar andre sette dagsorden.

Den lettvinthet man snakker om utestengelse og sensur i norsk offentlighet er i seg selv alarmerende, og et tegn på at man er del av symptomene. Det samme er tausheten om noe som er uforløst og vanskelig.

Det er Norge som hadde trengt å høre Douglas Murray.

Og førstkommende lørdag, 12. november, holder Document.no et møte i Oslo Militære Samfund kl 1700, som tar opp dette temaet. Paneldeltakere er Bruce Bawer, Walid al-Kubaisi, Katrine Winkel-Holm og Bjørn Stærk. Ordstyrer er Jon Hustad.

Påmelding: kontakt@document.no

Douglas Murray kan sees her:


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


PK

Posted: 8 november 2011 - 10:05 - Svar

Bo Lidegaard, Chefredaktør på Politiken og historiker, har skrevet en bog om
Danmark i det 20-åhr.
I går på P1 kom han med en fin analyse af hvorfor indvandringen skabte så store følger for vores land.
Det skal siges, at han talte om Danmark i 30-erne, Og hvorfor vi her i landet ikke blev grebet af facismen
og for stærk nationalisme.
Vi var for vidende og oplyste plus havde en stærk tro på demokratiet.
Tak for denne analyse, for da indvandringens umenneskelige problemer viste sig, så blev de, som forsøgte at
påpege de alvorlige følger lammetæsket og kaldt racister og andet slemt.
I spidsen stod partier på Christiansborg og pressen.
Jo jo Politiken markede sig fornemt….De mobbede på livet løs, og hvorfor ikke?
Man skal da være på vagt og( jagt) overfor racister.
Og kan jeg sige , at viden om f.eks hvad islam betød var forbudt og meget ildeset.
Viden og fremlæggelse var, er lig med racisme.
Det blev viden forbudt perioden, og mon ikke den stadigvæk findes?

PK

Posted: 8 november 2011 - 11:16 - Svar

Hvis een må igen?
Hvor er det synd for os danskere, at muslimske forældres kontrol handler om kærlighed og sex.
Tænk , hvis det også havde handlet om volden? Læs Koranen og indse det umulige i dette ønske.

Iøvrigt handler det ikke om sex og kærlighed!
Det handler om Islam og den rene lære.

PBr

Posted: 8 november 2011 - 11:49 - Svar

Karen Hækkerup »Jeg havde overhovedet ikke drømt om, at det var så slemt.<

Så er der den o… lyne mig godt nok lang vej igen, hvis PK fårehovederne skal være ministre før de fatter bare et glimt af virkeligheden og dens præmisser.

li

Posted: 8 november 2011 - 11:58 - Svar

Hvis den hjerne “rystede” 10-20 år tilbagestående socialdemokrat unge mødre naive mor karen dum som en Hæk, virkelig ikke bare vil stå “rystende” tilbagelænet og betragte den muhammedanske kulturs rædsels kvindeundertrykkelse her i Danmark, så bør hun aktivt fjerne den muhammedanske kontrol hoved affaldssæk de muhammedanske pigebørn “frivilligt” er tvunget ned i, fordi de ellers selv er skyld i ,hvis de bliver voldtaget og ikke kan skaffe 4 muhamedanske mandslinge som vidner.
Vi kan godt forlange denne muhammedanske kontrol hoved affaldssæk fjernet fra alle offentlige ansattes hoveder,når de er på arbejdet, og på skolebørn, det har de gjort i Frankrig.
Første skridt imod kvindefrigørelsen i sekten islam, er at fjerne kontrol hoved affaldssækken.

Nu MÅ det være klart for enhver, at vi ikke bare taler om 30g stof, men om en markant kontrol hoved affaldssæk.

De familier eller kvinder der ikke indordner sig denne hensynstagen at fjerne deres kontrol sæk, når de er på arbejdet i den offentlige sektor eller på skolebænken, skal tilbydes hjælp til at forstå den “bløde” sharia i et “gå ad helvede til, villy behandlings forløb” eller en bestemt kærlig forflyttelse til et land med “hård” sharia adfærd.

Når socialisterne ved så meget om blød i bolden sharia, så må det være en let sag for dem, at fjerne den “hårde” knald i låget sharia affaldssæk fra muhammedaner kvindernes hoveder.

Glæder mig til at se socialisterne aktivt kæmper for at fjerne den tons kg tunge “hårde” muhammed sharia undertrykkende byrde de muhammedanske tvangstanke kvinder er underkastet.

Limewoody

Posted: 8 november 2011 - 12:21 - Svar

Gad vide hvad Socialdemokraterne går og laver i det hele taget. De påstår at have “det her samfunds” velbefindende på sinde, men gang på gang viser det sig, at det der parti består af uvidende dumrianer. Fodnotepolitiken, masseindvandringens følger, en tom spadseredragt vælges som formand, der igen vælges til statminister og som derefter straks viser sin inkompetance ved at udpege en forhenværende DKP-FORMAND til minister. Senest optræder så dynastiet Hækkerups seneste osteklokkebeboer på slap line i landets medier og er chokeret, ja chokeret over, at diciplinen og kasernementaliteten trives i bedste velgående i tilvandrede imperialistiske segmenter……………

Hvilken planet kommer hun fra?

Det har vi andre da vidst i de sidste 30 år.

Hvis det ikke var så sørgeligt ville jeg grine højt.

JensH

Posted: 8 november 2011 - 14:08 - Svar

Er jeg den eneste der mener, at Frankrig ligner et land i forstadiet til en regulær borgerkrig???

  steen

  Posted: 8 november 2011 - 14:20 - Svar

  Jeg tror jeg venter til det næste “ungdomsoprør”, som Politiken kaldte de seneste (infidada), når Kalashnikoverne kommer frem igen, så kan vi se om det fortsætter med at blive værre. Om ikke andet, kan det være Israel eliminerer Irans nuklare anlæg, Hamas igen angriber Israel og de svarer så skal der nok blive ballade i Europa, men har nogen forberedt sig på det scenarie ? Dansk jøder? Jeg har en fornemmelse af, at vi foretrækker ikke at tænke så langt – selvom det kan være i overmorgen.

  Men det er klart, denne liste over en måned i Frankrig, kan man godt kalde en krig på gaden, der ikke er sevet op i de øvre samfundslags bevidsthed. Murray adresserer problemet i min video. Tager politikere og medier ikke ansvar for og kontrol over situationen, løber den dem af hænde, hvis det ikke allerede er sket. De vil da stå med en skyld, de ikke kan løfte. Lad mig lave en lang copy paste af listen:

  01/10: Lyon IIIe: Des Roms s’installent chez une grand-mère (source)
  01/10: Toulouse: un jeune homme poignardé à mort dans la rue (source)
  01/10: Youssef Elaakkad frappe sa compagne a Lille (59) (source)
  01/10: Un ado séquestré,humilié,violé,frappé a Sevenans (90) (source)
  01/10: Un homme noir braque une bijouterie a Toulouse (31) (source)
  01/10: 32 cambriolages par des ‘jeunes’ de Grigny (91) (source)
  01/10: Ecroué pour le viol d’une fillette de 7 ans a Bart (25) (source)
  01/10: Toulouse: Une femme séquestrée et torturée 3 mois (source)
  01/10: Toulouse: Une étudiante paralysée au Taser et violée (source)
  01/10: Argenteuil (95) un couple de commerçants attaqué (source)
  01/10: Nîmes: la Tour Magne (monument historique) taguée (source)
  01/10: Marseille XIIe: La police ferme une mosquée illégale (source)
  01/10: Une rumeur déclenche des violences a Lyon (69) (source)
  01/10: Une surveillante grièvement blessée a Sequedin (59) (source)
  01/10: Un médecin braqué dans son cabinet a Torcy (78) (source)
  01/10: Trafic de stupéfiants au village de Sarcelles (95) (source)
  01/10: Un différend réglé à coup de chevrotine à Vence (06) (source)
  01/10: Tavel (30) Il surprend un couple de cambrioleurs (source)
  01/10: Important réseau de deal de drogue a Sarreguemines (source)

  02/10: Des arabes attaquent des familles+enfants a Vigneux (source)
  02/10: Lyon Ve: le corps d’un homme retrouvé sur les quais (source)
  02/10: Incendie criminel a la mairie de Blanquefort (33) (source)
  02/10: Montpellier: Un policier tire sur un homme armé (source)
  02/10: Rouen: Un rodéo dans un parking par trois ‘jeunes’ (source)
  02/10: Braquage au salon du mariage a Aubagne (13) (source)
  02/10: Coups mortels à une femme de 94 ans a Nîmes (source)
  02/10: Un homme poignardé à Villefranche-sur-Saône (69) (source)
  02/10: Un conducteur attaqué a Villiers-Saint-Denis (02) (source)

  03/10: Nabil.A+Karl.B: torture d’handicapée a Aix-en-Provence (source)
  03/10: Mustafic.N tue 3 membres de sa famille a Culoz (01) (source)
  03/10: Moussa Diarra, condamné pour évasion a Créteil (94) (source)
  03/10: Ahmed Ben Chalbi, dealer de coke a Luynes (13) (source)
  03/10: Un voleur rom gravement brulé a Pont-Evêque (38) (source)
  03/10: Il tue sa femme dans sa chambre d’hôpital a Evreux (source)
  03/10: Marseille VIIIe: un étudiant séquestré et torturé (source)
  03/10: Dégradations au collège Diderot de Besançon (25) (source)
  03/10: Daniel.B détourne 1,7 M€ au C.A de Châlons (51) (source)
  03/10: Il crève les pneus de 135 voitures a Clayes (78) (source)
  03/10: Un convoyeur de fonds attaqué a Paris XVIIeme (source)
  03/10: Opération contre les bandes lyonnaises à la frontière (source)
  03/10: 10 voitures vandalisées aux Hautes-Ourmes/Rennes (source)
  03/10: Un couple caillassé a un feu rouge a Nîmes (30) (source)
  03/10: 10 voitures dégradées dans un parking a Rennes (source)
  03/10: Un collier volé à l’arraché à Aubigny-sur-Nère (18) (source)
  03/10: Savenay (44) agression sexuelle sur une ado de 13 ans (source)
  03/10: Un éventreur de piscines interpellé a Auray (56) (source)

  04/10: Kamel tue le mari de sa maîtresse a La Garde (83) (source)
  04/10: Mamadou.B, homicide dans le métro a Paris Xeme (source)
  04/10: Hamid menace son ex-femme au couteau a Avignon (source)
  04/10: Yassine E.H+Soulayman.R etc braquage a Domazan (source)
  04/10: Said Ali, braquage rue Lapeyrouse, à Toulouse (source)
  04/10: Youcef.B sniffe de la coke dans un train a Toulon (source)
  04/10: Pickpockets roumains dans un festival a Marseille (source)
  04/10: Abdoulaye+Yaya veulent chasser la police a Trappes (source)
  04/10: Miguel Guimares, 5kg d’héroïne en auto a Neuville (source)
  04/10: Isère: La campagne n’échappe pas à la délinquance (source)
  04/10: Valence: Blessés par des tirs au fusil dans un mariage (source)
  04/10: Romain.B, sequestration+menace de mort a Eclans (39) (source)
  04/10: Cambriolage de commerces en rénovation a Annemasse (source)
  04/10: Aix (13) Raphaël.G s’évade lors de l’attaque d’un fourgon (source)
  04/10: Corbeil (91) Incendie volontaire à la maternelle Langevin (source)
  04/10: Rixes et coup de couteau a Romans-sur-Isère (26) (source)
  04/10: La gorge entaillée à l’Opinel a Toulouse Empalot (source)
  04/10: Bagarre entre élèves à la cantine de Bagnères (31) (source)
  04/10: Mike.S: vol,violence,delit de fuite a Saverne (67) (source)
  04/10: Trois voitures brûlées en quatre jours a Châlons (51) (source)
  04/10: Narbonne: Volée pendant qu’elle porte secours au motard (source)
  04/10: Mèze: Ils volent une voiture puis la cassent a la pierre (source)
  04/10: 6 femmes interpellées avec du H a la prison de Montpellier (source)
  04/10: 250g d’héroïne+600g de hash vers Dunkerque (59) (source)
  04/10: Un magasin alimentaire braqué a Saint-Maximin (60) (source)
  04/10: Home-jacking a Avricourt (60) 3eme interpellation (source)
  04/10: Poursuivis après une violente agression a Présilly (39) (source)
  04/10: Il voulait danser avec une arme a Aix-les-Bains (73) (source)
  04/10: Béziers (34) Un homme roue de coups sa petite fille (source)
  04/10: Cocktails molotovs a la médiathèque de Corbeil (91) (source)
  04/10: Restos du Coeur: 40.000 couches volées a La Couronne (source)
  04/10: Des ‘jeunes’ s’attaquent à des quadras a Vigneux (91) (source)
  04/10: Une famille de Décines (69) violemment agressée (source)

  05/10: Karim tue Adrien a coups de couteau a St-Germain (18) (source)
  05/10: Un sénégalais frappe au couteau a Canéjan (33) (source)
  05/10: Lies Khider tué a l’arme lourde par une bande a Orly (94) (source)
  05/10: Aziz Zaboub, 23eme fois au tribunal a Vénissieux (69) (source)
  05/10: Lamine.K+Mehdi.M etc rixes violentes a Roubaix (59) (source)
  05/10: Ibrahim, voleur neutralisé par un voisin à Montauroux (83) (source)
  05/10: Mohand.B tue son rival Bouziane.F a Charleville (08) (source)
  05/10: Kevin.S+Demba.S,agresseurs violents a Paris et 95 (source)
  05/10: Mahfoud/Anissa, violences,menaces a Maurecourt (78) (source)
  05/10: Un algérien attaqué un couple de retraités a Béziers (source)
  05/10: Vallauris (06) Aïssa.K fouette son jeune enfant (source)
  05/10: Un congolais de 16 ans viole une ado a Annecy (source)
  05/10: Jibril.S, voleur trahi par ses empreinte a Lille (59) (source)
  05/10: Evry (91) File d’attente de clandestins a la préfecture (source)
  05/10: Elyasse.H procès pour meurtre de Eric.L a Nogent (94) (source)
  05/10: Gérard, chauffeur+dealer de coke a St-Tropez (83) (source)
  05/10: Plusieurs incendiaires interpellés a Reims (51) (source)
  05/10: Des faux gendarmes volent des retraités a Paris XVIe (source)
  05/10: Paris Ier : un ado jeté d’un pont par ses agresseurs (source)
  05/10: Marseille: des kilos de shit+coke transitaient Porte d’Aix (source)
  05/10: Belfort (90) Un jeune blessé de sept coups de couteau (source)
  05/10: Montdidier (80) Une octogénaire enlevée et violée (source)
  05/10: Nice: Un passager d’un bus agressé par trois hommes (source)
  05/10: Lyon IIIe: une commerçante violemment agressée (source)
  05/10: Dagneux (01) une jambe repêchée dans le lac Neyton (source)
  05/10: Il tente d’empoisonner sa famille a Cadenet (84) (source)
  05/10: Paris XXe: Un couple de proxénètes chinois interpellé (source)
  05/10: Une enseignante du lycée CDG agressée à Sète (source)
  05/10: Simone.G abat Raphaël.L+le brûle a Folkling (57) (source)
  05/10: Une banquière agressée à son domicile dans L’Essonne (source)
  05/10: Woippy (57) A genoux, une arme sur la tête dans un snack (source)
  05/10: Explosion des cambriolages dans l’Est de la France (source)
  05/10: Un nouveau commerce attaqué à Lanester (56) (source)
  05/10: Fraude à la Sécu a Niort (79) 42.000 euros en 2 ans (source)
  05/10: Incendie d’un véhicule a Chelles (77) 4 mineurs arrêtés (source)
  05/10: Le poste de police encore dégradé a Clamart (92) (source)
  05/10: Deux dealers de H arrêtés en flag a Argenteuil (95) (source)
  05/10: Un garagiste tient tête a un braqueur à Toulon (83) (source)
  05/10: Faux, usage de faux, escroquerie a Marseille Nord (source)
  05/10: Deux coups de couteau sur un ‘jeune’ à Villiers-le-Bel (source)
  05/10: Avignon: il s’ébat sur le trottoir avec une poupée gonflable (source)

  06/10: Yassine.M poignarde un agent SNCF dans le Doubs (25) (source)
  06/10: Pape Djibril Niang+Hacène Zouaghi braqueurs a Cuers (source)
  06/10: Insécurité à Angoulême (16) le ministre interpellé (source)
  06/10: Mohamed+Chems etc caillassent gendarmes a Drap (06) (source)
  06/10: Un congolais coupable d’agression sexuelle a Dijon (21) (source)
  06/10: Saad Bensaou,procès pour lynchage a Grenoble (38) (source)
  06/10: Saber Adil, convoyeur de stups condamné a Dijon (21) (source)
  06/10: Kevin caillasse la police a Corbeil (91) 1 an de prison (source)
  06/10: Belleville (54) Un braqueur traqué dans les bois (source)
  06/10: Conflit avec une famille tchétchène a Ozoir (77) (source)
  06/10: Un fugitif perché sur les toits d’Angevillers (57) (source)
  06/10: Une ado agressée devant son collège a Falck (57) (source)
  06/10: Incendie criminel à l’école maternelle de Carpentras (84) (source)
  06/10: Attaque ratée d’un fourgon blindé a Moutiers (73) (source)
  06/10: Les agressions physiques se multiplient a la SNCF (source)
  06/10: 213.000 personnes victimes de vol d’indentité en France (source)
  06/10: 7 véhicules incendiés quai Gorse à Boulogne (92) (source)
  06/10: Home jacking,cambriolage,drogue,vol a Toulouse (source)
  06/10: Roanne: elle dégrade 57 véhicules par pure méchanceté (source)
  06/10: Concarneau (29) Troisième saccage dans la même école (source)
  06/10: 8 scooters+4 voitures volées a Amiens-Est (80) (source)

  07/10: Foued Mellouk condamné pour agression a Lyon VIe (source)
  07/10: Lies Hebbadj, encore une affaire de niquab a Nantes (source)
  07/10: 2 ‘jeunes’ interpellés a Aulnay – 128eme condamation! (source)
  07/10: 5 gitans incarcérés pour meurtre a Neuvy (36) (source)
  07/10: 60.000 euros+1,2kg d’héroïne+arme saisis a Lille (59) (source)
  07/10: Bayonne: Christian G,ex-magistrat condamné pour viol (source)
  07/10: Christopher: cambriolage en série+flambeur a Nancy (source)
  07/10: Lyon 9: Violée par 2 automobilistes après un accrochage (source)
  07/10: Paris XVIIe: 4 braqueurs interpellés juste avant d’attaquer (source)
  07/10: Carcassonne (11) 3 policiers blessés-graves échauffourées (source)
  07/10: Dombasle (54) une professeur agressée pour un portable (source)
  07/10: Braquage à la Poste de la Chancellerie à Bourges (18) (source)
  07/10: 17.000 euros+554g de H saisi + violence a Paris XXeme (source)
  07/10: Trafic de drogue a Lille-Sud, le ras le bol des habitants (source)
  07/10: Proxénétisme: un directeur d’hôtel accusé a Lille (59) (source)
  07/10: Besançon (25) Violente rixe sur un parking à Planoise (source)
  07/10: Un ‘jeune’ poignarde un agent de lycée a Céret (66) (source)
  07/10: Nez à nez avec un cambrioleur chez lui a Paris IIIeme (source)
  07/10: Roubaix (59) Un employé de boulangerie braqué+ligoté (source)
  07/10: Un trafic d’or par des gitans démantelé a Annecy (74) (source)
  07/10: L’ADN de l’un des suspects retrouvé a Rognonas (13) (source)
  07/10: Un bureau de Poste braqué a Sainte-Sigolène (43) (source)
  07/10: Ivre, il brise le volet roulant du café a Dieppe (76) (source)
  07/10: L’incendie de Bourgneuf (18) est d’origine criminelle (source)
  07/10: Valentigney: Tentative de viol sur un enfant de 9 ans (source)

  08/10: Racisme anti-blanc a Perpignan: Ils doivent citer Allah (source)
  08/10: Nour-islam menace Simone,80 ans, de mort a Avignon (source)
  08/10: Moussa A.O, prison pour séquestration a VIlleneuve (47) (source)
  08/10: Nabil Boulefkhad, 31 fois condamné,harcèle a Lyon (source)
  08/10: Houria Belkhrir, liberé a cause d’un bug a Marseille (source)
  08/10: Mehdi.B+Yacine frappent Christian a Troyes (10) (source)
  08/10: Un ‘jeune’ blessé par balle à Belfort,quartier ‘sensible’ (source)
  08/10: Aurélien.J,drogue+viole des enfants a vers Grasse (06) (source)
  08/10: 25kg de hash dans un réservoir de véhicule à Fréjus (source)
  08/10: Conflit familial: un mort à Roquebrune-Cap-Martin (06) (source)
  08/10: Les actes de vandalismes se multiplient à Airaines (80) (source)
  08/10: 50 000 euros de pièces d’or volés a Chauny (02) (source)
  08/10: Policier blessé,vieille dame,vol,homicide dans le Rhône (source)
  08/10: Un couple séquestré et braqué a Brie-Comte-Robert (source)
  08/10: Montélimar (26) Une femme violée à la base de loisirs (source)
  08/10: Un couple de retraités agressé a Crouy-sur-Cosson (41) (source)
  08/10: Battu avec des poings américains a Corbeil (91) (source)
  08/10: Interpellé après 15 agressions à la gare de Houilles (78) (source)
  08/10: Coup de couteau sur un policier a Carrières (78) (source)
  08/10: Ils filment l’agression d’une collégienne a Grigny (91) (source)
  08/10: Ils ligotent le gérant d’un magasin au Kremlin-Bicêtre (source)
  08/10: Patrick.R tue sa femme Patricia a Nomexy (88) (source)
  08/10: Braquage a la gare d’Ars-sur-Moselle par 2 hommes (source)

  09/10: Abdou Barkati, prison pour viol sur mineures a St-Etienne (source)
  09/10: Un policier ripou indic des islamistes a Lyon (source)
  09/10: Sans papiers tunisien+travail dissimulé a Dunkerque (source)
  09/10: Rodéo à St-Vincent-des-Landes (44) 1 rom mort (source)
  09/10: Nîmes (30) un homme tué par balles sur l’A54 (source)
  09/10: Il tue ses 2 fillettes et se suicide a Sainte-Marie (35) (source)
  09/10: Roubaix (59) un boulanger braqué et ligoté (source)
  09/10: Des cambrioleurs pris en flag a Jussy-le-Chaudrier (18) (source)

  10/10: Harouna.S,Amadou.S,Ercan.U double meurtre a Creil (60) (source)
  10/10: Riad.F,faux permis au nom d’un autre a Troyes (10) (source)
  10/10: Un algérien en prison pour vol,violence,fraude a Nantes (source)
  10/10: Grigny (91) un homme tire sur les CRS dans une cité (source)
  10/10: Un roumain condamné pour vol a Aubigny-sur-Nère (18) (source)
  10/10: Une policière tue son ami et se donne la mort a Bagneux (source)
  10/10: Pétition contre un gitan délinquant a Villennes (78) (source)
  10/10: Lyon 5eme: 6 mois de prison pour un médecin violent (source)
  10/10: Montpellier: Violée après une rencontre sur Facebook (source)
  10/10: Un étudiant agressé près du casino de Bordeaux (33) (source)
  10/10: Des braqueurs repartent bredouilles a La Voulte (07) (source)
  10/10: Béziers (34) ‘go fast’ intercepté avec 540kg de hash (source)
  10/10: Jets de projectiles contre le bus 378 a Gennevilliers (92) (source)

  11/10: Zohra.F: assises pour meurtre de Dominique a Lyon 3eme (source)
  11/10: Sébastien.D+Lamine.K+Mehdi.M..prison a Roubaix (source)
  11/10: Franck,Hicham,Mohamed…braqueurs a Aubière (63) (source)
  11/10: Vaste opération dans une cité a Villiers-sur-Marne (94) (source)
  11/10: Marseille/agression: 7 interpellations de racailles de cité (source)
  11/10: 3 tunisiens illégaux cassent+violence au CRA de Rennes (source)
  11/10: Abdel, rébellion et outrage sur police a Lagny (77) (source)
  11/10: Il asperge son prof avec du gaz lacrymo a Schiltigheim (source)
  11/10: Une balle dans la jambe,aucun témoin a Annecy (74) (source)
  11/10: Le maire de Breitenbach condamné à 3 mois de prison (source)
  11/10: 220 kg de hash saisis sur 2 italiens a Briançon (05) (source)
  11/10: Un cambriolage toutes les 20 minutes en Île-de-France (source)
  11/10: Un cadavre+un homme inanimé retrouvé a Hossegor (40) (source)
  11/10: Il tente d’étrangler sa compagne a Montluçon (03) (source)
  11/10: Arnaud,rasta: 450g d’herbe+26500€ a Lamotte-Beuvron (source)
  11/10: Menace de mort sur un employé municipal a Vichy (03) (source)
  11/10: Carcassonne: Suspecté de viol+accusé par son ADN (source)
  11/10: Grenoble (38) Débat sur insécurité à Fontaine (source)
  11/10: Bus caillassé a L’Isle-d’Abeau (38) 4 lignes à l’arrêt (source)
  11/10: Rodez (12) Une adolescente se fait tirer dessus (source)
  11/10: Un ‘jeune’ sort une arme en plein fast-food a Montpellier (source)
  11/10: Agression violente d’une femme par 3 racailles a Troyes (source)
  11/10: Jean-Claude Teixeira, tribunal pour viol a Blois (41) (source)
  11/10: Espionage industriel chinois a Champigneulles (54) (source)
  11/10: Montigny (78) Des fuyards abandonnent armes+cagoules (source)
  11/10: Un mineur avec des cartes bancaires volées a Evry (91) (source)
  11/10: Echec au vol d’une Peugeot RCZ a Sarcelles (95) (source)
  11/10: 2 pharmacies cambriolées à Sancergues et Nérondes (source)
  11/10: Nîmes (30) Insécurité quotidienne au lycée Voltaire (source)
  11/10: Nantes (44) elle appâte des clients et les dépouillent (source)
  11/10: Bagarre au couteau au centre-ville d’Angoulême (16) (source)
  11/10: Bordeaux: Le braqueur perdu par ses gants et son ADN (source)
  11/10: Coup de couteau dans le dos pour du feu a Rennes (source)

  12/10: Redha Amri, tueur de Matthieu.G,libre a Valence (26) (source)
  12/10: Yassin.G, voleur de chèques des retraités a Reims (source)
  12/10: Meyzieu (69) Nyzzamoudine n’aime pas les surveillants (source)
  12/10: Ali+Sedik: home-jackers condamnés a Toulouse (source)
  12/10: Majhoub.G,dealer se tue en s’echappant a Bourg (01) (source)
  12/10: Karim.E+3 autrres ‘jeunes’ jets de pierre a Ussat (09) (source)
  12/10: Tarek.B: fraude, vols et violences a Nantes (44) (source)
  12/10: Langeac (43) Vols de cuivre par des roumains (source)
  12/10: Une ‘jeune’ femme poignarde son mari a Chambéry (source)
  12/10: Un bébé blessé lors de l’agression de son père a Torcy (source)
  12/10: Thierry.L, gendarme pyromane a Brignoles (83) (source)
  12/10: Nîmes: Un policier traîné sur 50m par un ivrogne (source)
  12/10: Le Perthus: 300 kg de hash à bord, il force un barrage (source)
  12/10: Violences dans une maison de retraite a Magalas (34) (source)
  12/10: Bruno.L, agresseur à la seringue a Forbach (57) (source)
  12/10: Loïc plante son frère au couteau a la Chapelle-sur-Erdre (source)
  12/10: Le cadavre d’un homme retrouvé a Noyon (60) (source)
  12/10: Braquage de bijouterie a Savigny-sur-Orge (91) (source)
  12/10: Braquage dans un bar-tabac a Pont-l’Abbé (29) (source)
  12/10: Maison cambriolée, voiture volée a Amboise (37) (source)
  12/10: Important réseau d’escrocs aux chéquiers a Paris XVIIIe (source)
  12/10: Paris XIIe il menace son psy avec un pistolet automatique (source)
  12/10: Queue-de-poisson+tir au fusil au Canet-en-Roussillon (source)
  12/10: Un élève violemment agressé au collège de Poussan (34) (source)
  12/10: Agression au Pôle Emploi de Saint-Girons (09) (source)
  12/10: Violence contre des policiers a Audincourt par des ‘jeunes’ (source)
  12/10: 400 grammes de cannabis sous le capot a Vierzon (source)
  12/10: Charente: Escroqueries aux distributeurs en hausse (source)
  12/10: Une racaille fonce sur un policier a Nanterre (92) (source)
  12/10: L’adjoint au maire Bruno.L.G agressé au Mureaux (78) (source)
  12/10: Gens du voyage: Faux billets+arme saisis a Nancy (source)
  12/10: Soyaux (16) Il fuit la police et percute une voiture (source)

  13/10: Soufiane.A+Kevin.N+Mohamed.B violents a Lille (59) (source)
  13/10: Abdelkader.K,raciste+violent dans le TGV a Lille (59) (source)
  13/10: Adama.K,médiateur et émeutier a Villiers-le-Bel (95) (source)
  13/10: Elies.B, escroc aux appartements arrêté a Toulouse (source)
  13/10: Arnaque sur internet depuis l’Afrique a Castres (81) (source)
  13/10: Sevran (93) cocaïne, héroïne et cannabis saisis (source)
  13/10: Danielle.G, voyante escroc a Aix (13) 300 000€ fraude (source)
  13/10: Une femme tuée à l’arme blanche a Bouchet (26) (source)
  13/10: Escroquerie au poker au casino Barrière a Cannes (06) (source)
  13/10: Michel.C, bandit remis en liberté a Marseille (source)
  13/10: Le GIPN appelé pour déloger un squatteur a Toulouse (source)
  13/10: 2 ‘ados’ cambrioleuses dont 1 sans-papier a Sorgues (source)
  13/10: 5 voitures ont brûlé dans une même nuit a Montluel (01) (source)
  13/10: 7eme incendie criminel à Lisieux (14) depuis samedi (source)
  13/10: Un contrôleur agressé à la gare Saint-Charle/Marseille (source)
  13/10: Nice: l’employé de Crédit mutuel avait détourné 200.000€ (source)
  13/10: Agression sexuelle contre une mineure: prison a Gap (source)
  13/10: Une femme étranglée par son ‘ami’ à Cherbourg (50) (source)
  13/10: Trafic a 30.000€ /jour cité Boullereaux a Champigny (94) (source)
  13/10: Vol de pièces d’identité par fausse entreprise a Vaulx (69) (source)
  13/10: Arrêtés pour des kebabs «clandestins» au Mureaux (78) (source)
  13/10: Un cambrioleur s’endort sur place a Beauvais (60) (source)
  13/10: Alerte aux faux agents de la ville a Amiens (80) (source)
  13/10: 2 ‘enfants’ cumulent 40 vols de portables Paris Gare Nord (source)
  13/10: Un motard fonce sur la police a Tomblaine (54) (source)
  13/10: Home-jacking violent+vol BMW a Fonsorbes (31) (source)
  13/10: Un retraité+ femme dealaient de l’héroïne a Bohain (02) (source)
  13/10: Grenoble: Ils proposent du hash à un policier en civil (source)
  13/10: Infraction,caillassage,vol,cambriolage…etc a Toulouse (source)
  13/10: Quatre ‘jeunes’ volent une voiture a Canteleu (76) (source)
  13/10: Distributeurs trafiqués: 30 victimes vers Angoulême (source)

  14/10: Darline,tuée a cause d’une bande de filles a Paris XVIIIe (source)
  14/10: Des islamistes assignés à résidence dans les Alpes (source)
  14/10: Mustapha Wifak menace une commerçante a Reims (source)
  14/10: Proxénétisme africain agravé a Lyon VIIeme (source)
  14/10: Linda+6 autres ‘jeunes’ arabes frappent a Antibes (06) (source)
  14/10: Dragos, roumain: agression sexuelle a Nice (06) (source)
  14/10: Nancy (54) Le cuisinier dealait à la prison: 2,5kg de H (source)
  14/10: Loire: 27 machines à sous clandestines-milieu turc (source)
  14/10: Coup de tete+insulte racistes sur policiers a Montbéliard (source)
  14/10: Tentative d’empoisonnement a Cézac (33) (source)
  14/10: Toulouse / Cambriolages: + 39% en un an ! (source)
  14/10: Ils dérobent une Jaguar et une BMW a Gagnac (81) (source)
  14/10: 2 blessés au couteau dans une rixe à Toulouse/Empalot (source)
  14/10: Olivier.R tue une policière au sabre a Bourges (18) (source)
  14/10: Un contrôleur de bus agressé a Chambéry (73) (source)
  14/10: Prison pour un pyromane multi-récidiviste a Gaillard (74) (source)
  14/10: 16 arrachages de colliers+ 4 cambriolages a Carpentras (source)
  14/10: Un gendarme renversé lors d’un contrôle a Pauillac (33) (source)
  14/10: Montmorency (95) Un violeur du parking recherché (source)
  14/10: Une femme retrouvée dans un coffre a Cambrai (59) (source)
  14/10: Un mariage communautaire dégénère: l’A13 paralysée (source)
  14/10: Des agresseurs attaquent des voyageurs a Paris XIXeme (source)
  14/10: Bagarre entre bandes rivales au cinéma de Créteil (94) (source)
  14/10: 4,2 kg d’herbe+350gr de H+cash saisis a Clichy (92) (source)
  14/10: Il agresse une femme enceinte a Moret-sur-Loing (77) (source)
  14/10: Quatre policiers blessés par des projectiles a Trappes (source)
  14/10: Argenteuil: 2 coups de couteau pour un différend de 20 € (source)
  14/10: Vols,agression,incendie,course-poursuite..a Toulouse (source)
  14/10: Oytier-St-Oblas (38) une fillette agressée sexuellement (source)
  14/10: Un policier municipal agressé par un SDF a la Rochelle (source)

  15/10: Akram, Fehrat, Firat, caillassent la police a Nogent (94) (source)
  15/10: 6 policiers blessés par un clandestin a Toulon (83) (source)
  15/10: Bagarre au couteau entre légionnaires+arabes a Nîmes (source)
  15/10: Bron (69) un bijoutier tire sur ses braqueurs (source)
  15/10: Un étudiant s’accuse du meurtre d’un SDF a Lyon (source)
  15/10: Un trafic de drogue démantelé a Ile-Saint-Denis (93) (source)
  15/10: 20 voitures endommagées par les flammes a Grenoble (source)
  15/10: Un homme abattu à la terrasse d’un restau a Nice (06) (source)
  15/10: Aiguebelette: Ils tirent sur des cyclistes pour s’amuser (source)
  15/10: Moissac (82) Deux ‘jeunes’ dépouillent une mamie (source)
  15/10: Condamné 19 fois pour vols, escroquerie…a Dijon (source)
  15/10: Un fuyard aux 30 kg d’herbe retrouvé a Gennevilliers (source)
  15/10: Sept voitures partent en fumée a Canteleu (76) (source)
  15/10: St-Fons: Coup de matraque au visage pour un téléphone (source)

  16/10: Dany Manfoumbi, tueur de Bernard.M a Paris (source)
  16/10: 2 noirs font une agression homophobe a Charleville (source)
  16/10: Genevilliers: Tentative de meurtre sur un chauffeur de bus (source)
  16/10: Six dealeurs derrière les barreaux a Nanterre (92) (source)
  16/10: Une vingtaine de tombes dégradées a Gambais (78) (source)
  16/10: Un ‘jeune’ homme mortellement poignardé a Hyères (83) (source)
  16/10: Asnières (92) un homme blessé par des tirs (source)
  16/10: Un homme roué de coups par 5 autres a Nantes (44) (source)
  16/10: Coups de feu lors d’un mariage arabe à Marseille XIVe (source)
  16/10: Un ‘ado’ arrache le sac d’une mamie de 82 ans a Nantes (source)
  16/10: Agression sauvage dans le métro a Marseille XIIIeme (source)

  17/10: Mohamed Boudjelal agresseur dans les bus de Reims (source)
  17/10: 95: Son fils agressé 3 fois, il manifeste devant le collège (source)
  17/10: Paris: M6 / 66 Minutes : “Racket à l’école” (vidéo) (source)
  17/10: Châlons: 3 élèves font exploser une bombe au collège (source)
  17/10: Une employée de bijouterie enlevée a Vittel (88) (source)
  17/10: Il tue ses enfants et se suicide a Ars-sur-Moselle (57) (source)
  17/10: Tentative de meurtre à Périgueux: la victime au sol (source)
  17/10: Éconduit de la discothèque, il revient armé a Sales (74) (source)
  17/10: 1,6 kg de cannabis saisi+9 000€ en cash a Meaux (77) (source)
  17/10: Coup de couteau dans une rixe a Cruas (07) (source)
  17/10: Une femme de 46 ans violée par 2 hommes a Marseille (source)
  17/10: Bordeaux: Un voleur de voiture de 75 ans interpellé (source)

  18/10: Yamin El Maziani: 34 vols en 6 mois vers Montbéliard (source)
  18/10: Zainaba incendie la villa de 2 retraités a Marseille (source)
  18/10: Omar.C+Sofiane.B, dealers d’héroïne a Roubaix (59) (source)
  18/10: Belkeir Hamzaoui, braqueur a Carcassonne (11) (source)
  18/10: Bagarre entre filles arabes et africaines a La Courneuve (source)
  18/10: Chérif, cambrioleur du Secours Populaire a Denain (59) (source)
  18/10: 3 tunisiens enlèvent+frappent leur soeur a Vaulx (69) (source)
  18/10: Remoulins (30) Une africaine avec 150 cartouches (source)
  18/10: Adel Hadji+Ulrick.M braqueurs a La Seyne-sur-Mer (83) (source)
  18/10: Fugat Yangir, interpelle avec 7kg de H a Mâcon (71) (source)
  18/10: Un malien casse+violence au C.R.A de Rennes (35) (source)
  18/10: Déguise en nonne: agression par des musulmans a Metz (source)
  18/10: Agressions racistes par des arabes a Nîmes (30) (source)
  18/10: Une femme voilée poursuit son employeur a Clermont (source)
  18/10: Paris XXeme: incidents entre militants tunisiens (source)
  18/10: Une rom se fait passer pour sourde/muette a Chamonix (source)
  18/10: Escrocs bulgares au distributeur de billets a Jarny (source)
  18/10: Pont-de-Vaux: tentative de vol de bijoux par des roms (source)
  18/10: St-Brieuc: Des roms squattent une proprieté des pompiers (source)
  18/10: Or, drogue, contrefaçons: Marseille au coeur des trafics (source)
  18/10: Marseille: 2 blessés lors d’une fusillade quartier nord (source)
  18/10: Les vols dans les magasins en hausse en France (source)
  18/10: Belfort (90) Agressée en pleine rue dans l’indifférence (source)
  18/10: Un détenu prend en otage un médecin a Montmédy (source)
  18/10: Un handicapé agressé par un SDF a Thonon (74) (source)
  18/10: Interpellés pour cambriolages, casses..a Châtonnay (source)
  18/10: Une mère se prend une balle dans la tête a Chartres (source)
  18/10: Ces adresses detenues par des dealers a Grenoble (source)
  18/10: Un cambrioleur abattu a La Cadière-d’Azur (83) (source)
  18/10: Hausse des cambriolages dans le golfe de Saint-Tropez (source)
  18/10: Alban.B, escroquerie de billeterie déféré a Versailles (source)
  18/10: Stéphane.C, agresseur sexuel a Mouroux (77) (source)
  18/10: Des voleurs de fret interpellés dans le 93,95 et 77 (source)
  18/10: Un homme blessé par balles a Chilly-Mazarin (91) (source)
  18/10: Beauvais (60) il abat sa femme puis se tue (source)
  18/10: Une résidence de continentaux visée a Aleria (2B) (source)
  18/10: Nantes (44) Feux de voitures en série a Bellevue (source)
  18/10: Toulouse: une bande de voleurs/receleurs démantelée (source)
  18/10: Un détenu agresse des surveillants à la prison de Laon (source)
  18/10: Ferrari etc… Les voyous trahis à Paris par leur voiture (source)
  18/10: Nantes (44) Prison après le caillassage de la police (source)
  18/10: Une policière mêlée à un trafic de stups a St-Quentin (source)
  18/10: Convoyage de 319 kg de cannabis: prison a Rennes (source)
  18/10: Hausse des vols de véhicules+cambriolages dans le 95 (source)
  18/10: Appel à témoins après une agression a St-Ouen (95) (source)
  18/10: Une bande de malfaiteurs demantelée a Castelsarrasin (source)

  19/10: Un africain angolais au tribunal pour massacre a Annecy (source)
  19/10: Sofian Aït Baali, agresseur violent a Euralille (59) (source)
  19/10: Adel Hadji+Ulrick Messlak,braquage sanglant a Six-Fours (source)
  19/10: 17 algériens arrêtés pour faux-papiers a Paris/Lyon (source)
  19/10: Simonyan.H, interpellé avec 1.4kg de coke a Vemars (95) (source)
  19/10: 17,5% en plus de cambriolages en France en 2011 (source)
  19/10: Toulouse: Une retraitée volée+gazée par faux policiers (source)
  19/10: Deux gitans voleurs en prison pour vol a Montjoire (31) (source)
  19/10: Ils excisent partiellement leurs filles a Corbeil-Essonnes (source)
  19/10: Yannick.M, écroué après des tirs a Bernin (38) (source)
  19/10: Un trio écumait les distributeurs de billets a Roussillon (source)
  19/10: Un jeune de 13 ans enlevé+relâché a Montélimar (26) (source)
  19/10: Pillage d’un supermarché au chalumeau a Toulouse (source)
  19/10: Le préfet de police se fait voler son portable a Paris (source)
  19/10: Cannes: un ancien policier tabassé devant ses enfants (source)
  19/10: Deux policiers blessés par un ‘jeune’ a Audincourt (25) (source)
  19/10: Les Mureaux (78) contraint d’accueillir des sans-papiers (source)
  19/10: Un cambrioleur violent piégé par la police a Argenteuil (source)
  19/10: Arrestation à la gare de Sarcelles pour vols de portables (source)
  19/10: Cambriolage de locaux municipaux a l’Ille-sur-Têt (66) (source)
  19/10: Sabotage de la SNCF entre Albertville et Tournon: procès (source)
  19/10: La drogue empoisonne la vie d’une cité a Paris XVIIe (source)
  19/10: Pantin (93) le chien avait repéré la cachette de drogue (source)
  19/10: Villepinte (93) du cannabis… et des pièces d’or… (source)
  19/10: Enseignante poignardée: une femme arrêtée a Cesson (source)
  19/10: Une ‘charmeuse’ escroc sur le net,arrêtée au Val-d’Europe (source)
  19/10: Coopération police/voleur a la tire a Paris gare du Nord (source)
  19/10: Deux voitures brûlées dans la nuit a Reims-Europe (source)
  19/10: Trois étrangers en situation irrégulière a Ris-Orangis (source)
  19/10: Julien.Mainbourg viole+tue Laëtitia.S a Gisors (Eure) (source)
  19/10: Interpellés après une expédition punitive a Ambarès (33) (source)
  19/10: Marans (17) deux cambrioleurs pris en flagrant délit (source)
  19/10: Rixe entre rugbymen et ‘jeunes’ a Biarritz (64) (source)

  20/10: Des arabes caillassent des chrétiens a Nîmes (30) (source)
  20/10: Un africain poignarde un restaurateur a la gorge a Marseille (source)
  20/10: Aïssa Bendjaber condamné pour braquage a Paris (source)
  20/10: Sofiane.M, récidiviste blesse 2 policiers a Audincourt (source)
  20/10: Fafre.K, agresseur d’escorts-girls interpellé a Tremblay (source)
  20/10: Bouhou Lounis,escroc récidiviste a Vichy (03) (source)
  20/10: Sans-papiers: Fraude sociale sur 20 milliards d’euros (source)
  20/10: Rolf.G braqueur trahi par son ADN a Montpellier (34) (source)
  20/10: Paris: 3 réseaux d’aide aux clandestins démantelés (source)
  20/10: Spectaculaire braquage à 100000 € a Créteil (94) (source)
  20/10: Agressions: les cadres ne veulent plus travailler dans le 93 (source)
  20/10: Une voleuse de 14 ans frappe sa mère a Vesoul (70) (source)
  20/10: Atelier de fausses cartes bancaires a Pierrefitte (93) (source)
  20/10: Sarah.M, fliquette et délinquante a Saint-Quentin (02) (source)
  20/10: Six dealers interpellés square Maurice Thorez a Trappes (source)
  20/10: Braquage,agression,vol,cambriolage…a Toulouse (source)
  20/10: Nouveau trafic de stups démantelé aux Izards/Toulouse (source)
  20/10: Un corps calciné retrouvé dans Z.C de Trignac (44) (source)
  20/10: Vol de scooter par 3 ‘jeunes’ rue Orbe a Rouen (76) (source)
  20/10: Une ado de 16 ans forcée à se prostituer a Villeurbanne (source)
  20/10: Trois agresseurs d’étudiants arrêtés a Grenoble (38) (source)

  21/10: Noreddine.O se venge sabre à la main a Toulouse (source)
  21/10: Halim+Mounir, rebellion contre gendarmes a Boussac (source)
  21/10: Taleb Jaffal+Abdelali Arouachou: torture a Chenôve (21) (source)
  21/10: Esclavage moderne par 3 frères tunisiens a Pont-Evêque (source)
  21/10: Ali Kartop+Nabil Hallaj, trafic d’héroïne a Tourcoing (59) (source)
  21/10: Najib incendie 15 voitures a Gennevilliers (92) (source)
  21/10: E.Nsikayetoko+F.Mapeja chèques volés a Tours (source)
  21/10: Roald.M tue son dealer Hadi.C a Brest (29) (source)
  21/10: De Tunisie a Paris: vol,depouille,traffic,armes,prostitution (source)
  21/10: Violée dans une voiture par 2 roumains a Buchy (76) (source)
  21/10: Bergerac: Des gens du voyage en GAV pour cambriolages (source)
  21/10: Mantes-la-Jolie (78) un bus incendié au Val-Fourré (source)
  21/10: Sarrebourg (57) Une ado de 14 ans tabassée et filmée (source)
  21/10: 2 mystérieux décès au foyer Aftam de Compiègne (60) (source)
  21/10: 3 véhicules de gendarmerie incendiés a Valence (26) (source)
  21/10: Rixe dans une rame du RER A a Cergy-Pontoise (95) (source)
  21/10: Trois ‘ados’ arrêtés après une agression a Mantes (78) (source)
  21/10: Déféré après un coup de couteau au Havre (76) (source)
  21/10: Possible homicide à Saint-Léger-la-Montagne (87) (source)
  21/10: Plusieurs feux de poubelles au centre de Gray (70) (source)
  21/10: Les bus à l’arrêt après une agression a Arles (13) (source)
  21/10: Des ‘jeunes’ agressent des avocats a Nantes (44) (source)
  21/10: Tentative de meurtre sur sa femme enceinte a Coligny (source)
  21/10: Menaces de mort sur des gendarmes a St-Etienne (07) (source)
  21/10: Un quadra poursuivi pour agression sexuelle a Lyon 8e (source)
  21/10: Le patron d’un bar de Fuveau abattu à Trets (13) (source)
  21/10: Mont-de-Marsan: 6 cambriolages par des multirécidivistes (source)
  21/10: Plaintes en série pour violence sur enfants a Nogaro (32) (source)

  22/10: Jacques Morel, tabassé et tué par 3 ‘jeunes’ a Etain (55) (source)
  22/10: Pakistanais,Egyptiens..2M d’euros de fraude dans l’Est (source)
  22/10: Marouan frappe un policier à Fréjus: 10 mois ferme (source)
  22/10: Mustapha vole+frappe au couteau a Lyon VIeme (source)
  22/10: Un bus de la Stivo caillassé à Cergy-St-Christophe (95) (source)
  22/10: Plainte pour détournement de fonds à Bobigny (93) (source)
  22/10: Un juge de touche tabassé à Sedan–École (08) (source)
  22/10: Valence: Menacé d’égorgement et sa voiture caillassée (source)
  22/10: Caissière complice: 30 000€ de préjudice a Arles (13) (source)
  22/10: Tentative de viol au métro Château-Landon a Paris (source)
  22/10: Oise: Explosion des cambriolages dans le département (source)
  22/10: Marseille:Un braqueur appâtait ses victimes sur internet (source)
  22/10: Braquage au bureau de Poste de Fontaine-de-Vaucluse (source)
  22/10: 7000 faits de délinquance filmés en un an a Perpignan (source)
  22/10: Elle voulait le quitter, il la poignarde a Billère (64) (source)

  23/10: Abdellah Sbai, prison pour viols a Vic et Montpellier (34) (source)
  23/10: Une jeune femme de 30 ans retrouvée morte au Havre (source)
  23/10: Montpellier: Une conductrice de bus molestée+injuriée (source)
  23/10: Bouc-Bel-Air (13) des braqueurs dans les filets des CRS (source)
  23/10: Il s’immole après avoir tué sa compagne a Longjumeau (source)
  23/10: En garde à vue après une agression violente a Aix (13) (source)
  23/10: Samazan (47) Car-jacking pour une Porsche Cayenne (source)

  24/10: Cergy: Océane, 2 ans et demi, agressée en maternelle (source)
  24/10: Un maçon turc fraude 100 000€ de TVA a Lorient (56) (source)
  24/10: Nadia Boucetti, prison ferme pour torture a Toulon (source)
  24/10: Bouches-du-Rhône: Montée de l’intégrisme islamiste (source)
  24/10: Guerre des bandes au coeur de Paris (vidéo) (source)
  24/10: Nancy: Tony Vairelles en examen pour tentative meurtre (source)
  24/10: Stains (93) deux policiers blessés par un projectile (source)
  24/10: 3 videurs blessés par balles a Essey-lès-Nancy (54) (source)
  24/10: Série d’incendies volontaires a Audincourt (25) (source)
  24/10: 3eme séquestration en 3 jours dans le Vaucluse (source)
  24/10: Jean-Paul Huchon contrôlé à 171 km/h vers Evreux (source)
  24/10: 5500 agressions recensées l’an dernier à Pôle emploi (source)
  24/10: Besançon (25) Frappée et volée à son domicile (source)
  24/10: Coups de couteau+batte de baseball a Lyon IIIe (source)
  24/10: Six Anglais agressés chez eux a Cucuron (84) (source)
  24/10: Une bande de ‘jeunes’ dépouille un ado a Fontainebleau (source)
  24/10: Tentative de viol au couteau a Bussy-Saint-Georges (77) (source)
  24/10: Chauffards,vols et agressions dans un quartier du Havre (source)
  24/10: Extorsion et violence à Agen (47) par trois individus (source)
  24/10: Agressions+vols sur le campus Croix-Rouge a Reims (source)

  25/10: Khalid Belkhatir,agression,racket,violence a Marseille (source)
  25/10: Hicheim.G contamine sciemment au sida a Paris (source)
  25/10: Muslum Oktay, clandestin de retour en France a Alès (source)
  25/10: Un squat de roms ravagé par le feu à Paris XXe (source)
  25/10: Un gardien d’immeuble agressé à Saint-Denis (93) (source)
  25/10: Un collégien sur dix se dit harcelé en France (source)
  25/10: Susville (38) Ils braquent une arme sur un conducteur (source)
  25/10: Grenoble: Des policiers de la BAC victimes d’un vol (source)
  25/10: L’intermarché de Vulbens (74) braqué dans la nuit (source)
  25/10: Un homme d’affaires tué par balles dans sa villa à Neuilly (source)
  25/10: Le maire du Cap-Ferrat (06) condamné pour fraudes (source)
  25/10: Charente-Maritime: suspectés d’avoir cambriolé 40 mairies (source)
  25/10: Une femme tuée d’un coup de couteau a St-Georges (50) (source)
  25/10: 92: Des retraités victimes de vols de cartes bancaires (source)
  25/10: 2 ‘jeunes’ agressent un policier dans le RER C/Brétigny (source)
  25/10: Blessé a coup de cutter lors d’une rixe a Besançon (25) (source)
  25/10: Un homme de 70 ans ligoté à Peypin d’Aigues (84) (source)
  25/10: Un ‘jeune’ interpellé pour vol de scooter a Mantes (78) (source)
  25/10: Stéphane.H, prison pour dizaine de vols a Sarrebourg (source)

  26/10: Icham.D, interpellé pour alerte a la bombe a TF1 (source)
  26/10: Bonazebi.B,coup de boule sur un policier a Reims (source)
  26/10: Mohammed.D, 5kg de H+2.5kg d’hero a Poitiers (source)
  26/10: 2 Nigérians arrêtés avec 2kg de coke a Barr (67) (source)
  26/10: Six voleurs du Daghestan arrêtés a Angers (49) (source)
  26/10: Un agresseur rom interpellé a Vigneux-sur-Seine (91) (source)
  26/10: Une octogénaire se fait arracher son collier a Marseille (source)
  26/10: Patrick.E,SDF, lacère une femme au cutter a Lille (59) (source)
  26/10: La lutte contre les rodéos sauvages s’intensifie a Creil (source)
  26/10: Les rescapés tunisiens réclament des papiers a Paris (source)
  26/10: IDF: 300 policiers blessés chaque mois depuis 2011 (source)
  26/10: 463.000 € d’aide au logement détournés en Gironde (source)
  26/10: Aulnay (93) un camion de matériel informatique braqué (source)
  26/10: Aquitaine: Un couple escroque Pôle emploi d’1M d’euros (source)
  26/10: Paris XIIe: 1kg de hash dans le sac de son petit-fils (source)
  26/10: Un homme reçoit des coups de couteau a Montparnasse (source)
  26/10: Caillassages à Arnouville, Goussainville et Garges (95) (source)
  26/10: Un détenu s’évade de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (94) (source)
  26/10: Rixe au couteau à Roubaix: un suspect en garde à vue (source)
  26/10: Marseille: Pour fuir la police, il se jette de la Corniche (source)
  26/10: Angers: viol d’une étudiante – preuves par ADN (source)
  26/10: Nicolas,banquier détourne 160 000 € a la Grande-Motte (source)
  26/10: 4 cambriolages en une nuit par des estoniens à Biarritz (source)

  27/10: Jamal.G mort en prison,menaces sur gardien a Nanterre (source)
  27/10: Abdallah.L s’exhibe au rayon fruits et légumes a Lille (source)
  27/10: Coup de couteau lors d’une rixe a Tourcoing (59) (source)
  27/10: La CGT dénonce un climat « explosif » dans les prisons (source)
  27/10: Grièvement blessé à l’arme blanche a St-Etienne (38) (source)
  27/10: Un chantier stoppé après des coups de feu a Beauvais (source)
  27/10: Tramways caillassés à Hérouville (14) 11 interpellations (source)
  27/10: Vol à l’arraché: deux suspects arrêtés a Rouen (76) (source)
  27/10: Christian.J+Christian.R,agresseurs au métro de Fives (source)
  27/10: La Courneuve: 3 interpellés pour agression+incendie (source)
  27/10: 4 voitures dégradées, six personnes arrêtées a Rouen (source)
  27/10: Ars-Laquenexy (57) escroquerie a la vente de voitures (source)
  27/10: Une femme de 84 ans volée par 2 ‘jeunes’ a Vichy (source)
  27/10: Une maire adjointe de Laon agressée à Aulnay (93) (source)

  28/10: Silèye Gadio,extradé pour double meurtre a Creil (60) (source)
  28/10: Hamou Mechti, agression+menace de mort a Nantes (source)
  28/10: Hassan frappe+menace de mort sa femme a Toulouse (source)
  28/10: St-Juste: Un arabe recherché pour agression sexuelle (source)
  28/10: Un algérien vole+agresse des policiers a Annemasse (source)
  28/10: Des syriens cambriolent cinq voitures a Sète (34) (source)
  28/10: Carpentras: Il deale avec un bracelet électronique au pied (source)
  28/10: Le Blanc-Mesnil: Il règle un différend avec une machette (source)
  28/10: Il dépouille une fille puis s’en prend aux policiers a Evry (source)
  28/10: Des policiers municipaux caillassés a Montigny (78) (source)
  28/10: Une conductrice des bus CIF agressée a Bobigny (93) (source)
  28/10: Toulouse: Coups de feu,vol,insultes,cambriolages.. (source)
  28/10: Destruction de caméra avec voiture volée a Cavaillon (source)
  28/10: 5 € pour frapper un lycéen de René-Char a Avignon (source)
  28/10: Braquages en France: Les petits commerces visés (source)
  28/10: Il enlève l’épouse d’un banquier a Bosc-le-Hard (76) (source)
  28/10: Gradignan (33) une gérante d’un tabac braquée (source)

  29/10: Badri.S: prison pour immolation de sa femme a Lure (source)
  29/10: Matondo M, violent sur sa femme en Indre&Loire (source)
  29/10: 77: Walid.E+Smain.S: braquages,course-poursuite (source)
  29/10: Mouherine.H, dealer de coke,H,etc a Orléans (45) (source)
  29/10: Des gens du voyage terrorisent une mamie a Fismes (source)
  29/10: Un couple séquestré+volé à son domicile de Vernouillet (source)
  29/10: Israël, fausses identités, 22 comptes en fraude a Aix (source)
  29/10: Insultes,violences entre africains et SDF a Beauvais (source)
  29/10: Paris VIIIe: il tente d’écraser son rival avec sa voiture (source)
  29/10: Un braqueur de bijouterie évadé puis repris a Rioz (source)
  29/10: Belfort: une boulangère rouée de coups par braqueurs (source)
  29/10: Une journaliste se fait voler ses diamants a Ozoir (77) (source)
  29/10: Plusieurs armes découvertes a la Villeneuve-Grenoble (source)
  29/10: Six dealeurs arrêtés cité Zola a à Saint-Ouen (93) (source)
  29/10: Tentative d’extorsion de portable a la Défense (92) (source)
  29/10: Orange (84) A 93 ans agressé+blessé a son domicile (source)
  29/10: Perpignan: 3 rebelles arrêtés pour outrage et violences (source)
  29/10: 10 coups de marteau sur sa voisine a Ploumagoar (22) (source)
  29/10: Un collège saccagé par quatre mineurs a Gardanne (13) (source)
  29/10: Epernay: Jet de projectile, un policier blessé à la tête (source)
  29/10: Dijon: Des policiers frappés en évacuant des racailles (source)
  29/10: Une bande violente de Châtellerault sous contrôle (source)
  29/10: Rixe à la prison de Borgo (2B) trois détenus condamnés (source)

  30/10: Rajeswaran.P: prison pour meurtre d’un policier a la Courneuve (source)
  30/10: Bandes rivales a Asnières: 22 personnes en garde a vue (source)
  30/10: Sleidhy.E, coup de boule a un maton a Reims (51) (source)
  30/10: Nizar Embeya agresse une jeune femme a Reims (51) (source)
  30/10: Paris: heurts entre Kurdes et Turcs place de la Bastille (source)
  30/10: Quimper: 2 ressortissants mongols en prison pour vols (source)
  30/10: Coups de feu dans un bar de Valence/Fontbarlettes (source)
  30/10: Sartrouville: il suit sa victime et la viole à deux reprises (source)
  30/10: Un quadragénaire battu à mort et étranglé a Leucate (source)
  30/10: Des pierres jetées sur les pompiers a Avignon (84) (source)
  30/10: Pris en flagrant délit de vol de quad a Grenoble (38) (source)
  30/10: Calais (62) un homme victime d’un coup de couteau (source)
  30/10: Il frappe+ligote+vole une handicapée a Cadenet (84) (source)

  31/10: Nasri. en jugement pour 1.27kg de hash a Versailles (78) (source)
  31/10: Le McDo de La Valentine/Marseille attaqué à l’explosif (source)
  31/10: Montpellier: Viols, braquages et tentative de meurtre (source)
  31/10: Une station-service braquée a Pont-de-l’Isère (26) (source)
  31/10: Un couple d’escrocs italiens condamnés a Draguignan (83) (source)
  31/10: 2 blessés au cours d’une rixe en gare de St-Cyr-l’Ecole (source)
  31/10: 6 voitures brûlées a Montluel, Miribel et Meximieux (01) (source)
  31/10: Cambriolage chez un ancien ministre a Paris VIIIe (source)
  31/10: Roubaix (59) Fusillade dimanche soir quartier de l’Epeule (source)
  31/10: Un bus dégradé à coups de batte de base-ball a Thiais (94) (source)
  31/10: Des coups de genou pour des cigarettes a Juvisy (91) (source)
  31/10: Huit interpellations après une rixe violente a Vitry (94) (source)
  31/10: Deux ‘jeunes’ incendient 4 voitures a Echirolles (38) (source)
  31/10: Vol de carte bancaire par 2 individus a Bollène (84) (source)
  31/10: 6 voitures dégradées quartier Notre-Dame au Havre (76) (source)
  31/10: Une Kawasaki 750 volée dans son coffre a Rouen (76) (source)
  31/10: Une ‘jeune’ femme mord un policier a Lyon Part-Dieu (source)
  31/10: Elle se fait tirer dessus après une altercation a Paris XXe (source)
  31/10: Mont-de-Marsan (40) braquage dans une station-service (source)
  31/10: Saisie record de cocaïne au péage de Bénesse-Maremne (source)

  Allan Hansen

  Posted: 8 november 2011 - 14:37 - Svar

  Nej!

JensH

Posted: 8 november 2011 - 14:47 - Svar

Hmmm, et Israelsk angreb på de Iranske nucleare anlæg, (og de ‘begivenheder’ der vil følge efter i Mellemøsten), kunne være den ‘gnist’ der udløser voldsomme optøjer i Europa. I så fald tror jeg vi for alvor vil se denne alliance mellem islamister og venstrefløjen for alvor folde sig ud i de Europæiske byer, og da Europa samtidig er i dyb økonomisk krise, så formoder jeg alt kan ske…..

Mon ikke de rundt omkring i regeringskontorerne i Europa ryster ved tanken om dette scenarie. Men mon ikke også samtidig såfremt dette scenarie indtræffer vil bebrejde ‘islamofobien på den ekstreme højrefløj’ for urolighederne/optøjerne, og eksempelvis slå til med endnu hårdere såkaldt ‘hate-speech’-lovgivning??

  LFPC

  Posted: 8 november 2011 - 18:45 - Svar

  Jeg er ikke frankofil nok til at forstå dette land. På den ene side har de forfølgelsen af islamkritikere som Brigitte Bardot. På den anden side hører man også gerne hævdet at i det øjeblik republikken for alvor er truet kommer fløjlshandskerne af så det ikke er til at misforstå. Men hvornår er nok nok? Listen her over burde slå fast uden for enhver tvivl at landet er på en deroute hvor enhver løsning kun bliver værre og værre jo længere der går. Alligevel er landet splittet i spørgsmålet som alle øvrige europæiske lande.

JensF

Posted: 8 november 2011 - 19:54 - Svar

Mht den franske måned: i oversættelseslisten står der “tant meurtre = mord”, men på fotoet står der “tent. meurtre”, hvilket må være en forkortelse af “tentative de meurtre”, altså mordforsøg.

  steen

  Posted: 8 november 2011 - 20:06 - Svar

  det er sandt, takker

Leave a Comment