28
maj
Seneste opdatering: 29/5-12 kl. 1107
21 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Et råd: Hvis du er det mindste følsom, lad være med at se det. Folk der gør sådan her mod børn, hører ikke hjemme i nogen menneskelig civillisation. Folk der holder børn op som lemlæstede kødklumper for et videokamera, mens de skriger og hyler på deres afgud og går ud i den næste kugleregn, har heller intet at gøre i civillisationen. Jeg vil modsætte mig enhver flygtning fra deres kulturkreds, de må bløde til døde for hinandens hænder indtil de eventuelt vil tilslutte sig en fælles menneskelighed. Barbariet må indkapsles. Vi kan forsøge at lindre deres uendelige tragedie, men kun på afstand. Ellers trækkes vi med ned i det mareridt, vi steg op af i 1945. Vi er på vej.

Vi kan ikke tåle at se blod og se småbørns hjernemasse, det er forståeligt. Men man kan ikke bygge overlevelsespolitik på, hvad man ikke kan tåle at overvære. Mellemøsten skal igennem meget endnu. Allah vil ikke hjælpe dem, tværtimod. Allah vil forlænge deres lidelser. Og Muhammed må – hvad enten han har eksisteret eller ej – ligesom nazister og kommunister indkapsles. “Man kunne jo,” siger Søvndal og Kofi Annan. Næppe. “Du er på jorden, det findes der ingen kur for,” siger Beckett i Slutspil. Syrerne er i Syrien, det er igen en kur, at de spreder sig til fungerende samfund. Det er slemt nok, at Libanon er på vippen til en ny borgerkrig. Iran confirms sending troops to Syria.

Snaphanen – nu med børnesikring

Der er visse store arbejdspladser og hoteller i Norden, hvor denne blog er spærret. NU ser jeg, det også gælder ikke bare på tyrkiske hoteller, men også i England. Man kunne tage skade, det er set før. Måske man skulle flage ud til USA, som svenske blogs gør inden den europæiske debatøkologi kommer for godt i gang.

“Om man försöker gå till snaphanen.dk från tyska T-Mobiles nät i UK hamnar man på denna sida:
Remove Content Lock The website you are trying to access is blocked by Content Lock as it contains content that is unsuitable for under 18s. Click Here to remove Content Lock if you are above 18.

Vill man ta bort spärren hamnar man på en sidan som säger:

Protect your child. This application is blocked by Content Lock as the content is unsuitable for under 18s. To remove Content Lock, you need to prove your age by entering valid UK Credit Card details (please do not use Debit Card or international credit cards). This service is free of cost.

Gängkriminalitet och polisstrategier

Enzensbergers tes om de lågintensiva inbördeskrigen

Af Thomas Nydahl

Två av de farligaste gängen i Birmingham är The Burger Bar Boys and The Johnson Crew. Men det finns andra. Och de är inte heller särskilt vänligt sinnade mot omgivningen. Här vill jag kort visa på ett par av de gäng som är aktiva och hur myndigheterna försöker hantera dem.

Muslim Birmingham Panthers bildades i början av 1990-talet. Gänget består mest av pakistanska och kashmiriska muslimer, men också av andra etniska grupper, som svarta afrikaner, bangladeshier, indier, svarta karibier och afghaner. De är framför allt aktiva iozells, Handsworth, Alum Rock, Sparkhill, Sparkbrook och Aston (samma område som Lynx Gang). Gänget bildades för självförsvar i Birminghams muslimska stadsdelar, mot vita och svarta gäng, sådana som Burger Bar Boys och Johnson Crew. Muslim Birmingham Panthers sägs vara stadens största gäng med ungefär ettusen medlemmar.

The Johnson Crew växte fram i Birmingham-stadsdelen Lozell redan på 1980-talet, då unga svarta män gick samman för att skydda sig mot vit makt-aktivister och skinheads. En av grundarna var Arthur “Super D” Ellis, vars egen dotter, Charlene, mördades 2003. Gängmedlemmar står varandra mycket nära eftersom de känt varandra sedan barndomen, växt upp och gått i skola tillsammans. Unga grabbar som sparkats ut från skolorna, och de slutit sig samman för att begå småstölder och andra brott. När de blivit äldre har det också förhärdats som brottslingar och krävt sina andelar av den växande drogtrafiken. I slutet av 1980-talet var det just detta gäng som kontrollerade det mesta av stadens drogtillgångar och de styrde också nattklubbarnas säkerhetstjänster. De tjänade redan då tiotusentals pund i veckan på sin kriminalitet.

Burger Bar Boys kommer från innerstadsområden som Handsworth, Winson Green, Moseley, Smethwick, Small Heath, Aston, Bordesley Green och Lozells. De är mest kända för vapenhandel och narkotikaförsäljning. Deras främsta rivaler är ett annat svart gäng, Johnson Crew, men också asiatiska gäng, som Lynx Gang och Muslim Birmingham Panthers. Burger Bar Boys har ett antal underavdelningar, till exempel Handsworth Town Crooks (HTC), Blood Brothers, Real Man Dem (RMD), Ghetto Hustla Boys (GHB) och Raleigh Close Crew (RCC). Dessa gäng känns igen på sina röda armbindlar eller röda t-shirts och kavajer. En annan grupp, Small Heath Mans (SHM) bär samma kläder, men i lila. En av de största och värsta underavdelningarna till Burger Bar Boys är Birmingham’s Most Wanted (BMW), som bär gröna armbindlar och t-shirts. De är välkända för sitt stridsrop ”Stay Mean, Stay Green,” och vissa medlemmar har tatuerat in orden som en form av logga. Burger Bar Boys är också ökända för den väpnade striden med Johnson Crew 2003, då två helt oskyldiga och förbipasserande dödades. De som dog var 17- åriga Letisha Shakespeare och 18-åriga Charlene Ellis.

The Lynx Gang grundades redan på 1970-talet för försvar mot vit makt-aktivister och skinheads. Men snart förändrades gruppen till ett mycket våldsamt, kriminellt gäng i takt med gettoiseringen och förfallet i de asiatiska stadsdelarna. Gänget bildades i Small Heath men spred sig snabbt till Handsworth, Alum Rock, Sparkhill, Sparkbrook och Aston. De viktigaste rivaliserande gängen är sådana som Muslim Birmingham Panthers, Burger Bar Boys, Sikh Shere Punjab och Redheads. The Lynx Gang är det äldsta verksamma med ständigt stigande medlemstal, och beräknas nu ha ungefär 3.000 medlemmar. Moazzam Begg, en av de nio brittiska muslimer som suttit fängslade på Guantanamo Bay, är en före detta medlem av The Lynx Gang.

I oktober 2011 publicerade Protective Services Committee en rapport från West Midlands Police Authority#, i avsikt att skapa överblick kring de två olika gängstrukturer man har att övervaka och bekämpa, Urban Street Gang (USG) och Organised Crime Group (OCG). I rapporten understryker man hur svårt det är att veta om en enskild kriminell handling har sin bakgrund i ett gäng. Efter upploppen som också drabbade West Midlands och Birmingham hårt har polismyndigheten ånyo koncentrerat sig på grupperna och man arbetar utifrån regeringsdirektiven om hur ett gatugäng ska definieras. Kriterierna finns sedan tidigare beskrivna i Dying to Belong report (Centre for Social Justice 2009) och är:

A relatively durable, predominantly street-based group of your people who (1) see themselves (and are seen by others) as a discernible group,(2) engage in a range of criminal activity and violence, (3) identify with or lay claim over territory, (4) have some form of identifying structural feature, and (5) are in conflict with other, similar gangs.

I rapporten pekar man ut ett antal städer i Black Country som särskilt bekymmersamma, och som därför kräver särskilda insatser, inte minst preventivt arbete och underrättelsearbete. Birmingham står naturligtvis överst i rapporten och man visar hur en rad konkreta åtgärder satts in, bland annat i form av nya grupper som ska motarbeta gängvåldet. I Wolverhampton har man fungerat som pilotprojekt lett av Inrikesministeriet i avsikt att slå sönder gängstrukturerna. I Sandwell, ett på ytan trivsamt och fint litet samhälle har skapat arbetsgrupper som ska lära sig förstå och fokusera på gängaktiviteterna. I Dudley, Walsall och Solihull finns det ett flertal gatugäng men de har färre medlemmar och är mindre välorganiserade.

Ungefär så luddigt formulerad tycker jag att hela denna omfattande rapport är. Den säger väldigt lite om situationen på gatorna, men betydligt mer om kommittéer som upprättats av polismyndigheten i samarbete med lokala myndigheter och frivilligorganisationer. Det ena utesluter inte det andra, men det blir av skrivningarna i denna rapport svårt att skapa sig en bild av gatukriminalitetens omfattning, särskilt när man nu förstått att denna typ av brottslighet som inte sällan omfattar skjutvapen och knivar, inte behandlas som anti social behaviour utan att de två ses som skilda problem. Det kanske de är. Men nog drar jag mig till minnes vad Hans Magnus Enzensberger# skrev för länge sedan om lågintensiva inbördeskrig och undrar om inte just de etniskt definierade kriminella gängen i West Midlands är indragna i just det.

Enzensberger skrev:

”Skälet till att staten drar sig tillbaka kan vara mycket olika. I början är det ofta feghet eller taktiska beräkningar, som i Weimarrepubliken och på senare tid också i det återförenade Tyskland. När det molekylära inbördeskriget har gått längre är polisen och rättvisan inte längre herrar över situationen; i den mån man alls fortsätter att anhålla stridande förvandlas de överfyllda fängelserna till träningsläger.”

Och

”Den som har medel därtill kommer redan på ett tidigt stadium försöka skaffa sig legoknektar som träder i polisens ställe. Ett tydligt tecken är den så kallade säkerhetsbranschens tillväxt. Livvakten avancerar till statussymbol. Till och med statliga myndigheter engagerar särskilda ’beskyddare’ för att värna om infrastrukturen (…) Inbördeskrig, i molekylär som i större skala, är smittande.”

Enzensbergers resonemang kan te sig överdrivna. Jag läser dem mot bakgrund att polis och räddningstjänst inte vågar närma sig vissa områden i europeiska städer, och det faktum att allt fler av gatugängen vidmakthåller sin makt med våld. När islamistiska rörelser spottar på nationella symboler i de europeiska länder som givit dem både uppehållstillstånd och medborgarskap är det en krigsförklaring. Ur det handlandet växer förstås självförsvarsgrupperna, som i den offentliga kontexten istället görs till angripare. Vi har sett den mekanismen inte minst i England där EDL görs till förövare, när de i själva verket aktivt går till försvar av sitt samhälle mot en ideologi och en rörelse som på sikt vill förslava dem. Enzensberger analyserade redan då en mekanism som har med detta att göra, och han skrev:

”Angrepp och försvar går inte längre att särskilja. Mekanismen liknar blodshämndens. Allt fler människor sugs in i denna virvel av skräck och hat, tills man har nått ett tillstånd av fullkomlig asocialitet.”

Han påpekar att inbördeskriget aldrig kommer utifrån, och att det alltid startas av en minoritet: ”troligen räcker det med att en på hundra vill ha det för att göra det omöjligt att leva ihop på ett civiliserat sätt” – och han påpekar att det i den industrialiserade världen fortfarande går att upprätthålla en fred, ”våra inbördeskrig är molekylära, hittills har de inte fått grepp om massorna.” Han talar om storstädernas gängkrig och gatuvåld som ”metastaser” från de riktigt stora städerna (olustigt nog nämner han just brittiska Birmingham i sin uppräkning av sådana städer, tillsammans med Bombay och Rio) och säger att de stridande – alltifrån knarkgäng till huliganer, mordrännare, bärsärkar och seriemördare – inte liknar vanliga soldater, men att ”precis som i de afrikanska krigen blir dessa mutanter bara yngre och yngre. Vi lurar oss själva när vi tror att det råder fred, bara för att vi fortfarande kan gå och köpa våra frukostfrallor utan att prickas av krypskyttar.”

Kan Enzensberger ha haft särskilt fel när han skrev sin bok? Jag tror istället att hans analys av skeendet då, i början av 1990-talet, förstod vad som väntade.

I gängkulturens era är det också så att man i kulturlivet romantiserar våldet och själva gängidentiteten. En gangsterfilm som spelades in i Birmingham 2009, 1 day, kritiserades också för att glamourisera de riktiga våldsmännens och mördarnas liv i en av stadens allra mest våldsdrabbade stadsdelar, Handsworth. Det finns rentav uppgifter om att de två gängen Johnson Crew och Burger Bar Boys fungerade som rådgivare för filmmakarna, för att intrigen skulle bli så trovärdig som möjligt.

Filmen hade biopremiär i november 2009 och visades senare på Channel 4. Den har beskrivits som ”Gang life for the MTV generation.” Intrigen bygger på verkliga händelser i Birmingham 2008, då två personer mördades i gängkriget: Dimitri Foskin and Dominique Grant. Hur impotenta och meningslösa myndighetsåtgärderna ter sig, förstår man när man läser att filmen delvis finansierats med statliga medel. Filmens regissör heter Penny Woolcock.

Filmmakarna försvarade sig mot kritiken med orden:

”Filmen producerades i fullt samarbete med lokalsamhället i Birminghams innerstad, och många av de medverkande hade roller både framför och bakom kameran. Filmen har ett starkt progressivt budskap utan att för den skull blunda för det dagliga livets verkliga omständigheter.”

Det räcker att se bilder från filmen för att förstå effekten den haft på dessa svarta förortsungdomar, vars hela liv präglas av våld och hot. I filmen blir de hjältar, deras gangsteridentitet inte bara avspeglas och visas utan förstärks och romantiseras. Detta är ”ett starkt progressivt budskap”. Vi förstår vad det betyder, inte sant?

Bilden visar en scen ur filmen 1 Day. Filmaffisch för filmen. Kulturradikal gangsterromantik från Birmingham.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Frank P

Posted: 28 maj 2012 - 16:17 - Svar

Forfærdeligt og bedrøveligt! Jeg frygter at vi kommer til at se lignende scener i Europa om føje år… millioner af arabere står på spring til at tage til Europa. Mellemøsten er et hul, verdens hul og hvem gider dog bo der…

Michael Laudahn

Posted: 28 maj 2012 - 18:38 - Svar

Og selv hvis vi nåede at fremlægge denne video for hver eneste ledende politiker, således at de faktisk ville *se* den, ville jeg alligevel vædde på at de (altså deres store flertal) igen-igen-igen ville komme med de forkerte forklaringer, ville trække de forkerte konklusioner. Det er den egentige tragødie for os – at blive styret af sådan en flok af skadelige kriminelt sindssyge, som den moderne verden i denne blanding endnu ikke har oplevt. Og alt dette hvor det i et folkestyre helt klart burde være os, det almindelige folk, der bestemmer de store linjer for den at førende politik.

Marit

Posted: 28 maj 2012 - 21:50 - Svar

Dette er så avskyelig at man har ikke ord ! Det er ikke mennesker som utfører slikt. Dyrene er heller ikke så grusomme. Det vi med stor sikkerhet kan anta, er at barbarene er muslimer. Dette er deres “kultur”. Barna er mest sannsynlig kristne. Og vi vet jo at de skal drepes.Vi har 1400 års erfaringer med det. Lærer vi aldri ?

Bjovulf

Posted: 28 maj 2012 - 22:18 - Svar

Arabisk kvinde fortæller sandheden til Politikens ømfindtlige og virkeligheds-
forskrækkede læsere.

Men når Lars Hedegaard og Jesper Langballe siger de samme ting,
så er fanden løs – hvorfor mon?

http://politiken.dk/debat/ECE1636387/hvorfor-hader-maendene-os/

Debat 26. maj. 2012 KL. 10.30

Hvorfor hader mændene os?

Arabiske mænd hader kvinder og fører krig mod os, skriver Mona Eltahawy.

Forfatteren Rifaat udfolder en tresporet enhed af sex, død og religion. En bulldozer, der maser sig igennem fornægtelser for at nå ind til hjertet af kvindehadet i Mellemøsten. Det kan ikke forsødes.

De hader os ikke, fordi vi er frie, som man med en kliché plejede at sige det efter 11. september 2001. De hader os, og derfor har vi ingen frihed – som den arabiske kvinde her så stærkt udtrykker det.

Ja: De hader os. Det skal siges ligeud. Hvorfor tager jeg fat på det emne nu, hvor regionen har rejst sig, optændt ikke af det vanlige had mod USA og Israel, men af et fælles frihedskrav? Hvad har køn og seksualitet med det arabiske forår at gøre?

Så: Ja, det er rigtigt, at alle verdens kvinder har problemer. Ja, der er endnu ikke blevet valgt en kvindelig præsident i USA. Og ja, kvinder bliver stadig gjort til objekter i mange ’vestlige’ lande. Det er her, samtalen som regel strander, når man prøver at diskutere, hvorfor de arabiske samfund hader kvinder. [!!!]

Nævn mig et arabisk land, så skal jeg give dig en liste over kvindemishandlinger [!!!], der alle opstår af en giftig blanding af kultur og religion.[!!!] En liste, som det kun er de færreste, der lader til at ville eller kunne rede ud – af frygt for, at de skulle komme til at sige noget blasfemisk eller stødende.

Når mere end 90 procent af de evigt gifte kvinder i Egypten – inklusive min mor og alle på nær en af hendes seks søstre – har fået beskåret deres kønsorganer i ærbarhedens navn, [!!!] så er det, vi siger, alt sammen nødt til at være blasfemisk.

….

  steen

  Posted: 29 maj 2012 - 06:52 - Svar

  @ Bjovulf: Du så, jeg havde Mona Eltahawys Foreign Policy essay samme dag det kom ? Jeg kan ikke vente på Politiken i en hel måned

Prudentius

Posted: 29 maj 2012 - 00:18 - Svar

Man kan kun komme til den konklusion, at islam er muslimernes værste fjende.

Jeg tænker tit over løgnen og hykleriet i den islamiske eid-fest (ikke fitr, men vist nok al-adha), hvor muslimerne fejrer at Abraham af Allah blev beordret til at skåne Ishmael fra ofring og istedet benytte et dyr.

I Bibelen udgør denne fortælling, der har Isak på rollelisten istedet for Ishmael, uigendriveligt forbudet imod menneskeofring.

Not so in islam. Her garanteres paradiset alene til de der kæmper for Allah og “dræber og bliver dræbt” (sura 9 vers 111).

Den islamiske fejring af Guds indgriben før Abraham begraver offerkniven i sin søn, er således meningsløs.

Islams mest ophøjede gudsdyrkelse er nemlig menneskeofring. En guddommeligt ordineret hellig krig påhviler enhver rettroende muslim, indtil verdens ende. De vantro, de frafaldne og hyklerne må undertvinges og straffes med sværdet.

Dette dæmoniske blodbad er nu genoptaget, som følge af de muslimske massers ønske om at genoptage islam, efter mere end et århundredes flirten med vestlig moral og kultur.

  Morten - - -

  Posted: 29 maj 2012 - 22:47 - Svar

  Det Arabiske Forår er ikke arabisk og ikke demokratisk. Det er, ganske rigtigt, islams renæssance.

  – – –

li (islamonausea lidende)

Posted: 29 maj 2012 - 00:52 - Svar

Jamen, vi kan påvise ideologien islams menneskefjendskhed i det uendelige, vi kan bare ikke vække de naive godtroende politiske korrekte trænede mennesker, de VIL ikke se det oplagte, nemlig, at ideologien islam ER farlig for alle.
Vi vil igen og igen høre på de naives følelses udbrud, det berømte: Jamen, ikke alle muhammedaner er altså terrorister, bogstavstro udøver, jihadister, selvmordsbomber …osv………..og Jamen, min muhammedanske grønthandler er da flink……….

Jamen, det kan da godt være poul nyrup rasmussens far var en god nazist, det kan godt være han ikke ville gasse jøder, MEN han tilhørte alligevel sekten af nazister der udførte myrderierne og sikkert har medvirket til at sønnen fik sit abnorme race kompleks i at opdele folk i stuerene og stueurene, lidt ligesom muhammedanerne opdeler os i ren og urene …….vi de urene vantro som skal udryddes.

Det er da synd for de enfoldige muhammedaner der gerne vil være gode mennesker, at de skal beskyttes imod at høre sandheden om deres modbydelige udryddelse af anderledes tænkende urene mennesker, som islam egentligt går ud på, at disse uvidende uoplyste mennesker skal forblive i deres umenneskelige uvidenhed og udsættes for umenneskelige krav, som islam udsætter dem for. Derfor bør vi af medmenneskelige grunde oplyse muhammedanerne om deres fejl opfattelse af den umenneskelige modbydelige ideologi islam.

De som beskytter ideologien islam for kritik, er ligeså “godheds”naive som poul nyrup rasmussens far!!

Rune

Posted: 29 maj 2012 - 06:20 - Svar

Hva heter boken til Hans Magnus Enzensberger? Kunne tenke meg å lese den.

  steen

  Posted: 29 maj 2012 - 06:44 - Svar

  @Rune: På dansk hedder den Med udsigt til borgerkrigen

   Rune

   Posted: 29 maj 2012 - 08:19 - Svar

   @steen: Takk for god service, og en interessant blogg.

  Limewoody

  Posted: 29 maj 2012 - 06:45 - Svar

  “Med udsigt til borgerkrigen”, tror jeg.

Limewoody

Posted: 29 maj 2012 - 06:43 - Svar

Man bør lægge mærke til hvem det syriske styre siger begik udåden. Islamister!

Islamister har helt styr på hvilken effekt den slags massakrer har på “verdensopinionen”.
Her forstået som de vestlige medier, der halser efter overfladiske sensationer, med gode billeder, skurke og helte. Skurkene i “det arabiske forår” er de siddende diktatorer; heltene er modstanderne. Ligeyldigt hvad disse helte så ellers står for. Revolution for enhver pris og til hver en tid – Jubii det er herligt at leve, være en del af revolutionen, og vinde de andre journalisters respekt og ikke mindst beundring ………

I Ægypten vælger forårets “demokrater” politikere, der vil kurere sygdommen med mere flere og værre sygdomme….

Og i Syrien slagter man børn og der optages billeder af eksploderede små hjerneskaller og hjernemasse – det er god propaganda. Lige som mortergranater, der eksploderer på en markedsplads i Sarajevo, eller en dreng, der sammen med sin fader gemmer sig bag en cementblok, mens kuglerne hviner dem om ørerne…

Efterfølgende kommer så kampen om at få placeret “skylden”. Hvilket er den allervigtigste kamp. Og det skal gå hurtigt – for i morgen er de små livsberøvede børn glemt og en ny massakre i gang….

Derfor må man spørge om hvem der har størst interesse i denne massakre. Det syriske styre eller modstanderne?

  Steinadler

  Posted: 29 maj 2012 - 10:26 - Svar

  “Syrerne er i Syrien, det er igen en kur, at de spreder sig til fungerende samfund.”

  Det syriske samfunn kan knapt kalles velfungerende om man benytter en vestlig målestokk. Men det er likefult et faktum at det det helvete som utspiller seg der i disse dager ville hatt en langt mindre alvorlig karakter om det ikke var for at mange av disse “opprørne” slett ikke er syrere, men avstumpede yrkesterrorister som gjerne tyr til en hvilken som helst ytterlighet for å nå sitt mål om å etablere et islamistisk emirat – sannsynligvis også med solid støtte fra Saudi-Arabia, Qatar og flere av de arabiske emirater.

  “Opprøret” har ødelagt flere århundres samliv og samforstand mellom muslimer og kristne i byen [Kossayr]. Til å begynne med foregikk demonstrasjonene uten voldsbruk, like frem til væpnede og voldelige inntrengere med skjegg dukket opp i gatene. Det skjedde i mai 2011. Disse militante, svært opphissede, satte igang med å ødelegge landsbyen, kidnappet menn for å kreve løsepenger, stjal og satte fyr på bygninger og butikker som hørte til de som nektet å stille seg på deres side, fremfor alt de kristne. Alawittene* var de første ofre, senere de kristne, og så en kvinne som delte en leilighet med to andre familier. 150 familier søkte tilflukt i forstedene utenfor Damaskus. Hun legger til: Når disse Allahs galninger begynte å rope taktfast sitt beryktede slagord – “alawittene i kister og de kristne til Beirut !”, da ble vi redde. Deres religiøse ledere – i særdeleshet sjeik Arrour som gjennom den saudiarabiske kanalen Wesal driver disse unge fanatikerne til å utføre forbrytelser ved å love dem at de kommer til paradiset ved å drepe alle “vantro”.

  Fra da av har våre liv vært alvorlig truet. De alavittiske familiene som overlevde måtte forlate landsbyen en god stund før oss. Det var en religiøs utdrivelse. De vil ikke ha noen av oss i det området. Og man kan nok vente seg enda verre.”

  Etterhvert som tiden har gått har situasjonen bare blitt verre. Til å begynne var de fleste som spredte skrekk her militante unge med kalasjnikover. Nå er det blitt flere eldre. De patruljerer byen med kjøretøy hvor det er montert mitraljøser. De lager loven selv. […]

  Når sant skal sies, svarer en mann på omkring femti år: Disse militante som kom hit for et års tid siden er slett ikke alle syrere. Aksenten og måten å kle seg på avslørerer dem. Noen er libaneser fra Wadi Khaled og Arsal, landsbyer på grensen. Andre er arabere av diverse nasjonaliteter. De har alle kommet til Syria for å skape et islamsk emirat. Det er derfor de vil ha vekk alle som ikke er som dem. Vi, vi har ikke reist avsted til utlandet for å søke tilflukt der, som salafistene ønsker at vi skal. Vi har reist til Damaskus for å vente på bedre dager hvor vi kan vende tilbake til våre hjem, til husene våre i Kossayr, for vi er kristne og født her og dette landet er også vårt.
  Suha Mustafa, Kossayr: Det er slik alt begynte

   Steinadler

   Posted: 29 maj 2012 - 10:36 - Svar

   For ordens skyld: Det innledende sitatet er hentet fra teksten som følger videoen fra Syria, ikke fra Limewoodys kommentar.

   Morten - - -

   Posted: 29 maj 2012 - 22:55 - Svar

   Glimrende indspark, Steinadler. Selvfølgelig kan vi godt sige os selv, hvem der har fordel af talen om “massakrer”. Og pressen tøver med at sige andet, end at “billedet er nuanceret” – men selv skal den sjældent nyde noget af at nuancere det for os med konkrete eksempler som disse, du her bringer.

   – – –

Anonym

Posted: 29 maj 2012 - 13:51 - Svar

Mellanöstern är på väg att explodera i ett storkrig mellan Sunni och Shia…och vänstern kommer envist att fortsätta hävda att allt är Bushs fel.

I den extrema vänstern finns en liten hård kärna av Baader-Meinhof-typer som vill se sådana här scener i hela Europa – med europeiska borgare och “arbetararistokrater” som offer.

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 29 maj 2012 - 15:05 - Svar

Mellanöstern är på väg att explodera i ett utrotningskrig mellan Sunni och Shia. I den europeiska extremvänsterns hårda kärna finns det grupper av Baader-Meinhof-sympatisörer som vill se liknande scener utspelas i Europa, med borgare och “arbetararistokrater” som offer.

Anonym

Posted: 30 maj 2012 - 08:48 - Svar

Kenneth

Posted: 1 juni 2012 - 15:18 - Svar

Kan det passe at Snaphanen også bliver censureret på Kolding Bibliotek?

Da jeg sidst gik ind på jeres hjemmeside herfra, var de nyeste indlæg på forsiden flere uger gamle???

Leave a Comment