28
nov
Seneste opdatering: 29/11-11 kl. 0554
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Den sidste nye, statsstøttede, universitære prut i Sverige er…..hudfarve (!) Bare tænk på, hvilken farve plastret til dine skrammer har, så har du fattet den akademiske idé. Michael Jackson, verdens hvideste sorte, må være på pensummet, og er Obama for hvid til at være sort? Jeg kigger på min egen hud, og kommer i tvivl om den kvalificerer til en plads blandt “magtens og kapitalens “vi”, den kan opholde sig til søs under ækvators sol en hel dag, uden at blive solskoldet, og det er der ikke megen hvidhed, der tåler. Men hvidhedsforskningen kommer til et universitet nær mig, ja den er faktisk allerede kommet, så jeg kan spørge den. Den er det “uudtalte VI”, der sniger sig ind på ordentlige folk, der ikke engang er hverken hvide, magtfulde eller formuende, kan have ramt selv undertegnede. Min lokale seniorforsker må kigge nærmere på min pigmentering. Hun hedder Rikke Andreassen, ser jeg. Kvinder, Køn og Forskning, nr. 4, 2008, Hvidhed.Projektet ‘Ung & dum’ bedriver rasism mot vita

“Affaldsmennesker” og “quislinger”

Den islamkritiske forfatteren Bruce Bawer omtaler den norske politiske venstresiden som quislinger i en ny bok.Fra forhåndsomtalen på internettbokhandelen Amazon heter det blant annet at Bawer «påviser hvordan den venstrevridde kultureliten i Norge er blitt forsvarere av radikal islam.Videre at de er arvinger av Vidkun Quisling, den norske fascisten som administrerte Norge under naziregimets hæl». Stortingsrepresentant Snorre Valen i SV reagerer skarpt: – Jeg vil ha meg frabedt at vi på venstresiden som slåss for likeverd og likestilling skal bli sammenlignet med Quisling. En slik argumentasjon er farlig nær det terroristen mente.Kaller venstresiden quislinger i ny bok (The New Quislings: How the International Left Used the Oslo Massacre to Silence Debate About Islam [Kindle Edition])

Hvis du skal trakassere minoriteter i Norge, må du gjøre som Christian Tybring-Gjedde, Hege Storhaug og Ole Jørgen Anfindsen.Søppelmennesker

At overvære norsk samfundsdebat efter Breivik, er én lang pinsel, og nu fylder også Bawer mere brændstof på pinen fra sit eksil i New York. Det er et land i krig med sig selv, en befolkning der falder fra hinanden. Borte er Stoltenbergs forsonende, enende tale fra domkirken. Hvis jeg var nordmand, ville tage en årelang ferie i udlandet. Hans Rustad kommenterer den skandaløse artikel “Søppelmennesker”, fordi han er hvirvlet ind i det norske vanvid og er nødt til det. “Breivik ramte Norge midtskibs, dette er vor karikaturstrid og 9/11 rolled into one….Der findes ingen nåde.” sagde Rustad i København i september. Se talen, hvis du ikke har gjort det. Svenske aviser, der har en sygelig fiksering på seksuelt misbrug, og i virkeligheden mener at misbrug hører med i ethvert dannet barns bagage, viderebringer at ”Breivik kan ha utsatts för övergrepp” uden på nogen måde at sandsynliggøre hverken hvem, hvad eller hvor. Og hvis han nu har, hvad så? Hvor mange misbrugte bliver massemordere ? Åh, Norge !, der har været andre indædte stridigheder gennem tiden, men denne får sprogstriden til at ligne et weekendkursus i yoga. Holder Norge balancen, holder Norge sig flydende ?


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Viking

Posted: 29 november 2011 - 05:41 - Svar

Jeg får kvalme.

PK

Posted: 29 november 2011 - 08:40 - Svar

Det er da ren racisme at være mod hvide på grund af deres hudfarve.

Til et barnebarns skolesvømmestævne i Malaysia sad jeg ved siden af en
kinesisk mor.
Solen kom nærmere og nærmere vore pladser, og da vi blev “ramt” flyttede
hun sig ind i skyggen.
Noget med at kinesiske damer helst ikke vil være for brune.
Denne ide tages meget afslappet af andre derude.
Der er ikke den grad af idioti, som findes i den svenske holdning.
Det handler jo ikke om at være rigtige et eller andet.

Scarlet P

Posted: 29 november 2011 - 08:40 - Svar

Baggrundsmusikken i dette prægtige stykke svensk statspropaganda fik mig straks til at tænke på denne video: How to be a cult leader http

http://www.youtube.com/watch?v=mnNSe5XYp6E

Historyman

Posted: 29 november 2011 - 09:23 - Svar

Manifestet> < Staten

At der nu er opstået et rygte om Breivik`s mulige seksuelle udnyttelse som barn, er jo bare et forsøg på at diskutere noget andet en det manifest, som Breivik selv har offentliggjort. DR gik igår totalt i selvsving om den kommende psykologi rapport, hvor i sex udnyttelsen vistnok er et betydeligt emne.
Det der er spørgsmålet er, om ikke de norske myndigheder er interesseret i at få Breivik erklæret sindsyg eller mentalt utilregnelig, for på den måde at give ham ubestemt forvaring og ikke norsk livstid som vist nok er max. 21 år. Det var jo også det norske retsvæsen der fik erklæret Knud Hamsun sindsyg, hvilket passede det politiske miljø fint.

Ved at få Breivik erklæret sindsyg eller ligende, kan man benytte ham som en form for kollektiv bø-mand, hvor hans holdninger kan benyttes som våben imod norske islam og indvandrings kritikere, samtidig med at man ikke rigtig behøver at diskutere hvad Breivik egentligt analyserede sig frem til og skrev i sit manifest.
mvh.
Historyman

Torben Caroc

Posted: 29 november 2011 - 10:48 - Svar

Husk lige at også forskning i “hvidhed” tæller i statsbudgettet som “forskning”. Det går altså ind under den meget omtalte forøgelse i forskning og udvikling. Bland de satsninger som skal skærpe vores konkurrencekraft i denne hårde verden. Man må da inderligt håbe at verdensmarkederne bliver mere tilbøjelige til at købe danske produkter, når de ser hvilken imponerende forskningsindsats som ligger bag ved 🙂

Josefina Bergfast

Posted: 29 november 2011 - 10:50 - Svar

Detta indoktrineringsprogram är egentligen ganska ofattbart att det får genomdrivas.

Uppenbarligen ÄR det så att människor, dvs. ALLA människor, faktiskt påverkas av både etniska,(alltså fysisk och biologiska kännetecknande attribut), såväl som språkliga, sociala, mentala och intellektuella olikheter mellan människor, OCH att människor uppenbarligen drivas av några slags oskrivna lagar där människor som LIKNAR varandra på olika sätt, faktiskt både kan IDENTIFIERA sig med VARANDRA och också betydligt lättare kan känna sig ”hemma” med varandra, och DÄRFÖR lättare söker VARANDRAS sällskap och vänskap?

Detta FENOMEN gäller alltså alla olika typer av identifieringsmarkörer, och kanske SÄRSKILT de synliga? Intelligens går inte alltid att se UTANPÅ en person, men vi har ju MENSA som gör mätningar av olika slag, och som ger medlemskap endast till de personer som har en mätbar IQ på 130 och uppåt…..

Men, men….. därutöver söker sig oftast människor som har olika gemensamma intressen av olika slag till sina specifika gemenskaper, vare sig det är idrott, frimärkssamling, konst, porslinsmålning, körsång, dans eller litteratur osv. En person som inte alls är intresserad av t ex frimärkssamling, har ju svårt att försöka klämma in sig själv bland de andra frimärkssamlarentusiasterna, och där kunna känna sig ”hemma”….

Eftersom det nu ÄR en VERKLIGHET att det runt jordklotet verkligen EXISTERAR olika etniska folkslag, som ofta också talar ett eget språk, samt ofta också har sin egen musik, sina egna sånger och berättelser, sina egna danser, egen matkultur och klädkultur och också sin egen arkitektur, samt också sin egen samhällsordning och sätt att organisera sig själva och sina eventuella nationer, sina egna seder, traditioner och ritualer, så BORDE man kanske ta HÄNSYN till dessa fundamentala och basala olikheter i människosläktet och också vilja VÄRNA alla dessa OLIKHETER som finns runt jorden, för att därmed kunna bevara den MÅNGFALD som alla dessa olika mänskliga uttryck utgör, som väl som helhet kan ses som en RIKEDOM för hela människosläktet?

Att DESSUTOM ALLA dessa olika människor och alla dessa olika folkslag med alla sina olika karaktärsdrag, FAKTISKT har både viljor och oftast FULLKOMLIGT NATURLIGA inklinationer och tendenser att FAKTISKT känna större hemhörighetskänslor med dem som på olika sätt LIKNAR dem själva, måste man kanske VISA FÖRSTÅELSE inför, OM man vill kunna betecknas vara en MÄNNISKOVÄNLIG människa?

Att det i det japanska, eller kinesiska, eller det sydamerikanska, eller spanska, eller rumänska, eller ungerska, eller italienska, eller holländska, eller franska, eller polska, eller tyska, eller danska, eller norska, eller finska, eller svenska NATIONERNA och SAMHÄLLENA, FAKTISKT finns särskiljande kulturella språk och kulturella, etniska/biologiska kännetecken, som de flesta både kan IDENTIFIERA också själva identifiera sig med, betyder att FÖR DESSA OLIKA FOLKGRUPPER, känns det helt enkelt HEMMA, när de kan ”känna igen” sig själva hos sina med- medborgare.

PRECIS på samma sätt som DE FOLKGRUPPER SOM INOM DESSA LÄNDER är OLIKA i förhållande i majoritetssamhället, SJÄLVA oftast VILL BO, och LEVA, och UMGÅS med DE FOLKGRUPPER som är LIKA DEM SJÄLVA, så fungerar de som råkar vara majoritetsgrupperna i samhället, på oftast exakt samma vis.

Dessa FENOMEN, som alltså de allra flesta människor är påverkade av, kan man INTE KALLA FÖR RASISM.

Det är helt enkelt FENOMEN som går LÅNGT BORTOM begreppet ”rasism”, och handlar mer om viljor till kommunikation, som förutsätter identifikation, ömsesidighet och förståelse, samt olika former av koncensustendenser och också samhörighetskänslor, som bygger på präglingar av olika slag, som alla olika folk och folkslag är utsatta för sedan barndomen.

Den ”rasism” som försöker PÅ DYVLAS de människor som RÅKAR vara de dominerande i en nation, och som varit majoritetsbefolkningar i nationerna vilka dessa därigenom har identifierat sig själva med, både vad det innebär att t ex vara just JAPAN, eller KONGOLES, eller SPANSK, KINES, CHILENARE, FRANSMAN, RUMÄN, UNGRARE, POLACK, NORSK, SVENSK OCH DANSK, osv. osv., och också vad som INTE är utmärkande för just dessa folk, är INTE MER RASISTISKT ÄN HUR ALLA olika folkstammar, med både etniska och språkliga och kulturella olikheter, i praktiken fungerar.

Att man som ”minoritetsgrupp” i en nation, (där ”minoritetsgruppen” också inom sig själv har viljor till koncensus och ömsesidiga identifieringar, där man betecknar sig själva som ett ”vi”, t ex, ”vi” chilenare, ”vi” syrianer, ”vi” irakier, ”vi” iranier, ”vi” romer, ”vi” bosnier, ”vi” somalier, osv. osv.), KOLLEKTIVT vill ANKLAGA och SKULDBELÄGGA majoritetsbefolkningens viljor till ”VI”- identifieringar, och mena att det är ”rasistiskt” av majoritetsbefolkningen att vilja ”vi” identifiera sig själv, NÄR ALLA DESSA OLIKA MINORITETSGRUPPER GÖR EXAKT SAMMA SAK, är egentligen ganska så märkligt fenomen.

Men förmodligen är det inte enbart ett fenomen, utan det är POLTISK propaganda.

Man kan säga att det är en MÄNNISKOFIENTLIG PROPAGANDA, som absolut inte tar någon som helst hänsyn till MÄNSKLIGA TENDENSER OCH INKLINATIONER som finns runt hela jordklotets alla olika folkstammar. Denna människofientliga propaganda tar heller inte hänsyn till de viljor som vill beskydda och bevara MÅNGFALDEN, både den språkliga, den musikaliska, den etniska, den kulinariska, den arkitektoniska, och över huvud taget ALL SLAGS MÅNGFALD som finns bland jordens alla olika folk, och som FRAMSKAPAS BLAND ALLA OLIKA FOLK GENOM ATT DE HAR TILLGÅNG TILL VARANDRA så att både språk, biologisk/etnisk och också alla annan form av olikhet, kan BEVARAS, till glädje och rikedom för hela människosläktet.

Så vilka är det som driver fram denna i förlängningen MÄNNISKOFIENTLIGA POLITISKA PROPAGANDA och driver på alltför EXTREM FOLKBLANDNINGSPOLITIK, som endast kommer att utarma människosläktet på dess rika MÅNGFALD?

Och VARFÖR?

  Hilmar

  Posted: 29 november 2011 - 21:26 - Svar

  Hej Josefina.
  Dejligt at læse dine velovervejede indlæg.

  Du har helt ret i, at den allestedsnærværende “antiracistiske” multikulti-propaganda som vesterlændinge udsættes for fra vugge til grav; 24/7/365 netop søger at begrænse den sande globale mangfoldighed frem for at øge den.
  Denne erkendelse er helt essentiel og afgørende for en grundlæggende kritik af de postkulturelle selvmordsdogmer som vore befolkninger druknes i fra massemedierne og politikerne.

  Etnicitet spiller en selvindlysende stor rolle i ethvert menneskes liv og identitet fra fødsel til død, hvad enten dette erkendes ærligt og åbent, eller fortrænges og projiceres over i en forloren selvmorderisk antiracisme.

  Mange islam-kritikere i Vesteuropa er imidlertid så bange for at blive kaldt racister, at de overkompenserer for deres “intolerance” overfor muhamedanismen ved demonstrativt ved enhver lejlighed, at erklære og vise hvor grænseløst tolerante de er overfor enhver anden indvandring til deres lande, sålænge den blot ikke er muslimsk.

  En sådan holdning er, som jeg ser det, politisk korrekt, selvcensurerende og uærlig.

  Vesteuropas kulturelle manifestationer (hvad enten der er tale om litteratur/poesi, kunst, musik, arkitektur eller videnskab, jura, retorik, filosofi og etikette) udspringer alle fra det etniske meta-fællesskab der i årtusinder er blevet udviklet i og omkring det vest-eurasiske landområde, samt dets oversøiske kolonier.

  Der er ikke her tale om et nødvendigvis 100% eksklusivt fællesskab, men et forhold hvor den unikke vesteuropæiske etno-kulturelle livsduelighed typisk bringes i fare hvis homogeniteten når meget under de 75%.

  Vesteuropæere er generelt tillidsfulde og, set i relation til andre større etno-kulturer, ligefrem naive i deres accept af fremmede kulturer indenfor deres landområder.

  Denne egenskab af næsten barnlig nysgerrighed og fordomsfri tillid hos vesteuropæerne er givetvis et resultat både af mange generationers hæderligt intra-kulturelt arbejde, fredelige nær-inter-kulturelle udvekslinger og relativt lovlydig indbyrdes vandel, samt selvfølgelig et ikke ubetydeligt element af nyere globalistisk, anti-etnisk propaganda-påvirkning.

  Hvorfra denne generelle tendens til relativ interkulturel tillidsfuldhed/naivitet så end oprindeligt stammer, så må vi konkludere, at det er et karaktertræk som alvorligt forværrer den etno-kulturelle krise som vore nationer befinder sig i for nuværende.

  På tidligere tidspunkter i historien, uden massemigrationer; jet-/motortransport og konstant audiovisuel globaliserings-propaganda, har det sikkert i visse tilfælde været en fordel at kunne udvise gensidig tolerance, tillid og nysgerrighed.

  I dag er det en egenskab ved, i særdeleshed de vesteuropæiske kvinder, som kan vise sig katastrofalt skæbnesvanger for vor kulturs overlevelse hvis den ikke erkendes og “kalibreres” i forhold til den postkulturelle virkeligheds radikalt ændrede vilkår.

Hans Und

Posted: 29 november 2011 - 11:11 - Svar

Naturligvis er Lenin-skolen i Roskilde med i første linie:

http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/5987/1/2010-06-04%20Samlet%20specia lerapport.pdf

Konstruktion af læreretniciteter i en
multikulturel dansk folkeskole
– mellem kulturel rummelighed og andetgørelse
Marie Tholund Strande, 2010
Vejleder: Jan Kampmann
Pædagogik og Uddannelsesstudier, RUC

Fra indholdsfortegnelsen:

Etnicitet som hvidhed – usynliggjort og dominerende etnicitet …………………………………….. 48
Konstruktion af ’hvid identitet’ uomgængelig i spørgsmålet om racisme ……………………………………. 48
’Hvidhed’ som usynliggjort og dominerende etnicitet ………………………………………………………………… 50
At synliggøre ‘hvidhed’ – at udfordre dominerende etniciteter …………………………………………………… 51
Projektets analytiske greb …………………………………………………………………………………………… 51

PS: Hvad betyde “Ung og dum”? – bare så jeg er helt sikker på det ikke betyder det jeg først troede.

Santor

Posted: 29 november 2011 - 13:11 - Svar

Denne “hvidhed”s kampagne er vist ikke andet en et forsøg på at højne andre “farvede” etniciteters selvfølelse i et samfund hvor de almindeligvis ikke har en chance medmindre staten bidrager massivt med skatteydernes penge.

Minder lidt om Amerikanske “Black is beautiful” kampagnerne fra 60″erne.

  Josefina Bergfast

  Posted: 29 november 2011 - 16:05 - Svar

  De “kampanjer som säger: ”White people are bad, ugly, stupid, ignorant, no good, ”rasist”, imbecill, poor, drunk and decadent, neurotic whores, and, not to forget, they are the most worthless and useless people and the most murdering, warmongering peoples in the world with no real right to excist, and should only die, die and die again”-kampanjer, som pågår ständigt genom det massmediala rummets alla kanaler, i de flesta filmer av olika slag, inclusive barn-program-kanaler, kan man kanske också ibland undra over?

  Vilka är det som “driver” dessa kanske mer indirekta “kampanjer”, och har gjort praktiskt taget ända sedan filmens genombrott på 1920-talet, och varför, kan man ibland undra över.

  Skulle tro att ”ondskan” bland världens alla olika folk, på ett ungefär är ganska så jämt fördelad.

  Desperationer och fanatismer, extremismer och mördanden och dödanden, verkar människan kunna bedriva, beroende på de omständigheter av extrem art, som t ex krigssituationer, som råkar infinna sig, var och bland vilka folkslag dessa än råkar infinna sig.

  Människan är sig lik.

  Också i de tendenser och inklinationer som säger att: ”Vi är bättre än er”, (vårt ”lag” är duktigare, starkare, finare, intelligentare, smartare, farligare och också ”heligare”, osv.), och också SAMTIDIGT vilja säga att ”ni”, däremot, är betydligt sämre, betydligt dummare, betydligt fulare och betydligt mindre värda än vad ”vi” är.

  Människor, (särskilt krigande män, som också alltid i världshistorien har krigat och tävlat mot varandra på olika sätt och i olika konstellationer), är sig lika.

  Vem är ”störst, bäst och vackrast”, (Muhammed Ali definierar männen i ett nötskal med de orden?), det är den ständiga frågan bland männen?

  Att i dessa eviga, ständigt pågående ”krigande och tävlande” mellan olika folkstammars män, i olika omfattningar och i olika tider, vilja FÖRNEDRA, förolämpa, kränka, misskreditera och förföra, mörda eller våldta, ”motståndarnas kvinnor”, verkar också vara ett FENOMEN, som verkar vilja ”UPPENBARA” sig som av självt i dessa ”eviga” krig, på olika sätt?

  LYCKAS man att förvrida, förvirra, fördumma, kränka och misskreditera, skända eller demoralisera motståndarnas, de ”potentiella fiendernas”, kvinnor, mödrar, systrar och döttrar, så har man ”delvis lyckats besegra” landet, (som man eventuellt strider mot)?

  ”Feminismerna”, i olika former och utformningar och förklaringar, med olika slags propagandaformer och styrkor, är kanske ingenting annat än viljor att försöka ”försvaga” potentiellt ”fientliga” nationer?

  När kvinnor från ett ”fiendefolk”, i det närmaste betraktas som ”horor”, och blir hjärntvättade till att i det närmaste bete sig som sådana, och kanske som fullkomligt oansvariga och halvgalna sexgalningar, (?), så kanske stora delar av nationens familjeliv, fortplantningsförmågor och uppväxande släkte verkligen, som en konsekvens, också får eller har ”stora problem” av olika slag?

  Att ”bekämpa nationer”, kan uppenbarligen ske på flera olika sätt……

Jonny

Posted: 29 november 2011 - 16:27 - Svar

Som så mycket annat skräp, kommer “vithetsstudier” från den “progressiva” universitetsmiljön i USA.

David Horowitz beskriver det hela på ett koncist sätt:
“Black studies celebrates blackness, Chicano studies celebrates Chicanos, women’s studies celebrates women, and white studies attacks white people as evil.”

Hue and Cry on ‘Whiteness Studies’
An Academic Field’s Take on Race Stirs Interest and Anger
h t t p://www.utwatch.org/oldnews/wp_whiteness_6_20_03.html

Hilmar

Posted: 29 november 2011 - 22:04 - Svar

Ang. etnicitet og “hvidhed”:
Her er et relevant interview med Jared Taylor, en mand der altid udtrykker sig med beundringsværdig klarhed og redelighed om emnet.

Tornuggleman

Posted: 30 november 2011 - 20:40 - Svar

Blir man inte trött på idiotin om vad hudfärg får o inte får kallas ?
En neger år svart . Eller.
En kines är gul.
Vi Europeer är genomgående vita
Indianer är röda.
Araber o Asiate är eller kan vara bruna.

Vad är problemet ?

Alla dessa idiote som jagar inhemsk litteratur, skriven för läääänge sedan, bakverk som funnits i hundra år… Nu är dessa “fula” och rasistiska !?

Vad skall alla kulturnissar o konstnärer (vilka samtliga är olika-kramare) kalla gult, rött, blått, vitt o svart mm om alla färgyttringar är rasistiska ?

Jag gick i skolan på 1960-talet. I min Pippi-bok är hennes pappa negerkung.
I min geografibok och biologibok står att läsa att negrer finns i Afrika, Araber i öknen som nomader o getuppfödare, kineser som är gula och äter med pinnar…
Själv har jag många svarta västindiska vänner i England. Judar i Polen o Sverige.
Och som en utläning kan jag heller inte kallas rasist.

Snacka om att vara i sandlådan…

Leave a Comment