28
okt
Seneste opdatering: 28/10-12 kl. 0123
28 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Medan EU uppför sin dödsdans med gracen hos en berusad elefant väller tiotusentals icke asylberättigade personer från västra Balkan in i Sverige och ett fåtal andra EU-länder. Sedan viseringstvånget avskaffades för Serbien och Makedonien 2009 och Albanien, Bosnien och Montenegro 2010 har sammanlagt 17 691 personer från västra Balkan sökt asyl enbart i Sverige. Serberna utgör 60 procent, och de allra flesta är romer. Inför vintern ökar nu anstormningen kraftigt. Sedan början av oktober kommer ungefär hundra personer i veckan från västra Balkan. De flyr från kyla, fattigdom och misär, men det utgör inga asylskäl, och nästan ingen får heller asyl. Det som pågår är ett omfattande missbruk av asylrätten, en plundring av de svenska välfärdssystemen.

I Serbien görs informationskampanjer om att alla asylsökande skickas hem igen. Men inga informationskampanjer biter på de chartrade busstransporterna och de ogrundade asylansökningarna. De romer som söker sig till EU vet numera att de inte kommer att få asyl. De reser ändå.

”Enligt rapporter från asylanläggningarna anser många av dem att det ändå är värt besväret på grund av de villkor de lever under. Bussresan till Sverige eller Tyskland gör att de får bo varmt under några veckor och får lite fickpengar när de skickas tillbaka” skriver Dagens Nyheters EU-korrespondent Henrik Brors.

Få betald semester och fixa garnityret

Att söka asyl i Sverige har blivit ett sätt att med EU:s goda minne få betald semester på svenska skattebetalares bekostnad. Människorna från västra Balkan kommer med chartrade bussar som researrangörerna tjänar stora pengar på. Som asylsökande har bussresenärerna från Balkan rätt att bli bjudna på kost, logi och övriga kostnader under den tid det tar att behandla deras ansökan. De kan också passa på att laga tänderna och anlita sjukvården för 50 kronor. Våldsbrott och egendomsbrott kan också kopplas till den fria rörligheten från västra Balkan.

De här konsekvenserna av att upphäva viseringstvånget för länderna på västra Balkan kunde vem som helst med normal intelligens ha förutsett. Bara en ideologiskt förblindad maktelit kan komma på den stupida idén att tillåta fri rörlighet mellan underutvecklade länder på Balkan och utvecklade välfärdsstater i norra Europa. Starka politiska intressen inom EU drev fram besluten om viseringsfrihet 2009 och 2010. I Europa ska vi ju vara som en enda stor familj.

”På det sättet hoppades EU-länderna knyta medborgarna i dessa länder närmare övriga Europa. För Serbiens regering var det ett viktigt steg i ambitionen att öppna landet för utländska investeringar” skriver Henrik Brors i DN.

Romer och albaner 90 procent av de asylsökande

Resultatet lät inte vänta på sig. I ständigt växande rader av chartrade bussar väller icke asylberättigade människor in i Sverige, Tyskland, Frankrike och Belgien. Sverige är extra utsatt för asylmissbruk på grund av de signaler våra politiker ger till omvärlden. Romer och albaner utgör 90 procent av de asylsökande från västra Balkan. På ett år har antalet ökat med 73 procent. Henrik Brors igen:

”Men nu verkar flera EU-regeringar ångra beslutet. De hade inte räknat med att öppnandet av gränserna skulle leda till busslaster med asylsökande från Balkanländerna.”

”Hade inte räknat med…” Man tror inte sina ögon. Naiviteten är hjärtskärande. Romer är utpräglade överlevare. Om det öppnas en dörr till fri försörjning – om än bara för några veckor eller månader – och möjligheter att fixa dyra operationer och ett nytt garnityr, varför skulle de och andra tacka nej?

Expressen försöker sig på en snyftare

Expressen försöker sig på en snyftare när visumfrihetens konsekvenser börjar visa sig 2010 och busslasterna med romer börjar välla in i Sverige.

”Vi vill stanna här. Vi har det mycket svårt i Serbien och Kosovo och där finns inget arbete” berättar romer som GT/Expressen talar med på Tjörnbro Park camping.

”De tillhör den allt större gruppen asylsökande från Balkan. De flesta av dem kommer från Serbien, Bosnien, Kosovo och Makedonien. Och många av dem saknar de skyddsskäl som krävs av asylsökande för att få uppehållstillstånd i Sverige. Det tyder på att de flesta av dem inte kommer att få stanna i Sverige. Men under tiden deras ansökningar behandlas måste de få drägliga bostäder” skriver tidningen.

Nästan ingen får asyl

De utländska investeringar som Serbien hoppades på genom visumfriheten får landet spana i stjärnorna efter. Vid sidan av Fiat är det få utländska företag som har satsat i Serbien. Landets ekonomiska kris har övergått i recession, och arbetslösheten ligger på drygt 26 procent. Den statliga industrin som var det kommunistiska Jugoslaviens ryggrad har rasat samman men inte ersatts av privata företag. Den offentliga sektorn är överdimensionerad och ineffektiv, som i alla gamla kommunistländer.

Av de tiotusental som ”flyr från fattigdom och misär” – men egendomligt nog lyckas skaka fram pengar till de organiserade bussresorna – beviljas nästan ingen asyl i Sverige. Under årets första nio månader jämfört med samma tid i fjol ökade enligt migrationsverkets statistik antalet asylansökningar från personer hemmahörande i Bosnien-Hercegovina med 352 procent. Ingen enda fick asyl. Från Albanien var ökningen 651 procent, tre procent beviljades asyl. Från Serbien ökade antalet ansökningar från en redan hög nivå med 41 procent. En procent beviljades asyl.

Politikerna tvingas medge att det finns en gräns

Samtidigt dränks Sverige i asylsökande från Syrien, som samtliga beviljas tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) i tre år. Under årets första nio månader har 4 297 syrier sökt asyl, en ökning med 928 procent jämfört med samma tid i fjol. Tumskruvarna dras åt allt hårdare på det humanitära solidariska Sverige där vi fokuserar på medmänsklighet för alla. Pressade från alla håll tvingas nu till och med svenska politiker medge att det finns en gräns för medmänskligheten. Sverige, Tyskland och fyra andra länder har i veckan krävt akuta åtgärder mot ogrundade asylansökningar från västra Balkan. Tysklands inrikesminister Hans-Peter Friedrich har krävt att visumkravet återinförs för Serbien och Makedonien.

”Vi kan inte ha en situation där platser som är avsedda för människor som flyr undan krigshärdar, framför allt Syrien nu, fylls av personer som per definition inte har där att göra för att de inte uppfyller några kriterier för att vara asylsökande, sa Sveriges migrationsminister Tobias Billström (m) inför mötet med EU:s migrations- och justitieministrar i Luxemburg i torsdags.

”Att ta bort visumtvånget var ett misstag”

I SR Studio Ett säger Tobias Billström:

”Det var ett misstag att ta bort visumtvånget. EU insåg inte vidden av de minoritetsproblem (läs: problem med romer) som finns på Balkan. Varken EU eller de här staterna hade gjort sin hemläxa. Det borde ha ställts helt andra krav på de här länderna innan visumtvånget avvecklades. Nu är det för sent, vi kan ju inte sitta här och gråta över spilld mjölk. Det brev som Sverige och fem andra länder har skrivit till EU-kommissionen är en viktig signal till de här länderna att vi inte accepterar uppenbart ogrundade asylansökningar.”

Tobias Billström och de andra migrationsministrarna vill skynda på en suspensionsklausul som gör det möjligt att tillfälligt återinföra visumtvånget för västra Balkan. Det måste dock godkännas av EU-parlamentet. Frågan ska diskuteras i ett möte med Balkanländerna i Albanien den 5 november. Frågan är om det blir en lösning under det här århundradet.

”Ökad rörlighet skapar kontakter människor emellan”

Den framstående humanisten och Europakommissionären Cecilia Malmström (fp) ger på sin blogg en fantastisk uppvisning i konsten att dansa på slak lina:

”En annan mycket komplicerad fråga handlar om visumfrihet för medborgare i länder på Västra Balkan. Att successivt lyfta visumtvånget för våra grannländer och partners är en viktig målsättning för mig. Ökad rörlighet skapar kontakter människor emellan, något som är oerhört positivt. Alla länder på Balkan, utom Kosovo, har visumfrihet med EU. Detta fungerar alldeles utmärkt i de flesta fall, men har också lett till en omfattande våg av asylsökande till bland annat Frankrike, Tyskland och Sverige från framför allt Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Detta är ett stort problem eftersom färre än 1 % av de som söker får asyl. Antalet asylsökande har ökat med 73 % jämfört med förra året. Flera länder uttryckte stor oro för utvecklingen som riskerar hela visumprocessen. Det är viktigt att länderna på Balkan gör mer för att vända trenden. Ytterst handlar det om att förbättra villkoren för romer. Den 5/11 är det ett stort ministermöte i Albanien med samtliga länder från Balkan närvarande. Då ska frågan diskuteras vidare.”

Det går alltså utmärkt att ”ställa grupp mot grupp”

Dagens Nyheter skriver i en ledare med rubriken ”Grundproblemet är misären”:

”Det kan tyckas cyniskt att resa hinder för till exempel romer att söka asyl i Sverige. Men klart är att något måste göras för att komma bort från dagens situation, där tusentals människor söker asyl, utreds och prompt skickas hem. Alternativ till visumtvång är på kort sikt att ändra asyllagarna eller att ge betydligt mer pengar till Migrationsverket. Nuvarande mottagningssystem klarar inte både flyktingströmmen från krigshärdarna och trycket från västra Balkan. Det måste trots allt prioriteras högre att erbjuda skydd åt de människor som flyr från blodbadet i Syrien och krigets Afghanistan. Sverige och EU kan inte ta emot alla människor som behandlas illa. Men vi kan ställa hårda krav på att alla människor behandlas väl.”

Det finns alltså en gräns för medmänskligheten och Sveriges ansvar. Detta är sensationellt för oss som har följt invandringsdebatten de senaste åren.

Och det går tydligen alldeles utmärkt att ”ställa grupp mot grupp”. Syrier och afghaner – mot serbiska romer. Även detta måste sägas vara sensationellt nydanande i svensk invandringsdebatt.

Ingen nackdel för Serbien att romer söker sig bort

Brevet från de sex EU-länderna har lett till starka reaktioner från länderna på Balkan. Regeringen i Serbien har haft krismöte, och premiärminister Ivica Dadic har till och med erbjudit sig att betala ersättning för de extra kostnader som de asylsökande från Serbien medför. Om visumkravet återinförs får det politiska konsekvenser för Serbien och landets politiker. Den ekonomiska krisen kommer att förvärras, och missnöjet med regeringen kommer att öka. Serbiens politiker driver naturligtvis sina egna och det egna landets intressen, och för dem är det alls ingen nackdel att några tiotusental romer söker sig ut ur landet och får sin försörjning på annat håll – tvärtom. Rätten att röra sig fritt har setts som ett steg mot medlemskap i EU, som flera av länderna på västra Balkan aspirerar på. Serbien är sedan 1 mars i år officiellt ett EU-kandidatland. Rumänien och Bulgarien stampar otåligt i kön för inträde i Schengen.

Olust i ett Europa som mår allt sämre

Vad har svenskar gemensamt med serbiska romer, förutom att de flesta av oss går på två ben? (Jag bortser här tillfälligt från det enbenta somaliska 34-åriga flyktingbarnet Hibo Abduallhi som var folkpartiledaren Jan Björklunds paradnummer i partiledardebatten för några veckor sedan.) Inte mycket, mer än att vi anförtros uppdraget att försörja några tiotusen av dem medan det överansträngda migrationsverket maler igenom deras missbruk av asylrätten.

Journalisten Richard Swartz läser en EU-rapport och noterar olusten inför en utvidgning österut i ett Europa som mår allt sämre.  Han ser ett Europa som inte längre vill sig självt. Som för första gången sedan andra världskriget tog slut tvivlar på sig som mål och handlingsprogram.

”Dagens kris handlar om Europas existens”

”Ty alla vet – eller borde veta – att dagens kris inte handlar enbart om euron utom om just Europas existens som gemenskap och något för resten av världen att ta på allvar. EU har i dagarna satt betyg på hur mogna för ett medlemskap Turkiet, Island och några stater på Balkan är. Särskilt det balkanska kapitlet är ganska dyster läsning. Mellan raderna i detta byråkratiska skriftstycke framskymtar bekymmer och just olust. Kroatien – som lovats bli medlem till juli nästa år – får bakläxa på en lång rad viktiga områden, Bosnien beskrivs indirekt som en dysfunktionell (läs: icke fungerande) stat, Serbien, Makedonien och Kosovo som stater som fortfarande låst in sig själva i nationella konflikter och sedan kastat bort nyckeln” skriver Richard Swartz.

”De sitter på läktaren och äter varm korv”

Inför EU-utvidgningen intar Sverige en särställning, menar han:

”Östutvidgningens sista anhängare tycks vara EU:s gamla Efta-flygel, alltså stater som Storbritannien eller Sverige, isolerade eller distanserade EU-medlemmar som betraktar utvidgningen som ett slags välgörande, förtunnande medicin mot varje fördjupning av gemenskapen. Den ena staten är som Hamlet i ständigt gräl med sig själv om att vara eller inte vara (medlem), den andra sitter alltsedan Erlander och Palme helst på läktaren och äter varm korv medan den som en bokhållare kommenterar matchen.”

De länder som står och stampar och väntar på att bli medlemmar ger Swartz heller inte mycket för. Vad har de att komma med? Vad har de att erbjuda?

”Hittills har östutvidgningen ägt rum mest av politiskt-ideologiska skäl och utan större hänsyn till verklig substans eller de nya medlemmarnas realistiska förutsättningar att leva upp till ett medlemskaps krav. Ingen ny medlem har behövt svara på frågan vad den skulle kunna tillföra EU. Ingen skulle heller ha kunnat göra det med så mycket mer än fraser om nya marknader och billig arbetskraft; möjligen med undantag för Polen som åtminstone kraftfullt pustat nytt liv i den europeiska retoriken.”

”EU ska lösa deras ekonomiska problem”

Och vad väntar sig de köande länderna av ett EU-medlemskap? Deras förväntningar är överdrivna, skriver Richard Swartz:

”EU ska lösa deras problem, i allt väsentligt definierade som ekonomiska. Materiella, handfasta intressen dominerar helt över idéer, kultur eller historia. Följaktligen har retoriken om gemensamma europeiska värden tonats ner – på sin höjd talas vagt om att stärka demokratin och om säkerhetspolitiska intressen. Min generation och de som är ännu äldre brukar påminna om att EU är långt mer än ekonomi: egentligen ett fredsprojekt och som sådant framgångsrikt. Men hur det på lite längre sikt ska kunna fortsätta att vara det utan gemensam försvars- och utrikespolitik är svårt att se.”

Och hur framgångsrikt har det europeiska fredsprojektet egentligen varit? Richard Swartz svarar:

”När kriget bröt ut i Jugoslavien återställdes freden först efter att USA bombade Serbien. Och vårt Europa? Europa fick nöja sig med att betala notan för den fred man inte på egen hand klarade av.”

Även som fredsprojekt är alltså EU misslyckat. Frågan är vad vi ska ha EU till, mer än som terapi för ett antal groteskt överbetalda byråkrater. Någon som har ett förlösande förslag?

Af Julia Cesar
Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Stefan K

Posted: 28 oktober 2012 - 07:30 - Svar

” EU insåg inte vidden av de minoritetsproblem som finns på Balkan. Varken EU eller de här staterna hade gjort sin hemläxa”, säger Tobias Billström.
Jag minns när man avskaffade visumtvånget från Balkanländerna. På bloggar skrev vanligt folk att Västeuropa och inte minst Sverige skulle översvämmas av zigenare, men naiva politiker bara skakade på huvudet åt dessa “främlingsfientliga” uttalanden. Vilka är då dessa politiker som med sina höga löner tar det ena märkliga beslutet efter det andra? Vilka är det som rycker i deras trådar? Vad vill de egentligen med Europa? Ser de inte alla problem som uppstått i skuggan av deras politik?
Nu väller det i Sverige in lågutbildade individer från 3:e världen som redan från dag 1 erbjuds ett uppdukat smörgåsbord av diverse bidrag och inte tusan har de intresse av att återvända till sina hemländer. Här i Sverige får de allt utan att det ställs krav, bidragen höjs så att deras vardag underlättas än mer och de prioriteras till både egna bostäder och arbeten.
I lokaltidningen SN (Södermanlands Nyheter) hade man nyligen en artikel från det nya asylboendet Jollen i Oxelösund. Här berättade en familj från Syrien som varit i Sverige några veckor, att de aldrig tänker återvända. Deras ord gäller säkerligen för samtliga de tiotusentals som årligen anländer till Sverige. Att leva ett kravlöst liv i bidragsparadiset Sverige är så mycket mer värt än att flytta hem och hjälpa till med uppbyggandet av sitt eget hemland.

  Ellenbågen

  Posted: 28 oktober 2012 - 08:03 - Svar

  Instämmer i det du skrev, men vi måste inse att Sveriges regering endast är marionetter.

  Angående EU´s invandringspolitik; studera Peter Sutherland, vilka motiv har han?

  http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=648419&epslanguage =s

   Bjovulf

   Posted: 28 oktober 2012 - 16:36 - Svar

   Ja, Peter Sutherland & co. lever forstås själva i otroligt lyx, medan de konstant ställer sina vansinniga krav om fri invandring til EU – uten krav och gränser för beteende och oavsett dom mycket alvarliga konsekvenserna
   och massiva konflikterna för dom ursprungliga europäiska folken och deres kultur och värderinger, som detta oundvikligen leder till.

   Sachs of gold: Six months after bailout costing billions, greedy bankers reward themselves with a NEW round of huge bonuses

   http://www.dailymail.co.uk/news/article-1169863/Sachs-gold-Six-months- bailout-costing-billions-greedy-bankers-reward-NEW-round-bonuses.html

   [ Han verkar ju inte direkt vara nötlidande själv – så fet och krävande som har är, skulla man troligen kunna hålla en hel neger-by i Afrika på gång ( rulla ner för bild 😀 ). ]

   Chairman of Goldman Sachs International and of British Petroleum, Peter Sutherland is said to be worth at least £150million. [!!!]

   He also serves as a non-executive director of the Royal Bank of Scotland – on the committee blamed for allowing the former chief executive Sir Fred Goodwin to walk away with a £703,000-a-year pension. [!!!]

   Mr Sutherland is also a committed Europhile [!!!], and served as a European Commissioner from 1985 to 1989.

   He joined Goldman in 1995. Four years later, its flotation earned him some £100million. [!!!]

   After serving as a European Commissioner, he became director-general of the General Agreement on Tariffs and Trade, now the World Trade Organisation.

   Married with three children, he has a £2.7million home in Kensington in London and a second home in one of the most exclusive streets in Dublin. [!!!]

   He also has a holiday home in southern Spain, where his wife is from.

  Anonym

  Posted: 28 oktober 2012 - 09:06 - Svar

  Stefan K: …”Vad vill de egentligen med Europa? Ser de inte alla problem som uppstått i skuggan av deras politik?”

  MAJORITETSBEFOLKNINGARNA I EUROPAS NATIONALSTATER PRESSAS FRÅN TVÅ HÅLL?

  Att tillhöra en MAJORITETS – befolkning, (i Europa), medför tydligen en slags automatisk RISK?

  En risk för att STÄMPLAS som potentiell – hatare-, (- rasist-, – diskriminerare -, -främlingsfientlig -, et cetera), mot alla slags MINORITETER, (om dessa ursprungsmedborgare har kritiska åsikter, dvs. tveksamheter och kritiska synpunkter kring den förda invandringspolitiken)?

  Att tillhöra en MINORITETS – grupp inom dessa nationalstater, även om man samtidigt tillhör en världsomspännande religion, t ex islam, men också kristendom och judendom, eller tillhör en folkgrupp som är miljardstor, kineser, eller omfattas av en världsomspännande politisk åskådning, som man identifierar sig själv med, t ex kommunism, eller liberalism, osv., så betraktas dessa grupper ändå som just MINORITETSGRUPPER i förhållande till t ex den svenska MAJORITETSBEFOLKNINGEN, vilket medför en slags automatisk RISKFRIHET för dessa minoritetsgrupper?

  Som tillhörande en MINORITESGRUPP inom majoritetsnationen, riskerar man aldrig att själv antas kunna vara en – hatare -, (= en – främlingsfientlig -, en – rasist- eller – en – diskriminerare, eller en o- medmänsklig människa – et cetera)?

  Detta är märklig propaganda.

  I den stora, världsvida och gränsöverskridande kommunismens, tillika liberalismens, ögon, tillsammans med det internationella näringslivets och den internationella bankindustrins, och naturligtvis också med hjälp av en internationell massmedieindustris ögon, är egentligen de f.d. medborgarna i sina nationer i Europa, oavsett bakgrund, och oavsett europeisk nation, egentligen inte – medborgare – längre, (då nationerna egentligen inte längre finns?)?

  Nationerna, och deras invånare, är inte egentligen, (och får egentligen heller inte längre anse sig vara?), varken fransmän, tyskar, polacker, greker, spanjorer, ungrare, italienare, irländare, engelsmän, norrmän, danskar eller svenskar et cetera?

  Detta -fenomen – verkar alltmer gälla alla de olika – majorietsmedborgarna – i dessa (f.d.?) europeiska nationalstater, MEN detta fenomen GÄLLER INTE alla utomeuropeiska invandrade –medborgare -? Dvs. de olika minoritetsgrupperna?

  De olika MINORITETSGRUPPERNA som finns, som är både romer, turkar, somalier, kurder, ryssar, iranier, irakier, indier, samer, syrianer, judar, afrikaner, muslimer, kineser, et cetera, och vars språk och religion, musik, kultur, mat, danser och traditioner osv., anses mycket viktiga att bevara, beskydda och försvara, dessa har naturligtvis också alla, (mänskliga), rättigheter att vara – sig själva – , med sina, (stolta), identifieringar till sina ursprungsnationer eller olika religionskulturella traditioner osv., UTAN att de för den sakens skull antas kunna vara varken -hatare -, – främlingsfientliga – , eller – rasistiska – , eftersom de tillhör –minoritetsgrupper – .?

  Ursprungsinvånarna och de olika majoritetsgrupperna, dvs. – fransmännen, tyskarna, polackerna, danskarna, svenskarna, et cetera, bör dock absolut inte benämna sig själva som varande just det, (dvs. – fransmän, greker, tyskar, danskar, svenskar – för vad är – franskt, tyskt, grekiskt, svenskt, danskt, et cetera?). Ej heller bör majoritetsgrupperna vilja försöka hävda eller försvara sina språk, sin musik, sina kulturer, sina traditioner eller sina ideal, för då kan de genast och med en slags automatik antas vara – inskränkta – , – intoleranta – , samt – främlingsskygga och mer eller mindre automatiskt också antas kunna misstänkas för att egentligen vara – främlingsfientliga -, samt naturligtvis också – rasistiska -, dvs. egentligen – onda och illvilliga -, enbart för den sakens skull.

  Detta antas vara en verklighet, med lika stor självklar automatik som alla de utomeuropeiska folkgrupperna, – dvs. minoritetsgrupperna –, inte alls antas kunna vara det. Detta enbart därför att de är just minoritetsgrupper.

  Minoritetsgrupper antas endast kunna UTSÄTTAS för s.k. främlingsfientlighet, rasism och diskriminering, av majoritetsgrupper.

  Själva antas alla dessa olika – minoritetsgrupper – automatiskt vara i total och fullkomlig avsaknad av den allra minsta främlingsfientlighet, rasism , intolerans , illvillighet eller hat.

  Denna (- hat -?), -propaganda från det etablerade politiska rummet, samt från det etablerade massmedierummet, och också från dessa – minoritetsgrupper -, mot olika ursprungsbefolkningsmajoriteter i de Europeiska nationalstaterna, beror endast på att ursprungsbefolkningarna fortfarande är i just i – MAJORTET?

  Kanske skulle dessa – majoritetsgrupperingar – i värsta fall kunna börja inbilla sig själva att deras (f.d.) nationer fortfarande finns, och att dessa nationer fortfarande är deras – HEMLÄNDER – ?

  MEN DETTA VILL ABSOLUT INTE det internationella näringslivet, eller den internationella bankindustrin, eller internationell massmedia, och därmed heller inte det politiska etablissemanget, och kanske heller inte en ganska stor andel av medborgarna, som gärna tycker och anser som etablissemanget vill att de skall tycka.

  En Ny Nationsbildning av Europas gamla nationalstater, KRÄVER att dessa nationers ursprungsinvånare vänjer sig av med sina identifieringar till sina nationer, (och kanske mer eller mindre lär sig att misstro de etablerade politikerna där)?

  De som vill att Europa bildar en FEDERATION, och därmed en ny statsbildning finns både på höger och vänstersidan i politiken, och också bland många invandrare, samt även bland ursprungsinvånarna själva som delar antingen den liberala eller den kommunistiska politiken, och också idén med ett nytt, federalt Europa.

  Till den poltiken hör förmodligen att människor skall vänjas vid att i dessa internationella sfärers ögon ses endast som konsumenter, löntagare, låntagare och skattebetalare och absolut egentligen som ingenting annat, och framför allt inte identifiera sig med – sina gamla nationer….

  Nationernas ursprungsinvånare skall vänja sig av med att identifiera sig själva till sina nationer, därför att de europeiska nationerna inte längre finns som nationer, utan mer egentligen som – företag?

  I dessa f.d. Europeiska nationalstater, med olika europeiska ursprungsfolk, inklusive alla andra, riktiga folk, (dvs. utomeuropeiska folk), med rättigheter att identifiera sig själva som just det de är, där dessa nationer nu alltså istället är – företag – , ses människor av ett multinationellt näringsliv, bankindustri och massmedieindustri, först och främst som – konsumenter – , och egentligen kanske t.o.m. mer som – komponenter – , eller – moduler -, eller – element – i – företagsdriften -, istället för medborgare..

  Tuffare tag kommer framöver?

  För att – företagen – , (dvs. de f.d. nationerna), skall gå med – vinst -, så kommer det förmodligen att krävas av konsumenterna, löntagarna, låntagarna och skattebetalarna att de ser till att vara – vinstinbringande – för – företagen – som helhet?

  Om konsumenterna, löntagarna, låntagarna och skattebetalarna i det internationella näringslivets, den internationella politiska unionens och den internationella bankindustrins samt den internationella massmedians ögon, ses eller upplevs som – icke – vinstdrivande – komponenter, – moduler – eller – element, och därmed som kostsamma utgifter för – företaget – , så kommer förmodligen dessa – icke vinstdrivande – komponenter -, – moduler – eller – element -, (dvs. –medborgare -?), att sägas upp- från – företaget – , eller övertalas, (med hjälp av lock och pock, och press och stress, och med hjälp av propaganda av allehanda slag, t ex självmordshjälp?), att själva så att säga välja att – säga upp sig själva – från -företaget -? Allt för att därmed se till att – företaget – som helhet kan öka sina vinster…?

  Och mitt i allt detta finns det starka krafter och viljor, med stora resurser, som vill samla olika slags -invandringskritiska – grupper, (från – främst majoritetsbefolkningarna), till att FOKUSERA sin kritik mot invandringspolitiken först och främst mot islam och muslimska invandrare …

  På olika sätt vill de som propagerar mot islam och – islamism -, (SOM OM muslimer SJÄLVA tillåtit sig att etablera sig i de Europeiska nationalstaterna, och som om dessa SJÄLVA gett SIG SJÄLVA uppehållstillstånd, samt SJÄLVA gett sig bidragsförmåner av olika slag i de europeiska nationalstaterna, (Sverige inte minst…)), och verkligen försöka att dirigera de olika invandringskritikerna som finns inom de europeiska nationalstaterna, till att formera sin kritik mot just islam och muslimer.

  Den invandrings – POLITIK som förts och förs, är nog i mångt och mycket just UNDERSTÖDD av just de internationella viljor som finns främst inom ett internationellt näringsliv, internationell bankindustri, samt internationell massmedieindustri, och som också finns företrädd bland de politiska partierna inom främst både alliansen, vänstern, miljöpartiet och socialdemokraterna, av vilka alla vill se en politisk nedmontering av Europas gamla nationalstater, till förmån för en Ny Nationsbildning i Europa.

  Denna politik har stöd av en majoritet av de röstande befolkningarna, eftersom t ex Sverige röstar till 90 % på dessa partier.

  Partierna verkar också ha stora ekonomiska resurser att kunna FÖRMEDLA sin politik, både inom partierna själva och också inom etablerad massmedia, och även inom s.k. underhållningsmedia.

  Man kan se att – islam -, och – muslimer -, samtidigt verkar bli ETT VERKTYG för det övergripande – projektet att kunna samla de gamla europeiska nationalstaterna till en ny nationsbildning?

  Det är uppenbarligen ett projekt som stöds från en mängd olika just internationellt verkande grupperingar och intressen, och även av islam och muslimer själva? Muslimer ser sig som just internationella medborgare vilka inte ser på – nationalstater – i Europa, som några slags egentliga – gränser – av något slag, då ju deras -islam – går utöver nationsgränser, precis som t ex också judendom och kristendom gör.

  Bland dessa internationellt verkande viljor, av olika slag, verkar man inte ha NÅGONTING ALLS EMOT OM det inom de gamla europeiska nationalstaterna utvecklar sig motsättningar, bråk på olika nivåer, typ konflikter och missförstånd, och kanske t.o.m. inbördeskrigsaktiga motsättningar.

  Dessa konflikter kan i vissa fall istället i förlängningen anses BIDRA till att nationerna nedmonteras som självständiga nationer.

  Det verkar finnas viljor, som med hjälp av diverse aktörer, propagandister, tankesmedjor och agenter, verkligen vill se till att ÖKADE MOTSÄTTNINGAR kan utveckla sig inom dessa -gamla – nationalstater, därför att det tjänar i slutänden möjligheterna att just kunna nedmontera dem, till förmån för en större nationsbildning.

  Man vill ÖKA kritiken mot islam- och muslimer, för att man anser, (och kanske med rätta, vem vet…), att den religionen har för stora – ambitioner – vad gäller – samhällsordning. Den verkar också ha inom sig ideal som anses GÅ EMOT den fria marknadens frihet?

  Den fria marknaden vill inte ha några begränsningar för sina möjligheter att kunna nå och påverka konsumenternas, löntagarnas, låntagarnas och skattebetalarnas – fria konsumtionsval, vilket de anser i sin tur blir ett hinder för just den fria marknadens möjligheter att kunna öka sin försäljning av varor, och den anser att det är en begränsning av -YTTRANDEFRIHETEN.

  Islam och ortodoxa muslimer anses alltså vilja gå emot det fria näringslivets friheter att fritt kunna verka, med vilken reklam som helst i det – offentliga rummet?

  Islam anses inte vilja tillåta vilka konstnärliga uttryck som helst i samma offentliga rum, där då olika konstnärliga verk, i filmer och reklam av olika slag, skall ha fritt tillträde till konsumenterna, oavsett hur demoraliserande, kränkande, förlöjligande, hånfull, förolämpande, perverterad, förvriden eller degenererande den än är mot vilka grupper av människor som helst, och mot vilka religioner som helst osv. Begränsningar av marknadens yttrandefrihet anses då av det fria näringslivet som ett HOT mot – yttrandefriheten – samt anses vara att vilja avkräva – censur – av denna – fria marknad -, och det anses som en begränsning av, eller hot mot – yttrandefriheterna.

  De som kanske kan uppleva sig sitta lite i kläm mellan dessa olika internationella viljor, allstå mellan ett internationellt verkande näringsliv som vill ha oinskränkta möjligheter till det offentliga rummet, och ett konservativt islam, som motsätter sig en totalt fri marknadsföring, där näringslivet – fritt få lov uttrycka sig själv, också på ett anstötligt, vulgärt, sårande sätt, eller med krigsfilmer, våldsfilmer, sexfilmer osv., i det offentliga rummet, (som också på en internationell nivå mer eller mindre – slåss – med varandra?), är kanske då de grupper från ursprungsbefolkningarna i Europas nationalstater som eventuellt är kritiska till en alltför stor invandring av vilken sort det än vara må, och som kanske inte är fokuserade på samma sätt mot just islam, eller muslimer, och som heller inte är så intresserade av nedmonteringen av nationalstaterna.

  MAJORITETSBEFOLKNINGARNA får INTE kritisera invandringspolitiken, för då riskerar de att bli beskrivna som onda, elaka, dumma, snåla, egoistiska, intoleranta, fula, korkade, insnöade, osolidariska, främlingsfientliga och rasistiska av både invandrare och av massmedia, samt av etablerade politiska partier.

  Invandringskritikerna i de europeiska nationalstaterna beskrivs som att de i princip endast väntar på tillfälligheter och möjligheter att kunna bygga avlivningsläger och börja skicka oskyldiga, goda, snälla, o- egoistiska, generösa, toleranta, förståndiga, vackra, intelligenta, oförargliga och framför allt kloka människor in i en avlivningsindustri, eller in i något slags slavläger, som i princip är samma sak som en avlivningsindustri…

  Genom att ständigt åberopa andra världskrigets krigiska och mordiska händelser och associera dessa till dem som eventuellt har kritiska synpunkter på invandringspolitiken, så har denna propaganda relativt effektivt kunnat hindra dessa invandringskritiska synpunkter från att sprida sig till alltför stora andelar av befolkningarna.

  Därför befinner sig de ursprungsinvånare som vill kritisera en förd invandringspolitik till sina forna nationalstater, i en situation där de är pressade från TVÅ håll?

  Dessa TVÅ håll är dels det officiella etablissemangets håll, som har ca 80 -90 % av medborgarnas röster och som därmed har MANDAT att driva den politik som de driver, med hjälp av propagandistisk etablerad massmedia, och dels den invandringskritiska formation, som vill fokusera sin kritik mot islam och på muslimsk invandring, men som samtidigt ändå är för – en stor invandring.

  Etablerade massmedia anser sig själv med en självklar automatik befinna sig vara på den goda sidan, och anser sig vara i besittning av allt gott och allt som är i kontrast till allt ont, dvs. – alla rasister -, som är det epitet man kletat ned sina politiska kontrahenter med….

  Det finns grupper som är kritiska till invandringspolitiken och som tycker, tror, anser och anar, att invandringen är för stor, för omfattande, för felaktigt utformad osv., och som menar att invandringspolitiken som helhet riskerar att bli en för övermäktig och för svårhanterlig problematik för nationen som helhet, både för ursprungsbefolkningen men också för invandrarna, och som egentligen inte vill att deras nationalstater skall nedmonteras till förmån för ett federalt Europa.

  De andra invandringskritiska grupperingarna, som faktiskt OCKSÅ (tillsammans med etablerade politiska partier och massmedia), har som mål att arbeta FÖR en större politisk sammanslutning i Europa, och som alltså egentligen befinner sig i SAMKLANG med de internationella näringslivsviljor som också vill detta, samlar sin kritik mot islam och vill motarbeta islamskt inflytande över – just näringslivets och marknadens oinskränkta och fria – yttrandefrihet – för att kunna påverka konsumenterna, löntagarna, låntagarna och skattebetalarna med sin – reklam – , (som också i mångt och mycket påverkar människors sinnen och tänkanden väldigt mycket.)

  Dessa islamkritiska grupperingar uttalar kritik mot de etablerade partierna, och mot en etablerad massmedia som förespråkar invandring av muslimer, men dessa motståndsgrupper är alltså samtidigt FÖR NEDMONTERINGEN AV NATIONERNA till förmån för en större politisk sammanslutning, dvs., för En ny Nationsbildning av de gamla europeiska nationalstaterna.

  Därför kan man säga att dessa grupperingar HJÄLPER detta överstatliga Europeiska projekt, MEN FRÅN den invandringskritiska sidan genom att hjälpa till att skapa ökade motsättningar inom nationerna, och genom att rikta sin kritik främst mot muslimer och islam.

  Invandringskritiska grupper blir utsatta för påtryckningar och propaganda både från etablerad massmedia och etablerade politiska partier, och också från de grupperingar som säger sig vara kritisk till invandringspolitiken, men som främst riktar sin kritik mot att islam flyttar fram sina positioner och krav, och som samtidigt INTE har någonting emot att själva nationalstaten nedmonteras till förmån för en ny politisk statsbildning i Europa.

  Dessa invandringskritiska grupperingar befinner sig då i själva verket i samklang med det internationella näringslivets viljor, och också med många etablerade politikers viljor, med internationell bankindustris viljor, samt också med den etablerade och internationell massmedians viljor, när det gäller bildandet av en ny politisk federal Nation i Europa.

   Bergfast

   Posted: 28 oktober 2012 - 19:11 - Svar

   Oavsiktlig dubbel postning nedan, (då denna text ej registrerades).

   PO Smith

   Posted: 3 november 2012 - 13:19 - Svar

   Till anonym!
   Mycket bra skrivet, men jag kan ju inte veta om det var Julia själv som skrev 🙂
   Hur som helst, om det nu inte var så, så är du en Julia nr.2.
   De här tankarna/misstankarna har jag under några, år burit på själv, men inte kommit mig för att sätta på pränt. Nu har du gjort det och jag tackar dig för det.
   Egentligen så skulle den här texten sättas ut i DN och SVD mm. dvs. om de skulle ta in den.
   Det vore ju, i alla fall, inte fel med ett försök. Det kan ju inte bli mer än nej !
   Vad säger du??

   Skriv mer, du är en klarsynt skribent!

   All heder!!

  Marit

  Posted: 28 oktober 2012 - 15:17 - Svar

  Takk Julia for enda en strålende krønika ! Og det hele blir desto mere groteskt når Nobels Fredspris blir tildelt konkursboet EU !
  Og Norge er ikke engang medlem. Nobels Fredspris blir misbrukt. Og man skjems av å være norsk !

Tant_Karin

Posted: 28 oktober 2012 - 07:54 - Svar

Läste ett mycket intressant inlägg i euroobserver
http://euobserver.com/opinion/117978
Bl a nämns här att deklarera länder som ”Safe countries of origin” för att möjliggöra en mycket snabb process när man söker asyl. Det sägs också att Österrike deklarerat alla Balkanstater som safe countries of origin och avgör sådana ärenden inom en vecka. Om Österrike kan och även Nederländerna varför kan inte Sverige?

  Rune

  Posted: 28 oktober 2012 - 08:03 - Svar

  ”Safe countries of origin”
  Vad betyder denna fras? Och vad innebär den?

   Rita

   Posted: 28 oktober 2012 - 10:31 - Svar

   “Safe countries of origin” innebär att de länderna räknas som “säkra zoner”, inte i krig, personer som söker asyl från sådana länder har i de flesta fall inga asylskäl. I tex Holland och Österrike processas deras ärenden så snabbt som på en vecka.

   Från artikeln:
   “Under EU asylum legislation, claims from citizens originating in safe countries of origin can be prioritised and dealt with under an accelerated procedure, as is the case in Austria today.
   In 1997, EU member states negotiated a protocol to the Amsterdam Treaty under which they agreed to treat each other as safe countries of origin.”

    Rune

    Posted: 28 oktober 2012 - 15:02 -

    Tack för klargörandet! Engelska är ju inte mitt språk.

Robin Shadowes

Posted: 28 oktober 2012 - 08:03 - Svar

Att TUT gäller i hela 3 år är inget mindre en ren skär galenskap. På 3 år hinner man lätt med att både gifta sig och få barn. Därmed har man fått “anknytning till Sverige” som det heter på kansli-svenska. Följdaktligen finns det ingenting som heter TUT mer än på papperet, eftersom detta automatiskt kommer omvandlas till PUT i säkert minst 90% av fallen.

Bernt

Posted: 28 oktober 2012 - 08:59 - Svar

I en intervju i dagens Hbl är nog presidenten Niinistö på rätt spår med begreppet “en felaktig uppfattning om en överlägsen europeisk identitet”. Artikeln är avkortad på nätet: hbl.fi/nyheter/2012-10-28/presidenten-manar-till-europeisk-odmjokhet

Arvid Falk

Posted: 28 oktober 2012 - 10:26 - Svar

Tack Julia, för en som vanligt utmärkt söndagskrönika!

—–
A propos EUs östutvidgning. Richard Swartz skriver:

“Hittills har östutvidgningen ägt rum mest av politiskt-ideologiska skäl” och han fördjupar sig inte närmare i vilka dessa politiskt-ideologiska skäl är.

Men somliga förespråkare för en utvidgning av EU förespråkar detta av en anledning, som det sällan talas om, nämligen förhoppningen om att ett geografiskt större EU skall utgöra en bromskloss mot skapandet av en federal superstat i den omfattning som främst Frankrike och Benelux eftersträvar. Richard Swartz framför detta lite inlindat när han skriver, att utvidgningen ses av vissa länder som “ett slags välgörande, förtunnande medicin mot varje fördjupning av gemenskapen”.

Vidga (broaden/widen) EU – inte fördjupa (deepen) EU har länge varit t.ex. Storbritanniens taktik för att försvåra bygget av superstaten.

Det här är en artikel från 2004, där den beskrivande inledningen är läsvärd. (Perspektivet i artikelns analys är i övrigt knappast gemene europeiske mans för att uttrycka sig milt.)

“For years, the European Union has tried to widen and deepen in parallel. But since the Treaty of Maastricht took effect in 1992, the deepening process has stumbled, puttering ahead with the Amsterdam and Nice treaties, but making little real progress. The widening process, however, is moving ahead briskly. On May 1, 2004, ten new countries joined the EU, completing the Union’s most significant expansion since its foundation in 1957.

But this dramatic expansion is not enough. The shock of enlargement has not yet subsided, and already new enlargement rounds are being sketched out: the next probably in 2007 bringing in Bulgaria, Romania and Croatia; one in about 2010 that will try to cope with the Balkans; and another in perhaps 2013 that will tackle the difficult task of Turkey. Meanwhile, the list of countries seeking accession keeps getting longer. Countries like Ukraine, Belarus and Moldova [och Georgien, min kommentar] are waiting in the East, while Morocco and others wait in the South.

The EU will therefore have to quickly work out the tensions between wider enlargement and deeper integration. To put it simply, the enlarged EU has to answer the question of whether it can be a political union after this and subsequent enlargements.”

http://www.brookings.edu/fp/cuse/analysis/guerot20040601.pdf

Det är denna “tension” mellan “wider enlargement and deeper integration” som brittiska regeringar har hoppats (och hoppas) ska bli alltför svårhanterlig. Måhända var inflödet av romer en (åtminstone av britterna) förutsedd käpp i hjulet? Storbritannien, Irland och Danmark har kvar sitt visumtvång…

—–

I SR (Studio Ett) säger journalisten Susanne Palme (obs! det sägs inte av Tomas Billström) kl. 2.26:

“Inför dagens möte med EUs migrationsministrar i Luxenburg skrev Sverige och fem andra länder ett brev till EU-kommissionen, där man krävde att den här frågan tas upp ”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=53235 14

Är Sverige verkligen ett av de sex brevskrivande länderna??

Den 15 okt skriver euobserver.com:

“Ahead of next week’s meeting of EU home affairs ministers, Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg and the Netherlands sent a letter to the European Commission asserting that thousands of people from the former Yugoslavia were delaying the system by claiming asylum with fake passports”.

http://euobserver.com/justice/117869

Sverige nämns inte alltså inte.

Svenska journalisters modus operandi är som regel att vilseleda läsarna, lyssnarna och tittarna utan direkta lögner – men svenska journalister drar sig ingalunda för att ljuga.

tant45

Posted: 28 oktober 2012 - 10:30 - Svar

“Medan EU uppför sin dödsdans med gracen hos en berusad elefant……..” Strålande beskrivning, man behöver bara se hur de övriga EU-parlamentarikerna uppför sig när NIGEL FARAGE talar, de ignorerar honom, gäspar, knapprar på sin mobil och visar NOLL RESPEKT-ändå har han haft rätt på varenda punkt. Varför skall vi då betala för dessa oduglingar? Varför skall vi fortsätta och betala för dessa inkompetenta bluffmakare som inte åstadkommit något bra för Europa-tvärtom har de FÖRSTÖRT Europa. FÖRSTÖRT!!!! Det Europa jag minns, var ett stolt Europa med vackra trädgårdar, underbar konst och arkitektur. Pittoreska gränder och mysiga caféer, det fanns liv, det fanns glädje, det fanns framtidstro, det jag ser idag är ett förfallet Europa på många plan.

Det Europa jag minns var stolta självständiga nationer som hade sin egen flagga och sin egen särart, att åka genom det mångetniska Europa var en fröjd och upplevelse, att höra språken bytas vid gränsövergångarna, och smaka deras egna kulinariska rätter var spännande och intressant.

Att det skulle bli krig i Europa fanns inte i min världsbild för vart man än kom fanns det en gemensam kod: RESPEKT. Respekt,ärlighet och ett öppet intresse och sinne för de andra länderna fanns hela tiden närvarande. Jag har tågluffat i min ungdom, med norrmän, danskar, tyskar,holländare, engelsmän och amerikaner. Vi upplevde en glädje, frihet och styrka tillsammans.

Vi utbytte tankar, åsikter, drömmar och framtidsplaner. Vi filosoferade och älskade livet. Vad har hänt idag?
Europa är inte längre det Europa jag kände. Misstänksamhet, uppgivenhet, arbetslöshet,kriminalitet, droger, våld,förfall, billiga kinesiska resaturanger, prostitution, multikulti där man hör 50 olika språk och man vet inte vad som är vad längre. Folket i Europa är frustrerat, förbannat,lurat och uppgivna. Det kommer nödrop-hela tiden, men ingen lyssnar-allra minst EU-ledarna som är långt borta från nöden.

JAG HAR ETT FÖRSLAG JULIA på vad vi ska ha EU till. Det skall bli förpassat till historien och som läsning hur man lyckas förstöra suveräna nationer på några år och skapa krig där verklig fred fanns tidigare. Det skall bli ett skräckexempel hur man genom humanitär invandring lyckas ödelägga en kontinent och skapa kaos.

DET FINNS BARA ETT FÖRLÖSANDE FÖRSLAG: DRA UR PROPPEN!!!!!

  Bergfast

  Posted: 28 oktober 2012 - 10:37 - Svar

  Stefan K, (och även Tant45): …”Vad vill de egentligen med Europa? Ser de inte alla problem som uppstått i skuggan av deras politik?”

  MAJORITETSBEFOLKNINGARNA I EUROPAS NATIONALSTATER PRESSAS FRÅN TVÅ HÅLL?
  Att tillhöra en MAJORITETS – befolkning, (i Europa), medför tydligen en slags automatisk RISK?
  En risk för att STÄMPLAS som potentiell – hatare-, (- rasist-, – diskriminerare -, -främlingsfientlig -, et cetera), mot alla slags MINORITETER, (om dessa ursprungsmedborgare har kritiska åsikter, dvs. tveksamheter och kritiska synpunkter kring den förda invandringspolitiken)?
  Att tillhöra en MINORITETS – grupp inom dessa nationalstater, även om man samtidigt tillhör en världsomspännande religion, t ex islam, men också kristendom och judendom, eller tillhör en folkgrupp som är miljardstor, kineser, eller omfattas av en världsomspännande politisk åskådning, som man identifierar sig själv med, t ex kommunism, eller liberalism, osv., så betraktas dessa grupper ändå som just MINORITETSGRUPPER i förhållande till t ex den svenska MAJORITETSBEFOLKNINGEN, vilket medför en slags automatisk RISKFRIHET för dessa minoritetsgrupper?
  Som tillhörande en MINORITESGRUPP inom majoritetsnationen, riskerar man aldrig att själv antas kunna vara en – hatare -, (= en – främlingsfientlig -, en – rasist- eller – en – diskriminerare, eller en o- medmänsklig människa – et cetera)?
  Detta är märklig propaganda.
  I den stora, världsvida och gränsöverskridande kommunismens, tillika liberalismens, ögon, tillsammans med det internationella näringslivets och den internationella bankindustrins, och naturligtvis också med hjälp av en internationell massmedieindustris ögon, är egentligen de f.d. medborgarna i sina nationer i Europa, oavsett bakgrund, och oavsett europeisk nation, egentligen inte – medborgare – längre, (då nationerna egentligen inte längre finns?)?
  Nationerna, och deras invånare, är inte egentligen, (och får egentligen heller inte längre anse sig vara?), varken fransmän, tyskar, polacker, greker, spanjorer, ungrare, italienare, irländare, engelsmän, norrmän, danskar eller svenskar et cetera?
  Detta -fenomen – verkar alltmer gälla alla de olika – majorietsmedborgarna – i dessa (f.d.?) europeiska nationalstater, MEN detta fenomen GÄLLER INTE alla utomeuropeiska invandrade –medborgare -? Dvs. de olika minoritetsgrupperna?
  De olika MINORITETSGRUPPERNA som finns, som är både romer, turkar, somalier, kurder, ryssar, iranier, irakier, indier, samer, syrianer, judar, afrikaner, muslimer, kineser, et cetera, och vars språk och religion, musik, kultur, mat, danser och traditioner osv., anses mycket viktiga att bevara, beskydda och försvara, dessa har naturligtvis också alla, (mänskliga), rättigheter att vara – sig själva – , med sina, (stolta), identifieringar till sina ursprungsnationer eller olika religionskulturella traditioner osv., UTAN att de för den sakens skull antas kunna vara varken -hatare -, – främlingsfientliga – , eller – rasistiska – , eftersom de tillhör –minoritetsgrupper – .?
  Ursprungsinvånarna och de olika majoritetsgrupperna, dvs. – fransmännen, tyskarna, polackerna, danskarna, svenskarna, et cetera, bör dock absolut inte benämna sig själva som varande just det, (dvs. – fransmän, greker, tyskar, danskar, svenskar – för vad är – franskt, tyskt, grekiskt, svenskt, danskt, et cetera?). Ej heller bör majoritetsgrupperna vilja försöka hävda eller försvara sina språk, sin musik, sina kulturer, sina traditioner eller sina ideal, för då kan de genast och med en slags automatik antas vara – inskränkta – , – intoleranta – , samt – främlingsskygga och mer eller mindre automatiskt också antas kunna misstänkas för att egentligen vara – främlingsfientliga -, samt naturligtvis också – rasistiska -, dvs. egentligen – onda och illvilliga -, enbart för den sakens skull.
  Detta antas vara en verklighet, med lika stor självklar automatik som alla de utomeuropeiska folkgrupperna, – dvs. minoritetsgrupperna –, inte alls antas kunna vara det. Detta enbart därför att de är just minoritetsgrupper.
  Minoritetsgrupper antas endast kunna UTSÄTTAS för s.k. främlingsfientlighet, rasism och diskriminering, av majoritetsgrupper.
  Själva antas alla dessa olika – minoritetsgrupper – automatiskt vara i total och fullkomlig avsaknad av den allra minsta främlingsfientlighet, rasism , intolerans , illvillighet eller hat.
  Denna (- hat -?), -propaganda från det etablerade politiska rummet, samt från det etablerade massmedierummet, och också från dessa – minoritetsgrupper -, mot olika ursprungsbefolkningsmajoriteter i de Europeiska nationalstaterna, beror endast på att ursprungsbefolkningarna fortfarande är i just i – MAJORTET?
  Kanske skulle dessa – majoritetsgrupperingar – i värsta fall kunna börja inbilla sig själva att deras (f.d.) nationer fortfarande finns, och att dessa nationer fortfarande är deras – HEMLÄNDER – ?
  MEN DETTA VILL ABSOLUT INTE det internationella näringslivet, eller den internationella bankindustrin, eller internationell massmedia, och därmed heller inte det politiska etablissemanget, och kanske heller inte en ganska stor andel av medborgarna, som gärna tycker och anser som etablissemanget vill att de skall tycka.
  En Ny Nationsbildning av Europas gamla nationalstater, KRÄVER att dessa nationers ursprungsinvånare vänjer sig av med sina identifieringar till sina nationer, (och kanske mer eller mindre lär sig att misstro de etablerade politikerna där)?
  De som vill att Europa bildar en FEDERATION, och därmed en ny statsbildning finns både på höger och vänstersidan i politiken, och också bland många invandrare, samt även bland ursprungsinvånarna själva som delar antingen den liberala eller den kommunistiska politiken, och också idén med ett nytt, federalt Europa.
  Till den poltiken hör förmodligen att människor skall vänjas vid att i dessa internationella sfärers ögon ses endast som konsumenter, löntagare, låntagare och skattebetalare och absolut egentligen som ingenting annat, och framför allt inte identifiera sig med – sina gamla nationer….
  Nationernas ursprungsinvånare skall vänja sig av med att identifiera sig själva till sina nationer, därför att de europeiska nationerna inte längre finns som nationer, utan mer egentligen som – företag?
  I dessa f.d. Europeiska nationalstater, med olika europeiska ursprungsfolk, inklusive alla andra, riktiga folk, (dvs. utomeuropeiska folk), med rättigheter att identifiera sig själva som just det de är, där dessa nationer nu alltså istället är – företag – , ses människor av ett multinationellt näringsliv, bankindustri och massmedieindustri, först och främst som – konsumenter – , och egentligen kanske t.o.m. mer som – komponenter – , eller – moduler -, eller – element – i – företagsdriften -, istället för medborgare..
  Tuffare tag kommer framöver?
  För att – företagen – , (dvs. de f.d. nationerna), skall gå med – vinst -, så kommer det förmodligen att krävas av konsumenterna, löntagarna, låntagarna och skattebetalarna att de ser till att vara – vinstinbringande – för – företagen – som helhet?
  Om konsumenterna, löntagarna, låntagarna och skattebetalarna i det internationella näringslivets, den internationella politiska unionens och den internationella bankindustrins samt den internationella massmedians ögon, ses eller upplevs som – icke – vinstdrivande – komponenter, – moduler – eller – element, och därmed som kostsamma utgifter för – företaget – , så kommer förmodligen dessa – icke vinstdrivande – komponenter -, – moduler – eller – element -, (dvs. –medborgare -?), att sägas upp- från – företaget – , eller övertalas, (med hjälp av lock och pock, och press och stress, och med hjälp av propaganda av allehanda slag, t ex självmordshjälp?), att själva så att säga välja att – säga upp sig själva – från -företaget -? Allt för att därmed se till att – företaget – som helhet kan öka sina vinster…?
  Och mitt i allt detta finns det starka krafter och viljor, med stora resurser, som vill samla olika slags -invandringskritiska – grupper, (från – främst majoritetsbefolkningarna), till att FOKUSERA sin kritik mot invandringspolitiken först och främst mot islam och muslimska invandrare …
  På olika sätt vill de som propagerar mot islam och – islamism -, (SOM OM muslimer SJÄLVA tillåtit sig att etablera sig i de Europeiska nationalstaterna, och som om dessa SJÄLVA gett SIG SJÄLVA uppehållstillstånd, samt SJÄLVA gett sig bidragsförmåner av olika slag i de europeiska nationalstaterna, (Sverige inte minst…)), och verkligen försöka att dirigera de olika invandringskritikerna som finns inom de europeiska nationalstaterna, till att formera sin kritik mot just islam och muslimer.
  Den invandrings – POLITIK som förts och förs, är nog i mångt och mycket just UNDERSTÖDD av just de internationella viljor som finns främst inom ett internationellt näringsliv, internationell bankindustri, samt internationell massmedieindustri, och som också finns företrädd bland de politiska partierna inom främst både alliansen, vänstern, miljöpartiet och socialdemokraterna, av vilka alla vill se en politisk nedmontering av Europas gamla nationalstater, till förmån för en Ny Nationsbildning i Europa.
  Denna politik har stöd av en majoritet av de röstande befolkningarna, eftersom t ex Sverige röstar till 90 % på dessa partier.
  Partierna verkar också ha stora ekonomiska resurser att kunna FÖRMEDLA sin politik, både inom partierna själva och också inom etablerad massmedia, och även inom s.k. underhållningsmedia.
  Man kan se att – islam -, och – muslimer -, samtidigt verkar bli ETT VERKTYG för det övergripande – projektet att kunna samla de gamla europeiska nationalstaterna till en ny nationsbildning?
  Det är uppenbarligen ett projekt som stöds från en mängd olika just internationellt verkande grupperingar och intressen, och även av islam och muslimer själva? Muslimer ser sig som just internationella medborgare vilka inte ser på – nationalstater – i Europa, som några slags egentliga – gränser – av något slag, då ju deras -islam – går utöver nationsgränser, precis som t ex också judendom och kristendom gör.
  Bland dessa internationellt verkande viljor, av olika slag, verkar man inte ha NÅGONTING ALLS EMOT OM det inom de gamla europeiska nationalstaterna utvecklar sig motsättningar, bråk på olika nivåer, typ konflikter och missförstånd, och kanske t.o.m. inbördeskrigsaktiga motsättningar.
  Dessa konflikter kan i vissa fall istället i förlängningen anses BIDRA till att nationerna nedmonteras som självständiga nationer.
  Det verkar finnas viljor, som med hjälp av diverse aktörer, propagandister, tankesmedjor och agenter, verkligen vill se till att ÖKADE MOTSÄTTNINGAR kan utveckla sig inom dessa -gamla – nationalstater, därför att det tjänar i slutänden möjligheterna att just kunna nedmontera dem, till förmån för en större nationsbildning.
  Man vill ÖKA kritiken mot islam- och muslimer, för att man anser, (och kanske med rätta, vem vet…), att den religionen har för stora – ambitioner – vad gäller – samhällsordning. Den verkar också ha inom sig ideal som anses GÅ EMOT den fria marknadens frihet?
  Den fria marknaden vill inte ha några begränsningar för sina möjligheter att kunna nå och påverka konsumenternas, löntagarnas, låntagarnas och skattebetalarnas – fria konsumtionsval, vilket de anser i sin tur blir ett hinder för just den fria marknadens möjligheter att kunna öka sin försäljning av varor, och den anser att det är en begränsning av -YTTRANDEFRIHETEN.
  Islam och ortodoxa muslimer anses alltså vilja gå emot det fria näringslivets friheter att fritt kunna verka, med vilken reklam som helst i det – offentliga rummet?
  Islam anses inte vilja tillåta vilka konstnärliga uttryck som helst i samma offentliga rum, där då olika konstnärliga verk, i filmer och reklam av olika slag, skall ha fritt tillträde till konsumenterna, oavsett hur demoraliserande, kränkande, förlöjligande, hånfull, förolämpande, perverterad, förvriden eller degenererande den än är mot vilka grupper av människor som helst, och mot vilka religioner som helst osv. Begränsningar av marknadens yttrandefrihet anses då av det fria näringslivet som ett HOT mot – yttrandefriheten – samt anses vara att vilja avkräva – censur – av denna – fria marknad -, och det anses som en begränsning av, eller hot mot – yttrandefriheterna.
  De som kanske kan uppleva sig sitta lite i kläm mellan dessa olika internationella viljor, allstå mellan ett internationellt verkande näringsliv som vill ha oinskränkta möjligheter till det offentliga rummet, och ett konservativt islam, som motsätter sig en totalt fri marknadsföring, där näringslivet – fritt få lov uttrycka sig själv, också på ett anstötligt, vulgärt, sårande sätt, eller med krigsfilmer, våldsfilmer, sexfilmer osv., i det offentliga rummet, (som också på en internationell nivå mer eller mindre – slåss – med varandra?), är kanske då de grupper från ursprungsbefolkningarna i Europas nationalstater som eventuellt är kritiska till en alltför stor invandring av vilken sort det än vara må, och som kanske inte är fokuserade på samma sätt mot just islam, eller muslimer, och som heller inte är så intresserade av nedmonteringen av nationalstaterna.
  MAJORITETSBEFOLKNINGARNA får INTE kritisera invandringspolitiken, för då riskerar de att bli beskrivna som onda, elaka, dumma, snåla, egoistiska, intoleranta, fula, korkade, insnöade, osolidariska, främlingsfientliga och rasistiska av både invandrare och av massmedia, samt av etablerade politiska partier.
  Invandringskritikerna i de europeiska nationalstaterna beskrivs som att de i princip endast väntar på tillfälligheter och möjligheter att kunna bygga avlivningsläger och börja skicka oskyldiga, goda, snälla, o- egoistiska, generösa, toleranta, förståndiga, vackra, intelligenta, oförargliga och framför allt kloka människor in i en avlivningsindustri, eller in i något slags slavläger, som i princip är samma sak som en avlivningsindustri…
  Genom att ständigt åberopa andra världskrigets krigiska och mordiska händelser och associera dessa till dem som eventuellt har kritiska synpunkter på invandringspolitiken, så har denna propaganda relativt effektivt kunnat hindra dessa invandringskritiska synpunkter från att sprida sig till alltför stora andelar av befolkningarna.
  Därför befinner sig de ursprungsinvånare som vill kritisera en förd invandringspolitik till sina forna nationalstater, i en situation där de är pressade från TVÅ håll?
  Dessa TVÅ håll är dels det officiella etablissemangets håll, som har ca 80 -90 % av medborgarnas röster och som därmed har MANDAT att driva den politik som de driver, med hjälp av propagandistisk etablerad massmedia, och dels den invandringskritiska formation, som vill fokusera sin kritik mot islam och på muslimsk invandring, men som samtidigt ändå är för – en stor invandring.
  Etablerade massmedia anser sig själv med en självklar automatik befinna sig vara på den goda sidan, och anser sig vara i besittning av allt gott och allt som är i kontrast till allt ont, dvs. – alla rasister -, som är det epitet man kletat ned sina politiska kontrahenter med….
  Det finns grupper som är kritiska till invandringspolitiken och som tycker, tror, anser och anar, att invandringen är för stor, för omfattande, för felaktigt utformad osv., och som menar att invandringspolitiken som helhet riskerar att bli en för övermäktig och för svårhanterlig problematik för nationen som helhet, både för ursprungsbefolkningen men också för invandrarna, och som egentligen inte vill att deras nationalstater skall nedmonteras till förmån för ett federalt Europa.
  De andra invandringskritiska grupperingarna, som faktiskt OCKSÅ (tillsammans med etablerade politiska partier och massmedia), har som mål att arbeta FÖR en större politisk sammanslutning i Europa, och som alltså egentligen befinner sig i SAMKLANG med de internationella näringslivsviljor som också vill detta, samlar sin kritik mot islam och vill motarbeta islamskt inflytande över – just näringslivets och marknadens oinskränkta och fria – yttrandefrihet – för att kunna påverka konsumenterna, löntagarna, låntagarna och skattebetalarna med sin – reklam – , (som också i mångt och mycket påverkar människors sinnen och tänkanden väldigt mycket.)
  Dessa islamkritiska grupperingar uttalar kritik mot de etablerade partierna, och mot en etablerad massmedia som förespråkar invandring av muslimer, men dessa motståndsgrupper är alltså samtidigt FÖR NEDMONTERINGEN AV NATIONERNA till förmån för en större politisk sammanslutning, dvs., för En ny Nationsbildning av de gamla europeiska nationalstaterna.
  Därför kan man säga att dessa grupperingar HJÄLPER detta överstatliga Europeiska projekt, MEN FRÅN den invandringskritiska sidan genom att hjälpa till att skapa ökade motsättningar inom nationerna, och genom att rikta sin kritik främst mot muslimer och islam.
  Invandringskritiska grupper blir utsatta för påtryckningar och propaganda både från etablerad massmedia och etablerade politiska partier, och också från de grupperingar som säger sig vara kritisk till invandringspolitiken, men som främst riktar sin kritik mot att islam flyttar fram sina positioner och krav, och som samtidigt INTE har någonting emot att själva nationalstaten nedmonteras till förmån för en ny politisk statsbildning i Europa.
  Dessa invandringskritiska grupperingar befinner sig då i själva verket i samklang med det internationella näringslivets viljor, och också med många etablerade politikers viljor, med internationell bankindustris viljor, samt också med den etablerade och internationell massmedians viljor, när det gäller bildandet av en ny politisk federal Nation i Europa.

   Bergfast

   Posted: 28 oktober 2012 - 12:19 - Svar

   Ps.

   Kanske borde danskarna, norrmännen, svenskarna, och flera andra av de europeiska ursprungsfolken, deklarera sig själva för att vara MINORITETSFOLK med MINORITETSSTATUS, dvs. med status SOM VÄRDA att FÖRSVARAS? (Vilket dessa förhållandevis små – folkstammar – faktiskt också är, i jämförelse t ex med kineser, eller araber, eller spansktalande sydamerikaner, eller andra betydligt större – folkstammar -, som innehar just minoritetsstatus i respektive europeisk nation, med en …majoritetsbefolkning, (som utsätts för….Hets?)?….

   Då skulle alltså de – nordiska folken – och deras respektive språk, traditioner och kulturer, som just MINORITETSFOLK kunna anses vara SKYDDSVÄRDA och därmed också ingå under lagen om förbud mot HETS MOT FOLKGRUPP?….

   Hmm…. det är endast en fundering……

   Ds.

    Bernt

    Posted: 29 oktober 2012 - 17:09 -

    Om europeisk identitet och white man´s burden: (Replik till Bergfast var meningen)
    Jag tolkar Niinistö så att vi i Europa uppfattar oss som överlägsna de andra sex miljarderna. Och därmed tar vi på oss denna White Man´s Burden: vi måste hjälpa de andra att bli lika bra som vi. Och det blir också ett moraliskt krav att tillåta dem att flytta till oss.
    (Det säger han inte, men så är det väl?)
    Och inte uppfattade vi Kinas frammarsch att det inte bara berodde på billig arbetskraft utan gällde på alla fronter.
    Han påstår till och med att det här tänkandet, om vår överlägsenhet, är en orsak till finanskrisen.

    Och slutklämmen: “Tvärtom försöker man göra bättre ifrån sig när man inser att också andra kan.”

   Bernt

   Posted: 28 oktober 2012 - 14:12 - Svar

   Viljor: “Invandringspolitiken är understödd av internationella viljor”, skriver du. Visst är det så, materiella vinstintressen.
   Till det kommer idealismen, “det goda”, som du skriver. Materialism och idealism samverkar alltså. Svår sits.
   Det framkommer bland annat i länken till Sutherlands och Malmströms artikel hur de blandar det där.
   Men idag har svenska yle rapporterat att Niinistö, presidenten, sagt att han inte ser behov av ökad arbetskraftinvandring till Finland, och han är ju inte den första, det sa även Hollande inför valet och Cameron, så det argumentet sviktar nu.
   Svårare verkar det vara att bemöta “det goda”, men där är också Niinistö på rätt spår: om Europas uppfattning om sin överlägsna identitet.

    Bergfast

    Posted: 28 oktober 2012 - 17:31 -

    Bernt sa:….”Svårare verkar det vara att bemöta “det goda”, men där är också Niinistö på rätt spår: om Europas uppfattning om sin överlägsna identitet.”….

    Jag läste Niinistös artikel, och fundar kring hans beskrivning kring begreppet ”The white man´s burden ”, som Niinistö menade,……skulle handla om ….Europas, och de europeiska folkens uppfattning om sig själva som bärare av en …. – överlägsen identitetsuppfattning – …..…?…

    Överlägsen vem, eller vilka, och på vilket sätt, kan man undra….

    Nej.

    Alla olika slags folk hyser nog gärna och gladeligen så goda uppfattningar om sig själva som de kan? Som en ren överlevnadsinstinkt?

    Det är heller inget fel att tillerkänna forskare, vetenskapsmän, uppfinnare och andra högpresterande personer, t ex musiker, författare, konstnärer och samhällsorganisatörer av olika slag, deras effektiva förmågor till samhällsbyggnad som i sin tur medfört framgångar i deras nationers strävanden….

    I en … – evig och obönhörligt krigisk och krigande värld – …..(?)…. som har krävt effektiva, militära tekniska uppfinningar, samt förmågor till stor militär disciplin osv., tenderar ofta de mest uppfinningsrika och de mest disciplinerade och de mest självuppoffrande, att kunna klara sig bättre än de som inte har skapat dessa effektiva organisationer, av olika anledningar…?

    …”The white man´s burden”…., handlar nog också om viljor som funnits, att ta ansvar för….. effektiviseringar… och samhälleliga upprustningar av olika slag, också i utomeuropeiska nationer, när dessa sågs lida nöd?…

    Både genom s.k. – kristen mission…, där ofta sjukvård, men också skola och undervisning sett som en viktig ingrediens, fanns nog hos många en vilja att ….hjälpa….. dem som inte verkade ha det …… lika bra….. i sina samhällen?….

    Jordbruk effektiviserades och läskunnighet ökade, sjukdomar bekämpades osv., men inte enbart detta….. tyvärr…

    Att det samtidigt förekommit oegentligheter, av främst handelsmän av olika slag, som inte alltid agerat så …rättfärdigt…. i relation till olika ursprungsbefolkningar och deras kulturer som man stött på, det är ett sorgligt kapitel……

    USA´s indianer övertalades visst att sälja stora landområden för några ynka dollar….?

    Att det har förekommit korrupta lurendrejerier inom handel av olika slag, som verkligen inte är någonting att vara ….stolt … eller yvas över….. för dem som ägnat sig åt sådant…..

    Krigande, (tävlande och konkurrens?), verkar obönhörligen kunna pågå på många olika nivåer. Det går inte att komma ifrån..….

    Det verkar delvis vara människans oundvikliga villkor…

    Bergfast

    Posted: 29 oktober 2012 - 18:06 -

    Replik till Bernt Posted: 29 October 2012 – 17:09 –

    Bernt sa: …”Jag tolkar Niinistö så att vi i Europa uppfattar oss som överlägsna de andra sex miljarderna. Och därmed tar vi på oss denna White Man´s Burden: vi måste hjälpa de andra att bli lika bra som vi.”….

    Den föreställningen, som kanske Niinistö ger uttryck för, eller som kanske Bernt tolkar att han uttrycker, kanske finns…..hos Niinistö, vem vet…. (och kanske hos Bernt också?)……

    Men denna – föreställning – om The White Man´s Burden: ..- ”Vi måste hjälpa de andra att bli lika bra som vi”…., den behöver kanske inte vara i överensstämmelse med någon slags verklighet, eller någon fundamental och oantastbar sanning….? Det är – en tolkning -, bland kanske flera…?.

    Det kan ju alltid finnas – självgoda – personligheter och karaktärer – inom alla olika slags folk, som kanske vill ge sig själva ett större värde än andra i sin omgivning ….och som kanske är bärare av en slags …självdyrkan – ….av något slag…, men sådant behöver man nog se upp med var det än visar sig,..

    Dessa fenomen kan man nog dels finna hos individer bland alla olika folk, och under olika omständigheter, men det är nog någonting som man kanske behöver hålla isär från de allmänt, godartade viljor till att kultivera – goda självförtroenden -, god självtillit och goda förtroenden – dvs. goda viljor – i ett samhälle….

    The White Man´s Burden kan nog också lika gärna ha handlat om genuina viljor hos många, (missionärer?), att helt enkelt avhjälpa påtaglig nöd i olika former, och inte så mycket annat?

    T ex påtaglig svält, påtagliga sjukdomar, och påtaglig brist på vatten, och påtaglig brist på möjligheter till skolor och utbildning et cetera, och också andra svårigheter i anslutning till dessa svårigheter?

    T ex krig osv., som många, (missionärer) just tänkte sig kunde avhjälpas genom b l.a. undervisning et cetera …..

    Att sedan …handelsmän….kanske alltid har tendenser och viljor att bedriva handel, (vilket inte i sig själv behöver vara någonting fel),…. och att också vilja göra vinster på sin handel, i olika sammanhang, det är nog kanske en annan sida av situationen..

    Dessa handelsmän kan också ha haft tendenser att inte dra sig för att exploatera alla möjligheter till ökade vinster, på ett ibland kanske hänsynslöst sätt, och kanske ibland utan betänkligheter eller hänsyn mot olika folks behov av att också kunna bevara sig själva….

    Men det är kanske ett annat kapitel….

Carl Ericsson

Posted: 28 oktober 2012 - 10:51 - Svar

Vore underbart med ett slut på EU. Gå tillbaks till en nykter inrikes politik samt en större hjälp till utsatta på plats ,inte här i Sverige.
Ett stort steg vore om SD kan starta en ny BANK i Sverige med humana lån och även ett ansvar för att följa ränteläget reproräntan. Tänk vad SEB , HB, Swedebank skulle blöda om väldigt många flyttade sina lån samt löne konton till denna nya som även kunde hålla en bättre ränta för sparkapital och även bättre kostnader för tjänste pensioner mm… listan är lång.

invandrare1957

Posted: 28 oktober 2012 - 14:12 - Svar

Tror inte riktigt någon har pejl eller kontroll på invandringen i Sverige längre. Säger bara ryssar o ryssar eller något åt det hållet. Men det gör inget säger många dom arbetar dom som är här. Är det någon som tänker på att dom sänker lönerna för hela byggsektorn. svenskar som har jobbat inom byggsektorn dom har haft väldigt bra inkomster men den tiden är nog förbi. Men det ligger nog i politikernas linje att göra Sverige till ett låglöneland det konstiga är att alla 7 vänsterpartierna verkar ligga i samma linje att sänka lönerna genom att göra Sverige till ett mångkulturellt land hungriga människor jagar bättre det är väl det de handlar om. Det är bara att inse att dom goda tiderna är förbi. En normal svensk som tjänar 25,000 kr i månaden betalar över 17,000 i skatt. Så det blir synd om alla som har köpt sitt boende i Sverige dom blir nog dom stora förlorarna med det skattetrycket så dör ju ju svensken med lika mycket i skuld som när han köpte boendet för man måste ju renovera under tiden så blir det renovering med lånade pengar. Diktaturen Sverige är ett sjukt land med dårar som styr. Media förfasar sig över att SD stiger i opinionsundersökningarna. Finns det någon framtid i Sverige i Europa på denna jord med denna politik.

Ellenbågen

Posted: 29 oktober 2012 - 07:54 - Svar

Ja, globalt sett är originalnordbor en minoritet. Vi kan kräva att vår ras och kultur bör bevaras. På längre sikt är vi utrotningshotade.
Naturligt blonda utgör 2% av jordens befolkning.

Leave a Comment