1
jul
Seneste opdatering: 1/7-13 kl. 1747
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Asle Toje indleder.

Is the West in terminal decline? Niall Ferguson argues that, less than 25 years after the end of the Cold War and the apparent triumph of liberal democracy and the free market, the economic and political supremacy of Western Europe and North America is fading rapidly. According to the International Monetary Fund, advanced economies continue to pose a serious risk to global recovery. In the euro area, prolonged stagnation looms large, whilst in the United States excessive fiscal consolidation could derail the recent upturn. As developing economies continue to grow, many advanced economies are battling high unemployment, debt, and income inequality. Niall Ferguson argues that these challenges indicate the deterioration of economic and political institutions. What are the causes of this degeneration and what comes next? “Degeneration and Regeneration after the Cold War.”

Wilders’ PVV største parti i Holland

Support for the two ruling parties is also down sharply, the De Hond poll shows. The VVD, which has 41 seats in parliament, would win 21 if there were an election tomorrow and the PvdA, which has 38, would win 16.

The De Hond poll says Geert Wilders’ anti-immigration PVV would be the biggest party with 29 seats in the 150-seat parliament if there was a general election. Just one in three voters hopes the cabinet lasts the full four years, Geert Wilders frihetsparti PVV Nederländernas största, med 28 mandat

Svensk overklasse frabeder sig multikulturen

Sådan set ikke nogen nyhed, at overklassen overhovedet ikke er solidarisk med sit folk – i den udstrækning man længere kan tale om, der findes et svensk folk snarere end ‘svenske folk’ – men at det var så massivt….

Ju rikare en kommun är, desto mindre andel flyktingar tar man emot. De fattigaste kommunerna har ett fem gånger större mottagande än de rikaste. Moderatstyrda kommuner har det klart lägsta flyktingmottagandet. En sådan rangordning av kommunerna visar att de 20 rikaste kommunerna tar emot mindre än en femtedel så många – räknat per invånare – som de 20 fattigaste kommunerna.

Bland höginkomsttagarkommunerna med litet mottagande räknat per invånare, återfinns bland andra Vellinge och Lomma utanför Malmö samt Täby, Lidingö, Nacka och Danderyd utanför Stockholm. Samtliga är Moderatstyrda. Minst flyktingar i M-kommuner

Muslim Call to Prayer – Houses of Parliament, London

Jeg har ikke kunnet finde nogen artikel info. Det synes meget nyligt, den er uploadet i går, et andet upload af den samme i forgårs. Hjælp modtages.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Da Capo

Posted: 1 juli 2013 - 10:33 - Svar

Eurabia? – Niall Ferguson
In the 52nd chapter of his ”Decline and Fall of the Roman Empire,” Edward Gibbon posed one of the great counterfactual questions of history. If the French had failed to defeat an invading Muslim army at the Battle of Poitiers in A.D. 732, would all of Western Europe have succumbed to Islam?

”Perhaps,” speculated Gibbon with his inimitable irony, ”the interpretation of the Koran would now be taught in the schools of Oxford, and her pulpits might demonstrate to a circumcised people the sanctity and truth of the revelation of Mahomet.”
When those words were published in 1788, the idea of a Muslim Oxford could scarcely have seemed more fanciful. The last Muslim forces had been driven from Spain in 1492; the Ottoman advance through Eastern Europe had been decisively halted at the gates of Vienna in 1683.

Today, however, the idea seems somewhat less risible. The French historian Alain Besancon is one of a number of European intellectuals who detect a significant threat to the continent’s traditional Christian culture.
The Egyptian-born writer Bat Yeor has for some years referred to the rise of a new ”Eurabia” that is hostile in equal measure to the United States and Israel. Two years ago, Pat Buchanan published an apocalyptic book titled ”The Death of the West,” prophesying that declining European fertility and immigration from Muslim countries could turn ”the cradle of Western civilization” into ”its grave.”

Read the entire article here:
http://www.nytimes.com/2004/04/04/magazine/04WWLN.html?pagewanted=1&ei =1&en=8aef9d7afd60bc88&ex=1082384429

kung_och_fosterland

Posted: 1 juli 2013 - 10:37 - Svar

“Svensk overklasse frabeder sig multikulturen”

De flesta pursvenskar av alla samhällsklasser säger sig vara för multikultur , men i praktiken flyttar de alla från ett bostadsområde om det blir för mycket multikultur. De som blir kvar är de som inte har råd att flytta. White flight.

Eyvind Dk

Posted: 1 juli 2013 - 14:16 - Svar

God kvalitet på videoen fra Oslo. Den er til at holde ud at se på, og ikke mindst, at høre på 🙂

Bergfast

Posted: 1 juli 2013 - 17:12 - Svar

Nial Fergusons föredrag.

Så nu skall det sakta men säkert med hjälp av statistik och data, samt med hjälp av halvt om halvt anklagande fraser av olika slag, frammanas motsättningar mellan de gamla och de unga i de europeiska nationerna?(Kanske efter det att de värsta motsättningarna mellan invandrade och ursprungsbefolkningar börjat lugna ned sig, när invandringen då är ett faktum, och då måste en fokus ske mot nya motsatta grupperingar i samhället?) Och vilka tankar om slutliga lösningar på problemen önskar man sig kanske då att man kan mana fram ett stöd för? Sakta men säkert? Är det tankar som säger att om bara de gamla försvann så skulle de unga kunna beredas plats i samhället och kunna komma i arbete? (Ungefär som en del nationer har kunnat ramla in i fanatiskt tänkande kring potentiella fiendegrupperingar, som ansetts behöva sorteras bort…?)

Så vilka viljor och intressesfärer är det då som vill försöka skapa dessa alltmer tillspetsade generationsmotsättningar? Vilka anser att det finns någonting att tjäna på ett sådant tänkande? Är det ett alltmer nationsövergripande och globaliserat näringsliv som önskar sig något sådant? I föredraget ger Nial Ferguson en känga åt nationer och deras restriktioner på banker och menar att det var dessa restriktioner som i själva verket orsakade bankkrisen. Nåja, kanske. Kanske inte. Vem vet.

Vilka har då gjort uttalanden som sällar sig till att vilja medvetandegöra altl större generationsmotsättningar i samhället?

– Någon politiker, (minns ej vem), uttalade för någon tid sedan i anslutning till invandringspolitiken att; ” – Alla bekymmer kommer att försvinna, bara den äldre generationen försvinner.”….

– Per Nuder talade om köttberg med referens till de många 40-talister som har gått och som kommer att gå i pension framöver.

– SD- filmen satte de gamla pensionärerna mot de unga invandrade beslöjade mödrarna med barn och barnvagn, som kämpandes sinsemellan om att först nå fram till samhällets bidragskran? Skulle den gamla pensionären komma före eller efter den invandrade mamman?

– Var och varannan politiker talar ofta samtidigt och parallellt om ungdomsarbetslösheten och den åldrande befolkningen?

– Alla dessa små hinter som lite här och var verbaliseras, och nu tydligt i Nial Fergusons föredrag, leder nästan automatiskt tankar till ett medvetande om ett motsatt förhållande råder mellan generationerna? Antingen skall staten ge ungdomen subventionerade arbeten eller också skall pensionärer ges sina pensioner? Det är antingen eller? Om ungdomarna inte har något arbete så beror det på att alltför många gamla pensionärer tillsammans kräver för mycket pensionspengar av staten? Så vad är lösningen? ( – Vad tycker du medborgare? Vad tycker du som ung medborgare? Och vad tycker du som gammal medborgare? Är det egentligen så konstigt att alltfler åldringar rånas i anslutning till en sådan propaganda där alltmer hat verkar kunna slå rot mellan generationerna? Vem vet..)

Man kan fråga sig om det faktiskt finns intressesfärer inom just ett globaliserat och multinationellt näringsliv som faktiskt verkligen önskar sig några slags åldersmässigt slimmade befolkningar i Europa? Där det helst egentligen då inte skall finnas några särskilt äldre, (icke arbetsdugliga?), medborgare? Helst vill man kanske då ha (arbetsdugliga) unga människor som då främst befinner sig mellan 15 år och upp till högst omkring -45- 50 år? Inom denna åldersfär så skall alla då helst ägna sig åt ett hårt och effektivt arbetsliv och samtidigt då egentligen inte alls vara så särskilt intresserade av något utpräglat familjeliv? Eller ens vilja leva i någon form av historiskt identitetsperspektiv? Helst skall då alla dessa effektiva unga arbetare då mer eller mindre leva som djur? I ett ständigt tillstånd av nu? Och helst inte bry sig om varken historisk dåtid, identitet, rötter, familj, barn, farföräldrar eller morföräldrar, förfäder osv.? Vem vet…

(Människan kanske kommer att förråas än mer? Kanske bli mer och mer just som ett djur och därmed alltmer vilja avsäga sig alla mänskliga kultiveringar och helt och hållet endast ägna sig åt arbete, mat, underhållning och sex? Utan att vilja ägna en endaste tanke på något medvetande, eller definitivt heller inte åt någon existentiellt identifierande Gudom eller någon krävande eller begränsande religion över huvud taget? Alltså inte någonting annat utöver den egna njutningslystnaden? Alltså kanske det då växer fram en helt igenom barbarisk människa i själva verket? Det är då kanske målet? Dvs. en totalt likgiltig människa som lever ett kort liv och som endast arbetar, konsumerar, äter och kanske har sex och sedan dör? Totalt i avsaknad av någon mänsklig kultivering och därmed i total meningslöshet eller sammanhangslöshet? Alltså utan att någonsin ställa sig några frågor? Ett djur som endast lever för nuet? Utan historia? Utan identitet? Utan familjerelationer? En effektiv arbetarklass av lydiga människor? Dvs., av lydiga och arbetsamma arbetsdjur? Som då behändigt dör när de är mellan 40 – 50 år gamla? Kanske växer det då fram ett samhälle där åldringar från 60 år och uppåt, som får pensioner från staten, (eller sådana som är arbetsoförmögna, skadade eller handikappad), blir förbjudna att existera? Alla skall helst då automatiskt begära självmordshjälp annars kan de då kanske inte anses vara anständiga och solidariska medborgare? Vem vet…)

Da Capo

Posted: 2 juli 2013 - 08:28 - Svar

” Någon politiker, (minns ej vem), uttalade för någon tid sedan i anslutning till invandringspolitiken att; ” – Alla bekymmer kommer att försvinna, bara den äldre generationen försvinner.”
– – – – – –
Nej, Bergfast, du är ute och cyklar.

Att någon politiker skulle tänka sådana tankar håller jag ej alls för otroligt, men att ge uttryck för dem skulle nog föranleda slut på den politiska karriären. Sådan självsanering ägnar sig tyvärr ingen politiker åt.

Det var professorn i mångkultur, sociologen Mikael Hjerm,vid Umeå universitet, som ansåg och anser att “det är bra för mångkulturen när äldre svenskar dör, eftersom de är så fördomsfulla”.

Expert på mångkultur önskar livet ur en hel generation svenska pensionärer
http://avpixlat.info/2013/03/29/expert-pa-mangkultur-onskar-livet-ur-e n-hel-generation-svenska-pensionarer/

  Bergfast

  Posted: 3 juli 2013 - 08:04 - Svar

  Tack till Da Capo för korrigering och för upplysning om det riktiga namnet och yrkestiteln på den som gjort uttalandet.

  Uttalandet var i alla fall gjort, så helt ute och cyklade var jag kanske inte ändå. Det stämmer nog också att något sådant uttalande skulle nog inte en politiker kunna göra, även om han eller hon tänkte det. Det skulle nog medföra risker för dennes fortsatta möjligheter att kunna verka politiskt.

  Men det är ändå ett budskap som dagligen genom det massmediala rummet förmedlas på ett lite fördolt sätt, genom den fokusering, den vinkling, de ämnen och de omständigheter som fokuseras på, om och kring i olika filmer, reportage, teater och reklam osv..

  Det är lite märkligt på sätt och vis.

  Inom MSM och framför allt bildmedier, kan alltid idéer, tankar och åsikter och därmed politisk påverkan förmedlas, utan att ett endaste ord blir sagt…..

Leave a Comment