13
feb
Seneste opdatering: 13/2-13 kl. 1638
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

I Borlänge bor i dag runt 2000 somalier och nu väntas ytterligare runt 800 somalier anhöriginvandra. En tillgång för kommunen, menar arbetsförmedlingen här, som är i topp i landet på att få just somalier i arbete. Av de 511 somalier som var inskrivna hos arbetsförmedlingen 2012, fick drygt 30 procent jobb.Cirka 800 anhöriginvandrare från Somalia väntas till Borlänge inom kort och arbetsförmedlingen gör sig nu redo att möta de nya svenskarna. SR

Borlänge – 41.000 mennesker – er mindre end Helsingør – 46.000 mennesker. I 2011 modtog hele Danmark 3.396 familiesammenførte.

175 job forsvinder i Borlänge

I Kvarnsveden i Borlänge försvinner 175 jobb, i Hylte Bruk 100 jobb. Resterande 25 jobb försvinner från anläggningar i Nymölla, Ala och Gruvön. Tillsammans med andra effektiviseringsåtgärder ska de årliga kostnaderna minskas med 54 miljoner euro. Stora Enso lägger ner pappersbruk 175 jobb bort i Borlänge

Mænd med indvandrerbaggrund bag hadforbrydelser mod homofile

Borgmester Allerslev (R): Jeg ved bare, at det er unge men­nes­ker i biler.«

Tegning: I er nødt til at få tæv af nogle andre.

Tal­s­per­son for den danske Lands­for­enin­gen for Bøs­ser og Les­biske (LBL), Ken­neth Eng­berg, opp­ly­ser at det hoved­sa­ke­lig er menn med inn­vand­rer­bak­grunn som over­fal­ler homo­file uten­for homse­ba­rer i Indre Køben­havn. Det har i det siste vært flere til­fel­ler hvor unge menn har kom­met kjø­rende i biler og tra­kas­sert eller over­falt homo­file på vei inn eller ut fra barer i området.

»Det er for­trins­vis ind­vand­rer­drenge. Vi har ikke sta­ti­stik på det, men det er, hvad folk for­tæ­l­ler os, og jeg har også selv ople­vet at blive råbt ad af fem-seks indvandrer-drenge,« siger Ken­neth Eng­berg, der er tal­s­per­son mod had­for­bry­del­ser i Lands­for­enin­gen for Bøs­ser og Lesbiske.

Etter over­fal­let på radio­ver­ten Mar­cel Juul Øster­gaard i januar, lan­serte inte­gra­sjons­mi­nis­ter i Køben­havn, Anna Mee Aller­s­lev fra Det radi­kale venstre, flere for­slag for å komme pro­ble­met til livs. Et av for­sla­gene er å stenge gatene for bil­tra­fikk natt til tors­dag, fre­dag og lør­dag i de aktu­elle områdene. Aller­s­lev mener imid­ler­tid at LBLs opp­lys­nin­ger om hvem som begår over­fal­lene, er irrelevante:

»Det er under­ord­net, om det er ind­vand­rere eller etniske dans­kere, der begår had­for­bry­del­serne. Det vig­tigste for mig er at løse pro­ble­met. Så vidt jeg ved, må man ikke regist­rere hver­ken reli­giø­si­tet eller etni­ci­tet, og der­for ved jeg ikke, om det er bestemte grup­pe­rin­ger. Jeg ved bare, at det er unge men­nes­ker i biler.«

Går du så i krig mod had­for­bry­del­ser uden at vide, hvem der står bag, så I kan tale med dem?

»Vi vil have stop­pet pro­ble­met, og vi ved, at det er unge, der crui­ser rundt i biler og laver bal­lade og over­fal­der folk. Der­for skal vi også se på, om det giver mening at øge gade­be­lys­nin­gen, eller at poli­tiet ændrer deres patrul­je­rings­ru­ter. Hvis poli­tiet og kom­mu­nens eks­per­ter siger, at det er bestemte grup­pe­rin­ger, der skal sæt­tes ind over for, skal man selv­føl­ge­lig også gøre det.«

Er det ikke rele­vant for dig at vide, hvem der begår de for­bry­del­ser, du vil stoppe?

»Selv­føl­ge­lig er det rele­vant, men had­for­bry­del­ser har ikke kun ét ansigt. De homo­sek­su­elle for­tæ­l­ler, at det både er den pæne dame på Øster­bro, der ryn­ker på næsen af dem, og den hårde kerne på Nørre­bro, der måske er into­le­rant. Det spæn­der meget bredt, hvem der ikke tole­re­rer homo­sek­su­elle i Dan­mark,« siger Anna Mee Allerslev.

Lands­for­enin­gen for Bøs­ser og Les­biske er deri­mot ikke enig, og mener at det helt klart ikke er under­ord­net hvem som over­fal­ler homofile:

»Det er helt klart rele­vant at vide, hvem der står bag, for det nyt­ter jo ikke noget at sætte ind blandt de unge i Nord­sjæl­land, hvis vi i vir­ke­lig­he­den burde sætte ind over for unge i Ting­bjerg. Jeg vil ikke stig­ma­ti­sere mus­li­mer, for en stor gruppe kunne ald­rig finde på at begå had­for­bry­del­ser. Vi har ikke had mod nogen grup­per, og det skal ikke blive en dem-og-os-diskussion. Vores pro­blem er, at ind­vand­rer­drenge fyl­der for meget i det nega­tive,« siger Ken­neth Engberg.

Jyllands-Posten: Homo­sek­su­elle: Ind­vand­rere står bag hadforbrydelser


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Frank P

Posted: 13 februar 2013 - 15:08 - Svar

inte­gra­sjons­mi­nis­ter ??

oh skræk

Erling

Posted: 13 februar 2013 - 15:17 - Svar

Nyt fra det arabiske forår:

Libya has disintegrated, and Tunisia, the poster-child for moderate Islamism, looks ugly after the murder earlier this month of opposition leader Chokri Belaid.

(…)

Egypt’s Islamist government has nothing to offer its people but hunger – not belt-tightening, but malnutrition. The country’s Minister of Supply, Bassem Auda, told a press conference February 10 that the bread subsidy would be cut to three pita loaves per capita (perhaps 400 calories), the Egypt Daily News reported.

http://atimes.com/atimes/Middle_East/MID-01-130213.html

  Prudentius

  Posted: 13 februar 2013 - 16:11 - Svar

  Egypten kan næppe andet end at forsvinde ned i en afgrund af vold og hungersnød.

  En af konsekvenserne bliver givetvis, at man bogstaveligt talt giver sig til at æde kopterne. Og derefter hinanden.

  Fra arabisk “forår” til egyptisk “cannibal holocaust”.

  Bon appetit!

  (Og meget apropos “påfyldningen” af befolkninger i Sverige, så skal svenskerne nok hurtigst muligt gøre sig klar til at blive et egyptisk majoritets samfund. Men hvad fanden, man er vel en “nybygger-nation” allerede!? Det bliver det vilde Vesten om igen, nu bare med pyramider…og måske Mursi får lov til at følge med og blive Sveriges nye sharia-farao? Men det er nok for meget at gabe over, især for det svenske establishment. Om end multikulturalisterne er tossede med at forære deres respektive lande bort, så kan der ikke være et sekunds tvivl om, at de helst beholder magten for sig selv. At befolkningsudskiftningen imidlertid i stigende grad vil besværliggøre dette, er desværre et paradoks, der forbliver uigennemskueligt for dem.)

falkeøje

Posted: 13 februar 2013 - 16:29 - Svar

Når svenskernes tålmodighed brister, så får de væbnet borgerkrig,
ligesom vi gør i Danmark.

falkeøje

  Morten - - -

  Posted: 13 februar 2013 - 19:16 - Svar

  Kære Falkeøje

  Der var engang, hvor du beskrev din beundring for modstandskampen i Danmark. Det var bedre og mere nyttig læsning, end din selvtilfredsstillelse ved de ideligt gentagne – bevares: som trusler betragtet aldeles harmløse – hvæserier.

  Vi andre har vænnet os til dig. Den, der bor som nabo til Niagara hører det som bekendt ikke. Men man kan godt sige sig selv, hvor skadelige dine monotone indlæg er. De skæmmer snart ethvert kommentarspor og gør det helt umuligt for “nye læsere” at tilnærme sig vores synspunkter, endsige fatte interesse for vores beskrivelse af, hvordan tingene forholder sig i modsætning til, hvad de er opflasket med i skoler og læreanstalter.

  Enhver skolefrøken kan bruge dig som eksempel på “näthatet” på “järnrörssajterne” i sin “undervisning” af de poder, der herefter har fået syn for sagn, og derefter ved, hvad de skal holde sig langt væk fra.

  Det er en ulykke. Hvis nogle ville skade vores side alvorligt, skulle de gøre som du. Det ville batte tifold mere, end at komme med modargumenter mod vores synspunkter. Foruren vores sider med fladpandede slagord! Bekræft, hvad alle siger om os! Tal vitterligt om jernrør og geværer og blodhævn, så alle kan se, at det virkelig er sandt, hvad det hedder sig om os.

  For du gør det sandt. Du sørger for, at man især får øje på dit budskab. Sikrer, at der altid står noget stupidt ved siden af et hvilket som helst lødigt og argumenterende indlæg, så kritikere kan pege fingre. Så kan indoktrineret ungdom, som sniger sig til at læse bloggen for første gang, trods frøkenens løftede pegefinger, overtænke, om de vil læse videre, når du kan skrive sådan, uden at blive modsagt af de øvrige kommentatorer. Det vil slå nye læsere! Der er ikke een, der løfter et øjenbryn, når du skriver. Vi må jo være vant til det.

  Og det har de fuldstændig ret i. Desværre.

  – – –

   LarsS

   Posted: 13 februar 2013 - 19:47 - Svar

   Helt enig med dig, Morten.

   Det er uudholdeligt med fanatikere, uanset hvilke politiske agendaer eller budskaber der er tale om.

   Og ja, der skal siges fra mod disse sabotører af en god sags tjeneste.

   Selv har jeg altid bare scrollet videre og ikke gidet læse disse idiot-kommentarer, men jeg vil give dig helt ret, lad os få et sanseligt og sagligt argumenterende debatforum i stedet for disse skrigende halse.

   document.no er et eksempel til efterlevelse.

   Prudentius

   Posted: 13 februar 2013 - 19:59 - Svar

   Mon ikke nærmere falkeøje er lidt af et fænomen!? En slags multikulti-kritikkens et-øjede, en-armede ,en-strengede banjospiller, der spiller med en finger?

   Desuden er socialt-økonomisk sammenbrud og deraf følgende “borgerkrig”, velsagtens en af de mest truende konsekvenser af multikulturen for de vestlige samfund.

   Det er et kistesøm falkeøje ikke er blevet træt af at slå på, og vel ikke helt uden god grund?

    Allan Hansen

    Posted: 13 februar 2013 - 21:10 -

    Allah Yalla **

   falkeøje

   Posted: 13 februar 2013 - 20:03 - Svar

   Vi er nogen, der er danskere og patrioter.
   Jeg føler mig fremmed med sådan nogen som jer.
   Har man oplevet modstandskampen, så kan man i dag ikke andet end længes
   tilbage til dengang, der heldigvis var modstandsvilje til.

   falkeøje

Polka Charlie

Posted: 13 februar 2013 - 18:30 - Svar

“Dalarna behøver en påfyldning af befolkning”

Hvis Sverige ikke var vores naboland og Øresundsbroen aldrig var bygget, så ville det jo være meget sjovt.

pk

Posted: 14 februar 2013 - 08:30 - Svar

“Dalarna behøver en påfyldning af befolkning”.
Ja der kan man bare se.
Det vil altså sige, at områder som Afrika, Mellemøsten Pakistan, Afghanistan og andre steder
behøver tønming af befolkning.
Her er det så at Sverige kommer ind i billedet;” den klarer vi,” siger de svenske politikere.

Bare et spørgsmål til de politikere vi har her i Norden. Ejer de de nordiske lande?

Lightmann

Posted: 15 februar 2013 - 07:17 - Svar

# Morten – Jeg er enig med dig, men det er jo en underlig sindsændring vi alle oplever i disse år, som de foregående tyve år har ledt op til. Vi bruger jo alle vores livserfaring, vores opdragelse, eller hvordan landets befolkningsgrundlag så ud, da man selv voksede op til at danne vores verdensbillede. Dem af os født i 60’erne, har jo en helt anden baggrund at dømme ud fra da vi voksede op i 70’erne og 80’erne. Da jeg gik i folkeskolen, var en racist en person der tænkte anderledes om en anden p.g.a hudfarve. Alle kan blive enige om at tænke på den måde, er hjernedødt og totalt fordomsfuldt. Så kom 90’erne og alt i bybilledet ændrede sig, så kom nye ord til som : muslim, koran, burka, sharia, og ordet racist inkluderede lige pludeslig at man var en sådan, hvis man ikke omfavnede disse nye ord med kyshånd. Vi skulle nu forstå at vi som danskere og en hidtil ret så ukendt befolkningsgruppe som jøderne, der kun afbrudt af en verdenskrig havde formået at leve i fred i 400 år iblandt os uden problemer. Vi skulle nu forstå at vi ikke længere kunne leve i fred, for en ny stor befolkningsgruppe iblandt os, mente at vi skulle ændre os. Folk som Falkeøje der voksede op i en anden tid end jeg, kunne og kan ikke forstå at det er til vores eget bedste, for de unge mennesker der sidder i folketinget mener folk som Falkeøje, og os der skriver på denne og andre blogs er ubetydelige personer der er hardcore racister, fordi vi tillader os (mens det er lovligt) at tillægge os en anden mening om den sag. Og det sjove er, er de unge mennesker sikkert har ret i deres anskuelse – det viser deres stemmeprocent med al tydelighed…Sandheden er : At den befolkningsudskiftning man har indtryk af foregår, både her og i alle andre europæiske lande, Sverige i særdelshed, er vores egen skyld. VI har stemt om det…Folket har talt. Så folk som os der skriver på blogs som denne, burde overveje om vi bare hænger i med fingerspidserne før vi accepterer at landet vi kendte, landet vi elskede, snart er sunket ned i historiens kviksand…

  per

  Posted: 15 februar 2013 - 09:54 - Svar

  Nei vi har ikke stemt på dette. Denne innvandringen skyldes konvensjoner vi har fått tredd nedover ørenene av organisasjoner som FN og EU. Den nasjonale selvråderett er sterkt begrenset i disse spørsmålene. Norge har feks hatt “innvandringsstopp” i mange år, men denne stoppen uthules av flyktningkonvensjonen og EU sin fri flyt av EU-borgere. Hadde det vært folkeavstemning ville vi vært kvitt både rom-folk og islamister.

Lightmann

Posted: 16 februar 2013 - 06:58 - Svar

# Per, Det er muligt det skyldes konventioner vi har fået presset ned over hovedet. Men, det forklarer jo ikke hvorfor alle de politiske partier tager muslimernes side hver gang, med undtagelse af et enkelt parti, så er det jo det de gør. Muslimerne bliver altid taget i forsvar fra folketingets side, danskerne, svenskerne, nordmændene, finnerne, og i lande som tyskland, england, frankrig og holland er deres respektive folketing jo ikke anderledes. På en eller anden måde, som jeg ikke forstår, så er det som om de villigt begår kulturalt selvmord. Hvorfor? De der såkaldte konventioner, er der nogen her der ved præcis hvilke konventioner det handler om? Hvilke lande har skrevet under på dem? Hvem har skrevet under på vores vegne, og hvem har i så fald givet dem ret til at smadre vores lande indefra? Alle der skriver på denne og andre blogs, har ikke nogen problemer med at forudse at velfærdssamfundet vil bryde sammen under byrden, vi har i nogen tilfælde heller ikke problemer med at se det ende i regulære borgerkrige….Så hvorfor ind i helvede, kan vores såkaldte folkevalgte ikke se det? Det må sgu da skyldes mere end såkaldte konventioner…Kun ved at tænke i konspiritoriske baner, kan jeg se grunden/en mulig forklaring : Det må skyldes at Europas ledere simpelthen ønsker at vore lande bryder sammen, enten p.g.a indvandringen eller også økonomien, for kun der, kan de samle stumperne op og danne den europæiske superstat de alle har våde drømme om.

  per

  Posted: 20 februar 2013 - 19:07 - Svar

  Det har du nok rett i. Konventionene er bare et redskap. Hvem som står bak vet jeg ikke helt. Men det dreier seg vel om ambisiøse menneskser og organisasjoner som er ute etter makt og som har noe å tjene på at de europeiske nasjonastatene ødelegges. Store kapitalister vil kanskje se en gevinst i en grenseløs verden hvor arbeidstakerne er splittet i intern mistro og stridigheter. Sosialister ser muligens ødeleggelsen av nasjonalstatenen som et skritt mot en slags kommunistisk utopi. Jeg vet ikke helt hvordan de tenker. Politikere tror jeg tenker mest på sin egen karierre. De et nok mer fristende med en internasjonal jobb ennn å sysle med småsaker her hjemme. Noen samvittighet er det siste jeg tiltror dem.

Leave a Comment