18
feb
Seneste opdatering: 28/8-14 kl. 0639
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Manus Island ligger 300 km nord for Papua New Guniea og 1100 km nord for det australske fastland. Det ville svare til, Europa lagde sin asylforpost midt nede i Mali eller Niger. Australiernes tålmodighed med smuglere og invadører er i modsætning til Europas sluppet op: Manus Island riot sparked by resettlement news.

“if you come to Australia illegally by boat, this is, I’m afraid, what happens to you. It’s impossible not to feel sorry for people who want a better life and who are living in a horrible country and I guess it’s good that they think Australia is a beacon. We are a beacon — a beacon of freedom and decency and generosity — but we cannot allow people to take advantage of our generosity in this way.”

De næsten daglige storme på Ceuta og Melilla minder Europa om, at fremtiden mere og mere indtrængende kræver et svar: Fysisk forsvar eller kapitualtion for en demografi, der er grundigt beskrevet her de seneste måneder, og som der ikke er nogen køn løsning på. Cecilia Malmström-løsningen – at fordele trykket mere ligeligt – er som at pisse i buskerne for at holde varmen. Demografien lige under Europas bug viser, at den er gal igen om fem år.

Det snerper til for de ubeslutsomme. Asyltrykket øges for hver måned, og den europæiske befolknings modstand øger i samme takt. Hvad vil i svare os, mens der er lidt tid tilbage og inden I bliver fejet til side af nogle andre, europæerne kan finde på at vælge? Man må formode, at DF, SD, FN, UKIP og PVV kun er deres første og pæneste skud i bøssen. Hvad skal vi drives ud af politiske fantaster af rent nøleri og fejghed? Lige i disse år, er vi på vej ud i den værst tænkelige udvikling – den vi kan kalde ‘den svenske’: En enorm asylbefolkning og en enorm modstand, opskriften på blodigheder. Det bliver ikke behageligt at få ansvaret for.

Serious questions have been raised about Australia’s responsibility to asylum seekers held in offshore detention centres after violent clashes on Manus Island that left one asylum seeker dead, another shot and scores of others severely injured.

Immigration Minister Scott Morrison confirmed 77 asylum seekers had been injured on the second night of violence in a vicious clash between locals and the PNG police on Monday. One person dead, others seriously injured during violent Manus Island clashes, Beds smashed as asylum seekers on Manus Island battle with guards.

Khader: Tag statsborgerskabet fra de danske jihadister

Om jeg forstår, hvorfor de danske beslutningstagere vil risikere bare et eneste øjeblik at lade jihadister komme tilbage til Danmark som almindelige statsborgere. Det er ikke for sjov, når jeg siger, at faren er reel. Det er danske liv, det gælder. Sætter bare en enkelt jihadist sig for at føre hellig krig i Danmark, kan ingen længere føle sig sikker i vores land. Det bør få konsekvenser, hvis blot man så meget som overvejer terror. Det bør også gælde for dem, der rekrutterer og opfordrer dem til hellig krig. Se nu bare Sam Mansour, som netop igen er blevet taget for at opildne til terror. Hvad laver han stadig i Danmark? Budskabet bør være klart og tydeligt for alle, som drager i hellig krig: ’Tag af sted og mist dit statsborgerskab!’ Naser khader i BT

Spencer & Weston on free speech in the UK

Robert Spencer, Paul Weston, and Tim Burton on the erosion of free speech in the UK. Det har normalt lav underholdningsværd at høre folk, der stort set er enige, men deltagerne her er ikke bare veltalende, de er også velinformerede, så jeg synes, det er umagen værd. Pamela Geller medvirker ikke.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Ludvig

Posted: 18 februar 2014 - 11:51 - Svar

Cecilia Malmströms lösning bottnar i vantron att Sverige är “en humanitär stormakt”. Ett dubbelfel i tänket, men så har hon fått det från vår utrikesminister Carl Bildt.

Lösningen går ut på att Sverige – som till följd av sin storhet visat världen vägen genom ständigt ökande massimport av ointegrerbara personer i hundratusental – och sedan man bakom kulisserna kanske börjat frukta följderna av den katastrof man ställt till med – nu kräver, ja, just det KRÄVER att resten av EU ska “ta sitt ansvar” (= det ansvar som Sverige anser sig ha rätt att pådyvla Unionen i sin egenskap av självutnämnd stormakt) och därmed befria VÄGVISAREN från en del av den självpåtagna bördan.
Undra på att resten av världen, bakom den förbindliga diplomatmasken, skrattar på sig åt oss.

Denna bubbla av uppblåst självgodhet som våra propagandamegafoner höljt oss i under decennier måste spricka eller spräckas innan någon verklig förändring till det bättre kan bli av. Till dess slumrar majoriteten av väljarna vidare – uppfyllda av den godhet som bara är dumsnällhet.

  Bergfast

  Posted: 18 februar 2014 - 13:55 - Svar

  Kanske man ändå inte skall utesluta att det faktiskt ändå kanske finns, hur otrevligt det än kan te sig, och också i viss mån hur obegripligt det än kan te sig, en faktisk vilja till just ett nationellt sammanbrott?…

  Det verkar samtidigt hos just många som är kritiska, ja, oroliga, inför den förda invandringspoltiiken, en faktisk omsorg, en frustration och en oro inför anade svåröverkomliga framtida samhällsproblem, (som då alltså kanske faktiskt är just önskade av vissa intressesfärer som vill arbeta för ett framtida U.S.E, med just en gemensam flagga, gemensam nationalsång, gemensam militär, gemensam regering, gemensam valuta osv. osv.?) Dessa som verkligen är bekymrade om både nationen och dess medborgares väl och ve bland just de kritiska rösterna till den förda invandringspolitiken och som därmed faktiskt i praktiken skulle kunna anses vara betydligt mer omsorgsfulla, människovänliga och därmed mer moraliska än de som inte vill bry sig det allra minsta om medborgarnas farhågor, eller deras väl och ve? Alltså dem som är förespråkare för en ansvarslös politik, och de som vill fientlighetsanklaga, skuldpålägga och rasistanklaga de som vill förespråka en mer ansvarsfull, och därmed en mer omtänksam invandringspolitik, för just alla medborgares väl och ve..

  De som har en högmodig självgodhetssvansföring de verkar var mycket angelägna om att vilja framstå som just – goda – , och därigenom försöka lyckas få med sig väljare, (som då tror att de befinner sig på just – den goda sidan i invandringspoltikfrågan , genom att de inte protestera mot en ansvarslös invandringspolitik?)

  Det är ett ganska så listigt politiskt skådespel ändå…?

  Hur många svenskar vill egentligen känna sig elaka och onda, dvs. främlingsfientliga och rasistiska…?

  Inte så många…

  Om de får förklarat för sig att de är just mycket, mycket – elaka och onda – , OM de motsätter sig en alltför överdimensionerad invandringspoltik, ja, då har denna politiska – propaganda –, denna politiska – hjärntvätt – , lyckats…?….(Och de får då eventuellt till slut det som de kanske egentligen faktiskt önskar sig?…Dvs. ett samhälleligt sammanbrott? Kanske t.o.m ett inbördeskrig…? Som naturligtvis kommer att – tvinga fram – , ett ingripande, som då verkligen med tvång kommer att omforma de – motvilliga – , nationalstaterna i Europa, till just en ny statsformation i form av just U.S.E.?…)

  Därför kan man säga att ALL påtryckning och propaganda som finns inom de europeiska nationalstaterna faktiskt BIDRAR till att skapa problemscenarier?

  Alltså, BÅDE den kritik som kommer från den invandringskritiska sidan, (med kritiken fokuserad på islam som om det ENDAST vore islam som är problemet…?), samt OCKSÅ den kritik som kommer från s.k. etablerad massmedia och som riktas mot invandringskritikerna. Det – goda – , etablerade samhället, som vill skuldbelägga, anklaga och stämpla alla som är kritiska till invandringspoltiken…
  Alltså BÅDA SIDOR verkar att BIDRA till att just det som kanske är det egentliga ÖNSKADE scenariot av just samhälleligt sammanbrott så småningom kan bli en verklighet i de europeiska nationalstaterna…?

  Så vad kan medborgare som vill påverka politiken verkligen göra…?

  Svårt att verkligen veta helt säkert…

   Ludvig

   Posted: 18 februar 2014 - 16:27 - Svar

   De partier som står för den överdimensionerade invandringspolitik du nämner kände sig reellt hotade i sina maktpositioner av SD:s inträde i riksdagen. Men de vågade inte ta debatten med motståndaren utan valde istället att stämpla kritikerna av deras invandringspolitik som främlingsfientliga, rasistiska, osv. Sjuklöverns taktik var både feg, oärlig och framför allt odemokratisk.

   Nej, det är inte roligt att få fula tillmälen kastade efter sig, men man får inte fega ur, vilket var vad sjuklöverpolitikerna hoppades uppnå med de fula orden. Man får inte lita så blint på makten att man köper deras beskrivningar av en själv ( “får förklarat för sig” att man är mycket ond, som du skriver). Du rör verkligen vid ett mycket stort problem här!

   Vi i Sverige har ett i ovanligt hög grad nedsatt immunförsvar, när det gäller att stå emot tillmälen. Jag har svensk bakgrund men bodde som barn i ett mera frimodigt land än Sverige, och där fick vi mycket tidigt lära oss den enkla sanningen att
   “Sticks and stones may break my bones,
   but names can never harm me.

   Så, när du frågar: “vad kan medborgare som vill påverka politiken verkligen göra?”, blir mitt svar:

   Vi måste stå emot de usla sjuklöverpolitiker som med sina förkastliga knep korrumperar demokratin.
   Se till att de inte blir återvalda.

    Bergfast

    Posted: 19 februar 2014 - 10:03 -

    Ludvig sa:…” Vi i Sverige har ett i ovanligt hög grad nedsatt immunförsvar, när det gäller att stå emot tillmälen.”…
    Det var en intressant iakttagelse…

    Ja, det ligger nog en hel del i det, det finns en – akilleshäl – där hos många svenskar i gemen….
    Alltså en sårbarhet kring just oviljan att riskera att bli kallad för epiteten rasist och främlingsfientlig, som ju kan översättas med just begreppen – elakhet och ondska – . Dessa ord, elakhet och ondska, är ändå något som de flesta vanliga svenska nog har ganska så svårt att kunna eller vilja identifiera sig själva till eller med…

    Det är kanske just därför som dessa ord har använts så flitigt av etablerad massmedia, samt även av politiska företrädare från etablerade partier, i alla sammanhang när man refererat till Sverigedemokraterna. Det som ju i sin tur har medfört att många, både svenskar och invandrare, verkligen tror att SD, och samtidigt då stora delar av svenska folket, inte är något annat än just – elaka och onda – i sin – strukturella rasism – , och ett parti, med endast – elaka och onda – partimedlemmar ….

    Denna propaganda kan då ses som en ganska så elak, utstuderad, insatt, kunnig och därmed effektiv propaganda, just med kunskaper och insikter om just det svenska folkets – akilleshäl – …

    Ludvig sa;…” Vi måste stå emot de usla sjuklöverpolitiker som med sina förkastliga knep korrumperar demokratin.”….
    Instämmer här om just motarbetandet av demokrati…
    Även usel massmedia, journalister, skribenter och redaktörer, som också bidrar till att korrumpera demokratin genom att undergräva det offentliga politiska samtalandets möjligheter till dialog och analys, där man bidrar till att föra en dialog där argument får styra samtalet, istället för att bidra till att stämplande epitet florerar, gap, haranger, paroller, skrik, skrän samt fördomar och hånfullheter. Allt sådant som undergräver möjligheterna till det demokratiska samtalet…

    Men sådana attacker anses väl vara vedertagna delar och komponenter av kommunistisk och socialistisk – politisk metodik – , tillsammans med begreppet – anfall är bästa försvar…..

    Men ett sådant hatuppviglande beteende mot stora delar av en befolkning i en nation, korrumperar verkligen demokratin i den nationen.

norge

Posted: 18 februar 2014 - 13:39 - Svar

Australia slipper heldigvis forholde seg til EMK, dermed klarer de seg bedre.

Britta Due Andersen

Posted: 18 februar 2014 - 18:28 - Svar

Ja, lad os håbe, at de holder til det internationale tryk og fortsætter linjen. Det er den eneste vej ud af moradset.
I P1 hørte jeg lige, at vi selvfølgelig skulle fordele de 30.000 unge mænd, der menes at opholde sig i de spanske inklaver på Afrikas nordkyst, her i det nordlige Europa. Sydeuropa er for hårdt ramt, så vi skal være solidariske!
Den strøm vil selvfølgelig fortsætte, hvis de gives ophold og kan kun standses, hvis de sendes tilbage. Konsekvent!

Victor

Posted: 18 februar 2014 - 20:25 - Svar

Hvad i hede hule giver australierne ret til at dumpe en større gruppe kamel-elskere i Papua Ny Guinea….

Hvad har indbyggerne her gjort?

Leave a Comment