25
okt
Seneste opdatering: 26/10-13 kl. 1901
14 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Det er nu ikke prof. Bent Jensen, men journalist Jørgen Dragsdahl, der skal betale sagsomkostningerne på 600.000 kr. En bred kreds af venstrefløjen financierer den arbejdsløse Dragsdahl. Hvor meget sagen lapper fra juraen ind over politik, kan man se i Deadline i debatten mellem blandt andre prof. Poul Villaume (forhen maoistiske Kommunistisk Arbejderforbund marxister-leninister) og Ole Hasselblach. Det begynder i en lille injuriesag og ender i landspolitik: Venstrefløjens fodnotepolitik i 1980érne. Hele udsendelsen handler om sagen. Enhver der som jeg kun har fulgt sporadisk med i den i seks år, kan ikke følge med, men jeg ville dog gerne høre juristen prof. Hasselsbalchs forklaring, hvis han havde fået mere end nogle få minutter. Fra Dommen: Historiker frifundet for injurier mod journalist på grund af udtalelser om agentvirksomhed for KGB og desinformation under Den Kolde Krig,

I januar 2007 bragte Jyllands-Posten en artikel af professor Bent Jensen, der handler om journalist Jørgen Dragsdahls rolle under Den Kolde Krig. Af artiklen fremgår bl.a., at Jørgen Dragsdahl var KGB-agent ifølge både KGB og PET, og at han som påvirkningsagent havde haft hemmelige møder med KGB-føringsofficerer i Danmark og udlandet.

Jørgen Dragsdahl anlagde en injuriesag mod Bent Jensen med påstand om straf, tortgodtgørelse og mortifikation af 35 udsagn fra de omhandlede artikler m.v. Ved Svendborg Rets dom af 2. juli 2010 blev Bent Jensen fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 267 og straffet med dagbøder og dømt til at betale en tortgodtgørelse, ligesom de 35 udsagn blev mortificeret. Bent Jensen ankede dommen med påstand om frifindelse.

Landsretten fastslår, at de 35 udsagn om agentvirksomhed og desinformation udgør ærefornærmende sigtelser omfattet af straffelovens § 267, men at fremsættelsen af udsagnene var berettiget. Landsretten bemærker, at der skal foretages en afvejning af Bent Jensens ret til ytringsfrihed og Jørgen Dragsdahls ret til respekt for privatliv. Landsretten fremhæver, at Bent Jensen er historiker, at udtalelserne i det væsentlige er fremsat i aviser, at Jørgen Dragsdahl er en kendt og aktiv journalist og debattør, og at der er tale om et emne af stor samfundsmæssig interesse, og at der derfor må gælde ganske vide rammer for Bent Jensens ytringsfrihed.

bent jensen

Landsretten finder, at Bent Jensens udtalelser ikke indeholder en beskyldning om, at Jørgen Dragsdahl har overtrådt straffeloven, men at han ifølge KGB og PET var KGB-agent. Selv om udsagn om agentvirksomhed må anses for en alvorlig sigtelse, finder landsretten, at Bent Jensen har haft tilstrækkeligt faktuelt grundlag for sine udtalelser. Landsretten lægger herved vægt på, at udtalelserne havde støtte i oplysninger fra den afhoppede KGB-officer Gordijevskij og PETs efterforskning mod Jørgen Dragsdahl. Der er i vidt omfang tale om citater fra eller gengivelse af indholdet af PET-rapporter, der karakteriserer Jørgen Dragsdahl som KGB-agent med konspirative møder med føringsofficerer i Danmark og i udlandet. Professor: Dom er en sejr for ytringsfriheden. Journalist er rystet over landsretsdom.

Sverige forbereder sig på 130.000 asylsøgere – plus fryns

som bla. er 30-40.000 “familiesammenførte”. 200.000 nye svenskere om året kan være produktionsmålet for den såkaldt borgerlige regering. Indvandringen til Sverige overgår nu i en ren invasion, hvis en tyrkisk regering gjorde dette, ville militæret kuppe den. Hvor langt holder 13.000 svenske soldater og 20.000 politifolks loyalitet over for arbejdsgiveren? Alt er på vej til at kunne komme i spil, om det er Riksdagen, Sverige eller begge dele, der lever på lånt tid, er efterhånden svært at afgøre. Nogle af dem, der konspirerede mod Olof Palme, havde nogle temmelig fantasifulde ideer om, at han arbejdede for Sovjet. Hvad mener svenskere af samme observans, om det der foregår lige foran deres øjne i disse år? Om et årti eller to er Sverige en svær sikkerhedstrussel for sine naboer, først og fremmest Norge. En failed state i Skandinaviens hjerte. Migga X

Indspilning i fuld skærm 25-10-2013 193226

Indspilning i fuld skærm 25-10-2013 193246

Only one pupil in three is white in Birmingham

The biggest ethnic group among students in the city is Asians, followed by whites and then blacks. Birmingham, Britain’s second largest city, also has the greatest number of schools, 22 in all, with no white pupils. At one school in Birmingham, students speak 31 languages. All the teachers at English Martyrs, in Sparkhill, specialise in English as a second language and the school employs translators. In total there were 31,737 pupils from 87 separate ethnic groups in Birmingham’s schools in 2011, but the report did not contain racial data for all.

Campaigners say the figures show the full impact of the former Labour government’s “open door” immigration policy. Alp Mehmet, of MigrationWatch, said: “The impact of having four million net migrants enter the country under Labour is now coming home to roost. “The schools in Birmingham are a perfect example of the consequences of that.Express


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Emeritus

Posted: 25 oktober 2013 - 13:03 - Svar

Det kan godt være, at Jørgen Dragsdahl ikke er blevet beskyldt for eller måske – måske ikke har overtrådt straffeloven, men han hører klart til i den række af danskere, der ikke kan skelne mellem personlige præferencer, handlinger og decideret landsforrædderi.

Det fremgår tydeligt, at han ikke kan forstå sammenhængen og føler sig uretfærdigt behandlet af landsretten og injurieret af Bent Jensen. For det er ikke et spørgsmål om byrets- eller landsretsafgørelse. Meninger har vi jo lov at have, og hvorfor skulle Dragsdahls meninger have været forkerte, hvis han delte dem med den halve Verden. Selvom han ikke kan se det var problemet det samme under krigen (II. Verdenskrig). Nogle blev landforræddere, andre ikke. Landsforrædderne kunne ikke selv se det. De havde bare en anden mening og hjalp selvfølgelig dem, de troede mest på. Men landsforræddere blev de.

Det er klart efter dommen, at Dragsdahl ikke selv kan forstå den, men i et så alvorligt spil, som det, han har deltaget i, er den, der er agent for en fremmed magt en forrædder mod sit land uanset dom og beskyldninger, fordi han med sin overbevisning som pant aktivt støtter en anden magt på sit eget lands suveræne bekostning. PET noterede sig det. KGB var overbevist. Han har måske ikke forrådt sin overbevisning, men han har forrådt os andre, da det gjaldt. Hvis ikke han er blevet klogere, kan han gøre det igen på grund af sine grundlæggende sympatier, der kun vanskeligt forlader et menneske. Sådan er det med overbevisninger.

Når man tror for meget på en sag, kan man – som Dragsdahl blive tvunget til at vælge. Det gjorde Dragsdahl, det gjorde mange kommunister, det gjorde nazisterne, det gør mange selv i dag, og en dag fanger bordet – måske.

Med venlig hilsen

Prudentius

Posted: 25 oktober 2013 - 13:09 - Svar

“At one school, students speak 31 languages.”

Når nu den engelske stat er raslet sammen om nogle år, i gæld og etnisk-kulturelt rivegilde, kan disse diverse muslimske befolkninger (som jeg går ud fra det primært er) så holde sammen?

Det synes jeg er et af de rigtig spændende spørgsmål. Vi ved at islam ikke kan holde sammen på sin “ummah” i meget andet end jøde og Amerika-had. Så man må også spå den islamiske multikultur dårlige chancer.

Det ligner altså en slags alle mod alle vi er på vej ud i.

Santor

Posted: 25 oktober 2013 - 13:28 - Svar

Det er måske på tide at bryde tabuet og gå direkte efter forræderne fra den kolde krig!

  steen

  Posted: 25 oktober 2013 - 13:46 - Svar

  Synd for Pernille Frahms champagne 🙂

  Blandt journalistens støtter var det tidligere folketingsmedlem Pernille Frahm. Hun havde en flaske champagne med i sin taske. Den blev ikke åbnet.

  Ærgerer mig over, jeg ikke var varskoet , så jeg kunne overvære det.

  Hvad angår sagen, så har den varet i seks år, og jeg har kun fulgt den off and on. Ved at overvære et par retsmøder, gik det op for mig hvor sporadisk min viden var. Biliigt sluppet for Dragsdahl, selvom han så vidt vides er uden indtægt, men dog dyrere end for en anden journalistisk agent for fremmed magt, Jan Gouillou som man ved, modtog penge fra KGB.

  JP mener: Agenten bag fodnoterne

  Østre Landsrets frifindelse af professor Bent Jensen er meget andet og mere end afgørelse af en strid mellem to enkeltpersoner. Det er intet mindre end en officiel bekræftelse af det faktum, at det var en KGB-agent, der stod bag 1980’ernes ødelæggende fodnotepolitik, som truede Danmarks forhold til Nato.

  Hvad der skete bag kulisserne, og hvem der støbte kuglerne til denne højspændte, internationale sikkerhedssituation, er der nu åbnet en ny dør til forståelse af. En fremtrædende sikkerhedspolitisk skribent og en gruppe socialdemokratiske folketingsmedlemmer støbte i fælleskab fundamentet til fodnotepolitiken, og det kan nu siges åbent, at den ene af disse arkitekter var KGB-agent.

  Under retssagen er det dokumenteret, at journalist Jørgen Dragsdahl havde endog meget tætte forbindelser til KGB, og det er blevet oplyst, at Politiets Efterretningstjenestes aflytning af Jørgen Dragsdahls telefon tillige afslørede taktiske samtaler med socialdemokratiske folketingsmedlemmer, herunder Lasse Budtz.

  Dommen bekræfter, at det var en KGB-agent, der stod bag 1980’ernes fodnotepolitik.

Voldposten

Posted: 25 oktober 2013 - 13:29 - Svar

Hvis Dragsdahl har følt sin ære krænket, må man logisk antage at han er konverteret til patriot. Er han det? – Hvis ‘nej’ forstår jeg ikke en brik af det hele.

Hans Und

Posted: 25 oktober 2013 - 14:54 - Svar

Dragsdal lægger ud med, at begå bagvaskelse:

“- Øjensynlig er det sådan, at hensynet til ytringsfriheden kan dække over fremsættelse af en stribe falske påstande, siger han til pressefolkene efter dommen.” skriver JP.

Det der godt ved sagen er, at alle de argumenter som Dragsdal har ønsket at bringe frem, er blevet gransket under kontradiktion.

Og dommen er meget hård ved Dragsdal og en række af hans medhjælpere, såsom Lasse Budtz m.v.

Poul Højlund

Posted: 25 oktober 2013 - 15:49 - Svar

Dommen er dagens lyspunkt.

pcpedersen

Posted: 25 oktober 2013 - 16:03 - Svar

Det er fantastisk ! Dragsdahl har i en menneskealder i samarbejde med KGB svinet og mistænkeliggjort alle Vestens bestræbelser på et hæderligt forsvar. Ubærligt hvis det var lykkedes at lukke munden på den koldkrigsforsker som jo uden sammenligning var den , som historien gav ret , og som var den allermest hæderlige forsker vi har haft: Bent Jensen !!

Britta Due Andersen

Posted: 25 oktober 2013 - 16:23 - Svar

Ja det er en god dag. Alt andet ville også have været slemt for ytringsfriheden.
Vi kipper med flaget!

Børge

Posted: 25 oktober 2013 - 16:59 - Svar

Hip hurra for Bent Jensen. Jeg har ikke fulgt med i sagen, ud over at have støttet den via Bent Jensen Foreningen, men for mig står det klart, at der skal indledes en undersøgelse af PET’s rolle i sagen, hvor PET efter min mening helt klart har optrådt som Dragsdahls hjælper.

Spørgsmålet er om den socialdemokratiske Jakob Scharf er lige så “objektiv” som skattevæsnets socialdemokratiske Erling Andersen?

Santor

Posted: 25 oktober 2013 - 19:14 - Svar

Det bliver bedre og bedre. Nu FORLANGER journalist Jørgen Dragsdahl, i Tv2-news Kl. 19:13 at politiet fremlægger ALT materiale så Jørgen Dragsdahl kan blive overbevist om at Bent Jensen ikke har “botaniseret” i det materiale han (Bent Jensen) fik udleveret.

Ja for fanden. Lad os da få alle de ulækre svinestreger og navnene på de forrædere på bordet nu – I dag, Tak.

EH

Posted: 25 oktober 2013 - 23:53 - Svar

Så interviewet med Dragsdahl i TV2. Spyttet og galden nærmest sprøjtede ud af kæften på manden. Ord som skandaløs, løgn, retssikkerhed blev flittigt anvendt. Det skandaløse i det indslag var at han fik lov til at bruge temmelig lang tid på at svine alt og alle, og i særdeleshed Bent Jensen naturligvis,til i et frådende raseri. Men 600.000 kr. er naturligvis også en klat penge. Endnu engang blev det slået fast at er der to som holder sammen så er det venstrefløjen og TV2.

  steen

  Posted: 26 oktober 2013 - 00:15 - Svar

  der er masser, der spytter Dragsdahls kasse

  Lykketoft støtter Dragsdahl økonomisk

  En stribe tidligere ministre fra S, R og CD støtter Jørgen Dragsdahl med penge i retsopgøret mod koldkrigsforskeren Bent Jensen.For at den arbejdsløse Jørgen Dragsdahl ikke skal ruineres, har bl.a. Søren Møller Christensen etableret en støtteforening, og blandt de personer, som allerede har givet en skærv, er bl.a. tidligere ministre fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Centrum-Demokraterne.

  Ud over Kjeld Olesen og Mogens Lykkestoft drejer det sig bl.a. om tidligere justitsminister Ole Espersen (S), tidligere indenrigsminister Birthe Weiss, tidligere økonomiminister Marianne Jelved, tidligere miljøminister Lone Dybkjær og tidligere minister og leder af CD, Mimi Jakobsen. Derudover har bl.a. biskop Kjeld Holm, filosoffen Peter Kemp, og de forhenværende folketingsmedlemmer Jens Bilgrav-Nielsen (R) og Steen Folke (Venstresocialisterne) bidraget.

  Du mener DR 2………….

Leave a Comment