29
nov
Seneste opdatering: 30/11-11 kl. 2151
38 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Kønne idealer under de økonomiske realiteters pres

Der er bundet så stærke følelser og så meget identitet i grønne og multikulturelle idealer at de aldrig vil blive opgivet ad indsigtens og selvopgørets vej. Når ydermere ens meningsmodstandere pr. definition er dårlige mennesker, bliver frygten for shaming noget der kan få folk til at opleve den menneskelige hjernes mest forunderlige virkelighedsforvrængning: Der er ingen øvre grænse for hvor mange fattige fra den hele verden vi kan importere og give livslang offentlig forsørgelse. Der er i hvert fald aldrig nogen legitim grund til at bringe emnet op. Man kan fortrænge virkeligheden, men man kan ikke fortrænge konsekvenserne af virkeligheden – i længden. Et ukendt tidspunkt ude i fremtiden vil den mest usynlige udgift i de danske statsbudgetter også træde frem – de 30. mia.+ som importen af uintegrerbare og højproblematiske befolkningsgrupper påfører os årligt (LFPC). £111BILLION… that’s how much extra we are going to have to borrow: Osborne slashes red tape, cuts green taxes and launches building push to tackle our towering debts ; A billion cut from international aid budget after claims pouring money into foreign pockets was ‘too lavish’ (but taxpayers will still fork out more than £10bn)

Breivik erklæret sindssyg

 

Interviewer:Hvis man er tilstrækkeligt ekstrem politisk, så bliver man set på som utilregnelig ?

Psykiater: Teoretisk set er den grænsedragning mellem hvad som en politisk ekstremt eller psykiatrisk, psykotisk, meget vanskelig at drage, det er måske lidt ved siden af, hvad vi diskuterer her, men det rejser vigtige spørgsmål.

Det var en overraskelse, selvom Breivik hele tiden har virket som et grænsetilfælde med en kun delvis kontakt med virkeligheden. Ingen med et vist kendskab til psykisk sygdom jeg kender, havde ventet dette, men de har på den anden side heller ikke talt med ham i mange timer. Lider han virkelig af paranoid schizofreni, så virker han som en ret højt fungerende schizofren. Ikke mange alvorligt sindssyge kan planlægge noget så stort over så mange år. Man må nok forudse, at diagnosen 1) bliver meget kontroversiel og 2) bliver genprøvet af andre retspsykiatere. Breivik vet ikke at han er erklært utilregnelig, Breivik er utilregnelig, Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni (Steen).

For mediene som har kjørt 22/7 maksimalt er konklusjonen til rettspsykiatrikerne vanskelig å leve med. Det gjør saken mer komplisert. Allerede under pressekonferansen kunne man utålmodigheten og frustrasjonen.Ett varsel om at toneangivende journalister og kommentatorer har vanskelig for å avfinne seg med at Anders Behring Breivik er syk, er Anders Giævers kommentar i VG. Giæver mener at han lider av politiske vrangforestillinger, og at Breivik har blitt “smittet” av meningene han fant på nett .Det åpner for en flytende grense mellom psykiatri og politikk som bringer noe helt nytt inn i politisk debatt. Giæver ser ikke ut til å ha motforestillinger. Han vil ha en tilregnelig Breivik, slik at også de VG kaller “meningsfellene” kan kompromitteres. Den første setningen til Giæver er oppsiktsvekkende, og skremmende i sine perspektiver. Giæver glemmer helt sitt sterke engasjement og fordømmelse av mennesker han er uenig i. Det er sjelden å se journalister ri sine kjepphester i en så alvorlig sak, uten motforestillinger. Document.no: Politiske eller psykiatriske vrangforestillinger?. (Screenshot fra russisk TV fra det seneste restmøde.)

Sagen Breivik er i snæver forstand en sag om jura og psykiatri, men er uløseligt forbundet med samfundsdebatten og det politiske liv, og med bl. a. bloggere som os der beskæftiger os med overlappende emner. Kan man allerede nu begynde at gisne om eventuelle konsekvenser af dette fokusskifte fra politik til psykiatri? Vil debatten i Norge som følge heraf blive mindre giftig, så Breivik-kortet ikke automatisk trækkes når der ytres kritik af fænomener som islam, Eurabia eller kulturmarxisme?

Hvad os selv her i Danmark angår, anser jeg spørgsmålet som stort set irrelevant. Ingen af os føler os vistnok kuede og mundlamme, til trods for at der i de første dage post-Breivik selvfølgelig var dem der med iver forsøgte at sværte os med paradekommandørens ugerning. Jeg vil påstå at der i Danmark ikke er nogen tilbageholdenhed at spore, heller ikke hvad angår mainstreammediernes i forvejen tyndbenede elendighed vedr. islam og multikultur. Som jeg skrev dengang arbejder virkeligheden videre helt uafhængigt af Breivik – i ghettoer, i skoler, i fængsler, på byggepladser for moskeer osv., og det er fænomener som disse, og ikke en enkelt nok så stor forbrydelse, der vil forme fremtiden.

Kan Breivik fortsat bruges imod os vil det selvfølgelig blive forsøgt af de mest giftige debattører på anstændighedens overdrev, men det vil kræve kreativ anvendelse af psykiatriske begreber at forsøge at tillægge fredelige debattører paranoidt skizofrene træk. Og at hævde at der bør iagttages særlig forsigtighed i debatten fordi særligt indædte paranoidt skizofrene kan blive ansporet ….. her er vi langt ude, ikke? Den bedste parallel i denne forbindelse må være den ligeledes skizofrene amerikaner Jared Loughners skudmassakre på bl. a. kongreskvinden Gabby Gifford, hvor der umiddelbart efterfølgende blev trukket fantasifulde tråde til the Tea Partys retorik. Dén holdt faktisk ikke ret længe da først mandens galskab stod lysende klart (LFPC).

Ikke så hvislede ønsker om død og ødelæggelse

[…] [A]pparently [Sheikh Abdullah] Nihari’s rage is directed at those “Westernizing” Muslim authorities who, while limiting Quran/Islamic studies, do little to prevent the spread of “alcohol, drugs, and adultery.” At the 00:36 mark, he issues his “prayer,” as follows:

Lord, Lord, we condemn them before you!! Freeze the blood in their veins!! Strike them with evil, or at the very least freeze the blood in their veins—until they pray for death, but do not receive it!! O lord! O lord! O lord!…

(Read the article and see how other high profile Muslim leaders “pray”—including formal Mecca prayers supplicating Allah to make the lives of Christians and Jews “hostage to misery; drape them with endless despair, unrelenting pain and unremitting ailment; fill their lives with sorrow and pain and end their lives in humiliation and oppression.”)

At any rate, one need not understand Arabic to appreciate the intensity of the hate: watch the video from 00:36 on (before it, too, is taken down) and see the gesticulating Sheikh Nihari issue his curse—all while striking the floor with a stick, hurling a picture, and pounding on the wall. Muslim Sheikh Prays for Evil


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Hans Und

Posted: 29 november 2011 - 16:11 - Svar

Et eksempel på en højt fungerende schizofren er/kunne være matematikeren John Nash (A beutiful mind)

falkeøje

Posted: 29 november 2011 - 16:17 - Svar

Det er ligesom i Sovjetunionen.
Når folk ikke var kommunister, så blev de erklæret sindssyge og
indlagt på sindssygehospital.

falkeøje

  steen

  Posted: 29 november 2011 - 16:21 - Svar

  mon dog ? Breivik har hele tiden virket som en svær nød at knække. Han har sagt særdeles mærkelige ting, som offentligheden kender til. Den interviewede retspsykiater har ikke set rapporten, men han hæfter sig ved at de to undersøgende, var helt enige og ikke i tvivl. Man skal vel ikke som refleks drage deres skøn i tvivl, selvom det skal være tilladt. Den nærmest liggende grund er som regel den rigitige, selvom den ikke er den mest eksotiske.

  Jeg tænkte jo på en anden retssag i Norge mod en Nobelprismodtager, som man opfandt en helt egen diagnose til: Varigt svækkede sjælsevner. Men som udgangspunkt har jeg tillid til, hvad de bedømmer. Jeg har jo heller ikke mødt den forbryder. Jeg har bare advaret det politiske etablissement, mod det rationale han trods alt har.

Santor

Posted: 29 november 2011 - 16:58 - Svar

Det vil vel sige at den samlede venstrefløjen kan erklæres sindssyg på deres blotte tilstedeværelse i en politisk diskussion.

Deres løgne og luftkasteller falder ind under samme politiske vrangforestillinger som ABB beskyldes for. De er jo smittet at næsten 100 års had mod folk der rent faktisk arbejder og tjener deres egne penge, senest med ødsle Özlem Cekic`s forsøg på at omskrive virkeligheden hvad fattigdom angår.

  Hans Und

  Posted: 29 november 2011 - 19:42 - Svar

  Som det vist hed engang i fortiden. De såkaldt sindsyge reagere bare normalt på et sygt samfund.

  Når man sammenligner med noget af det der kommer fra Vore Kære Ledere, så fremstår ABBs selvopfattelse bekymrende tæt på det normale.

   Santor

   Posted: 1 december 2011 - 21:38 - Svar

   LOL, Ja det er sgu skræmmende 🙂

Limewoody

Posted: 29 november 2011 - 17:01 - Svar

At Breivik skulle være sindsyg er vel en helt naturlig udvikling. De vestlige samfund har siden tresserne lidt af en slags kollektiv sindsyge. Symptomerne er beskrevet i forfra og bagfra. Som Breivik beskriver er hans (realitetsforstyrrede og umoden) handlinger en reaktion på en udvikling som meget få, udenfor en udemokratisk og i grunden lige så syg og umoden elites realitetsforvrængede handlinger, har ønsket.

Breivik har myrdet uskyldige og bekvemt er det at erklære ham sindsyg – men hvem diagnostiserer en elite, der har tilladt en udvikling, der har resulteret i parallelsamfund, skyderier, mord på uskyldige, voldtægt, vold, angreb på samfundets institutioner.

The Mohammedan Conquest of India is probably the bloodiest story in history. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precarious thing, whose delicate complex of order and liberty, culture and peace may at any time be overthrown by barbarians invading from without or multiplying within.

Optimus Prime

Posted: 29 november 2011 - 17:21 - Svar

For guds skyld, manden tror han er tempelridder, og hvad ved jeg. Det kommer ikke bag på mig, at han er skizofren. Det der er rigtigt interessant nu, er mediernes dækning af diagnosen. Medier og venstrefløj har skamløs udnyttet Breivik ved at sætte lighedstegn mellem ham og den helt almindelige “højreorienterede”, og nu viser det sig altså, at han er (suprise) bindegal. Mon ikke de ærgrer sig rundt omkring på redaktionerne og partikontorene. Spørgsmålet er så nu, om vi kan forvente en mere anstændig tilgang til hele denne frygtelige historie?

Gunnar Biering

Posted: 29 november 2011 - 18:09 - Svar

Man skal naturligvis ikke erklære sine politiske modstandere for sindssyge, blot fordi de har nogle andre vurderinger end en selv. Hvis f.eks. Zenia Stampe mener, at det er vigtigt at arbejde for republikkens indførelse, må man tage det til efterretning.

Men Breivik: Han slagtede nådesløst 68 store børn, som pr. definition må have været temmelig uskyldige – og som en komisk detalje i al tragedien: Omtalte sig selv som “kommandør”. Er man så ikke udenfor normalitetens grænser? Lever man ikke i sin egen kunstigt skabte parallelverden? Paranoid psykose?

Th. Mortensen

Posted: 29 november 2011 - 18:28 - Svar

Jeg er uenig i, at Breiviks diagnose er kontroversiel, den er helt efter mine lærebøger.

Det er typisk for skizofrene patienter, at der er defekter i forsvarsmekanismerne og behov for stærke fortrængninger, fordi patienterne lider af aggressive og og seksuelle impulser, som de har svært ved at styre. De har derfor en udtalt tendens til at isolere sig for at undgå det, der provokerer og styrker impulserne.

Impulserne er stærkt angstbetonede, alene det at læse for eksempel Giævers avis og se tv-nyheder kan være helt ubærligt, dette er et velkendt og hyppigt forekommende træk hos mange psykiatrisk patienter, og derfor er Giæver og andre hetzende journalister, meningsdannere og politikere på glatis.

Patienterne vil måske forsøge at forsvare sig ved at kaste impulserne ud på syndebukke, og der kommer det paranoide ind. Det er derfor oplagt at tro, at Giæver og andre i mediebranchen var med til at trikke Breivik i retning af politiske syndebukke. Dem vil han kunne finde til hver en tid, da han blot kapper en hæl og klipper en tå, hvis det kniber med at få ¨puslespillet til at passe. Derfor er det også halsløs gerning at give sig i kast med fortolkninger af “manifestet”.

Jeg stod helt uforstående overfor, at en psykiater kort efter terroren udtalte, at en psykotisk patient ikke kunne have planlagt den, for jeg har oplevet psykotiske patienter, der i årtier diskret er kørt rundt med familien, kolleger, psykologer, psykiatere og myndighederne, som de på skift “bekæmpede” med stor snuhed, som andre havde svært ved at lodde, fordi patienterne sideløbende agerede i deres egen kunstige verden paraellelt med virkeligheden og var dygtige til at skjule det.

Det udvikler sig gerne tragisk, fordi det er svært at få indlagt sådanne patienter mod deres vilje. En af dem, som jeg har kendt til, led af stærke impulser til at fremprovokere død og destruktion i trafikken, og det lykkedes ham også at få “arrangeret” et frontalt sammenstød med to ødelagte store biler. I det næste år ville han ikke køre bil, turde ikke pga. impulserne, men ingen gjorde anstalter til at tage kørekortet fra ham, skønt han i en periode var hospitalsindlagt, fordi han selv havde været tæt på at omkomme og havde alvorlige skader. Han forsøgte også at køre både et barn og flere voksne ned, da han ikke kunne beherske sine impulser.

Den slags mennesker vil altid være i blandt os, og vi kan ikke gøre andet end at forsøge at passe på os selv og hinanden. Breiviks mærkelige uniformer var fra starten et stærkt signal om, at han lever i sin egen verden.

Mohammed

Posted: 29 november 2011 - 21:36 - Svar

Th. M :

Den kulturmarxistiske transformation af samfundet er ikke en forestilling, men derimod et helt konkret faktum.

Som Steen skriver, så foretog Breivik sine handlinger efter en bestemt logik, og det er derfor lidt svæt at sammenligne ham med den dødsbillist, med de besynderlige impulser, du beskriver.

Breivik gjorde et desperat forsøg på at vende tilbage til førkrigstidens samfund. Og desperation kan også forklare hans besynderlige optræden.

Vil man også kalde muslimernes martyrer skizofrene eller psykotiske? Nej, for de hellige martyrer udfører deres gerning efter en klar logik, som hidrører fra stærke følelser for den sande tro.

Jeg mener, at det ligeledes er stærke følelser og følgende desperation, som forårsagede at Breivik drog ud mod kulturmarxisterne på krigerisk manér.

  LFPC

  Posted: 29 november 2011 - 21:43 - Svar

  Jeg godkendte din kommentar, men må personligt udtrykke skepsis ift. din angivelige baggrund. Jeg fristes til at tale om kvasi-skizofreni i din brug af begreber, og dit i øvrigt lidt-for-danske sprog sammenholdt med hvad der gerne kommer fra den kant.

   Mohammed

   Posted: 29 november 2011 - 21:47 - Svar

   Nu bliver jeg nysgerrig. Hvor ser du “kvasi-skizofreni” i mit “brug af begreber?”

    LFPC

    Posted: 29 november 2011 - 22:20 -

    At du både henviser selvfølgeligt til kulturmarxisme, og til floskler om voldsliderlige terrrorister som “hellige martyrer”. Den kommentar du sendte tidligere i dag og som vi ikke godkendte virkede mest af alt som plantet misinformation, der på en ikke heldig måde forsøgte at foregive at tale på vegne af somalierne i Danmark – komplet med et “walla” for autencitetens skyld.

Josefina Bergfast

Posted: 29 november 2011 - 21:37 - Svar

Breiviks extrema handlingar är extrema i fredstid, men kanske inte i krig?

Om han nu har som utgångspunkt att han faktiskt befinner sig i ett krig, (vilket väl inte kan beskrivas som helt taget ur luften, eftersom ju den amerikanska presidenten Bush ju gjorde uttalandet, innan anfallet av Irak och Afghanistan, där ”kampen mot terroristerna och terrorismen, samt kampen mot ”ondskans axelmakter” skulle kämpas, och också att ”alla som inte är med honom, (och USA), är emot honom, och därmed med terroristerna”, är ju en ”verklighet” som väl hela världen har tagit del av?

Att då Breivik går på ”krigsuppdrag” med vapen i högsta hugg, (istället för att arbeta politiskt och verbalt?), så tänker han, så som också terrorister i alla tider har tänkt, sig vara kanske som en föreställd ”solidarisk” enmanssoldat- på ”mission” i ”allians” med USA´s krig mot islam och islamism? Han tycker sig då, (i sin upplevelse av att också han själv är en ”soldat”, i detta pågående ”krig mot terrorismen”, vilket ju verkligen inte är något inbillat krig utan ett högst påtagligt och verkligt sådant?), sig ”bekämpa dem som verkar vara i sympati med ”terroristerna”, och ”ondskans axelmakter”?) och tror sig om att göra en “insats” i kampen mot ”dem som har ställt sig på terroristernas sida”, (och därmed mot USA?)

Rent teoretiskt behöver detta ju inte i och för sig vara så fullständigt ”inbillningssjukt” av Breivik, då ju Bush själv har deklarerat detta ”krig mot terrorismen, och att de som inte är med oss, är med terroristerna”. Han är det naturligtvis ändå, eftersom han på alldeles eget initiativ, fysiskt och påtagligt har ”tagit sig an kampen” i en alldeles egen ”enmansarmé-formation”, med dödliga vapen och mördande resultat. Precis samma resultat, fastän med tusentals och åter tusentals döda, som uppnåtts i USA´s krig i Irak i och för sig, men som ändå måste betecknas som en extrem handling av Breivik, som i praktiken blir en terrorhandling, som också i praktiken förvandlar Breivik till en massmördare, och som därför måste betraktas som en ”fara för allmänheten”.

En ”privatperson” som förvandlar sig själv till en ”enmansarmé” på ”krigsuppdrag”, utan att tillhöra något förband, eller utan att agera på order från någon krigsstab och för någon nation och som på order av denna nations krigsstab gå ut på ”krigsuppdrag”, mot ”fienderna”, blir ju en ”galen extremist”, i stället för en ”tapper hjältesoldat i krig för sitt land”. En ”tapper hjältesoldat”, som blir behängd med ordnar och medaljer för ”tapperhet i strid”, och för ”lyckade nedskjutningar av fiendesoldater”…..

Men hur ensam och isolerad var Anders Breivik? Kan man fullständigt och helt säkert veta att han inte hade några som helst dolda ”agentuppdrag” för någon nations intressen, i ”kampen mot terrorismen”. Kanske svårt att helt säkert veta, än mindre bevisa.

mb

Posted: 29 november 2011 - 21:43 - Svar

Jeg tror at det er nemmere for nordmændene, at han bliver erklæret sindssyg. Psykologisk set bliver det lettere for dem at ‘rumme’ det skete.
Mon det så også betyder, at handlende islamister er i farezonen for at få prædikatet.

  th. mortensen

  Posted: 29 november 2011 - 22:38 - Svar

  mb

  Jeg tror, at du har ret i, at det er nemmere for nordmændene, at Breivik har fået denne diagnose, men det er på den anden side et slag i ansigtet på dem, der så gerne vil have ham placeret sammen med alle “ekstremisterne på den yderste højrefløj”. Vi er jo trods alt temmelig normale. Endnu. 🙂

   Marit

   Posted: 1 december 2011 - 16:14 - Svar

   Jeg følte en lettelse over at Breivik ble erklært sinnssyk. For er ikke denne mannens verk galskap, hva er da galskap ?

Mohammed

Posted: 29 november 2011 - 22:32 - Svar

LFPC:

Mellemøstlig kultur er under angreb fra de samme kræfter, som den vestlige. Man der har heldigvis ikke været noget 68’er-agtigt oprør, hvilket vi også sørger godt for at modstå.

Du burde bifalde, at der kæmpes mod kulturmarxisme i Mellemøsten, og du burde forstå, at islam er kernen af den mellemøstlige kultur.

Men desværre er mange danske kulturkonservative skizofrene : de bekæmper kulturmarxismen i Danmark. Men de kæmper mod kulturkonservatismen i Mellemøsten.

Hvilken dobbelthed, og det kan ikke engang siges at være “kvasi.”

  LFPC

  Posted: 29 november 2011 - 22:42 - Svar

  Jeg kender ikke til eksistensen af betydelige kulturkonservative kræfter der ligefrem “kæmper mod kulturkonservatismen i Mellemøsten”. Der er kun tale om marginale røster som os, og vi nærer ingen neokonservative illusioner om at Mellemøsten kan vristes ud af islams mørke. Vi vil bare gerne have at deres kulturkonservative ikke opholder sig i vores lande.

Mohammed

Posted: 29 november 2011 - 23:14 - Svar

Der findes ingen betydelige kulturkonservative kræfter i Vesten. Men de fleste af dem, der er, har en tydelig tendens til at problematisere islam SOM SÅDAN.

Det gør muslimer meget vrede!

Sådan som du beskriver det, at du gerne vil have et Danmark uden to religioner, kristendommen og islam, så vil du formentligt ikke vække sammme anstød.

Men på den anden side kalder du islams lys for mørke, så med den attitude skal du ikke regne med, at muslimer vil se nådigt på det, du kere.

  LFPC

  Posted: 29 november 2011 - 23:24 - Svar

  så med den attitude skal du ikke regne med, at muslimer vil se nådigt på det, du kere“.

  Sååååå kom den – den hvislede trussel. Det kunne heller ikke passe at du udtrykte dig så afdæmpet når nu du tilhører det angivelige herrefolk. Inden alt for længe kommer muslimen frem i dig, og I ville intet være uden vold og trusler om vold.

   th. mortensen

   Posted: 2 december 2011 - 13:15 - Svar

   LFPC

   N.B. hvad der triggede denne Mohammed til at ytre sig på bloggen. En diagnose baseret på udprægede protestantiske normer såsom synd, skyld og samvittighedsnag, som vedkommende ønsker udskiftet med “logik”.

   Jeg finder det overvejende sandsynligt, at diagnosen ville være gået hen over hovedet på de fleste personer med basis i kulturkredse, hvor dette er fjerne eller helt fraværende begreber. Danske socialrådgivere klager i disse år over, at deres måske vigtigste værktøj, det at deres klienter kan føle samvittighedsnag, til dels er blevet dem berøvet, fordi mange af deres klienter ikke kender til samvittighedsnag, og deres logik er også anderledes.

   Den islamkritiske debat er fyldt med kommentarer, hvor personer udnævner protestantiske moralbegreber og kristendom i det hele taget til at være mørk middelalder, mens de påberåber sig større intelligens og evne til at bruge logisk tænkning. Det samme sker her. Mohammed virker som en person, der føler, at lokummet brænder, og som rykker ud for at pøse vand på bålet. Til det brug tager M lige en omvej omkring “kulturmarxisme” og demonstrerer dermed sin snævre horisont og manglende logisk sans, for der er ingen logik i, at man ikke som dansk konservativ skulle tage afstand fra Mellemøstens konservative, hvis normer mange af os ofte finder barbariske.

   “Men desværre er mange danske kulturkonservative skizofrene : de bekæmper kulturmarxismen i Danmark. Men de kæmper mod kulturkonservatismen i Mellemøsten.”

  Marit

  Posted: 1 december 2011 - 16:21 - Svar

  At Mr. Mohammed forteller oss at muslimer er VREDE, har vi da for lengst forstått. I Norge er muslimer simpethen så vrede at de overfaller norske jenter og voldtar dem. Enkeltvis og i grupper. Det er bare et resultat av “fredens religion”.

  Santor

  Posted: 1 december 2011 - 21:50 - Svar

  Hører jeg rigtigt når du, Mohammed, sætter lighedstegn mellem Vestlig kulturkonservatisme og mellemøstlig kulturkonservatisme ?

  Og forestiller du dig at det er muligt at “vi” indgår en eller anden alliance ?

Thomas Bolding Hansen

Posted: 30 november 2011 - 00:20 - Svar

30 mia. kr. kan aldrig gøre det – uanset hvor meget Rockwool-fond aura, der er over påstanden.

Det danske offentlige budget vil ende på omkring 1000 mia. kr i år.

Over 10 procent af den danske befolkning er indvandrere og efterkommere. Så det skulle være mærkeligt, hvis de ikke også kostede 10 procent af de 1000 mia. kr. – altså 100 mia. kr. Hvis de kun kostede 30 mia. kr, så skulle de koste mindre end en tredjedel af, hvad danskere gør. Hmm hmmm.

Så kan man overveje, om de ikke koster mere, end de burde som 10 procent af befolkningen.

Man også være grovere. Vi bruger omkring 400 mia. på overførselsindkomster. Hvis vi ikke havde forøget den danske befolkning med omkring 600.000 indvandrere, så have vi måske ikke haft arbejdsløshed, eller behov for at sende over 400.000 personer på førtidspension og efterløn og sluppet for at betale hovedparten af de 400 mia. kr.

I sidste ende er beløbet umuligt at gøre op, fordi hvad koster forringelsen af undervisningen i folkeskolen for eksempel?
Hvad koster det med alle de tusinde, der bliver udsat for grove overfald, trusler og må sygemelde sig, går ned med posttraumatisk stress?

I sidste ende koster det hele vores land, medmindre salafisterne bliver et kortvarigt fænomen.

  Frank P

  Posted: 30 november 2011 - 13:50 - Svar

  De minus 30 mia. bør vel forstås som at hvis de bidrager med 100 mia. på indtægtssiden, så koster de stadig 130 mia. på udgiftssiden. Mon ikke det var sådan det var tænkt?

  Men jo 30 mia. er for lidt. Jeg tror det er meget mere, måske med en faktor 4-5 stykker. Vi kan jo bare sammenligne Danmark af i dag med Danmark af igår. Tænk på alt det der var i 90’erne! Danmark var jo et rent slaraffenland med service og muligheder. I dag lukker skoler på stribe, folk bliver klemt af forskellige grunde, servicen rulles tilbage, den står på enorme besparelser i kommunerne. Besparelser og øvelsen at vende hver en øre er generelt sunde tiltag, men det sker på en mistænkelig baggrund.

  Tænk på Sverige, der stadig løber rundt, men det er jo ikke en velfærdsstat i dansk forstand længere. De sociale overførselsindkomster er NU meget lavere end i Danmark og minder mere om niveauet i Tyskland, hvor de så også betaler mindre i skat. Undersøgelser i Sverige viser at udlændinge lægger beslag på 70-75 % af sociale ydelser. Det koster gammel-svenskerne at tage så mange udlændinge ind, der så kan tære på Sveriges velfærd.

  Min påstand er, at havde vi ikke de 600.000 indvandrere med efterkommere i det danske samfund, så ville vi ikke have et minus på 100 mia. kr. på årets budget. Vi ville måske endda have et plus.

  Der er alle mulige indirekte omkostninger, tænk fx på at varerne i butikkerne er dyrere end de kunne være, hvis der ikke blev stjålet så meget i butikkerne som der gør. Butikstyveri og svind fører til prisstigninger, fordi de ærlige og lovlydige må dække tabet. Tænk på forsikringer, jeg har et familiemedlem, der arbejder i branchen, og han siger, at halvdelen af alle problemstillinger med forsikringssnyd pt. vedrører folk med mellemøstlig baggrund. Det koster og de ærlige og lovlydige må betale i form af højere præmier. Tænk på det omfattende skatte- og afgiftstyveri, forleden blev flere ton tobak snuppet af Skat, der var også tale om vandpibetobak, hvilket jo afslører hvem vi har at gøre med. Staten går på den måde glip af mia. i afgifter pga. den sorte økonomi. Hvorfor koster et mindre stykke pizza 25 kr. hos 7-11, mens det koster 15 kr. hos en muslimsk pizzabager? Tænk på retssystemet, hvor udlændinge konsekvent erklærer sig ikke-skyldig, fordi det for dem handler om, at så anerkender de dansk lovgivning. Det koster med alle de retssager, hvor alle mulige mennesker i det juridiske system hele tiden holdes i arbejde i sager, der alligevel ender med en domfældelse. Udlændinge betaler ikke for disse merudgifter, det kan godt være de får en gæld da de skal dække udgifter ved tabt retssag, men de betaler den aldrig tilbage, mange milliarder går tabt her. Det koster os andre i form af forringet velfærd. Tænk på udgifter til sundhedsområdet: de er mere syge, tager mere medicin, går mere til lægen og trækker på alle måder mere på kapaciteten.Tænk på at på behandlingshjem for handicappede børn er 6 ud af 10 med ikke-vestlig baggrund grundet fætter-kusiner-ægteskaber. Tænk på skolerne, hvor de konsekvent trækker niveauet ned for andre børn og på den måde forringer human kapitalen.

JensH

Posted: 30 november 2011 - 08:48 - Svar

“Et ukendt tidspunkt ude i fremtiden vil den mest usynlige udgift i de danske statsbudgetter også træde frem – de 30. mia.+ som importen af uintegrerbare og højproblematiske befolkningsgrupper påfører os årligt (LFPC).”

Den debat kan komme meget hurtigere end LFPC regner med. Specielt efter den debat der har raset i de sidste par dage om denne ‘fattig-Carina’ på bistandshjælp, (tal lige om et selvmål fra Özlem Cekic’s side), som ‘kun’ havde omkring 16.000 kr. at leve for om måneden. I en tid hvor menuen for landets ‘skaffe-dyr’ står på løntilbageholdenhed og øgede skatter/afgifter vil der helt sikkert komme en interesse for hvad skattekronerne egentlig bliver brugt på. Og man skal i den forbindelse være opmærksom på, at den nye røde regering har afskaffet starthjælpen og samtidig indført en såkaldt ‘udslusnings-ordning’ for afviste asylansøgere, (de skal efter 0,5 på et asylcenter ‘sluses’ ud i samfundet). Begge er tiltag der stensikkert vil få tilstrømningen af asylansøgere til at stige, og vi ved alle herinde hvor kostbart den slags indvandring er for skatteyderne, (og jo, jeg skriver “indvandring” om disse asylansøgere, da de åbenbart aldrig vender tilbage til hjemlandet, selv ikke når “forholdene tillader det”).

Med de økonomsike prognoser der findes for de kommende år vil udgifterne til den ikke-vestlige indvandring helt sikkert komme på dagsorden, og i modsætning til Sverige, så foreligger der her i landet masser af offentligt tilgængelige beregninger på dette, (Velfærdskommision fra 2006, Rockwool-fonden ect).

tavsen

Posted: 30 november 2011 - 14:02 - Svar

Det var dog en herlig video. Sengegavlen vakler. Nathuen er ved at ryge af. Rumsterstokken er ustyrlig. Og det fredelige billede bliver smadret. Det var nok for firkantet til islams alsidighed.

Mon Breivik’s diagnose kan bruges her?????

Johansen

Posted: 30 november 2011 - 21:51 - Svar

Er den skæggede mand med den hvide natkjole og træstaven islams svar på Monty Python?
For det kan da vel ikke i ramme alvor være en fredsprædikant fra Fredens sekt.

  LFPC

  Posted: 30 november 2011 - 22:02 - Svar

  Jo, hvis man husker at “fred” i denne sammenhæng er “gravens fred” for sådan nogle som os, og den “fred” de troende lever under i visheden om at hovedet kan rulle ved den mindste forseelse.

Vivi Andersen

Posted: 30 november 2011 - 23:36 - Svar

Johansen

Så skulle du have set den video der kørte for en tid tilbage : prædikanten begyndte at slå på sig selv, at rive hår ud fra den næsten hårløse hovedbund, at råbe og skrige højere og værre for til sidst at blive løftet skrigende ned og væk.

Sjældent har jeg grint så godt og samtidig skammet mig lidt over det, da den ældre mand var et sørgeligt syn !

Vivi Andersen

Posted: 30 november 2011 - 23:42 - Svar

MOHAMMED

Du er da vist en værre en !

Peter Buch

Posted: 1 december 2011 - 08:37 - Svar

…hellige martyrer udfører deres gerning efter en klar logik, som hidrører fra stærke følelser for den sande tro.
Ytringen, en del af en længere sætning fra denne tråd sættes her over for-
Ifølge rapporten ble Breivik gradvis sykere fra 2006 og har fram til i dag vært styrt av vrangforestillinger. Psykiaterne mener han vil utgjøre en trussel også i fremtiden.
Den sidste sætning udsnit af:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10024 171

Blandt det problematikken her kan byde på er spørgsmålet om- alle professionelle udi psykriatri som generelt udgangspunkt anser det at være styret af vrangforestillinger såfremt terrorisme gennemføres som altid sammenhængende, eller de generelt finder diagnosen/fænomentet kun optræder i enkelte tilfælde, og hvilke betingelser der da skal eksistere før dette giver pågældende konklusion, respektivt hvordan lægfolk ser på problematikken. Dels kan en længere nuanceret og detaljeret beskrivelse af eksempler på terrorisme hvor vrangforestillinger ikke er hævdet eller konstateret optræde gives til menneskenes almene oplysning.

Jeg forstår ikke hvorfor hele materialet ikke offentliggøres.

t. mortensen

Posted: 1 december 2011 - 11:47 - Svar

I den vestlige verden kan diagnoser variere ganske meget fra land til land, men de er alle udarbejdet efter kulturens normer, og vestlige normer varierer igen meget fra for eksempel de arabiske. “Det normale” er et vidt begreb, og det er jo netop et af vor tids problemer.

Bjovulf

Posted: 2 december 2011 - 04:12 - Svar

Ha, det er jo meget bedre end Zoo – og så er det tilmed langt billigere 😀

Og så fik vi samtidigt – ufrivilligt – bekræftet, at Darwin havde fuldstændigt ret.
Man kan måske endda ligefrem tale om DEVOLUTION i dette tilfælde? 😉

th. mortensen

Posted: 2 december 2011 - 18:38 - Svar

Jeg kom til at tænke på gamle film, hvor Hitler taler til store forsamlinger.

Leave a Comment