17
feb
Seneste opdatering: 18/2-14 kl. 0113
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Public fury ahead of TV debate as 70 per cent of Britons says we must ban new migrants. The Big Immigration Row: Live is on Channel 5 at 8pm tonight. Hard working Britons have had enough, says Katie Hopkins.

Mot­stan­den mot inn­vand­ring er ster­kere i Tysk­land, Frank­rike og Eng­land enn i Sveits. En av Sveits’ største dags­avi­ser, Blick, har fått utført menings­må­lin­ger i de tre EU-landene. Hadde befolk­nin­gen i disse lan­dene fått stemme over masse­inn­vand­rin­gen tyder alt på enda tyde­li­gere ja til begrens­nin­ger enn i Sveits.

I Sveits var jo fler­tal­let tynt: 50,3%. Ifølge Blick’s måling vil 61,8% av tys­kerne begrense inn­vand­rin­gen, i Frank­rike 69,7 % og i Stor­bri­tan­nia hele 77,5 %. Målin­gen ble fore­tatt av mar­keds­ana­lyse­fir­maet Isopublic.

Det har vært snakk om en smitte­ef­fekt til andre euro­pe­iske land. Men sveit­serne er altså langt fra å være de mest kri­tiske i Europa til fri beve­ge­lig­het. De har bare, i mot­set­ning til inn­byg­gerne i andre land, hatt en sjanse til å stemme om saken.

Folk ble også spurt om de var ube­tin­gede til­hen­gere av fri beveg­lig­het. I Tysk­land sa mindre enn en tre­del ja, i Frank­rike en fem­del, og i Stor­bri­tan­nia var det kun 15 pro­sent støtte til ube­tin­get fri flyt av arbeidskraft.

1-Indspilning i fuld skærm 17-02-2014 162549

Mange i Tysk­land, Frank­rike og Eng­land ønsker seg mer direkte demo­krati. Under­sø­kel­sen viser at annen­hver engelsk­mann, tre fire­de­ler av fransk­men­nene og om lag fire fem­de­ler av tys­kerne ønsker “at det i frem­ti­den utfø­res folke­av­stem­nin­ger i EU om vik­tige saker”.

Det er bemer­kel­ses­ver­dig at i Tysk­land og Eng­land er fler­tal­let blant kvin­ner høy­ere enn blant menn (i Frank­rike omvendt). Også inter­es­sant: 61 % av tys­kerne i alde­ren 18-34 vil begrense inn­vnd­rin­ge­nen – hele seks pro­sent­po­eng flere enn i grup­pen 55+.

For­døm­mel­sen fra de poli­tisk kor­rekte eli­ter har vært uni­son etter at sveit­serne stemte for en inn­stram­ming av inn­vand­rings­po­li­tik­ken. Hva skal de svare til dette? At folk ikke vet sitt eget beste? At de har mis­for­stått, som Gry Blek­astad Almås fast­slo i Dags­nytt atten her­om­da­gen?

Blick: Euro­päer extre­mer als Schweizer

Massiv innvandringsmotstand i europeiske land

70 per cent of Britons says we MUST ban new migrants. Amost three out of four Britons want immigration to be reduced or stopped completely, a poll shows.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


JensH

Posted: 17 februar 2014 - 17:55 - Svar

Det kan godt være der i befolkningerne i Frankrig, Tyskland og UK er massiv modstand mod masse-indvandringen, men efter resultatet i af afstemningen i Schweiz, så kan i være helt sikre på at befolkningerne i de øvrige Europæiske lande ikke bliver spurgt. Lektien af den afstemning vil for den europæiske politiske elite være, at man aldrig skal spørge befolkningerne.

  Prudentius

  Posted: 17 februar 2014 - 23:02 - Svar

  Det tror jeg er helt rigtigt!

  Føderalisterne/universalisterne/imperialisterne/euro-fascisterne vil gøre alt for at modsætte sig “populisme” fra deres “racistiske” befolkninger.

  Når man systematisk er igang med at smadre nation og folkestyre er det fordi man tænker og handler så ekstremt, at man er totalt uden for pædagogisk rækkevidde.

  Eurokraterne træder speederen i bund og har sat kursen ufravigeligt mod politisk og socialt kaos.

En mand

Posted: 17 februar 2014 - 18:33 - Svar

Der tegner sig et billede af at det er EU og de kolporterende politikere der er de ekstreme.

Allan Hansen

Posted: 17 februar 2014 - 19:34 - Svar

Om overvågning og sikkerhed.
For ca. 10 år siden læste jeg en artikel, om at
nettet vil blive forbrydernes største legeplads.
I samme tidsrum læste jeg også, at om 10 år
ville vi alle gå rundt med en computer i lommen.
Den gang havde jeg ikke meget forstand på IT.
Men dette skulle senere vise sig, at begge påstande var
korrekte. I dag går jeg rundt med en Samsung Galaxy S4
i lommen når jeg forlader mit hus – det er en stor computer, som
man kan have i lommen.
I dag er vi stort set alle fysisk forbundet med hinanden
via lyslederkabler, så når du går på nettet sidder der
et par milliarder i den anden ende af kablet.
Stort set alt bliver overvåget – det er også en
del af din sikkerhed!

Et par tip!
Skriv aldrig dit fulde navn, adresse og fødselsdag og år
på nettet.(jeg bruger aldrig mine kreditkort på nettet, men finder andre løsninger).
Skift jævnlige dine koder og password gerne et par gange om året.
Brug aldrig det samme password eller koder på andre
sider eller programmer.
Slet altid de mail, som du ikke ved hvor kommer fra.
Slet altid de mail, som beder dig om at skrive dit
password eller bankkonto nummer.
Jeg har hørt om et program, som vist nok hedder
Tor. Dette program kan skjule din Ip. adresse, men
det burde ikke være nødvendig hvis man ikke har noget, at skjule.
Pas på, der ude.

Lev Vel

  Machiavelli

  Posted: 18 februar 2014 - 14:05 - Svar

  Tak Allan!

   Allan Hansen

   Posted: 18 februar 2014 - 15:51 - Svar

   P.S: Brug gerne æ ø og å i dine passwords

    LarsS

    Posted: 18 februar 2014 - 16:20 -

    Mit problem med passwords er præcis det samme, som jeg har med de vidunderlige kvinder. Dem jeg helst vil ha´ er allerede taget! 🙂

Machiavelli

Posted: 18 februar 2014 - 07:51 - Svar

Hvem vil stå i spidsen for en afstemning i Danmark? Vi kræver en afstemning nu!.

  Hans Und

  Posted: 18 februar 2014 - 12:43 - Svar

  Det bør selvfølgelig være et af arbejderklassens partier, da det jo primært er dens døtre, der jihad-voldtages.

  Så mon ikke Enhedslisten/SF og Socialdemokraterne snart påtager sig opgaven med at få organiseret en folkeafstemning om spørgsmålet? Sarkasme off.

   Machiavelli

   Posted: 18 februar 2014 - 14:04 - Svar

   Problemet er, at ingen af partierne tør lave en folkeafstemning om emnet, og de skulle have flertal i Tinget. Derfor har vi kun et demokrati på overfladen. Men det kunne være sjovt at et parti fremlagde et forslag om folkeafstemning, og så kan vi se, hvem der skyder det ned og afslører sig selv. Det ville være godt, da der nok snart bliver valg.

    JensH

    Posted: 18 februar 2014 - 14:53 -

    Jeg tror faktisk engang det nu hedgangne Fremskridtsparti tilbage i 1980’erne flere gange foreslog en Folkeafstemning om Udlændinegeloven af 1983, og alle de andre partier var hver gang dybt forargede over at man ovehovedet kunne få en sådan tanke.

Leave a Comment