5
jul
Seneste opdatering: 5/7-12 kl. 1216
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Staff on a fact-finding mission to 15 detention centres across the country suggested militias are repeating the same abuses of the Gaddafi regime against the former leader’s supporters and mercenary fighters. It is estimated that some 4,000 people are being held in official prisons and detention centres run by armed militias and semi-official security and military bodies. The report published this morning, Libya: rule of law or rule of militias?, shows that many of these prisoners have been tortured. Others who have escaped prison have been forced from their homes.Amnesty fact-finding mission to Libya uncovers torture, killings

Rigsfællesskabet med Grønland bør opsiges snarest

Af Morten Dreyer, Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Det er en logisk konsekvens af udviklingen, selv om jeg personligt beklager det. For tre år siden valgte et enigt Folketing udenom Dansk Folkeparti, at overdrage alle rettigheder til undergrunden i Grønland til Selvstyrets suveræne forvaltning. Siden er det gået hurtigt og aftalerne med en lang række udenlandske virksomheder står nu i kø.

Da Danmark stod for undergrunden var man særdeles tilbageholdende, da miljøet er særdeles sårbart. Grønland er langt fremme med prøveboringer nord for Diskosøen ved Vestgrønland. Risikoen er udslip ved boringerne. Hvis der sker udslip, vil oprydningen koste formuer, da alt materiel skal transporteres den halve jord rundt og vejret ofte er særdeles hårdt. Miljøet vil være ødelagt gennem årtier, om ikke i hundrede år. Og hvem hænger på regningen ? Olieselskabet BP´s oprydning i Den Mexikanske Golf vil være billigt i sammenligning.

Den grønlandske ”finansminister” Maliina Abelsen har offentligt på Grønlands vegne tilkendegivet, at de selv forhandler kontrakter på plads med udlandet.Indblanding frabedes

I dag understøtter Danmark selvstyret på mange områder

Den største enkelte post er bloktilskuddet på ca. 3,4 milliard årligt til driften af samfundet. Med ca. 50.000 grønlændere svarer det til ca. kr. 68.000,- pr. borger. En familie med far, mor og tre børn får derved kr. 340.000,- om året i tilskud. Udover bloktilskuddet er der en række andre ikke værdiansatte tilskud.

Danmark sørger for politi og retsvæsen og det meste af fængselsvæsenet. Dertil kommer fiskeriinspektionen, redningstjenesten og underskuddet på flyvningen. Også vejrtjenesten og skibsruterne til Europa. Dertil stilles der uddannelsespladser til rådighed i Danmark for allehånde specialer. Hospitaler og sundhedstjenesten vejer også godt til sammen med skolelæreruddannelserne. Alle disse ekstra ydelser udover bloktilskuddet er det umuligt at sætte beløb af på. Men det løber op allerede i dag.

Men nu stiger prisen

Det gælder også kampen om Arktisk, havet rundt om Nordpolen. Norge har netop vist vejen. De har købt de første to F-35 fly. De forventer at købe yderligere 50 fly i løbet af få år. Pris 60 milliarder kroner alene for anskaffelsen, så kommer driften.
Købet sker som en optakt til kampen om naturresurserne omkring Nordpolen.

I kapløbet om udvinding af de kolossale resurser i det arktiske område, hvor Norge, USA, Canada, Rusland og lille Grønland/Danmark alle gør krav på rettigheder, må man være forberedt. Selv Kina har meldt sig på banen.

Den norske regering har indset, at krav på del i udvindingen af resurserne kun tages alvorligt med vilje og evne til at håndhæve sin suverænitet; i givet med militær magt.

Det er ikke pebernødder, der spilles om. Muligvis ligger jordens sidste store forekomst af resurser i det arktiske område. En lang række lande er parat til at byde ind og være med til at dele kagen. F-35 flyet ser kolossalt dyrt ud; men er sikkert det mest omkostningseffektive militære isenkram på markedet i dag.

Skal Danmark på Grønlands vegne hævde retten over en del af nordpolsområdet, så kræver det militære kræfter og ikke mindst viljen til at bruge dem.

Har Danmark det ?

Hvis ikke, så bør Danmark måske hellere erkende det straks og trække sig ud af hundeslagsmålet om den fremtidige velstand. At bruge milliarder på udforskning og diplomatiske forhandlinger er spildte kræfter, hvis ikke man sætter militær magt bag. Så hellere sætte sig hen i kakkelovnskrogen sammen med den nuværende regering og fordele fattigdommen.

Skal vore veje skilles ?

Personlig finder jeg, at Rigsfællesskabet bør fortsætte. Men det kræver, at der er sammenhold imellem Grønland og Danmark. Det er gået tabt i de sidste år.

Inden Danmark kaster en ekstra massiv indsats ind i samarbejdet med udgifter til udenrigspolitik og militær, bør vi afklare med grønlænderne om fremtiden skal være sammen eller hver for sig.

Disse forhandlinger bør afklares inden vi bruger flere resurser på Grønland, da vi naturligvis må respektere, hvis de helst ser, at Rigsfællesskabet opløses snarest.

Jeg håber det ikke, men er det deres ønske, må det respekteres.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Erling

Posted: 5 juli 2012 - 13:00 - Svar

Danmark sørger for politi og retsvæsen og det meste af fængselsvæsenet. Dertil kommer fiskeriinspektionen, redningstjenesten og underskuddet på flyvningen. Også vejrtjenesten og skibsruterne til Europa. Dertil stilles der uddannelsespladser til rådighed i Danmark for allehånde specialer. Hospitaler og sundhedstjenesten vejer også godt til sammen med skolelæreruddannelserne. Alle disse ekstra ydelser udover bloktilskuddet er det umuligt at sætte beløb af på. Men det løber op allerede i dag.

Disse ydelser leaser grønlænderne af Danmark og skal således ikke regnes med i subsidierne. Om de er korrekt prissat er så en anden sag.

Den grønlandske ”finansminister” Maliina Abelsen har offentligt på Grønlands vegne tilkendegivet, at de selv forhandler kontrakter på plads med udlandet.Indblanding frabedes.

Set fra Danmarks synspunkt er dette ideelt, for når et isbjerg så pløjer en boreplatform ned eller en REM-mine forurener et distrikt, har grønlænderne kun sig selv at skyde skylden på.

Det fine ved selvstyreaftalen er at Danmark får andel i indtægterne, men ikke påtager sig ansvar for noget som helst. I praksis betyder dette at det er den rutinerede og ukorrupte grønlandske embedsstand der står forhandlingspartner overfor de transnationale mine- og olieselskaber, hvilket burde sikre at de multinationale får gunstigst mulige vilkår i Grønland og derfor hurtigtst muligt kommer i gang med råstofsudnyttelsen. Havde de skullet forhandle med Danmark, var tingene nok gået lidt trægere.

Man kan sige meget grimt om Fogh, men selvstyreaftalen er et politisk mesterværk.

Jacob Cete

Posted: 5 juli 2012 - 16:50 - Svar

Det er go- skik med et link til kilden http://www.stiftenblog.dk/mortend/

Rajmus

Posted: 5 juli 2012 - 20:45 - Svar

Grønland er en Dansk ø. Nøjagtigt ligesom Bornholm. Vi har været på Grønland i mindst ligeså lang tid, som grønlænderne. Hvis nogen vil prøve, at bevise andet hører jeg gerne fra dem. Hvorfor skulle vi dog forære vores øer væk ?. Findes der nogen andre lande som gør det?. Nej.

Byg en militærkasserne. Og nogen flygtningelejre midt inde på Grønland. Så kan vi lukke flygtningelejrene i Danmark. Det ville være meget billigere.

Beboelsescontainere og maden skal være, de samme nødhjælpspakker som der bliver udelt i Afrika (proteinkiks).

Flygtningene kan selvfølgelig altid bede om hjælp til, at rejse tilbage til hjémlandet. Og blive fløjet gratis hjem. Så kommer der ikke flere økonomiske lykkeriddere til Danmark. Men kun flygtninge, som har et reelt behov. Og NEJ DET ER IKKE SYND ELLER MISHANDLING. DER HAR BOET DANSKERE PÅ GRØNLAND I OVER 1000 ÅR.

anonym

Posted: 6 juli 2012 - 05:17 - Svar

Opretholdelse af dansk militær suverænitet i det arktiske område, vil kræve et par hangarskibe til et 2-cifret milliardbeløb stykket, plus adskillige optankningsfly til langdistanceflyvning, og årlige milliardstore driftsomkostninger. Og derudover tvivler jeg meget stærkt på, at militært isenkram af den mere følsomme slags, har særligt godt af at være udsat for permanente minusgrader hele tiden, og ikke bare når de er i luften og oppe i minusgrader-højderne, hvis vi skal have permanente baser på jorden i Grønland.
Ellers så er investeringer i bombefly i særdeleshed, men også kampfly, kamphelikoptere, kampvogne, mindre/lettere tungbevæbnede søfartøjer og minering af Øresund, når Voldtægtssverige går nedenom og hjem. Men mest af alt kemiske våben (selv om de er forbudte for nuværende). Dét vil være noget af det allermest fornuftige man kan investere i fra vestlig side, for det vil nedsætte tabene fra vores side betydeligt, når rotterederne skal jævnes med jorden. Og så skal vi IKKE gøre som vi gør nu, med at skrotte vores klyngebomber, da de er de mest effektive til tætbebyggede områder.
Men alt dette forudsætter selvfølgelig, at der stadig er en velfungerende nationalstat og penge til at drive den, og det tvivler jeg stærkt på, for i disse “Peace in our time” tider, er det jo godt at skære ned på militæret, for det er jo af det onde, og alle vestlige lande fattes jo af en eller anden ukendt grund penge.

Leave a Comment