23
apr
Seneste opdatering: 23/4-13 kl. 1351
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Anmeldelse af historikeren Morten Uhrskov Jensen i tidsskriftet Sappho

Endelig er den usminkede historie om Sveriges masseindvandring blevet fortalt. Resultatet er en saglig og rystende rapport, mener Sapphos anmelder.

invandring-morklaggning-660x3302-660x330Sverige har fået sit monumentale værk om masseindvandringen. I landet, hvor en totalitær politisk korrekthed hersker, har to modige mænd påtaget sig at skrive bogen om vanviddet.

Professor i etnologi Karl-Olov Arnstberg og socionom og journalist Gunnar Sandelins bog hedder Invandring och mörkläggning – En saklig rapport från en förryckt tid.

Titel og undertitel er på alle måder velvalgt.

Konsekvenserne af den ikke-vestlige indvandring til Sverige søges, så vidt det overhovedet er muligt, skjult, og midt i denne forrykte tilstand har de to forfattere skrevet, hvad der på alle måder er en saglig bog, der hele vejen igennem dokumenterer sine påstande.

Udlændinges overkriminalitet

Denne anmelder har fulgt og skrevet om Sveriges katastrofekurs gennem noget tid, men min indsats blegner ved siden af den mængde materiale, som det er lykkedes forfatterne at fremskaffe. Selv sikre tal for udlændinges uhyggelige overkriminalitet er det lykkedes forfatterne at finde frem.

Det skal her erindres, at den svenske statistik ikke skelner mellem svenskere, indvandrere og efterkommere, når de svenske kriminalitetstal offentliggøres. Normalt famler man derfor i blinde. Det gør vi ikke efter denne bog.

Bogen er fint bygget op over en række temaer. Der bliver sat tal på indvandringens størrelse, så godt det nu lader sig gøre, når mørklægningen er så massiv, som tilfældet er i Sverige.

Forskernes uredelighed bliver udstillet, og det kan ikke undre, at svenske ”forskere” giver selv danske ditto baghjul, når det kommer til uvederhæftighed.

Asylbedrageriet afdækkes, og der sættes tal på omkostningerne ved en indvandring, der altovervejende består af lavt kvalificerede, der i gennemsnit trækker langt mere ud af den fælles kasse, end de indbetaler til den.

Det totalitære opdragelsesprojekt i forhold til det svenske folk udfoldes, og der stilles skarpt på den svenske politiske elite, som er mangefold værre end vor egen.

Opdragelsesprojektet

I mange årtier, måske endnu længere, har det været den politiske elites opfattelse, at det svenske folk skal opdrages, ikke informeres. Thomas Jefferson sagde for mere end 200 år siden, at der ikke eksisterede en sandhed, som verden ikke burde kende til. Dette princip gælder ikke i Sverige.

Den svenske socialdemokrat Pierre Schorie udtrykte denne omvendte Jefferson således i 1997:

”Racisme og fremmedfjendskhed skal kriminaliseres og jages. I et demokrati går det ikke an at finde på undskyldninger som f.eks., at der føres en fejlagtig indvandrer- og flygtningepolitik.”

Så kan det ikke udtrykkes meget tydeligere, at det ikke er ønsket om oplysning, men om ridefogedmentalitet, der bestemmer, hvad der siges og gøres.

Det kan næppe overraske tænkende mennesker, at svenske journalister ikke anses for troværdige af svenskerne. En måling viste, at tilliden til svenske journalister var så lav, at gruppen havnede sidst blandt de undersøgte grupper.

Selv politikerne havde befolkningen større tillid til, 23 mod 29 procent. Og på påstanden om mediernes evne til at beskrive konsekvenserne af indvandringen, ”Svenske medier fortæller ikke sandheden om samfundsproblemer forbundet med indvandring”, svarede 64 procent, at de var enige i dette.

I journalisternes eget blad Journalisten kunne chefredaktøren ikke forstå det pauvre resultat og mente, at der måtte være tale om en målefejl. Redaktøren skrev også:

”Hvordan kan en erhvervsgruppe, som er så betydningsfuld, som arbejder så hårdt, og som har så stærke etiske regler, have en så lav tillid i offentligheden?”

Redaktørens svar fortæller, hvor dybt indlejret den svenske politiske korrekthed er. Oprigtig forbløffelse i stedet for dyb selvransagelse.

Tavshedskulturen

Ifølge forfatterne hersker der en ”tavshedens kultur” i svenske medier og i Sverige generelt. Da Gunnar Sandelin undtagelsesvis havde haft et indlæg i Dagens Nyheter i 2008, modtog han en stribe mails, hvori eksempler på den mest rystende selvcensur blev lagt for dagen.

Der var en journalistkollega, der ikke turde blive set med Gunnar Sandelin offentligt, og som måtte maskere sine reportageforslag på redaktionen, hvis han/hun ville skrive noget kritisk.

Der var præsten, som ikke turde gå ud med kritik af islam, ikke af skræk for, hvad muslimer evt. måtte finde på, men af rædsel for reaktionen hos eliten i Sverige.

Eller læreren, som jævnligt kaldes racist af indvandrerelever, men ikke tør gå til skolens ledelse, fordi læreren frygter at blive beskyldt for at tegne et billede af skolen som fremmedfjendtlig (sic!).

Og så videre og så videre. Samme billede kan man uden for enhver tvivl finde herhjemme, men vel at mærke i afsvækket form. Sverige er i en klasse for sig.

Sverige har ud fra enhver betragtning modtaget en enorm indvandring fra ikke-vestlige lande siden ca. 1980. Det med det ikke-vestlige er i øvrigt værd at hæfte sig ved, idet indvandringen til Sverige langt fra kun har været i form af muslimsk indvandring.

Ikke kun muslimer……..læs resten på Sappho


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bjovulf

Posted: 23 april 2013 - 14:48 - Svar

Anglican school where 75% of the pupils are Muslim drops Christian hymns from assemblies

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2312420/Anglican-school-75-pup ils-Muslim-drops-Christian-hymns-assemblies.html

Hymns have been dropped from assemblies at a Church of England school which has also introduced separate prayer rooms for girls and boys to cater to its mostly Muslim students. [!!!]

Daily assemblies at Slough and Eton Church of England Business and Enterprise College, where 75 per cent of pupils are Muslim, are not based specifically on the Bible, but may make reference to it alongside other religious texts.

All of the the meat served at the secondary school, which has over 1,000 pupils aged between 11 and 19, is halal. [!!!]

Headmaster Paul McAteer said the approach was to be ‘sensitive to the fact that we do have many different faiths in the school’ [!!!!! – yes, by bending over their demands constantly ], but added that Christian values were ‘more prevalent here than I have experienced in non-Church of England schools’.

Mr McAteer, who pointed out that the Church of England describes itself as ‘a faith for all faiths’, told the Sunday Times: ‘The values we support are very much Christian values of honesty, integrity, justice.’
[ Hmm, really? … for how long? 😉 ]

….

Morani ya Simba

Posted: 23 april 2013 - 14:55 - Svar

Utroligt spændende. Det er dybt deprimerende at se et land Danmark er så tæt på kulturelt, historisk og som jeg selv har masser af gode oplevelser fra, nærmest begå selvmord i selvretfærdig trods mod almindelig logik og sund fornuft. Må jeg spørge om der står noget om voldtægtsbølgen i Sverige? Når jeg nævner svenske voldtægtstal ender diskussionen ofte i sofisteri omkring forskellige juridiske definitioner af voldtægt mellem Sverige og Danmark (og resten af den vestlige verden??). Steen eller andre, ved I om Sverige har “kunstigt” høje tal fordi de har en særligt stram definition af voldtægt eller er tallet direkte samligneligt med Danmark’s tal (og derfor helt forrykt højt)?

  steen

  Posted: 23 april 2013 - 15:11 - Svar

  @Morani ya Simba: Lovændringen i 2005 fremføres tit, for at forklare den voldsomme stigning og den store forskel fra Norge og Danmark. Den betyder noget, men i følge dette er det marginalt.

  Våldtäkterna och ändringen i sexualbrottslagen.

  Det er, hvad jeg ved om det uden at skulle dykke ned i detaljerne i to døgn.

   Morani ya Simba

   Posted: 23 april 2013 - 15:47 - Svar

   Tak.

steen

Posted: 23 april 2013 - 15:01 - Svar

Et opdragelsesprojekt

For dem, der ikke rigtig forstår hvordan Sverige kan forfølge en politik så rabiat, er det produktivt at se multikulturen som et opdragelsesprojekt i forlængelse af Folkrörelserne, som Uhrskov også gør.

De starter omkring år 1800 men får særlig gennemslagskraft efter socialdemokraternes magtovertalese i 1932. At Sverige pt. har en såkaldt borgerlig regering, betyder ingenting. De borgerlige i Sverige er i alt væsentligt socialdemokrater.

Svenskerne skulle lære at drikke, at være demokrater, at have sex på den rigtige måde, at tie under nazismens hærgen, at blive feminister, at afsky den amerikanske imperialisme og hylde internationalismen, at være solidariske med den tredje verden og så videre.

Folkrörelserne var ofte igangsat ovenfra – før de blev folkelige. Når man ser protesterende AFA er i Lund i går, kan de opfattes som et resultatet af ret vellykkede statslige kampagner kanaliseret gennem folkeskole og universiteter..

‘Mångkulturen’ er den mest fejlsslagne, mest irreparable og mest katastrofale folkrörelse i Sveriges historie, men den har fået lov at gå til yderligheder fordi folkrörelserne normalt var tillidsvækkende og kæmpede for ‘det gode’. Om den har folkelig støtte, har man lov at tvivle om, de er ikke blevet spurgt andet end i SOM undersøgelserne fra Gøteborg, som er svære at have tillid til.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkr%C3%B6relse

PS: Når Uhrskov skriver at “Endelig er den usminkede historie om Sveriges masseindvandring blevet fortalt” glemmer han Julia Caesars Verdensmestrene, der udkom i 2010

http://aktualia.wordpress.com/2010/09/15/julia-caesars-bok/

Inden da er der på svensk omkring 15 bøger om emnet gennemk de siodste 20 år – f.eks Exit Folkhemssverige, som jeg fik lov at udgive på nettet i 2007 – men det er sandt, at de mere og mere kommer til at ligne Uhrskovs standardværk, Et Delt Folk.

De bliver sværere og sværere at ignorere, selvom Sandelig og Arnstberg ER fuldstændigt ignoreret i svensk MSM. Det var deres ambition, at trænge igennem ud over nettet og blogosfæren, så jeg tror de er noget skuffede over at være luft i “finrummet”.

Bjovulf

Posted: 23 april 2013 - 17:03 - Svar

Rygter om Muhammed-tegning udløste voldsom uro blandt muslimer på norsk skole

[ Krænkelseskulturen kører uforstyrret videre i 5. gear – det bliver nogle “sjove” samfund vi kommer til at få om bare få årtier – pga. nogle dybt naive, uvidende og groft uansvarlige poltikere og en “elite”, der bare ikke ville og ikke turde se sandheden i øjnene om deres komplet vanvittige “kulturberigelses”-eksperimenter i fuld skala med vore engang så fredelige, sikre, velfungerende og først og fremmest tillidsfulde samfund her i Norden … ]

http://denkorteavis.dk/2013/rygter-om-muhammed-tegning-udloste-voldsom -uro-blandt-muslimer-pa-norsk-skole/

På en skole i Oslo i Norge har der været et usædvanligt forløb. Det har kun fået lidt omtale i de norske medier, hvad der i sig selv er bemærkelsesværdigt. [!]

Forløbet er som følger: En elev på Sogn Videregående Skole fik sat et mindre oprør i gang. Hun mente, at en af lærerne havde tegnet profeten Muhammed på tavlen.

Det oplevede hun som en krænkelse, da hun er muslim. [!!!] Skolen er en af Oslos største med en stor andel elever med indvandrerbaggrund. Og det lykkedes eleven at få en stor gruppe af dem med i et oprør mod den lærer, der havde tegnet Muhammed. [ Og hvor har hun og de andre muslimske elever mon lige den mentalitet og uforskammede opførsel fra? ]

Bjovulf

Posted: 23 april 2013 - 17:24 - Svar

Boston-bombemand flippede ud i moske

http://www.mx.dk/nyheder/global/story/24118080

23. april 2013 14:57; Opdateret: 23.04.2013 15:20

Af Peter Christian Nielsen – Tamerlan Tsarnaev, den ældste af de to Boston-bombemænd, skældte voldsomt ud på en imam i en lokal moske i månederne op til terrorangrebet.

Under bønnen rejse Tsarnaev sig op og udtalte, at ‘fejring af enhver helligdag ikke var tilladt i følge troen’ (islam, red.).

Efter bønnen talte imamen med Tsarnaev om episoden. I januar var Tsarnaev igen vred over imamens udtalelser.

Denne gang var det blandt andet ros af den amerikanske borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King Jr., der fik Tsarnaev til at flippe ud. [!!!]

Tsarnaev råbte ‘hykler’, og ‘areligiøs’ efter imamen. Han beskyldte også prædikanten for at ‘forurene folks sind’.

Thomas Nydahl

Posted: 23 april 2013 - 17:30 - Svar

Steen, du skriver: “De bliver sværere og sværere at ignorere, selvom Sandelig og Arnstberg ER fuldstændigt ignoreret i svensk MSM. Det var deres ambition, at trænge igennem ud over nettet og blogosfæren, så jeg tror de er noget skuffede over at være luft i “finrummet”.”

Jag tror att man måste inse att besvikelse inte är en relevant reaktion, eftersom det med all säkerhet finns någon form av överenskommelse mellan landets kulturredaktioner om att man inte ska recensera denna typ av litteratur. Vi har sett det rätt länge nu.

Utan att alls jämföra med denna viktiga bok av Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin kan jag berätta att min egen bok om samma problematik i England, Black Country, fick summa summarum två MSM-recensioner, båda skrivna och publicerade i avsikt att smutskasta och stämpla boken som “rasistisk”, “högerextem” och “islamofob”. Däremot har Arnstbergs och Sandelins bok, liksom också min, fått goda ord på vägen i olika digitala publikationer och bloggar. Dessa är väl så viktiga, och kanske det enda vi i framtiden kan förvänta oss som alternativt forum för såväl skarpa dissidenter som försiktiga kritiker av det rådande tillståndet.

Liksom vänstern alltid förstått att skapa egna medier måste vi som är anti-islamister och kritiker av multikulti-ideologin och dess prästerskap i stat och mediavärld skapa våra. Det är just vad som sker nu, också i Sverige, och jag tänker framför allt på Dispatch International, vars svenska pappersutgåva fyller ett tidigare gapande tomrum. Jag hoppas att många seriösa och verkligt intresserade människor prenumererar på den, så att den överlever för lång tid framöver.

Vi behöver dessa röster i Sverige, landet där medierna annars ropar samma ord med en och samma röst. Man skulle kunna sammanfatta deras budskap så här: “Det finns inga sociala problem, det finns inga konflikter, allt är lugnt, fint och bra.”

  steen

  Posted: 23 april 2013 - 17:56 - Svar

  Du har givetvis ret.

  Da jeg blev kaldt – hvad var det nu det var ? – i weekendavisen senest, (før det i Politiken) sagde én ven, at jeg skulle skrive til avisen – en anden, at “du skal være ligeglad med medier og journalister, i hvis øjne du alligevel aldrig bliver stueren.” (rumsren).

  Jeg valgte det sidste.

  Alligevel forarger det mig på de to forfatteres og på Sveriges vegne. Det er ingen måde at behandle et stort arbejde og en god vilje på.

Angela

Posted: 24 april 2013 - 10:47 - Svar

Historien om massinvandring i västvärlden? Varför tiger media? Varför syns nästan bara invandrare överallt ? I medierna? I politiken? Många “vanliga” svenskar har förvånat undrat: “Har svenskarna tagit slut?” Det är bara invandrare som ringer till Ring P1. Bara invandrare som syns i SVT. Bara invandrare som intervjuas på gatan. Aktuellt som nästan uteslutande handlar om en sak. Reportage om invandrare. Nästan aldrig om svensk politik. Om hur svenskar har det. “Det skall inte finnas några gullgossar” sa en socialdemokrat i ett berömt folkhemstal. Inte? Har man glömt folkhemstalet?

Hans Hagnell (LO-ekonom och riksdagsman(s) framförde 1966 i riksdagen typiska socialdemokratiska åsikter om invandringen:
“Det är inte arbetsgivarnas intressen regeringen skall sköta, utan den skall tillvarata den redan befintliga svenska arbetskraftens intressen och den skall försöka få fram bättre löner, bättre arbetsplatser, tryggare sysselsättning och bättre sociala förhållanden. Arbetsgivarnas intresse av att öka låglönegruppernas antal, att hålla tillbaka låglönestegringarna – understödda som de härvidlag har varit av de stora liberala tidningarna – kan det inte tass någon hänsyn till vare sig från regerings- eller fackligt håll…Det är naturligtvis arbetsgivarnas intresse att få in billig arbetskraft och hålla nere lönerna som har varit drivande härvidlag och som fått stöd av de boregerliga tidningarna. Dessa har ju också ORDNAT GRÅTREPORTAGE om hur människor blivit avvisade och hur synd det varit om dem. Det går emellertid inte att bygga en politik på liberala tidningars gråtreportage, utan vi är tvungna att driva en medveten politik, som stämmer med vardagsmänniskornas intressen ute på arbetsplatsen.” (Utdrag riksdagsprotokoll).

Torsten Nilsson (socialdemokratisk utrikesminister) fick i samma veva frågan om hur man på regeringshåll tänkte lösa minoritetsproblemen: “De får bli svenskar eller åka vidare”svarade utrikesministern. Det var tydliga besked till skillnad från idag där alla svamlar om sin TYDLIGHET men ingen är tydlig med vad man vill med den överdrivna invandringen. Värst är dem som inte alls är tydliga utan mörkar problemen med invandringen. Jag har tidigare skrivit att det man talar högst om att man är, är det som det är brist på i ett samhälle.

Varför är det tyst? Som så många andra förstod jag att det fanns en överenskommelse någonstans om denna gigantiska tystnad, mörkning och allmänt underliga beteende från makthavarnas sida. Ingenting händer i samhället om inte några tagit ett beslut om förändringen/tillståndet. För någon dag sedan hittade jag vad jag sökte efter ett påhopp på mig i Julia Ceasars Söndagskrönika. Var så goda. Och då ser ni, (om ni läser flera artiklar att samma sorts kommentarer med i princip samma innehåll finns i kommentarsfälten i Norge som i Sverige och i övriga västvärlden), att makthavarna gör precis likadant i samtliga västländer? Varför det? För att det finns en gemensam agenda? Och som sig bör helt följdriktigt reagerar folk precis likadant på maktens övergrepp. Det är normalt för allt levande. Det är mänskligt och normalt att reagera som folk gör. Lilla saltsjöbadsavtalet existerar. Så må makten mörka hur de vill. Och göra påhopp på mig hur mycket de vill för att skrämma och tysta. Naturligtvis kallar inte makthavarna det för “Lilla saltsjöbadsavtalet” och kan därför förneka att det finns. Men mötet har förevarit. Ingen kan förneka det. Och vad som sas och vad som proklamerades på mötet kan inte heller vare sig förringas eller suddas ut. Det som sagts har sagts. SKÄMS journalister! Heder åt er som vågar visa sanningen!

http://www.document.no/2010/06/lilla_saltsjobadsavtalet/

Olle Svenning (s) (Han har levt ett liv i kamp”, Olle Svenning, s 12): ” Vi gjorde upp om ett muntligt kontrakt; jag skulle lära David (Schwarz) en smula svensk politik och han skulle undervisa mig om inandrar- och minoritetsfrågor. När David tyckte sig ha förmedlat elementa till mig, så fick jag uppdraget: “Försök ordna ett samtal mellan mig och Tage Erlander”.

Den gamle statsministern tog emot och hade med sig den betydligt yngre hjälpredan Olof Palme. David berättade om den multikulturella nödvändigheten , om att Sverige redan då var ett invandrarsamhälle och om e krav på språklig och religiös tolerans som växte sig starka, långt bort från den vanliga svenska fyrkantiga assimilerings- och integreringspolitiken.”

Året därpå deklarerade Palme sitt ställningstagande för mångkultur i samband med ett tal han höll vid Stockholms Judiska Center på Israels nationaldag den 15 maj 1967.

“Davis Schwarz, som gjort mer än någon annan för invandrare- och minoriteter i Sverige, hade VÄRVAT Olof Palme.” (Svenning, 2002, s 2)

Påtryckningar från vissa intressen kom också utomlands ifrån. Kiesinger (utrikesminister USA, som aldrig riktigt vill avgå) var en av dem.

HH

Posted: 24 april 2013 - 11:15 - Svar

Det är bra med klara danska röster som ser Sverige utifrån. Men uppriktigt sagt, och här måste helt enkelt mitt sinne vara helt annorlunda, (kan det bero på mina släkters korsbefruktningar från två stora länder?) för jag har praktiskt taget under hela mitt liv upplevt just detta: tyck bara en sak, håll linjen, här tycker vi alla likadant. Med en sådan utgångspunkt är ju allting bara bra, eller hur?

Särskilt märkte jag denna svenska faiblesse i samband med 1968-rörelsen och fortsättningen in på 1970-talet. En röst, en dogm och några andra tankar tilläts inte.

Jag tycker om mitt land, men som en tysk en gång sa: “Die stadt ja, die volke nein”. Det handlade den gången om Italien. Själv är jag bara ledsen för att jag aldrig lyckades ta mig till Canada i ungdomen. Där jag hade min farmor. Som bodde i den franska delen av landet.

Jag hyser inget hopp om Sverige. Jag har inget hopp om landets försvar eller landets enorma folkförflyttning – hit. Den värnplikt jag en gång gjorde som värnpliktigt befäl gav de sista åren mycket förvåning, för att inte säga ilska. Svenska ungdomar i det här fallet – det finns ju gudskelov bättre av den arten – under den för mig slutande tiden ville inte alls ställa upp. Att försöka lämna av en pluton där hälften saknades för att de inte mådde bra, inte orkade axla en ryggsäck, hålla i ett vapen (för tungt!) var inget mer att göra åt.

  Angela

  Posted: 24 april 2013 - 11:41 - Svar

  Danskarna har precis samma problem som svenskarna och alla andra länders folk i västvärlden. Naturligtvis ser de inte precis likadana ut och Sverige har låtit eländet gå längst av alla länder. Men i grunden är det detsamma. Ledarna agerar utifrån en gemensam agenda. När folk börjar förstå det skriker makten: “konspirationsteori”.Folk svarar på den agendan på samma sätt. Det är helt naturligt. Det är inte folken som är sjuka. Det är det samhälle som skapas som är sjukt. Jag har tidigare efterlyst bland alla läsare och bloggare om någon har den youtube film där två parlamentariker en i Australien (kanske Nya Zeeland) och en i Kanada höll exakt samma tal i respektive parlament, minut för minut. Eller är den också raderad från nätet? I filmen såg man båda talarna tala SAMTIDIGT, klockan med datum var inlagd emellan och visade tiden. Vem hade skrivit talen? Vem hade befallt att de skulle läsas upp i parlamenten? Se ovanstående kommentar.
  I Sverige har globaliseringen gått väldigt långt. Makten har velat göra Sverige till ett “skolexempel” för andra andra att följa efter. Varenda land i västvärlden klagar över “massinvandringen” och nationernas demokratiska och kulturella sammanfall. Över kris i välfärden. Länge trodde man att man skulle kunna göra Sverige till det skolexemplet genom att mörka, tysta och undanhålla information och kunskap. Nu börjar det svänga tack vare nätet. Tack vare alla dessa som skriver på nätet och söker sanningen. Makten har blivit tvungen att släppa greppet allteftersom människor får mer och mer kunskap och information och samhället håller på att implodera. Alltfler journalister har drabbats av dåligt samvete över sveket. De ser också att det håller på att gå väldigt snett. De tänker som varje vettig människa: hur skall det gå för mina barn?

  Angela

  Posted: 24 april 2013 - 13:27 - Svar

  “tyck bara en sak, håll linjen, här tycker vi alla likadant”. Dessvärre. Dokument Utifrån: Drönare. Går i repris Kunskapskanalen i veckan. Bör ses av alla som tycker något om det arv vi lämnar efter oss åt våra barn och barnbarn. Vilken framtid vill vi ge dem? Är det dags att säga stopp nu? Filmen är gjord av franska dokumentärfilmare 2012 och slutklämmen besannades raskt i Boston-attentatet. Genom mångkulturen finns fienden redan här.

  Det går inte att fly någonstans. Vi måste se verkligheten i ögonen och ta ställning. Militären var förtvivlade eftersom alla tidigare avtal är av intet värde när krigen bedrivs godtyckligt av andra. En skrämmande framtid som jag inte vill se. Jag känner sorg, djup sorg. För oss alla. Men det sista som överger människan är hoppet. Jag förlitar mig på människors klokskap och hederlighet. Jag vill härigenom skicka lite hopp till HH.

  Ingen får hota en annans stats existens. Ett annat folks existens. Alla stater har rätt att existera. Alla folk har rätt att existera. Det är sann mångfald i dess rätta bemärkelse. Globaliseringen mynnar enbart i enfald och förskräckelse. Jag förstår om t ex Israel känner sig hotade av sin omgivning. Det är alla länders och folks skyldighet att garantera Israel och dess folks säkerhet. Men det gör man knappast genom att slå ner sina vänner. Det gör vi knappast genom en befängd idé om mångkultur eller ett globalt imperium.

Leave a Comment