12
nov
Seneste opdatering: 12/11-13 kl. 2315
21 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Den ene af de dræbte skal være den, dansk tyrkiske 17-årige Fatih Jahangir Khan fra Fredericia, der vandt en koran-reciteringskonkurrence som det tyrkiske samfund i Danmark afholdt for halvandet år siden, og blev fundet med sit stdiekort til Rødkilde Gymnasium i Vejle. Syrienblog, der er pro Assad-regiment, arbejder på at identificere den anden. Det skulle bringe antallet af faldne med dansk pas op på ni, det næsthøjeste i Vesteuropa efter Belgien.

MI5 kalder jihadturisterne a big threat to Britain, en stor australsk avis kalder deres tilsvarende “forræddere der er uønskede tilbage i Australien.” Danmarks justitsminister har ikke berørt emnet siden han for et par måneder siden sagde, “han ville holde nøje øje med dem.” Det er ikke nok. Assad vinder terræn, og vi kan stå med en bølge af ‘hjemkomne’ jihadister inden længe. Bødskov er en rimelig færdig mand, hvis det lykkes nogle af disse typer at begå massemord i Danmark, han har en egeninteresse i at finde på noget probat og kommunikere det ud. Man skulle tro, det var noget for Ekstra Bladet, men de vil hellere være lallende pubertære med historier som PET-chef gramsede løs til julefrokost. Syrien blog:To islamister fra Danmark dræbt i Aleppo JP: To mænd fra Danmark dræbt i Syrien. Uriasposten: Flere jihadister døde under kampe i Syrien, herunder en 17-årig Koran-læser fra Fredericia.

Ifølge Naser Khader er der ingen grund til at tro, at den anden person ikke også skulle være fra Danmark, når Syrienblog hævder det.»De er meget godt opdaterede omkring, hvem jihadisterne er og følger også med på diverse Facebook-sider, hvor jihadister praler af deres engagement i krigen,« siger Khader om den regime-loyale hjemmeside.

Hos Udenrigsministeriets Borgerservice kan man »ikke bekræfte dødsfald af to danske statsborgere i Syrien«, men undersøger sagen nærmere. Ifølge tv2.dk fik rektoren for Rødkilde Gymnasium beskeden om den 17-åriges mulige død tirsdag morgen af en anonym person, og rektoren fortæller, at den 17-årige dreng var en enspænder, som stoppede på gymnasiet sidste år. Naser Khader: Troværdige meldinger om dræbte danskere i Syrien.

Når journalister gruppeteraperer

Publicistklubben i Stockholm PK:s förvalsdebatt om politisk journalistik direkt här. For die hards og garvede swedologer. Når man har set svensk TV siden 60ërne, er det underholdende at høre Anna Hedenmo fra SVT sige, at svensk public service TV er politisk neutralt, men den virkelig hede del af seancen begynder minut 35:00, hvor Sverigedemokraterne kommer ind som tema i samtalen og dominerer resten af den. Man kan starte der uden at gå glip af noget. Enhver terapisession har en opvarmningsfase, og det hele varer fem kvarter, lige i overkanten for en gennemsnitsfreudianer, men det er en stor patientgruppe på én gang.

Ser man debatten lidt oven fra og fra udlandet, er det mest slående ved diskussionen måske, at svenske journalister – ikke mindst dem i salen – er lige så neurotiske over for SD’s fremgange, som politikerne med god grund er, men hvad kommer det dem ved? Det sammenfald siger mere journalistikkens rolle og selvforståelse end mange ord. Det er et blik ind bag et mentalt jerntæppe af stor antropologisk interesse, når man altså ikke har det alt for tæt inde på sit eget liv.

Der er en vigtig ting, der ikke strejfer disse personers tanker et sekund: Hvad hvis UKIP, Front National, Wilders PVV, DF, FrP og SD – alle skikkelige demokrater – ikke fanger Europas vælgere op, hvilke partier får de så at debattere i Publicistklubben, og hvem skal de så til at kalde ‘fascister’? De virkelige, naturligvis, de findes allerede i Europa, de skal bare fodres lidt mere af tonedøve, politiske autister som Mona Sahlin og Jan Helin for at vokse. To der har så travlt med at tænke på deres parti, at de ikke kan tænke på deres land samtidigt. – Ännu en debatt om hur journalister ska behandla SD. Der er mange perler i debatten, her er en af Mona Sahlins: Der er Noget farligt indeni – folks hoveder, det bliver en l a n g valgkamp:

Indspilning i fuld skærm 12-11-2013 162407


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


JensH

Posted: 12 november 2013 - 15:10 - Svar

“alle skikkelige demokrater – ikke fanger Europas vælgere op, hvilke partier får de så at debattere i Publicistklubben?”

I så fald er det jo ikke sikkert de får lov at diskutere frit i Publicistklubben. Selvom man kan selvfølgelig diskutere hvor ‘fri’ debatten er idag.

Santor

Posted: 12 november 2013 - 16:27 - Svar

Hvis der bare var den mindste retfærdighed i Sverige ville Mona “kreditkortssvindler” Sahlin være på vej i dommervagten for en anklage om injurier i hånden.

Magen til frækhed, hun kalder SD racistisk men det er måske lovligt i Sverige?

  JensH

  Posted: 12 november 2013 - 17:20 - Svar

  Hvis der var den mindste retfærdighed til, så var Mona Sahlin og den øvrige Svenske elite for længst blevet stillet for en Nürnberg-lignede domstol anklaget for højforræderi mod den Sverige og den Svenske befolkning.

   Polka Charlie

   Posted: 12 november 2013 - 17:40 - Svar

   > JensH

   Jeg tror ikke man kan begrænse højforræderiet til Sverige og den svenske befolkning. Den svenske ‘elites’ utopi-eksperiment rammer bredere end som så. Den svenske selvmordspolitik er defakto en åben dør til Danmark og resten af Europa.

   Et eksempel var f.eks. den præjudicelle Metoch-dom (C-127/08), hvor man efter et ultrakort ophold i Sverige (lovligt) kunne medbringe en ‘ægtefælle’ som ellers aldrig ville have fået i ophold i Danmark… Altså en undergravelse af Danmarks sikkerhed (og fremtid) begået af EU og Sverige i en uskøn forening;

   ” Direktiv 2004/38/EF – unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på en medlemsstats område – familiemedlemmer, som er tredjelandsstatsborgere – tredjelandsstatsborgere, som er indrejst i værtsmedlemsstaten, inden de blev ægtefæller til en unionsborger.

   Domstolen anfører i sine præmisser, at familiemedlemmer der ikke er statsborgere i en medlemsstat, kun kan pålægges pligt til at være i besiddelse af et indrejsevisum. Domstolen anfører, at direktivet ikke stiller krav om, at EU-borgeren allerede burde have været gift ved indrejse, for at der er tale om familiesammenføring. Ifølge direktiv 2004/38/EF har man rettigheder som ægtefælle til en borger. Dermed siger dommen at selve omstændigheden at man indgår ægteskab giver mulighed for at påberåbe sig EU’s regler om fri bevægelighed. ”

   http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/efdomstolen/domme/anlaeggelse/ 2008/c127_08/

    JensH

    Posted: 12 november 2013 - 19:18 -

    Ak ja, Mettoch-dommen som gjorde det en illusion at styre denn såkaldte kæde-indvandring, men vi var jo nødt til at rette os efter dommen til punkt og prikke, for ellers ville Anders Fogh jo komme i fængsel, (det sagde idioten faktisk). Men selvfølgelig vil det Svenske vanvid få konsekvernser for alle de lande der grænser op til dette Absurdistan, og derfor er vi vel som Danskere berettigede til at forlnage et rets-opgør med de ansvarlige hinsidan, ikke sandt???

    Peter Andersen

    Posted: 13 november 2013 - 01:10 -

    Og ikke nok med at de kan rejse frit ind fra Sverige. Nu forhandler EU jo også med UAE om at blive omfattet af Schengen. Så kan de sgu også rejse direkte ind dernede fra.

    Hvad i himlens navn tænker de spadsere egentligt på???!!!

Bergfast

Posted: 12 november 2013 - 19:30 - Svar

Det är ganska bedrövligt vilken fastlåsning i hörn och vrår, och vilken tankeblockering, som har skett i det svenska massmediala rummets offentlighet och hos många av det s.k. etablissemangets företrädare, journalister och debattörer.

Att försöka vilja fastslå att alla medborgare som har en åsikt om att den svenska invandrings – POLITIKEN, och dess begränsning, med någon slags självklar automatik automatiskt skulle vara människor som inte anser att absolut alla människor runt jordklotet likvärdigt innehar digniteten människa, är en felaktig bedömning och de gör sig därmed också skyldiga till ett propagandistiskt uttalande

Den likvärdiga digniteten människa äger absolut alla människor.

Detta är en verklighet beroende på det faktum att alla människor helt enkelt är födda till – varelsen – människa.

Det innebär att alla är tillhöriga till digniteten människa, även om de så skulle vara massmördare, banditer, rånare, våldtäktsmän eller folkmördare, dvs. s.k. onda, eller om de är s.k. goda, dvs. om de är sanna, rättfärdiga och medmänskliga människor.

Alla människor, s.k. goda, såväl som s.k. onda människor, äger likvärdigt digniteten människa och ingenting annat.

Åsikter om den svenska politiken kring invandring kan människor av alla sorter ha.

Det kan alltså vara människor som kanske är särskilt människovänliga, som kanske också är särskilt insiktsfulla, samt som kanske också är särskilt hänsynsfulla samt kanske också är särskilt omtänksamma som alltså anser att invandringen till Sverige är överdimensionerad och behöver bli mer restriktiv. En överdimensionerad invandring som då kanske av dessa anses kunna skapa mycket stora konflikter mellan människor, där människor, både invandrade och inhemska, kan riskera att komma till skada, och som därför hyser åsikten att invandringen behöver begränsa sig till mer hanterliga nivåer.

För alla människors bästa.

Sådana åsikter om invandringspolitiken kan alltså vara grundande i omtanke om invandrade människors väl och ve och också om den inhemska befolkningens väl och ve och faktiskt inte alls i varken någon fientlighet eller någon rasism mot några som helst människor, eller förnekande av att alla människor likvärdigt tillhör digniteten människa.

(Alltså inte i en s.k. rasism, eller någon främlingsfientlighet som skulle på något sätt kunna anses vara mer utpräglad i Sverige, mer än alla nationers och folkgruppers allmänna s.k. främlingsfientlighet eller s.k. rasism, skulle vara. Alltså i betydelsen patriotism eller nationella självidentifieringar och känslor av tillhörighet med en nation, ett språk, etniska profiler, kultur, traditioner osv., som varit utpräglade signalement, faktorer och variabler, där människor är födda, och som därmed påverkat dem sedan barnsben vilket oftast, för absolut de flesta olika människor runt hela jordklotet, medför att det är bland just dessa folk, språk, kultur och tradition, som de känner sig mest hemma, före alla andra människors språk och kulturer, vilket absolut inte är någonting som kan kallas för rasism hos något endaste folk eller nation, eller hos någon endaste kultur osv. Det är istället någonting allommänskligt och någonting som sätter sina outplånliga spår på varje litet barn, varhelst det än föds, lever och växer upp.)

Man kan alltså inte med någon som helst automatik anta, eller med någon säkerhet veta, vilka människor, som på vilka grunder, hyser åsikten att invandringen till Sverige i dagsläget behöver sansas och begränsas.

De journalister och de etablerade politiker som automatiskt vill försöka stämpla denna politiska åsikt och denna politiska vilja med nedsättande epitet, gör en felbedömning.

  Rune

  Posted: 12 november 2013 - 20:42 - Svar

  För att uttrycka det kortare. De mänskliga rättigheterna kan inte innebära att alla människor på jorden skulle ha rättighet att bosätta sig i Sverige. Inte heller på svenska skattebetalares bekostnad.

  Kurtan

  Posted: 13 november 2013 - 00:15 - Svar

  Mycket bra poänger Bergfast!
  Du skulle kanske skicka denna som en insändare, med lite “putsning”, till Avpixlat. Argumenten för medmänsklighet genom att få vettiga nivåer på invandringen är mycket övertygande och oslagbara! Fler bör ta del av detta!
  MVH

Erling

Posted: 12 november 2013 - 20:02 - Svar

For die hards og garvede swedologer.

Det er udsoegt feinsmaekkeri.

Prudentius

Posted: 12 november 2013 - 21:46 - Svar

“…og det ville efterhånden lune at høre ledende regeringspolitikere udtale sig klart om dette.”

Hvor klart?? 🙂

Så klart som i:

“Kære landsmænd, vores stedfortræderkrig mod det syriske regime går ikke efter planen. Mange af de muslimer vi har givet ophold, i savlende multikulturelt vanvid, og som har været på jihad for Allah i Syrien, kommer snart tilbage til Danmark. I Danmark kan det være de fortsætter deres jihad for Allah. Vi ved det ikke. Men da islam er fredens religion, mener vi det er bedst at lade tvivlen komme dem til gode. Derudover fortsætter vi med en masseindvandring, der er både farlig og svimlende dyr. Og ja, det hele sejler og vi ved ikke hvad vi skal gøre, andet end at fortsætte mod afgrunden med øjnene klemt sammen i rædsel. (nu kan kun) Gud bevare Danmark!”

Mon ikke de vælger at gå stille med dørene. Klarhed kunne udløse en lavine af lort og efterfølgende en opklaring og placering af ansvaret for systematisk samfundskadelig virksomhed nonstop i en generation. Og lige præcis dette er der ingen i det regerende establishment der skal nyde noget som helst af.

Hverken igår, idag eller imorgen.

  steen

  Posted: 12 november 2013 - 21:56 - Svar

  Der tales og skrives mere i Tyskland og England om dette. Hvis PET og Bødskov virkelig har tjek på det hele, ville jeg gerne høre dem forsikre os allesammen. Jeg vil også gerne høre resten af folketinget sig noget, der lyder effektivt, f.eks.:

  “I er nu statsløse, og kommer ikke tilbage fra jeres jihaduddannelse”.

  Jeg ved dog godt, hvad der sker. Det drejer sig om for danskere “ikke at være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt” de kommende år.

   Prudentius

   Posted: 12 november 2013 - 22:17 - Svar

   Helt sikkert! Og det ville være et forventeligt minimum fra politikere, der ikke havde ofret national suverænitet på rettighedernes alter og som udfra almindelige beholdninger af snusfornuft og platfodet egeninteresse ikke lod sig vikle ind i islams bestialske borgerkrige.

   Gad vide hvordan PET, hvis opgave dagligt bliver gjort stadig mere umulig, forholder sig til politikernes katastrofekurs?? Men de ved vel at diktatet kommer ovenfra fra Bryssel, og at der således ikke er andet at gøre end finde en grimasse der kan passe, og dertil bede guderne om godt vejr. Men sveden må drive i lårtykke stråler under jakkesættet.

   Marit

   Posted: 14 november 2013 - 01:19 - Svar

   Vi får inderlig håpe at samtlige jihadister får sitt ønske oppfylt om å bli martyrer i Syria. Allahu Akbar !

Bjovulf

Posted: 12 november 2013 - 22:27 - Svar

Åh, nej da – hvordan skal vi dog komme over det? 😉

Jernhesten

Posted: 12 november 2013 - 22:39 - Svar

@Prudentius og Steen

Som I sikkert begge ved, så er der en øvre grænse for hvor mange personer PET kan holde øje med.

Den grænse er vi nok tæt på pt, og så drejer det sig bare om ikke at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Men en ting er i hvert fald sikkert. De danskere som er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt vil ikke blive glemt. Vi skal nok skrive om dem, og den dag hvor det store regnskab skal gøres op, så skal vi også nok sørge for at få de skyldige politikere placeret på anklagebænken.

  steen

  Posted: 12 november 2013 - 23:12 - Svar

  PET har været dygtige indtil nu, men vi har kurs mod, at det vokser dem over hovedet. De annoncerer næppe offentligt, når det er sket (hvis det ikke allerede er). Sharf lyder beroligende, men jeg tror ikke længere han har så meget at have det i.

   Bjovulf

   Posted: 13 november 2013 - 01:21 - Svar

   Nej, han har jo åbenbart hænderne fulde af andre, vigtigere sager 😉

  Peter Andersen

  Posted: 13 november 2013 - 01:23 - Svar

  Så længe islam er involveret i Irak, Syrien, det arabiske forår og anden umiddelbar regulær udmattelseskrig, bruger det sikkert ikke alt for store resurser på egentlig europæisk gadeterror. Men det skal nok komme. Det er alt sammen omfattet af drejebogen. Og så tror jeg sgu ikke den samlede vestlige efterretningsvirksomhed kan gøre en skid!

  Så hedder det bare lovændringer og krig. Men det må vores børn tage sig af!…

Daniel

Posted: 13 november 2013 - 01:16 - Svar

Jeg må bare spørre, hva feiler det egentlig disse klovnene i svensk media? De er usikker på hvordan de skal behandle SD. Hva med å behandle de på samme måte som alle de andre partiene. Kritisk og objektivt

Leave a Comment