26
jun
Seneste opdatering: 28/6-13 kl. 0309
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Dieser Moslem will den Wahl-Münchner Hamed Abdel-Samad töten lassen (video, tysk,utekstet) En bogtiotel som hans Untergang der islamischen Welt er næppe egnet til at appease en kronisk ophidset muslimbroder. Det ser ud som om han er meldt ind i klubben af bevogtede, livstruede intellektuelle. Den bare vokser. Han er gift med en dansker, her er de fotograferet i Nyhavn.

En enorm overrepræsentation af voldsramte indvandrerkvinder

60 prosent av alle kvinner på krisesenteret i Aust-Agder flykter fra menn med innvandrerbakgrunn. Kvin­ner flyk­ter fra inn­vand­rer­menn, skri­ver Agder­pos­ten. Nes­ten 60 pro­sent av kvin­nene på krise­sen­te­ret i Aren­dal har flyk­tet fra vol­de­lige menn med inn­vand­rer­bak­grunn. Dag­lig leder Tove Jan­sen tror at kul­tur­for­skjel­ler kan være en med­vir­kende årsak til volden.

50 pro­sent av alle kvin­ner som opp­sø­ker Krise­sen­te­ret har selv inn­vand­rer­bak­grunn, hvil­ket er en enorm over­re­pre­sen­ta­sjon etter­som inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i Aust-Agder bare utgjør 10 pro­sent av den totale befolkningen. At inn­vand­rer­kvin­ner utgjør halv­par­ten ved krise­sen­te­ret kan skyl­des at flere kvin­ner nå våger å bryte ut, mener Jansen.

Krise­sen­te­rets tall viser at antal­let inn­vand­rer­kvin­ner på sen­te­ret har økt fra 40 til 50 pro­sent på bare ett år. Rundt 60 pro­sent av det totale antal­let, kvin­ner med såvel norsk- som inn­vand­rer­bak­grunn, som opp­sø­ker Krise­sen­te­ret, har alle flyk­tet fra menn med innvandrerbakgrunn.60 prosent av alle kvinner på krisesenteret i Aust-Agder flykter fra menn med innvandrerbakgrunn

»You will have to kill us all«

Islamic Terrorist Organization Places Bounty on Counterjihad Website Administrators . Jeg lånte rubrikken fra Mark Steyn.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Anonym

Posted: 26 juni 2013 - 10:55 - Svar

Undrar om liknelsen till det – nationalsocialistiska – , (alltså det – nationella – och inte – internationella), Tyskland, är så likvärdig?

Kanske islam ändå, trots allt, är mer lik just den – internationella – , kommunismen – och dess önskan om just – världsherravälde? I vilkens namn också ett fruktansvärt mördande har skett mot alla tänkbara (oheliga – kontrarevolutionärer?), dvs. alla – oliktänkande – ?

Hur som helst så den – värld – som idag förespråkar – frihet – , (och kanske då i betydelsen – frihet från all s.k. – religion -? ), är väl trots allt den – värld -, och också – världsbild – , som ändå är den som har störst och mest – genomslag -, påverkan och – makt – , i världen idag? (Genom det massmediala rummets alla sfärer; modeindustri, musikindustri, filmindustri och nyhetsindustri och övrig underhållningsindustri osv.), där islam som ideologi, eller som religion, egentligen nästan inte syns alls?

Att ha önskningar om – världsherravälde – har tydligen florerat på jorden sedan mycket, mycket långa tider tillbaka. Den har väl börjat genomföras i större skalor sedan Alexander den Stores dagar med framväxten av det Romerska Imperiet i västvärlden. Samtidigt som det också alltid har funnits andra – stormakter – , ( ex Egypten , Kina, Persiska Riket, m.fl.), som haft mycket stort inflytande, men kanske just inte så mycket i just – västvärlden – , i alla fall inte tidigare.). Så det är ju i och för sig ingenting nytt. Det har kommit, och kanske gått, olika dominerande stormakter och – krafter – , som utövat sin – makt – , på ungefär likartade sätt?

Dvs. att alla människor som råkat vara just – oliktänkande -, eller kanske rent av sådana som varit – dissidenter – inför dessa olika – makter -, , har just dessa – makter -, (Romarriket, Kristendom, Kommunism osv., , alltså – makter – som har velat dominera på mer än just ett – nationellt plan – ), alltid velat – bestraffa – på olika sätt? På ett eller annat sätt har – straff – utdelats? (Ofta på ganska så grymma, mördande, dödande, bombande och atombombande sätt).

En – lösning – på detta – maktvilje- fenomen -, (alltså om maktfullkomliga – makter – och deras viljor till – världsdominans – ), är kanske att göra som judar gjorde, efter det att det kristna Spanien drev dessa och muslimer ut ur Spanien?

Då – konverterade – många (heliga) judar i Europa till kristendom och antog kristna namn och blev (heliga) – kristna – ……. Många andra – flydde – till just – muslimska nationer – , märkligt nog.

Om då idag – hela världen – skulle – konvertera – till islam och bli (heliga) – muslimer – så borde ju ingen som helst – extraskatt – kunna utkrävas av någon endaste (helig) – muslim -, samt att ingen endaste (helig) – muslim -, då torde kunna – dominera – någon annan endaste (helig) – muslim – ………..

Så var det – problemet – löst….

Bergfast

Posted: 26 juni 2013 - 10:55 - Svar

Undrar om liknelsen till det – nationalsocialistiska – , (alltså det – nationella – och inte – internationella), Tyskland, är så likvärdig?

Kanske islam ändå, trots allt, är mer lik just den – internationella – , kommunismen – och dess önskan om just – världsherravälde? I vilkens namn också ett fruktansvärt mördande har skett mot alla tänkbara (oheliga – kontrarevolutionärer?), dvs. alla – oliktänkande – ?

Hur som helst så den – värld – som idag förespråkar – frihet – , (och kanske då i betydelsen – frihet från all s.k. – religion -? ), är väl trots allt den – värld -, och också – världsbild – , som ändå är den som har störst och mest – genomslag -, påverkan och – makt – , i världen idag? (Genom det massmediala rummets alla sfärer; modeindustri, musikindustri, filmindustri och nyhetsindustri och övrig underhållningsindustri osv.), där islam som ideologi, eller som religion, egentligen nästan inte syns alls?

Att ha önskningar om – världsherravälde – har tydligen florerat på jorden sedan mycket, mycket långa tider tillbaka. Den har väl börjat genomföras i större skalor sedan Alexander den Stores dagar med framväxten av det Romerska Imperiet i västvärlden. Samtidigt som det också alltid har funnits andra – stormakter – , ( ex Egypten , Kina, Persiska Riket, m.fl.), som haft mycket stort inflytande, men kanske just inte så mycket i just – västvärlden – , i alla fall inte tidigare.). Så det är ju i och för sig ingenting nytt. Det har kommit, och kanske gått, olika dominerande stormakter och – krafter – , som utövat sin – makt – , på ungefär likartade sätt?

Dvs. att alla människor som råkat vara just – oliktänkande -, eller kanske rent av sådana som varit – dissidenter – inför dessa olika – makter -, , har just dessa – makter -, (Romarriket, Kristendom, Kommunism osv., , alltså – makter – som har velat dominera på mer än just ett – nationellt plan – ), alltid velat – bestraffa – på olika sätt? På ett eller annat sätt har – straff – utdelats? (Ofta på ganska så grymma, mördande, dödande, bombande och atombombande sätt).

En – lösning – på detta – maktvilje- fenomen -, (alltså om maktfullkomliga – makter – och deras viljor till – världsdominans – ), är kanske att göra som judar gjorde, efter det att det kristna Spanien drev dessa och muslimer ut ur Spanien?

Då – konverterade – många (heliga) judar i Europa till kristendom och antog kristna namn och blev (heliga) – kristna – ……. Många andra – flydde – till just – muslimska nationer – , märkligt nog.

Om då idag – hela världen – skulle – konvertera – till islam och bli (heliga) – muslimer – så borde ju ingen som helst – extraskatt – kunna utkrävas av någon endaste (helig) – muslim -, samt att ingen endaste (helig) – muslim -, då torde kunna – dominera – någon annan endaste (helig) – muslim – ………..

Så var det – problemet – löst….

Leave a Comment