13
apr
Seneste opdatering: 13/4-14 kl. 2007
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Jisses! En svensk sosse, der kan tænke politisk. Gad vist hvorfor han stadig er sosse. Johan Westerholm i Sahlinismens pris:

[..] Jimmie Åkessons bas ligger inte längre i de fem procenten rasbiologiskt övertygade – de är bara stödtrupper. De har spelat sin roll nu och han har en ännu större bas som vi andra hade, om vi insett det, kunnat möta om vi hade tillåtits att ta debatten om invandringen utan att bli stigmatiserade av Mona Sahlin och Aftonbladets Ledarredaktion hela tiden.

Om vi ser över ”Sundet” kan Sentio Research konstatera att de danska socialdemokraterna halverat sitt stöd sedan valet för två år sedan och ”DFP” dubblerat sitt. Vore jag Stefan Löfven skulle jag sannolikt börja välja såväl stabsmedlemmar som rådgivare med lite större omsorg då dagens, skolade av det alltigenom akademikerföraktande klimat som rått sedan Ingvar Carlssons avgick, tryckt bort mycket kunskap från ett parti som säger sig hylla just kunskapen.

Den gryende främlingsfientligheten borde, precis som Leif ”Blomman” Blomberg sade, att rasism och främlingsfientlighet möts aldrig med motargument utan måste mötas med reell politik som möter väljarnas oro stämmer. Den kunskapen försvann med hans död och ersattes med bland annat begåvade partitaktiska uttalanden som dagens tweet gav uttryck för.

Vi är, om den personen som varje dag i sin yrkesroll förser socialdemokraternas partistyrelse med sina ”kloka” råd men i praktiken faller rätt platt, i allt väsentligt Bommersviksskolad, analys får råda, i sådana fall dömda. Dömda att se hur SD kommer nå samma stöd för sin syn som vad Dansk Folkepari har för sin. Senast vid valet 2018. Någon stans runt 27 procent.

Jag kommer inte nämna vad vårat systerparit ligger på idag, det blir alltför depressivt. Men. Detta är Sahlinsimens pris. Detta är det pris som socialdemokratin nu kommer att behöva betala för sitt förakt för vad akademin och forskningen varnat för sedan lång tid. Och för att inte ha ett tillåtande debattklimat där oro möts med politik. Detta är Sahlinsimens pris. Kom inte och grina nu när det priset börjar bli väl högt. Det är bara att betala nu.

UK: Broderskabet flygter fra annonceret granskning

Det burde næsten interessere Københavns Rådshus, der lige har bygget en fin ny moské til dem, og det siger hvad man behøver vide om deres egen formening om at kunne holde til en nærmere gransking. Broderskabet er forbudt talrige steder i Mellemøsten og siden 2003 også i Rusland. Det er ekstra pikant i sammenhængen, at David Cameron’s religious adviser is descended from founders of the ‘terrorist’ Muslim Brotherhood, nemlig Tariq Ramadan. Han benægter at have nogle bånd til dem.

Controversial Islamist group the Muslim Brotherhood is moving its headquarters from London to Austria in an apparent attempt to avoid an inquiry into its activities set up by the Prime Minister. The alleged terrorist outfit was expelled from Egypt following last year’s coup there.

But this weekend, sources said it had decided to transfer its base to Graz, Austria’s second city, after David Cameron announced a joint MI5 and MI6 investigation into its membership. The group is regarded as a terrorist organisation by Egypt and Saudi Arabia. Muslim Brotherhood moves headquarters from London to Austria after Cameron announces terror investigation, Tony Blair’s religious charity’s ‘links to extremism’: Advisers claimed to be tied to the Muslim Brotherhood which is being investigated by British spies


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


CommonSenseNow

Posted: 13 april 2014 - 19:14 - Svar

Norway’s to Open First ‘Muslim Only’ School, Replacing Ethics Classes with Islam ..Breitbart ConservativeBlog
http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/04/13/norways-first-mus lim-school-causes-disruptions

intetnavntak

Posted: 13 april 2014 - 20:06 - Svar

“Kom inte och grina nu när det priset börjar bli väl högt. Det är bara att betala nu.”

Alle de døde svenskere… Tabet af demokrati…… Intet tegn på forbedring i Sverige…

Bergfast

Posted: 17 april 2014 - 10:56 - Svar

Han beskyller – partistrateger – , (!), som har både penningar och lyssnande öron, från partiet, att – dribbla med – , och för deras makt att därmed påverka politiska uttalanden och – paroller -…, som visat sig vara felaktiga – strategier – …

Intressant..

Och den s.k. – Salinismen – , (!), som då, i enlighet med partistrategerna, blev så ivrig och så villig att stämpla alla människor med funderingar, invändningar, reflektioner som innehöll minsta kritisk synpunkt, och ifrågasättande om invandringspolitiken. Om den verkligen kanske ändå var alltför stor, ja, mycket för stor, och om verkligen, verkligen detta ENBART kunde vara av – godo – . Detta då BÅDE för de invandrande själva, och även då för ursprungsbefolkningen i det – hemland – , som då plötsligt, över medborgarnas huvuden, ansågs blivit – invandrarlandet -, och också – nybyggarlandet – , Sverige- …..

Ett land som då faktiskt varit en homogen nationsbildning under mycket, mycket lång tid. Även om landet naturligtvis haft olika invandrargrupperingar under olika tidsperioder, men i förhållandevis mycket små mängder, och ofta under förutsättningar att deras arbetskraft då har behövts och uppskattats inom nationen. Man kan inte enbart därför kalla nationen Sverige för att vara ett – invandrarland -, i likhet med t ex USA. Absolut inte alls. I praktiken har Sverige varit mycket, mycket långt från att vara något som helst liknande – invandrar – och – nybyggarlandet – USA.

Att ens försöka göra sådana jämförelser är fullkomligt absurt.

I USA idkas en ganska så fanatisk – nationalism – . Med dagliga trohetsbedyranden till flaggan och dagliga trohetsbedyranden till konstitutionen, och dagliga – God Bless Amerika – , osv. Där finns också ett gemensamt språk, samt ett gemensamt dyrkande och hyllande av – The Founding Fathers – . Att inte, som just amerikan och amerikansk medborgare, vara en – dyrkande patriot – , av – The Greatest Nation on Earth – , (?) är nog ganska så skambelagt i USA? (Att dyrka – The Greatest Nation on Earth – , medför då kanske lättare att också medborgarna, i denna – största nationen på jorden – , (dock inte i antalet medborgare), kanske också mer eller mindre automatiskt ökar sina chanser att se också på sig själva som – The Greatest People on Earth – ?.. Vem vet…)

Nåja, alla denna nationalism, och självdyrkan, som odlas i USA, är nog kanske en nödvändighet för att över huvud taget kunna hålla samman denna stora nationsbildning?

Vad skulle hända om plötsligt en massa olika delstater bröt sig ur denna – Union – och bildade egna, självständiga och oberoende små – nationsbildningar -? Med just sina egna profileringar, regler och lagar? Samt också med en egen utrikespolitik?….Vem vet….

När så standardepitetet – rasist – , och även då standardepitetet– främlingsfientlig – , samt den luddiga standardfrasen – motståndare till alla människors lika värde – , autoamtiskt riktas mot var och en som har synpunkter på invandringspolitiken och på att denna invandringspolitik, vad gäller dess omfång, dess utformning och dess praktik kanske behöver justeras, det är ganska så – fördomsfullt – , och också ganska så oförskämt att göra. Att ha åsikter om att den förda invandringspolitiken skulle behöva förändras, då till – det bättre – , för BÅDE ursprungsbefolkning och för den invandrade befolkningen själva, innebär inte alls någon automatisk rasism eller främlingsfientlighet.

Sådana åsikter kan också bäras av människor som varken är det ena eller det andra av dessa standardfraser och standardepitet.

Ja, de kan bäras av människor som hyser omsorg rent generellt om både ursprungsbefolkning och invandrades väl och ve.

Motiv till invandringskritiska synpunkter, kan inte automatiskt och fanatiskt slås fast innebära varken någon fientlighet, eller någon rasism, eller någon vilja att motsätta sig att alla människor faktiskt, bara genom att födas till människor, helt enkelt är bärare av just digniteten – människa -.

Men att inte vilja ta den minsta hänsyn till att alla människor, inklusive invandrade människor, är just både familjära och sociala varelser, som identifierar sig med sina familjer, sina släkter, sina förfäder, sina språk, sina religioner och livsåskådningar, sina nationaliteter, det är däremot ganska som människoovänligt att inte göra.

Det som alltså de som är så villiga att strö epitet och anklagelser omkring sig, själva inte verkar vara det minsta intresserade av, eller insatta i, eller villiga att visa hänsyn och förståelse inför.

BÅDE ursprungsinvånare och invandrades behov på dessa områden….

DET skulle man kunna kalla för att verkligen vara – människofientligt – …..

  Bergfast

  Posted: 17 april 2014 - 13:10 - Svar

  Ps.

  Eller om inte människofientligt, så i alla fall inte så särskilt människovänligt….

  Det tyder på en fokusering kring ekonomi, vinst, rationalisering, och ett ganska så – fyrkantigt – , stelt och insiktslöst tänkande. Ett tänkande som vill förneka människan, – den mänskliga varelsen – , att just få lov vara just – människa -…

  Inte så snällt…

  Ds.

Leave a Comment