26
jan
Seneste opdatering: 27/1-13 kl. 0227
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Fra anmeldelsen Författaren cementerar det förflutna i Dispatch International (log in):

Vill man förstå en medialt hyllad person som Lisa Bjurwald måste man ha kunskap om hur det offentliga samtalet ser ut i Sverige. Bjurwald började förvisso med att studera islamistiska miljöer 2005, då hon skrev en uppsats i statsvetenskap om hur de islamistiska terroristerna använde internet. Hon har också skrivit en bok om svensk ultra-nationalism och kvinnorna (God dag kampsyster!). Nå, Bjurwald är den enda kvinna som i bristen på just ett offentligt, demokratiskt samtal, kunnat profilera sig som expert i sitt ämne.

Hennes nya bok har en mycket intressant titel. Skrivbordskrigarna heter den. Den är lika klatschig som en kvällstidningslöpsedel men lyckas också träffa sitt ämne rätt. Här handlar det nämligen om hur människor med internet som verktyg kan sprida både vulgariteter och öppna hot. Men bokens underrubrik är lustig, då den säger att ”extrema krafter utnyttjar internet”. Det värdeladdade ordet borde ha ersatts av det neutrala ordet använder. Det är just det vi gör, alla vi som skriver i olika publikationer som finns på nätet, från tidningar och tidskrifter till hemsidor och bloggar, oavsett vilka värderingar vi har eller vilka politiska ståndpunkter vi finner tilltalande. Hela detta nya nät av diskussioner har fått ett så kraftigt genomslag just för att svensk offentlighet i pressen, radio och tv präglas av åsiktscensur, likriktning och något som närmast liknar förbud att vidröra specifika ämnen. Nätet blir ett fritt och öppet alternativ.

“Måste vänja sig vid tanken på moské”

En moské er en slags kirke, bare med sjove tårne. Man skulle have været politiker. (Sam Solomon, What is a Mosque?)

En moské på Föreningstorget, med fyra minareter som sträcker sig 20 meter upp i luften. Det är en av idéerna som presenteras i en vision över hur torget skulle kunna utvecklas. Tjänstemän på Eslövs stadsbyggnadskontor har tagit fram ett 27-sidigt planprogram, ett visionsdokument över hur det ödsliga torget vid polishuset skulle kunna förnyas.

moske esløv

En av de många idéer som illustreras i dokumentet är en moskébyggnad på Föreningstorgets östra del. Moskén står även omnämnd i texten på ett par ställen och det är ingen slump att den finns med i materialet, menar Peter Melinder (M), miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.– “Förr eller senare måste vi ta en diskussion om en moské i Eslöv. Den kan uppfattas som provokativ men det är vår förbannade skyldighet att ta upp frågan till diskussion. Eslövsborna måste vänja sig vid tanken på en moské.” “Måste vänja sig vid tanken på moské”

”Sverige borde ha visumtvång”

Der er meget langt fra top til bund i svenske partier, og det gælder dem allesammen:

Från ena månaden till den andra kom 750 asylsökande till Borgholm. Kommunalrådet Lisbeth Lennartsson (C) anser att situationen är ohållbar och vill ha nya asylregler.

– Det kommer ett antal människor som utnyttjar systemet genom att dyka upp i Sverige och söka asyl. De vet att de inte kommer att få asyl och när de bott här en tid, och fått lite pengar, så åker de iväg innan utvisningsbeskedet kommer. Då kan de komma tillbaka nästa år och göra samma sak.

– Och så finns det de som blir lurade att tro att de kommer att kunna starta på nytt i Sverige. Det är oftast väldigt fattiga människor som gjort allt de kunnat för att komma hit. Och blir utvisade. Barometern.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 27 januar 2013 - 04:03 - Svar

Steen

Kunstnere er slemme og musikere de værste.
Som jeg siger til kirkens organist, og nu dig, jeg tror I begge forstår mig ret.
Tak for tålmod og rum i dette dit sociale eksperiment. sociale medie.

Der er i åbnen for kommentarer, reaktioner, mere end ved udeladelse af andres given deres pip med, en balancering på en knivsæg, en forståelse af modsætningers eksistens, en fremturen tillige og for mig at se en moden velovervejet mening i oplægget.

Tak til Snaphanen.

Til svenske, de jeg fatter og særlinge, som Bjurwald, jeg havde været uvidende om eksisterede uden bloggen.
Til de der befinder sig i udlændighed, og meder tilbage eller bliver registreret havende handlet på den ene eller anden facon.

Jeg fik ved mødet en dag, en autograf, og en hilsen fra forfatteren, Mark Steyn i værket America Alone, han skrev:
To Peter
Let’s win- in Denmark
and Europe!
-signeret-

Lyset er ikke gået ud, men det blafrer og er slukket mange steder i Europa, i verden.
Tænd lyset!

Jern&Betong

Posted: 27 januar 2013 - 09:17 - Svar

Lisa är inte en vilsen söt liten flicka, utan en statligt avlönad propagandist och åsiktspolis som i samarbete med statens radio och TV, som här, driver en kampanj mot den politiska oppositionen. Hon försöker att utöka censuren till att inte bara gälla staten och dess nätverk utan den ska omfatta alla sektorer av samhället.

Men Lisa har större ambitioner än så. Nyligen önskade hon att regeringen skulle få USA att bryta/ändra grundlagen så att svenska staten skulle få¨veta vilka svenskar som har hemsidor i USA. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=540497 6.
I det kravet har hon stöd från Säpo. Den förre Säpo-chefen beklagade att den amerikanska yttrandefriheten hindrade honom att registrera svenskar.

De härskande makterna ger aldrig ifrån sig makten utan hård strid. Våra regenter är 7-klövern och hela dess nätverk av underorganisationer samt alla deras förbundna och de är allt mer hotade av oss, som vill ha ett maktbyte. I takt med att vår styrka ökar och deras stöd eroderar, ökar deras repression. Demokraturen håller på att förvandlas till öppen diktatur.
Läget är gott och utvecklingen börjar likna ett jordskred. Bara nu inte vår viktigaste armé, SD, säljer sig för 30 silverpenningar och blir en del av en 8-klöver.

H B

Posted: 27 januar 2013 - 10:39 - Svar

Lisa Bjurwald är ett praktexempel på det svenska pk-etablissemanget där rätt åsikt ständigt har företräde framför kompetens och kunskap. Kvinnan klarade inte ens godkänt i den svenska flumgymnasieskolan men sitter nu i varenda tv-soffa som guru inom extremism och därmed granterat befriad från kritiska frågor eller granskning i något sammanhang.

Peter Buch

Posted: 27 januar 2013 - 14:51 - Svar

Næsten kopi af egen kommentar på Uriasposten, her forsøgt forbedret sprogligt.

Begreber der direkte eller mere indirekte optræder i kommentarer:
Jøde-fiksering, jødehad, deportationer, at etnicitet kan afgøre ophold eller forbliven. national prioritetring sat efter hvad der kunne være den ytrendes idealforestilling fremført totalt uden hensyn til hvad andre, måske et flertal kunne have andet end lige det, de fandt var de rette nationale prioriteringer, at den stærkestes valg er det der skal satses på, respektivt hvad flere stærke kan finde på for selv at selv sidde på flæsket og lade andre betale, social prioritering hvor ensliggørelse og “jeg betaler min skat med glæde” indgår søgt skærmet fra den internationale virkelighed hvor eksempelvis skat er et betydningsfuldt parameter for erhvervsliv, national social prioritering, …udfyld selv…, noget der ligner nationalsocialistisk prioritering.

Jeg finder lidt af det hele, ikke specifikt her på denne post, men i et omfang og antal, der belaster.

Belaster hvad jeg ser som skridt på vejen for at ændre det væsentligste-
Indvandrings antal og art, art her kort beskrevet omfattende navnlig- kvalifikationer, religion og kultur.

I øvrig finder jeg opdelen efter anskuelser fornuftig.

Den førte politik på indvandringsområdet og det der har med ophold at gøre, hvis konsekvenser er en samfundsundergravende belastning for individer og samfund bør snarest ændres.

Og lad så lige mig have mit. Mit afgrænsede, konstant overvågede område, om muligt nær væbnede styrker.
Hvordan er dit, dit idealområde?

Conlon

Posted: 27 januar 2013 - 20:39 - Svar

Peter Andersen

Posted: 28 januar 2013 - 11:06 - Svar

Vi bor, efter sigende, i et videnssamfund.

Hvorfra kommer da denne udbredte modstand mod at tilegne sig viden om f.eks. islam?

Det turde da ellers være ganske åbenbart, at dette uvæsen ikke hører hjemme hér!

Hundredevis af bombede eller på anden måde dræbte politifolk, kvinder, børn, demostranter o.a. HVER DAG i den islamiske verden.
Alligevel taler vi om våbenlove i USA eller bøsselove i Rusland???

Er det fordi det simpelthen bare er for langt ude at tale om?

Peter Buch

Posted: 29 januar 2013 - 00:04 - Svar

Bemærk at min kommentar kronologisk følges af…og ikke følges af nogle, der (direkte) svarer på mit afsluttende spørgsmål, hvordan ser dit idealområde ud.

  den anden

  Posted: 29 januar 2013 - 00:24 - Svar

  Ja, der skrives om -anti-nationale dogmer
  -undergraver deres naturlige nordiske identitet
  – elendige og stakkels kristne
  – revurdering
  – ånds-hæmmende skyldsbevidsthed og en tåget universalisme som forhindrer dem i at kunne foretage meningsfulde sondringer mellem fremmede og landsmænd (en helt naturlig skelnen som medierne i årtier har forsøgt at diskreditere ved at opstille det “forbudte” begrebspar dem-og-os og præsentere dette som en tankeforbrydelse)

Peter Buch

Posted: 29 januar 2013 - 03:51 - Svar

Det nordiske folkefællesskab der nævnes er også sigende, der er fællesskab, fælles træk, og masser af dem, men er det ikke Sverige, Danmark har været oftest i krig med? Jo. Så meget for folkefællesskabet. Så meget for folkefællesskabet.

Jeg har på en anden post nævnt at et karakteristika for kristne kunne være: Frygt ikke.
Samt at skyld og skam kan være ubetydeligheder på livets palet. Så meget for elendige stakkels kristne.

Jeg har tidligere andetsteds i en anden sammenhæng hævdet at kristne er forfulgt. Det passer, stadig.

Trods det er omkring 80 % nominelt kristne i Danmark, muligvis mange flere der blot ikke er medlemmer af folkekirken.

Indirekte at hævde alle disse er elendige stakler der endnu ikke har set lyset i det nordiske folkefællesskab
og fundet sin plads i den nationale og etniske selvbevidsthed og loyalitet overfor det nordiske folkefællesskab er herfra vurderet, jeg beklager, jeg savner ord. Godnat.

Kommer muligvis tilbage til det.

Leave a Comment