9
feb
Seneste opdatering: 10/2-14 kl. 0117
48 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Haenschen Klein
EU er klar med Guillotinen

Opdateret 21.50 – Reaktionerne på vedtagelsen af Folke-initiativet mod Masse-indvandring har, bortset fra enkelte lykønskninger fra EU-kritiske partier, været præget af både bedrøvelse og forargelse. I Zürich og Bern har der tilmed indfundet sig spontan-demonstrationer mod det ”xenofobiske valgresultat” med der til hørende stenkast og vandalisering. Omkring 300 autonome er dukket op med kanonslag og fyrværkeri under parolen ”Intet Menneske er Ulovligt – Opholdsret til Alle”

Mere bekymrende er imidlertid udmeldingerne fra EU-parlamentarikere, som ikke synes at ville acceptere Schweizernes idé  om god indvandringspolitik. Især tyskeren Andreas Schwab, der sidder i Europa-parlamentet for de konservative (CDU), har truet med at anvende den såkaldte ”Guillotine-klausul” i Schweiz’ bilaterale aftale med EU. Dermed annulleres alle aftalerne mellem EU og Schweiz, også på områder som intet har med indvandring at gøre.

Når det ikke duede med propagandaen må de revolutionære internationalister i EU, traditionen tro, gribe til guillotinen, for at få has på den trodsige schweiziske ”blod-adel”.

dr_schwab_andreasI interviewet med Tages-Anzeiger har Andreas Schwab også andre interessante ting at sige, som samlet set tegner et tydeligt billede af, hvilke metoder man vil tage i brug mod national-stater, der modsætter sig deres egen aflivnning.

Interviewer: Men Schweizerne står da ikke alene. Også indenfor EU er der forlængst blevet sat spørgsmålstegn ved den frie bevægelighed.

Andreas Schwab: Det er ikke en Europæisk debat, det er kun i enkelte medlems-lande. Der er dog også hos os politikere og partier, som kun vil have fordelene ved EU, uden at ville acceptere de ting som nogen-gange er lidt vanskelige…

Interviewer: Men, helt ærligt, hvis der var en lignende afsteming i EU-landene ville den få samme resultat.

Andreas Schwab: Naturligvis findes fristelserne alle vegne. Men politik begynder nu engang med at se virkeligheden i øjnene. Der er gode grunde til at disse spørgsmål ikke stilles til borgerne i andre lande. Resultaterne er kun et øjebliksbillede. Når Schweizerne indser at EU ikke vil forhandle, ændrer de holdning…

Opdateret Kl. 19.20: De endelige tal for afstemningen foreligger og viser, at initiativet er blevet vedtaget med 1.463954 stemmer for og 1.444.428 imod.

 feiern

Den geografiske fordeling af stemmerne synes at bekræfte den såkaldte “Röstigraben” i Schweizisk politik . Et  begreb der betegner splittelsen mellem det frankophone vestlige Schweiz som i reglen stemmer mere til venstre end den tysksprogede del. I de italiensk-talende kantoner stemmes generelt som i de frankophone dele, lige med undtagelse af udlændinge-politiske spørgsmål. Her stemmer de som i tysk Schweiz. Og netop det synes idag at have været udslagsgivende, hvor vi så det italiensk-talende Tessin stemme for folke-initiativet med næsten 70 procent.

Analyser af tidligere afstemninger har fremhævet at denne “Röstigraben” ikke længere er nær så vigtig som tidligere, eftersom de større byer i det tyske-talende schweiz har nærmet sig det frankophone vest schweiz politisk. En tendens man også kan aflæse i resultatet i og med at både Basel-Stadt og Zürich afviste initiativet.

Overordnet set har vi altså en stemme-fordeling der minder meget om tidligere afstemninger.  Den store overraskelse er imidlertid, at det lykkedes SVP og indvandringskritikerne at svinge sig op fra små 37 procent til helt over de nødvendige 50 procent på lidt over en måned. Og det på trods af massiv modstand fra hele etablissementet og den ”internationale klasse”.

massKl.16.40: Den afgørende kanton Bern stemmer ja og sikrer den smallest tænkelige sejr for SVP’s forslag på 50,3 mod 49,7 procent. Bortset fra Zürich er det den vestlige, fransktalende del af landet, som har stemt imod.

En ‘afstemningskrimi’ kalder schweiziske aviser det. Hvis man vil have opfrisket sit svitzerdütch, kan man følge SRF her. Ganske animeret! Svenske aviser fremstiller det, som at Schweiz har röstat ja till en minskad invandring från EU-länder, hvilket højst er en halv sandhed, men det er da sandt, at schweizerne gerne vil kunne skelne mellem danskere, hollændere og rumænere. Hermed er et mindre behageligt år for EU og antageligt også Sverige skudt i gang. Snaphanens schweizer Haenschen Klein er tilbage og analyserer resultatet ved 19-tiden.

Tidligere på dagen: Tingene er spidset til i Schweiz, med meget tæt løb mellem “Ja”- og “Nej”-siden. Fordelt på regionerne har initiativet indtil videre fået flertal i 13 kantoner og blevet afvist i 7. Men da der er flere store kantoner der har stemt imod, ser det ud til at blive en gyser.

Den schweiziske nyhedside 20 minuten hævder at ja-siden fører med omkring 38.000 stemmer og beregninger antyder en meget knap vedtagelse af initiativet med 50,4 procent af stemmerne.
I sidste ende afhænger det af de store regioner Bern og Zürich, hvori stemme-optællingen endnu ikke er afsluttet.

Opdatering: De seneste tal synes nu klart at pege i retning af en vedtagelse af forslaget. I Bern er 9 af de 10 valgkredse optalt, og viser en føring til “Ja”- siden med omkring 32.000 stemmer, som altså skal tælles sammen med føringen på 38.000. Der er intet der tyder på at Kanton Zürich kan indhente dette forspring, for her giver det provisoriske resultat kun 27.000 flere stemmer imod.

Dermed skulle Folke-initiativet mod Masse-indvandring  med overvældende sandsynlighed være vedtaget.

Baggrund:

Det er idag Schweizerne skal stemme om det meget omtalte ”Folke-initiativ mod Masse-indvandring”, og som det ofte er tilfældet med initiativer fremsat af det Schweiziske Folkeparti (SVP), har det under debatten i det store hele været SVP og den lille konservative uge-avis Die Weltwoche mod rosset. Massemedier, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, EU, samt alle de øvrige partier er imod initiativet, men blandt Schweizere er støtten stadigt stigende, senest målt til 43 procent for et par uger siden.
Her er til at begynde med en løs oversættelse af det væsentlige fra den lovtekst (se side 36), der stemmes om:

SVPs Folke-initiativ mod Masseindvandring
____________________________________

 Forfatningen tilføjes følgende ændringer:

§ 121 Overskrift (ny)
Lovgivning på udlændinge- og asylområdet.

§ 121a (ny) Kontrol over indvandringen

Stk. 1. Schweiz kontrollerer udlændinges indvandring selvstændigt

Stk 2. Antallet af beviljede opholdtilladelser givet til udlændinge i Schweiz begrænses årligt af øvre grænser og kvoter. Den øvre grænse gælder for alle bevillinger indenfor udlændingeretten, herunder også asylvæsen. Retten til permanent ophold, familie-sammenføring og sociale ydelser kan indskrænkes.

 Stk. 3. De årlige øvre grænser og kvoter for arbejdende udlændinge skal indrettes efter Schweiz’ overordnede erhvervsinteresser og under særlig hensyn til schweizeres forrangsstilling. Det afgørende kriterium for tildeling af opholdstilladelse er især integrationsevne, en tilstrækkeligt indkomst og en arbejdsgivers henvendelse.

Stk. 4. Der må ikke indgåes internationale aftaler, som er i strid med denne paragraf.

___________________________

Som man kan se, er der ikke sat nogen tal på noget. Og i det store hele drejer det sig indledningsvist om at få skrevet Schweizisk  suverænitet på indvandringsområdet ind i forfatningen. Der har nemlig igennem tiden været forsøg på at indføje juridiske spidsfindigheder i de bilaterale aftaler med EU, som automatisk ville underkaste Schweizerne nye EU love. Så det er muligvis på den baggrund man skal læse SVPs ønske om at tydeliggøre Schweiz’ selvstændighed.

Hertil kommer så den fulde indlemmelse af de østeuropæiske lande i EUs arbejdsmarked og frie bevægelighed. Her vil SVP selvfølgelig gerne kunne gå ind og diskriminere mellem eksempelvis Rumænere og Hollændere, selvom en sådan skelnen snart ikke længere er mulig indenfor EU. Genforhandling af dele af den bilaterale aftale med EU står derfor meget højt på ønskelisten. Men samtidig lurer frygten for at EU på den ene eller anden måde ville prøve at straffe Schweiz, for dette forsøg på at sikre sig indvandringspolitiske fordele.

I debatten op til afstemningen er der kommet fokus på nogle interessante tal, som formodentlig har overrasket en del Schweizere. Udgangspunktet var nedenstående tabel i SVPs såkaldte ”Argumentarium” som ledsager initiativ-teksten. Heraf fremgik ind- og udvandringen i Schweiz de seneste år, og som man kan se udskiftes befolkingen i det lille land forbavsende hurtigt.

 netto

Af disse tal ser man, at selv hvis udvandringen fratrækkes, og man kun koncentrerer sig om den såkaldte ”netto-indvandring”, skal der altså stadig bygges en by på størrelse med Luzern hvert eneste år for at tilpasse sig masseindvandringen. Og det var vist især den sammenligning, fremført af SVP, der fik mange Schweizere til at spørge sig selv, om der nu virkelig er styr på indvandringen fra politisk hold. En mistro som sidenhen kun er blevet bestyrket efter Forbundsrådet blev taget i en hel række løgnagtige angivelser omkring masseindvandringens økonomiske realiteter.  Og iøvrigt ved den sidste afstemning om schengen-samarbejdet ”forudså” en årlig indvandring på omkring 10.000 – altså temmelig langt fra de 70-80.000 ”netto”, som statistikken viser.

Tilliden til det politiske etablissement blev derfor også et decideret tema under de seneste ugers debat, og som nedenstående online afstemning indikerer er der bred utilfredshed med politikernes påfaldende tendens til at lyve overfor befolkningen, netop når det angår indvandringspørgsmål.

umfrage

Af de 6000 deltagere har kun 8 procent tillid til forbundsrådet, 17 procent har ”normalt tillid til dem, bare ikke når det handler om indvandring”, mens 73 procent angiver at de ganske enkelt ikke stoler på dem.

 

Det skal blive interessant at se, om denne trodsighed kan give ja-sigerne den afgørende motivation til rent faktisk at gå til stemme-urnerne idag, og måske vinde et lille – men strategisk vigtigt – slag om de europæiske landes ret til at føre en fordelagtig indvandringspolitik.

 

 


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Morani ya Simba

Posted: 9 februar 2014 - 15:09 - Svar

Og det kan de stemme om fordi de ikke er med i EU. Vi skal UD af EU!!

  Erling

  Posted: 9 februar 2014 - 16:34 - Svar

  Nej, det kan de stemme om fordi de har demokrati.

   Morani ya Simba

   Posted: 10 februar 2014 - 14:24 - Svar

   de to har jo så også noget med hinanden at gøre. EU er jo ikke ligefrem demokratisk

   EU er virkeligt et ideologisk, multikulti uhyre…

Ludvig

Posted: 9 februar 2014 - 15:24 - Svar

Det blir mycket spännande att se utgången av denna omröstning.
Oberoende av resultatet så är själva omröstningen i sig medvetandehöjande för schweizarna – och raka motsatsen till de mörkläggningsgardiner som våra svenska makthavare nu nästan paniskt kämpar för att hålla nerdragna.

  steen

  Posted: 9 februar 2014 - 15:51 - Svar

  Det skal tilføjes, at SVP er landets største parti. Og tilføjes, at det ikke er mig, der blogger, men en dansk-schweizer jeg har bestukket til lejligheden. Pøj pøj, schweiz og blogger NN – eller hvad du vil kalde dig.!

Peter Andersen

Posted: 9 februar 2014 - 17:01 - Svar

Det var simpelthen SÅ vigtigt det hér!

Den afstemning vil få rigtig stor indflydelse på resten af Europas debat om indvandringen. Marlene Wind så helt vind og skæv ud da hun skulle kommenterer det. Hvordan kan et så civiliseret og oplyst folk som schweizerne komme frem til et sådant resultat? Der må jo være noget vi har overset…

Svend Andersen

Posted: 9 februar 2014 - 17:09 - Svar

En stor tak til Haenschen NN Klein for live-blogging, og et stort tillykke til Schweiz, såfremt initiativet vedtages.

Robert R

Posted: 9 februar 2014 - 17:15 - Svar

@ Erling
Helt enig, folkeafstemninger er den helt rigtige form for demokrati!
@ Peter Andersen
Marlene Wind må efterhånden have lært at ikke alle ser på EU som hun gør; Og at ikke alle ser på indvandring som hun gør.

Lars R.

Posted: 9 februar 2014 - 17:20 - Svar

Er det sandt? Ser den virkelig sikker ud allerede nu?
Det ville være virkelig stort og uden tvivl have en kæmpestor symbolsk betydning for resten af Europa. Bare svært at tro, at EU og den schweizistiske elite samt erhvervstop skulle have tilladt dette – det ville jo være demokrati og sådan noget stads skal jo rest undgås i dag.

  intetnavntak_22

  Posted: 9 februar 2014 - 23:02 - Svar

  Det der pisser mig af er, at det ikke var Danmark.

Jørgen Duus

Posted: 9 februar 2014 - 17:25 - Svar

Nu foreligger slutresultatet: Ja-siden vandt med 1.463.984 mod 1.444.438.

Lars M.

Posted: 9 februar 2014 - 17:37 - Svar

Kan det virkelig allerede nu siges med så megen sikkerhed? Det ville jo være utroligt, hvis det virkelig gik igennem, med alle de trusler fra EU, “eksperter”, m.fl. Stor symbolsk betydning for resten af Europa – lad os nu komme ud af det lort!

jernhesten

Posted: 9 februar 2014 - 18:01 - Svar

En virkelig god nyhed .

Tillykke til Schweiz.

Sune

Posted: 9 februar 2014 - 18:12 - Svar

Sandelig et demokratisk bombenedslag i Schweiz. EU vil utvivlsomt komme fuldkommen op at køre i det røde felt.

Kunne gæstebloggeren måske forklare hvorfor der er en helt tydelig forskel på ja og nej stemmer i hhv.
den fransk talende del i vestschweiz contra den schweizertysk talende central og østschweiz?

http://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmungen/masseneinwand erungs-initiative/hauchduenn-50-3-prozent-ja-zur-svp-initiative

På nationalrådspressemødet imponerer det mig rådsmedlemmerne ubesværet veksler mellem schweizertysk, fransk og italiensk.

Lars M.

Posted: 9 februar 2014 - 18:14 - Svar

Ja, den er sgu god nok! Det er på forsiden af alle store aviser nu. Virkelig virkelig god nyhed, må indrømme jeg ikke troede på at demokratiet ville være stærkt nok, i disse forudsigelige tider. Tyskerne må være i chok nu.

Tom

Posted: 9 februar 2014 - 18:42 - Svar

Simpelthen et svært viktig glimt av håp for hele Europa. Nå ble jeg genuint glad i hele meg!

Santor

Posted: 9 februar 2014 - 18:48 - Svar

Det var godt nok snært på!

Tillykke til Schweiz 🙂

Torben Snarup Hansen

Posted: 9 februar 2014 - 19:48 - Svar

@ Robert R. Du skriver om superføderalisten Marlene ” … ikke alle ser på indvandring som hun gør.” Hvorfor tror du, at hun overhovedet ser nogen indvandring? Hun har muligvis hørt om den, men i hvert fald rager røveri, æresdrab, bandekrig og voldtægt hende en fløjtende flatula.

  steen

  Posted: 9 februar 2014 - 20:01 - Svar

  hun bor i 2820 Gentofte og arbejder i 1399, K – så NEJ, det har hun ikke ret meget.

Ole Burde

Posted: 9 februar 2014 - 20:20 - Svar

Det bliver spændende at se hvor langt godhedens apostle er villige til at gå (eller lade være med at gå) for at at omstøde og eller neutralisere denne ny Schweiziske Uafhængighedserklæring .
Det er muligt at vi om tyve år vil se tilbage og indse at HER , den 9. februar 2014 , kom vendepunktet .
Hvis godhedsapostlene begår den mindste taktiske fejltagelse , kan de tabe hele spillet ved at den schweiziske bonde når frem til baglandet og biliver til en dronning ….

  Peter Andersen

  Posted: 9 februar 2014 - 21:17 - Svar

  Det her er bare et forvarsel om hvad de kan vente sig i maj. Og deres propaganda-maskineri virker ikke mere. Hele EU, politiker og medieetablissementet stod på den anden ende, uden det hjalp dem en døjt!
  Så jo Ole, 9. februar 2014 er i den grad en skæringsdato!

Svend Andersen

Posted: 9 februar 2014 - 21:08 - Svar

Fremragende analyse af EU’s situation efter folkeafstemningen i Schweiz [resume]:

This wasn’t supposed to happen. At a time when the European Union, reeling from the ongoing near collapse of the Eurozone, has been preaching its key benefits – the removal of borders and the free transit of labor – moments ago Switzerland, with a tiny majority of 50.4%, voted in favor of new immigration curbs which requires the government to set an upper limit for foreigners, risking a backlash from the (utterly toothless) European Union.

The problem for Europe is that the backlash against immigration was supposed to be a PIIGS thing, having led to the surge of such nationalist parties as Golden Dawn in Greece, but they don’t matter as the will of the “peripheral” people is completely ignored in Europe. However, now that one of Europe’s most successful nations has opined against the free importing of labor, despite the prevalent perception that it has been one of the biggest beneficiaries of immigration, Switzerland has just left Europe’s pro-migration propaganda in shambles.

It could get even worse for fans of free labor movement before it gets better: “in a sign of how anxious the Swiss population is about foreigners, another initiative, which would cap the immigration rate at 0.2 percent of the resident population, is in the pipeline. The government, which opposes that measure too, hasn’t set a voting date yet.”

So now that the unthinkable has happened, just what will the unelected European bureaucrats do to enforce its “untoleration” of the Swiss democratic vote: invade the mountainous country? Hardly.

Instead Europe will content itself with doing the only thing it knows how to do: use harsh language, in this case the following email it blasted out angrily in the aftermath of the Swiss vote, saying that “the European Commission regrets that an initiative for the introduction of quantitative limits to immigration has been passed by this vote. This goes against the principle of free movement of persons between the EU and Switzerland.”

Most importantly, it also goes against the core European principle of ignoring what the majority wants because everyone in centrally-planned, banker-controlled, insolvent European nations knows – only a few “good” unelected bureaucrats know what is best for everyone. As such the democratic vote must always be ignored, especially when it goes against the thesis preached by the politicians, the central bankers, and, of course, Goldman Sachs.

Kilde: http://www.zerohedge.com/news/2014-02-09/europe-stunned-angry-switzerl and-votes-curb-immigration

Angela

Posted: 9 februar 2014 - 21:11 - Svar

Vågar man hoppas att det är en vändpunkt? I alla fall lycka till Schweiz! Vi får väl hoppas i alla fall.

norge

Posted: 9 februar 2014 - 21:40 - Svar

[quote]Ukip leader Nigel Farage, who led warnings about the impact of the lifting of restrictions on Bulgarians and Romanians to Britain from January, lauded the Swiss vote.

“This is wonderful news for national sovereignty and freedom lovers throughout Europe,” he said.

“A wise and strong Switzerland has stood up to the bullying and threats of the unelected bureaucrats of Brussels.

“If Switzerland was in the EU, it would not be allowed a referendum on this issue, and even if it was allowed, the European Commission would likely ignore the result….like they did with the French and Dutch referenda in 2005.

“Were the British people to be given their own referendum on this issue, then the result would be the same – but by a landslide.”

http://www.heraldscotland.com/news/home-news/ukip-hails-swiss-decision -to-end-free-movement-deal-with-eu.1391974585

Erik Balle Povlsen

Posted: 9 februar 2014 - 21:54 - Svar

Ja EU er noget fanden har skabt, og borgere i EU-landene får aldrig mulighed for sådan en afstemning. Og hvis jeg spørger Jer, hvorfor politikere i det hele taget er så EU-liderlige forventer jeg ikke et fornuftigt svar. For der findes ikke noget fornuftigt svar; jo det skulle simpelthen være “liderlighed” til det monster de selv har været med til at skabe og som nu har den totale dominans over dem!!

Venligst Erik.

Morten - - -

Posted: 9 februar 2014 - 22:09 - Svar

Fantastisk, denne S c h w a b … For vores egen skyld stiller man os ikke spørgsmålet. for vi kunne komme til at træffe en beslutning, der ville udløse repressalier, vi ikke ville kunne bære … Og mon vi så ikke ville fortryde?

Det vil S c h w a b gerne forskåne os for. Han lærer os, at hvad vi fejlagtigt tror, er en tankegang, der hænger sammen med en bestemt ideologi med tysk oprindelse, slet ikke er det. Denne tankegang hænger tværtimod sammen med den tyske kultur, som engang skabte ideologien.

Vi genkender S c h w a b.

– – –

Svend Andersen

Posted: 9 februar 2014 - 23:56 - Svar

De gamle nordboer, vore forfædre vikingerne, var frie folk. Dengang var det et krav til en fri mand, at han skulle bære våben. Denne tradition har de stadig i Schweiz:

Why No One Invades Switzerland – http://www.youtube.com/watch?v=0ufkwTM82e4

Schweiz har verdens laveste kriminalitetsrate. Vi kunne lære et og andet af disse gæve alpefolk. 😉

  Morani ya Simba

  Posted: 10 februar 2014 - 13:05 - Svar

  Hehe, ja, det kunne vi faktisk. Jeg synes skydevåben er for politi, soldater og kujoner. Men lad alle mænd gå med sværd, evt i sværdets moderne version, macheten (som er et praktisk værktøj). Det kan ikke gåes med skjult så alle kan se hvem der “mean business” og hvem der ikke gør… 🙂

Santor

Posted: 10 februar 2014 - 00:36 - Svar

Jeg ville ønske at nogen med bedre formuleringsevner og kontakter end mig ville starte en underskriftindsamling der støtter Schweizerne og samtidig kræver en tilsvarende afstemning her i Danmark og resten af EU!

Lys

Posted: 10 februar 2014 - 00:49 - Svar

Stort til lykke til Schweiz

Schweizernes vedtagelse af fremmedbegrænsningen er en milepæl i vor, de europæiske folks frihedskamp

Hans Und

Posted: 10 februar 2014 - 07:04 - Svar

Den sædvaligt manipulerende nyhedsfabrikant Al-Ritzau taler om, “at rejse ind” i Schweis.

“Det kan få videre konsekvenser for forholdet mellem EU og Schweiz, at et flertal af befolkningen i alpelandet søndag har sagt “ja tak” til at begrænse EU-borgeres mulighed for at rejse ind i landet.”

Loven taler vist om indvandring som jo er noget ganske andet.

  Lys

  Posted: 11 februar 2014 - 01:54 - Svar

  Bemærk brugen af “alpelandet”. Alpeland giver i den “vidende” klasse associationer til Heidi, Oktoberfest, tyrolerhatte, Jörg Haider, Berchtesgaden, nazister, landsbytosser og anden “underlødig” kultur.
  Analogt til den selvgode, “vidende” klasses brug af fremmedfrygt og Morten Korch i sin omtale af os, der har fået nok af, at de forærer vort land bort

Santor

Posted: 10 februar 2014 - 10:04 - Svar

Et spørgsmål.

Hvad var stemme procenten?

Jeg mener at have læst at den ( kun ) var 56% ( Kan bare ikke genfinde artiklen ) hvilket kan undre i et så vigtigt spørgsmål.

  Peter Buch

  Posted: 10 februar 2014 - 11:22 - Svar

  Stemmeprocenten var hele 56.
  50.4% of voters supported the measure, in a relatively high turnout of 56%.
  http://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/swiss-referendum-immigrat ion-quotas

   Peter Buch

   Posted: 10 februar 2014 - 11:25 - Svar

    Santor

    Posted: 10 februar 2014 - 11:48 -

    Tak Peter 🙂

   Morten - - -

   Posted: 11 februar 2014 - 17:46 - Svar

   Jeg tror, rigtigt mange mennesker var lammet af skræk over en massiv propaganda, der gik på efterfølgende repressalier. Selvfølgelig vil schweizerne allerhelst selv bestemme i deres land. Hvad skulle tale imod det? Andet end “straf”. I virkeligheden beundrer vi alle schweizernes mod (for tænk: Vilje til selvbestemmelse kræver mod …). Også de, der nu er sprutrasende over, at nogen tør føle det, de selv føler, men ikke tør føle. Oprindelsen til denne animositet er let at spore i deres inadækvate respons.

   Og tyskerne kan bare klappe kaje og holde sig bag deres grænser. Herr Schwabs usympatiske måde at skabe associationer til en forgangen tid med en forblommet antydning af, at Tysklands “europæiske” politik er blot en fortsættelse af krig med andre midler accepterer vi alligevel ikke.

   – – –

victor

Posted: 10 februar 2014 - 12:29 - Svar

“Haenschen Klein”……

Jeg skal til at tärre kaffe op fra gulvet.

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 10 februar 2014 - 12:39 - Svar

“Andreas Schwab: Naturligvis findes fristelserne alle vegne. Men politik begynder nu engang med at se virkeligheden i øjnene. Der er gode grunde til at disse spørgsmål ikke stilles til borgerne i andre lande. Resultaterne er kun et øjebliksbillede. Når Schweizerne indser at EU ikke vil forhandle, ændrer de holdning… ”

EU som en enhetsfront för att driva igenom en ny förintelse. “CDU” verkar ha släppt alla hämningar nu efter valet. Det tycks inte vara så att den kommande femårsplanen innehåller något mer val i Tyskland.

NSA är åtminstone en liten tröst. De har nog betydligt bättre koll på vad som egentligen pågår under ytan än vi anar.

HH

Posted: 10 februar 2014 - 12:52 - Svar

Jag har ingen och har aldrig haft någon invändning mot vår europeiska identitet. Men att låtsas att detta vårt Europa skulle vara någon sorts motsvarighet till USA eller Ryssland faller på sin historiska orimlighet. Vi har inget gemensamt språk och faktiskt ser varje europé sin egen nation i första hand som sin identitet.
DÄREFTER kan vi tala om oss som européer.

Jag har just suttit och sorterat en stor mängd böcker som handlar om just Europa. Det som slår mig är denna olikhet, som skulle kunna vara befruktande om alltihop handlade om lösliga förbindelser och inte en samfälld byråkrati bestående av 47 500 personer.

Børge

Posted: 10 februar 2014 - 14:19 - Svar

Spring en tur over på Uhrskovs blog på JP. Her viser en vaskeægte radikal Gustav Uffe Nymand, hvad de radikale er lavet af – generne fra Scavenius og fanden selv. Føj for den lede.

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2014/02/09/til-lykke-til-schweiz/

Morani ya Simba

Posted: 10 februar 2014 - 14:29 - Svar

Iøvrigt er der meget få der nævner at Schweiz nok ikke ville have stemt sådan hvis det ikke var fordi EU importerer voldelige, fanatiske muslimer i hundredetusinde tal. Der er ingen der har forklaret hvorfor Europa bliver bedre af at få sektarisk vold, voksende enklaver med middelalderkultur og skikke, og voksende opdeling af samfundet i indbyrdes fjendtlige lejre. Jeg tvivler på at det er almindelige danskere og hollændere schweizerne har fået nok af.

Angela

Posted: 10 februar 2014 - 21:12 - Svar

Nu skramlar Bryssel med vapnen för att skrämma schweizarna som röstade fel. Och EU-ledarna i respektive länder hjälper till med skrämselskott och hot om aöllt vad som kan drabba det trotsiga och obstinata folket 🙂 Som det brukar vara med andra ord. Miljörörelsen i Schweiz samlar också röster nu för en omröstning mot invandringen. De anser att det är ett ekologiskt problem. Naturen förstörs och de vill minska födelsetalet. Så det är bra om flera kommer efter. Och det är helt riktigt. Naturen tål inte hur mycket som helst. De ytor vi har kvar skall vi vara rädda om. Globaliseringens rovdrift har förstört tillräckligt av naturtillgångarna. Jag såg en bra skämtteckning en gång med en tecknad bild på jorden och överst ett enda träd (allt som var kvar på en för övrigt kal glob) och bredvid trädet en gigantisk, högteknologisk skördare. Med alla finesser som tänkas kan. Med robotarmar, spakar, datorer och allt. Vad den skulle göra sedan den fällt det enda träd som var kvar kan man undra.

Hörde en kvinna intervjuas och enligt henne var det kulturen som utplånades. Det blev för trångt med all bebyggelse och kommunikationer. Det är ett gammalt bondeland.

HH

Posted: 11 februar 2014 - 15:21 - Svar

Infrastrukturen faller i bitar i vårt land. Vad är det som händer? Jag/vi har en anhörig som bor i Tyskland och där, får vi veta, tar det aldrig mer än 15 minuter för att möta en läkare. Apoteken verkar vilse i djungeln. Vi hade ju en gång ett fungerande system som bottnade i 1600-talets Apotekarsocietet som såssarna slog sönder för att skapa ett statligt apotek. I tron att man skulle kunna pressa priserna på medicinerna. Man byggde ett flådigt hus mitt inne i Sthlm och t o m restaurang – kanske för att muta försäljarna av medicin.

Sen har vi skolan som är i fritt fall. Jag har svårt att tro att barn skulle vara dummare idag än vad vi var när vi lärde oss räkna och skriva. Vad har hänt? Egentligen? Detta evinnerliga prat och bilder på Göran Persson som gav Göran Persson-glasgonen ett ansikte…

Det enda som tycks fungera i vårt land är Postverket – mina rosor till detta verks personal som verkar vara stolta över sitt yrke i samhällets tjänst.

Jag ska inte orda om försvaret. Min ärade militäriske fader skulle rotera i sin grav… Och alla de dagar jag själv gav till mitt lands försvar. Viljan hos alla att göra bra ifrån sig. Gamla tider som inte kommer tillbaka.

EU skrämmer mig mer och mer. När jag tittar på vad som är igång och att tillhörigheten till detta monster står inskrivet i vår GRUNDLAG får jag byxångest!

Jag har inget som helst förtroende för de pratmakare, dessa gossar och flickor, som regerar i symbios för vårt land för något än större och värre. Jag har helt tappat tilltron. Det finns faktiskt bara ett parti att rösta på till EU-helvetet och vår egen riksdag. Jag vet inte om det är bäst, men där finns en antydan till vett, sans och insikt. Om det räcker vet jag inte. SD alltså.

HH

Posted: 11 februar 2014 - 15:23 - Svar

Infrastrukturen faller i bitar i vårt land. Vad är det som händer? Jag/vi har en anhörig som bor i Tyskland och där, får vi veta, tar det aldrig mer än 15 minuter för att möta en läkare. Apoteken verkar vilse i djungeln. Vi hade ju en gång ett fungerande system som bottnade i 1600-talets Apotekarsocietet som såssarna slog sönder för att skapa ett statligt apotek. I tron att man skulle kunna pressa priserna på medicinerna. Man byggde ett flådigt hus mitt inne i Sthlm och t o m restaurang – kanske för att muta försäljarna av medicin.

Sen har vi skolan som är i fritt fall. Jag har svårt att tro att barn skulle vara dummare idag än vad vi var när vi lärde oss räkna och skriva. Vad har hänt? Egentligen? Detta evinnerliga prat och bilder på Göran Persson som gav Göran Persson-glasögonen ett ansikte…

Det enda som tycks fungera i vårt land är Postverket – mina rosor till detta verks personal som verkar vara stolta över sitt yrke i samhällets tjänst.

Jag ska inte orda om försvaret. Min ärade militäriske fader skulle rotera i sin grav… Och alla de dagar jag själv gav till mitt lands försvar. Viljan hos alla att göra bra ifrån sig. Gamla tider som inte kommer tillbaka.

EU skrämmer mig mer och mer. När jag tittar på vad som är igång och att tillhörigheten till detta monster står inskrivet i vår GRUNDLAG får jag byxångest!

Jag har inget som helst förtroende för de pratmakare, dessa gossar och flickor, som regerar i symbios för vårt land för något än större och värre. Jag har helt tappat tilltron. Det finns faktiskt bara ett parti att rösta på till EU-helvetet och vår egen riksdag. Jag vet inte om det är bäst, men där finns en antydan till vett, sans och insikt. Om det räcker vet jag inte. SD alltså.

Leave a Comment