15
sep
Seneste opdatering: 16/9-13 kl. 1540
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Se også Til den sidste er forsvundet. Helvede: Klaus Wivels skildring af kristenforfølgelserne i en række arabiske lande er forfærdende læsning. og Wiwel i DR 2 Deadline 6.9 minut 19:59. Se også tre artikler i Bibelselskabets aktuelle nummer. Når derimnod biskopperne kommer ind over, fiser det hele ud i en lunken mundvand af politisk ‘spiritualitet’. Åbent brev fra folkekirkens biskopper til den danske befolkning og folkekirkens menigheder

“He came to England wanting to make it a Muslim country”

ærlig snak i det mindste. In 2011 immigrants from over 160 nations came to Canada. Immigration from Islamic countries accounted for 49 of those nations. Ingen kan fortænke dem i at ville væk, kun vestlige politikere kan fortænkes i at holde fast i forældede konventioner og overhovedet tillade, at det sker.

Islamic vs. European immigration to Canada in year 2011

Her i landet er der ikke så forfærdelig mange andre end Asger Aamund, der magter at se bare tyve år ind i fremtidens myriader af ‘flygtninge’. Nemlig, hvordan vi skal administrere nye millioner af invaderende udlændinge, med regler der allerede i fyrre år har bevist, at de har tilføjet vores lande uoprettelige ødelæggelser. Skal vi, der synes islam stinker, flytte til Grønland eller Japan, landet uden muslimer og moskeer,. så Folketinget kan give resten af landet væk uden at blive generet?

I 1983 vedtog Folketinget udlændingeloven, som gav spontan indrejse og retskrav om asyl til flygtninge, der ikke var vaskeægte flygtninge efter FN-konventionen, men i stedet var noget, der ligner. Nemlig de facto flygtninge, der hurtigt blev lige så fine i systemet som de rigtige flygtninge. Antallet af asylanter steg betydeligt i de følgende år, og selv om VOK-aksen i sine velmagtsdage anstrengte sig for at begrænse tilstrømningen af flygtninge og sociale immigranter, voksede samtidig det internationale pres for en udvidelse af især de europæiske landes beredvillighed til at acceptere stadigt større flygtningekvoter.

De næste 20 år vil blive præget af voldsomme kamphandlinger, oprør og uro i både Afrika og Mellemøsten. Der er stor sandsynlighed for egentlig borgerkrig i både Syrien og Irak. Der bliver voldsomme konfrontationer mellem islamister og sekulære kræfter i Egypten, Libyen og andre afrikanske stater. Der kommer et folkeligt opgør med præstestyret i Iran, og den islamiske undertrykkelse af frihed og menneskerettigheder i Saudi Arabien og Golfstaterne kan ikke vare ved. Vi kan se frem til enorme strømme af mennesker på flugt fra enten tyranner eller økonomisk nød. En folkevandring på vej mod et nyt liv ad det slidte nødspor til det rige Europa.

Danmark har i dag ingen selvstændig og håndfast national flygtningepolitik. Det danske folketing har lagt sig på ryggen med alle fire poter i vejret og lader sig tromle over af EU, FN og international domspraksis, der hele tiden skærper vores pligt til at modtage stadigt større skarer af migrerende mennesker. I Sverige er formynderstaten nu slået så meget igennem, at enhver debat om flygtninge og indvandrere, der afviger fra den statsautoriserede norm, er tabu og reelt forbudt. Den svenske regering har netop bevilget permanent opholdstilladelse til samtlige flygtninge fra Syrien. Og i total konsensus beklager den samlede svenske presse i disse dage, at det fodslæbende Europa ikke allerede har fulgt Sveriges lysende eksempel. Asger Aamund: Fly, skreg de…

46 procent af danskerne er DF’ere

Halvdelen af dem har blot ikke opdaget det endnu. Altingets nye undersøgelse viser et kommende potentiale, der vil blive aktualiseret på given foranledning, og den afkræfter de samfundsforskere og eksperter, der har forsket sig frem til, at værdikampen og udlændingedebatten er lagt i graven. Ren ønsketænkning af den slags, universiteterne netop er eksperter i.

Mens Dansk Folkepartis udlændingepolitik i partiets første år var forkætret og fordømt af alle andre partier, er det i dag de færreste danskere, der ser negativt på DF’s udlændingepolitik. Det viser en ny meningsmåling fra A&B Analyse udført for Altinget.dk

24 procent har en “meget positiv” holdning til DF’s udlændingepolitik, mens 22,2 procent har en “delvis positiv” holdning. Omvendt har 26,3 procent en “meget negativ”, og 14,2 en “delvis negativ” holdning til partiets udlændingepolitik. 11,5 har “hverken en negativ eller positiv” holdning til DF’s politik på dette område. Under 2 procent ved ikke, hvad de skal mene om DF’s udlændingepolitik.

“I betragtning af at det er den skrappeste udgave af udlændingepolitikken, man kan abonnere på, er det lidt overraskende, at så mange vælgere har en positiv opfattelse,” siger lektor i statskundskab Johannes Andersen fra Ålborg Universitet og tilføjer:

“Mens der for tre-fire år siden var en bevægelse hos vælgerne i retning af, at “nu er der strammet nok på udlændingeområdet”, tyder tallene på, at en del vælgere igen ser behov for stramninger. Det er en ny tendens.” 46 procent ser positivt på DF’s udlændingepolitik


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Breidablikk

Posted: 16 september 2013 - 07:41 - Svar

For kristendomsforfølgelse kan man følge med på siten:
http://www.christianophobie.fr/

Prudentius

Posted: 16 september 2013 - 11:11 - Svar

“…der afviger fra den statsautoriserede norm, er tabu og reelt forbudt.”

Tja, hvis de liberale virkelig frygter en social-økonomisk atmosfære, der forpester livet for de fortagsomme og sætter staten i position til at virke som primusmotor for en revolutionær og utopisk samfundsindretning, der indeholder radikal redistribution af territorium og skattekroner…Ja, så virker deres omfavnelse af det multikulturelle projekt en smule underligt.

Er vold mod og stigende systematisk afpresning af borgerne fra importerede tredje verdens bander et liberalt projekt?? Er bortgivelse af hele gader, hele bydele til fremmede folkeslag??

Hvis man står meget hårdt på den økonomiske ansvarlighed, som liberale hævder de gør, er så ikke multikulturen og masseindvandringen den helt forkerte model for en sund samfundsøkonomi??

Burde de liberale ikke løbe skrigende væk fra det kleptokratiske imperium EU, der overdænger de vesteuropæiske befolkninger med regningerne fra en knusende dyr masseindvandring og et evigt ekspanderende, tyrannisk og ineffektivt bureaukrati??

Jeg kunne godt tænke mig, at se de liberale stå op for de indfødte europæiske befolkningers ejendomsret til deres egne lande istedet for fimset destruktiv rettigheds-religion, og for demokratisk gennemskuelighed istedet for teknokratisk fåmandsvælde!

Før de gør det forbliver jeg (med en strålende undtagelse i Aamund) uendeligt uimponeret over de borgerlige-liberale.

JensH

Posted: 16 september 2013 - 12:42 - Svar

Så er Briterne også gået i gang med at diskutere et af disse latterlige ‘Burka-forbud’, dog ikke et generalt forbud som i Frankrig, men i de Britske skoler. Det er selvfølgelig ren symbol-politik, der her og nu skal forsikre de stadigt mere foruroligede Europæiske befolkninger om, at de (politkerne) skam gør noget mht. den stadigt mere altomgribende islmaisering af de Europæiske samfund.

Personligtfinder jeg disse forslag om ‘Burka-forbud’ en afledning fra det virkelige problem, nemlig den demografiske udvikling. Som Amerikanerne siger “Demography Is Destiny”, og det den der afgør om hvorvidt Europa forbliver et frit vestligt kontinent eller en del af ummaen. Simple as that. Men nu er den demografiske udvikling noget mere besværlig at beskæftige sig med, og det ville kræve et paradigme-skifte i Europæisk politik, og så vil politkerne hellere lave en lille “snuptags-løsning” med et forbud mod noget meget synligt i islamiserings-processen, og så håbe på det hele ikke ramler i deres tid som aktive politkere. Når de først har optjent deres pensioner, og har trukket sig tilbage fra politik, (på Bahamas), så kan de jo også være ret ligeglade med det ragnerok der sandsynligvis bryder ud, da en vis procentdel af de etniske Europæere ganske givet “won’t at go quitely into the long Arabian night, (for at nu citere Mark Steyn).

Læs mere om det Britsike ‘Burka-forbud’ her:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2421744/Full-face-veils-inappr opriate-schools-Clegg-warns-Tory-MP-calls-ban-make-women-invisible.htm l

T. Snorrason

Posted: 16 september 2013 - 19:37 - Svar

Bare rolig, det løser sig selv, islam og dens proselytter ryger ud af Europa, om ikke på den ene så den anden.

Omkostningerne ved at ernære de unyttige muslimske horder er ved at vise sig i de offentlige budgetter og sammes umulige integration bliver tydligere og tydligere for alle at se, skønt politikere med for megen østrogen og pressen prøver at holde sandheden tilbage.

Muslimsk indvandring er generelt er ikke samfundsnyttig, alene en social belastning.

Sverige er et prægtigt læreeksempel med nedskæringer på alderdomsforsorg og sygehusvæsen, som er åbenlyse for alle.
Der er intet i vejen for at forbyde islam.

Religionsfrihed? Ikke hvis “religionen” ødelægger samfundsøkonomien og bringer samfundet ned på muslimsk stade, det kan ingen politiker blive valgt på.

Det ender måske med “Balkanisering”, men jeg tvivler på nogen europæisk stat vil afgive land til muslimske enklaver eller nye stater.

De “muslimske områder” som for nuværende forsøges oprettet med stenkast ildspåsættelse og vold kan politiet hurtigt sætte skik på, hvis det får lov.

Repatriering af muslimer, evt. ved tvang, er heller intet problem, det er blot at gøre det.
Islamafobi? Nej, realpolitik.

Fascisme eller nazisme, har intet med det at gøre, som bekendt er begge dele af socialismen og ord som idag anvendes med anden betydning end den egentlige.

Etnisk udrensning? Nej, samfundsbevarende politik og indsats. Islam er som bekendt ikke en race, men et politisk system, reelt en røverbandes manual og æreskodeks med “dummebøder” og hvad dertil hører.
Jeg vil tro, der kommer en dag, hvor Slobodan Milošević, Radovan Karadžić og Ratko Mladić ligefrem bliver idoler.
Islam blev sidst hældt ud af Europa 1720 og Rusland fortsatte tilbagetrægningen af islam op til 1918.
Nu har vi så et periode med “stealth jihad”, men det er blot at erkende det og handle derefter.
Vil de nuværende politikere ikke, så kommer der andre, som vil.
Vi har jo vestligt demokrati, siges det.

Skåning

Posted: 16 september 2013 - 23:27 - Svar

Svaret på din fråga i det andra inlägget är ju egentligen tämligen enkelt. Alla Västländer bör säga upp flyktingkonventionerna och helt enkelt sluta med att behandla asylärenden på plats i det egna landet. Kommer någon hit och kallar sig flykting så får han helt enkelt resa hem igen och ta sig till ett säkert land i sin egen världsdel (eller gå under jorden och bli illegal, men det ska göras så svårt som det bara går). Det är ändå bara Västländer som har skrivit under dessa konventioner och efter de senaste decenniernas erfarenhet så är det nog.

Såvitt jag vet är det bara norska FrP som öppet har pläderat för detta, men det är enligt min mening ett måste för hela Europa, och det hastar. Sedan begränsar man anhöriginvandringen med danska regler a la 2001, och upprättar generösa återvandringsprogram. Det är det enda sättet att rädda denna kontinenten undan kaos och krig.

Leave a Comment