30
mar
Seneste opdatering: 30/3-13 kl. 2320
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Ahmed fra Aleppo er otte år. (Takbir = erobring, ekspansion, som man også kan høre i Europa så ofte.)

Konference: “At forstyrre homogeniteten”

De pludrende klasser i Sverige synes ikke, de er forstyrrede nok. Ro på, det går fint, måske lige undtagen med stavningen.

Välkommen till en konferens som ifrågasätter och stör myten om att svenskar är ett enhetligt folk som tänkt och känt likadant i alla tider. Hur ser vi till att inte återskapa den homogena berättelsen? Vilka kan vi samarbeta med och vilka metoder kan vi använda för att lyfta frågan?

“Att störa homogeniteten och ifrågasätta normen är ett uppdrag för alla som arbetar i kulturarvssektorn. Kulturinstitutioner kan skapa myter, utan att egentligen tänka på det. De berättar det de tror är en objektiv historia, men som i själva verket är den etablerade maktens ord om historien.” ATT STÖRA HOMOGENITET, Konferense 11/3 Skara, 8/4 Uddevalla, Bohusläns museum ,14/10 Borås, Kulturhuset ,11/11 Göteborg, Göteborgs stadsmuseum

Det mørke net eller det grønne net?

There are more than 10,000 extremist websites on the Internet compared to fewer than 100 countering them, an analyst on Tuesday told a conference which stressed the need to rebut militant propaganda. “In many ways, the terrorists are very successful in cyberspace,” said counter-terrorism analyst Rohan Gunaratna, who heads the International Centre for Political Violence and Terrorism Research in Singapore.”Jihadist sites and sermons by charismatic ideologue firebrands are just a mouse click away.”

YouTube, Facebook, Twitter and other social media are increasingly being exploited to spread extremist views, and moderate religious leaders and governments must keep pace to counter their arguments, they said.”Terrorists are increasingly exploiting the Internet as a tool for mass communication and radicalisation,” said Ali. 10,000 Islamic extremist websites, fewer than 100 countering them

Venstrefløjen i Sverige og Norge og til dels i Danmark har haft succes med at sprede den forestilling, at nettet vrimler med xenofone ‘counterjiahadister’ som f.eks. votre serviteur, der er potentielle Breivikker og dertil jødehadere, som Weekendavisen med et trick fra rendestenen slog fast i denne uge. Det er der skrevet kilometer om i aviserne om, holdt seminarer om, der er udgivet bøger, hvor Øjvind Strømmens Det mørke nettet Om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa falder én ind. Som man kan se af tallene, er det endnu en våd, rød-grøn drøm, der har haft succes med at fylde hele mediebilledet, fordi den passer journalisternes politiske ideer så godt. PET, PST og Säpo ved udmærket hvorfra den virkelige fare kommer – se f.eks. nedenfor, og forhåbentlig taler de med store bogstaver til politikerne, når vi andre ikke lytter med.

En bekymret PET chef måtte gå på TV forleden og advare – politikerne? To om ugen drager i hellig krig. Hakim Benladghem kunne have dræbt mindst lige så mange som Breivik, han var militært elitetrænet og langt bedre bevæbnet – og der er mange flere af hans slags end af Breiviks. Masseindvandringen har været en formidabel sikkerhedsrisiko for Europas befolkninger, og vi ser endnu kun begyndelsen på de risici, politikerne har påført os mod flertallets vilje.

Den antisemitiske elefant i rummet

“As a community, we do have a ‘Jewish problem.’ There is no point pretending otherwise.” — Mehdi Hasan, British Muslim journalist

“There are thousands of Lord Ahmeds out there: mild-mannered and well-integrated British Muslims who nevertheless harbour deeply anti-Semitic views. It pains me to have to admit this but anti-Semitism isn’t just tolerated in some sections of the British Muslim community; it’s routine and commonplace. Any Muslims reading this article – if they are honest with themselves – will know instantly what I am referring to.”

Quite a statement. “Any Muslims” reading his article will know what he is talking about. Mehdi Hasan has blown the whistle on a “dirty little secret.” It is high time that people from the community about which he writes wake up to what he has said and not try to deflect attention from it or aim it elsewhere.[..]

It is also high time that non-Muslims realize that this view is not a bluff or any kind of exaggeration. What he has described is a problem. The polls and figures have long shown it. Now somebody from inside the community has blown the whistle. If this problem is not addressed, and if the attempt to tackle it from any and all directions continues to be silenced – by calls of being either “racist” or a “sell-out” — then it is a problem that in the years ahead will only continue to grow. Douglas Murray: Muslim “Secret” Courageously Outed (Muslim peer apologises for anti-Jewish remarks, Lord Ahmed ‘sorry’ for rant against Jews)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


EH

Posted: 30 marts 2013 - 22:02 - Svar

Hvad den svenske befolkning påstås ikke at være er til gengæld den svenske journaliststand. En homogen flok af sølle arrogante tabere, klædt ud som vindere og elite. Vor herre bevares.

Peter Buch

Posted: 30 marts 2013 - 22:05 - Svar

Main trends in illegal immigration:
http://serbianna.com/analysis/archives/2030

Unge

Posted: 30 marts 2013 - 22:16 - Svar

Sverige har blivit ett sjukt land.

Santor

Posted: 30 marts 2013 - 22:52 - Svar

Moské det ikke er så dårligt endda 🙂

Er det ikke muligt at jo mere den kønsløse svenske elite hamre løs med det anti-Svenske, des mere vil Svensson´erne finde samme om deres fælles værdier.

Angela

Posted: 31 marts 2013 - 10:52 - Svar

Redan under romartiden omtalades sueonerna (svenskarna) i de latinska skrifterna. Idag har historietimmarna minskats samtidigt som skolan övergått från kunskapsinstitution till ren propaganda. “Det är med barnen vi skall börja”, sa redan kommunisterna i Sovjet. De är lättast att indoktrinera därför att de saknar kunskap dvs de har inte hunnit få ett motgift mot propagandan , vaccinerats mot hjärntvätten, utan är helt utlämnade. Redan på det möte som jag tidigare berättat om i Kalifonien i början av 90-talet pratades om hur man skulle omforma människan till en social konstruktion som skulle kallas “den moderna människan”. Det är inte första gången i historien makten försökt omskapa människor till slavar: kommunistiska, den ekonomiska människan etc. Alltid beledsagagade med folkmord. Människans självbild skall förgöras för att en ny skall kunna skapas. Det dessa maktfullkomliga och okunniga idioter alltid förbigår är att människor är människor och inget annat med allt vad det inbegriper att vara människa – levande. Det går inte att göra om.

“Det folk, som i våra dagar innehar konungariket Sverige, anses
hafva härstädes haft sitt hemvist under en oafbruten tid af minst
fem tusen år – en längre tidrymd än hvarje annat europeiskt folk
kan se tillbaka på inom nuvarande landamären, med undantag af våra
stamfränder inom Danmark.

Af en tidigare befolkning i vårt land än den närvarande finnas spår,
som kanske gå ända till tio tusen år tillbaka; om dessa jägar- och
fiskarstammar tillhört den nuvarande eller annan ras, är icke möjligt
att afgöra. Från början af den yngre stenåldern åtminstone har
emellertid Sverige oafbrutet innehafts af sin nuvarande folkstam,
svenskarne, tillhörande den germanska grenen af den stora ariska
stammen.

Omtvistadt är ännu, om dessa arier inkommit från sydost, kanske
från Asien, eller om stammen uppstått kring Östersjöns sydligaste
kuster. I senare fallet hafva från urminnes tider germaner bott i
södra Skandinavien, och i hvarje fall hafva dess äldsta inbyggare
inkommit på den af naturen utstakade vägen öfver Bälten och
Öresund till Skåne. Af Skånes namn har hela Norden sedan kallats
Skandinavien. Den vidare bosättningen har tidigast följt västkusten,
kanske lockad af åarnas rika laxfisken. Uppför Göta älf nådde den
fram till Västergötlands slättbygd, därifrån öfver Vättern till
Östergötland och från dess nordliga ända till Svealands hufvudbygd
kring Mälaren. Först något senare tyckes östkusten blifvit befolkad,
kanske under inverkan af strömmingsfisket. ”

Detta skrivna är ingen mindre sanning än den som utlänningarna, invadörerna, kolonisatörerna försöker pracka på oss för att kunna inta vårt land och göra det till sitt. Här har ni alla en motbild och HÄVDA den!

Kolonisatörernas/globalisternas argument är substanslöst. Det finns inga som helst spår efter araber, judar, asiater eller sydamerikaner i Sverige. Skall de plocka fram det får de det jobbigt!

Angela

Posted: 31 marts 2013 - 11:06 - Svar

Som ni ser använde man ord som stam, arier med mera. Det var den tidens ord. De orden var INTE skambelagda då utan i varje mans mun. Det var allmängods. Det var de ord som fanns att tillgå. Det var benämningarna på den tiden. Det är alltid makten som har problemformuleringsrätten och bestämmer vad som är tillåtet eller ej. Därför är det VIKTIGT med demokrati så att en liten klick, ett fåtalsvälde (diktatur) inte får bestämma vad som är rätt eller fel. Genom rätten att få bestämma orden så tar man sig makt över andra människor. Genom rätten till arenorna tar man sig rätten att bestämma över vad som får sägas, debatteras, på vilket sätt och med vilka ord. På 1900-talet tog folken i västvärlden tillbaka den makten att bestämma över sig själva och sin framtid. Nu är den makten på väg att slinka ur händerna på oss.

Peter Andersen

Posted: 31 marts 2013 - 12:51 - Svar

Det er sgu da helt absurd at se sådan en lille dreng rende rundt på den måde. Hvordan skal det nogensinde blive et normalt samfund? Og så bliver der ovenikøbet sagt, at der er mange sådanne børn i Aleppo!
Sig mig – er de fuldstændig binde gale???!!!

Venstrefløjen finder det vel “romantisk”…

Leave a Comment