22
feb
Seneste opdatering: 23/2-14 kl. 1947
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Ta inn hele skjermen 22.02.2014 142740

Formanden er jo Thorbjørn Jagland. Hvert år skal vi med ham mindes hans halvpsykotiske, nazistiske landsmand i andagt. Vi skal gå i fakkeltog, og vi skal overkomme ligesom Carl Bildt og Birgit Friggebo gjorde i Rinkeby i 1992. New York publikationen The Blaze opdaterede ham, men ellers vil MSM ikke røre mere indgående ved ham. Never forget, undtagen europæiske had- volds- og dødsofre for masseindvandringen, altså. Hver eneste dag overfaldes, røves og voldtages dusinvis af svenskere af indvandrere, og plus 200 er døde som en direkte følge, vi kender ikke det nøjagtige tal, og slet ikke på de inddirekte dødsfald som trafikulykker m.m., men vi skal tale pænt om det hele, synes Jagland, et gedigent fjols med en position. Welcome to the No Hate Speech Movement Campaign of Young People for Human Rights Online.

Egen enhet for hatkriminalitet

Kan­skje burde poli­tiet også sett nær­mere på de 1.220 anmeldte vold­tek­tene i Norge mot de 6.324 vold­tek­tene som ble anmeldt i Sverige?

Sve­rige har dob­belt så mange inn­byg­gere men fem gan­ger så mange anmeldte vold­tek­ter. Har vi norske mørke­tall her også? Aner vi en kor­re­la­sjon mel­lom de høye svenske vold­tekts­tal­lene og den svenske hatkriminaliteten?

Vold­tek­ter burde vel prio­ri­te­res frem­for mulige brudd på dis­kri­mi­ne­rings­lo­ven? Hvis det både er bud­sjett og per­so­nal­res­sur­ser til å prio­ri­tere hat­kri­mi­na­li­tet, så er det kan­skje rom for å styrke andre enhe­ter også? Document.no


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bjørn Ove Strand

Posted: 22 februar 2014 - 15:20 - Svar

De fleste av blant annet voldtekts-dømte i Norge er asylsøkere eller utlendinger generelt. For å forebygge hatkriminalitet så er det å begynne med voldtekt-sakene en god start. Å utvise disse forbryterne fra Norge på livstid hjelper veldig faktisk.

Allan Hansen

Posted: 22 februar 2014 - 15:55 - Svar

En rigtig god idé!

Det må så være den dag vi alle
skal ud og brande den pædofile
slavehandele Mahunds terror manual.
Det mest hadefulde manifest denne
verden nogensinde har set!

Allan Hansen

Posted: 22 februar 2014 - 16:14 - Svar

Den amerikanske filosof Sam Harris.
” om den frie vilje,,

http://www.samharris.org/blog/item/the-pleasure-of-changing-my-mind

Tak til Sam Harris.

Santor

Posted: 22 februar 2014 - 17:10 - Svar

En hurtig udregning viser at der er begået i snit 5 islamiske terrorangreb om DAGEN siden 9/11!

Det gør det naturligvis svært at vælge en specifik dag, men Den 11 September ville være et mere naturligt valg.

Tore H

Posted: 22 februar 2014 - 17:41 - Svar

Så sant så sant dessverre. Nå har jeg en søster som fikk HIV i gave fra en såkalt pensjonsredder nesten 20 år tilbake – en grotesk løgner som søkte asyl samtidig som han påsto at han drev jordbruk og var eier av store jordbruksarealer i sitt hjemland Marokko.

Personlig går jeg ikke rundt og hater innvandrere generelt – selv om min søster nå veier 32 kg – og daglig stirrer døden inn i øynene. Men jeg kjenner avsky for våre politikere. Hvor meget lidelse har de ikke unødig påført Norges kvinner? Våre døtre, søstre, mødre – våre elskede. Hvor store menneskelige kostnader?

Min søster har hatt nærmere 20 år med store lidelser nå. Så har også familie og venner. Vi er bare en eneste gruppe mennesker – av titusenvis. Kostnadene for samfunnet er et stort antall millioner. (Noen år tilbake kostet medisinene rundt 2000 kr pr dag.) Min mor ble uføretrygdet av denne følelsesmessige påkjenning.

Europarådet burde innføre en dag for “De anonyme ofre – av innvandringsprosjektet.” Breivik var og er en mentalt forstyrret enslig ulv. Min søster – dessverre – et ukjent og anonymt offer tilhørende en stor gruppe uten tydelige stemmer. Det er mer drama i mediene når en Burqa kladd muslim føler seg såret over at hun ikke får en jobb fordi hun selv velger å kle seg som hun gjør – og forlanger respekt derved – enn om en av våre kvinner voldtas og mishandles på groveste av de arabiske pensjonsreddere.

Jagland, Stoltenberg med fler har ansvaret og jeg ser dem som landsforrædere der kommer til å bli dømt hardt av historiebøkene. Sjelløse politikere uten evne til å føle skam eller empati.

Det skal sies at den løgnaktige pensjonsredder har avlidet og han har neppe 72 jomfruer å forlyste seg med. Men han døde ikke uten drama. Hans siste stunt, 17 år tilbake, var å ta med seg min søster for å beskue “eiendommene” i sitt hjemland. Han tok henne som gissel – og forlangte penger av oss. Ingen hjelp å få fra Norsk UD. Intet. Sånn er det for vanlige familier, uten kontakter – en mor som er vaskedame og far som er industriarbeider. Men det viste seg at familien til denne løgneren var anstendige mennesker – og at marokkansk Politi – er svært behjelpelige så lenge man bestikker dem med kontanter.

De fattige jordbruksmennesker hadde installert min søster i en “purda”? – dere vet – et muslimsk hushold der kvinnene er adskilt fra mennene. De kledde henne i en heldekkende Niqab og hun ble en del av husholdet der for 3 mnd inntil vi fikk henne ut. Men anstendige og enkle mennesker som sagt – forført av løgner fra sin sønn som påstod min søster hadde konvertert og de bare ventet på å få overført store beløp – for å dekke gjeld disse fattige mennesker også hadde påtatt seg i sønnens navn. Men det blir en annen historie – de lidelser hans familie måtte gjennomleve. Alt grunnet et absurd innvandringsprosjekt hvor denne arab fikk hybris over de enorme muligheter der ventet ved å servere utrolige og absurde løgner til norske myndigheter – uten at noen reagerte. Det ville jo være rasistisk – ifølge Jagland og Co.

Jagland, denne forræder, er velkommen til både fakkeltog og å grille pølser om han vil (dialog grilling – et utbredt fenomen i vårt naboland Sverige så vidt jeg vet – hvis en muslim føler seg krenket. Ved en voldtekt er det dog tyst. Underlig.) ved min søsters grav når hun nå snart forlater oss. Vi kommer til å være en stor gruppe mennesker som hater deg inderlig Jagland – men du kan være trygg. Vi er siviliserte mennesker som gjør godt – ikke ondt mot andre. Og vi er nysgjerrige på hva du har å si oss. Selv et usselt menneske som deg kan lire av seg noen ord som gir trøst. Jeg sender en invitasjon.

Jagland – du er en trist unnskyldning for et menneske. Din personlige suksess er frukter av andre menneskers bitre lidelser. Jeg klarer ikke å forlate deg – og finnes det et helvete så sees vi der. Og det er godt — for å lære deg selv den minste smule fornuft – trenges evigheten. Din forræder.

  Angela

  Posted: 24 februar 2014 - 11:16 - Svar

  Tore H och Marit. Jag undrar om din historia Tore, går att berätta i Norge? Eller negligeras bara en sådan historia så den inte kommer till allmänhetens kännedom? Vad skulle hända om du kom ut i offentligheten med den? Eller kanske du redan gjort det i Norge? Eller känns det bara hopplöst att ens försöka?

  För någon månad sedan läste jag om en kvinna i Norge Synnøve Fjällbakk som blev tvångsomhändertagen efter en artikel om makten i Norge. Stämmer detta? Det är ju skrämmande om det är sant.

  Vad har ni att säga? Skulle vara intressant att höra.

   Marit

   Posted: 25 februar 2014 - 23:39 - Svar

   Takk, Angela. Jeg hadde aldri hørt eler lest om Synnøve Fjellbakk før du nevnte henne. (Slo opp på nettet på hennes navn). Hun er en jurist som hadde arbeidet i utenrikstjeneste (UD) i 15 år, før sterke krefter, ved daværende AP-statsminister Gro Harlem Brundtland,som på død og liv ville få Norge inn i EU/EØS. Koste hva det koste ville ! Folket stemte nei både i 1972 og 1974. Til Arbeiderpartiets og Brundtlands store skuffelse.
   Synnøve Fjellbakk kjente forhandlingene fra innsiden som UD-ansatt, og informerte om skadevirkningene for Norge ved et eventuelt EU-medlemskap. Dette ble ikke tålt, og hun ble avskjediget. Senere fikk herskerne henne tvangsinnlagt ved et psykiatrisk sykehus.
   Så vet jeg ikke mere.
   Men det er altså risikabelt å fortelle sannheten og å sette seg opp motdet mektige Arbeiderparti-dynastiet. Det fikk juristen Synnøve Fjellbakk smertelig erfare. De klarte å knekke henne.
   Norske medier har selvfølgelig dysset ned hele saken.Folk må ikke få vite hva som forgår bak lukkede dører. Her skal vi ikke ha noen “ytringsfrihet” må vite.
   Skremmende !

Marit

Posted: 22 februar 2014 - 22:03 - Svar

Takk, Tore H for at du forteller oss denne svært vonde historien. Som du må fortelle over alt der du kommer til !
Myndighetene har hendene fulle av blod, men fortsetter å innkassere våre penger på sine fete konti. Reiser verden rundt på vår bekostning. Og lyver og lyver. Hvordan kan de leve med sitt forræderi mot sitt eget folk ? Aldri har vi vel hatt mere korrupte og hensynsløse politikere, som kun er opptatt av egen politisk karriere. Blottet for erfaringer fra virkelighetens verden.

Og denne dåren i Europarådet, noksagten Thorbjørn Jagland, fortsetter å håne oss fra sitt palass med tjenere i Bryssel. På den mest ondskapsfulle måte. Nå også med “Anders Behring Breiviks internasjonale dag” ? FY !
Finnes det ingen grenser for uanstendighet hos denne middelmådighet ?
Fri og bevare oss vel, hvis slike horrible planer blir gjennomført.
Denne onde og sinnssyke planen må stoppes !

Mvh
Marit

Angela

Posted: 24 februar 2014 - 10:39 - Svar

Ja, man skulle vilja införa “dagar” för allt möjligt. Varför inte börja en för “Maktelitens offer”? Och EU:s offer? I Ukraina dog 75 personer i upproret. Upproret började i samband med associationsavtalet till EU. Och med tänkt medborgarskap till EU i förlängningen. I flera länder säger de valda makthavarna att de utsätts för infiltration utifrån som orsakar upplopp, oroligheter, kaos och revolution. Vad säger folkrätten om det? Erdogan i Turkiet säger sig utsatt för utländsk infiltration. Påven säger sig utsatt för infiltration. Venezuela känner sig utsatt. Syrien. Listan kan göras lång både från nutid och historiskt.

När jag skriver detta kan jag inte låta bli att tänka på Marit Paulsens paradox i debatten i Agenda igår. Hon inledde med att säga att det ju naturligtvis var folkets val om de ville vara med i EU. Hon räknade upp kraven som skulle uppfyllas för EU-inträde och avslutade märkligt med (kom inte riktigt ihåg ordalydelsen) att sedan måste man anslutas.Varför reagerade ingen på det.Först var det frivilligt och sedan svängde hon till ett måste. Vem har bestämt att alla som uppfyllt kraven måste gå med?

Tore H, jag känner djupt med dig och din syster. Så många är drabbade. När det gäller just HIV vill den svenska makteliten ta bort skyldigheten att anmäla smittan. Vilka eländiga liv de får drabbas bryr de sig inte om. Ett människoliv är inget värt för de som jagar makt och pengar.

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead

Posted: 24 februar 2014 - 12:40 - Svar

Ja, att stämpla allt motstånd mot vänstern som “hat” har visat sig vara en mycket effektiv formel för att tysta alla opposition, men överutnyttjandet tenderar att få en effekt motsatt den önskade. Det bekräftar bara bilden av vänstern som systematiska och cyniska manipulatörer som öppet och hänsynslöst utnyttjar humanismen för att krossa människan.

När t.o.m. maffiabossar som Nicholas Maduro drar sig inte för att anklaga medierna för att “sprida hat” när protesterna mot vanskötseln av Venezuela växer inser man att ordens innehåll inte har något som helst värde för vänstern. Det enda som betyder något är hur effektiva de är som vapen för att fälla motståndarna, och har man väl funnit, en ny verkningsfull formulering, ett nytt effektivt vapen, så ska det genast kopieras för att sättas in på samtliga krigsskådeplatser samtidigt:

“President Nicolas Maduro blamed the international media for distorting the situation in the country and making it seem like it was on the verge of civil war.

“You all,” he told reporters at a news conference in Caracas on Friday evening, “with your broadcasts to the world, the international media have filled thousands of people with hate, desperation and fear, a dangerous mixture.”

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/venezuela/10655 515/Venezuelan-President-blames-media-for-broadcasting-hate.html

Allan Hansen

Posted: 24 februar 2014 - 20:37 - Svar

Verdens ældste Holocaust overlevende
kvinde, er netop død.
Hun var koncert pianist og blev 110 år.
” musik er min medicin; jeg er født jøde
men Beethoven er min religion,,.

Kilde: CNN

Allan Hansen

Posted: 24 februar 2014 - 21:02 - Svar

SOS!
Hej Steen hvad sker der – er du der?
Der har ikke været nogen opdatering
eller nyt blogstof fra dig i dag.
Hvad sker der?

SOS.

HH

Posted: 2 marts 2014 - 21:03 - Svar

En plötslig insikt slog mig – är det möjligen EU som orsakat problemen för Ukraina? Drömmer jag eller är jag onormalt vaken? Är det möjligen EU och Nato som piskar fram lidelserna?

Jag kan inte se att det är något onormalt hos ryssarna att vilja skydda sin egen befolkning som är flertalet på Krim, Och med tanke på instabiliteten i Ukraina med en flyktad president… Vad anser ni?

Leave a Comment