5
jan
Seneste opdatering: 6/1-13 kl. 2145
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Man skal nok være socialdemokrat, for at tro, at et formandsskifte betyder noget, men Thorning ligner da en, der længes efter EU: Dobbelt løn, halvt så mange problemer.Knivene blinker bag Thornings ryg. En dansk statsminister er aldrig blevet afsat af sine egne. Sker det nu? For et halvt år siden ville ledende socialdemokrater ikke skifte formanden ud. Det vil de nu.

Der er ingen tvivl om, at Socialdemokraterne er dybt frustrerede over hende. De synes ikke, hun leder regeringen, hun er isoleret og svær at komme i kontakt med. Der er også rigtigt mange, der nøje følger, hvornår der er deadline for at udpege den nye EU-kommissær. Det er for mange en drømmetænkning, at Helle Thorning-Schmidt kunne skippes videre til den post, siger Hans Mortensen.

Realiteterne omkring den nye indvandring

Gunnar Viby Mogensen er cand.polit. og dr.phil., tidligere lektor ved Københavns Universitet, forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet og leder af Rockwool Fondens Forskningsenhed. Han leverede allerede inden 2001 valget væsentlige analsyser af effekterne af masseindvandringen fra den 3 verden. Siden da er der sket det, at “de rige lande allerede har modtaget store grupper af indvandrere, som sender informationer hjem, og at der er opstået en immigrationsindustri, der stort set arbejder som et dyrt men ellers særdeles effektivt rejsebureau,” og en del politikere sover alligevel stadig. De bør mindes om, mens tid endnu er, at Criminal negligence også er skyldpådragende. Hvornår de burde have vidst, er over ti år siden, hvornår eller om de bliver draget til ansvar, er naturligvis uvist. De er villige til at løbe risikoen.

Det er efterhånden gået op for de fleste vælgere – og en hel del politikere – at stigningen i antallet af asylansøgere har negative konsekvenser for Danmarks økonomiske forhold. [..]

De økonomiske realiteter omkring hvad denne nye indvandring betyder for modtagerlandene, bliver for så vidt angår det helt afgørende – integrationen på arbejdsmarkedet – kvalificeret belyst i Danmarks Statistiks årsrapport om indvandringen (senest Indvandringen i Danmark 2012).

I modsætning til den traditionelle indvandring fra andre rige lande, som især var fra Sverige og Norge, klarer vore nye medborgere med oprindelse i et udviklingsland sig meget dårligt. I 2011 var kun 52 pct. af de ikke-vestlige mænd og kun 43 pct. af kvinderne i job. For personer af dansk oprindelse var de tilsvarende procenter hhv. 75 og 72 pct., og indvandrernes efterslæb er i de seneste år blevet større. Mændene i anden generation, som i traditionelle indvandrerlande som USA, Canada og Australien klarer sig lige så godt eller bedre end mændene i den hjemlige befolkning, er hos os på samme ekstremt lave integrationsniveau som første generations indvandrere.

Vanskelighederne med at integrere mennesker med udviklingslandenes lave uddannelsesniveau, og med en meget anderledes kulturel baggrund, på et vestligt arbejdsmarked medfører, at deres bidrag til modtagerlandets økonomi typisk er lavt. En analyse for England for en halv snes år siden nåede frem til, at indvandringen fra den rige og den fattige verden under ét kun havde øget den enkelte englænders egen levestandard helt marginalt, nemlig med af størrelsesordenen 0.15 pct. For Danmarks vedkommende gennemførte Økonomiministeriet i Nyrup-regeringens tid et grundigt studie med næsten samme konklusion: Den ikke-vestlige indvandring gav et svagt negativt bidrag til den herboende (danskfødte og indvandrede) befolknings levestandard, og den vestlige indvandring trak så den samlede effekt op, så den lige netop blev positiv, med en størrelsesorden på under 1 promille (Økonomisk Oversigt 1997, afsnit 5.4.1.). Indvandring fra udviklingslande, som den Danmark har oplevet, giver altså gennemsnitligt set overhovedet intet positivt økonomisk bidrag til den enkelte danskers levevilkår.[..]

Vælgerne synes at være klar over, at omkostningerne til nye indvandrere bl.a. vil blive taget fra de midler, der ellers er afsat til sengepladser på sygehusene, til folkepension osv. I alle tilfælde er vælgerne massivt imod lempelser af udlændingepolitikken. En meget stor undersøgelse hos TNS Gallup i juni 2012 viste, som før rapporteret på denne plads (10. oktober 2012), at andelen af befolkningen som ønsker vores udlændingepolitik lempet, nu er nede på 17 procent. Også i vælgerkorpsene bag vore tre regeringspartier er der solide flertal på to tredjedele eller mere for, at udlændingepolitikken tværtimod burde forblive uændret, eller at den burde strammes.

Med den seneste udvikling i indvandringens omfang ser regeringens sidste del af valgperioden altså ud til at kunne blive endnu mere spændende, end der hidtil har været lagt op til.

Realiteterne omkring den nye indvandring, kronik

Et par nedslag i DS’ Indvandrere i Danmark 2012

Efterkommere fra ikke-vestlige lande er den gruppe, som relativt set er vokset mest siden 1980. Den store stigning i antallet af ikke-vestlige efterkommere hænger naturligvis tæt sammen med det stigende antal ikke-vestlige indvandrere. Fra 1980 til 2012 er antallet af ikke-vestlige efterkommere steget fra 7.653 til 119.591. Der er altså mere end 15 gange så mange ikke-vestlige efterkommere i 2012 som i 1980. I samme periode er antallet af vestlige efterkommere kun steget med 82 pct.

Indvandrere og efterkommere udgør henholdsvis 12 og 3 pct. af de personer, der dømmes for kriminalitet i Danmark. Når tallene korrigeres for forskelle i alder, er kriminalitetsindekset for mandlige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 76 pct. højere end indekset for alle mænd. Når der yderligere korrigeres for forskelle i socioøkonomisk status, reduceres kriminaliteten til at være 43 pct. højere for mandlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Halvdelen eller mere af den 16-64-årige befolkning er på offentlig forsørgelse blandt mandlige indvandrere fra Libanon, Irak og Somalia. Blandt kvinderne er over halvdelen på offentlig forsørgelse blandt indvandrere fra Libanon, Somalia, Jugoslavien, Irak, Tyrkiet og Bosnien-Hercegovina

:


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Arvid Bengtsson

Posted: 5 januar 2013 - 22:44 - Svar

De korrektioner för som görs för socioekonomisk status vid beräkningen olika gruppers kriminalitet är ointressanta och sannolikt också felaktiga. För det första hjälper det ju inte den brottsdrabbade allmänheten att de kriminellas brottslighet beror på deras socioekonomiska status, och när det gäller de invandrargrupper, som man kan förutsätta kommer att ha låg socioekonomisk status, borde ju den enda rimliga åtgärden vara att inte tillåta dem att komma in i landet, förutsatt förstås att man vill hålla ner brottsligheten (vilket borde en självklar prioritet för varje regering).

Men sedan är sannolikt det socioekonomiska argumentet för överrepresentation i brottlighet ett cirkelresonemang. Det finns knappast några bevis för att den yttre miljön, i alla fall inte i våra välfärdsstater, skapar brottslighet. Det förefaller mycket sannolikare att de som har låg socioekonomisk status har det för att de är som de är, och att brottligheten är en konsekvens av det senare. Det är t.ex. klart visat att med låg IQ följer ökad brottlighet. Så istället för att visa korrigerade siffror för olika gruppers brottslighet, borde vi få se dem precis som de är.

  steen

  Posted: 5 januar 2013 - 23:10 - Svar

  I dag er det, som bla. Uhrskov har bemærket, nemmere at påvirke med økonomiske argumenter, end med de beviselige intelligensmæssige, der også findes.

  Jeg ved ikke hvornår man er begyndt at regne med socioøkonomiske faktorer – jeg tvivler på man gjorde det i 50 erne.

  Endelig er der en faktor: Hvor mange efterkommere er slet ikke med i statistikken på grund af at de er blevet statistiske danskere?

  SAmmenfattet er det dog glædeligt, at de helt tunge drenge blander sig i debatten i Danmark – modsat i Sverige hvor det meste er overladt til politikerne og deres klakører. Man ser på resultatet, hvordan det går.

   Skjoldungen

   Posted: 5 januar 2013 - 23:50 - Svar

   Jeg er helt enig med Arvid Bengtsson i, at opdelingen på socio-økonomiske faktorer er nærmest irrelevant, og at det er de absolutte tal, der beskriver ‘samfundet’ som helhed bedst. – I samme ombæring irriterer det mig, at Gunnar Viby Mogensen udelukkende taler om ‘ikke-vestlig’ indvandring. Inden for just denne kategori finder vi jo forskelle, der langt overstiger forskellene indenfor al anden indvandring (f.eks. mellem sydamerikanere og russere), hvor ‘ikke vestlig’ indvandring spænder over f.eks. vietnamesere, kinesere, thai’er og indere på den ene side og så diverse muslimske nationaliteter på den anden. Dersom han sondrede mellem ikke-muslimer og muslimer i denne kategori ville billedet se væsentligt anderledes ud. Og her er det min påstand, at den ikke-muslimske, ikke-vestlige indvandring ikke bør være en del af hans deprimerende konklusion.

Menig 442

Posted: 5 januar 2013 - 23:09 - Svar

http://bibliotek.kk.dk/ting/object/710100%3A05854431
Det er nu over 20 år siden at emigrant cirkusset er beskrevet af V. S. Naipaul i bogen “Blandt de rettroende” og politikerne lader sig stadig bedrage.
Beviset for at den forøgede trafik til DK skyldes lempelserne.
Citerer:
Man power i Pakistan

Det drejer sig om en velorganiseret aktivitet. Ganske som revisorer der studerer skattelove, studerer Pakistans manpowereksport-sagkyndige emigrationslovene i alverdens stater og spiller hasard med deres emigrantbataljoner i indbyrdes konkurrence: Besøgsvisa og mulighed for forlængelse og omgåelse, mulighed for at eftersende pårørende, studentervisa der kan konverteres til arbejdstilladelse, mulighed for politisk asyl, ingen visum tvang, lige under Polarcirklen.
De rejste med store fly, der var helt fyldt op. Karachis lufthavn var udstyret til at klare denne emigranttrafik.
I udlandet søgte emigranterne tilflugt hos borgerretsforkæmpere. De søgte beskyttelse under lovene i de lande, flyene havde bragt dem til. De eller deres repræsentanter sagde de rigtige ting om forskellen mellem rige og fattige, Syd og Nord. De talte om racediskriminationens forbrydelse og menneskers broderskab. De appellerede til de fremmede civilisationers idealer, som de fornægtede derhjemme

  Prudentius

  Posted: 6 januar 2013 - 00:07 - Svar

  “…og politikerne lader sig stadig bedrage.”

  De kan umuligt være uvidende om at asylsystemet benyttes af hundredtusinder der ikke er strengt “asylværdige”. Deres totale og fatale godtroenhed består ikke i at de ikke kan kende asyl-svindleri når det stirre dem ind i fjæset årti ind og årti ud, men i deres selvopfattelse og filosofiske-historiske læsning af hvad deres ansvar er som politikere.

  Jeg kan ikke se anden mulighed end den samlede europæiske politiske klasse reelt anser historien for at være afsluttet. De svæver i et historieløst rum skabt i deres hoveder af afslutningen på den kolde krig og anser det alene for deres job at bestyre menneskeheden udfra multikulturalismens godheds-idealer. Come on, slap af, chill out, vi er jo alle sammen mennesker ikke, væk med grænser og restriktioner, de stinker af den gamle dystre verden vi langt om længe er sluppet for, af opdeling, adskillelse, had og krig.

  Delirium i fuld potens.

   steen

   Posted: 6 januar 2013 - 00:19 - Svar

   bemærk sætningen:

   For det første er omkring ni ud af ti asylansøgninger i Europa gennem tiden blevet afvist som primært økonomisk funderede.

   jeg har aldrig hørt det tal før, og jeg ved ikke hvor det stammer fra.

    Prudentius

    Posted: 6 januar 2013 - 00:28 -

    Og afvist eller ikke afvist, folk får jo oftest lov til at blive alligevel. Humanitært ophold osv. De kan ikke sendes hjem fordi hjemlandet ikke vil modtage dem, der er nye uroligheder eller en eller anden chance for tortur eller generelt usikre forhold. Selv voldsomt kriminelle, med udvisningsdomme, kan ofte ikke udvises osv. osv.

    Nope. Se i dag

    Libanon zweifelt die Staatsbürgerschaft der eigenen Bürger an, verweigert die Einreise. Jetzt liegt BILD eine neue, alarmierende Aufstellung der Innenminister vor. Diesmal umfasst die Liste 207 besonders schwere Fälle mit Verurteilungen von mehr als einem Jahr Haft. Inzwischen gab es zwar 24 freiwillige Ausreisen und 43 Rückführungen, aber auch 51 neue Fälle mit libanesischen Intensivtätern ohne Aussicht auf eine schnelle Abschiebung.

    Die Liste der Schande, Sie sind libanesische Verbrecher und können trotzdem nicht abgeschoben werden

    *Steen

   Prudentius

   Posted: 6 januar 2013 - 00:20 - Svar

   I Sverige hvor det hele altid er lidt mere tydeligt, går ihvertfald et par mainstreampartier ind for fri indvandring. De har med andre ord lagt asyl-undskyldningen helt åbent og ærligt fra sig og tonet rent flag.

   U-t-r-o-l-i-g-t.

Morani ya Simba

Posted: 6 januar 2013 - 08:32 - Svar

At skrive herinde foeles som at praedike for koret for det er jo ikke laeserne her der ikke kan se det, men alligevel. Det der er sket er et samsurium i de “elitaere” samfundslag hvor

1) forskraekkelse over nazismens forbrydelser
2) frakopling mellem “politiker-klassen” (og dens venner fx. paa Politiken), og saa almindelige mennesker
3) en tiltagende sammensnogning af diverse konventioner der delvist har afskaffet national suveraenitet og dermed udhulet demokratiet (hverken FN eller EU er jo noget der bare ligner demokratisk styrede)

styrer hvad “eliten” mener er acceptable holdninger og hvad der ikke er. Disse faktoerer virker synergisk og politikere idag har fundamentalt misforstaaet deres funktion som er, eller boer vaere, varetagelsen af nationale interesser. Istedet for koerer de i de samme stratosphaeriske lag af topmoeder og diverse andre moeder med deres kolleger fra andre lande og bliver talsmaend for “det internationale samfund” istedet for for deres lande og befolkninger. Jeg har svaert ved at acceptere Europa som reelt demokratisk mere. Ville vi fx. faa lov at forlade EU hvis et klart flertal oenskede det? Og, der er nok ingen tvivl om at et flertal oensker at bevare den danske nation i kulturel forstand og dermed stille stramme krav til indvandrere om *assimilering* men, paa trods af mange, mange vink med vognstaenger fra befolkningen, saa “kan det ikke lade sig goere” at koere en stram og rationel indvandrerpolitik. Hvis et flertal, klart flertal endda, ikke kan faa dette oenske opfyldt, saa er det jo ikke det danske folk der styrer i Danmark. Saa er det ikke et demokrati. Politikerne VIL ikke se de roede lamper der blinker…. idioter, man..IDIOTER!!!

  steen

  Posted: 6 januar 2013 - 08:49 - Svar

  Det skal du nu ikke sige. Et par smagsprøver fra nogle af de 3.900, der ikke efterlader kommentarer.

  http://mediacreeper.com/site/snaphanen.dk

  snaphanen.dk * 2013-01-05 07:49 Sveriges Radio AB
  snaphanen.dk * 2013-01-04 15:20 Danmarks Radio

  snaphanen.dk * 2013-01-04 14:55 IDG International Data Group Sweden
  snaphanen.dk * 2013-01-04 14:44 IDG International Data Group Sweden
  snaphanen.dk * 2013-01-04 09:40 Sydsvenska Dagbladet AB
  snaphanen.dk * 2013-01-04 09:19 Värnamo Nyheter
  snaphanen.dk * 2012-12-29 10:48 Norsk Rikskringkasting AS NRK
  snaphanen.dk * 2012-12-29 08:34 Yleisradio Oy
  snaphanen.dk * 2012-12-29 08:34 Yleisradio Oy
  snaphanen.dk * 2012-12-28 16:13 AS Avishuset Dagbladet
  snaphanen.dk * 2012-12-28 16:00 Bergens Tidene AS
  snaphanen.dk * 2012-12-28 15:21 A.C. Nielsen
  snaphanen.dk * 2012-12-28 14:58 A-Pressen IKTL AS
  snaphanen.dk * 2012-12-28 13:11 Verdens Gang AS

  snaphanen.dk * 2012-12-27 07:17 IDG International Data Group Sweden
  snaphanen.dk * 2012-12-25 10:12 Yleisradio Oy
  snaphanen.dk * 2012-12-25 05:04 Yleisradio Oy
  snaphanen.dk * 2012-12-24 22:30 Al Jazeera Media Group
  snaphanen.dk * 2012-12-24 09:17 Yleisradio Oy
  snaphanen.dk * 2012-12-23 14:35 Yleisradio Oy
  snaphanen.dk * 2012-12-23 14:20 Sydsvenska Dagbladet AB

  snaphanen.dk * 2012-12-17 08:40 Tidningarnas Telegrambyrå
  snaphanen.dk * 2012-12-17 08:25 Taberg Media Group AB
  snaphanen.dk * 2012-12-17 07:47 Fria Tidningar
  snaphanen.dk * 2012-12-17 07:23 IDG International Data Group Sweden
  snaphanen.dk * 2012-12-16 19:22 Eskilstuna-Kuriren AB
  snaphanen.dk * 2012-12-16 19:20 Eskilstuna-Kuriren AB
  snaphanen.dk * 2012-12-16 19:17 Eskilstuna-Kuriren AB
  snaphanen.dk * 2012-12-16 13:42 Tidningarnas Telegrambyrå
  snaphanen.dk * 2012-12-15 22:21 Norrköpings Tidningar AB
  snaphanen.dk * 2012-12-15 14:05 Sundsvalls Tidning
  snaphanen.dk * 2012-12-15 13:59 Sundsvalls Tidning
  snaphanen.dk * 2012-12-14 14:15 Expressen AB
  snaphanen.dk * 2012-12-14 14:14 Expressen AB

Leave a Comment