11
dec
Seneste opdatering: 12/12-13 kl. 2128
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Antimuslimsk demonstration i Paris den 8b december 2013. Vlad forklarer omstændighederne og vanskelighederne med at få tilladelse her: March against Islamic supremacy. Paris March og Riposte Laïque her: Les patriotes retrouvent la rue. Via Hodja. *Laïcité, loven om den verdslige stat fra 1905.

Muslimsk fundamentalisme er udbredt i Europa

Islamischer religiöser Fundamentalismus ist weit verbreitet (Snaphanens oversættelse)

En WZB undersøgelse viser påfaldende høje værdier for fundamentalisme blandt Europas muslimer. Religiøs fundamentalisme blandt muslimer er ikke et marginalt fænomen i Vesteuropa. Denne slutning kommer migrationsforskeren prof. dr. Ruud Koopmans fra Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin (WZB) i sin repræsentative undersøgelse af indvandrere og indfødte i seks europæiske lande . To tredjedele af de adspurgte muslimer mener, at religiøse love er vigtigere end lovene i det land, hvor de bor. Tre fjerdedele af dem mener, der kun én mulig fortolkning af Koranen .

Disse værdier er væsentligt højere end de tilsvarende blandt indfødte kristne. Af disse mener kun 13 procent at religiøse regler står over statens lovgivning, og kun 20 procent benægter, at Bibelen kan tolkes på forskellige måder. Ruud Koopmans finder den stærke tendens til religiøs fundamentalisme blandt muslimer i Europa alarmerende for “fundamentalisme er ikke en uskyldig form for streng religiøsitet ,” siger sociologen .

“Vores undersøgelse viser, disse er fjendtlige over for grupper, der afviger fra deres fundamentalistiske holdning, såsom homoseksuelle eller jøder.”

Næsten 60 procent af de adspurgte muslimer afviste at have homoseksuelle som venner, 45 procent mener, at man ikke kan stole på jøder, og mange tror , at Vesten ønsker at ødelægge islam. De tilsvarende værdier blandt de kristne respondenter er til sammenligning:  9 procent er åbenlyst anti -semitiske, 13 procent ønsker ikke homoseksuelle som venner, og 23 procent mener, at muslimerne ønsker at ødelægge den vestlige kultur .

De seks lande som undersøgelsen omfatter, var Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien , Østrig og Sverige. 9.000 personer med tyrkisk eller marokkansk indvandrerbaggrund blev sammenlignet med en lige så stor indfødt gruppe. For første gang kan der på dette grundlag sammenfattes omfanget og virkningerne af religiøs fundamentalisme i Europa.

Ruud Koopmans præsenterer sit studie i artiklen “Fundamentalismus und Fremdenfeindlichkeit. Muslime und Christen im europäischen Vergleich” i den netop offentliggjorte udgave af WZB – Meddelelser i december. Ruud Koopmans: Fundamentalismus und Fremdenfenidlichkeit Muslime und Christen im europäischen Vergleich.PDF, Six Country Immigrant Integration Comparative Survey (SCIICS)

Indspilning i fuld skærm 11-12-2013 152620

Indspilning i fuld skærm 11-12-2013 152653

Annoncer fra Danske Partner-Ads:


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?