18
jan
Seneste opdatering: 18/1-14 kl. 0905
52 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Mikael Jalving interviewer historikeren Morten Uhrskov, formand for Dansk Samling i Til kamp for Danmark – ikke DF (JP, ikke online)

Ta inn hele skjermen 18.01.2014 063745

»Jeg er blevet valgt til landsformand for Dansk Samling (DS), fordi jeg vil arbejde for, at der sker et politikskifte på især to afgørende områder: Den ikke-vestlige indvandring – som skal bringes til ophør – og EU, som Danmark bør melde sig ud af. Dansk Samling har naturligvis holdninger til alle relevante politiske spørgsmål, men de to nævnte er de væsentligste her og nu. DS arbejder for øjeblikket med at hverve nye medlemmer, som er den nødvendige forudsætning for det store og også udgiftskrævende arbejde, det er at skaffe de nødvendige underskrifter for opstilling til Folketinget.

Jeg ser desværre ikke for mig, at DS kan stille op allerede til det næste valg. Jeg tror dog på, at DS kan få et parlamentarisk gennembrud ved det næste valg igen, fordi det efter valget i 2015 vil komme til at stå klart for danskerne, at Dansk Folkeparti ikke reelt vil arbejde for at bringe den ikke vestlige indvandring til ophør.« Hvordan adskiller Dansk Samling sig i dag fra Dansk Folkeparti? »DS adskiller sig helt afgørende fra Dansk Folkeparti derved, at DS som tungen på vægtskålen vil kræve ægte stramninger af udlændingepolitikken og virkelige forandringer i Danmarks forhold til EU.

DS stiller ingen ultimative krav i sig selv, men DS vil kræve, at der sker politiske forandringer på mindst ét af følgende tre områder: Schengen-samarbejdet, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s flygtningekonvention. De skal alle omfortolkes eller også skal Danmark udtræde af dem. Dansk Folkeparti vil ingen af delene, ja, Dansk Folkeparti vil sågar ikke fortælle den danske befolkning, at partiet reelt har opgivet at kræve virkelige stramninger. Dansk Folkeparti vil højst bremse stigningstakten i indvandringen, ikke standse den ikke vestlige indvandring som sådan.

Dansk Folkeparti vil endvidere ikke gøre noget reelt for at stoppe udhulingen af Danmarks suverænitet, som i stigende grad forsvinder til det grundlæggende udemokratiske EU.«

Er I ikke bange for stemmespild?

»Situationen i Danmark – for slet ikke at tale om i f. eks. Sverige og Frankrig og en stribe andre europæiske lande – er nu så alvorlig, at risikoen for stemmespild er forpasset.

Fra DS hjemmeside:

Stop indvandringen!

»Hvis ikke indvandringen til Danmark bliver begrænset, vil det danske samfund blive splittet og de grundlæggende værdier i velfærdssamfundet være truet«.

Sådan skrev nuværende statsminister, Helle Thorning-Schmidt, og nuværende justitsminister, Morten Bødskov, for ti år siden i bogen Forsvar for fællesskabet. I dag sidder de i regering, men gør intet for at begrænse indvandringen. Tværtimod.

Den nuværende regering har fjernet kontanthjælpsloftet og starthjælpen, har gjort det lettere at få familiesammenføring og har gjort det lettere for asylanter at tage arbejde og bo uden for asylcentrene. Desuden ønsker regeringen, at fjerne det danske EU-retsforbehold, hvilket vil medføre, at vores selvbestemmelse, hvad angår indvandring og asyl, afgives til EU – hvilket ganske givet ikke vil begrænse indvandringen til Danmark.

Der er ellers kun 17% af danskerne, der støtter lempelser i udlændingepolitikken ifølge den nyeste Gallup. Til gengæld mener 48%, at reglerne er passende, og hele 35% mener, de er for lempelige.

I Dansk Samling er vi ikke i tvivl: Indvandringen fra Mellemøsten og andre tredjeverdenslande skal ikke bare begrænses, men bringes til ophør! Og det ikke kun af hensyn til vores velfærd, men også af hensyn til vores liv og sikkerhed. Indvandringen til Danmark fra disse kulturelt set meget fremmedartede lande har allerede ført alt for megen vold, alt for megen lidelse og alt for store udgifter med sig.

Indvandringen må og skal bringes til ophør; hellere i dag end i morgen.

Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 13. oktober 2012

»Alternative’ policing«

Parts of the UK are becoming no-go areas for police because minority communities are operating their own justice systems, according to the Chief Inspector of Constabulary. The rise in ‘community justice’ means crimes as serious as murder and sexual abuse are going unreported – a situation reminiscent of Belfast in the height of the Troubles.

Tom Winsor said police officers were simply never called to some neighbourhoods, where law-abiding people rather than criminals administer their own form of justice. He said: ‘There are some communities born under other skies who will not involve the police at all. I am reluctant to name the communities in question, but there are communities from other cultures who would prefer to police themselves.

‘There are cities in the Midlands where the police never go because they are never called. They never hear of any trouble because the community deals with that on its own. Although Mr Winsor did not specifically refer to any ethnic group, there have been growing concerns over the emergence of sharia courts in some Muslim communities. Murders and rapes going unreported in no-go zones for police as minority communities launch own justice systems, ‘Alternative’ policing in some minority communities.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Machiavelli

Posted: 18 januar 2014 - 08:20 - Svar

Bravo. Selv om Mikael Jalving og Morten Uhrskov ikke er min kop te ( læs andet sted ) er Dansk Samlings programindlæg om den ikke-vestlige indvandring og EU, som Danmark bør melde sig ud af indlysende den eneste vej til at stoppe vejen til det Europæiske selvmord. Jeg vil derfor stemme på partiet, når det engang opstiller.

notty

Posted: 18 januar 2014 - 09:15 - Svar

Er bange for at detbare er nogen belæste folk der endnu engang bare vil på tinge og hæve fed løn uden der kommer noget ud af det

Peter Andersen

Posted: 18 januar 2014 - 09:23 - Svar

Dansk Samling burde nærmere etablerer sig som en tænketank for nationalkonservative og folkepartister.

De kommer aldrig ind i folketinget alligevel, men DF trænger til et alvorligt los i røven, efter at have gnubbet skuldre med magteliten lidt for længe…

  steen

  Posted: 18 januar 2014 - 09:41 - Svar

  det tænkte jeg også DF trængte til, og da jeg alligevel frygter at udviklingen af sig selv vil producere en udenomsparlamentarisk højrefløjsbevægelse, der vil få DF til at ligne de Radikale, kan man ved at støtte DS måske forhale det tidspunkt.

  Om de kommer ind, har jeg ingen anelse. om. De har en stolt tradition fra besættelsestiden

  http://da.wikipedia.org/wiki/Dansk_Samling#Modstandsfolk_fra_Dansk_Sam ling_omkommet_under_bes.C3.A6ttelsen

  Svend Andersen

  Posted: 18 januar 2014 - 09:46 - Svar

  Dansk Samling har en stolt historie, og har altid været mere folkelig bevægelse end partiorganisation. Et anti-parti parti.

Svend Andersen

Posted: 18 januar 2014 - 10:04 - Svar

I anledning af Dansk Samlings 60 års jubilæum (1996) skrev Ejvind Larsen en interessant artikel om DS’s betydning for dansk politik: http://www.information.dk/10547

Ejvind Larsen konkluderede: “I 1949 troede Arne Sørensen at målet var nået. I dag tror mainstream det samme og størstedelen af den vestlige verden og langt ind i den østlige. Men det er løgn. Der er igen brug for dansk samling med eller uden store forbogstaver.”

Denne konklusion gælder også i dag, mere end nogensinde. Der er igen brug for Dansk Samling, både med og uden store forbogstaver.

Adam Wagner

Posted: 18 januar 2014 - 10:56 - Svar

Til alle de skeptiske har jeg bare to spørgsmål: Hvad vil I ellers stemme på? Hvad mener I, man ellers kan gøre?

For det har ikke hjulpet at stemme på DF, og det har heller ikke hjulpet at støtte indvandringskritikere i de øvrige partier.

Men noget må man jo gøre, for ellers er man medskyldig, når det hele en dag løber af sporet. Man kan i det mindste undlade at støtte dem, der ikke vil gøre noget og i stedet støtte dem, der vil gøre noget.

Machiavelli

Posted: 18 januar 2014 - 12:02 - Svar

Adam Wagner skærer jo tingene ud i pap. Sådan er det bare. DF er blevet endnu mere liderlige for at komme ind i varmen – Folketinget fremmer den følelse. Enten er der Dansk Samling eller også fortsætter tingene ud af tangenten. DF har haft sin chance.

Torben Snarup Hansen

Posted: 18 januar 2014 - 12:18 - Svar

Kasper Støvring havde i går et indlæg i Berlingske Tidende, og i kommentarsporet lagde jeg et udpluk om John Stuart Mill og Edmund Burke. Men det gider ingen af kommentatorerne tage stilling til. Så nu prøver jeg her – og stiller spørgsmålet: Er Morten, Adam og Dansk Samling liberalt eller konservativt?

Konservatisme kontra liberalisme.
Det handler om vedtagne normer, idealer og sædvane – om det bestående. Her er en præcis iagttagelse og refleksion over forskellen på Burke og J. St. Mill, som både konservative og liberale i Danmark kan have gavn af:
http://www.theamericanconservative.com/articles/experiments-in-living/
Experiments in Living
John Stuart Mill’s liberalism emancipates the powerful from the restrains of custom —and Americans are suffering the consequences
By PATRICK J. DENEEN • January 16, 2014
….. Mill feared the tyranny of public opinion, expressed through Custom, but Burke argued rather that the tyrannical impulse was far more likely found in the impulses of the “innovators” and might be retarded by the restraints of Prejudice. It was the unshackled powerful that were to be feared, not the custom-following ordinary citizens.  Burke saw a  close relationship between the revolutionary and tyrannic impulse, made particularly insidious when the Great could claim the mantle of popular legitimacy: “The spirit of innovation is generally the result of a selfish temper…. When they are not on their guard, [the democratists] treat the humbler part of the community with the greatest contempt, whilst at the same time, they pretend to make them the depositories of their power.”
Society today has been organized around the Millian principle that “everything is allowed.” It is a society organized for the benefit of the strong, as Mill recognized. By contrast, a Burkean society is organized for the benefit of the ordinary —most people who benefit from societal norms that the Great and the Ordinary alike are expected to follow. A society can be shaped for the benefit of most people by emphasizing mainly informal norms and customs that secures the path to flourishing for most human beings; or it can be shaped for the benefit of the extraordinary and powerful by liberating all from the constraint of Custom, mainly through the obliteration of Custom. Our society was once shaped on the basis of the benefit for the many Ordinary; today it is shaped largely for the benefit of the few Strong.

  steen

  Posted: 18 januar 2014 - 12:33 - Svar

  der er et stort interview i Politiken med Støvring i dag: “EU er et ideologisk monster, der minder om kommunisme”

  jeg har det kun på papir

  Anonym

  Posted: 18 januar 2014 - 13:17 - Svar

  Dit spørgsmål besvares vel bl.a. af denne udtalelse af Jesper Rosenløv (tidl. bestyrelsesmedlem i DS) på Dansk Samlings hjemmeside:

  DS har siden sin stiftelse og Arne Sørensens formulering af Det tredje Standpunkt erklæret sit standpunkt som værende anti-ideologisk og nationalt-folkeligt. Siden 1950′erne har foreningen været eneste repræsentant for en erklæret national-folkelig modstand mod EF/EU. I disse forhold har foreningen mere eller mindre åbenlyst – og måske mere eller mindre bevidst – lænet sig op af den national-konservative politiske tradition og har idémæssigt ofte delt indstilling med det konservative livssyn. Det vil netop ikke sige en ideologisk indstilling. Ligesom det at være “dansk”, er det at være “konservativ” nemlig ikke en bekendelse til en isme eller en ideologi, men til et livsvilkår.

  Betegnende nok kan man i modsætning til liberalister og socialister ikke være “konservatist” – man er konservativ. Dette har siden Edmund Burkes (1729-97) angreb på ideerne bag Den franske Revolution været ensbetydende med en deltagelse i et realistisk og erfaringsmæssigt funderet opgør med de utopiske ideologier – liberalismen og socialismen. Disse ideologiers dyrkelse af abstrakte universelle idealer forfejler nemlig erkendelsen af grundvilkårene i det virkeligt levede liv, bl.a. det faktum at mennesket blot famler sig frem vha. erfaringer (overleveret gennem traditionen, kulturen) og ikke vha. tankekonstruktioner (f.eks. baseret på fornuftsdyrkelse eller lighedsidealer). Dansk Samling har siden sin stiftelse deltaget i dette opgør og foreningens grundlæggende modsætning til både liberalismen og socialismen står nu klarere end nogensinde.

  Kilde: Hvem er ven – hvem er fjende? http://dksamling.dk/holdninger-og-synspunkter/ideologi-og-vaerdikritik -det-tredje-standpunkt/

Prudentius

Posted: 18 januar 2014 - 12:26 - Svar

Man kan sagtens sige DF ikke vil dutten, DF ikke vil datten, og jeg er helt enig. MEN kunne DF hvis de ville??

Kunne DF virkelig i et folketing af eurokrater og multikulturalister?? Og her regner jeg store dele af den borgerlige-liberale fløj iblandt avantgarden for folkets og nationens hastigeste afvikling.

Jeg har min tvivl. Og jeg tror DF har lært lektien uden at ville sige det højt. Bare lidt støj fra partiet omkring bortforæringen af landet, og Venstre og Konservative ryger op som arrige pudler.

Det er tid til alternativer, det vil jeg meget gerne medgive, men europæerne/danskerne snork sover i timen, det må man konstatere (uden at tro alt tabt).

Gunnar Biering

Posted: 18 januar 2014 - 15:03 - Svar

Det er vel den klassiske diskussion om reform eller revolution.

DF har hidtil kun kunnet få ca.12% af stemmerne (nok mere i dag). Dvs over 80% af vælgerne er nogenlunde tilfredse med den stadige indvandring og EUs fortsatte udhuling af nationerne.

I den situation har DF kun kunnet dreje lidt på knapperne – under en statsminister Fogh, der var iskold, internationalt orienteret(job!) kyniker, og med konservative på bagsmækken, der nærmest er radikale.

DF har ikke kunnet opnå mere, som vilkårene var. Men tror man virkelig ikke, at et DF med 30 eller 51% ville have gjort, og vil gøre, meget, meget mere?

Jeg har stor sympati for Dansk Samlings tanker, men operationelt forekommer de mig at være som forkælede børn, der sætter sig hen i en krog og råber “alt eller intet”.

Som en skriver ovenfor: Lav dog en nationalkonservativ tænketank, til fortsat inspiration og diskussion, men lad os undgå stemmespild. Det kan blive fatalt!

  Marianne Wagner

  Posted: 18 januar 2014 - 20:13 - Svar

  Et “alt eller intet”parti, det ved jeg nu ikke, om DS er. Længe tænkte mange vel, at DF ikke kunne gøre mere, end de gjorde, selt ikke, når ethvert lille ryk i retning af en stramning fik oppositionen og verdenspressen til at huje. Men en dag hørte jeg et interview med Søren Espersen http://dksamling.dk/dk/wp-content/uploads/NYT-fra-DS-2010-2.pdf, som ses på denne lænke (Nyt fra Dansk Samling 2, 2010, hvor han uden at være presset indrømmde, at DF havde indgået en stiltiende aftale med regeringen om ikke at ville vælgte den på EU-spørgsmål. Det betød, at DF IKKE gjorde Lissabontraktaten til kabinetsspørgsmål, og det var så DFs fatale svigt, som ikke skal tilgives dem!

   Peter Andersen

   Posted: 19 januar 2014 - 02:44 - Svar

   DF har ikke mulighed for at rydde op i egne rækker, så længe stemmeafgivningen er som den er. Søren Espersen er ikke en strammer men derimod en taktiker, hvis fremmeste opgave det var at søge indflydelse.

   Generelt mener jeg det er dumt, at spille russisk roulette med indvandringskritiske stemmer. Det er emnet alt for alvorligt til. I Frankrig har FN haft de samme problemer, men er kommet frem til den overenskomst, at indflydelsen må stå først på dagsordenen. Det vi først og fremmest er nød til er, at holde værdidebatten på sporet og ikke blive alt for rabiate. Her lykkes DF jo fænomenalt. Hvis de kan ramme 20-25% til næste valg, kan meget se anderledes ud.

  Britta Due Andersen

  Posted: 19 januar 2014 - 19:42 - Svar

  Ja, der er brug for almindeligt “rugbrødsarbejde”, ikke partier, se hvor venstrefløjen engang var splittet i alle mulige fraktioner. De har fået indflydelse via samling om et parti: Enhedslisten. Men det betyder ikke, at de fx i EU-spørgsmålet kan FORLANGE, at regeringen makker ret. Uanset hvad så holder de gamle partier om konventionerne i flygtningespørgsmålet og om EU-politikken.

  Svend Andersen

  Posted: 19 januar 2014 - 19:52 - Svar

  … som forkælede børn, der sætter sig hen i en krog og råber “alt eller intet”

  Ak ja, det er vel også sådanne, som Henrik Lundbak skriver om i sin bog Fra provokation til modstandskamp – Dansk Samling 1941-1945, i forbindelse med omtalen af Dansk Samling’s sommerlejre i begyndelsen af den tyske besættelse:

  “For de fleste af deltagere var lejrene utvivlsomt forbundet med godt kammeratskab blandt ligesindede, og det var et kammeratskab, som kunne tages med over i en senere illegal indsats.

  En elektrikerlærling, som senere blev sabotør i Holger Danske, har fortalt, hvordan han gennem en lærekammerat kom med på en af DS’s lejre i Sønderjylland i 1941. “De fleste af de gutter, der var dernede, de endte før eller siden i modstandsbevægelsen … En frygtelig masse af dem overlevede ikke krigen. Men på det tidspunkt var vi allesammen meget unge, meget grønne, meget idealistiske.”

  For dem var det “alt eller intet” – en stærk og uafhængig nationalstat og et frit folk, eller underkastelse og ufrihed under et nazistisk styre.

  Og ja, vi er måske både naive og idealistiake, for også i dag ønsker vi en stærk og uafhængig nationalstat og at forblive et frit folk, men døm os venligst ikke på forhånd … dét lod tilkommer vore børns og børnebørns generationer.

Torben Snarup Hansen

Posted: 18 januar 2014 - 15:22 - Svar

DS er således en konservativ og patriotisk forening! Tak for henvisningen til Rosenløvs erklæring.

Historyman

Posted: 19 januar 2014 - 00:47 - Svar

Det planlagte stemmespild.

Dansk Samling er i mine øjne en udmærket organisation, men den er fortiden, og kan hvis nogen tager den seriøst kun betyde stemmespild på den borgerlige side. Hvis ikke sporene fra den danske venstrefløjs sekteriske periode i 1970`erne og begyndelsen af 1980`erne så ved jeg ikke hvad skræmmer.
Dansk politik ændrer sig yderst langsomt, og det man skal huske på er, at næsten alle medier var og er fjendtlige overfor DF, med DR på en absolut første plads i hetz kategorien. Den mindste fortalelse eller unøjagtighed og nazi-kortet er blevet spillet med bravur. Kun i Sverige + Norge er pressen værre og mere perfid, derfor er den kamp som DF har ført på det parlamentariske plan uden sidestykke. Man har overlevet og blevet stærkere uden den mindste hjælp fra medierne og har hele tiden talt imod den ”offentlige mening”.

Fremskridtspartiet kunne ikke, med nok så mange mandater få noget politik igennem pga. af sin synspunkter på skatte området. I dag kan alle se den uretfærdighed der blev begået over for Mogens Glistrup, og med hvilken iver hele statsapparatet blev brugt til at knuse manden. I dag er Mogens Glistrup harmløs (ja, jeg ved godt manden er død), èn man laver film og skæbne fortællinger om. Men den gang i 70`erne var han den mest frygtede og hadede mand. Pga. af hans manglende politiske evner, dvs. kompromisets fine kunst, fik partiet ingen indflydelse og socialdemokraterne beholdt magten i 8 til 10 år længere end befolkningen ønskede.
Ligeledes under Poul Schlüter var de borgerlige bundet til de fandens radikale pga. Fremskridtspartiets uregerlighed. Derfor vil jeg inderligt advare i mod splittelse i den borgerlige lejer. Vi har ikke brug for flere partier.

Hvad vil DF?
Hvis DF fik 90 mandater, ville de så stoppe indvandringen? Ville de lave ÆGTE stramninger? Ja eller Nej
Jeg tror dette ville blive et ja, men igen dette er et tros forhold. Kravet om ÆGTE stramninger over for flygtninge/indvandrere, må skyldes en misforståelse, Har Dansk Folkeparti ikke prøvet mange/alle mulige måder at stoppe tilstrømningen af fremmede til landet?
Er løsningen større idelogisk fasthed a`la Fremskridtspartiet, men med et minimum indflydelse?

Fordi et kontant og øjeblikkeligt stop kræver 90 mandater i folketinget. Skulle der også være en vilje til at gøre op med de regler der via internationale traktater binder Danmark, her tænker jeg direkte på Europadomstolen og indirekte på Eurokommissionen og i tredje led FN.

Er der 90 mandater i folketinget bag et totalt stop, nej…desværre.
Alle partier på venstrefløjen (dvs. Socialdemokraterne, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og det Radikale Venstre) er alle partier der ønsker yderligere tilvandring. Nogle få personer i Socialdemokratiet er begyndt at tale om antallet af indvandrere som problemet frem for integrationen. Men de er et meget lille mindretal i partiet. Ellers er den fløj præget af multi-kulturelle fantasier og fantasier baseret på marxistiske teorier (spc. socialkonstruktivisme)

Når det gælder de borgerlige partier, så har Venstre og de Konservative ikke på noget tidspunkt af sig selv gjort noget for at stoppe tilstrømningen. De har altid skulle hives til forhandlings bordet skrigende og modstræbende. Tydeligst var det i forbindelse med efterløns forhandlingerne, hvor DF var villig til at ændre i efterlønnen, mod at få indført/genindført grænsekontrolen. Næppe var blækket blevet tørt, før de Konservative undsagde aftalen og dens konsekvenser.
Ligeledes Venstre, dette parti burde ændre sit parti slogan til; ”Eksporten til det tyske marked”. Sjældent er der et parti der er så fikseret på ikke at komme i modsætning til EU pga. eksporten til Tyskland, som Venstre.

Det er rigtigt og vigtigt og have to erhvervs venlige partier i det danske folketing, men deres totale ukritiske tilgang til EU, og dermed også de regler der fastholder overnational myndighed over dansk flygtning /indvandre politik er alt ødelæggende.
Jeg tror ikke at Dansk Samling ville gøre en forskel her. Venstre er det store borgerlige parti, og de vil blive regeringsbærende i en kommende og i fremtidige regeringer. Forholdet til EU er hjerteblod for såvel Venstre, som for de Konservative, disse partier vil ALDRIG risikere dette forhold. De økonomiske støtter som partierne har dvs. Dansk Industri, Finansrådet, større danske virksomheder og større banker, er alle uden undtagelse varme fortalere for EU.
Dog tror jeg at ØMU afstemningen og dens resultat egentligt passede de danske banker godt. Så lige på det område vil det nok tage noget tid før der er ønsker om yderligere integration. Men grundlæggende er en del af den borgerlige fløj fast bundet til EU, med alle dens ubehagelige politiker. Hvor end tåbeliget dette end forekommer.

Mange Venstre folk og ligeledes Konservative vil sikkert gerne på to mandshold indrømme at indvandringspolitikken er helt vanvittig, men der til og så gå løs på EU der er et stykke vej.
Lignedes er det rigtigt, at der blandt borgerlige vælgere er en større og tiltagende EU skepsis end der er blandt borgerlige partier, dvs. at der er en kløft imellem hvad partierne mener og hvad deres vælgere mener. Det er også derfor, at mange borgerlige vælgere stemmer på EU kritiske partier eller modstander partier.
Men DF kan IKKE ændre de to andre borgerlige partiers politik på EU området. At gøre dette område til kabinetsspørgsmål er det samme, som at melde sig ind i det mentale Fremskridtsparti.

Men igen DF kan kun få sin politik igennem, hvis der er andre borgerlige partier der ønsker det samme. Derfor er kritikken af DF for ikke at ønske ÆGTE stramninger noget malplaceret. Kritikere af DF skal bevise at der var stramnings forslag på indvandre/flygtninge – området som Venstre og de Konservative var villige til at gå med til, som DF ikke ønskede eller presse på for gennemførsel af.

Jeg er ikke medlem af DF, og har aldrig været medlem af et parti, men med en undtagelse stemt borgerligt ved alle valg siden jeg fik stemmeret i 1986. Det ovenstående kunne lyde som en apologi for Dansk Folke parti. Det er det ikke, det er en realitets analyse af de spændinger og menings forskelle der er blande de borgerlige partier. Flere partier på den borgerlige fløj vil bare betyde endnu større stemme spild, og sådan som situationen er for de Konservative, skal borgerlige mennesker ikke ønske endnu større stemme spild. 1,99 % er ikke nok, når spærregrænsen er 2 %, men de 1,99 % vil derfor blive fra trukket ”vores” side.
Og for dem der ikke tror på at der er forskel imellem en borgerlig regering og en socialdemokratisk/socialistisk regering, burde de se efter hvilke tiltag den nuværende regering har gennemført, på trods af at Helle Torning under valg kampen lovede, at der ikke skulle ske ændringer i indvandre/flygtninge politikken.
Jo, situationen kan godt blive værre end med DF og de andre borgerlige partier, for dem som ikke tror det kan de jo bare læse på denne blog og se hvordan det går i Sverige. Og hvis der er et land som den danske venstrefløj kikker op til så er det Sverige.

Jeg har den største respekt og nære stor sympati for Morten Urskov Jensen og Mikael Jalving, de er nogle af de skarpeste debatøre, med nogle af de bedste kommentatorer af Dansk og Nordisk politik, men lige på dette område er jeg uenig. ”Vores side” dvs. den borgerlige side kan ikke tåle flere opsplitninger. Liberal Alliance`s angreb på Venstre og de Konservative er slemt nok. I mine øjne er dette parti en version af ”de endnu mere radikale”, men jeg er glad for, at der nu kommer minimalstats liberalister ind i folketinget, det er fint med mig. Men jeg tror ikke en døjt på, at de kan få deres ”lukkede kasser” igennem, mens det ikke vil volde dem nogle problemer med at ”åbne grænserne”, her skal DR og alle medierne nok hjælpe. De var med til at svække optjenings kravene for indvandre/flygtninge sammen med SSFR – regeringen, de er i mine øjne kamæleoner og falske.

Ja,..Det er på sine handlinger man skal dømmes. Nogle ville ønske, at disse handlinger var mere kontante, blandt andet mig selv, men så længe vi agere inden for det politiske system, hvilket er det eneste jeg anbefaler, så er det de små skridts politik frem imod en løsning.
Situationen i andre lande Sverige, England, Frankrig, viser om noget, at det netop er pga. deres valg systemer og implicit stemmespilds problematik, at disse lande har den store problemer, med at få indvandre kritiske partier ind i deres parlamenter. Derfor ingen SPLITTELSE i den islam/indvandre/flygtning – kritiske lejer. Vi er allerede for få.
Mvh.
Historyman

Machiavelli

Posted: 19 januar 2014 - 05:19 - Svar

Tak til Historyman for en fin og interessant analyse, men den holder ikke. Situationen er ganske rigtigt svær, men som Morten Uhrskov så rigtigt skriver: ”Indvandringen må og skal bringes til ophør; hellere i dag end i morgen.” Den udtalelse er jo det helt centrale for Danmark. ”Flere partier på den borgerlige fløj vil bare betyde endnu større stemme spild” skriver du, hvilket er korrekt. Og hvad så? Vi er nu kommet i den situation, at der ikke er råd til taktiske overvejelser. For hvert år bliver situationen værre, derfor er det enten eller.

Hvorfor er fx DF,s formand nu begyndt at tøve omkring grænsekontrol? Svar fordi DF vil ind i varmen. Og hvis de virkelig skulle komme i regering efter et usandsynligt godt valg , så skal de ikke melde hårdt ud vedr. stramninger før valget. De kommer fx ikke i regering med udtalelser som: Fuldt stop for al indvandring og ud af EU. Så den politiske situation vil naturligvis fortsætte uændret efter næste valg, medens indvandrerne fortsat strømmer ind. I dag har DF har naturligvis sine tilhængere, fordi der ikke er nogle andre at stemme på.

Om 5 år er situationen imidlertid perfekt for DS, ja løberen er ligefrem lagt ud. DF har malet sig selv op i et hjørne. Enten med deres samarbejde i en regering, og hvis de ikke er i en regering så med deres manglende udmeldelser omkring fremmedpolitikken, som i de næste fem år vil blive forværret- både i Danmark og Europa. Derved vil DS automatisk fremstå som det eneste reelle alternativ til tidens absurde fremmedpolitik, og det vil et stigende antal danskere naturligvis kunne se. Men informationsmæssig skal der naturligvis inden det valg, hvor DS stiller op, gøres en indsats for at slå fast, at uden fuld stop for indvandring og ud af EU er katastrofen på længere sigt uundgåelig.

  Peter Andersen

  Posted: 19 januar 2014 - 06:14 - Svar

  DF er ikke bare det eneste islamkritiske parti vi har i folketinget. De er også en platform for kritikken. Det betyder at strømningerne i befolkningen automatisk vinder gehør på højeste plan. Derfor er det ikke lige meget om DF er store eller små. Jo større de er, jo mere kan de også trække de andre i en retning. De andre partier er jo ikke, hvad mange synes at overse, statiske. Det man gik ind for i går, går man ikke nødvendigvis ind for i morgen.
  For 15 år siden var Uffe Ellemann og Poul Nyrup dissiderede idoler i Venstre og Soc.dem – i dag er de vel nærmest at betegne som fjolser. Og det er i høj grad DF’s fortjeneste.
  Værdidebatten er på vej tilbage og vil formentlig være i højsædet helt frem til valget. Det vil DF kunne lukrerer på blandt helt almindelige mennesker, uden at skulle komme med særlig rabiate synspunkter. Derfor mener jeg ikke tiden er til, at give tommeskruerne en ekstra tand. Man skal passe på med at skræmme folk væk på retorikken. De andre partier vil nemlig også byde ind med stramninger inden valget. Det er helt sikkert.

   Machiavelli

   Posted: 19 januar 2014 - 09:54 - Svar

   “DF er ikke bare det eneste islamkritiske parti vi har i folketinget. De er også en platform for kritikken. Det betyder at strømningerne i befolkningen automatisk vinder gehør på højeste plan.”

   Ja det er klart, da DS ikke er i Foketinget.

  Peter Andersen

  Posted: 19 januar 2014 - 06:29 - Svar

  Og altså, politik handler om indflydelse.

  Vi er jo ikke teenagere længere. Med al den erfaring vi har her, går man ikke ud og laver et nyt EL eller, som Historyman fremfører det, Fremskridtspartiet. Det er lige præcis sådan noget, der altid har spændt ben for fremskridtet.

  Mange af DF’s vælgere er nye. De er først begyndt at få øjnene op for problemerne nu, eller også har de endeligt langt om længe mistet tiltroen til de andre etablerede partier. Hvis de får smidt Dansk Samlings manifest i hovedet, risikerer man de løber den anden vej igen.

   Machiavelli

   Posted: 19 januar 2014 - 10:06 - Svar

   “Med al den erfaring vi har her, går man ikke ud og laver et nyt EL” Som jeg skrev tidligere: Som Morten Uhrskov skrev:

   ”Indvandringen må og skal bringes til ophør; hellere i dag end i morgen.”

   Og så er der ikke mere at sige. Hvis DF ikke vi tage udgangspunkt i den katastrofe, der ligger og skygger i horisonten, så må et andet parti gøre det. Eller skal vi fortsætte slingeriet indtil borgerkrigen går i gang?

   Hvad er iøvrigt “særlig rabiate synspunkter” ? Er det ud af EU og stop for al indvandring?

    Peter Andersen

    Posted: 19 januar 2014 - 14:59 -

    “Hvad er iøvrigt “særlig rabiate synspunkter” ? Er det ud af EU og stop for al indvandring?”

    Ja, i den nuværende situation. Det bedste der kunne ske for venstrefløjen, V og K var, hvis de igen fik noget at pege fingre af. Så kunne de igen stille sig op og sige “se hvor verdensfjernt de ter sig på den højrefløj” og DF ville være nød til at gå i flyverskjul, fordi medierne straks ville ha’ dem til at bekræfte eller undsige det. Vi ville få et bal i den nationalkonservative lejr og flere års hårdt opsparet goodwill og parlamentarisk fodarbejde kunne risikerer at gå fløjten. Indvandringsdebatten er stadig meget skrøbelig, selvom nogen af os sidder i den hver dag. Som jeg ser det er udfordringen ikke hvor vi skal hen men hvordan vi kommer der hen.

    Svend Andersen

    Posted: 19 januar 2014 - 15:28 -

    Det bedste der kunne ske for venstrefløjen, V og K var, hvis de igen fik noget at pege fingre af. Så kunne de igen stille sig op og sige “se hvor verdensfjernt de ter sig på den højrefløj” og DF ville være nød til at gå i flyverskjul …

    Så de politisk korrekte, venstrefløjen med flere, bestemmer altså grænserne for DF’s politik? Det argument skyder sig selv i foden, men er desværre symptomatisk for den nuværende strategi i DF. Netop derfor er Dansk Samling nødvendig.

    For mig er et sådant knæfald kontaproduktivt; venstrefløjen m. fl. vil altid opfinde angrebspunkter, det er skruen uden ende. Jeg accepterer ikke længere den politiske korrektheds præmisser. Punktum. Jeg vil dertil føje, at i personlige samtaler med andre mennesker er dette efter min erfaring betydelig mere virkningsfuldt end halvhjertet tale. Ærlighed varer længst.

    Lad DF svare for sig selv, så skal Dansk Samling nok svare for sit eget grundsyn.

    Peter Andersen

    Posted: 19 januar 2014 - 15:50 -

    “Så de politisk korrekte, venstrefløjen med flere, bestemmer altså grænserne for DF’s politik?”

    Realpolitik…

    “Lad DF svare for sig selv, så skal Dansk Samling nok svare for sit eget grundsyn.”

    Selvfølgelig må partierne svare for sig selv. Den vinkel jeg bare vælger at se det fra er, at DF måske står foran den gyldne mulighed, at ramme 25%. Så bliver de altså store nok til at vride armen om på Venstre og alle de andre, i stedet for at nøjes med krummerne.
    Men hvis man hellere synes man vil stemme på DS eller DP for den skyld, så skal man da gøre det. Så “mister” DF bare, i min optik, i omegnen af 3-4%. Men hva’ – det kan jo ikke gå hurtigt nok…

    Svend Andersen

    Posted: 19 januar 2014 - 16:01 -

    Peter Andersen, Dansk Samling stiller IKKE op til næste folketingsvalg 😉 … og for mit vedkommende så jeg gerne, at DF fik mindst 25% når vi snart skal til stemmeurnerne igen.

    Peter Andersen

    Posted: 19 januar 2014 - 17:17 -

    Svend Andersen

    For mit vedkommende endte det lidt op i en hypotetisk diskussion om, hvorvidt man skulle stå sammen om DF eller brede viften mere ud. Her kommer pragmatikeren op i mig, da jeg synes flere positive elementer begynder at vejre morgenluft. Hvis vindene for alvor vender for den mere nationale front, hilser jeg da også Dansk Samling varmt velkommen. Min pointe var bare, at man skal krybe før man kan gå og derfor er det, i mine øjne, måske lidt tidligt for både Uhrskov, Jalving og visse andre, at begynde at undsige DF.

Hans Und

Posted: 19 januar 2014 - 11:48 - Svar

Det vil kun være godt med et alternativ til højre for DF. Desuden kan man forvente at de såkaldt “Konservative” afgår ved spærergrænse døden senest om et par valg.

Og DF skal have plads til, at æde sig ind på Venstre og Konservative vælgere, ganske som de gjort det på Ss og før det Centrumdemokraternes.

Der er kort sagt brug for en division der kan tage sig af det “beskidte” arbejde som, hvis det blev udført af DF, ville risikere at give bagslag.

Og skulle resultatet blive, at V og S flytter sig markant i muhammdaner spørgsmålet for at lukke flanken, så kan jeg sagtens leve med det. Også selvom det koster stemmespild hvis man ikke kommer over 2%.

  Svend Andersen

  Posted: 19 januar 2014 - 12:00 - Svar

  Enig – DF burde være glade for, at de ikke skal trække læsset alene, det magter de ikke.

   Hans Und

   Posted: 19 januar 2014 - 12:59 - Svar

   Problemet er alment. Man kan ikke både arbejde i dybden og breden samtidig, i flere dimensioner så at sige.

   Der er en grund til, at generaler ikke er glade for fler-fronts krige. Også af den grund vil et DS være nyttigt. Tving fjenden til at sprede sin styrker.

   Hvad jeg ikke vidste var at DS mere er en forening end et parti. Så jeg opfordre igen til at overveje en slags enhedsliste.

Historyman

Posted: 19 januar 2014 - 13:09 - Svar

@ Machiavelli kl.5.19 d. 19.1.2014
Hvornår skal vi forhandle, Hvordan skal vi handle; Den svære kunst, at kunne tælle til 90

”Indvandringen må og skal bringes til ophør; hellere i dag end i morgen”. Ja,… det er rigtigt.

Men hvordan skal det gøres? Ord er lette og nemme at sige, mens implementeringen er det svære.

Hvis de for tiden tydelige sager; Morten Bødskov (Christiania-sagen), Anette Wilhelsem (Zorning-sagen) og Helle Thorning(Christiania-sagen II (hvem viste hvad?)) viser noget, så er det at det er på det administrative niveau, at mange beslutninger herunder også politiske beslutninger træffes. Det at sidde i regering er at få styring med og indflydelse på de administrative beslutninger. Dette er årsagen til at mange, men ikke alle, politikere gerne ville i regering. Fordi implementeringen og administrationen af politiske beslutninger forgår på det administrative niveau.

Et total stop for al indvandring, er noget som jeg hel hjertet støtter, men det har specifikke problemer imod sig. For det første, har Danmark bundet sig til specifikke traktater(FN) og for det andet, bundet sig via specifikke overnationale bindinger (Europa domstolen og EU).
Traktaterne kan løse via rene om-fortolkninger på administrativt niveau, dette er der mange lande der allerede gør. Det er kun Danmark og andre nordiske lande der tolke disse traktater så vidt som man nu gør. EU og Europadomstolen er til gengæld meget svære, dette kræver at Danmark melder sig ud af specifikke politik områder (Schengen samarbejdet, m.m.) og ophæver/nullificere beslutninger på flygtninge/indvandre området i EU, hvilket igen også er politiske beslutninger. Det første(traktater) er relativt risikofrit, mens det andet(EU) vil medføre specifikke gengældeles aktioner fra EU via andre EU lande (specifikt Tyskland).

Det er konsekvenserne fra andre EU lande, der lammer de andre borgerlige partier, navnlig Venstre og de Konservative, som jeg også skrev tidligere. En betydelig del af dansk eksport går til det tyske marked, ligeledes ejes en del af de danske statsobligationer og danske realkredit obligationer af banker og pensions selskaber i andre EU lande. Det er de to akillessener (eksporten/ statsobligationerne), som er vores nations svage punkter, og som EU sikkert vil udnytte til, at banke os på plads, hvis vi laver politiske tiltag, som ikke huer EU. Derfor er det nødvendigt at lave så FÅ tydelige politiske tiltag, og så MANGE administrative tiltag så muligt, for at stoppe tilstrømningen. Administrative beslutninger er minister beslutninger, gjort på vegne af regeringen (se Ninn-Hansen sagen(Tamil-sagen)).

Jeg tror at DF`s ledelse udmærket ved, at hvis du skal forhandle med ”overmaskinmesteren” Lars Løkke efter næste valg, så nytter det ikke at skrige sin politik ud 2 år før valget, når det der gælder er regerings forhandlingerne efter valget, som er det der tæller. (se hvordan det gik med forhandlingerne i det sorte tårn, navnlig se de radikales Margrethe Vestager kontra SF`s Villy Søvndal). Lov lidt før et valg, tal i forblommede vendinger, men når forhandlingerne går i gang, hav en drejebog og kampplan for hvad du vil opnå.
Dette ved Kristian Thulesen Dahl også, og han er modsat hvad Kristen Povlsgaard engang råbte, ikke nogen tøsedreng, han er en spiller og politiker der kan sit spil.

Alle jer der ønsker DF nederlag og undergang, tænk,… bare et øjeblik over hvor langt DF er kommet. Tænk på hvordan det er lykkedes partiet at sætte en anden dagsorden for den offentlige debat, end den der f.eks. er i Sverige eller Norge eller UK. Kun i Holland med Geert Wilders er der et parti der bare er kommet i nærheden af magten, som DF i Danmark. Marin Le Pen i Frankrig har en eller to repræsentanter i det franske debuter-kammer, hvilken magt er det?

Tænk, al det lort og svineri som dette parti(DF) har måtte døje med i mere end 10 år. Tror i virkeligt at Dansk Samling kan komme igennem med et stort folkeligt gennembrud, og få en masse mandater og stor politisk indflydelse, uden at få lort på fingrene i politiske spil i folketinget?

Det der det absurde !

Troen på en anden – , en renere – , en bedre – , og en mere ideologisk ”rigtig politik”.

Nej, … Politik er KO-lort, det gøder, men det lugter og det er fandemè svært at holde styr på. Troen på den ”rigtige politik” er den samme som vores tilflyttede profet tilbedere, hvor det alt sammen drejer sig om ”den rigtige lære”, og ”den rigtige tro” (Halal og Haram). Det har vi allerede nok af.

Jeg ville ønske en udmeldelse af EU, men er den mulig? Ikke uden en folkeafstemning, der skal vindes. EU skal gå væsentligt mere i stykker, og blive væsentligt mere magtfuldkommen, og væsentligt mere totalitær, før hele befolkningen vil flytte sig rent mentalt. Og så længe DR og TV2 kun har en EU ekspert (Marlene Vind, er der andre?) så vil selv de mest sindssyge EU tiltag blive presset igennem, som det ”bedst opnåelige”.

Det er rigtigt at EU og flygtninge/indvandrings politikken hænger sammen, det drejer sig om at få op-out aftaler i stand, og modarbejdelse af EU domstolens og dens magt og beslutninger i alle fora og på alle måder (navnlig igennem budget forhandlinger).
F.eks. Englands trussel om at forlade EU er en rigtig god løfte stang imod Tyskland (fordi så er de alene med de sindssyge Franskmænd og fattigrøvene i Sydeuropa). Derfor kan den engelske regering opnå bedre aftaler og forhold og stadig være inden for EU familien. Selvfølgelig ønsker jeg EU`s død, men jeg tror ikke at den vil kommer med Englands udtræden. Der skal mere til, Italiensk og Fransk statsbankerot og derefter følgende Tysk statsbankerot skulle kunne gøre dette. Men det er oppe i den kategori, at problemerne skal komme før EU bryder sammen, desværre.

Dansk Samling er fortiden; et glorværdig og heroisk forsøg på, inden for det politiske system, at mobilisere folket imod den tyske tilstedeværelse i Danmark. Efter krigen blev partiet samlings plads for de idealistiske drømme om en ”ny friheds fødsel i vort land”. Dette skulle ikke ske, fordi man allerede under krigen havde forhandlet med samarbejdes politikerne og at man ikke havde den Danske Brigade(våbenmagten) på sin side. Angsten for kommunismen var for stor (og rigtig), derfor ingen forandring. Til gengæld fik man mere velfærdsstat som bestikkelse og aflad for det demokratiske svigt.

Igen,… jeg ønsker bevægelsen det godt og har de største sympatier med den nationalkonservative tanke, men jeg må desværre sige at når det gælder politik i nutidens parlament, skal der samling blandt de borgerlige, ikke yderligere splittelse, hvilket Dansk Samling ville medføre. Kampene i de næste to valg, vil afgøre om vi kan klare problemerne (stoppe islams tilvandring og indflydelse) inden for der politiske system rammer eller vi får noget der er værre.

Mvh.
Historyman

Skåning

Posted: 21 januar 2014 - 00:11 - Svar

Utan att ha följt hela debatten i den här tråden, så vill jag bara inflika min syn på saken generellt. Det finns en poäng i att “fylla på från höger” när ett parti har gjort vad det kan. DF har uppnått oerhört mycket i Danmark och jag vill inte anklaga de för att ha blivit försoffade och en del av etablissemanget.

Men om ett nytt parti kommer in på scenen som är än mer radikalt (utan att för den sakens skull vara genuina rasister eller nazister) så kan det mycket väl sätta press på den politiska scenen i rätt riktning. Jag kan nästan redan få den känslan i Sverige, där vi ligger mycket mer illa till, i förhållande till Sverigedemokraterna.

SD är ju så oerhört snälla och mesiga. De faller nästan för varje journalistisk fälla pga dess fåniga “nolltolerans” som ingen egentligen lyckats definiera vad det är. Moderater i Sverige på 80-talet sa betydligt mer raka saker än vad SD:are tillåts säga idag. Man kan väl kalla en spade för en spade?

Jag vill inte se den luckan fyllas av rörelser som Svenskarnas Parti (eller Danskarnas parti, som verkar vara en slags kopia). Något som Dansk Samling kan däremot göra det. Och jag förstår fortfarande inte DF:s hållning inför det viktigaste EU-valet sedan dess tillkomst. Man vill inte samarbeta med partier som är det minsta “suspekta”. Hallå! Det är Europas framtid vi pratar om, inte någon slags skönhetstävling ifråga om åsikter.

  steen

  Posted: 21 januar 2014 - 08:49 - Svar

  Skåning. Vi er helt enige !

Adam Wagner

Posted: 22 januar 2014 - 09:20 - Svar

Der tales om stemmespild; men hvad er stemmespild? Det er stemmespild, at stemme på et parti, som ønsker at forblive i EU, og som ikke ønsker indvandringen bragt til ophør, når det lige netop er de to ting, der nødvendige for landets og folkets fortsatte væren.

DF havde ti år, hvor det havde regeringen i sin hule hånd, og det eneste, der kom ud af det, var vel 24-årsreglen (som blev undergravet pga. vores EU-medlemskab) og nogle indfødsretsprøver; nå ja, og så vedtagelsen af Lissabon-traktaten, der har umuliggjort enhver selvstændig dansk politik nu og på længere sigt. Det var da virkelig spild af de nationale stemmer – mener jeg.

  Hans Und

  Posted: 22 januar 2014 - 13:22 - Svar

  Jeg ser det som en overdrivelse/overestimering af DFs styrke som politisk pranger, når du skriver “havde regeringen i sin hule hånd”.

  Min vurdering er, at de nåede så langt som de (næsten) kunne under de givne betingelser, som bl.a. er, at der er en fyldt med skabs radigale i K, og en del i V. Bevares, de kunne have tilbudt mere, dvs. mindre, på “velfærd”.

  Hvad der er brug for er samling af de gode Danske kræfter til “højre” for DF. Det har også de fordel, ikke mindst for DF, at DF får bedre plads til at samle V vælgere op.

  Jeg ved ikke om jeg taler for døve øre her, men en slags enhedsliste for et valgteknisk samarbejde med ND, SIAD, og Frihedspartiet.

   Svend Andersen

   Posted: 22 januar 2014 - 14:08 - Svar

   ND ?? – hvem refererer det til, Hans?

    Hans Und

    Posted: 22 januar 2014 - 15:31 -

    Jeg ment DP… Men fik skrevet ND. Jeg har vel haft deres web “Nationaldemokraten” i tankerne.

    – Og jeg er også skeptisk mht Daniel Carlsen. Men jeg tager ad notam, at Kasler og Sørlander ikke fandt noget “nazistisk” ved ham og at Peter Neerup samarbejder med ham.

    Desforuden, så kan det jo ikke være rigtigt, at EL/SF gennem årtier har haft Gert Petersen, Anne Grethe Holmsgaard m.fl.a. mistænkelige personer i netop det spørgsmål med ombord, uden der er sat spørgsmålstegn ved det. De sidste udtrykte deres holdninger til bl.a. “jøde spørgsmålet” i en moden alder, mens Carlsen i en “ung” alder har indset, at det ikke er vejen at gå.

  Gunnar Biering

  Posted: 22 januar 2014 - 15:04 - Svar

  Adam Wagner fordrejer kendsgerningerne, når han påstår, at DF “ønsker at forblive i EU, og ikke ønsker indvandringen bragt til ophør”. Men DF må agere udfra VKs EU-begejstring og prøve gradvis at få fornuft ind i forholdet.

  Det er heller ikke rigtigt, at DF havde VK-regeringen i sin hule hånd. Fogh ville aldrig være gået med til tiltag, der kunne true hans genvalg eller hans fremtidige internationale karriere. Og DF havde jo ikke ligefrem flertal med oppositionen for EU-kritik eller indvandringsstop. VK-regeringen kunne kun væltes med et mistillidsvotum, og det ville DF dog ikke. Det ville kun have medført en katastrofe for DF og uændret regeringspolitik.

  Iøvrigt: Hvis DS ikke opstiller til det kommende valg, hvad er problemet så? Hvis man ikke kan få det bedste, stemmer man vel på det næstbedste? Eller hvad?

   Adam Wagner

   Posted: 22 januar 2014 - 17:10 - Svar

   Gør jeg? Når DF ikke ønsker, at Danmark skal forlade EU, må det da betyde, at DF ønsker, at vi skal blive. Jeg ved godt, at DF meget gerne vil både blæse og have mel i munden, men det kan man nu engang ikke.

   Det andet punkt er vi ikke enige om (du kan således ikke sige, at “det ikke er sandt”, hvad jeg siger, du har bare en anden vurdering). Tror du virkelig, at Fogh fx ville have fastholdt, at vi ikke skulle have folkeasftemning om Lissabon-traktaten, hvis DF havde truet med at erklære ham sin mistillid? Men DF havde jo lovet, at de aldrig ville vælte regeringen i EU-spørgsmål, så han vidste på forhånd, at han kunne gøre, som det passede ham. Og det gjorde han så.

   DF’s utroværdige ageren i EU-spørgsmål med deres vaklen frem og tilbage viser for mig at se, at de faktisk aldrig rigtigt har forstået, hvor afgørende et spørgsmål EU er. Og derfor vil de heller aldrig kunne få gennemført nogle virkelige ændringer af udlændingepolitikken; deres de facto accept af metock-dommen viser dette meget godt.

    Peter Andersen

    Posted: 22 januar 2014 - 20:47 -

    Det er sgu da helt utroligt. Da V og K dannede regering i 2001 var DF jo dårligt nok “stuerene”. Det var modigt af Fogh at bruge dem som støtteparti. Ingen andre ville jo røre dem med en ildtang. Den chance greb de selvfølgelig først og fremmest for at kunne blive taget alvorlig efterfølgende. Nu forlanger man så at de skabte en regulær revolution! Come on! De fleste af os var da godt klar over at det eneste man kunne forvente var, at udlændingepolitikken ville blive strammet så meget som det nu var muligt. Alt det andet fis med at de skulle have gjort det og det er jo åndssvagt at høre på. De havde jo hele folketinget imod sig, hver gang de kom med forslag til stramninger. Har alle glemt det?
    Nu står de så til en kanon fremgang, med en ny leder der er højt respekteret for sin faglige dygtighed. Det er simpelthen uhørt godt gået og har dannet skole i flere europæiske lande. Du ved da godt at DF ønsker et andet EU end det vi har nu. Det kan blive realiseret hvis vi får en anden sammensætning af parlamentet end det nuværende. På længere sigt kan det da godt være EU falder sammen, men som tingene står nu, er det bedre at satse på større selvstændighed. Hvis de melder mere bombastisk ud, risikerer de at miste momentum. Det ville være en katastrofe og det ved de selvfølgelig godt.
    Hvis du vil have stoppet indvandringen, må du sørge for at DF bliver så stærke så de andre vil nærmer sig dem. Det er den eneste mulighed. Intet parti i Europa kan stille sig op og sige stop for indvandring og ud af EU nu. Det ville simpelthen være kontraproduktivt og kunne skabe uhellige alliancer ala 7-klövern i Sverige, som vi absolut ikke har brug for!

    Svend Andersen

    Posted: 22 januar 2014 - 21:02 -

    Intet parti i Europa kan stille sig op og sige stop for indvandring og ud af EU nu.

    Front National kan, Wilder’s PVV kan, FPÖ i Østrig kan – alle med stor succes. Hvorfor kan DF så ikke?

    Peter Andersen

    Posted: 22 januar 2014 - 22:23 -

    Jamen jeg ved ikke hvor meget man egentligt efterlyser det nationalkonservative når alt kommer til alt. At det nationale er noget vi skal værne om, ligger helt fast., men med hensyn til det såkaldte midtsøgende eller socialistiske islæt man pådutter DF, ser jeg det mere som et værn om velfærdsstaten, som vi kender den. Og her er pointen jo, at en stærk begrænsning af indvandringen og en større grad af repatriering af ikke integrerbare individer, ville kunne frigøre midler til dens fortsatte eksistens. Og når det ikke sker, popper ønsket om mere af det ene eller det andet jo let op, som f.eks. LA eller DS. Selvfølgelig gider vi ikke betale så meget i skat, når vi ikke er tilfredse med landets tilstand og selvfølgelig rykker vi sammen om det nationale, når vi er fyldt til randen med muslimske ghettoer. Men sagen er jo, at et socialdemokratisk Danmark uden muslimsk indvandring sikkert ville tiltale langt de fleste. Hvorfor dog skjule det?

   Svend Andersen

   Posted: 22 januar 2014 - 20:51 - Svar

   “DF må agere udfra VKs EU-begejstring og prøve gradvis at få fornuft ind i forholdet.”

   DF burde agere ud fra deres eget værdigrundlag, og ikke som en anden vindbøjtel; dem er der allerede alt for mange af i folketinget.

   “DF havde jo ikke ligefrem flertal med oppositionen for EU-kritik eller indvandringsstop. VK-regeringen kunne kun væltes med et mistillidsvotum, og det ville DF dog ikke. Det ville kun have medført en katastrofe for DF …”

   Dette er en påstand; DF har aldrig afprøvet dette, men det har Geert Wilders i Holland. Det sidste parlamentsvalg blev udløst af, at Geert Wilders trak tæppet bort under den borgerlige regering (VVD + CDA), fordi han ikke ville nedskære yderligere i folkepensionen. Geert Wilders parti PVV fik så et dyk ved valget, af andre grunde som jeg tidligere har gjort rede for her på Snaphanen. Jeg skal gerne gentage disse, men det væsentlige er, at Wilders parti i dag er langt det største i de hollandske meningsmålinger.

   Efter min mening er det en større katastrofe, at man i DF i den grad indretter sin politik efter hvad man tror de andre vil være med til. Lidt mere kant efterlyses hermed.

   “Hvis DS ikke opstiller til det kommende valg, hvad er problemet så?”

   Der er flere, men for mig er det væsentligste svigt DF’s totale afvisning af samarbejde i Europa-parlamentet med det franske Front National og det østrigske FPÖ. Ifølge udtalelser fra både Morten Messerschmidt og Søren Espersen er man endog milevidt fra disse partiers politik. Man har ligeledes brudt tidligere praksis om ikke at blande sig politisk i andre landes partier, og har vredet armen om på Sverigedemokraterne vedr. samarbejdet i Europa-parlamentet.

   Den kritik, som ovennævnte fremtrædende repræsentanter for DF har fremført mod franske FN, har meget lidt hold i virkeligheden; den er bagudrettet mod Jean-Marie le Pen, men Front National under Marine le Pen er i dag et andet parti end under hendes fader. Der har også været kritik at enkelte uheldige udtalelser af andre medlemmer af FN, et forhold som ikke burde være ukendt i DF: også i DF har der i tidens løb været uheldige udtalelser fra enkeltmedlemmer og folkevalgte repræsentanter.

   Iøvrigt har der på det sidste været flere uheldige udtalelser fra repræsentanter for engelske UKIP, som DF samarbejder med. Jeg må derfor tolke Messerschmidts og Espersens udtalelser som dårlige undskyldninger for ikke ligeud at fortælle, hvad man egentlig vil med hensyn til Europas fremtid.

   Jeg har hørt en hel del taler og interview med Marine le Pen – bl.a. Tobbes Medieblogg har været rigtig god til at bringe disse, med svenske undertekster – og jeg anser hende for at være en større, og fremfor alt mere ærlig, politiker end f.eks. Nigel Farage, som har skuffet noget på det seneste, især her i opløbet til valget i maj.

   Jeg har derfor forladt DF til fordel for DS; primært, fordi Dansk Samlings grundsyn ligger mit hjerte nærmere end DF’s ‘socialdemokratiet classic’ – at DS har valgt at stille op til folketingsvalg i fremtiden (hvilket jeg bifalder) er for mig personligt af mindre vigtighed – og på grund af Dansk Samlings selvforståelse som mere bevægelse end parti, et standpunkt DS har holdt fast i gennem hele sin stolte historie.

   Hvis man ikke kan få det bedste, stemmer man vel på det næstbedste?”

   Jeg kan naturligvis kun svare for mig selv, men de DS’er jeg kender i mit lokalområde vil med meget stor sandsynlighed stemme DF ved næste folketingsvalg. Vi er tidligere DF-medlemmer, og ser ikke DF som en fjende, men som en samarbejdspartner. Jeg håber dette er gensidigt.

    Peter Andersen

    Posted: 22 januar 2014 - 21:10 -

    Igen. DF ved godt hvorfor de er havnet på den grønne gren og har ikke til sinds at save den over. En offentlig støtte til Le Pen eller Wilders er selvmord i dagens debatklima.
    Jeg ved ikke om det bare er mig der er naiv, men jeg ser det som en selvfølge at de både vil samarbejde og stemme med dem når tiden er inde. Men bombastiske udmeldinger hører fortiden til. Nu skal der resultater på bordet og de skal i 9 ud af 10 tilfælde listes igennem. Det virkede tilsyneladende i en årrække for alle de etablerede partier, så det er sådan det skal gøres.

    Peter Andersen

    Posted: 22 januar 2014 - 21:12 -

    Og med hensyn til hvad de andre kunne gøre, hænger det nok sammen med klimaet dér.

    Svend Andersen

    Posted: 22 januar 2014 - 22:02 -

    Peter, jeg deler ikke din vurdering af den parlamentariske situation, især ikke når vi taler om en tidshorisont på ca. 5 år, altså ikke førstkommende folketingsvalg.

    Jeg har det fint med, at DF har bevæget sig ind mod midten, og allerede nu hugger stemmer en masse fra socialdemokratiet; venstrefløjen er hjernedød, de har bare ikke opdaget det selv endnu; den nuværende regering beviser dette til fulde.

    Derved har DF skabt et stor hul på deres højre flanke. Hvis du læser Uriasposten, vil du vide, at der de senere år ofte efterlyses et ægte nationalkonservativt alternativ til DF. På 180grader er der en stor gruppe nationalliberale, som også efterlyser et nationalt alternativ til DF, som de kun stemmer på af nød, ikke af lyst, da mange betragter DF som et blødt socialistisk parti. Desuagtet stemmer de DF på grund af LA’s håbløse politik med hensyn til EU og indvandringen. De Konservative er blevet et støtteparti til Radikale Venstre, og har iøvrigt fremtiden bag sig; de konservative vælgere siver fra partiet, men har intet konservativt alternativ at sive til.

    DF’s bevægelse mod midten har skabt et stort tomrum. Et eller andet parti vil udfylde dette vacuum, hvem ønsker du det skal være? Skal det være Danskernes Parti, i mangel af bedre?

    Som Steen tit skriver: tiden arbejder i rasende fart mod politikerne. Nedenunder overfladen er der stærke strømninger i folkehavet, og strømmen går imod de etablerede partier. Strømmen går mod højre, ikke ind mod midten.

    Peter Andersen

    Posted: 22 januar 2014 - 22:25 -

    Jamen jeg ved ikke hvor meget man egentligt efterlyser det nationalkonservative når alt kommer til alt. At det nationale er noget vi skal værne om, ligger helt fast., men med hensyn til det såkaldte midtsøgende eller socialistiske islæt man pådutter DF, ser jeg det mere som et værn om velfærdsstaten, som vi kender den. Og her er pointen jo, at en stærk begrænsning af indvandringen og en større grad af repatriering af ikke integrerbare individer, ville kunne frigøre midler til dens fortsatte eksistens. Og når det ikke sker, popper ønsket om mere af det ene eller det andet jo let op, som f.eks. LA eller DS. Selvfølgelig gider vi ikke betale så meget i skat, når vi ikke er tilfredse med landets tilstand og selvfølgelig rykker vi sammen om det nationale, når vi er fyldt til randen med muslimske ghettoer. Men sagen er jo, at et socialdemokratisk Danmark uden muslimsk indvandring sikkert ville tiltale langt de fleste. Hvorfor dog skjule det?

Svend Andersen

Posted: 22 januar 2014 - 22:43 - Svar

Et nationalkonservativt grundsyn kan meget kort karakteriseres som: sammenhængskraft og social ansvarlighed. Hvor mange der i fremtiden vil efterlyse dette, vil tiden vise.

  Svend Andersen

  Posted: 22 januar 2014 - 22:46 - Svar

  Overstående skulle være et svar til Peter Andersen; det gik lidt hurtigt på grund af det sene tidspunkt.

Leave a Comment