23
jan
Seneste opdatering: 24/1-12 kl. 2220
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Tallet er præliminært. Når det endelige tal kommer i marts, plejer det at blive justeret en anelse op. Vi har fulgt statistikken siden 2004, hvor der var 2.650 anmeldte voldtægter. I 2007 var der 4.749, i 2008 5. 446, i 2009 5.937, og i 2010 5.960. (Kilde BRÅ.SE) I Danmark blev der i 2011 anmeldt 392 voldtægter. Jeg har aldrig set en fyldestgørende forklaring på den gigantiske forskel. Noget kunne forklares ved forskelle i lovgivning og statistisk metode, men det kan ikke forklare det hele. Anmeldelsesmønstret kan ikke adskille sig meget, og mørketal i DK og Sverige synes at være det samme.

Frankrig forbyder rettroende muslimsk gruppe – “træner til væbnet kamp”

French Interior Minister Claude Gueant said on Monday he had ordered a domestic Islamist group to disband, accusing it of training its members for “armed struggle”. Speaking on a visit to Mantes-la-Jolie in northwestern France, Gueant said: “It is unacceptable in our country that groups train people for armed struggle, for any opportunity for anti-establishment terrorism to present itself.”

The official Forsane Alizza website urges supporters to attend a series of meetings planned in eight major French cities on Wednesday this week to recruit people “with all skills, but especially soldiers”.”In effect we have, thanks to God, brothers and sisters with all sorts of skills in our ranks and it is more brothers on the ground that we need this time,” the message explained.”So if you enjoy martial arts and can turn up quickly when we call on you, then your profile is what we are looking for, if God wills it,” continues the site, which any web-user can view and is not encrypted.France accuses domestic Islamists of training for violence, France: Government Bans Domestic Islamist Group (En lille smagsprøve: Islamophobie: Nouvelle loi contre les musulmanes, la laïcité est une religion satanique.)

“It’s been a dreadful week for free speech”

A meeting at a prestigious London college had to be abandoned on Monday evening when members of the audience were filmed and threatened by an Islamic extremist. Then the president of a student society at another London college was forced to resign after a Muslim organisation called for a ban on a joky image of the Prophet Mohammed. Finally, on Friday, the author Sir Salman Rushdie cancelled an appearance at India’s largest literary festival, saying he feared an assassination attempt after protests by Muslim clerics. Strong religious belief is no excuse for intimidation. – Sanjoy Roy forlader i slutningen af videoen podiet i tårer over trusselsklimaet i Indien.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Svensson

Posted: 23 januar 2012 - 18:07 - Svar

När invandringen ökade, ökade våldtäkterna, kan man inte se det ska man beställa tid hos optikern.
http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

steen

Posted: 23 januar 2012 - 18:26 - Svar

Jeg har ikke svaret. Jeg kan kun lægge de tørre tal frem og siger, at det ser meget underligt ud. De danske tal ligger ret konstant – de svenske er mere end fordoblet på syv år, og som man kunne se på Affe har lovændringen 2005 kun en meget begrænset indvirkning på statistikkens almindelig tendens set over tid.

Våldtäkterna och ändringen i sexualbrottslagen 2005.

Frank P

Posted: 23 januar 2012 - 20:10 - Svar

Mere interessant er vel antallet af overfaldsvoldtægter og forsøg herpå.

For DK har man tidligere anslået at 1/3 er overfaldsvoldtægter med ukendte gerningsmænd. Gør det sig også gældende for Sverige, så vil jeg betegne det som uhyggeligt.

http://www.b.dk/danmark/grove-overfaldsvoldtaegter-er-undtagelsen

Fra 2004: “Årligt bliver der anmeldt omkring 500 voldtægter på landsplan, og det tal har ligget stabilt de sidste fem år. Af disse er knap en tredjedel overfaldsvoldtægter med ukendte gerningsmænd.”

Jernhesten

Posted: 23 januar 2012 - 20:56 - Svar

Modtager voldtægtsofre højere erstatning i Sverige end i Danmark?

Frank P

Posted: 24 januar 2012 - 02:03 - Svar

Jeg har lige kigget på statistikken på BRA.se og andre kilder…

Sverige 2011:

Dødelig vold: 232 (DK havde 47 mord, Sverige burde have 79 hvis de skulle have vores rate, altså 3 gange så mange mord i Sverige som i DK)
Overfaldsvoldtægter: 208 + 614 = 822 (DK 1/3 af 392 giver 131, Sverige burde have 220 hvis det skulle være samme rate som DK)

For overfaldsvoldtægter tog jeg: utomhus fullbordat våldtäkt for flicka under 15 og over 15.

Nu kan det være at en overfaldsvoldtægt ikke er lig med en svensk “fullbordat utomhus våldtäkt”. Jeg har derfor prøvet ad andre veje: 2011-10-26 blev det berettet at Stockholms Län havde haft 128 Överfallsvåldtäkter indtil videre i 2011. (kilde: http://avpixlat.info/2011/10/26/oslo-varst-pa-overfallsvaldtakter-i-sk andinavien/)

Oslo havde da haft 48 og endte på 55 for 2011. Altså 15 % oveni, så skulle Stockholm have endt på 147. Norge som sådan endte på 109 overfallsvoldtekter (kilde: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7936478).

De 55 Oslo-overfaldsvoldtægter dækker for 600.000 indbyggere og Norge som sådan har 4.9 mio. indbygger. Lige lidt over 50 % af alle overfaldsvoldtægter begås derfor i Oslo og det giver god mening, når man påtænker at spredningen af udlændinge er mindre end i forhold til København og væsentlig mindre end i forhold til Stockholm. Oslo er på en helt anden måde end Stockholm og København koncentreret i forhold til placeringen af udlændinge.
Vi ved også af erfaring at op imod 9 ud af 10 overfaldsvoldtægter begås af ikke-vestlige mænd, så det giver god mening at 50 % af alle overfaldsvoldtægter i Norge finder sted i Oslo.

Vi ved også, at der var 33 overfaldsvoldtægter (avpixlat) for Kbh. indtil slutningen af oktober og lægger vi 15 % oven i fås der dermed 38 overfaldsvoldtægter for 2011 for de 1.2 mio. indbyggere i hovedstaden. Hvis vi siger at 1/3 af de 392 danske voldtægter (erfaringsmæssigt) er overfaldsvoldtægter så ender vi på 131 for 2011. Så bliver knap 30 % begået i Kbh., der har 1.2 mio. af 5.6 mio. eller 21 % af landets indbyggere. For at komme op på 131 overfaldsvoldtægter på landsplan skal københavnertallet ganges med 3,4. Altså vil vi ikke kunne gange med 2 som i Oslo-Norge, da spredningen af udlændinge er større i DK end i Norge. Det giver god mening.

Spredningen af udlændinge er nok endnu voldsommere i Sverige end i DK derfor kan man nok ikke forvente at skulle gange med 2 (som for Oslo-Norge) eller 3,4 (som for Kbh.-DK), men nok nærmere 5 til 6. 5 til 6 gange de 147 overfaldsvoldtægter i Stockholm giver da også et sted mellem 735-880 og passer altså meget godt med tallet for “fullbordat utomhus våldtäkt” for hele landet på 822.

Tallet for “fullbordat utomhus våldtäkt” for Stockholm er så dog 39 + 170 = 209 og altså højere end de 147. 147 af 209 er 70 %. Hvis man ud fra dette tal kunne udlede at 70% af “fullbordat utomhus våldtäkt” er overfaldsvoldtægter, så bliver de 822 utomhus på landsplan til 575 overfaldsvoldtægter.

Uanset hvad så kommer vi nok ikke uden om, at der både myrdes og voldtages (overfaldsvoldtægter) forholdsvist flere i Sverige end i Danmark. Myrderierne ligger nemlig 3 gange højere og overfaldsvoldtægterne ligger 3 til 4 gange højere end de burde, hvis Sverige skulle ligge på niveau med Danmark.

  Frank P

  Posted: 24 januar 2012 - 03:35 - Svar

  Jeg må lige korrigere mig selv. Der er noget der trækker ned og noget der trækker op. Men ikke rigtigt ændrer på konklusionen trods alt.

  I Stockholm Län bor 2 mio. ud af 9.4 mio., dvs. 21 % af befolkningen der bor i Hovedstaden. Det vil derfor aldrig komme på tale at skulle gange “utomhus fullbordat” for Stockholm med 5-6 gange, men max 100/21=4,8. Ved 4,8 ville Stockholm dog også bare være ligesom enhver anden by i Sverige. Man må nok stadig forvente at der i hovedstaden stadig begås forholdsmæssigt flere overfaldsvoldtægter end i Sverige som sådan – selv på trods af den store spredning af udlændinge i Sverige. Tallet på 5-6 skal derfor nok nedjusteres til 4.

  Jeg fandt også frem til en samlet statistik for “fullbordat utomhus” for alle personer og fik for Stockholm 211 (før 208) og for hele Sverige 846 (før 822), hvilket så også giver ratioen 4 for Stockholm-Sverige (846/208). Før havde jeg kun kvinder under 15 og over 15, så nu må mænd åbenbart også være regnet med…

  Mht. Oslo så var det 48 overfaldsvoldtægter, der blev rapporteret i medierne (slutningen af oktober), men disse dækker kun de 3 første kvartaler altså januar til september. Det endte på 55 for hele 2011. Altså en 15 % øgning i sidste kvartal. Man skal dog huske på at der var rigtig megen mediebevågning, natteravne-aktioner, ekstra politi og søstersolidaritet i månederne november og december da problemstillingen eksploderede. Så de 15 % ekstra man umiddelbart skulle tro man bare kunne lægge oven i tallene for Kbh. og Stockholm er klart for lidt. Nok snarere 33 %, da tallet er indtil 3. kvartal og man gerne skulle have en fordeling der giver, at 4. kvartal står for knap 25 % af voldtægterne. At 25 % af voldtægter alligevel sker i 4. kvartal finder jeg ved at dele op Stockholm i kvartaler og sige, at det også må være repræsentativt for Kbh.:

  Sådan fordelte de 211 utomhus voldtægter i Stockholm sig kvartalsvis i 2011: 38 59 61 53

  Altså 25 % af alle voldtægter (53) fandt sted i 4. kvartal. Og for at komme derop, så skal 33 % af de allerede skete voldtægter lægges oven i 38+59+61: altså samlet 1.-3. kvartal (158) for at komme op på 211, bliver det 53/158= 33 %.

  Dette betyder også at al virakken i Oslo faktisk forhindrede en række voldtægter i ikke at ske!

  Nå, men med 33 % øgning istf 15 % så endte Kbh. nok på 44 i stedet for 38 for 2011. Stockholm på 170 i stedet for de 147. Så falder ratioen for Kbh-DK også til lige under 3 (44/131). Og med ratioen på 4 for Stockholm-SVE, så fås 680 (170*4) overfaldsvoldtægter i Sverige for 2011. Ratioen for Oslo er stadig 2, og det giver god mening alt sammen, når man tænker på spredning og koncentration af udlændinge i de 3 lande.

  Så er der bare lige den hage, at i NRK-artiklen er der en berigtigelse på, at en “utomhus fullbordat” i Sverige nok godt kan ligestilles med en overfaldsvoldtægt trods alt: “I Sverige finnes det ingen ferske tall på overfallsvoldtekter, da politiet ikke opererer med begrepet. Under det tilsvarende begrepet utendørsvoldtekt…” (kilde: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7848451)

  Så enten kan de 846 “fullbordat utomhus” forstås som antallet af overfaldsvoldtægter i Sverige for 2011. Eller også har jeg regnet mig frem til at det må være 680.

  Det sjove er så, at hvis det forholder sig sådan “fullbordat utomhus” er = “overfaldsvoldtægt”, så gav Stockholms politi et for lavt tal til NRK i sin tid, det skulle nemlig være 158 (38+59+61) og ikke 128 for de 3 første kvartaler.

  Konklusionen ændres dog ikke: Der foregår stadig 3 til 4 gange for mange overfaldsvoldtægter i Sverige i forhold til hvis Sverige skulle ligge på Danmark-niveau. Til svenske politikere kunne man passende spørge om det er rimeligt og om hvad de vil gøre ved det!

Universalgeni

Posted: 24 januar 2012 - 06:56 - Svar

Svenskerne tæller antallet af gerningsmænd. I Danmark opgøres antallet af ofre. En gruppevoldtægt i Danmark har måske 6 – 7 gerningsmænd, men tælles kun som en voldtægt. De danske statistikker er med andre ord misvisende.

  Kenneth

  Posted: 24 januar 2012 - 17:31 - Svar

  Det må svenskerne straks se at få lavet om på!!! Nå, nej svenskerne ved jo alligevel ikke at det er indvandrerne som står bag 90%+ af voldtægterne, så det haster vel ikke.

Cavatus

Posted: 24 januar 2012 - 10:47 - Svar

Här kan man se sambandet mellan inandringskurvan och våldtäktskurvan. Vem kan förneka sambandet? Är fakta främlingsfientliga?

http://www.box.com/s/lj6loepfcx8da80ue2i5

Leave a Comment