17
jan
Seneste opdatering: 25/2-16 kl. 0224
26 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Jeg kommer for sjældent på Østerbro. Men det er også ‘hjemme’, jeg kender hver sten i gaden, mine skoler lå der, jeg boede på Sortedams Dosseringen 99 og resten lærte jeg i Øbro Taxi. Turister kommer der næsten aldrig, de færdes på en hundrededel af Københavns areal, Middelalderbyen, Tivoli og Rådhuspladsen. Men brokvartererne er det rigtige København og Østerbro er dejligst selvom det er fimset lovlig meget op siden havnearbejderne, pensionisterne og de mange børn, der legede i baggårdene forsvandt. De er få kilometer væk fra centrum. Det første foto er taget fra samme sted hvor Chresten Købke stod og malede søen en efterårsmorgen i 1838. Man ser metrobyggeriet midt i søen og den midlertidige, oplyste gangbro over søen lige øst for Fugleøen. Det andet er Blegdammen set fra Trianglen, hvor Kierkegaard ofte spadserede og så sin Regine på afstand. Det var uden for byen. (klik f. hel størrelse)

17.01.2013 024
Modstand er et moralsk anliggende

Danmark var utroligt splittet i holdningen til tyskerne. Bønderne var begejstrede, og det gik hurtigt op for mig, at det var fagforeningerne også. Hvis man ville gøre modstand, stod man utroligt alene. Bag hver enkelt, der i starten gik ind i modstandsbevægelsen, lå et personligt motiv. Det var et moralsk spørgsmål. Vil man ikke erkende det, så har man intet forstået.Det har de danske historikere desværre ikke. ”Det dummeste der findes her på jorden, det er danske historikere. Jeg kender ikke nogen, der er dummere.”

Store dele af det officielle Danmark affandt sig glimrende med besættelsen. Og det samme synes at være tilfældet med vore dages historikere, der efterhånden er blevet enige om, at tilpasning til tyskerne var den eneste fornuftige politik. Modstand er et moralsk anliggende, interview af Lars Hedegaard, log in.

kieler, 25.09.2012, I 005 (1)

Jørgen von Führen Kieler (født 23. august 1919 i Horsens) er en dansk læge, som var modstandsmand, medstifter af sabotagegruppen Holger Danske II. Den 12. december 1943 var han med til at sprænge Varde Staalværk. Ved en aktion mod to virksomheder i Aabenraa blev Kieler såret af et skud gennem halsen og taget til fange af tyskerne og sat i Vestre Fængsel. Han blev dødsdømt i foråret 1944, efter at i en længere periode være blevet forhørt af Gestapo på Dagmarhus. Straffen ændredes til koncentrationslejrophold, der varede til kort før befrielsen i maj 1945. Han kom via Frøslev til koncentrationslejren Porta Westfalica i Tyskland.I april 1945 blev han og de andre danske fanger i Porta Westphalica reddet af den svenske greve Folke Bernadottes hvide busser.

Nyt nummer af Dispatch International med blandt andre artiklerne: Näthatet som journalisterna struntar i, Danskerne er – alligevel – ikke racister, Hadretorikkens sande ansigt, Ödesfrågan som inte får diskuteras, Stockholm priests protesting collections

kieler, 25.09.2012, I 007kieler, 25.09.2012, I 009 (1)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Allan Hansen

Posted: 17 januar 2013 - 19:29 - Svar

Mohammed’s Greatest Discovery, Part 1
Kenneth Roberts, Associate Writer

What causes a Muslim woman to honor-kill the children she has borne and raised? The explanation is ‘the Stockholm Syndrome’. It is one of the secret keys of political Islam and Mohammed’s greatest discovery.

The Stockholm syndrome or ‘capture bonding’ is a psychological paradox in which hostages develop empathy and positive feelings towards their captors, even to the point of adopting the captor’s oppressive ideology. One would expect captives to experience resentment and hatred towards an abuser, but that is not what occurs in the Stockholm syndrome.

Rather, the Stockholm syndrome takes hold in a few days as a result of captors performing small acts of kindness towards their doomed captives. The threat of certain death in contrast with kind gestures is thought to bring about the syndrome. The confused captive soon begins to identify with the cruel psyche of the captor in order to survive.

This push-pull dynamic of terror alternating with moments of relative benevolence produces this delusion in the mind of the captive. The captive then begins to believe the far-fetched justifications for brutality and murder that bend the minds of her or his terrorist captors.

The Stockholm syndrome is a severe form of a psychological phenomenon known as dissociation. It is the mind’s survival mechanism, the way trauma victims convince themselves that “this isn’t happening”. Mohammed discovered it by accident.

Why ‘Greatest Discovery’

The discovery of the Stockholm syndrome changed Mohammed’s life. Before discovering the Stockholm syndrome, Mohammed preached religion for 13 years and collected about 150 followers. After his discovery of capture bonding, Mohammed’s political movement grew exponentially.

How did Mohammed’s great discovery occur? It began with a problem.

Omar’s Revelations

After leaving Mecca, Mohammed’s small, impoverished movement began to pick up ruffians to assist in pillaging the Meccans. Mohammed had previously been living in a polite, middle class, business environment. He and his followers were not used to the rough, rude manners of the pillaging ‘Ansaris’ (auxiliaries) that Mohammed had hired in exchange for a share of booty on his vengeful raids against the Meccans. Even the manners of Ansari women were rough and insubordinate. The women of Mohammed’s group began to pick up the highly assertive manners of the Ansari women. At first, Mohammed took no notice, but Omar bin Khattab did. Omar pushed Mohammed to receive a revelation from Allah.

Allah soon sent Mohammed an eternal revelation that men should beat their wives into submission. Were these original Muslim women beaten ‘lightly’ as recommended by modern mullahs? Apparently not. Aisha (Mohammed’s preteen bride) later said, “I have not seen any woman suffering as much as the believing women.” (Bukhari 7:72:715)

Veiling and Isolation: Ingredients of Stockholm Syndrome

Veiling is another important contributor to the Islamic Stockholm syndrome. Veiling causes isolation from perspectives other than those of the captor.

Veiling came about when Omar yet again provoked a crisis, this time by following Muslim women to the privies. Omar noted that free Muslim women, if left unveiled, could not be distinguished from unveiled slaves. Since Mohammed permitted his men to ‘molest’ slaves, Omar demanded action “…as he desired eagerly that the verses of al-hijab may be revealed. So Allah revealed the verses of “al-Hijab” (Sahih Bukhari 1.14.148). Allah swiftly gave an eternal command about veiling, so that married women (including Omar’s wives) could no longer be ‘misidentified’ as kafirs and ‘molested’ by jihadists (Koran 33.59). According to Allah, unveiled women don’t get protection from rape.

Mohammed’s Prisoners

By limiting women’s independence of movement and making them indistinguishable one from another, veiling produces permanent isolation of women, a necessary condition for the Stockholm syndrome. The combination of isolation, beating and the veil turn Muslim women into passive, isolated, malleable non-persons. Muslim women live in a permanent state of dissociation and denial.

Because of Omar, the freedom of Muslim women has not increased at all in the last 1400 years, while everywhere else women’s rights have steadily evolved. Muslim women are still restricted to a form of house arrest as ‘domestic animals’ or ‘prisoners’, forced to interact only with their husbands and children (read ‘Mohammed’s Final Sermon’).

Choosing Compliance as an Alternative to Death

As the Stockholm syndrome takes hold, victims perceive they can either resist the perpetrator and meet certain death or they can comply and hope to live. The threat of certain death is a necessary factor in the Stockholm syndrome. Islam provides this permanent threat to women through the eternally existing Koran, Mohammed’s Sunna (perfect example) and sacred Sharia law.

No Islamic doctrine depends on a single verse, but on the Koran, Mohammed’s example and the canonical decisions of Islamic jurists. They create a three-dimensional picture of conduct that all Muslims must follow. Tragically, Islamic law provides broad loopholes for the honor killing of women.

The Koran says that if a Muslim woman obeys her male owner after a beating, no further action should be taken. The words ‘take no further action’ (Koran 4.34) are highly significant, since they imply that actions beyond beating may be taken, perhaps mutilation, perhaps starvation or death through honor killing. The choice of ‘further action’ is up to the male owner of the chattels. Modern mullahs often try to tone this down for Western audiences, but such moderation is not in foundational Islam. Koran 4.15 & 34 offer the basis for honor killing of women, since a husband needn’t feed a woman if her performance is unsatisfactory. She may be locked up and starved in her home.

Mohammed’s sacred example approves of a blind man who murders the mother of his children because she blasphemed Mohammed.

Sharia law also makes ample room for honor killing of women by omitting any punishment for the murderer of an apostate or the murderer of disobedient children or grandchildren. In the context of cousin marriage, Sharia leaves the door open to the honor killing of women with the blessing of the couple’s common grandparents (Reliance of the Traveller, o1.2, 1-5). Such honor killing is perfectly legal under Sharia, there being no punishment for it.

Honor killing is eternally permitted (though not commanded) in Islam. Such violence against women is part of jihad, the ‘struggle’ to force women and ‘others’ to submit without resistance to Muslim males.

Dhimmitude: a Captivity Contract

Dhimmis capitulate to Islamic rule. Captive Muslim women (as well as entire captive nations) are given the stark choice of being beaten (or dead) prisoners…or living, compliant semi-slaves to Islam. Since it is difficult to endure the despair of permanent captivity, Islam’s captives dissociate and ‘voluntarily’ choose compliance. This condition of surrender to Islam is called ‘dhimmitude’. When entire kafir nations submit to Islamic supremacism, they become pacified kafirs or ‘dhimmis’ under a humiliating ‘dhimma’ (protection) agreement. Nevertheless, if dhimmis resist their Muslim overlords even a little, they are deemed to have broken their contract of ‘protection’ and they revert to being unprotected ‘kafirs’ or ‘harbis’ who must be ‘fought’.

Sharia’s logic is that a Muslim woman who resists her owner has become an apostate from Islam, a ‘kafir’ or even a ‘harbi’ who may lawfully be murdered, since she has abandoned the rules of Islam. Under Sharia, no blood indemnity is required in the murder of an apostate, so killing defiant women is permitted. This is easily done with the consent of the parents or grandparents in a cousin marriage.

A majority of Muslim women actually marry a first cousin, so family-directed violence against women is rife in Islam. Cousin marriage places a secure sociological noose around the majority of Muslim women. Thanks to Sharia law and cousin marriage, Muslim women are Mohammed’s prisoners having no escape from violence and death.

Peter Buch, den strik

Posted: 17 januar 2013 - 21:16 - Svar

Hvorfor poste det to gange?
At nævne hvorfra tekster kommer kan blive en vane, tror jeg:
Bill Warner, Director, Center for the Study of Political Islam
Permalink: http://www.politicalislam.com/blog/mohammeds-greatest-discovery-part-1  /
copyright (c) CBSX, LLC, politicalislam.com
Use as needed, just give credit and do not edit.
http://www.politicalislam.com

Allan Hansen

Posted: 17 januar 2013 - 22:03 - Svar

” Forleden havde jeg en mærkværdig drøm. Jeg så en stor ørn ligge på ryggen på
en klippe i dødskamp med to blodtørstige uhyrer. Disse sad på ørnens vidt udspilede vinger
og holdt med deres frygtelige kløer ørnens afstumpede kløer fast trykket mod jorden.
Man så det tydeligt ørnen var fuldkommen værgeløs og forsøgte kun med møje at holde sit stolte hoved hævet.
På en klippeafsats lå resterne af ørnens sidste måltid, et afgnavet hare skelet og de sønderreven
rester af en hane.
Lidt afsides i en respektfuld afstand fra den grufulde skueplads, kikkede en lille mus
med opstikkende øren og med skadefryd øjnene frem og spurgte forsigtigt: Er her noget at arve?
Så vågnede jeg,,.

” Nordschleswigsche Zeitung,, den 17 August 1945.

Kilde: Da freden brød ud. Udvalgt og samlet af Kai Berg Madsen 1946.

DØMT TIL UNDERGANG.

Hyldest til de skandinaviske lande:
Einstein bragte i denne forbindelse en hyldest til de skandinaviske, Hollandske og schweiziske
folk “”som gjorde alt, hvad der stod i deres magt for at beskytte jødiske liv” , og til Sovjetunionen
” som var den eneste stormagt, der åbnede sine døre for hundredtusind af jøder, da de nazisterne
arméer rykkede ind i Polen”.
Den geniale forsker udtrykte sin harme over, at de europæiske jøder ikke får lov til
at finde sig et tilflugtssted i Palæstina.
,, Sandheden er, at de allierede stadig lader mange af dem friste tilværelsen under
koncentrationslejrenes nedværdigende forhold, hvilket er tilstrækkeligt bevis for situationens
skændighed.”
Situationen kræver, “at der sættes en dristig bestræbelse i gang, en radikal ændring af hele det politiske begreb. Hvis ædelmodigheden og broderskabfølelsen ikke er fremherskende hos de mænd, af hvis beslutninger vor skæbne afhænger, er den menneskelige civilisation dømt til undergang”.

Einstein, den 9 Januar 1946.

HVAD DET GÆLDER:
Det er forsvaret for den jævne mand, vi er ved at opbygge!
Premierminister Attlee ved UNO´s åbning, den 11 Januar 1946.

Kilde: Da freden brød ud. Udvalgt og samlet af Kai Berg Madsen 1946.

  Anonym

  Posted: 18 januar 2013 - 03:45 - Svar

  “” Forleden havde jeg en mærkværdig drøm. Jeg så en stor ørn ligge på ryggen på
  en klippe i dødskamp med to blodtørstige uhyrer. Disse sad på ørnens vidt udspilede vinger
  og holdt med deres frygtelige kløer ørnens afstumpede kløer fast trykket mod jorden.
  Man så det tydeligt ørnen var fuldkommen værgeløs og forsøgte kun med møje at holde sit stolte hoved hævet.
  På en klippeafsats lå resterne af ørnens sidste måltid, et afgnavet hare skelet og de sønderreven
  rester af en hane.
  Lidt afsides i en respektfuld afstand fra den grufulde skueplads, kikkede en lille mus
  med opstikkende øren og med skadefryd øjnene frem og spurgte forsigtigt: Er her noget at arve?
  Så vågnede jeg,,. ”

  De to uhyrer…. USA og Sovjet??

Morani ya Simba

Posted: 18 januar 2013 - 03:49 - Svar

Sjovt at du skriver om Østerbro. Jeg ledte netop efter en gammel ven der forleden. Coincidences happen and we see imaginary patterns….

Jeg ville iøvrigt gerne vide hvad gamle modstandsfolk som Jørgen Kieler mener om indvandring og kritik heraf. Jeg ønsker ikke at hverve dem som politiske trofæer og ville ikke give dem veto fordi de engang viste rigtigt mandsmod. Men modige patrioters ord er nok værd at høre på og tænke over….

  Morten - - -

  Posted: 18 januar 2013 - 17:08 - Svar

  Den indvandring, vi oplever, er jo ikke en invasion. Den har fuld demokratisk opbakning i det folkevalgte parlament. Og har løbende haft det i årtier. Så den kan man ikke have indvendinger imod. Men man kan være respektfuldt uenig med flertallet, der har sanktioneret den.

  – – –

   Morani ya Simba

   Posted: 18 januar 2013 - 19:07 - Svar

   Jeg tror ikke helt invasion vs ikke-invasion er sagens kerne her. Kieler gør opmærksom på at politikerne ønskede at samarbejde med tyskerne og at han valgte anderledes af hensyn til landets ve og vel (og selvrespekt) uanset hvad et flertal på Christiansborg ønskede. Iøvrigt er der grund til at antage at et stort flertal af danskere ønsker en anden indvandringspolitisk politik end den førte. Folk stemmer dels ikke efter kun eet emne (som regel) og dels er der nok en vis reservation overfor at krydse hen over midten. Er man een gang borgerlig tror jeg det hænger lidt ved og er man een gang socialdemokrat hænger det nok også lidt ved.

    Morten - - -

    Posted: 18 januar 2013 - 22:03 -

    At politikerne vælger at samarbejde med tyskerne havde næppe givet anledning til sabotage – der da havde måttet kaldes terror – hvis der ikke havde været tale om en forudgående invasion. Det havde op til vælgerne at straffe dem, hvad de måske, måske ikke, havde gjort. Ligesom i dag.

    – – –

    Morani ya Simba

    Posted: 19 januar 2013 - 00:16 -

    Der havde nok ikke været sabotage hvis der ikke havde været fremmede tropper i landet, nej. Men det centrale er nok ikke at Værnemagten kom i panservogne men at der var et stort element der bestemt ikke var en del af landet kulturelt, nationalt osv og som begik uhyrligheder her og andetsteds. Det ser vi idag. Mange muslimer opfatter ikke sig selv som danskere og nogle der gør, ønsker at danskheden skal være en tom skal der også passer til deres traditioner fra hjemlandet. Samtidig ses politikere som medansvarlige herfor. Det mener jeg er den centrale parallel. Det og så at det faktisk kan blive enden på Danmark som kulturnation.

    Morten - - -

    Posted: 19 januar 2013 - 01:35 -

    Løsningen ligger lige for: Stem på nogen, der vil bevare Danmark som kulturnation. Hvis der ikke er flertal for det, er det vel godt det samme – for hvem skal man så danne nation med?

    – – –

Maria Due

Posted: 18 januar 2013 - 13:51 - Svar

Hedegaards hovedærinde er efterhånden en uredelig tilsvining af Danmark, uanset hvor i verden han fører sig frem. Hvilken trist fremtoning og så i den alder.

Dr. Kieler er af en helt anden karat, de kan slet ikke sammenlignes.

  Peter Buch

  Posted: 18 januar 2013 - 17:09 - Svar

  Maria Due

  Argumenterne for der skulle være tale om en uredelig tilsvining af Danmark mangler.
  Du udelader herfra anskuet uddybning, argumenter venligst mere for synspunktet, end blot ved afgivelse af en meningstilkendegivelse.
  Optimalt med flere eksempler på herrens uredelige tilsvining.

  Med venlig hilsen

   Maria Due

   Posted: 18 januar 2013 - 21:54 - Svar

   Peter Buch, i betragtning af hvor ofte man støder på dit navn i diverse debatfora, synes jeg, at du burde vide, hvad jeg sigter til, for der er nok at tage af.

   Læs fx kommentarerne på sappho.dk til artiklen om de mærkelige forhold på Langeland. Der er det politiet i Svendborg, der hænges ud af Hedegaard, som har undladt at indhente de mest nødvendige oplysninger, for det er jo altid myndighederne, der noget galt med, når han skriver. Her er det de fleste danskere, der svines til, bønderne var begejstrede for krigen osv. osv. Til andre tider holder Hedegaard taler i udlandet eller lader sig interviewe, og det er hver gang den samme sang, der indirekte skal fremstille ham selv som frihedshelt og Danmark som et hul i jorden. Jeg har stor forståelse for, at han blev fyret fra Information efter de få måneder der, der gerne fremhæves som hans karrieres højdepunkt.

   Hvis du vil se historiemisbrug af helt usædvanlig art kan du få fat i noget af det det Hedegaard skrev i sin ungdom og i 1980’erne. Det er det værste, jeg har set. Jeg har haft fornøjelsen af at dele arbejdsplads med dr. Kieler i et par år, og de to kan ikke sammenlignes.

    Peter Buch

    Posted: 18 januar 2013 - 22:58 -

    Maria Due

    Tak for svar.

    Jeg har ikke set alt det du nævner. jo, artiklen om Langeland, der synes jeg ikke specielt politiet hænges ud, der refereres som skribenten nu engang gør det. Perspektivet forekommer mig egentlig mere at være kritik af de eksisterende forhold end uredelig tilsvining af Danmark eller danske myndigheder.

    Selv uden log ind eller abonnement på avisen DI synes jeg, det er tydeligt, det er hr. Kieler, der citeres for at bønderne var begejstrede.
    Jeg formoder også hr. Kieler står bag det andet her på Snaphanen bragte citat:

    “Store dele af det officielle Danmark affandt sig glimrende med besættelsen. Og det samme synes at være tilfældet med vore dages historikere, der efterhånden er blevet enige om, at tilpasning til tyskerne var den eneste fornuftige politik.”.

    Kan en person med log ind afgøre sagen?

    Med venlig hilsen Peter Buch

    -muligvis dobbeltpostering, det beklages i så fald.

    Peter: Jo alle ordene er Kielers.

    Maria: Er der andre, Hedegaard ikke må interviewe, nu vi er i gang ?

    Kimpo

    Posted: 19 januar 2013 - 11:42 -

    Noget naivt vås, Due. Har du også delt arbejdsplads med Lars Hedegaard?

Allan Hansen

Posted: 18 januar 2013 - 15:16 - Svar

Kære Jørgen Kieler.
Først og fremmest Tak for din indsats.
Tak fordi du troede på friheden og dig selv.
Tak fordi du stod frem og kæmpede
for frihed.
Det var frihedskæmperne, der vandt den krig.
Det var frihedskæmperne fra England og USA,
der kom os til undsætning, da vi var hårdest trængt.
Det er folk, som dig vi har brug for. Tusind Tak.

I dag, er der kun pølse mænd kagekoner og
gamle tandløse kællinger tilbage.

Mvh. Allan Hansen

Allan Hansen

Posted: 18 januar 2013 - 16:37 - Svar

Maria Due.

Sludder, pladder, vrøvl og nonsens.

Er du på stoffer?

  Maria Due

  Posted: 18 januar 2013 - 21:59 - Svar

  Jeg har delt arbejdsplads med dr. Kieler og bryder mig ikke om, at nogen skal få den tanke, at han har noget til fælles med en platugle som Hedegaard, der for længst har tabt al troværdighed. Hvis du og Peter Buch ikke selv kan se det, er der ingen grund til at bruge tid på at forklare videre.

   Kimpo

   Posted: 19 januar 2013 - 11:44 - Svar

   Hvis Maria Due også har delt arbejdsplads med Hedegaard og derfor har et passende sammenligningsgrundlag, er det vist på tide at sige det.

Morani ya Simba

Posted: 18 januar 2013 - 22:22 - Svar

Noget helt andet. Hvor er det egenligt utroligt at Jørgen Kieler er i live idag. Det lå ikke i oddsne: Manden er 93 år gammel. Han er blevet skudt i halsen, dødsdømt af nazisterne og har været i koncentrationslejr. Alle tre er kendt for drastisk at neddrosle den forventede restlevetid. Istedetfor har han sprængt gennemsnitslevealderen med ca. 15 år indtil videre, og det er jo for folk som hverken er blevet skudt eller har været på ufrivilligt besøg hos Gestapo. Utroligt. Man må vist kalde ham en rigtig mand..

  Kimpo

  Posted: 19 januar 2013 - 11:45 - Svar

  Enig med løveungen 🙂

Peter Buch

Posted: 18 januar 2013 - 23:46 - Svar

Tak for det Steen

Peter Buch

Posted: 19 januar 2013 - 00:57 - Svar

Hvad kan vi så lære af det?

Lidt af ovenstående kunne vise at forblændethed, eller uopmærksomhed kan lede til fejltagelser.

At mennesker ikke alle synes om hinanden, for ikke at skrive elsker hverandre, er vist noget de fleste voksne har erfaret. Dog.
At lade ubehag ved andre personer, deres optræden eller synspunkter påvirke læsen af et lille stykke formuleret i et relativt letfatteligt sprog er uheldigt, for ikke at sige fatalt i dette eksempel.
Exit.

  Maria Due

  Posted: 22 januar 2013 - 20:58 - Svar

  Slut med dine insinuationer , du aldrig argumenter for eller sandsynliggør – Maria Due = Mette Dyhr = Th. Mortensen = Tom = B R.

  Når man angriber folk voldsomt, – Khader, Fjordman, Hedegaard – må man indvie andre i sine argumenter. Det du praktiserer, er løs sladder. *S

Allan Hansen

Posted: 19 januar 2013 - 01:02 - Svar

20 years from now, I will be in Heaven –bye !!This was written by a woman born in Egypt as a Muslim. Make sure you read the paragraph (in red)towards the end.
Joys of Muslim Women
By Nonie Darwish

In the Muslim faith a Muslim man can marry a child as young as 1 year old and have sexual intimacy with this child. Consummating the marriage by 9.

The dowry is given to the family in exchange for the woman (who becomes his slave) and for the purchase of the private parts of the woman, to use her as a toy.

Even though a woman is abused she can not obtain a divorce.

To prove rape, the woman must have (4) male witnesses.

Often after a woman has been raped, she is returned to her family and the family must return the dowry. The family has the right to execute her (an honor killing) to restore the honor of the family. Husbands can beat their wives ‘at will’ and he does not have to say why he has beaten her.

The husband is permitted to have (4 wives) and a temporary wife for an hour (prostitute) at his discretion.

The Shariah Muslim law controls the private as well as the public life of the woman.
In the Western World ( Canada , United States and Britain ) Muslim men are starting to demand Shariah Law so the wife can not obtain a divorce and he can have full and complete control of her. It is amazing and alarming how many of our sisters and daughters attending American, Canadian, Universities and British Universities are now marrying Muslim men and submitting themselves and their children unsuspectingly to the Shariah law.

By passing this on, enlightened Canadian, American and British women may avoid becoming a slave under Shariah Law.

Ripping the West in Two.

Author and lecturer Nonie Darwish says the goal of radical Islamists is to impose Shariah law on the world, ripping Western law and liberty in two.

She recently authored the book, Cruel and Usual Punishment: The Terrifying Global Implications of Islamic Law. Darwish was born in Cairo and spent her childhood in Egypt and Gaza before immigrating to America in 1978, when she was eight years old. Her father died while leading covert attacks on Israel . He was a high-ranking Egyptian military officer stationed with his family in Gaza ..

When he died, he was considered a “shahid,” a martyr for jihad. His posthumous status earned Nonie and her family an elevated position in Muslim society.
But Darwish developed a skeptical eye at an early age. She questioned her own Muslim culture and upbringing.. She converted to Christianity after hearing a Christian preacher on television.
In her latest book, Darwish warns about creeping shariah law – what it is, what it means, and how it is manifested in Islamic countries.

For the West, she says radical Islamists are working to impose sharia on the world. If that happens, Western civilization will be destroyed. Westerners generally assume all religions encourage a respect for the dignity of each individual. Islamic law (Sharia) teaches that non-Muslims should be subjugated or killed in this world.

Peace and prosperity for one’s children is not as important as assuring that Islamic law rules everywhere in the Middle East and eventually in the world.

While Westerners tend to think that all religions encourage some form of the golden rule, Shariah teaches two systems of ethics – one for Muslims and another for non-Muslims. Building on tribal practices of the seventh century, Shariah encourages the side of humanity that wants to take from and subjugate others.

While Westerners tend to think in terms of religious people developing a personal understanding of and relationship with God, Shariah advocates executing people who ask difficult questions that could be interpreted as criticism.

It’s hard to imagine, that in this day and age, Islamic scholars agree that those who criticize Islam or choose to stop being Muslim should be executed. Sadly, while talk of an Islamic reformation is common and even assumed by many in the West, such murmurings in the Middle East are silenced through intimidation.

While Westerners are accustomed to an increase in religious tolerance over time, Darwish explains how petro dollars are being used to grow an extremely intolerant form of political Islam in her native Egypt and elsewhere.

(In twenty years there will be enough Muslim voters in Canada , the U.S. And Britain To elect the President by themselves! Rest assured they will do so… You can look at how they have taken over several towns in the USA .. Dearborn Mich. Is one… And there are others….) ( Britain has several cities now totally controlled by Muslims)

I think everyone in Canada . the U.S. And Great Britain Should be required to read this, but with the ACLU, there is no way this will be widely publicized, unless each of us sends it on!
It is too bad that so many are disillusioned with life and Christianity to accept Muslims as peaceful.. Some may be but they have an army that is willing to shed blood in the name of Islam.. The peaceful support the warriors with their finances and own kind of patriotism to their religion. While Canada, the U.S.A.and Britain are getting rid of Christianity from all public sites and erasing God from the lives of children the Muslims are planning a great jihad on North America and Britain ….

This is your chance to make a difference…! Pass it on to your email list or at least those you think will listen..

Some of those I’m sending it to WILL NOT! Put your head back under the covers so you can’t see the boogie man!

Leave a Comment