5
maj
Seneste opdatering: 5/5-13 kl. 2322
55 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

kronik

Sveriges beredskap för islamistiska terrordåd är lika med noll. I tafatthetens och naivitetens land står vi handlingsförlamade inför det snabbt växande hotet från islamister som hatar och vill bomba sönder det land som har gett dem en fristad när de varit på flykt. En mor som oroar sig för sin sons radikalisering och vänder sig till sociala fältarbetare för att få hjälp får – i bästa fall – en lapp med ett telefonnummer till Säkerhetspolisen, Säpo. Dit ringer hon inte, eftersom hon som invandrare ofta bär med sig en djup misstänksamhet mot polisen från sitt gamla hemland. Den radikaliserade sonen, den blivande jihadisten och terroristen, förblir oupptäckt. Tills det smäller.

Sveriges hjälplösa läge blottas med skrämmande tydlighet i en färsk rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS), skriven av Magnus Ranstorp, professor vid Försvarshögskolan, och universitetsadjunkt Peder Hyllengren; “Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland: Åtgärder för att förhindra att personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner”.  På forskares vanliga understatementspråk (det gäller att värna om de fortsatta anslagen) framgår budskapet ändå tydligt: Sverige är extremt illa rustat för att förhindra att våldsbejakande islamistisk extremism slår rot och sprids i landet. Ett allvarligt tecken är att minst 30 unga män bosatta i Sverige har rest till inbördeskriget i Syrien för att delta i jihad, krig mot icke-muslimer, i det här fallet mot Bashar al-Assads regim. Mörkertalet är stort, de kan vara många fler. Fyra av dem, samtliga från Göteborg, har dött i striderna, enligt uppgifter på Per Gudmundsons blogg.

Jihadisterna vill bygga en shariastyrd diktatur

Syrien har blivit ett träningsläger för hundratals al-Qaidaanhängare från hela Europa. Totalt beräknas minst 100-130 skandinaver ha rest till Syrien för att delta i jihad mot al-Assarregimen. Svenska Säpo har nyligen i en rapport uttryckt farhågor för risken för terrordåd när jihadisterna kommer “hem” till Sverige. Unga män som har radikaliserats till Allahs krigare är utpräglade säkerhetsrisker på hemmaplan. När de kommer hem har de erfarenhet av strid med avancerade vapen, de har lärt sig tillverka bomber, de kan vara traumatiserade – och de har hjärntvättats i våldsbejakande islamism så att de inte tvekar att döda eller dö för att förinta den västerländska civilisationen och bygga en shariastyrd islamistisk diktatur.

“När de återvänder till sina hemländer sker det med nyvunna kunskaper inom till exempel vapenhantering och sprängmedel, med breddade internationella nätverk och med en potentiellt förhöjd status inom den egna gruppen – något som kan leda till att de även blir inspirationskällor för andra personer. De riskerar även att komma tillbaka med allvarliga trauman och sänkt våldströskel” skriver Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren på Svenska Dagbladet Brännpunkt.

“Det är Väst och Norge som är fienden”

Jon Fitje Hoffmann, analyschef hos norska motsvarigheten till Säpo, PST, uttrycker samma farhågor och menar att problemet bara kommer att växa.

“De som reser utan anknytning till Syrien eller konfliktområdet, eller med en al-Qaida-inspiration för att de vill bekämpa Väst, anser vi vara potentiellt långt farligare när de kommer tilbaka från ett sådant uppdrag” säger han i Aftenposten.

“Retoriken hos dem som beger sig till Syrien pekar redan från början på att det är Väst och Norge som är fienden, men de väljer att utkämpa kampen i Syrien. När de återvänder säger det sig nästan själv att en sådan vistelse – där man kanske dödar, deltar i tortyr och grymheter – gör något med de flesta.”

Sverige sover oskuldens törnrosasömn

I förra krönikan skrev jag: “Frågan är inte om det smäller, utan när. Och var.”  De frågorna kryper ännu kusligare under huden när man läser rapporten från CATS. Fram stiger bilden av ett land som i jämförelse med andra länder sover oskuldens djupa törnrosasömn och mer eller mindre ber om ett blodigt islamistiskt terrordåd för att vakna upp till verkligheten. I Sverige tillber politikerna sedan decennier mångkulturen som en gigantisk välsignelse men kniper ihop öron och ögon hårt för dess våldsamma och förstörelsebringande baksidor.

Den politiskt korrekta eliten utgör ett allvarligt hot mot vårt lands säkerhet. Den vägrar inse att de senaste decenniernas massimport av hundratusentals oidentifierade människor från jordens mest underutvecklade och dysfunktionella muslimska konflikthärdar innebär allvarliga säkerhetsrisker för Sverige och den svenska befolkningen. 90-95 procent av alla asylsökande visar inga ID-handlingar. Vi vet alltså inte vilka de är och heller ingenting om deras avsikter eller förflutna. I den kraftigt ökande våldsbrottsligheten kan vi avläsa ett slags facit över konsekvenserna.

En alternativ tolkning av den katastrofala släpphäntheten är att politikerna kalkylerar med ett svinn och tycker att det är värt det, att det är smällar “man” får ta. “Man” är då självklart liktydigt med civilbefolkningen, aldrig de skyddade elitskikt som fattar de ödesdigra besluten. Ett sådant förhållningssätt är en karbonkopia av den kommunistiska ideologin: människooffer väger lätt jämfört med det högre målet – i det här fallet det mångkulturella lyckoriket.

Okunniga politiker är farliga politiker

Hur många i PK-eliten har läst koranen? Hur många vet att jihad mot “de otrogna” är varje muslims tvingande plikt? Okunniga politiker är farliga politiker. Svenska politiker och journalister inte bara framhärdar i sin egen skrämmande okunniga och naiva syn på islam som “fredens och kärlekens religion” – de mörklägger systematiskt relevant information och tvingar in befolkningen i samma farliga nirvana som den där de själva sover sött. Befogade varningar från islamkunniga intellektuella stämplas som islamofobi.

En fobi  är som bekant en ogrundad och irrationell rädsla som inte har så mycket med verkligheten att göra. Rädsla för islam som totalitär våldsideologi är däremot synnerligen befogad och förankrad i verkligheten. Få andra ideologier – enda verkliga medtävlare i död och förstörelse är kommunismen – har fört sådana mänskliga, ekonomiska och sociala katastrofer med sig för länder och människor. Ingen annan ideologi fortsätter än i dag att beröva halva mänskligheten, kvinnorna, deras mänskliga rättigheter. Ingen annan ideologi tillåter män att som självbelåtna skitstövlar förse sig med harem på fyra fruar eller fler för att sprida sina gudomliga gener i så stora upplagor som möjligt.

Jihadresenärerna det allvarligaste potentiella hotet

Säpo identifierar jihadresenärerna som det allvarligaste potentiella hotet mot Sverige. Terrorerfarenhet utomlands är den säkraste faktorn av alla för att förutsäga vilka högriskpersonerna är.

“Tidigare forskning och erfarenhet visar att personer som deltagit i terrorträning eller stridit utomlands utgör en kritisk faktor för att en terrorgrupp ska lyckas med attentat i väst. I en aktuell studie granskades 32 terrorplaner med fällande domar i Europa under perioden 2004–2012. Det framkom att i 20 av 32 undersökta fall hade personer genomgått utbildning i träningsläger för terrorism utomlands” skriver Ranstorp och Hyllengren.

Den mest extrema jihadrörelsen attraherar islamister från Sverige

Kataeb al-Muhajerin (fritt översatt migrantbrigaden) är enligt rapporten en förmodat svensk grupp som verkat vid sidan av Nusrafronten, Jabhat al-Nusra. Nusrafronten beskrivs av Syrienkännaren Aron Lund vid Utrikespolitiska institutet i rapporten “Syria’s salafi insurgents: The rise of the Syrian Islamic Front” som “den mest extrema rörelsen med starka ideologiska och personella band till den internationella salafijihadistiska rörelsen och al-Qaida”. Den absolut mest extrema och mest fundamentalistiska jihadrörelsen är alltså det som har störst attraktionskraft på islamister från Sverige.

En del av al-Qaidas strategi är att förflytta sig mellan olika konflikter och exploatera dem för sina egna syften; att bekämpa ”förtryckande, gudlösa regimer”, det vill säga västerländska demokratier, och underblåsa lokal och global extremism. Under 1990-talet var det Afghanistan, Tjetjenien och Bosnien. Efter sekelskiftet har konflikterna spritt sig till bland annat Irak, Jemen, Somalia och Mali. Just nu är det Syrien som är scenen för jihad. Målet för jihadisterna är att upprätta en shariastyrd islamistisk diktatur.

“Kan elda på etniska och sociala spänningar”

Enbart säkerhetshöjande åtgärder är otillräckligt för att effektivt kunna bekämpa terrorism. Det behövs också förebyggande åtgärder. CATS-rapporten har kartlagt terrorismförebyggande arbete i en rad länder: Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Kenya Somalia och Pakistan. “Ett återkommande intryck är att förebyggande arbete mot islamistisk extremism är mer självklart i andra EU-länder än i Sverige” skriver Ranstorp och Hyllengren och fortsätter:

“Det handlar inte enbart om att förhindra terrorism. Våldsbejakande extremism behöver nödvändigtvis inte leda till genomförandet av terrordåd för att vara farlig. Sådan extremism kan destabilisera bräckliga samhällen, elda på etniska och sociala spänningar, uppmuntra till politiskt våld och utgöra en drivkraft för väpnad konflikt, något som utgör ett särskilt hot mot bräckliga och konfliktdrabbade länder.”

“Inte en problematik som man arbetar specifikt emot”

Hur står sig då Sverige i en internationell jämförelse? Här kommer rapportens verkliga rysare – läs, och framför allt, läs mellan raderna:

“Uppgifter i intervjuer med företrädare på lokal nivå inom skola, socialtjänst och polis i Stockholm, Göteborg och Malmö pekar på att detta inte är en problematik som man arbetar specifikt emot inom vare sig skola, socialtjänst eller polis. Specifika insatser mot islamistisk radikalisering och utländska stridande hamnar i regel istället på Säkerhetspolisens bord.”

Utbredd törnrosasömn, med andra ord. Sveriges beredskap är noll. Nada. Intervjuerna i rapporten avslöjar mycket oroande interiörer. Som den här:

“En verksamhetschef berättar att hon vid ett 15-tal tillfällen kontaktats av mödrar som varit oroliga över att deras söner ska ansluta sig till al-Shabaab. Hon har då föreslagit att de ska kontakta polisen, men det har de varit motvilliga att göra. En fältarbetare med många års erfarenhet i en förort beskriver hur hon vid flera tillfällen kontaktats av mödrar som varit oroliga över att deras barn radikaliserats och befarat att de ska lämna Sverige för att ansluta sig till en väpnad extremistgrupp verksam i en konfliktzon utomlands, särskilt då de nyligen erhållit pass. Det enda alternativ av relevans som då finns för henne är att till mamman överlämna ett telefonnummer till Säkerhetspolisen, som i sin tur kan erbjuda sig att hålla ett rådgivande samtal med familjen. Någon annan åtgärd utöver Säkerhetspolisens samtal kan till synes vare sig svenska myndigheter eller civilsamhället erbjuda idag för en familj med en son eller dotter som radikaliserats och befaras resa till en konfliktzon (det tycks i regel alltid handla om söner).”

Ett telefonnummer till Säpo är den hjälp som erbjuds

Ett telefonnummer till Säpo är alltså vad som erbjuds en orolig mamma som söker hjälp för sin radikaliserade son. Det saknas helt enkelt verktyg för att hantera den situation som orsakats av de senaste decenniernas massinvandring från muslimska länder. Och hur ska det kunna finnas verktyg när det råder tabu kring att beskriva våldsbejakande islamism som ett problem? En intervjuad fältarbetare beskriver situationen som mycket känslig och svår att diskutera med anhöriga. I de fall som unga tagit steget och rest är det ofta mycket skamfyllt för deras mödrar, och de har i flera fall isolerat sig i bostaden medan sonen varit bortrest.

En annan intervjuperson anser att det svenska offentliga debattklimatet försvårar att på ett konstruktivt och problemlösande sätt diskutera dessa frågor. För den som lyfter problematiken anses etiketter (det effektiva islamofobitillhygget) aldrig vara långt borta, vilket avskräcker många med kunskaper från att delta i en kreativ diskussion. Detta upplevdes som mycket frustrerande.

Ett räddhågset och invektivspäckat debattklimat

Det här är synnerligen oroväckande resultat – trots att de uttrycks på formell rapportsvenska. Vad det i praktiken handlar om är att svenska politiker och journalister i intimt samarbete har gjort våld på sanningen och skapat ett så räddhågset och invektivspäckat debattklimat att det kommit att utgöra en allvarlig säkerhetsrisk för landet. Inte ens professionella aktörer med ansvar för rikets säkerhet får alltså kalla en spade för en spade utan risk för personliga vendettor, förstörda karriärer och placering i den sociala frysboxen. Det som inte får diskuteras och definieras utan att misstänkliggörandena och invektiven haglar, det kan heller inte åtgärdas.

“När mittfåran i debatten i stor utsträckning saknas skapas ett vakuum som fylls av högljudda ytterlighetsröster” skriver Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren.

“Sverige tacksamt för extremistiska grupperingar”

Mot bakgrund av tigandets och hycklandets kultur är Sverige den perfekta platsen för insläppta oidentifierade våldsverkare och terrorister, folkmördare och krigsförbrytare. En polis inom Göteborgspolisens så kallade integrationsgrupp med lång erfarenhet av att arbeta i utanförskapsområden säger i rapporten att Sverige är tacksamt att vistas i för extremistiska grupperingar, och att samhället har en medioker tillsyn av dessa grupper. Han säger också att vare sig politiker eller polisledning har tillbörlig förståelse för att de segregerade områdena i Sverige, vid sidan av problemen av socioekonomisk karaktär, också kan utgöra en grogrund för brottslighet och religiös extremism.

Skrupelfritt utnyttjande av svenska förmåner

Sedan i somras pågår enligt Säpos observationer en export till jihad i Syrien av unga män som är första- eller andragenerationens invandrare till Sverige. De eller deras föräldrar har en gång erbjudits skydd här från islams konflikter och förtryck av mänskliga rättigheter. Ändå har de här männen sin lojalitet hos islams totalitära våldsideologi.

Samtidigt pågår ett resande i motsatt riktning. Sverige erbjuder alla som kommer från Syrien eller säger sig komma från Syrien tre års tillfälligt uppehållstillstånd här. Men som alltid utnyttjas möjligheterna av skrupelfria personer som är ute efter att roffa åt sig maximalt från det svenska gottebordet.

Falska flyktingar “från Syrien”

En anställd på migrationsverket skriver på Merit Wagers blogg:

“Under senare tid har det tyvärr visat sig att en icke försumbar del av dem som vi trott vara asylsökande på flykt från krigets Syrien istället är syrier som bott i andra länder i mer än tio år och som inte sällan till och med är medborgare i dessa länder. En av mina senaste asylsökande ”från Syrien” visade sig vara medborgare i ett annat EU-land! Även om det land där han är medborgare är hårt drabbat av ekonomisk kris så förstår jag inte poängen med att han kommer som asylsökande till Sverige och ljuger ihop en asylberättelse som kan ge honom ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på tre år. Fast han får ju förstås då, efter beviljat UAT, både bostad, svenskundervisning och även försörjningsstöd i tre år, om han inte kan försörja sig själv. Det är givetvis en stor fördel framför att han i stället kommit hit som EU-medborgare för då hade han måst försörja sig själv från första början.”

“Det ska man alltså inte tala om”

Den anställda på migrationsverket skriver att det är svårt att inte tappa hoppet om mänskligheten. Merit Wager skriver i en kommentar:

“Det här är av någon anledning inget som svenska politiker vill låtsas om. Inte journalister heller. De slår dövörat till och lever i sitt eget La La Land. Det här låter dessutom lite för mycket som ”social turism” (egentligen grova bedrägerier…) och det existerar ju, enligt Kejsarens-nya-kläder-maximen, absolut inte, det har man slagit fast i svensk offentlighet. Så det ska man alltså inte tala om.”

Det är rätt många som vid det här laget skrattar högt åt Dumlandet Sverige. Bättre och mer pålitliga bundsförvanter än svenska politiker kan Allah och hans jihadkumpaner inte ha. Men vi är också många som gråter, djupt och förtvivlat, över dumhetens, okunnighetens och nonchalansens massaker på vårt land. Det är krafter som har passerat bästföre-datum för länge sedan. Kraschen mot verkligheten kommer att bli fruktansvärt hård.

Julia Caesar
Tidligere kronikker af samme forfatter.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Utlandssvensk

Posted: 5 maj 2013 - 23:19 - Svar

“de senaste decenniernas massimport av hundratusentals oidentifierade människor från jordens mest underutvecklade och dysfunktionella muslimska konflikthärdar”

Ja, så är det. Det förefaller helt omöjligt att det blir ett lyckligt slut på denna saga.

Cavatus

Posted: 5 maj 2013 - 23:21 - Svar

Lysande skrivet men oerhört ruggigt att läsa. När man tänker på hur det ligger till i detta landet i grunden, och tänker på alla okunniga medmänniskors “la la-attityd” blir i alla fall jag mörkrädd. Och efter att ha sett partiledardebatten ikväll blir jag inte mer upplyft.

Dagens politiska partier (utom möjligen SD, som var tämligen tamt i debatten, delvis för att Jimmie marginaliserades och fick minst tid, det var säkert planerat så för att han ska kunna framställas som vingklippt i morgondagens analys i morgonsofforna) har spelat ut sin roll. De lever kvar i en svunnen tid och har inte fattat vad globaliseringen innebär och att Sveriges välfärd inte är till för 7 miljarder människor där många är av helt andra moraliska värderingar än godtrogna och fiffelobenägna svenskar.

Dick Erixon skriver förtjänstfullt om detta i två av sina inlägg på sin blogg:

http://erixon.com/blogg/2013/04/sverige-behover-nya-partier/
http://erixon.com/blogg/2013/05/vad-svensk-politik-saknar-civilitet-i- global-era/

  Utlandssvensk

  Posted: 5 maj 2013 - 23:46 - Svar

  Efter att ha bevittnat halva partiledardebatten kan jag bara instämma i att sjuklövern uppenbarligen har har “spelat ut sin roll”. Men likväl står de fortfarande där och med all sannolikhet kommer de att bilda regering efter 2014 (min gissning är M+S). Kan Sverige överleva som nation med sjuklövern vid rodret fram till 2018?

   Jörgen

   Posted: 6 maj 2013 - 00:40 - Svar

   M+S för en period är M:s våta dröm. Inte bara skulle SD fullständigt marginaliseras oavsett en eventuell fördubbling av anslutningen utan S skulle vara krossat för överskådlig framtid och få tävla med SD om andraplatsen i partiligan. M och alla vi andra skulle också med stor glädje kunna vinka farväl till KD som regeringsparti och förmodligen även som riksdagsparti. Ändå undrar jag om S skulle vara berett att “offra” sig på det sättet, nu bortsett från ett akut ekonomiskt/politiskt nödläge för landet.

    Utlandssvensk

    Posted: 6 maj 2013 - 01:29 -

    “Ändå undrar jag om S skulle vara berett att “offra” sig på det sättet”

    Det är självklart bara gissningar, men jag tror nog att de är ganska villiga pga:

    1. M ligger nu väldigt nära S. Frågan är om det finns något parti som ligger närmare S än just M. V gör det definitivt inte och knappast heller MP.
    2. Om SD blir vågmästare kommer i praktiken alternativen för S, om de vill delta i en regering, vara att samarbeta med minst tre eller kanske fyra av de övriga partierna alternativt att göra upp med M. För M ser det likadant ut. Sannolikt är det mycket lättare att då bara S+M gör upp.
    3. S gör sannolikt bedömningen att om de bara lyckas komma i regeringsställning så kan de återvinna förtroendet som det statsbärande partiet.
    4. Om S blir större än M lär Löfven kunna få statsministerposten. Det flesta M politiker verkar närmast helt ha tappat interesset av något annat än närheten till köttgrytorna och de lär inte protestera. Reinfeldt är väl mest interesserad av att man fortsätter att jaga SD dissidenter och eftersom Löfven är en trogen EXPO anhängare kan de säkert göra upp. Sen kan man ge Reinfeldt ett löfte om att man kommer att se till att han får ett toppjobb inom EU eller FN eller dylikt.

    Arvid Falk

    Posted: 6 maj 2013 - 13:04 -

    @ Utlandssvensk

    S kommer imo, att vara beredda att bilda regering med M, endast under förutsättning att S bedömer, att de kan göra detta *utan* att riskera en (allvarlig) partisprängning.

    Precis som Jörgen skriver, så förutsätter det ett läge, som framgångsrikt kan säljas som ett “akut ekonomiskt/politiskt nödläge för landet”.

    Utlandssvensk

    Posted: 6 maj 2013 - 14:41 -

    @ Arvid Falk,

    Den som lever får se….

    Min gissning är att samarbetet mellan S och M, som självklart endast sker efter valet, kommer att presenteras som en “samling mot främlingsfientlighet och rasism”. Om det dessutom är lågkonjunktur kommer man att tillfoga något om behovet av en stabil och bred regering som tar ansvar för statsfinanserna.

    Jag sticker ut hakan redan nu och satsar en krona på en S+M regering efter valet 2014.

    Arvid Falk

    Posted: 6 maj 2013 - 15:32 -

    @ Utlandssvensk

    Du kan få rätt… men osvuret är bäst. 🙂 Jag undrar (med utgångspunkt från dina 4 punkter), om du kanske underskattar dels den närmast *instinktiva* djupa avskyn hos socialdemokratins medlemmar mot att S skulle regera ihop med hööögern och dels underskattar fasan hos socialdemokratins ledning inför risken av en (allvarlig) partisprängning (om S skulle välja att regera ihop med hööögern).

    OM det är möjligt för S att sälja behovet av en samlingsregering “mot främlingsfientlighet och rasism” (till sitt parti) så får du rätt. Men, jag tvivlar på, att en S+M regering går att sälja till (det socialdemokratiska) partiet, om det inte kan motiveras med t.ex. ngt/ngr (fler) islamistiska terrordåd på svensk mark el. dyl.

    Utlandssvensk

    Posted: 6 maj 2013 - 15:52 -

    @ Arvid,

    ” Jag undrar (med utgångspunkt från dina 4 punkter), om du kanske underskattar dels den närmast *instinktiva* djupa avskyn hos socialdemokratins medlemmar mot att S skulle reagera ihop med hööögern och dels underskattar fasan hos socialdemokratins ledning inför risken av en (allvarlig) partisprängning (om S skulle välja att regera ihop med hööögern).”

    Ja, kanske det. Men den totala förvandlingen av M, som har skett utan tillstymmelse till interna protester, indikerar för mig att den tiden när de politiskt aktiva inom sjuklövern stod upp för sina ideal ligger långt bakom oss. Köttgrytorna lockar och allt annat är sekundärt. Inget tyder på att det är annorlunda inom S.

    Arvid Falk

    Posted: 6 maj 2013 - 16:15 -

    @ Utlandssvensk

    ”Ja, kanske det. Men den totala förvandlingen av M, som har skett utan tillstymmelse till interna protester, indikerar för mig att den tiden när de politiskt aktiva inom sjuklövern stod upp för sina ideal ligger långt bakom oss. Köttgrytorna lockar och allt annat är sekundärt. Inget tyder på att det är annourlunda inom S.”

    Man kan inte rakt av jämföra M:s medlemmar med S:s medlemmar. Många (förmodligen de flesta) socialdemokratiska partimedlemmar anser, att hööögern är närmast *ondskefull*. Få moderater har den infallsvinkeln.

    Delar av S ledning är förmodligen beredda att överge sina ideal – inkl. regera ihop med hööögern – för att få fortsatt tillgång till köttgrytorna. Men, detta ska säljas till S partimedlemmar, där de flesta inte skulle få ens en sked av buljongen – där ligger problemet för S.

   Robin Shadowes

   Posted: 6 maj 2013 - 10:08 - Svar

   Ironiskt nog kan akronymen S & M också tolkas som sado-masochism. Och det lär det nog bli mycket av efter 2014.

Bergfast

Posted: 6 maj 2013 - 07:56 - Svar

Julia Caesar skrev :

…”I tafatthetens och naivitetens land står vi handlingsförlamade inför det snabbt växande hotet från islamister som hatar och vill bomba sönder det land som har gett dem en fristad när de varit på flykt.”….

Nja, den galning som eventuellt skulle vilja – bomba sönder det land som har gett dem en fristad -, är nog någon mycket enstaka galning i så fall. Kanske en som inte tål förödmjukande påhopp, förlöjliganden eller allmänna bespottelser av vare sig sin religion eller sitt folk, och som denne desperado då kanske skulle uppleva som sårande och därmed som kränkande och kanske få för sig att vilja – försvara – sig mot, (tillsammans med en hjärntvättad föreställningsvärld, som menar att det är rätt att försvara sig mot angrepp.)

Ungefär kanske som i Breiviks fall.

Att kritisera, och också att samtala om ideologier, olika politiska partiers partiprogram, samt också religioner och – ismer, behöver nog alltid göras. Sådan kritik behöver då framföras under respektabla former och utan att kasta glåpord, stämplingar, smädelser, haranger eller bespottelser över det eller den som man vill kritisera. Bättre är att beskriva kritiken sakligt.

Det skulle just vara snyggt om i partiledardebatten debattörerna började skrika svärord åt varandra, höll upp hånfulla bilder av varandra, förlöjligade, bespottade och stämplade varandra med insinuationer, förakt och misstänkliggöranden. Det skulle kunna leda till att det inte kunde bli några debatter eller samtal och analyser alls. Över huvud taget.

Ingen skulle varken vilja höra eller kunna lyssna på en sådan nivå i debatterandet.

Det offentliga samtalandet och analyserandet skulle riskera att dö ut.

Att det finns de som vill att både konfrontationer och också förvirringar, kaos, rädslor, ilskor, hat, osäkerheter, misstro osv., skall öka i samhället, främst i europeiska samhällen, och kanske främst i Sverige, det råder det nog ingen större tvekan om.

Men dessa viljor, som inte sällan vill just bespotta, håna, förlöjliga och stämpla, samt kanske också ibland se till att – skenattacker – utförs, eller ordna med att busschaufförer delar upp passagerare, eller anklaga personal på sjukhus för – rasism -, eller arrangera särskilt förmånliga vårdvillkor inom både sjukvård och tandvård för speciella grupper, som alltsammans är till för att kunna bidra till att skapa och öka förvirring och ilska i samhället, där man också hånar, degraderar och förlöjligar ursprungsbefolkningen, de kan komma från olika håll, och från olika politiska falanger från både den s.k. höger och vänsterskalan. Samtidigt. Och också genom olika slags medier.

Det är själva förvirringen hos människor och i samhället, med en förhoppning om kaos, som man då vill komma fram till.

S R Larson

Posted: 6 maj 2013 - 08:10 - Svar

Återigen en utmärkt krönika av Julia Caesar, men någonstans mellan raderna gnisslar det. Inte för att kvaliteten i hennes arbete har förändrats – den är fortfarande mycket hög – men kanske för att sliter att göra vad hon gör. Intellektuellt, känslomässigt…

Jag såg att Nasrin Sjögren nu menar att Sverige i princip står en vindpust från socialt sönderfall. Det är bra att fler börjar vakna upp, men tyvärr är det tio, kanske tjugo år för sent. Förfallet är redan igång och har pågått sedan åtminstone början av 90-talet. Men – och det här är viktigt – om regering och Riksdag inte hade beslutat sig för en total etnisk omstöpning av Sverige hade det fortfarande funnits en chans att rädda landet. Vad svenskarna nu har att se fram mot är inte särskilt trevligt: snart nog kommer islamisterna att upptäcka att de kan använda AFA och andra vänsteryttrar till sitt eget syfte. Då kommer attackerna på Svenskarnas Partis demonstrationer (som den i Jönköping på första maj) att inbegripa tryckkokarbomber av Boston-modell.

Det här är inget vansinnigt scenario, tvärtom. Det är ett och ett halvt år kvar till valet. Den nivå av politiskt gatuvåld som Sverige ser idag började inte förrän under våren 2010 inför valet samma år. Idag börjar samma våld alltså ett år tidigare. Det ger våldsverkarna ett helt år extra att trappa upp sina attacker. Av flera anledningar är det tyvärr logiskt att förvänta sig en sådan upptrappning, inte minst därför att de politiska våldsverkarna ständigt flyttar fram gränserna. För tio år sedan var det otänkbart att använda bengaliska eldar och andra fyrverkerier mot sina politiska motståndare. Det är idag legio. För fem år sedan slet man inte ner polisens kravallstaket. Det gör man idag. Och så vidare.

När vänstervåldsverkarna tagit livet av några SvP:are – eller SD:are – kommer de utomparlamentariska på den nationalistiska sidan att reagera likadant. Sannolikt ligger de redan i träning eftersom de ser vad vänstern gör mot dem på gatunivå. När Sverige når den här punkten kommer våldet att bryta loss på en nivå som inget annat europeiskt land sett sedan Jugoslavien bröt samman.

Vilket ger en bra indikation om vad som komma skall. Kom ihåg att i fråga om vardagsliv var Jugoslavien ett industrialiserat, fredligt och för regionen relativt välmående och väl fungerande land under kommunisttiden. Steget från ett “väl fungerande samhälle” till öppet inbördeskrig var häpnadsväckande kort – jag minns fortfarande hur många frågade sig hur katten ett europeiskt land kunde falla samman sådär.

Förvisso var Jugoslavien en etnisk och religiös hybrid, sammanhållen enbart av en kommunistisk centralmakt. Men Sverige har idag de facto blivit en etnisk och religiös hybrid, på en nivå som snabbt närmar sig den jugoslaviska. Avståndet mellan Sverige 2013 och Jugoslavien 1991 är inte längre än att man kan höra ekot från ett enda terrordåd.

  Bergfast

  Posted: 6 maj 2013 - 09:52 - Svar

  S.R. Larson målar upp ett scenario som i och för sig inte behöver vara orealistiskt, eller utan den minsta trovärdighet, men samtidigt skulle man också nästan kunna tala om att – måla fa´n på väggen – .

  Det låter som en så bestämd, en sådan fatalistiskt och också ett så självklart oundvikligt scenario, att man nästan skulle kunna tro att S.R. Larson egentligen inte alls har någonting emot en sådan utveckling i det svenska samhället.

  Tråkigt nog.

  Men en sådan samhällsutveckling i europeiska nationer, och kanske särskilt i de nordiska nationerna, hur mycket den än – arbetas på – eller hur mycket den verkligen faktiskt önskas från olika intressesfärers håll, och därmed också från olika aktörers och skribenters håll, är ändå inte med en absolut nödvändighet självklar.

  Det var väl USA och Nato som ingrep som – räddande änglar – i f.d. Jugoslavien och kanske är det då också USA, (och egentligen inte EU, som jag skrev i en tidigare kommentar någonstans), som står beredda att rycka ut med militärmakt och polisiär makt för att – rädda – Europa och alla hennes olika nationer, när och om de sönderfaller i inbördeskrig av större eller mindre omfattningar. Vem vet….

  USA finns ju redan på ett massmedialt plan som en genomsyrande faktor i det offentliga rummets alla kanaler. USA finns också representerat i Sverige, genom många amerikanska idrottsmän, både ledare och utövare, som finns inom inte enbart basket, utan också inom golf och andra idrotter. Det finns amerikaner även inom forskning och inom näringsliv, inom militären som experter och rådgivare, likväl som inom skola och övrigt samhällsliv.

  Att anta att det finns intressen av att de olika nationalstaterna i Europa faktiskt i realiteten och i verkligheten blir några slags förlängda – amerikanska stater – är kanske inte någon helt orealistisk tanke.

  Att också utifrån ett sådant antagande det också då finns intressen av att få de nuvarande europeiska nationerna till inbördes – kollaps – , av olika slag och grad, är kanske inte helt otänkbart.

  Hur man då skulle kunna undvika sådana händelseutvecklingar, som då har inflytelserika viljor bakom sig, är svårt att verkligen veta.

  Sans, besinning, förnuft och klarsyn behövs nog i stora mått, om européerna skall kunna få behålla något lite inflytande över – sina – nationer.

  (Eller det är kanske egentligen redan för sent för den saken. Att verkligen vilja få européerna, och särskilt nordborna, att fokusera sitt missnöje mot den förda invandringspolitiken mot just – islam och muslimer – , för att därmed i nästa steg verkligen kunna driva fram just en – motpart – , att kunna – kriga mot -, är då vad som just nu, propagandamässigt, pågår. Man vill helt enkelt ha denna konfrontation och detta – krigande – mot islam, och man vill att – européerna – skall utföra detta krigande mot islam, för just USA´s räkning…?…Vem vet…)

   S R Larson

   Posted: 6 maj 2013 - 20:56 - Svar

   @Bergfast,

   Du borde hålla dig till högre en standard än att påstå att jag skulle önska Sverige olycka och elände. Det där var ett infamt påstående som jag hoppas du tar tillbaks.

   Att förutse något är inte detsamma som att önska att det händer. Tvärtom begår många felet att de förutser att det de vill ska hända, faktiskt ska hända.

   Jag har betalt ett mycket högt pris för att lämna Sverige. Men jag gjorde det därför att jag redan på 90-talet såg vartåt det barkade. Efter att i flera år ha försökt motarbeta den destruktiva utvecklingen bestämde jag mig för att mina barns framtid är viktigare än Sveriges.

   Återigen: jag hoppas du tar tillbaks ditt påstående att jag på något vis skulle önska en katastrofal framtid för Sverige.

    Bergfast

    Posted: 6 maj 2013 - 21:44 -

    Det var glädjande besked av S R Larson,

    Jag skrev också:..”Det låter som en så bestämd, en sådan fatalistiskt och också ett så självklart oundvikligt scenario, att man NÄSTAN skulle kunna tro att S.R. Larson egentligen inte alls har någonting emot en sådan utveckling i det svenska samhället.”…., med vilket menades att jag egentligen INTE trodde på att S.R. Larson verkligen menade det, (fastän det lät så i texten.)

    Kanske var det istället ett slags uttryck för en viss sorg från S.R. Larsons perspektiv, över det som kan anas att kanske kunna bli en verklighet.

    V.h. J.B.

  Arvid Falk

  Posted: 6 maj 2013 - 13:47 - Svar

  @ S R Larson

  “..snart nog kommer islamisterna att upptäcka att de kan använda AFA och andra vänsteryttrar till sitt eget syfte. Då kommer attackerna på Svenskarnas Partis demonstrationer (som den i Jönköping på första maj) att inbegripa tryckkokarbomber av Boston-modell.”

  Det finns (lyckligtvis) en hake i ditt resonemang (på just den här punkten). Tryckkokarbomber av Boston-modell skulle inte bara skada måltavlan (Svenskarnas Parti och kanske SD) – de skulle också urskiljningslöst skada Jönköpingsbor.

  Det här är inte något problem för islamister – som ju har *civilbefolkningen* – som sin måltavla. Islamister kan ha civilbefolkningen som måltavla, eftersom de inte drabbas av något massivt avståndstagande från andra muslimer (när de har civilbefolkningen som måltavla).

  Men, det är ett problem för västerländska terrorister.

  “The Omagh bombing (Irish: Buamáil an Ómaigh) was a car bomb attack carried out by the Real Irish Republican Army (RIRA), a splinter group of former Provisional Irish Republican Army members opposed to the Good Friday Agreement, on Saturday 15 August 1998, in Omagh, County Tyrone, Northern Ireland. Twenty-nine people died as a result of the attack and approximately 220 people were injured.”

  Det här var inte någon propaganda-succé … om man säger så. Tvärtom. “The nature of the bombing created a strong international and local outcry against the RIRA, which later apologised” /wikipedia.

  Islamister behöver aldrig be om ursäkt, eftersom deras terrorattacker mot civilbefolkningen INTE skapar någon “strong international and local outcry” bland muslimer.

  Islamister har därför i praktiken en mycket större handlingsfrihet jämfört med västerländska terrorister. I övrigt håller jag (tyvärr) med dig.

Utlandssvensk

Posted: 6 maj 2013 - 10:18 - Svar

@ S R Larson

” Men Sverige har idag de facto blivit en etnisk och religiös hybrid, på en nivå som snabbt närmar sig den jugoslaviska”

Instämmer!

Nu ser det förvisso inte fullt så illa ut om man tittar på hela befolkningen men då glömmer man att krig utkämpas av unga män och eftersom immigranterna de senaste 20 åren både har varit yngre än den befintliga pursvenska befolkningen och dessutom har klart höge nativitet, så är deras andel större ju längre ner man kommer i årskullarna. Nu är det inte helt lätt att få siffror på detta men det är likväl helt uppenbart att det finns en mycket kraftig demografisk effekt av detta slag. Svenskarna är uppenbarligen i förkrossande majoritet vad gäller t.ex personer över 75 år men så är knappast fallet vad gäller t.ex 15-20 åringar.

Dessutom är det mycket tydligt att pursvenskarna i de yngre åldersgrupperna snabbt radikaliseras. Stödet för SD bland de som blir förstagångsväljare 2014 verkar ligga upp mot 20% och eftersom denna grupp även innefattar en stor andel med bakgrund i MENA som knappast röstar SD kan man förmoda att 30-40% av de yngre pursvenskarna nu stöder SD. Samtidigt finns det även en stor grupp som är radikala åt andra hållet, dvs. som AFA aktivister och dylikt. Och slutligen visar alla undersökningar att andra och tredje generationens muslimska immigranter i västvärlden blir allt mer radikaliserade.

Sverige är en krutdurk som bara väntar på en tändsticka…..

  Cavatus

  Posted: 6 maj 2013 - 10:49 - Svar

  Det är sant som du säger att andelen invandrare bland de unga är mycket högt. Jag såg en siffra att 30% av alla skolungdomar utgörs av invandrare. Denna s k utträngningseffekt kan påverka ungdomar att ta avstånd från den förda politiken genom det stöd vi ser bland dem för SD. Sedan har vi de som är agressiva antirasister och bara här har vi alltså en begynnande oroshärd bland de etniska svenskarna. Det bådar inte gott med tanke på att tonläget i media hetsar dessa obetänksamma ungdomar att bete sig illa och inte respektera demokratiskt uppförande.

  De svenska ungdomarna får det tufft i framtiden. Dels ska de uthärda i detta mångkulturella kaos och bita ihop och hålla tyst för annars demoniseras de (med rasistanklagelser) av den äldre generationen som styrt till detta “paradis”. Samtidigt förväntas de unga försörja den äldre generationen (pensionerna) men även den invandrade delen som lever på bidrag. Huvvaligen. Beror på om våra ungdomar finner sig i detta. Jag tror att det kan bli svåra slitningar i samhället när de upptäcker alla de krav som läggs på deras axlar.

   Utlandssvensk

   Posted: 6 maj 2013 - 11:46 - Svar

   @Cavatus,

   Jag håller helt med dig!

   Dessutom kan man tillägga att de nuvarande pursvenska ungdomarna;

   1. Har en föräldrageneration som har dumpat dem på dagis redan som spädbarn.
   2. Befinner sig i ett skolsystem som sen länge är i fritt fall kunskapsmässigt samtidigt som man delar ut höga betyg . Det är bara en fråga om (kort) tid innan omvärlden helt slutar acceptera svenska betyg. Många ungdomar kommer då inse hur grundlurade de har blivit.

   Frågan är om inte de äldre generationerna av svenskar har genomfört världshistoriens värsta svek mot sina barn och barnbarn.

    Arvid Falk

    Posted: 6 maj 2013 - 12:44 -

    @ Utlandssvensk

    “Frågan är om inte de äldre generationerna av svenskar har genomfört världshistoriens värsta svek mot sina barn och barnbarn.”

    Ja, i praktiken så har man det. Svensken blev lurad att dumpa sina barn på dagis redan som spädbarn.

    Svensken blev lurad av socialdemokratins ljusa tro på, att en institutionell barnsomsorg med utbildad personal skulle vara bättre för barnen än (underförstått dumma) mamma.

    Socialdemokratin blev i sin tur lurad – eller kanske snarare bländad – av Alva Myrdals uppfattning, att en institutionell barnsomsorg med utbildad personal skulle vara bättre för barnen än (underförstått dumma) mammor.

   Arvid Falk

   Posted: 6 maj 2013 - 12:27 - Svar

   @ Cavatus

   “Jag såg en siffra att 30% av alla skolungdomar utgörs av invandrare.”

   Du skiljer säkert på grupperna:

   ● invandrare = själv född i ett annat land resp.

   ● utländsk bakgrund = föräldrar eller man själv är född i ett annat land

   Men i den svenska debatten används “invandrare” lite slentrianmässig och ibland också medvetet manipulativt som en synonym för (det britterna kallar för): Ethnic minorities.

   Ethnic minorities uppgår till ca 30% i Sverige. Ergo, andelen barn i skolåldern från ethnic minorities överstiger 30% i Sverige.

   ——

   Fotnot (för petimetern): Jag skriver “ca. 30%” då ethnic minorities omfattar fler än två generationer. Någon sådan statistik förs emellertid inte i Sverige. Årskiftet 2011/2012 uppgick andelen första och andra generationens ethnic minorities (aka personer med utländsk bakgrund) till 26% i Sverige. (källa SCB)

    Cavatus

    Posted: 6 maj 2013 - 13:52 -

    Tack för påpekandet. Jag slarvade givetvis med ordvalet då jag inte menade invandrare, utan “med invandrarbakgrund”. Men uttrycket “etniska minoriteter” är helt klart ett snäpp bättre, då det inte nödvändigtvis implicerar om folk är hitkomna själva eller födda här.

    På sikt, med dagens volymer, återstår det att se när uttrycket “etniska minoriteter” har spelat ut sin roll i och med att pursvenskarnas numerär har förbisprungits av de (då forna) etniska minoriteterna. Med det menar jag den dag då svenskarna själva utgör en etnisk minoritet i sitt eget ursprungsland. Fast den dagen lär problemet säkert bemötas med en gäspning av sittande åsiktsmonopolister. Det kommer inte ens att betraktas som ett problem, gissar jag.

    Arvid Falk

    Posted: 6 maj 2013 - 14:10 -

    @ Cavatus

    “På sikt, med dagens volymer, återstår det att se när uttrycket “etniska minoriteter” har spelat ut sin roll i och med att pursvenskarnas numerär har förbisprungits av de (då forna) etniska minoriteterna. Med det menar jag den dag då svenskarna själva utgör en etnisk minoritet i sitt eget ursprungsland. Fast den dagen lär problemet säkert bemötas med en gäspning av sittande åsiktsmonopolister. Det kommer inte ens att betraktas som ett problem, gissar jag.”

    Nej, fanatikerna betraktar inte den utvecklingen som ett problem utan som något, som de eftersträvar. När den situationen är ett faktum, så kommer de att säga följande:

    ● Svenskarna är inte i minoritet, eftersom personer med svenskt medborgarskap är i majoritet.

    ● Svenskarna är inte i minoritet, eftersom ingen annan (etnisk) grupp är i majoritet. Det som har uppnåtts är därför inte någon minoritetsställning för svenskarna utan pluralism. Och pluralism är inte något problem.

  S R Larson

  Posted: 6 maj 2013 - 21:02 - Svar

  Hej Utlandssvensk,

  Du gör den bra poäng om grupperingarna bland unga i Sverige. Det är inte omöjligt att historiker kommer att se på Sverige mellan 1995 och 2015 som ett enda stort laboratorium i politiskt drivet socialt sönderfall. För egen del dokumenterade jag en del av det i boken “Remaking America: Welcome to the Dark Side of the Welfare State”. Jag har mer på gång i den branschen, men ibland känns det som om utvecklingen (avvecklingen) i Sverige går så fort att man inte hinner med att dokumentera den vetenskapligt… Det får väl som sagt i sista ledet bli en fråga för historiker att blottlägga det ansvarslösa sociala experimentet att kombinera massinvandring och välfärdsstat.

   Utlandssvensk

   Posted: 6 maj 2013 - 22:53 - Svar

   Hej Larson,

   Ja, det är mycket svårt att se något annat än att våld och sönderfall är den sannolika framtiden för Sverige. Exakt hur och när är väl inte helt uppenbart men min gissning är att det börjar braka loss ganska snart, kanske redan 2015. Den enda realistiska åtgärden för de svenskar som delar denna bedömning är att snarast lämna landet. För oss som redan har flyttat gäller det att, om möjligt, se till att man skaffar nya medborgarskap. Att resa med svenskt pass lär snart bli en utmaning. Schweiz inför redan nu kvoter mot samtliga EU länder och om det blir oroligheter i Sverige lär det bli MYCKET svårare för svenskar att komma in här.

   Eftersom jag vet att du tidigare hade ganska nära kontakter med en del politiker i Sverige är jag nyfiken på om du har någon gissning om hur regeringen kommer att se ut efter 2014. Du kan se min progos i kommentarerna ovan.

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 6 maj 2013 - 12:50 - Svar

“Vad det i praktiken handlar om är att svenska politiker och journalister i intimt samarbete har gjort våld på sanningen och skapat ett så räddhågset och invektivspäckat debattklimat att det kommit att utgöra en allvarlig säkerhetsrisk för landet. Inte ens professionella aktörer med ansvar för rikets säkerhet får alltså kalla en spade för en spade utan risk för personliga vendettor, förstörda karriärer och placering i den sociala frysboxen. Det som inte får diskuteras och definieras utan att misstänkliggörandena och invektiven haglar, det kan heller inte åtgärdas.”

Ja, och det har pågått under så lång tid och så systematiskt och konsekvent med så konstruerade argument att det måste vara legitimt att lufta möjligheten att den nu uppkomna situationen, att svenska folket är i praktiken försvarslöst samtidigt som Al Qaidas styrka i landet växer från dag till dag, har varit ett medvetet mål under flera decennier.

Är det inte i själva verket fullt logiskt att en revolutionär vänster som under 70-talet öppet talade om revolution och om att krossa USA, “kapitalismen”, “borgarklassen”, “imperialismen”, “sionismen” m.m., m.m. välkomnar “revolutionär” islam? Är det inte i själva verket den revolutionär vänsterns våta dröm? Är det inte också logiskt att tänka sig att den revolutionära vänstern har globaliserats till den grad att den ur ett globalt perspektiv förnekar existensen av en arbetarklass i västvärlden, särskilt nu när allt mindre produktion verkligen sker i väst? Är det inte därför logiskt och legitimt att anta att den revolutionära vänstern ser oss alla som “borgarsvin” som ska förintas? Är inte det i själva verket den mest logiska förklaringen till den annars så obegripliga hållningen gentemot den islamistiska terrorn och kriminaliteten?

I sammanhanget ska vi komma ihåg att revolutionär islam inte är någon ny företeelse. Den blev väl mer allmänt först uppmärksammad i samband med revolutionen i Iran 1979, och redan då var det karakteristiskt nog ett flertal vänster-“intellektuella” som välkomnade Ayatollan, trots Khomeinis massakrer mot Irans kommunister.

Är det inte märkligt hur en liten klick, till synes samverkande, journalister, kulturarbetare och politiker med tidigt dokumenterade extrema åsikter under fyra decennier har gått från att ha varit studentrevoltörer och aktivister i stalinistiska och maoistiska partier, journalister i obskyra tidskrifter på den yttersta vänsterkanten och/eller dömda och övervakade spioner och terrorister till att bli dominerande krafter i samhället i de flesta länder i västvärlden? Den utvecklingen har skett parallellt med att debattklimatet har snörts åt och kraven på en “generös flyktingpolitik” och till slut fri invandring har stegrats i ett karakteristiskt hatfyllt tonläge, trots de påstått humanistiska intentionerna.

Ranstorp:
“När mittfåran i debatten i stor utsträckning saknas skapas ett vakuum som fylls av högljudda ytterlighetsröster”

Vad menar han? Förväntas vi ställa oss neutrala mellan Al Qaida och vår egen och våra närmastes existens? Är det extremt att ha “terrorfobi”? Varför ställer han upp på att spela enligt terrorapologeternas spelregler?

  Bergfast

  Posted: 6 maj 2013 - 14:34 - Svar

  Varmt konservativ (kr) sa:…” Är det inte i själva verket fullt logiskt att en revolutionär vänster som under 70-talet öppet talade om revolution och om att krossa USA, “kapitalismen”, “borgarklassen”, “imperialismen”, “sionismen” m.m., m.m. välkomnar “revolutionär” islam?”….

  Man bör ändå samtidigt kanske inte glömma att Sovjetunionen tillhörde segrarmakterna i andra världskriget, och sågs därmed just där och då som de – goda kamraterna -. Det är alltid segrarmakter som skriver historien heter det väl också.

  Att hela Europa backade för kommunismens segertåg i Ryssland och ömsom hyllade, och ömsom förskräcktes inför dess våldsamheter och råheter bör man nog inte glömma bort. Man bör heller inte glömma de inbördeskrig som USA själv har haft, liksom också Frankrikes inbördeskrig.

  Dessutom är det viktigt att även se att befolkningar också själva är ansvariga för vilka partier de har röstat på vid politiska val.

  Att kunna skapa förvirringar genom duperingar, propaganda, haranger, floskler, slagord och manipulationer, samt med hjälp av skräck, hot och hat, anses då kanske, enligt kommunismens logik, (som också just vill vända sig till majoriteter), som många gånger lättare än att både övertyga och bygga upp genom argumenteringar.

  Denna – teknik – används då just för att nå folkmassor, som då sedan utgör majoriteter i demokratiska val. Man menar då att det är nödvändiga – verktyg -, och att man med hjälp också av verbala förföriska knep och knåp och stämplingar med nedsättande epitet, samt förvanskningar av ords innebörd, ska kunna skapa konsensus, för just den – goda saken – .

  Alla som då inte väljer den goda saken och därmed med en slags självklar automatik kan räknas som tillhörande de goda och snälla, anses då med en slags självklar automatik att i princip vara för den onda saken, och blir därmed också lika självklart och automatiskt tillhörande de onda och elaka.

  Dessutom blir de som vill bekämpa dem som automatiskt och självklart tillhör de onda och elaka, automatiskt och självklart tillhörande de goda och snälla….(hur elaka och onda de än då blir i praktiken. De blir ändå och i alla fall de goda och snälla, därför att de då anses utföra sina elakheter och ondska just – för den goda sakens – skull….)

  Alla analyser och alla samtal och debatter utgår då från denna grund vilket medför att människor ogärna tar ställning för någonting som då med automatik skulle kunna beteckna dem som varande – onda och elaka – , (därför att de flesta människor vill verkligen vara just – goda och snälla -).

  För att då kunna framföra alternativa åsikter vad gäller invandringspolitiken, så är det primära att först och främst försöka ändra föreställningar kring detta med vad som egentligen är – människovänligt och därmed egentligen det goda och snälla – , samt också vad som egentligen är – människofientligt och därmed egentligen det onda och elaka- .

  Så länge människor är övertygade om, och inbillar sig, att om de uttalar kritiska synpunkter på invandringspolitiken så är de i princip självklart och automatiskt elaka och onda människor, så är det relativt svårt att kunna skapa stora opinioner som vill uttala denna kritik, just därför att de flesta väljare och s.k. vanliga människor, vill just verkligen oftast vara just goda och snälla människor…

   Varmt Konservativ (kr)

   Posted: 6 maj 2013 - 16:14 - Svar

   Ja, alltihop “kokar ner” till en enda grundbult i de förmenta humanisternas resonemang: lögnen om “Alla människors lika värde”. Den används alltid som det sista och största slagträet för att tysta all opposition, men vad betyder den? Varken i den amerikanska självständighetsförklaringen eller i FN-stadgan heter det att alla människor ÄR lika mycket värda, utan att de är FÖDDA med lika värde. Däremellan står varje människas alla handlingar. Ingen skulle komma på tanken att argumentera för att Hitler, Stalin, Mao och Pol Pot alla har samma värde som Moder Theresa och Martin Luther King. Därmed faller utsagan om att “alla människor har samma värde” platt. Det inser naturligtvis alla “intellektuella”, men varför upprepas ändå en så uppenbar lögn? Kanske för att den har visat sig vara så fasansfullt effektiv för de som vill använda vår egen humanism som sitt effektivaste vapen mot oss själva..

    Utlandssvensk

    Posted: 6 maj 2013 - 16:21 -

    “Ingen skulle komma på tanken att argumentera för att Hitler, Stalin, Mao och Pol Pot alla har samma värde som Moder Theresa och Martin Luther King”

    Tja, kanske en svensk migrationsdomstol………. 🙂

    Bergfast

    Posted: 6 maj 2013 - 17:55 -

    Varmt konservativ (kr) sa :…” Varken i den amerikanska självständighetsförklaringen eller i FN-stadgan heter det att alla människor ÄR lika mycket värda, utan att de är FÖDDA med lika värde.”…

    Ja, det är själv ordet – värde -, som gör att det som man vill mena, nämligen att alla människor är födda med – identifieringen människa -, eller – digniteten människa -, inte egentligen för någon människa kan innebära och betyda att – alla människor har lika – värde – för alla människor.

    Det är i princip en omöjlighet för i stort sett alla människor. Det går inte för någon endaste människa att ge ett exakt lika värde till alla människor, därför för absolut alla människor är det definitivt så att de flesta människor har just ett – olika värde – för allas eget välbefinnande och trivsel i tillvaron.

    Liksom också de flesta människor, i de flesta samhällen, faktiskt tycker att brottslingar, massmördare och andra kriminella, inte för dem har ett lika stort – värde – , som t ex kanske musiker, eller konstnärer, eller författare, vetenskapsmän eller goda ledare och statsmän, eller andra som tillför samhället – goda värden – har . Alla människor kan heller inte ha ett – lika värde – för alla, så som de nära och kära oftast har. Inte för några människor.

    Det är i princip lika för alla människor . Alla människor har just ett olika värde för just alla människor. Ofta beroende på vilka preferenser, livsstilar och intressen de har.

    Däremot tillhör ju hela mänskligheten just den mänskliga arten och är därmed bärare av just – digniteten människa – som inte kan fråntas någon enda människa, även om den så är en massmördare av värsta sort. (Som de flesta samhällen vill försvara sig mot, och – degradera i värde -, genom att sätta i fängelse, tillsammans med också andra kriminella, eller eventuella avliva dem. USA och många andra länder har ju fortfarande dödsstraffet kvar.)

    – All men are born equal in their human dignity. ( Alltså, ungefär: – Alla människor är födda till en likvärdig dignitet – människa – .)

    Eller: Alla människor föds likvärdigt till digniteten människa.

    Alternativt: Alla folk föds likvärdigt till digniteten människa.

    Angela

    Posted: 6 maj 2013 - 18:19 -

    “Varken i den amerikanska självständighetsförklaringen eller i FN-stadgan heter det att alla människor ÄR lika mycket värda, utan att de är FÖDDA med lika värde.”

    Man talar om människovärde. Det är det mest genuina och viktigaste vi har. Vi får aldrig göra oss av med det eller låta någon annan hävda att vi inte har ett människovärde. Det är grunden till vår identitet som svenskar och utgör grunden för rätten till vårt land. Hade vi inte det kan andra människor göra oss till slavar. Till objekt eller djur som man säger i Afghanistan om kvinnor och barn. Det är rent förskräckligt. Lägga beslag på vårt land. Men genom att hävda att man har ett människovärde, att alla har det och att det är okränkbart så kan mänskliga rättigheter hävdas. Du har rätt att hävda din rätt till ditt liv och egendom. Din framtid och dina barns framtid. Du har rätt att hävda rätten till din identitet, kultur, historia, rätten till ditt land. Till ditt hem. Du har ett värde som genuin människa. Ingen annan har rätt att ta det ifrån dig.

    Det handlar inte om att rangordna människor att någon har mer rätt till människovärde än någon annan. I den situation Sverige och svenskarna befinner sig är människovärdet oerhört viktigt. Ingen har rätt att komma till Sverige och hävda en rätt över oss. Ingen. Rätten över oss är vår egen. Det behövs inga andra lagar om diskriminering för detta säger allt. Dignity betyder också värdighet. Du har alltså inte rätt att trakassera andra människor. Eller som det står i Bibeln inte rätt till någon annans hus eller egendom. Du skall icke hava begärelse till din …Förmodligen är det baserat direkt på det som står i Bibeln. Landgrabbing , kolonisering, erövring är brott mot detta.

    Människovärdet och människors värdighet är viktiga för det svenska folket. Ingen har rätt att komma hit och ta det ifrån oss.

    Varmt Konservativ (kr)

    Posted: 7 maj 2013 - 12:21 -

    Angela: Du läste inte vad jag skrev eller också vill du inte låtsas om det.

    Vill du påstå att Hitler hade samma okränkbara värde några dagar före sin död, som t.ex. Mahatma Gandhi eller John F Kennedy strax innan de dog? Vill du påstå att “människovärde” är något helt fristående från människans handlingar? Vill du påstå att bestialiska handlingar inte sänker värdet? Vill du påstå att goda handlingar som gör nytta för många inte påverkar den handlande människans värde, d.v.s. att också alla handlingar är lika mycket eller lika lite värda? Är inte det vad som kallas värderelativism, eller t.o.m. nihilism?

    Om det är så du ska tolkas, vad ska då begreppet “människovärde” användas till? Vad ska det skydda? Skulle du ha velat använda det för att förhindra allt motstånd mot nazismen?

    Min poäng är att ett ursprungligen gott begrepp, “alla är FÖDDA lika…” har vridits om till “alla ÄR lika…” i syfte att användas som ett dödligt effektivt vapen för att förhindra allt motstånd mot barbariet.

   Angela

   Posted: 6 maj 2013 - 18:27 - Svar

   Har andra gett bort vår rätt som svenskar, vår identitet, historia, kultur, språk och t o m vårt land har de begått en brottslig gärning. De skall då inför rätta. Det är brott mot vår grundlag. Ingen har rätt att sälja oss till någon eller sälja vårt land. Det är brott mot vårt människovärde och värdighet som människa.

  Utlandssvensk

  Posted: 6 maj 2013 - 14:35 - Svar

  @ Varmt Konservativ

  “Är det inte i själva verket fullt logiskt att en revolutionär vänster som under 70-talet öppet talade om revolution och om att krossa USA, “kapitalismen”, “borgarklassen”, “imperialismen”, “sionismen” m.m., m.m. välkomnar “revolutionär” islam? Är det inte i själva verket den revolutionär vänsterns våta dröm?”

  Jo, det är, enligt mig, helt uppenbart. Jag varit inne på samma spår här flera gånger, så jag ska inte upprepa mig. Men en väldigt bra sammanfattning av 68 generationens sätt att tänka uppmärksammades här på Snaphanen för några veckor sedan:

  “When I was a Revolutionary Marxist, we were all in favour of as much immigration as possible. It wasn’t because we liked immigrants, but because we didn’t like Britain. We saw immigrants – from anywhere – as allies against the staid, settled, conservative society that our country still was at the end of the Sixties.”

  http://snaphanen.dk/2013/03/30/salafister-tidsindstillede-bomber/

   Arvid Falk

   Posted: 6 maj 2013 - 15:55 - Svar

   @ Utlandssvensk

   Dispatch International (och Avpixlat) har publicerat denna mycket intressanta text “i svensk översättning med författarens och Mail on Sundays benägna tillstånd”.

   Så förvandlade vi England

   http://avpixlat.info/2013/05/01/sa-forvandlade-vi-england/

   Varmt Konservativ (kr)

   Posted: 6 maj 2013 - 17:11 - Svar

   Peter Hitchens text är mycket intressant, men jag förutsätter att han uttrycker sig betydligt försiktigare än han egentligen menar, för enligt honom dominerar ändå den naiva välviljan också bland de hårdkokta revolutionärerna. Tillåt mig tvivla. Det kan inte förklara varför dessa förment naiva människor fortsätter ånga på som förut, trots terrordåden, trots kvinnoförtrycket och våldtäkterna, trots Muslimska Brödraskapets maktövertagande i Egypten och Tunisien och anarkin i Libyen, trots gräsligheterna i Pakistan, Irak, Syrien, Somalia, Nigeria….

   Nej, bara total ondska kan förklara varför den yttersta vänstern inte ändrar politik.

JensH

Posted: 6 maj 2013 - 14:40 - Svar

@Steen

Her en ‘lille’ historie fra UK, som du med garanti ikke vil høre Ulla Terkelsen rapportere på TV2NEWS:

“How rise of ‘white flight’ is creating a segregated UK: Study reveals white Britons are ‘retreating’ from areas dominated by ethnic minorities”

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2320002/How-rise-white-flight- areas-dominated-ethnic-minorities-creating-segregated-UK.html

  steen

  Posted: 6 maj 2013 - 14:46 - Svar

  Tak, Jens. Jeg vender tilbage til den i aften

Da Capo

Posted: 6 maj 2013 - 16:11 - Svar

HA, HA – HA, HA – HA, HA!
Die dummen Schweden.
Jag är ju själv en av dem,
eftersom jag inte emigrerade för 3 decennier sedan.
Det mångkulturella lyckoriket.
Det sovande foket.
Dompterat av Maria Ferm, Christina Höj Larsen & Birgitta Ohlsson med medlöpare.
Kanske skulle ett par rejäla Breiviksmällar utförda av guds krigare
få dumbommarna att vakna till, kanske.
Och varför inte någon av dessa i omedbar närhet av Rosenbad och Sagerska huset,
bebott av en Fredrik som återinflyttat till en förbättrad ventilation.

Något man inte förstår sig på i SVEA RIKE är KONSEKVENS,
samt att AKTION ger upphov till REAKTION.
Eller att ORSAK medför VERKAN och att SUNT FÖRNUFT finns.
Sådant ingår inte i den nya skolans pensum.
Ej heller att ISLAM är institutionaliserad idioti gjuten i betong.
SKOLA vadå, vad dillar jag om – FÖRVARINGSANSTALTER,
med numera legitimationsförsedda uppsyningsmän.

SVEA RIKE måste vakna NU, eljest kommer man fortsatt sovande
att som på ett Mohammads bananskal glida in i Ummah.
SVEA RIKE är så totalt misskött, så totalt kört i botten, så vore det inte av omtanke om den kvarvarande etniska befolkningen,
så kunde riket med en gång överlåtas till Mahmoud Aldebe – han sitter ändå och gnager på knogarna i väntan på att så skall ske. Vadå kört i botten? Med BARA en bostadsbrist på 2 000 000 bostäder och med bostadsköer – om det hade varit praktiskt att arrangera sådana – på upp till 40 år.

För SVEA RIKE var vattendelaren Palme-Schori.
Post PALME-SCHORI har allt blivit skit; hyckleriet har blivit statsreligion, kleptomani och girighet har blivi folksjukdomar, självnytta och närhet till köttgrytor har blivit högsta karriärmål. De nästan redan påbörjade dödsryckningarna kan lämpligen skildras av mästerhistorikern och blivande rikskrönikören Henrik Arnstad.
Fiat justitia, pereat regnum Sveciae.

Invandrare1957

Posted: 6 maj 2013 - 16:49 - Svar

Tack Julia mycket bra skrivet. Det var länge sedan man har läst så mycket ordbajseri efter dina krönikor. Men det är väl en favorit egenskaperna att diskutera och helst av allt anmärka på varandra. Istället för att agera. Förlåt att jag skriver så men man blir bara trött.

  Utlandssvensk

  Posted: 6 maj 2013 - 17:11 - Svar

  @ Invandrare1957

  “Det var länge sedan man har läst så mycket ordbajseri efter dina krönikor. Men det är väl en favorit egenskaperna att diskutera och helst av allt anmärka på varandra. Istället för att agera”

  Den uppenbara lösningen är väl att höra med Steen om han inte kan stänga av kommentarsfältet. För självklart är det så att vi som sitter här och “ordbajsar” aldrig har agerat. Någonsin. Resten av befolkningen, som inte slösar sin värdefulla tid på dylikt nonsens, de agerar däremot kraftfullt dagligen.

Angela

Posted: 6 maj 2013 - 18:31 - Svar

Tack Julia Caesar. En lysande krönika. Jag anar att vändningen har kommit och folk fått råg i ryggen. Fler och fler inser hur illa det är. Hjälps åt alla att sprida krönikan.

Tack Julia och andra som kommenterat och kämpar på både i kommentarsfält, på bloggar och i vardagen.

snowflinga

Posted: 6 maj 2013 - 21:52 - Svar

Majoriteten av svenskarna har röstat på partier som vill kolonisera och ge bort Sverige åt hela världens folk samt krossa välfärden. Julen 2010 ficks Sverige sin första islamiska terrorist så politiker och det svenska folket borde vara förvarnade. Det första historiska böneutropet hördes den 26 April 2013 i Fittja och nu när svenskarna har gett fingret så kommer muslimerna snart att ta hela handen. Det skall vara roligt att höra när den första lesbiska imamen predikar i någon moske i Sverige. Så är det i godhetens rike.

pia Klint

Posted: 6 maj 2013 - 23:08 - Svar

Tack för en viktig krönika. Men jag tror även att andra misslyckade unga män söker sig till stridsområden. De är också våldsbenägna och vill hitta några de kan puckla på, hota, skjuta och döda. Ett sådant exempel är en av Malexandermördarna som åkte till det jugoslaviska inbördeskriget. Många män tycks inte finna sin plats i livet utan att få slåss. Och de här dataspelen, där man gör allt för att meja ned varandra, tro inte annat än att de förgyller våldet.

  Utlandssvensk

  Posted: 7 maj 2013 - 08:20 - Svar

  @ pia Klint,

  Tydligen är det så att en stor majoritet av de svenska kvinnorna anser att en “lyckad” ung man är ett mähä som utan motstånd låter sig rånas, misshandlas och förnedras.

  Kombinationen av att de pursvenska pojkarna är utsatta för vad som endast kan beskrivas som en radikalfeminstisk uppfostran, där alla lekar som innefattar vapen eller våld fördöms å det grövsta, samtidigt som man massimporterar folk från kulturer där manlig agressivitet i högsta grad premieras och hyllas, är helt uppenbart ett mycket effektivt recept för ett nationellt självmord under maximalt förnedrande former.

PisseNisse i Hökarängen

Posted: 7 maj 2013 - 05:35 - Svar

En verksamhetschef berättar att hon vid ett 15-tal tillfällen kontaktats av mödrar som varit oroliga över att deras söner ska ansluta sig till al-Shabaab. Hon har då föreslagit att de ska kontakta polisen

Att som offentligt (=dina och mina surt förvärvade skattepengar) avlönad själv ta ett initiativ är förstås uteslutet? En verksamhetschef med kontakter och ställning i samhället ( och goda möjligheter att agera) överlåter alltså till en ofta språkligt svag och en i samhället ej väl orienterad person (kanske dessutom analfabet och/eller med myndighetsfobi) att ta initiativet?

Vad kan man tycka om någon som i tjänsten sitter och trycker på information om möjliga terrorbrott som kan döda och lemlästa de medmänniskor som betalar vederbörandes lön? Men till sist kläcker ur sig infon vid en djupintervju (så det har ju uppenbarligen registrerat). Okey..98% är “followers”, lämlar som inte vågar ta initiativ..men ändå: Vet hut!

Sonia Hoffman Edwards

Posted: 7 maj 2013 - 08:50 - Svar

Hut?
Det visste vi inte.

joffe

Posted: 7 maj 2013 - 16:00 - Svar

Vilken skrämmande analys av förhållandet. Jag beundrar faktabasen innehållsmässigt. Här ser man ett typexempel på hur en grävande journalist av klass, JC, serverar läsvärd kunskap om Sverige och politiska förhållandet till islam och dess irrläror.
Hur ska det nu gå i framtiden? När börjar man äntligen tala om SVERIGE och egna folket, nationalism och reducerar influx från islamdominerande länders befolkning som kommer och lever på dina skattepengar?

Tack min skapare att jag hade vett att tillsammans med familjen försvinna från Sverige för drygt 30 år sen!

Johan

Posted: 11 maj 2013 - 11:16 - Svar

Det har den närmsta tiden varit ett ordentligt ståhej om några ryska flygplan som påstås ha förirrat sig in på svenskt territorium. Om så skett är den hotbilden en mild västanfläkt jämfört med det som sker inom Sverige idag, och Julias välskrivna artikel belyser det väl.

För hur ska medborgarna i ett land försvara sig mot “det inre hotet” när valda politiker, PK-journalister osv. uppträder som i en bättre öststat på Sovjettiden när någon törs ifrågasätta det som sker.

Särskilt Folkpartister o Miljöpartister utmärker sig med en naivitet väl svarande mot den som Weimarrepublikens politiker förde gentemot Hitler innan maktövertagandet var ett faktum – och det gick ju som alla vet inget vidare!

Leave a Comment