7
okt
Seneste opdatering: 7/10-12 kl. 1921
8 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

“At være tolerant over for radikal Islam, er som at være tolerant over for nazismen.” Richard Prasquier, formand for rådet for jødiske institutioner i Frankrig (CRIF) drog i dag en parallel mellem radikal islamisme og nazisme i en erklæring fra Elysee Palæets trappe efter et møde med François Hollande. “Det er en monstrøs had-ideologi,” sagde Prasquier idet han bebrejdede den hidtidige ligegyldighed og overbærenhed over for radikal islam. “Hele den franske nation må forsvare sig og sine værdier imod de værdier, som ikke er republikkens”.

Joel Mergui, formand for det jødiske råd, der var blandt lederne Hollande modtog, sagde at præsidenten havde lovet “en nådesløs krig mod franske islamister.” Jødernes sikkerhed vil blive forbedret i de kommende dage, sagde præsident Hollande efter gårdsdagens anti-terroraktioner, der resulterede i en død og elleve anholdte. Lørdag aften blev der affyret adskillige blanke skud mod synagogen i Paris forstaden Argenteuil. Gudstjenesten måtte afbrydes. Un responsable juif compare islamisme radical et nazisme (Snaphanens oversættelse), France boosting security at Jewish sites after blanks fired at synagogue in Paris suburb. (Video: fransk, utekstet)

Oh hvor mange nazier er der så ?

Thats the question….den seneste M-krise har øget spørgelysten i den store verden, og det er jo glimrende. David Wood fører en samtale med profeten. “Tell him to bite his fathers penis….(!)”


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Johansen

Posted: 7 oktober 2012 - 19:01 - Svar

Tak til Snaphanen for at oversætte samt kolportere den franske artikel om præsident Hollandes møde med repræsentanter fra det jødiske samfund i Frankrig.
Hvor islam går frem, vokser jødehadet og angreb på jøder. Malmø er også et nærliggende skoleeksempel på det.

  Morani ya Simba

  Posted: 7 oktober 2012 - 21:18 - Svar

  Ja, tak til Snaphanen for oversaettelsen. Mit franske er desvaerre meget rustent. Og hvor er det paafaldende at det er overalt i Europa at muslimer ikke er populaere. Det kan jo ikke vaere tilfaeldigt. Desuden er jeg helt enig i overskriften, ‘Islamismen er som nazismen’

Johansen

Posted: 7 oktober 2012 - 19:27 - Svar

steen

Posted: 7 oktober 2012 - 19:45 - Svar

Tak for listen, jeg husker flere af tilfældene. Dette:

Maj 2012: En ung jødisk mand bliver fysisk overfaldet af 6-8 arabisk udseende mænd i forbindelse med 1. maj arrangementet i Fælledparken i København. Overfaldsmændene råber i den henseende forskellige antisemitiske ytringer såsom “din beskidte jøde” og “død over Israel”.

Er ham jeg interviewede 4 juni: Jødefri 1. maj i Fælledparken. Det overfald var betydeligt værre, end det lige fremgår af Espersen

  Morani ya Simba

  Posted: 7 oktober 2012 - 21:23 - Svar

  Er det ikke utroligt. Danskere og joeder har en lang, og god, historie sammen. Danmark er et saerligt populaert land hos amerikanske joeder (og de har jo lidt indflydelse i Washington saa det skader bestemt ikke landet’s sag). Men snart kan der ikke bo joeder i Danmark??? Hvad FANDEN er der ved at ske??

Johan

Posted: 8 oktober 2012 - 00:50 - Svar

Nazism och islam. Två läror med samma mål. Att förgöra den västerländska civiliserade världen och allt vad mänskligt är.

Frank P

Posted: 8 oktober 2012 - 10:16 - Svar

Han tager fejl. Islam er som nazismen.

Bergfast

Posted: 11 oktober 2012 - 14:34 - Svar

Angående den, (lite roliga och på sätt och vis ganska bra), videon: “Eastwooding Muhammed”……..

……”VI” anser att ”NI” är potentiellt sett mycket ”DUMMA”, dvs. potentiella mördare, potentiella obildade och potentiella kränkande barbarer och potentiella okunniga respektlösa idioter rent ut sagt,(ni är nog ungefär att jämföra närmast med kommunister egentligen, (som kanske numera kallar sig ”liberaler”?), som enligt slogans som… ”Löne-arbetare i alla länder förenen eder……med …näringsliv och bankindstri, ( samt också internationell massmedia)….i alla länder”…)? De, kommunisterna, hade också drömmar om en enad värld som alltså tillsammans med det multinationella näringslivet och tillika en multinationell bankindustri, (samt internationell massmedia), skulle kunna ”erövra världen” och skapa en ”Världsregering”, samt att också genom detta ”system” verkligen kunna ”rationalisera” hela världens alla olika befolkningar och deras olika språk och kulturer, och kunna göra dem mer lättöverblickbara och ”likartade”, samt att därmed också, som i förbifarten, kunna ”skala av” onödiga befolkningsökningar, särskilt bland de fattiga och obildbara kräken…?)”NI” är potentiellt sett utan någon förmåga till ödmjukhet, samt potentiellt sett utan något verkligt vett och utan något verkligt förstånd, samt också potentiellt sett utan någon egentlig bildning, civilisation eller sans,( därför att det står ju här, och här, och också här, i er heliga bok….som verkligen får, och måste, betraktas som ”bevis” för den saken…!), och DÄRFÖR, och ENDAST DÄRFÖR, MÅSTE ”VI” bli LIKA DUMMA som ”NI”! Och ”VI”, (dvs. de kloka, de förståndiga, de civiliserade, de bildade, eller i alla fall de bildbara, och de sansade…), måste FÖREKOMMA ”ER”, i ”ER” latenta potentiella ”DUMHET”, och verkligen anstränga ”OSS” att riktigt reta upp ”ER”, samt att verkligen, delvis genom en konstant hånfullhet och med hjälp av kränkande filmer och karikatyrer, samt genom en allmänt retfull och ”von oben” attityd mot ”ER”, försöka att verkligen delge världen ”kunskap och upplysning” om ”ER”, så att den får syn på hur DUMMA ”NI” är! Så det så!……

Hmm….

Kanske är detta ”språk”, ett EVIGT och EVINNERLIGT och outplånligt ”språk” och beteende, som pojkar och män praktiserar, pojkar och pojkar och också män och män, emellan?

Det är kanske egentligen ett oöverkomligt och oföränderligt ”språk” bland pojkar och män, därför att ”naturen” har inrättat det så att det alltid och oundvikligen kommer att finnas en ”strid” mellan män, och också mellan pojkar, om ”auktoritet” och ”pondus”?

Detta ”språk”, praktiseras av alla, från mellan bröder och mellan pojkar på pennalistiska pojkskolor, där rangordnings-strider skall utkämpas, där det praktiseras översitteri samt tvångs-under-ordning, när en ”ordning” kring vem som innehar ”den högsta rangen” skall etableras, som innebär en etablering av vems ”ord”, (dvs.=vems ”lag”?), som skall gälla?

Detta ”fenomen” finns kanske också överallt från det minsta pojk-lek-gäng till olika pojk-fotbollslag, samt till hela nationers arméer, och också till olika ”religions-kulturer” och deras ”talare”, dvs. deras ”profeter” och många gånger deras religionsgrundare, samt till alla övriga manliga hierarkibildningar på arbetsplatser osv.

Detta nödvändiga och oundvikliga, och för pojkar och män också logiska och begripliga ”språk” som pojkar och män använder sig av i alla former av hierarkiska ”in-ordnings-strider”, och som fungerar endast för ”pojkar och pojkar” samt ”män och män” emellan, där flickor och kvinnor med obönhörlig nödvändighet är utanför och ”icke tillhörande”, är nog också många gånger obegripligt för flickor och kvinnor.

Förmodligen liksom också många gånger flickors och kvinnors, systrars, mammors, mostrars, fastrars, farmödrars och mormödrars ”språk” sinsemellan kanske ofta är ”obegripligt”, eller ibland upplevs som ”infantilt” och därmed också som ”ologiskt”, för söner, för bröder, fäder och för äkta män….

Leave a Comment