9
dec
Seneste opdatering: 9/12-12 kl. 1231
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

av Kjell Håkansson

”Allas lika värde” är ett uttryck som man hör väldigt ofta Sverige. Det är egentligen egendomligt att det hela tiden måste upprepas, eftersom det knappast finns någon som har motsatt sig principen. Uttrycket används i debatter för att avfärda meningsmotståndarens synpunkter genom att anklaga honom eller henne för att inte stå upp för principen om allas lika värde och man behöver därigenom inte ödsla tid på egentlig argumentering. Vad man alltför ofta gör är att man blandar ihop lika värde med lika rättigheter. Alla människor har nämligen inte samma rättigheter – och skall heller inte ha det.

Kan svenskar kräva att få flytta till vilket land de vill?

En genomsnittlig svensk som vill slå sig ner i det populära turistmålet Thailand skulle förmodligen få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Speciella typer av visa, tex för pensionärer som kan visa upp ett tillräckligt stort kapital finns visserligen, men att i arbetsför ålder och utan specialistkompetens permanent flytta till Thailand är svårt. (En lång lista över arbeten som utlänningar inte får ta kan ses här). Samtidigt kan en thailändsk medborgare utan vidare bo och arbeta var och hur länge han eller hon vill i Thailand. Är mitt människovärde som svensk kränkt av detta? Bryter de thailändska myndigheterna mot principen om allas lika värde? Naturligtvis inte! Alla fungerande samhällen måste ha kontroll över vilka och hur många som invandrar till deras territorier och hur sträng den kontrollen är varierar från land till land. Som svensk medborgare har jag en ovillkorlig rätt att bo i Sverige, liksom en thailändsk medborgare har rätt att bo i sitt land.

Skall hela världen få rösta i svenska riksdagsvalet?

När biskop Eva Brunne talade i Storkyrkan efter valet 2010 sa hon bland annat:

”..den rasism som säger att du inte är lika mycket värd som jag, att du inte har samma rättigheter som jag, inte är värd ett liv i frihet, och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld – det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor.”

Eva Brunne hade några dagar tidigare gått med i en demonstration där demonstranterna skanderade ”Ut med Jimmie”, men huruvida detta skulle vara värdigt en demokrati berörde hon inte i sin starkt politiserade predikan. Faktum är att Jimmie Åkesson vid tillfället lämnade Storkyrkan – gick ut alltså.

En kines eller indier är lika mycket värda som en svensk, men bor de i sina hemländer har de till skillnad från svenska medborgare bosatta i dessa länder ingen rösträtt till Sveriges riksdag (den svenske medborgarens rösträtt betingas dock av att han eller hon någon gång bott i Sverige). Eva Brunne och andra som motsätter sig att lagen gör skillnad på människor bör klargöra om man vill frånta utlandssvenskar deras rätt att poströsta eller alternativt ge alla jordens invånare rätt att rösta till Sveriges Riksdag. Vem sa tokvänster?

Skall alla ha samma rättigheter?

Principen om allas lika värde betyder heller inte att alla har samma juridiska rättigheter. Anders Breivik är förvisso lika mycket värd som Moder Theresa eller vilken fredspristagare som helst, men har genom att begå Nordens värsta våldsbrott i modern tid förverkat sin rätt till frihet. Han har därför inte samma rätt som vi andra att går runt på stan. Jag har ingen rätt att ärva Jan Helins villa i Bromma, det har däremot hans arvingar. Vi är lika mycket värda, hans arvingar och jag, men vi har i fråga om arvet inte samma rättigheter. En 19-åring är lika mycket värd som en 20-åring men har inte rätt att inköpa alkoholhaltiga drycker på Systembolaget. En 17-åring är lika mycket värd som en 18-åring men har inte rösträtt till våra folkvalda församlingar och kan heller inte skaffa körkort. Jag skulle kunna räkna upp fler exempel där olika individer inte har och heller inte bör ha samma rättigheter, men jag tror att jag har fått fram mitt budskap. Den individuella arvsrätten kan i och för sig diskuteras, men det är värt at notera att arvsrätten blev absolut i och med att arvsskatten avskaffades i Sverige 2005, alltså långt efter att det började uppfattas som rasistiskt att hävda ett folks kollektiva arvsrätt till sitt fäderneland.

Frågan är vad talet om allas lika värde egentligen kan användas till. Självklart skall alla vara lika inför lagen när det handlar om lagar som till exempel våldsbrott och egendomsbrott. Men det är sällan denna självklarhet som avses när politiker och debattörer talar om allas lika värde. Inom sjukvården råder vissa prioriteringar som faktiskt sätter principen om allas lika värde på prov, och i nödsituationer när kanske inte alla nödställda kan räddas brukar man av hävd säga ”kvinnor och barn först”. Barnet, den som har minst rättigheter i samhället värderas med andra ord högst. Människovärde och rättigheter är två helt olika saker.

Alla folk är inte lika mycket värda som flyktingmottagare

Parallellt med att den självklara principen om alla människors lika värde missbrukats till att hävda att hela världen har rätt att flytta till Sverige och ta del av svensk välfärd, har en annan mental föreställning etablerat sig i Sverige, nämligen att endast svenskar är kapabla att på ett tillfredställande sätt ta hand om tredje världens asylsökande. Ja, inte ens våra bundsförvanter inom EU duger längre som värdfolk åt u-världens migranter. Dublinkonventionen ifrågasätts mer och mer av svenska debattörer, eftersom svenskar anses vara mer humana och godhjärtade än till exempel malteser, italienare och greker.

Den intellektuella utarmningen.

En verklig debatt om den kraftigt överdimensionerade invandringen till Sverige lyser i sin frånvaro. Att man över huvud taget diskuterar om huruvida man ska ”ta debatten” eller inte säger en hel del om samhällets tillstånd. För några årtionden sedan kunde en intellektuell och livlig debatt föras om allting mellan himmel och jord; löntagarfonder, miljö, neutralitetspolitik, skattepolitik, kriminalvård etc. I den fråga som idag kommer att få absolut störst betydelse för hur morgondagens Sverige kommer att se ut förekommer ingen debatt värd namnet. I stället för att debattera väljer man att om och om igen bräka ut att alla människor är lika värda i syfte att misskreditera den som till äventyrs vill normalisera invandringen till Sverige. Erfarenheter från diktaturländer lär oss att där ingen debatt tillåts förekomma, blir den förda politiken dålig och till ordentlig skada för samhällsutvecklingen. Så ock i Sverige.

Dommermordet i Holland: Det var et rasistisk drap

Af JOOST NIEMOLLER

Oversat fra Dagelijksestandaard af Document.no

Det er fortsatt ikke lov å si det. I går hos Pauw & Witteman (to programledere i et daglig debattprogram på nederlandsk TV, overs. anm.) satt også Marcel Oost. Han er forman i SC Buitenboys, en sportsklubb fra Almere. Dette er klubben til den avdøde linjedommeren Richard Niewenhuizen, mannen som nylig ble rammet av ekstrem vold. Rett før, samme dag, opptrådte Marcel Oost også i Pownews, et TV-program på en annen kanal (VARA).

På Pownews fikk han og andre fra SC Buitenboys snakke om ”hendelsen”. To fra SC Buitenboys fortalte at saken omfattet ikke–etniske nederlendere, og det ble snakket om ”andre kulturer og annen oppdragelse”.

Det var derfor gode grunner for Pouw & Witteman å stille Marcel Oost det spørsmålet som halve Nederland satt med på dette tidspunktet. Og spørsmålet var: Var dette nok en marokkaner-relatert hendelse? Men de to programlederne mente det ikke var rett å stille spørsmålet. I hele sendingen ble det derfor bare snakket vagt om ”guttene”.

Se innslaget fra VARA her. Dette innslaget fant dermed sted etter at det underliggende spørsmålet hadde kommet opp tidligere på Pownews. Her er innslaget fra Pownews (etter 2 min).

Og selvsagt, redaksjonen til Paul & Witteman ser på Pownews!

Gutter! (nederlandsk uttrykk som angir oppgitthet, overs. anm.) Det er jammen noe her med disse guttene (ordspill, overs. anm.).

I dag (4. desember) ble Marcel Oos intervjuet av De Telegraaf, og nå fikk han lov til å si hva han hadde på hjertet. Selv om De Telegraaf skrev om saken i en nyhetssak, våget de ikke sette det i overskriften:

”Etter siste fløytesignal rakte nesten alle spillerne dommeren hånden for å takke ham for kampen. Bare de tre marokkanske spillerne fra Nieuw Sloten gikk mot linjedommeren, fikk ham i bakken og begynte å sparke mot hode og nakke.”

Det var ikke bare Pauw & Witteman som feigt tiet om at dette var et rasistisk drap. Alle media har hittil holdt etnisiteten til gjerningsmennene skjult. Dette har i mange år nå vært et mønster i nederlandske media. Når gjerningsmennene er hvite blir det rapportert, men når de er fremmedkulturelle, er media fargeblinde. Unntaket er når offeret er en innvandrer.

Nederland har med hensyn til sin egen selvforakt virkelig et rykte å forsvare. Jeg ble faktisk oppringt av en tysk avis i dag med spørsmål om gjerningsmennenes etnisitet fordi det var så tydelig at dette ble holdt utenfor nyhetsbildet i Nederland.

I går kveld var det dessuten via Twitter mulig å se at Richard Niewenhuizens drapsmenn måtte finnes i marokkanske miljø. Noen marokkanske gutter og jenter hadde tydeligvis ingen omtanke for Niewenhuizens skjebne, men de var meget bekymret for sine egne kamerater.

I marokkanske miljø kunne vi i går kveld finne tvitring som dette:

”Neida, det var uansett ikke slik, ville bare vite om jeg kjente dem RT @MonkeeyNabs: RT @iiShaq_: De har navnene til de som har drept linjedommeren – okey men skal i hvert fall ikke legge dem ut ;)”

Dette med navn som ikke er lov til å legge ut på Twitter ble gjentatt med en truende tone:

”NB. @MonkeeyNabs RT @HamzaC_: RT @HichamAsk: Hold kjeft dere vet ingenting”

Og så kommer aksjonsgruppa i bevegelse. For disse handler det nemlig ikke om drapsmenn, men om helter:

”RT @HichamAsk RT @Hassann_B: SETT YD FRI OG DET SKRIKER JEG OG ROPER UT HELE DAGEN. Sett fri mennene som sitter inne.”

”RT @HichamAsk RT @Hassann_B: SETT YD FRI OG DET ROPER JEG HELE DAGEN!”

På samme tidspunkt ble det i timeline publisert et bilde av en marokkansk gutt i en vinterjakke som gjør V-tegnet med billedtittel:

NB. @MonkeeyNabs RT @aymanhamaka: My men! pic.twitter.com/SGnRrrp

Er dette en av gjerningsmennene? Det vet jeg naturligvis ikke. Det kan også være det er noen som tøffer seg.

I dag fortsetter ropingen om å befri drapsmennene:

”RT @MonkeeyNabs FORTSETT Å ROPE DET GJENNOM GATENE. BEFRI MENNENE SOM SITTER INNE!!”

Tilbake til nederlandske media. Hva hvis linjedommeren hadde vært marokkaner? Hva om han hadde blitt sparket til døde av nederlandske fotballspillere på 15-16 år? Å stille spørsmålet er det samme som å svare på det. Avisene hadde i dag vært fulle av den farlige oppblomstringen av rasisme i Nederland. Fordi: Hvite som roper noe på fotballbanen om de fremmedkulturelle, er rasister og blir ganske hardt tatt hånd om i lovens navn. Men fremmedkulturelle som sparker en hvit mann til døde er bare en alvorlig ”hendelse med gutter”.

Ingen steder er media så dobbeltmoralsk som i dette landet.

Opprinnelig i Dagelijkse Standaard.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


PK

Posted: 9 december 2012 - 09:26 - Svar

Personligt har jeg været dybt krænket over, at jeg ikke kan få en 2 værelses lejlighed og
socialhjælp på Maldiverne.
Jeg lever med stor stor smerte i mit daglige liv, men der er intet at stille op.
Nu går jeg til de Europæiske Menneskerettigheds-organisationer.
Denne forfærdelige forbrydelse mod menneskeheden må stoppes.
Jeg kræver at bo på Maldiverne. Hvorfor skal mit værd , som menneske ødelægges? Hvorfor?
Og med rejser hjem betalt ,for at besøge familie og venner.

Lotta

Posted: 9 december 2012 - 10:33 - Svar

Mycket bra skrivet. Hela artikeln är full av sunt förnuft, något som lyser med sin frånvaro i dagens Sverige.

HH

Posted: 9 december 2012 - 10:41 - Svar

Den där biskopen har vimsat till det. I FN:s charta heter det DIGNITY vilket helt enkelt betyder VÄRDIGHET och inte VÄRDE! En guldtacka har ett värde. Men en människas andliga och kroppsliga jag har ALLTID värdighet!
Oavsett var hon kommer ifrån eller dit hon kommer.
Det är helt riktigt det som skrivs härovan!

Tony

Posted: 9 december 2012 - 11:20 - Svar

Mycket bra uppbening av det slitna ordet allas lika värde!

Machina libera

Posted: 9 december 2012 - 11:25 - Svar

Varför allas lika värde är en lögn

Det är en lögn, om än som många tror på, att alla människor har lika värde.
Ingen anhängare av denna idé lever som han eller hon lär, vilket är en konsekvens av att det är omöjligt att båda leva och hävda allas lika värde. Vi lever i en värld som domineras av knapphet, det vill säga att resurser kan användas av endast en person och endast för ett syfte åt gången, eller, för att sammanfatta, i en värld där det finns konflikter rörande bruket av resurser. Även om vi skulle uppfinna en reduplikator med vilken vi kunde duplicera alla fysiska resurser, land, vatten, olja et cetera, så skulle vi fortfarande ha knapphet, eftersom vi fortfarande bara skulle kunna vara på ett ställe samtidigt, och vår tid skulle därför vara knapp.

Att vi har knapphet är anledningen till att vi måste välja. Vi kan inte både äta kakan och ha den kvar, om kakan är en knapp resurs. Finns det oändligt många kakor, så behöver man inte välja. Alla val är alltså handlingar som visar att man värderar något högre än något annat. Om jag använder 100 kronor till att köpa x istället för y så har jag visat att jag hellre har x än y, det vill säga, att x har större värde för mig än y.

Därför bevisar vi varje gång vi väljer en människas sällskap hellre än en annans att vi uppskattar den människan mer än den andra. Ta det mest uppenbara exemplet: äktenskapet. En man (eller kvinna) som gifter sig visar att han (eller hon) uppskattar kvinnan (eller mannen) som han (eller hon) gifter sig med, mer än alla som han (eller hon) inte gifter sig med. Samma resonemang gäller för vänner och andra relationer. Därför är den enda logiska konsekvensen av att påstå att alla är lika värda, att man bör leva som en eremit, utan vänner eller andra relationer till andra människor.

Faktiskt är en av implikationerna att man bör bli en helt asocial människa som inte sätter något som helst värde på andra människor, för det är det enda sättet att tilldela andra människor samma värde, nämligen att inte värdera dem över huvud taget, dvs att betrakta dem som värdelösa, vilket måste anses vara högst inhumant och asocialt. Det skulle vara omöjligt för människan att leva som människa om man accepterade detta. Hela arbetsdelningen skulle kollapsa och mänskligheten återvända till stenåldern, om ens det.

Ett värde är det man handlar för, att vinna eller bevara. Detta något är ett medel för att uppnå ett mål, vilket är det man i själva verket värderar. Man värderar inte vatten per se, men eftersom vatten är nödvändigt för ens liv, vilket är ett mål. (Detta passar bra med Carl Mengers definition av en ekonomisk vara). Ingen kan ärligt påstå, att han handlar för att vinna och bevara sju miljarder människor, eftersom det tjänar något mål som han eller hon har. Det skulle i så fall röra sig om en maktgalen diktator med storhetsvansinne som är ute efter att förslava mänskligheten.

Alla som handlar för sitt eget bästa och inte samtidigt för alla andra människors lika bästa, men hävdar att alla är lika värda, gör sig skyldig till både grovt stenkastande i glashus och lögn. Om hans liv är av värde, och alla är lika värda, så måste även deras liv vara av lika värde, alltså bör man handla lika mycket för att bevara alla andras liv som sitt eget. Varje måltid man äter bör alltså delas upp i sju miljarder bitar och distribueras runt jordklotet. Låter det orimligt? Ja, men det är en logisk konsekvens av att påstå att alla är lika värda. Orimliga premisser och korrekta implikationer ger orimliga slutsatser.

Det är inte heller ens möjligt, ens i en fantasivärld, att två föremål skulle ha samma värde. Värden är ordinala, inte kvantifierbara. Ordinala värden innebär att om man räknar upp sina värden enligt hur viktiga de är för en, så får man en lista som kan skrivas “första, andra, tredje, fjärde” och så vidare. Ordinaltal talar om var i ordningen något befinner sig. Kardinaltal svarar på hur många det finns. Allt som kan mätas kvantitativt kan även mätas ordinalt. Skillnaden mellan ordinala och kvantifierade mätningar är att man i den första mätningen endast kan säga att x är större än y, inte hur mycket större. Kvantifierade mätningar kräver en enhet.

Exempelvis kan vi ordna städer efter hur många invånare de har, och få “största, näst största, tredje största” och så vidare, men vi kan också mäta stadens storlek kardinalt, eftersom vi har en enhet att mäta med: enheten är “en invånare”, vi kan ange hur mycket större New York är än Stockholm, inte bara att så är fallet; vi kan också ange hur många fler invånare New York har, inte bara att New York har fler invånare. Det kan man inte göra med värden, för värden är ordinala. Det finns ingen meningsfull enhet att mäta värden i. Värden kan alltså bara ordnas, inte mätas. Vi kan säga att Kalle tycker mer om bananer än äpplen, men inte att han gillar bananer dubbelt så mycket, eller att han gillar äpplen tio värdeenheter mindre.

Nästa steg är att bevisa att värdeskalan måste bestå av stränga olikheter: a < b < c, inte a <= b <= c (där <= betyder mindre än eller lika med). Det steget är inte svårt. Definitionen av värde är ju det man handlar för, att vinna eller bevara. Eftersom vi lever i en värld av knapphet, kräver handlingar att man väljer, det vill säga att man värderar. Det enda sättet som det skulle vara möjligt att två värden skulle kunna vara lika, skulle i så fall vara att man väljer att inte handla, men då rör det sig ju inte om värden, eftersom det inte finns en handling inblandad.

Därför är det rent omöjligt, även i en fantasivärld som uppfyller att tiden är knapp, för två föremål att ha lika värde, ännu mindre för sju miljarder. Så länge människor måste välja kan två saker inte ha samma värde. Quod Erat Demonstrandum.

HH

Posted: 9 december 2012 - 12:19 - Svar

Det latinska di´gnitas av di´gnus har i vårt språk blivit värdighet, materiellt produktion av ett med sig själv ett visst antal gånger multiplicerat tal. Dignitär är den som bekläder en värdighet, kan också likställas med en överhetsperson. Machina Libera har utrett det alldeles utmärkt ovan. Värdighet var t ex de första kyrkofädernas proklamation – Chrysostomos, Origines t ex – och att denna värdighet, denna frihet, var given ALLA människor av Gud oavsett ursprung eller ställning! Och eftersom den var given av Gud kunde också människan klara det. Augustinus kom som bekant på en annan väg…

Arvid

Posted: 9 december 2012 - 12:53 - Svar

ALLA MÄNNISKORS LIK VÄRDE existerar inte. Påståendet är en absurditet. Denna ramsa är falsk. Den är en propagandamyt som användes inte minst som slagträ av den stupida men politiskt korrekta makt- och åsiktseliten i norra Europas mest korkade land, då man vill komma åt och figurligt trycka upp den befogat invandringskritiska befolkningen, som i aktuellt avseende ändå representerar logik, förnuft och förstånd, mot väggen.

Om någon läraktighet förelåg(e) hos alla invandringskritiska bloggläsare, så borde man veta eller åtminstone någon gång någonstans ha läst, att idiotramsan ALLA MÄNNISKORS LIK VÄRDE ursprungligen är en, möjligen avsiktlig, felöversättning från före 1972 av Förenta Nationerrnas stolta deklaration att ‘All human beings are born free and equal in dignity and rights’.

Den officiella svenska versionen lyder: ‘Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter’.

Den mänskliga ‘värdigheten’ = ‘dignity’ försvann och blev ersatt med mera lättbegripliga och propagandistiskt användbara men felaktiga ‘värde’ = ‘value’.
– Hur mycket är du värd, lille vän?
– Vad kostar du, lille vän? undrar i Thailand den ditreste ‘likvärdige’ svenske pedofilen.
– Vem var mest värd, Spara eller Slösa?

Den före detta förhoppningsfulle sosseledaren, hette han inte Juholt(?), hördes i sin begynnande makts dagar turnera ovanstående värdeomdöme med påståendet:
ETT BLIXTLÅS ÄR ÄNDÅ ETT BLIXTLÅS!
Karlen är inte bara obildad, han är dum och saknar verklighetsanknytning, trots att han har hemhörighet inte så alldeles långt ifrån den aktuella orten. På den gamla goda tiden, nämligen, tillverkades blixtlås i och av Gusum, en kvalitetsprodukt som höll i decennier – idag tillverkas blixlås i China av stål gjort på gamla konservburkar, en skitprodukt som håller på sin höjd några veckor. Så nog är det skillnad på BLIXTLÅS och BLIXTLÅS, lille Juholt! Precis som på MÄNNISKOR och MÄNNISKOR. Inte är väl du Juholt lika litet värd som en från Serbien hitrest tjuvaktig zigenare? I Sverige benämnes förresten sådant: entreprenörbegåvning.

steen

Posted: 9 december 2012 - 13:03 - Svar

I Danmark har vi ikke en tilsvarende politikerkliche i omløb – selvom guderne skal vide, vi har mange andre, også på indvandringsomårdet. Jeg tilskriver det, at ‘opinionsdannere’ sikkert rigtigt mener, at moralske argumenter bærer større vægt i Sverige end i Danmark.

I Sverige er der hele sites med det navn

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/allas_lika_varde

en googling giver hundredetusinder

http://tinyurl.com/caabfgj

    PK

    Posted: 10 december 2012 - 13:07 - Svar

    Hej Steen. Vi har ikke haft den med alles ligeværd, men vi havde “At udvise dansk frisind og tolerance”.
    Jeg skriver havde for i ufattelige mange læserbreve stod de ord,men det gør de ikke mere.
    Gudskelov.

Johannes Brahe

Posted: 9 december 2012 - 13:33 - Svar

Mycket bra sammanfattat och formulerat. I Sverige ifrågasätts självklarheter in i absurdum. Vi måste snart försvara inför vänstermedia att snögubbens vita färg inte är resultatet av århundraden av strukturell diskriminering .

Elin

Posted: 9 december 2012 - 15:51 - Svar

Mycket bra artikel! Det känns verkligen lugnande att ta del av ett inlägg grundat på sunt förnuft och logik i ett Sverige som är så impregnerat med förnekande av det helt uppenbara – den elefant som klampar runt överallt, men som det är förbjudet att påtala att den finns där. Det är också ett förbud med stränga sanktioner; för du elefanten på tal kan du få hela livet förstört. Du blir socialt stigmatiserad, kan förlora arbetet, blir utesluten ur facket, både du och din familj utsatta för misshandel av expos och vänsterns SA – afa – ditt hem och din egendom vandaliserad o.s.v. Ja, hela Sverige har blivit ett dårhus och det känns deprimerande att gå omkring och hålla god min i detta kaos. Så det är som sagt befriande att upptäcka att det fortfarande finns normala människor i detta land; you made my day!

S R Larson

Posted: 9 december 2012 - 17:51 - Svar

Bra artikel. Inte utan att man blir lite nedstämd. Här är något som kanske kan muntra upp den svenska läsekretsen:

http://onander.blogspot.com/

Da Capo

Posted: 9 december 2012 - 18:18 - Svar

För 26 månader sedan publicerades här på ‘snaphanen’ Julia Ceasars krönika: Allas olika värde ; den fick 50 kommentarer.
Läs den! Igen!

http://snaphanen.dk/2010/08/08/s%C3%B8ndagskronik-allas-olika-varde-2/

————————————————————————————————————
ALLAS LIKA VÄRDE = EVERY HUMAN BEING’s EQUAL VALUE. WHAT?!

Varför känner inte flertalet svenskar, och några danskar och även några norrmän till, att godhetsdogmen nummer ett i NyaSverige är ett falsarium, baserad som den är på en felöversättning, som om inte avsiktligt, var orsakad av okunnighet eller pur dumhet.

Kanske därför att ingen professionell: ingen lingvist, filosof, logiker, jurist,historiker, politiker eller ens någon kapabel, trovärdig och ärlig skribent har uppmärksammat det eller vågat skriva om det.

Men å andra sidan, vem bryr sig om vilka uppenbara dumheter som makthavarna fäster på pränt i olika obskyra lagtexter, som t.ex den rådande svenska grundlagen. Vem bryr sig?

Det är hög tid att ursprunget till mantrat om ALLAS LIKA VÄRDE, som godhetsapostlarna till och med mumlar i sömnen, bli allmänt känt. Därför får alla vi amatörer göra vad vi kan för att försöka sprida ljus i mörkret.

Det borde betraktas som monumentalt pinsamt att hela komplexet av lagtexter som gäller de Mänskliga rättigheterna, i Sverige av alla länder, bygger på ett påstående, en sats, som av det svenska moderna kultur-marxistiska etablissemanget måste uppfattas som RASISTISK;, åtminstone av den väletablerade, inflytelserika och omhuldade kärntruppen – däggarna – som ideologisk styr och ställer, bestående av herrar Pohl och Benktsson från EXPO samt i bakgrunden den nyligen tillkomne CV-ljugande fascismspecialisten Henrik Arnstad, samt av fröknarna Lodenius, Klein, AB-Pettersson, Langhorst, TV4-Sundstöm et alia.

Hur då? Därför att satsen ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE innehåller en möjlig antites, ett latent antagande/påstående om sin egen motsats – annars skulle satsen sakna existensberättigande. Detta innebär att det finns människor som inte är lika i värde – eller snarare, att satsen i sig är just absurd. Jämför med den i TV uttalade satsen TÅL SVERIGE ÖKAD INVANDRING?, som väckte sådant ramaskri och av expertisen (se ovan) utdömdes som rasistisk, ty genom sin formulering öppnade satsen för ett plausibelt men “rasistiskt” antagande, att Sverige INTE tål ökad invandring. Jämför även med den stupida satsen ALLA VATTEN ÄR LIKA VÅTA, som saknar en möjlig antites och därför ej heller av någon mumlas i sömnen.

Har sedan herrar Hitlers och Goebbels dagar en lögn, trots sina brister i “satsbyggnade”, så ofta upprepats och nått en sådan framgång, att merparten av en hel nation på 9 miljoner, varav en stor del är äkta dumbommar, uppfattar den som en axiomatisk sanning jämförbar med satsen “ett plus ett är lika med två”?
Se Steens Googlesökning här ovan – snudd på en halv miljon träffar!

ALLAS LIKA VÄRDE

Lyssna här till Sankta Maud (Olofsson), en svensk magnifik politisk idiot, hur hon på bara tre minuter lycklas kläcka ur sig mantrat 6+ gånger. Vilken mohammadan med sitt lika korkade Allahu Akbar skulle slå henne?
http://youtu.be/NdYDYbRsVPU

I den Svenska grundlagen (Kungörelse 1974:152 om beslutad ny regeringsform) finns det två objekt som har värde:

1: en människa, i § 2.
2: ett hus, en fastighet, i § 18.

Det är inge stor överdrift att påstå, att de centrala sentida lagtexterna är nerlusade med satsen ALLAS LIKA VÄRDE.
Två exempel bara:

“Handikappombudsmannen anser att det inte framgår hur man utifrån
resonemanget kring sjukdomsbördan kan komma fram till att man
hamnar mycket nära slutsatserna i handikapputredningen om ‘alla människors lika värde’.”

“Utgångspunkten för folkhälsoarbetet ska utgå ifrån och respektera ‘alla
människors lika värde’.”

märk: “Utgångspunkten ska utgå från osv”: inte behärskar klåparna vare sig svenska språket eller enkel logik.

Det upplevs inte som uthärdligt att läsa modern svensk lagtext, när man dessutom vet att en kriminell horkund (offer<14år), dåvarande socialdemokratiske justitieministern Lennart Geijer, ligger bakom eländet.

Varifrån fick då den stupide svenske lagskrivaren satsen om ALLAS LIKA VÄRDE?

Från Förenta Nationernas stolta deklaration om de mänskliga rättigheterna, som inleds med artikel ett, som i originalet lyder:

• All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
på franska
• Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
på tyska
• Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
och slutligen på ärans hjältarnas språk
• Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

Dignity = dignite' = Würde = värdighet
har i den svenska översättningen ersatts med
Värde = value = valeur = Wert.

I Nya Sverige, som tydlige var påtänkt redan före 1974, har således medborgarna berövats sin värdighet, men har istället av maktens koryféer åsatts ett värde och detta värde påstås vara lika för alla.

Denna myt om alla människors lika värde, utgår således från en felöversättning, som antingen är baserad på okunnighet/dumhet ELLER var avsiktlig och politiskt betingad.

En värdig uppgift för Sverigedemokraterna efter nästa majoritetsval vore att skrota NyaSverige och börja om från början. Ut med skiten och giv oss nattväktarstaten.

Frank P

Posted: 9 december 2012 - 19:53 - Svar

Alle menensker lika värde… så Breivik = Moder Theresa… haha genialt

HH

Posted: 9 december 2012 - 19:58 - Svar

Tack Da Capo för klargörandet – det som för de flesta av oss är helt uppenbart. Särskilt de senare styckena som lyfter fram den politiska agendans syn på oss. Inte olikt Hitlers verklighet. De som inte hade något värde – i produktionen! – skickades till vänster. De som hade värde som slavarbetare – skickades till höger.
Den fatala glidningen i svenska språket ser vi precis överallt. Orwell och Huxleys varningar framstår alltmer som förfärande sanningar, rödljus i vår vardag.
Jag är inte spränglärd på latin, men något fastnade i alla fall. Och tyskan får jag jobba hårdare med!

Bergfast

Posted: 9 december 2012 - 23:36 - Svar

Intressant artikel, och ett intressant ämne, samt intressanta kommentarer.

Man kan verkligen fundera kring dessa frågor, och dessa ord…..

– Alla människors lika värde – . För vem? För vilka?

För alla?

Att alla människor äger delaktighet i – digniteten människa -, alltså – värdigheten människa -, och t ex kan inte beskrivas som varande – ett djur -, eller någonting annat än just – människa -, innebär, som sagts, inte att alla människor kan ha samma – värde – för alla människor. När det kommer till alla olika människors behov av – hemmakänslor -, och känslor av trygghet, tillit och välbefinnande, så är det olika saker, och olika människor, som just utgör – hemmakänslor -, för alla människor.

Dessa behov av trivsel, hemmakänslor och välbefinnande är ofta beroende av vissa grundläggande faktorer som bl.a. kan handla om att kunna göra sig förstådd till andra, och också att själv kunna förstå andra. Det handlar om att kunna bekräfta andra, just därför att man kan identifiera och – känna igen andra -, och det handlar också om att kunna bli identifierad, därför att man är – igenkänd- av andra .

De flesta människor är ju präglade av sin hemmiljö. Det är familj, bostadsort, språk, kulturella ideal och traditioner. De flesta är också präglade av sina nationers historia, som i sin tur har satt sin prägel på människor och traditioner i dessa nationer. Dessa faktorer är alla olika för alla olika slags folk och människor och man kan inte säga att någon enda människa befinner sig – utanför -, därför att varje individ är bärare av just sitt lands, och just sin familjs historia, sitt språk och just sitt kulturella sammanhang, samt också just sina nationers berättelse och tradition.

För alla olika folk och människor är det i stort sett på samma sätt. När det kommer till förmågor till välbefinnande och hemmakänslor upplever de flesta oftast och lättast detta tillsammans med familjemedlemmar, med folkfränder, språkfränder, kulturella fränder, och kanske också tillsammans med politiska fränder, eller fränder som man har gemensamma intressen med. T ex i körsång, frimärkssamling, idrott, musik, konst, litteratur, måleri, sömnad, matlagning, dans osv.

Likheter bildar frändskaper med just likheter, som skapar just – igenkänningar – och ömsesidiga identifieringar, där just gemensamheter av olika slag kultiveras, t ex vänskaper, som kan öka trivsel och – hemmakänslor -.

Att det finns olika språk, olika etniska profiler, olika kulturer och olika nationer runt jordklotet, där varje nation har sin flagga och där varje nation har sin historia, som i sin tur har präglat befolkningarna i varje nation, det är en verklighet.

Att också de flesta olika folk, språk, etniska profiler och kulturer också faktiskt känner identifieringar och – hemmakänslor -, just genom och till sina familjer, sina släkter, sina ätter, sina förfäder och sina nationer, och deras historia och berättelse, det är också en verklighet.

På så sätt är det också en verklighet att för de allra flesta olika folk och nationsbildningar som finns runt jordklotet, så har vart och ett av dem alla i regel just ett större – värde – , för deras medborgares möjligheter till eget välbefinnande och möjligheter till – hemmakänslor -, än vad – just andra folk och andra nationer – har. Detta fenomen är likadant för de allra flesta olika folk och nationer, så därför kan man inte benämna det som någon som helst – rasism -, eftersom det skulle ju innebära att praktiskt taget hela mänskligheten skulle vara – rasistisk -.

Devisen om – alla människors lika värde – för just alla människor, och deras möjligheter till – hemmakänslor – , är därmed är en chimär, (och, som också sagts, en felöversättning),

Alla människor har istället ett – olika värde -, för alla människor, (och deras möjligheter till – hemmakänslor -).

Alla människor är dock bärare av – digniteten människa -, och kan inte någonstans, i något sammanhang, eller på något som helst sett, bli identifierade som varande någonting annat än just – digniteten människa -. Det finns inga människor någonstans som t ex kan identifieras som varande i avsaknad av – digniteten människa, och som varande – djur – . Detta just därför att varje människa är bärare av – digniteten människa -, och ingenting annat.

Att försvara mänsklig – dignitet -, eller – värdighet -, och kanske också – integritet -, (självständighet och oberoende), är inte detsamma som att alla människor innehar – digniteten människa -.

Det finns många människor som inte alls har kunnat försvara mänsklig – dignitet -, utan tvärtom förlorat den mänskliga – digniteten – , och den mänskliga – värdigheten -. Genom hela den mänskliga historien, och i en mängd olika situationer, har den mänskliga – digniteten – , eller den mänskliga – värdigheten -, förlorats på olika sätt.

Den mänskliga värdigheten, och den mänskliga – digniteten -, är någonting som kontinuerligt behöver odlas och kultiveras för att kunna beskyddas och försvaras. Både av individer själva, av familjer, föreningar, församlingar, skolor, politiska partier och också av hela nationer.

Kanske den mänskliga – värdigheten – också behöver odlas, och försvaras, av kommersiell massmedieindustri, samt av näringsliv och bankindustri, som är starka påverkansfaktorer på hela nationer och deras medborgare…. Men frågan är om dessa industrier, inklusive spelindustri och drogindustri, modeindustri m.fl., kan se det som – lönsamt – , att göra det …..

Vem vet….

kung_och_fosterland

Posted: 10 december 2012 - 19:04 - Svar

Alla människors lika värde.
Favorituttryck för de som i nästa sekund säger, dom där andra tar vi inte ens i med tång!

Leave a Comment