21
feb
Seneste opdatering: 22/2-12 kl. 0048
92 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar
© Snaphanen & HRS.NO

Under statsminister Fredrik Reinfeldts (m) kala hjässa rör sig tankar. När dessa tankar når offentligheten drabbas åtminstone jag av stora betänkligheter och stark oro. Vad är det som driver Fredrik Reinfeldt? Ansvar för Sverige? Det tror han möjligen själv, men det är inte resultatet av ansvar vi ser i ut- eller ska vi säga avvecklingen av Sverige. I en intervju med Karl-Johan Karlsson i Expressen (går även att se på video) uttalar sig Fredrik Reinfeldt om ungdomsarbetslösheten och invandringspolitiken på ett sätt som borde ge moderata kärnväljare skrämselhicka, och övriga svenskar med för den delen.

Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet i EU. I december 2011 var den 20,8 procent och närmar sig därmed nivåerna i Spanien och Grekland. Varför? Fredrik Reinfeldt svarar:

”En väldigt viktig grund för detta är att en stor andel av varje årskull lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg eller otillräckliga kunskaper. ”

Och varför gör de det? Det frågar inte Expressens reporter. Det behöver han heller inte göra. Alla vet att de svenska skolresultaten är katastrofala och att det inte nödvändigtvis är skolans fel. En växande andel elever lämnar grundskolan som funktionella analfabeter. Elever från analfabetiska miljöer i tredje världen förväntas ta ett civilisationssprång på flera hundra år när de kommer till Sverige – samtidigt som det gamla hemlandets språk talas i hemmen. Det går inte ihop. Om man inte ens klarar grundskolan med godkända betyg går man en säker framtid som livstidsförsörjd av bidrag till mötes.

Sverige importerar massarbetslöshet från tredje världen

Sverige bedriver import av massarbetslöshet från tredje världen. Enligt SCB:s senaste siffror är arbetslösheten bland utrikes födda är 15,6 procent, jämfört med 5,4 procent bland inrikes födda. Då ska man ha klart för sig att som ”sysselsatt” räknas alla som har någon form av sysselsättning mer än en timme i veckan. Sedan alliansregeringen med sin ”arbetslinje” kom till makten 2006 har arbetslösheten bland utrikes födda ökat med 4 procent. Och alliansregeringen är fast besluten att fortsätta importera arbetslöshet och köra välfärdssystemen i botten. Fredrik Reinfeldt uttrycker det så här:

”Låt oss vara tydliga med att ett land som tar emot väldigt många asylsökande och där de två länder som det kommer flest ifrån just nu är Somalia och Afghanistan, människor ofta med liten eller ingen utbildning, gör att vi med vår öppenhet, vårt sätt att ta ansvar för utsatta människor i världen, samtidigt också skapar en väldig prövning för att få in dem på arbetsmarknaden.”

Sedan kommer det:

”Jag har gjort det vägvalet efter valresultatet 2010 att Sverige ska hedra internationella konventioner och fortsätta stå öppet för människor som flyr förtryck och har valt bort dem som ropar på stängda gränser. Dels för att jag tycker vi ska bidra till en bättre värld, dels för att jag tror att det är det långsiktigt riktiga svaret på att Sveriges befolkning kan växa, att vi kan få fler i arbete. Men, när jag har sagt det, så ska man veta att vi har stora grupper som kommer som asylsökande till Sverige och som gör att kön förblir lång för att komma in på arbetsmarknaden. Det kommer någonstans mellan 25 000-30 000 nya varje år och det tar 7-10 år, i bland mer, innan man kommer in på arbetsmarknaden.”

”Vi ska bidra till en bättre värld”

Här erkänner Fredrik Reinfeldt flagranta misslyckanden för sin politik. Han som gick till val 2006 på en ”arbetslinje” talar om importen av låg- eller outbildade som något ofrånkomligt, nästan en naturlag – inte som en följd av frivilligt fattade politiska beslut. Han gör intressanta ordval. Han säger ”Jag har gjort vägvalet” – inte ”vi”. Han talar om att ”Sverige ska hedra internationella konventioner”. Det är ett av hans favorittrick för att vilseleda allmänheten. Andelen flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention utgör nämligen bara 2,4 procent av alla som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige sedan 1980. Men det är dessa ynka procent som Fredrik Reinfeldt lyfter fram i alla sammanhang. De övriga 97,6 procenten vill han förståeligt nog inte tala om.

Han talar om att ”vi ska bidra till en bättre värld”. För vilka? Uppenbarligen inte för svenska folket som har gett honom hans mandat. Gång på gång visar Sveriges statsminister med en oerhörd arrogans att all världens lycksökare, krigsförbrytare, terrorister, mördare och våldtäktsmän är oändligt mycket viktigare objekt för hans omsorg än hans egen befolkning. Är det självklart att lilla Sverige med 9,5 miljoner invånare ska agera världssamvete för dem som saknar förmåga att sköta sina egna länder? Som Somalia och Afghanistan. Det är därifrån de stora skarorna kommer till Sverige. En förskräckande andel är analfabeter, och om de har någon skolgång över huvud taget är den inte kompatibel med vad arbetsmarknaden efterfrågar.

Han tänker fortsätta på den inslagna vägen

De som eventuellt har hoppats på att så tunga fakta skulle få Fredrik Reinfeldt att överväga massinvandringspolitiken kan låta hoppet fara. Han säger i klartext att han tänker fortsätta på den inslagna vägen:

”Trots det tycker jag att Sverige ska förbli öppet, för att det i grunden bygger ett starkare Sverige och en bättre värld, men att tro att det inte leder till prövningar på arbetsmarknaden, att det tar flera år innan den killen (med två års skolgång) kommer in i arbetslivet, ja, det tror jag vi får ställa in oss på. Skälet till att det här problemet består är att det fortsätter komma asylsökande varje år. Det är en orolig värld. Med mindre än att världen blir bättre så kommer detta att fortsätta att ske.”

Med andra ord: svenska folk, gapa och svälj! Ni ska arbeta tills ni fyller 75 eller allra helst faller döda ner på 65-årsdagen. Någonstans måste ju pengarna komma ifrån för att försörja alla dessa som aldrig kommer in på arbetsmarknaden.

Arbeta till 75 för att försörja invandrarna

Det är intressant att Fredrik Reinfeldt glömmer en viktig variabel när han ska förklara varför svenska folket ska ”ha möjlighet” att arbeta till 75-årsdagen. Morten Uhrskov Jensen skriver i danska Jyllands-Posten det ingen svensk journalist vågar knysta om:

”Det svenska pensionssystemet brakar inte ihop på grund av stigande levnadsålder, utan på grund av invandringen från tredje världen. Det visar siffrorna. Naturligtvis känner den svenske statsministern till dessa siffror. Varför säger han dem inte högt och berättar för svenskarna att de måste arbeta tills de segnar ner för att en enorm och hastigt växande grupp människor med rötter i tredje världen måste försörjas av Sveriges ursprungsbefolkning – varför säger inte Fredrik Reinfeldt som det är?”

Han styr inifrån ett politiskt experimentlaboratorium

Ja varför? Fredrik Reinfeldt framstår alltmer som besatt av sin egen tankevärld. Han iscensätter en situation där han för sin politik som i ett slutet rum, ett politiskt laboratorium där vacuum råder och det bara finns väggar, golv och tak, inga fönster och dörrar. Därinne sitter han och bedriver ett socialt högriskexperiment med Sverige och Sveriges befolkning. Han är fångad i sin egen besatthet och destruktivitet och har inga tankar på att den politik han experimenterar med får konsekvenser för nio och en halv miljon människor utanför laboratoriets väggar. När de som är föremål för hans experiment reagerar och protesterar slås han av häpnad. Men inte för en sekund besinnar han sig och reflekterar över vad han håller på med. Ingen glimt av insikt snuddar vid hans höga panna. Han kommer att hålla på tills han blir handgripligen bortlyft och avsatt.

Den ömma punkten är farfars farfar

Två tydligt urskiljbara faktorer styr honom. Den ena är hans ursprung. Den ömma punkten är farfars farfar, den svarte loppcirkusdirektören John Hood som hade ”en romans” med ett lettiskt hembiträde. Produkten blev Fredrik Reinfeldts farfarsfar. Det kallar han typiskt svenskt. Och uppenbarligen är den aldrig utredda identitetsproblematiken som den svarte farfars farfar gett upphov till ett av motiven till Sveriges extrema invandringspolitik, kanske det största. Det är svenska folket som får betala priset för loppcirkusdirektörens eskapader.

Fredrik Reinfeldt vill bevisa något. Han vill bevisa att det inte finns ”vi” och ”dom”. Det finns bara ett enda stort ”vi”. För att leda sin tes i bevis är han helt enkelt tvungen att importera i storleksordningen 100 000 utlänningar per år. Kosta vad det kosta vill, det är ju inte han själv som betalar, och är man besatt av att driva en idé är kostnader en totalt underordnad och ointressant fråga.

Han kan inte dölja sitt hat mot Sverigedemokraterna

Det andra motivet, och det hänger ihop med det första, är hans hat mot Sverigedemokraterna. Fredrik Reinfeldts hat mot Sverigedemokraterna är extraordinärt. Det är inte friskt. Innerst inne vet han antagligen att det är ovärdigt en politiker som gör anspråk på statsmannaskap att vara så till den grad upphängd på ett politiskt parti. Men han kan inte dölja sitt hat, han visar det i blickar, mimik, gester och ordval. För honom är det en personlig förolämpning av dödliga dimensioner att Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen i senaste valet.

I en intervju med Niklas Orrenius i Sydsvenska Dagbladet  tar statsministern ur kavajfickan fram en lapp med handskrivna siffror. Det är det senaste valresultatet. Han pekar på siffran “339 610″ – SD:s väljare och säger:

”339 000 har röstat på SD. Vi i alliansen har nästan tre miljoner röster, och vi lierar oss här med ett parti – Miljöpartiet – som är större än Sverigedemokraterna. Ett parti som har motsatt uppfattning än SD i den här frågan. Tillsammans representerar vi långt över tre miljoner röster. Vi är tio gånger större än vad SD är.”

Sverige har en statsminister som går omkring med en lapp i fickan med siffran på hur många av landets medborgare som han avskyr. Ja, han avskyr svenskar så mycket att han inte ens kan erkänna att det finns en befolkningsgrupp som heter svenskar.

Rekordmånga svenskar utvandrar

Och svenska folket flyr sitt land i ökande utsträckning. Under förra året utvandrade 51 179 personer, vilket är fler än under 1887 då utvandringen till Amerika nådde sin topp. Samtidigt flyttade 96 467 personer in i Sverige.Till detta ska läggas ett okänt antal illegala invandrare som uppehåller sig olagligt i Sverige.

Befolkningsutbytet, som Affes statistikblogg har illustrerat, fortsätter . Ett kraftigt nytillskott är de somaliska barn som väntas till Sverige efter första juli. Det är i många fall barn som har övergivits av sina föräldrar i Somalia. Föräldrarna har valt att själva sätta sig i säkerhet i Sverige och lämnat barnen kvar – bara för att ropa på återförening – i Sverige – så snart som de landat här.

Tredubbling av antalet somalier i Sverige

Nya uppgifter tyder på att mer än 30 000 somaliska barn kan väntas till Sverige i sommar.  Det är en tredubbling jämfört med vad tidigare beräkningar har visat. Smålandsposten har talat med Fredrik Spik, konsulentchef på ambassaden Addis Abeba i Etiopien. Han säger:

”Vi är medvetna om att det kommer att bli en markant ökning. Mellan 20 000 och 30 000 ärenden med anknytning till Sverige är inte en orimlig siffra.”

På den svenska ambassaden i Addis Abeba förbereder man sig inför den stora tillströmningen av äranden genom att bland annat bygga ut ambassaden för att klara av trycket.

Fredrik Reinfeldt kan vara nöjd. Välutbildade, framgångsrika svenskar flyr landet och analfabeter från underutvecklade muslimska länder kommer istället. Snart är Sverige färdigavvecklat, välfärdskassorna tömda till nedersta bottendammet och knivskärningar, våldtäkter, rån och dödsskjutningar lika vanliga i ett kvarter nära dig som i dagens Malmö. Det är bara en grupp som kan förhindra att det blir så, och det är försökskaninerna för det politiska högriskexperimentet. Det är bråttom.

Julia Caesar


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

WordPress kommentarer (92)


Skåning

Posted: 22 februar 2012 - 00:31 - Svar

Just det här skulle jag vilja ha svar på.

”Jag har gjort det vägvalet efter valresultatet 2010 att Sverige ska hedra internationella konventioner och fortsätta stå öppet för människor som flyr förtryck och har valt bort dem som ropar på stängda gränser.”.

Varför gjorde du det vägvalet? var det av övertygelse eller påtryckningar, och varför har du inte tidigare kommunicerat ut den avvägningen i de offentliga resurserna som du nu öppet erkänner?

Du är ju dessutom ytterst tydlig i att det inte bara är sådana som flyr med risk för liv och hälsa, utan även de som “söker ett bättre liv” som ska få komma hit, oavsett om de är så här kostsamma för oss.

  Arvid Falk

  Posted: 24 februar 2012 - 11:15 - Svar

  Skåning, om jag var en så maktlysten, hänsynslös och skrupelfri maktmänniska som Reinfeldt, så skulle det också ha varit mitt val, när SD kom in i riksdagen. Från ett renodlat, cyniskt maktperspektiv, så är Reinfeldts handlande inte svårbegripligt.

  Den extrema invandringspolitiken innebär, att Reinfeldt har vridit vapnet att rasistanklaga regeringen/moderaterna/alliansen ur journalistkårens händer. Janne Josefssons valstugereportage skulle inte kunna göras idag. Vad mera är, Janne Josefsson och den övriga lynchmobben i journalistkåren har inte någon anledning att vilja göra något sådant reportage, eftersom svenska journalister har fått den extrema invandringspolitik, som de s.a.s. har beställt.

  Pga sin extrema invandringspolitik, så utmanar Reinfeldt varken lynchmobben i journalistkåren eller de penningkåta entreprenörerna (och de anställda) i det invandringsindustriella komplexet. De som redan invandrat kan fortsätta att ösa in sin släkt – något som alliansens småpartier varmt tillskyndar.

  Den oförsvarliga invandringspolitiken gör det också besvärligt för SAP. Socialdemokratiska politiker tvingas låtsas som det regnar, ty om de skulle uppmärksamma det importerade våldet, så skulle de genast bli anklagade (av journalistkåren och övriga partier) för att vara rasister. SAP framstår som ett parti, som har övergett arbetarklassen och prisgett denna åt invandrad brottslighet – vilket bidrar till att partiet har tappat väljare bland gråsossarna.

  Och Reinfeldt kan även ge en känga till SD, som grusade hans förhoppning om en andra regeringsperiod (i majoritetsställning).

  Vilka skäl hade den maktlystne, hänsynslöse och skrupelfrie Reinfeldt för att handla på något annat sätt 2010 – utöver omsorg om landet och respekt för befolkningen (vilket han verkar sakna)?

   Cavatus

   Posted: 24 februar 2012 - 11:37 - Svar

   Arvid! Din analys är klockren och överensstämmer till fullo med den som surrar i mitt huvud. Reinfeldt har alltså varit tvungen att övertrumfa media för att inför dem bevisa att han inte är den rasist som de gärna hade velat kalla honom för, ifall han hade gjort något åt den misslyckade migrationspolitiken. Därför kör han denna överbudspolitik som är fullkomligt vansinnig för Sverige och svenskarna. Han spelar med de känsloargument som vänstern tar till när fakta överbevisar dem. Men han kör en ännu mer fri invandring än vad vänstern möjligen skulle kunna tänka sig, och som du skriver, vrider vapnet ur händerna på dem, hela detta spel på bekostnad av svenskarna, som måste betala kalaset och som inte tillåts beklaga sig med mindre än att de kallas rasister. Summa summarum: media och journalisterna styr politiken inom detta politikområde medelst okvädingsord och påhopp.

    Demokratbloggen

    Posted: 24 februar 2012 - 12:24 -

    Moderaterna förvandlades ju till ett nyliberalt parti på Carl Bildts tid, och det innebar öppna gränser och släppa in kreti och pleti i vårt land.
    Det här är inget exeptionellt nytt för Reinfeldt. Alla nyliberalister skulle göra likadant. Man kan likna denna “nyliberalism” vid den gamla manchesterliberalismen som härjade i England på 1800-talet då det till och med kostade pengar att rösta och arbetarna klassades som skit.
    Ingen som inte själv var kapitalist hade råd att rösta och dessutom hade man regler om att betalar man ännu mer så får man rösta två gånger eller tre, eller precis hur många gånger man vill, bara man betalar för det. Alltså en typisk överklassarpolitik.

    Moderaterna var tidigare reaktionära med sin extremkonservatism och skattesänkningar, privatiseringar och den vägen till ett orättvist överklassamhälle, men i och med den här formen av extremlibelarism har de inte bara blivit folkfientliga, de har gått från värnandet av gamla traditioner, svenska flaggan och kungen till internationalism och rent landsförräderi!

Utflyttad svensk

Posted: 22 februar 2012 - 00:35 - Svar

Godnatt Sverige. Siste man som lämnar Sverige var snäll och släck ljuset.

  Utlandssvensk

  Posted: 22 februar 2012 - 00:57 - Svar

  Ja, tyvärr. Hoppet om en vändning framstår alltmer som rent önsketänkande.

Utlandssvensk

Posted: 22 februar 2012 - 01:43 - Svar

Vem vet vad som rör sig i huvudet på Reinfeldt, men jag håller helt med Julia om att de två drivkrafter hon betonar, dvs. släktens icke svenska bakgrund och hatet mot SD, sannolikt spelar en stor roll.

Men om vi bortser från våta drömmar om nyval, egen majoritet för SD 2014 etc., och istället ser nyktert på vad detta sannolikt innebär kan man göra följande observationer:

1. Invandringen till Sverige kommer att öka kraftigt under de närmaste åren och andelen från hopplösa länder kommer även den att öka.
2. Den svenska medelklassen har börjat lämna landet och även här kan man förmoda att takten kommer att öka. I Holland har men varit uppe kring en procent av befolkningen per år och där hymlar man inte med att många flyttar pga. islamisering av städerna, ökat våld från invandrare, etc. I Sverige vågar många som bekant inte uttrycka sig så öppet men en allt större andel börjar nog ana att skutan är på väg rakt in i isberget. Bäst att hoppa i livbåtarna innan det inte finns någon plats kvar….

3. Kombinatonen av 1. och 2. kommer att bli helt förödande ganska snabbt, dvs. inom något eller några år, men vi kan vara närmast säkra på att de som nu har makten samt kontrollerar media kommer att vägra erkänna att det finns eller har funnits några fel med immigrationspolitiken. Skulden kommer att läggas på…………………gissa 3 gånger…………..de rasistiska svenskarna och framförallt SD.

4. Givet Reinfeldts sannolika drivkrafter kommer han att vidta kraftfulla åtgärder mot de skyldiga. Olika typer av restriktion mot utlandsflytt kan komma att införas. T.ex kan man kräva att alla studielån är betalda innan man tillåts flytta eller varför inte helt enkelt en flyttskatt. Men hammaren kommer att falla hårdast på SD och de som har fräckheten att öppet stödja dem. Att tro på ett fritt val år 2014 där SD kammar hem en storseger är helt enkelt inte realistiskt. Lyssa på vad Reinfeldt säger och titta på honom när han säger det. Karln är besatt av SD och han kommer att göra allt han kan för att krossa partiet om de blir ett verkligt hot. Det finns dessutom ingenting som hindrar honom, utom möjligen hans samvete. Tyvärr tror jag att vi alla har anledning att läsa på lite om riksdagshusbranden i Tyskland. Denna ledde direkt till Nazisternas maktövertagande genom att man helt enkelt förbjöd kommunistpartiet och deras stolar i parlamentet blev tomma. Än idag är det en öppen fråga vem som verkligen låg bakom branden. Motsvarande högvinst för regimen i Sverige vore ett våldsdåd av någon som påminner om, eller i vart fall kan framställas som detta, Anders Breivik.

Ovanstående leder mig till en slutsats som jag har varit inne på många gånger förr här på bloggen: Den enda rimliga lösningen är att lämna landet och dessutom bör man göra det så fort som möjligt. Nu tycker vissa att detta är negativt, uppgivet, etc, men personligen ser jag mig själv som en immigrationskritiskt svensk och jag vill, om möjligt, bidra till att fler av dessa sätter sig i säkerhet innan hammaren faller. Det är, enligt min uppfattning, inte konstigare än att redan utflyttade tyska judar verkade för att fler av deras egen grupp skulle lämna Tyskland innan det var för sent.

  Demokratbloggen

  Posted: 22 februar 2012 - 17:11 - Svar

  Alternativt vaknar sossarna till. Löfven snackar om innovationer inom storindustrin som en lösning på arbetslösheten. Det är från storindustrin som pengarna kommer, menar han, och jag håller med.

  Kan man intressera sig för att högteknologin ska bli vår ledstjärna och industrirationaliseringar för att öka produktiviteten i industrin så har man insett vad som bygger ett samhälle. Då inser man också att det friställer en massa arbetskraft och då inser man att Sveriges befolkning inte ska växa, den ska krympa istället om vi vill ha välfärd för alla.

  Låt maskinerna sköta jobbet och inför Luciabeslutet igen!

  Sossarna har ju tidigare haft den inriktningen tidvis. Ponera att de har nyktrat till nu efter all rundgång och hysteri, att de som står på högteknologins sida blir i majoritet i sossepartiet, då vänder den här otäcka utvecklingen fortare än man kan tro.

alex

Posted: 22 februar 2012 - 02:30 - Svar

Det här är en fullständig katastrof!

alex

Posted: 22 februar 2012 - 02:33 - Svar

Gruppåldtäkten i trakterna kring Mariannelund för ett tag sen… den där med de stackars ensamkommande 31-åringarna som gärningsmän och en svensk småbarnsmamma som offer… Det var alltså det som lilla Ida växte upp till. Tack Fredrik. Tack så jävla mycket!

  Utlandssvensk

  Posted: 22 februar 2012 - 02:45 - Svar

  Alliansen gick till val 2006 med en mycket tydlig avsikt att öka invandringen kraftigt. Detta genomfördes sen under mandatperioden fram till valet 2010, när man återigen tydligt förklarade att man tänkte verka för ännu större invandring. Reinfeldt har nu troligen redan ansvarat för den största immigrationen från tredje världen i svensk historia och han är extremt tydlig med att detta ska fortsätta, oavsett konsekvenserna. Likväl är han landets i särklass populäraste politiker och den absolut mest framgångsrika moderatledaren någonsin.

  Tacka inte Fredrik. Tacka alla fega, menlösa, fördummade svenska väljare.

   Utlandssvensk

   Posted: 22 februar 2012 - 03:01 - Svar

   Som ett tillägg till mitt svar till alex tar jag mig friheten att kopiera en kommentar som jag skev på en annan av Julias kröniokor, som även den handlade om Reinfeldt och M:

   “Vad gäller Moderaterna borde det räcka med ett namn: Tove Lifvendahl. Hon var ordförande för MUF (fram till 2003 om jag minns rätt) och satt i partistyrelsen för M samt var den som drog igång processen som ledde till de nya moderaterna. Ett fullständigt hysteriskt multikulti fruntimmer som mycket tydligt flaggade för det som sedemera har realiserats. Hon bosatte sig i Rosengård under en tid och skrev sen en bok om upplevelsen.

   Här kommer lite om Tove från DN och SvD anno 2003:

   “Tove Lifvendahl var den som startade revolten mot den gamla moderatledningen”

   “hon är stolt över partiets liberalisering av flykting- och invandringspolitiken”

   http://www.dn.se/nyheter/politik/ideer-och-politik-hor-ihop

   ”Vi måste acceptera att människor vill bo i Sverige utan att känna sig svenska. Jag skulle aldrig komma på idén att sträva efter att känna mig rysk bara för att jag flyttade till Ryssland”. Denna Lifvendahls nyckeltanke borde vinna spridning. ”Vi kan överge svenskheten som mål för integrationen ”

   http://www.svd.se/kultur/fran-svenskhet-till-delaktighet_115851.svd

    Info

    Posted: 22 februar 2012 - 11:36 -

    TOVE LIFVENDAHL SÅGAR SVENSKARNA I NY BOK!

    http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/609449-det-ar-ett-jadra-underbetyg -till-sverige

    ”Tove Anna Helena Soo Hee Jensdotter Lifvendahl, född 14 februari 1974, är kommunikationschef vid Svenskt Näringsliv. Hon var ordförande för Moderata ungdomsförbundet (MUF) 2000–2002. – – – Lifvendahl växte upp i Arbrå i Hälsingland och är adoptivdotter (från Sydkorea)” (Wikipedia.)

    Lena Sundström, Tobias Hübinette…

   Demokratbloggen

   Posted: 22 februar 2012 - 17:13 - Svar

   Ånej, tacka den korrupta pressen istället. Man ska aldrig underskatta sitt folk, för då har man ju själv samma inställning som Reinfeldt!

    Utlandssvensk

    Posted: 22 februar 2012 - 17:27 -

    Visst har även media en stor skuld. Jag har förklarat min inställning lite utförligare i ett inlägg angående Julias bok Världsmästarna:

    http://gotiskaklubben.wordpress.com/2011/01/11/varldsmastarna-av-julia -ceasar/

    Bjovulf

    Posted: 22 februar 2012 - 17:29 -

    Värför f. i h. köpar vanliga svenskar äns dessa urusla PK-tidninger,
    som inte vågar eller önsker att berätta sanningen och tror, att de har
    till uppgift att uppfostra svenska folket till att tyst acceptera och älska
    multikulti-samhället, som de aldrig nånsin har blitt frågat om?

Stefan

Posted: 22 februar 2012 - 03:03 - Svar

Tack för en bra krönika.

“30 000 somaliska barn kan väntas till Sverige i sommar.”

När jag läste detta på Smålandsposten kände jag paniken rusa genom kroppen. Vem skall betala detta vansinne? 30 000st det är lika mycket som Uddevalla (31 212 invånare) på ETT ÅR.

Sveriges välfärdssystem kommer att kollapsa om 30 000st analfabeter från Somalia kommer hit. Lek med tanken att det kostar Sverige 200 000:- per person. (Detta är sannolikt betydligt högre belopp)

30 000 x 200 000 = 6 000 000 000

Reinfeldt säger att dom behöver 7-12 år innan dom blir självförsörjande.

12 x 6 000 000 000 = 72 000 000 000

Stoppa Reinfeldt han är fullkomligt BINDGALEN!

SimonSays

Posted: 22 februar 2012 - 04:02 - Svar

Jag tror ni överdriver situationen. Sverige har råd att ta emot alla dessa människor. Sverige kan nog hålla på i trettio år till med den här typen av invandringspolitik, som i stort fokuserar på att öppna gränserna för personer som inte klarar av att vara ekonomiskt verksamma i Sverige. Det stora problemet är när fattigdomen kommer till medelklassen (troligen genom globaliseringen) och det är då vi kommer se de verkliga problemen i Sverige. Det är när socionomen Anna, ekonomen Svante och disputerade ingenjören Tore inte får en plats på arbetsmarknaden. Svenska politiker brukar säga att ”invandrarna” behövs till välfärden. Men vad är det man menar? Dels menar man att invandrarna skall dra in skatteintäkter genom arbete i näringslivet och dels vill man använda dem i välfärdsstaten och offentligförvaltning som tjänstemän och sjukvårdspersonal. Problemet för politikerna är bara att mer än hälften av 40-talisterna har gått i pension och jobben har inte blivit fler arbeten inom ramen för välfärdsstaten och byråkratin.

Det samma gäller näringslivet. Nu säger man att hela samhället håller på bli äldre, men trots att fler går i pension skapas inte nya arbeten. De som har de svårast just nu är samhällsvetarna (om vi bortser från jurister och vissa ekonomer) men även lärare och socionomer har svårt att få ett arbete. Många av dessa samhällsvetare som har svårast att få ett arbete är mellan 25-35 år och inte sällan från medelklassen. Tänk nu om trettio-fyrtio år – när pengarna inte heller räcker till att hålla ekonomer, jurister, ingenjörer och sjukvårdspersonal på arbetsmarknaden. Tänk när de stora energibolagen inte längre behöver investera och ingenjörsutbildningen bara ger marginellt större möjlighet till en försörjning som låt oss säga en samhällsvetare idag. Vi talar då om femtio-sextio procents arbetslöshet, alltså en massarbetslöshet samtidigt som andelen från utlandet bara blir fler och fler.
Borgligheten är framgångsrik eftersom socialdemokraterna är så dåliga och tillräckligt många arbetar. Trots allt, den öppna arbetslösheten i Sverige bland etniska svenskar i yrkesverksam ålder verkar ligga på 5-10 procent. Det är hanterbara siffror men när samma siffra ligger på femtio procent. Vad gör man då?

Jag tror inte heller etniska svenskar kommer emigrera i någon större omfattning. Sedan ser det knappast bättre ut i andra västerländska länder. Vi ser samma mönster där. Stor invandring från tredje världen, som är antingen i livslångt bidragsberoende eller i kriminalitet och en växande arbetslöshet hos den vita ursprungsbefolkningen på grund av globalisering. Vi ser också ett ”överutbildande”. I synnerhet i Sverige där eliten tror att en högskoleutbildning (oavsett vad det är) är ett kriterium för arbete. Så är det inte längre. Vidare så ser vi ungefär samma sak i USA, där den politiska eliten har satsat miljarder dollar på nästan ”fri universitetsutbildning” – detta har inte givit någon större effekt annat än de universitetsutbildade som stekar hamburgare med den illegala invandraren, har flera hundra tusen i studieskulder.

Jag tror att det är när vi kommer se press på medelklassen som vi kommer se stora politiska förändringar. Vi ser det i USA där den överväldigande majoriteten av republikanernas väljare är vita. Problemet är bara att inom tio-femton år så kommer vita vara i en minoritet i USA och om samma väljarmönster finns kvar (som idag) måste republikanerna ha 75 procent av alla vita röster för att kunna vinna ett val.

Detta kommer dock aldrig ske så situationen blir den att USA blir mer eller mindre en stat där bara ett parti har chans att vinna. Vi lär nog se samma sak i Sverige, men innan det sker kommer vi få ett spännande resultat: 1/3 är vänster, 1/3 är borgliga och 1/3 är nationalister/konservativa. Det är naturligt att Fredrik Reinfeldt hatar SD eftersom SD kommer göra det omöjligt för honom att styra landet i framtiden utan samarbete från vänster – och den dagen då Reinfeldt sitter i samma regering som vänsterpartiet är det nog uppenbart för alla om vad det handlar om – Globalisering. För det är därför Reinfeldt är så fanatiskt med invandringspolitiken, likväl som Socialdemokraterna är det. Det handlar inte om att ”hjälpa” tredje världen, det handlar om att skapa en värld utan gränser och där i stort sätt alla beslut för Sverige fattas i Bryssel.

  Naivtive

  Posted: 22 februar 2012 - 12:42 - Svar

  “Jag tror ni överdriver situationen. Sverige har råd att ta emot alla dessa människor. Sverige kan nog hålla på i trettio år till med den här typen av invandringspolitik”

  Du skämtar med mig aprillo????

  Peter

  Posted: 22 februar 2012 - 15:20 - Svar

  Jag tycker att det ser ut som en ganska tänkbar framtidsskiss. I USA har man redan startat utrotningen av medelklassen och denna trend kommer hit förr eller senare. Så det kanske tar ett par decennier innan skiten brakar ihop.

  SD kommer heller inte att ha en chans i framtiden eftersom andelen svenskar blir färre procentuellt. Visserligen kan fler invandrare tänkas rösta på dem men det hjälper inte.

  Demokratbloggen

  Posted: 22 februar 2012 - 17:26 - Svar

  Internationalismen vill ju att alla ska bli världsmedborgare och det är det som driver internationalister att gå så långt att de blir nynazister (Nynazister = en fusion mellan kommunister och nazister enligt palmedoktrinen om att väst ska lägga sig platt för Muhammedanien) och vill utplåna sina egna folk. Men det finns en moteld mot allt detta och det är nationalismen och fria självständiga nationer.
  Vi måste få folk att förstå att om de röstar för en viss politik så är den ogenomförbar om den inte är nationalistisk; för vilket folk ska regeringen representera? Man vill förmodligen att regeringen representerar det egna folket. Ja, då måste man lägga internationalismen på hyllan!

anonym

Posted: 22 februar 2012 - 05:30 - Svar

De indfødte befolkninger syd for Sahara har en gennemsnitsIQ som spassere. Ligeså har aboriginerne i Australien. Og i muslimske lande har de en gennemsnitIQ som lettere og sværere udviklingshæmmede, og et par tusinde års halv-, helsøskende-, far/datter og onkel/niece-indavl bag sig.
Og da intet menneskeskabt kan ændre IQ i opadgående retning, da den IQ man er født med er den IQ man dør med. Så betyder det jo at de europæiske/vestlige befolkninger bliver udskiftet med (vanskabte) kvart-, halv-, og helspassere. Så det går endnu hurtigere ned i det islamiske helvede end nogen af os kunne frygte.

Til de svenske læsere: Så vidt jeg ved er det ganske let at få våbentilladelse til kraftige automatvåben til elgjagt o. lign..
Så er det ikke snart på tide at nogle besindige bonderøve ude fra landet, slår sig sammen og tager ind og rydder op i Riksdagen, gerne suppleret med tidligere og nuværende professionelle soldater og politifolk. For det forekommer mig afterhånden, at være den eneste mulige redning for jer (og alle os andre for den sags skyld også). Eller er de også blevet hjernevasket af jeres folkemorderiske og landsforræderiske poltikere og deres medbødler blandt journalisterne, akademikerne, kunstnerne og PKeliten?

  Jens Hansen

  Posted: 26 februar 2012 - 10:58 - Svar

  Det var dog utroligt. Og så påstår man at dette debatmiljø ikke er med til at udvikle typer som Breivik.

   Demokratbloggen

   Posted: 26 februar 2012 - 11:20 - Svar

   Det är en sak att ha åsikter och det kan vem som helst ha och då tar man inte ansvar för hur andra som reagerar på ens åsikter. Någon kanske röstar på ett annat parti medan en annan tar till vapen och börjar skjuta. Men själva handlingen kan ingen annan rå för än den som utför handlingen. Alltså kan man inte skylla på ett debattklimat för att någon begår en handling, vilken handling det än vara må.

Bjovulf

Posted: 22 februar 2012 - 05:52 - Svar

Man skulle egentlig tro, at mange almindelige / vanliga moderater i Sverige også er rigtigt vrede / forbannade over denne naive og dybt uansvarlige politik, men hvorfor hører man så aldrig noget fra dem?

Hvorfra kommer disse vanvittige ideer og konventionshysteriet fra i første omgang?

Hvorfor tænker mon ingen svenske politikere – ud over SD – på at forsøge at ændre eller opsige disse totalt tåbelige / tokiga, kuende /kuvande og utidsvarende konventioner, som er 60 år gamle og fra en helt anden tid med mere lukkede grænser – – og som slet ikke er ikke møntet på folkevandringer af religiøse fanatikere, kriminelle og krævende ballademagere / bråkmakere med middelalderlige “æreskulturer”, kvindeundertrykkelse / kvinnoförtryck og primitive klannormer i bagagen, og som enten overhovedet ikke evner eller har lyst til at tilpasse / anpasse sig et vestligt samfund, og som ikke kan tolerere ytringsfrihed / yttrandefrihet och kvinders lige rettigheder?

folkkultur

Posted: 22 februar 2012 - 07:04 - Svar

Reinfeldt lider av megalomani, storhetsvansinne. Han pratar hela tiden om “jag, jag, jag…”. Han tror uppenbarligen att han är ngt slags självutnämnd diktator i det Sverige, som han (“jag”) väljer att köra totalt i botten. Skrämmande är, att han tydligen har både sitt eget och de andra allianspartierna i ett järngrepp. Tycks mig minnas att hans metod bl.a. är psykisk nedvärdering av sina riksdagsmän, när de vid något tillfälle var kritiska; Vem tror ni att ni är? Tror att ni får ha egna åsikter?

Sveriges statsminister är en uppenbar fara för det land han valdes att styra. Vi behöver räddas från hans grepp, helst redan innan 2014! Löfven som verkar vara på uppåtgående, har inte heller visat någon vilja att ändra Sveriges öde, då han i sitt förra fackförbund samarbetade med extremisterna i Expo.

  Niklas R.

  Posted: 22 februar 2012 - 11:57 - Svar

  Ärligt talat?

  Den svenske statsministern är en diktator, som väljs på fyra år.
  All makt, sedan den togs bort från kungen 1974, ligger hos statsministern så om han vill kan han skapa vilken lag som helst och går den igenom riksdagens omröstning så vinner den laga kraft. Oavsett om den strider mot grundlagen eller inte för lag är lag enligt svensk grundlag.
  Detta är möjligt då Sverige inte har någon författningsdomstol som kan upphäva grundlagsvidriga lagar eller förhindra att de vinner laga kraft.

  Med andra ord, statsministern skulle kunna förklara Sverigedemokraterna för ett olagligt parti om han kände för det och röstade igenom en lag i riksdagen som fastställde detta. Det är fullt möjligt redan idag.

  Och tro inte att domstolarna skulle göra något för de är tillsatta av, just det, statsministern.

   Robin Shadowes

   Posted: 23 februar 2012 - 04:49 - Svar

   Frågan är då varför han inte redan gjort det om han nu har befogenhet till det? Då skulle han ju dessutom kunna jaga dom 300000 med blåslampa och massinternera oss alla. Och där inne bakom taggtråden kunna göra med oss vad det behagar honom. Tortera och avrätta oss till och med. Vem skulle stoppa honom? Ingen!

    Utlandssvensk

    Posted: 23 februar 2012 - 08:41 -

    “Frågan är då varför han inte redan gjort det om han nu har befogenhet till det? ”

    Fram till valet 2010 var svaret enkelt: SD utgjorde inte på något sätt ett verkligt problem.

    Efte

    Så länge de rödgröna partierna inte visar någon som helst vilja att samarbeta med SD

    Utlandssvensk

    Posted: 23 februar 2012 - 09:13 -

    Oj, jag tryckte fel och mitt inlägg ovan skickades innan det var färdigskrivet. Här kommer en korrekt version:

    “Frågan är då varför han inte redan gjort det om han nu har befogenhet till det? ”

    Fram till valet 2010 var svaret enkelt: SD utgjorde inte på något sätt ett verkligt problem.

    Efter valet är det svårare att gissa, men här kommer några möjliga förklaringar:

    1. Så länge de rödgröna partierna inte visar någon som helst vilja att samarbeta med SD finns det inget verkligt hot mot Fredriks maktinnehav.
    2. SD fortsätter att ligga ganska lågt i opinionsmätningarna.
    3. Fredrik väntar på en lämplig ursäkt, tex ett “högerextremt” terrordåd i Sverige.
    4. Det vore sannolikt önskvärt för Fredrik att ha sossarna med när han avskaffar demokratin i Sverige. Möjligen finns det här en förklaring till att han så öppet berättade att han saknar Mona S. Juholt, med sina många fel och brister, verkade faktiskt vara betydligt mer pragmatiskt inställd och kanske hade det varit svårt att få med honom. Med med EXPO Löfven finns det nog mycket goda utsikter till samarbete.

Info

Posted: 22 februar 2012 - 07:57 - Svar

I HUVUDET PÅ FREDRIK REINFELDT

viskar alltid många lobbygrupper men framförallt en mäktig s.k. partistrateg:

http://www.va.se/nyheter/vi-vill-ha-en-forandring-i-aktiebolagslagen-6 7377

Mrs Darkblue

Posted: 22 februar 2012 - 08:24 - Svar

Jag tror bara att han är taktisk. Vad skall de röd/gröna säga emot? Det blir ju ingen debatt om flyktingpolitiken. För en politisk broiler så är bara makten och inte folkets verklighet det viktigaste.
Han lämnar problemen åt efterträdare. Hur kan han tro att det kommer bli några fler borgerliga regeringar i framtiden när hela förorterna är överfyllda av bidragstagare?

Johansen

Posted: 22 februar 2012 - 08:43 - Svar

Det er mig til stadighed en gåde, hvorfor visse politikere som f. eks. Fredrik Reinfeldt og hjemlige er så stålsatte på at ødelægge sit eget folk og land. Og så er de ovenikøbet så utilstedelige, at de bruger newsspeak og kalder det fatale samfundseksperiment for godhed og åbenhed.

Cavatus

Posted: 22 februar 2012 - 09:21 - Svar

Dags att avfolka Sverige. Antingen på falska asylsökande (välfärdsturister) eller på svenska skattebetalare. Vad väljer Reinfeldt? Uppenbarligen svenska skattebetalare. Vad är det för fel på den karln, egentligen?

  Robin Shadowes

  Posted: 22 februar 2012 - 10:21 - Svar

  Karl’n är mentalsjuk helt enkelt eller psykopat på fackspråk. Han kommer därför inte att stoppa självmant. Tyvärr är det nog bara Mr 9mm som kan göra det åt honom.

flytt ut

Posted: 22 februar 2012 - 09:24 - Svar

Jag är 62 och tänker gå i tidig pension. Det har aldrig tidigare känts som om jag har varit ovälkommen i mitt eget land, där jag årligen i 42 år betalat full skatt, inte varit i kontakt med försäkringskassan (annat än för en pensionsutredning) sedan 1985, men nu gör det det. Jag är vit, gubbe,medelklass och välavlönad, dvs jag är nysveriges mest hatade person. Inte ens självmordsbombare är så hatade här. För sådana kan man alltid hitta förklaringar till beteendet, men inte för mitt. Det finns ingen ursäkt alls. Så jag jobbar ett år till, har nu börjat mina förberedelser för flytten från Sverige. Jag skänker mitt hus till mina barn, efter att ha betalt det till sista öret med skattade pengar, och sedan reser jag. Vart? Säger inte det, men 40 års resande i världen har visat mig till platser där jag kan tillbringa mina sista år. Tragiskt kanske men alldeles sant. Sveriges hjärnor har redan börjat utflytten, och nu lämnar också Sveriges ryggrad skutan. Hånad, förödmjukad, misstänkliggjord och hatad av genusdårar och islamistkramare.

  lee

  Posted: 22 februar 2012 - 09:45 - Svar

  Du skriver pecis vad jag fundera på ..Ryggraden som går till jobbet var dag och pumpar in pengar till välfärden .När dom inte är kvar och när höga el priser driver produktionen ur landet så undrar jag vem ska försörja alla dessa nybyggare?Får nästan en tår i ögat när jag tänker på vilket fint land politikerna har lyckats köra i botten på så kort tid.Farfar jobba ute på åkrarna från morron till kväll.skulle han sett hur forterlandet se ut i dag så skulle han vända sig i graven..Go natt Sverige !

  Kalleman

  Posted: 22 februar 2012 - 20:39 - Svar

  Jag är i samma ålder och tänker likadant, men det finns en risk i detta om det beslutas att dra in pensionerna för de Svenskar som flyttat utomlands och inte bidrar till landet med arbete (fram till 75-års åldern), vi vet inte idag vad dessa desperata (sjuka) politiker kan hitta på. Vi har ju redan lite facit på vad de är kapabla till!

Peter Andersen

Posted: 22 februar 2012 - 09:47 - Svar

Tilsyneladende har mange jo fundet løsningen på Sveriges problem. De udvandrer simpelthen. Så måske skulle man danne en forening for svenskere, der ønsker at udvandre pga. massetilstrømningen af problematiske invandrere. Hér ville man kunne få hjælp til, at etablerer sig i andre lande og råd og vejledning mht. hvilke lande, der ville være fordelagtige for ens egen situation. Man ville samtidig sende et kraftigt signal om, at grænsen nu er nået.
Man kan jo ikke forbyde folk at udvandre…

  jörgen Pedersen

  Posted: 25 februar 2012 - 12:26 - Svar

  Man kan vist hindra människor från att utvandra! I östtyskland gjordes under lång tid med en mur, taggtråd, landminor och makingevärsbeväbnad polis.

  Just det gamla DDR är den nationsbildning som våra politiker och våra journalister beundrade mest.

Misslyckande

Posted: 22 februar 2012 - 10:44 - Svar

Reinfeldt tar upp irakier och somalier

http://misslyckande.wordpress.com/2012/02/21/526/

1. Stor arbetslöshet hos 100.000 irakier idag

2. Stor arbetslöshet hos 22.000 somalier idag

3. Då flyttar Reinfeldt problemen framför sig och säger att om “några år” ska vi se tillbaks till dessa “välutbildade”

Elvin

Posted: 22 februar 2012 - 11:04 - Svar

Har också funderat på vad hans agenda går ut på utan att bli riktig klok på det. Men att han alltmer framstår som det stora hotet mot Sveriges framtid borde bli uppenbart snart också för gemene man. Detta inte minst genom hans egen fartblindhet – han talar ju närmast klarspråk numera.
Lika uppenbart är det att han ärvt sin anfaders talanger på duperingsområdet. Det krävs onekligen en hel del talang på det området för att “försörja” sig med loppor som ingrediens.
Vad är det egentligen för skillnad på Fredriks dupering av valboskapen, hur är det möjligt att denne man når närmast historiska resultat med sin dödgrävarpolitik – ofattbart och i mina ögon närmast magi i den högre (lopp)cirkusskolan.
Historiskt har “statsmän” med hans grumliga drivkrafter och personlig agenda blivit farliga både för det egna landet och omgivningen. Låt oss hoppas att vi inte tilllåter det gå så långt med vår egen vettvilling till ledare.

Peter S

Posted: 22 februar 2012 - 11:24 - Svar

Julia,
Din krönika sätter ord på mina tankar då jag reflekterade över intervjuven med Reinfeldt. Det är definitivt inte logik som är drivkraften för honom. Det måste vara någon typ av personligt komplex som ligger bakom detta vansinne.

Kommer du utöver dina fantastiska krönikor att engagera dig på ett mer aktivt plan i politiska sammanhang? Detta vore ytterst välkommet.

/Peter

  Julia Caesar

  Posted: 22 februar 2012 - 11:55 - Svar

  @ Peter S:

  Svaret på din fråga är nej. Att skriva är det enda jag kan. Och det är också en politisk verksamhet, eller hur?

   Naivtive

   Posted: 22 februar 2012 - 12:45 - Svar

   Det räcker mer än väl “gott nock”

   Peter S

   Posted: 23 februar 2012 - 12:35 - Svar

   Att skriva är defintivt ett politiskt engagemang. Det jag önskar är en stark kvinnlig representant inom SD som tyvärr av många ses som ett parti av “arga unga män. Har dock full förståelse för att många tvekar inför en publik roll inom politiken då detta innebär en stigmatisering om du ifrågasätter “vägvalet”. Hursomhelst, ser fram emot fler krönikor.

   Tony Ingman

   Posted: 24 februar 2012 - 17:13 - Svar

   Ja men en tidning som ges ut av SD, med dig som krönikör och sanningssägare har stora chanser att bli en succe!
   Det finns även en del andra duktiga skribenter, so kan göra livet surt för makthavarna.
   Och på det komiska området, kunde man ha till exempel Affes seriefigurer, där han gör våra politiker och massmedia
   till det skämt som dom i verkligheten är!

Info

Posted: 22 februar 2012 - 12:08 - Svar

NU ÄR DET BARA JULIA CAESAR KVAR!

Nu är det bland dissidentiska nätskribenter snart bara Julia Caesar kvar, som inte i någon större, svensk dagstidning förknippats med Breivik. Eller har något undgått mig?

Å andra sidan har väl ALLA som läser Julias krönikor och Snaphanens blogg och är kritiska till SCUM-manifestet anledning att känna sig träffade av följande:

”Det Maria Sveland beskriver i sin stora varningstext i Dagens Nyheter (8/2) är något annat. Det är inte om det seglivade och psykiskt sjuka hatet mot kvinnor som talar, har åsikter och syns i offentligheten i allmänhet utan ett ideologiserat och grumligt, växande hat mot feminister i synnerhet. Naturligtvis måste detta hat sättas i ett större sammanhang. Vad står hatet för, vad kantas det av, när uppstod det, vilka uttalar det och vad säger det om vår tid?”

Så talar den kända syndikalisten och anarkafeministen Anna-Klara Bratt , närmare bestämt i en artikel i DN idag, ”Hatet mot feminister växer”:

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-mot-feminister-vaxer

”Ur just ett feministiskt perspektiv ringer just nu många varningsklockor. Att inte, som Magnus Linton, Mattias Gardell och Maria Sveland, dra paralleller till ANDERS BEHRING BREIVIKS politiska kontext vore i dagsläget tjänstefel.”

Info: Drop versalerne. Det svarer til at råbe på tryk. *S

Erling

Posted: 22 februar 2012 - 12:26 - Svar

Er historien med Reinfeldts tip-tip-tip-tipoldefar rigtig, eller er det bare noget han siger for at score noget billig multikulti-cred?

Misslyckande

Posted: 22 februar 2012 - 12:27 - Svar

Är detta Reinfeldts agenda? Lönedumpningen?

http://misslyckande.wordpress.com/2012/02/03/430/

1, Flyktingar utnyttjas mot lönedumpningar?

2. Gästarbetare utnyttjas mot lönedumpningar?

JensH

Posted: 22 februar 2012 - 14:10 - Svar

Det er skam ikke kun Reinfeldt som er godt igang med at forære sit fædreland bort. De Britiske politkere er mindst lige så ivrige mht. at få afskaffet egen nation: “Two in three London babies have at least one parent born abroad”:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2104660/Two-London-babies-pare nt-abroad.html

Morten - - -

Posted: 22 februar 2012 - 14:14 - Svar

Men er Reinfeldt ikke ganske uskyldig? Han er jo bare en svensk medborger, som alle andre – kun at hans landsmænd altså har valgt at gøre ham til statsminister. På de synspunkter, han ærligt og redeligt har tilkendegivet.

Hvad har han stukket under stolen? Han bliver vel valgt på sine hensigter. Eller?

Reinfeldt har ikke kuppet sig til statsministertitlen. Det svenske folk har hædret ham med den. Efter en sådan påskønnelse – hvad skulle så tage modet fra ham?

– – –

  Demokratbloggen

  Posted: 22 februar 2012 - 17:40 - Svar

  Reinfeldts stora flaggskepp har varit arbetslinjen. Alla ska i arbete, och det skapar välfärd.

  Men istället importerar han arbetslöshet och skapar lönedumpning och slaveri i vårt land. Han har alltså ljugit, men han är så skicklig på det, samtidigt som massmedia har backat upp honom, så att vi nu har en statsminister som hatar svenska folket, men folk har inte fått rätt upplysningar om vem han är och vad han vill!

Jonny

Posted: 22 februar 2012 - 15:05 - Svar

OBS! Kolla historien om mördaren Jacques The Ripper!
Mångårige DN-medarbetaren (och syndikalisten) Jacques Wallner dräpte 1982 en 21-årig man. Offret utmålades som “skinnskalle” i media och Jacques Wallner kom till slut undan med 9 månaders fängelse. Jacques Wallner är personlig vän med Robert Aschberg.

h t t p://www.realisten.se/2012/02/22/dn-redaktoren-jacques-wallner-domd-for -drap/
h t t ps://www.flashback.org/t1802289

Swedish Dissident

Posted: 22 februar 2012 - 15:54 - Svar

Bra artikel. Sverige behöver ingen integrationspolitik utan – parallellt med i princip invandringsstopp – en väl avvägd återvandringspolitik. Sedan får dessa människor leva i de samhällen som de själva ämnar skapa.

Misslyckande

Posted: 22 februar 2012 - 16:46 - Svar

Alla siffror för “ensamkommande” ute?

http://misslyckande.wordpress.com/2012/02/22/534/

Ensamkommande barn = affärside

12.000kr dygnet!

Svensson

Posted: 22 februar 2012 - 17:33 - Svar

Reinfeldt har en agenda med sin politik. Invandring och invandring, vi svenskar mår illa av att höra samma fraser om och om igen.
http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

LarsS

Posted: 22 februar 2012 - 18:13 - Svar

Med mit hoved trygt støttet af venstre albue læste jeg denne fine artikel af Julia om Fredrik og hans politiske “verdensopfattelse”, og noget slog mig helt naturligt!

Quisling….Déjà vu!

Uddrag fra Wikipedia:

…..Quisling selv fremviste den samme verdensfjernhed, da han i 1929 udgav brochuren Om at beboede verdener findes også udenom jorden, og betydningen deraf for vor livsanskuelse. Hans bevis for at der findes liv på andre planeter lød: “Universet er utænkeligt uden væsner som er sig sin eksistens og sit virke bevidst.” Han konkluderede: “Således bliver det muligt at skabe en enhedsforklaring af tilværelsen, bygget på videnskab og erfaring, der tilfredsstiller den menneskelige tankes krav: UNIVERSISMEN, DEN NYE VERDENSRELIGION.” – Som at høre Fredrik udtale: “Multikulturalismen, den nye verdensreligion.”

……Sin filosofi beskrev han som “radikal og revolutionær”, men også “konservativ” og påstod, at han som den første havde fundet løsningen på tilværelsens problemer. Gabriel Langfeldt beskrev ham i 1969 i Gåden Vidkun Quisling som religionsstifter: “Jeg kender ikke noget andet billede som kommer nærmere op til det klassiske billede af en paranoid stormandsgalskab.”

……..Den senere rektor, klassekammeraten Vilhelm Ullmann, beskrev Quisling som stille og genert, men når han talte om sine interesser, optrådte han doserende og uden evne til modforestillinger. Men han var rar og hjælpsom mod sine klassekammerater, når de stod fast i et fag. Ullmann sagde, at Quisling for det meste sad på sit værelse og læste, og at han håbede på at blive tildelt en stor opgave. Han blev spået en lysende karriere, men valgte uheldigvis i stedet en livsbane, hvor han ukritiske grublen, livsfjernhed og manglende evne til at lytte til andre blev en stærkt negativ faktor!!!

adjfaklj

Posted: 22 februar 2012 - 20:07 - Svar

Visst är Reinfeldts agerande och åsikter, om de nu är hans åsikter och inte någon sorts dubbeltriangulering, märkliga.

Jag tycker att både Julia och kommentarerna (de flesta iaf) verkar glömma det centrala bakom agerandet: att till varje pris hålla SD utanför. Jag tror att M har bedömt att varje antydan till samarbete med SD politiskt skulle slå tillbaka mot de Nya Moderaterna (jämför valstugedebatten) och att det av strategiska skäl (maktens grytor) därför är värt priset att föra en politik som i grunden är icke-moderat.

MEN, ännu märkligare än Reinfeldts agerande är väl ändå följande:

1) Frånvaron av reaktioner bland ledande moderater.

2) Frånvaron av reaktioner bland väljarna. När nu Gangsterstaden Malmö på ett så tydligt sätt att ingen gärna kan undgå att se verkligheten i vitögat, har förvandlats till ett Nordens Mellan-Östern inklusive alla sociala problem och spänningar, som följer därav, blir frågan:

VARFÖR REAGEAR INGEN?

Sverige har bara ett oppositionsparti. Varför får inte SD 20-30-40-50-60-70 procent i opinionsundersökningarna, åtminstone i Malmö?

Vad krävs för att svensken i gemen ska vakna? Och alla skötsamma invandrare?

  Utlandssvensk

  Posted: 22 februar 2012 - 23:06 - Svar

  Jag delar helt din uppfattning angående valstugereportaget och har skrivit om detta vid flera tillfällen. Men det innebär inte att de drivkrafter som Julia här betonar saknar relevans. Vidare håller jag med om att det är rent bedrövligt att så få svenskar regerar men efter att ha följt svensk immigrationsdebatt i över 20 år är jag, som framgår av mina övriga kommentarer, väldigt pessimistiskt till att det kommer någon meningsfull reaktion innan det är försent, vilket det snart är. Den verkliga gåtan är varför så få reagerade på Bildt-Westerbergs massinvandring 1991-1994. Många Europeiska länder hade liknande perioder och i nästan alla dessa kom det snabbt kraftiga reaktioner från väljarna som framtvingade en ändring av både politiken och debattklimatet.

  rksmrgs

  Posted: 23 februar 2012 - 13:25 - Svar

  “VARFÖR REAGEAR INGEN?

  Sverige har bara ett oppositionsparti. Varför får inte SD 20-30-40-50-60-70 procent i opinionsundersökningarna, åtminstone i Malmö?”

  Därför att svenska media så effektivt lyckats etikettera SD som rasistiskt och nazistiskt. Svenska folket avskyr (med rätta) rasister och nazister.

  Arvid Falk

  Posted: 24 februar 2012 - 11:57 - Svar

  Läs Anne-Marie Pålsson bok: Knapptryckarkompaniet

  Den moderat som fronderar kan vinka adjö till sin karriär/riksdagsplats/uppdrag inom det moderata partiet.

  “Moderat partikultur i riksdagen bygger på tystnad och lydnad. Självständiga ledamöter möts av utskällning inför hela riksdagsgruppen, skriver den förra M-riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson i en ny bok.”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hard-kritik-mot-moderat-partikultur_ 6669334.svd

Kapten klok

Posted: 22 februar 2012 - 20:49 - Svar

Jag hittade en artikel om hur det var att vara lärare i en amerikansk skola med en svart majoritet. Ganska intressant läsning.

http://martynemko.blogspot.com/2009/06/white-teacher-speaks-out-what-i s-it.html

  Demokratbloggen

  Posted: 22 februar 2012 - 21:06 - Svar

  “Despite almost 50 years of large and accelerating efforts to improve the school achievement of African-American students, the gap between their achievement and that of whites and Asians remains about as large as ever”.

  Intressant iakttagelse att det förhåller sig så! Och hit väller det massor av zoomalier för närvarnade. Vi får bygga ut hjälpskolorna eller skicka tillbaka dem igen. Jag väljer det senare!

Tony Ingman

Posted: 22 februar 2012 - 21:04 - Svar

Men Fredrik Reinfeldt kan vara lugn på en punkt, dom 339000 som röstade påSD 2010 avskyr
F.R lika mycket som han avskyr oss. Att sen dessa 339000 förmodligen idag uppgår till minst
en miljon, lär han nog bli klok på i valet 2014, så då kommer han säkert att balla ut fullständigt.
För något är allvarligt fel på den mannen redan idag, han beter sig inte normalt!

Lag och rätt

Posted: 22 februar 2012 - 21:38 - Svar

Fler borde läsa Domarna mot Quisling, som handlar om rättegången mot den norske landssvikaren. När man läser boken är det svårt att befria sig från en känsla av att nutida svenska politikers handlingar i mångt och mycket påminner om det som Quisling kom att dömas och avrättas för.
Det är viktigt att slå fast att politikerna bär ansvaret för den medvetna förstörelse som vårt land är utsatt för. Därför bör de i framtiden stå till svars för sina handlingar. Glöm aldrig landssvikarnas skuld till Sverige och det svenska folket.

  Utlandssvensk

  Posted: 22 februar 2012 - 22:25 - Svar

  Har du en länk? Jag gissar att det är en bok

Misslyckande

Posted: 23 februar 2012 - 10:41 - Svar

Schablonersättning ensamkommande

http://misslyckande.wordpress.com/2012/02/23/540/

1) God man

För barn som togs emot i en kommun efter den 30 november 2010 ges en
schablonersättning om 30 000 kr per barn för bl.a. god man och särskilda
kostnader inom socialtjänsten. Ersättning kan också lämnas för
försörjningsstöd till ensamkommande barn som fyllt 18 år men inte 21 år
som går i gymnasieskola och som inte är föremål för annan vård.

2) Anvisningskommun

Socialtjänstens (endast anvisningskommuner) utredningskostnader under asyltiden ersätts
med schablon, antingen 31 000 kr per barn

3) Familjehem

39 000 kr per barn. Den högre schablonen avser barn som är placerade hos närstående i ett familjehem (s.k. ebo). ett lägre belopp (550 kr per dygn och plats) när placering sker i ett familjehem.

4) HVB hem

Ersättning för boende och vård föreslås ske enligt två olika schablonbelopp; o ett högre belopp (1 900 kr per dygn och plats) om barnet placeras i ett anvisningsboende (HVB-hem)

5) Kommuners dygnsersättning

Om kommunen har överenskommelse med staten om ett antal
platser för asylsökande barn i ett anvisningsboende ersätts platserna
enligt schablon om 1 600 kr per plats och dygn samt ytterligare 300 kr
per plats och dygn om platsen är belagd.

Nils

Posted: 24 februar 2012 - 10:05 - Svar

Att människor tror att dom ska kunna laga sig själva med en ideologi eller med en ide är inte helt ovanligt.
Det är “vi” svenskar och invandrare som ska laga Reinfeldts bräckliga självbild.
Reninfeldt drivs av vanföreställningen att han kommer sluta skämmas för sitt ursprung den dag vi alla blir ett “vi” med honom.
Den dagen ska han äntligen bli hel igen och sluta känna sig underlägsen.
Därav denna tvångsmässighet som vilar på känslomässig grund och allvarligt grumlar hans världsbild.
Det bli mer och mer uppenbart att det handlar om en svårare form av narcissistisk ångest.
Reinfeldt ser inte svenskarna som enskilda individer med egen vilja utan snarare som ett vi han måste smälta ihop med.
Att han dessutom tillsatt galningen Ullenhag tyder på att allt inte står rätt till i verklighetsuppfattningen.

Misslyckande

Posted: 24 februar 2012 - 18:49 - Svar

Bostadsbrist för 10000 tals studenter

http://misslyckande.wordpress.com/2012/02/24/551/

Långtidsarbetslösa ökat till 222.000

http://misslyckande.wordpress.com/2012/02/24/550/

Arbetslösa invandrare över 55 ökar

http://misslyckande.wordpress.com/2012/02/24/548/

30.000 asylsökande årligen – socialbidrag

http://misslyckande.wordpress.com/2012/02/23/547/

8000 nya arbetslösa invandrare – 105.000 nya anhöriginvandrare – 41.000 gästarbetare

http://misslyckande.wordpress.com/2012/02/23/542/

Looking good Reinfeldt looking good!

Jens Hansen

Posted: 26 februar 2012 - 10:51 - Svar

Kommentar til Nicolaj Sennels :Forskning: Indvandring ødelægger dansk tillidskultur.
Da jeg gik på universitetet fandtes der stadig storke i Danmark. I statistikundervisningen blev storkene brugt som eksempel, når vi blev belært om en af de mest grundlæggende fejl, man kan gøre indenfor samfundsvidenskaber, nemlig at opfatte korrelation som et årsags-virkningsforhold. Dengang var der oplagt flest storke i landområderne, hvor fødselshyppigheden samtidig var højest. Vi blev dog advaret kraftigt mod derfra at slutte, at der var nogen som helst årsags-virkning sammenhæng mellem antallet af storke og antallet af børnefødsler.

Diktaturens kreatur

Posted: 3 marts 2012 - 10:45 - Svar

Det är naivt, mycket naivt att tro att det svenska folket på något sätt ska “vakna upp” ur det apatiska tillstånd som rått i landet i 20 års tid. Jag har aldrig hört talas om ett land, ett folk som har varit i en sån här brant utförsbacke, att det folket på något sätt lyft sig i kragen och avvärjt katastrofen i sista stund. Tyvärr, ett sammanbrott är oundvikligt och det kommer att ske. Människors resurser kan mobiliseras i svåra tider och det är inte omöjligt att det svenska folket kan resa sig och bygga ett nytt samhälle på andra grunder än det nuvarande. Det finns fortfarande gott om folk med kompetens och det är inte så länge sedan Sverige var ett genomorganiserat land. Att resa sig ur askan – likt fågel Fenix.

  Demokratbloggen

  Posted: 3 marts 2012 - 11:42 - Svar

  Du har fastnat för den statiska teorin om opinionsbildning, där allt är fixt och färdigt, och om det raseras så finns ingen återvändå.

  Men jag ska presentera en dynamisk modell för opinionsbildning, och som är dialektisk och som har bäring både hos socialpsykologin och sociologin, och det är att man tänker sig folket som en massa, folkmassa. Om denna massa endast har en aktör på det politiska fältet, den sjuhövdade hydran, blir det svårt. Men nu har det ju kommit in ytterligare en aktör. Och med den statiska förklaringsmodellen så hade det varit otänkbart att SD skulle kunna mobilisera så många människor som behövs för att komma över 4%-spärren.

  Nu finns det dock två aktörer på den politiska arenan och då fungerar massan ungefär som en amöba. Den sträcker långsamt ut en tentakel mot den aktören och värderar den. Om budskapet är attraktivt kommer den armen att växa till och bli grövre. Nu kan massan allt mer värdera budskapen från de två olika aktörerna och “smaka av” det som verkar mest attraktivt.

  Den sjuhövdade aktören har egentligen inget annat att komma med än ren svältkost och att massan måste vara solidarisk på det att massan själv förtvinar, för denna massa är inte bättre värd.

  Den nya aktören lovar upprättelse för landet och massan och därmed bättre välfärd. Det här kan leda till att när det är “utfordringsdags” så kommer denna amöbaliknande massa att helt livnära sig på vad den andra aktören ger.

  Eftersom vi befinner oss i tredje världskriget så ligger det nära till hands att relatera till andra världskriget. Tyskarna var utslagna efter att ha förlorat första världskriget och de skulle dessutom betala ett jättestort krigsskadestånd. Tyskarna ansågs dessutom vara ett jävla pack eftersom de startade ett världskrig.

  Det fanns två aktörer på den politiska arenan. Den ena aktören var liberal och krävde att folk skulle finna sig i sitt öde och försöka klara sig bäst de kunde. Den andra aktören var kommunisterna, och de erbjöd en bättre välfärd men endast om de fick ge bort Tyskland och tyskarna till Sovjetunionen. Ingen av dessa anrättningar smakade gott!

  Men så kommer en tredje aktör in från ingensttans. Det är Hitler. Och han lovar både välfärd och upprättelse för Tyskland och tyskarna. På bara några månader blir Hitlers parti jättestort, för hans budskap var ju ett som inte de andra aktörerna kom i närheten av. Och trots att kommunisterna slogs så mycket de kunde mot nazisterna så var Hitlers budskap vid den tiden det mest attraktiva.

  Ingen jämförelse med SD i övrigt, för SD är inte ett nazistparti. Nu är det istället så att de som bestämmer idag är en ny sorts nazister som diskriminerar det egna folket och har utsett en ny sorts övermänniska, svart-arien.

  Likheten med tyskarnas utsatthet innan andra världskriget är att tyskarna diskriminerades och sågs som skit. De tvingades skära ner på sin välfärd för att ge till utlänningar som började leva gott på de pengar som den vanlige tysken kände att han bättre behövde. Dessutom ansåg sig genomsnittstysken vara oskyldig till vad andra hade hittat på över huvudet på honom. Det var ju inte hans fel att högdjuren började kriga och han drogs med i det.

  Vi svenskar idag skär ner på vår välfärd precis som om vi var skyldiga till det, för att försörja andra, som ju borde ta ansvar för sig själva istället.

  Men den här dynamiska förklaringsmodellen befinner sig SD i ett guldläge när det blir “utfordringsdags” och valrörelsen kommer igång!

   HH

   Posted: 3 september 2012 - 17:42 - Svar

   Tack för redogörelsen! Själv minns jag en bok skriven av en tysk kvinnlig författare som berättade minnen som hennes mor kommit med. Slutet på första världskriget utsatte tyskarna för en enorm press. Den amerikanske generalen Pershing menade att det var fel att sluta stillestånd, tyskarna skulle tvingats till kapitulation. “Det blir ett nytt krig”, menade Pershing. Om man bara talar om “skottet i Sarajevo” som början till första världskriget gör man allt väldigt enkelt. I en bok från tiden före 1914 kunde jag utläsa den samlade europeiska bedömningen av Balkan som “Europas sjuka faster”. Det går att spinna vidare: serber, ottomanska rikets hegemoni o s v.
   Hur som helst, de minnen förf mor berättade handlade helt enkelt om hur tyskar i gemen behandlades bl a av fransmännen. Saken var ju den att Tyskland skulle betala en fruktansvärd materiell skuld. Och, här kommer det, för att riktigt förnedra tyskarna satte fransmännen in marockanska soldater som i sina burnuser och sina mörka ansikten blev en chock. Dessa soldater besatt vissa delar av Tyskland för att krigsskadeståndet verkligen skulle levereras. Hur de uppförde sig kan man bara gissa…
   Det finns ingen anledning att hurra för Hitler, men ibland förstår man Europas tragedi om man går bakåt i tid och historia.
   Förresten – vad ger namnet Napoleon för känslor? Härjade han inte i Preussen också och krävde landområden där?
   Vill man svalka sig kan man gott läsa Tage Danielssons historia om den svenske riksdagsmannen som, kommen från rena vischan, nu insåg sin verkliga, världshistoriska betydelse. Så han skrev ett brev till Artur Hitler… Det var litet svårt med namnet där för honom. Men läs historien så får väl alla en bild av nutidens svenska riksdagsmäns tro på sin egen ENORMA världshistoriska betydelse.

joffe

Posted: 4 marts 2012 - 05:23 - Svar

Bedövad nationell besättning
uppmuntrar obehörig svenskfientlig
befälhavare
att på katastrofkurs
navigera sverige-titanic
rakt mot isberget…

Ska vi vänta ytterligare 30 år på myteri?
I´m asking you for action!
“Thunder from Down Under”
Joffe

Diktaturens kreatur

Posted: 4 marts 2012 - 10:23 - Svar

Det går fort utför. Vi behöver inte vänta 30 år på myteri. Hela den organiserade samhällsapparaten håller på att kollapsa. Det ser de som jobbar i berörda myndigheter (AF, FK, Mig.verket, socialtjänst m.fl). Det finns inte en chans i h-vete att politiker, samhällselit och mediasvansen kan dölja att fundamentet är ruttet. Jag ger det hela max 5 år. När det här faller går det fort – kom ihåg detta. Vi som är födda här och har kunskaper hur man kan klara sig och överleva har en enorm överlevnadsfördel. När saker och ting blir riktigt, riktigt tuffa finns det många som kommer att önska att de befinner sig var som helst men inte här. Däremot känns det oerhört osannolikt att det skulle bli något som är inbördeskrig – det känns oerhört främmande med tanke på landets historia. Svår oreda och sammanbrott i samtliga samhällsfunktioner är mitt tips. Börja förbereda er för riktigt dåliga tider. Tänk tanken att du och dina nära behöver överleva något lika svårt som storsvagåren 1867-68 och agera därefter.

joffe

Posted: 5 marts 2012 - 07:51 - Svar

G´day “Dk” här ovan

Tack! – Du är betrodd i dina klarsynta förutsägelser…

  Utlandssvensk

  Posted: 5 marts 2012 - 09:44 - Svar

  Hej Joffe och Diktaturens kreatur,

  Jag är också ganska pssimistisk och har argumenterat för att man bör lämna Sverige om man kan. Men en del debattörer blir nästan rasande pga. detta. Fast jag har väldigt svårt att se något vettigt alternativ. Ska man bara sitta still och vänta på sammanbrottet? Hur som helst, det blev en livlig debatt i den krönika som Julia skrev några dagar efter denna.

  http://snaphanen.dk/2012/02/24/sverige-terroristparadiset/

  P.S
  Jag har pratat med Cavatus om att börja lägga upp en del av Julias krönikor på Engelska och har översatt en av dem. Hon måste såklart kolla min text och möjligen prata med Julia, men jag hoppas att den kommer upp snart. Om allting går bra kanske du, Joffe, kan propagera lite för den (lägga upp lite länkar på större bloggar etc.) down under.
  D.S

Osvuren

Posted: 19 marts 2012 - 13:28 - Svar

En färsk amerikansk studie av migrationen i världen visar att omkring 50% av invandrarna world wide räknar sig som kristna, något mer än 25% som muslimer. Inte så märkligt eftersom den mest förföljda religionen är just den kristna i dess olika former. Decenniet 2000-2010 har ungerfär en miljon kristna dödats för sin tros skull, alltså efter rensing av politiska och andra skäl. Det skulle vara intressant få veta hur stor del av invandrarna till lilla Sverige som räknar sig som kristna. Någon som vet? Och var kan man läsa om det?

Om vi etniska svenskar vore bättre förankrade i kristen tro och mer kunniga om vår protestantism/katolicism/frikyrklighet så skulle vi bättre kunna stå emot islams utbredning i Sverige. Här har de kristna kyrkorna i Sverige en stor uppgift att fylla. Tomrummet är nämligen även det stort. Inte så få muslimer blir kristna även i vårt land och hotas därmed av dödsstraff, något som de ändå vågar trotsa för att följa sitt samvete. Den västerländska kulturen är en i grunden kristen kultur. Den muslimska invandringen skapar därför religionsmotsättningar, något som alltför sällan påpekas i media. Inte så konstigt eftersom jornalistkåren(mediafolket liksom en stor del av de etniska svenskarna är okunniga om vad den kristna tron innebär.

Gannigus

Posted: 21 marts 2012 - 19:29 - Svar

Härligt att se hur uppvaknandet av det sovande folket långsamt börjar ge indikationer , Tack Julia för dina kloka formuleringar de har väckt mig ordentligt.

Uno Johansson

Posted: 26 april 2012 - 17:46 - Svar

Rainfelt visar tydliga tecken nyfasism.Delar man inte hans politik,tillhör man det underjordiska folket.
Det är tydligen så att det är Sverigedemokraterna med JIMMY i spetsen som skall rädda det fria ordet
ock demokratien i SVERIGE.

UNO.

  Leif Snare

  Posted: 31 maj 2012 - 12:53 - Svar

  Bästa bröder i partiet.

  Några tankar om de viktiga ”rösterna” 2014

  I brist på ett politiskt engagemang gick röster förlorade.

  I brist på röster gick kommunalpolitiken förlorad.

  I brist på röster gick landstingspolitiken förlorad.

  I brist på röster gick riksdagspolitiken förlorad.

  I brist på röster gick partiet förlorat.

  I brist på ett svenskt parti gick hela landet förlorat.

  Allt på grund av brist på röster.

  Leffe i Göteborg

HH

Posted: 2 september 2012 - 16:52 - Svar

Sanningen från rätt mun!

För några år sen fick via etablerade kontakter träffa ett par kristna irakier. Vi bjöd hem dem och dessutom några bosnier. Vi hade en trevlig stund vid kaffet – och stunden blev ganska lång. För framförallt irakierna hade en del att säga. Den ene, yngre, var utbildad civilingenjör (i vilken bransch minns jag inte), extremt kunnig i engelska och den andre (rätt deprimerad av vad han gått igenom) var matematiker.
Det jag särskilt minns var den yngres historia. Hans två äldre bröder hade dödats i det första ökenkriget och föräldrarna sa till honom att ge sig iväg. “Det blir ett krig till”, det var de övertygade om och det blev det ju.
Föräldrarna var tydligen välbeställda så han kunde köpa sig från land till land via Turkiet. Slutet blev en fraktbåt från Ryssland. Danmark eller Sverige? Det blev Sverige…
Men nu kommer det intressanta. Redan då, för några år sen, började moskéerna poppa upp. Liksom de flesta svenskar tänkte jag väl inte på det, men nu fick jag en annan bild.
När en muslimsk församling bildas och en moské upprättas blir plats och område inte längre svenskt, utan muslimskt! Bägge dessa irakier varnade uttryckligen för islam som i sin mest intoleranta klädnad kräver islamskt styre och leverne. Så här kommer det säkert att låta litet längre fram: “ni har ju kyrkklockor, inte sant? Varför ska vi då inte få ha en minaret, eller åtminstone en högtalare som förkunnar våra sammankomster vid våra moskéer?”
Ja, varför inte? Det sista kommer nog från ´integrationsministern´ ska ni få se!
De här två irakierna varnade uttryckligen för en fortsatt import av islam. “Tro inte att vi vill skrämmas och att vi säger det för att vi är kristna. Vi har sett ALLT och upplevt ALLT i vårt forna hemland vad gäller islam!”
Dessa mycket medvetna irakier bor inte längre i Sverige. Eftersom de var synnerligen välutbildade fick de “green card” till USA där de nu arbetar och lever bra. Det är det sista jag har hört. De lämnade Sverige för att de såg alltför mycket risker med den fortsatta invandringen som de menade inte förde något gott med sig. För att uttrycka det milt…
Till sist – glöm inte att lilla Island nu får sin första moské!

Osvuret

Posted: 13 september 2012 - 13:48 - Svar

Första kvartalet 2012 låg Tysklands ungdomsarbetslöshet lägst med 8% och Spanien högst med 51%, i juni 2012 var ungdomsarbetslösheten i Sverige uppe i 28%, allt enligt Ekonomifakta. Varför då importera än mer arbetslöshet? Det är helt enkelt huvudstupa!

sa

Posted: 12 januar 2014 - 14:36 - Svar

den dåren måste få sitt straff landsföräderi,ett strängt straff blir det

Leave a Comment

Facebook kommentarer (92)