2
maj
Seneste opdatering: 2/5-14 kl. 2109
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Liberty GB, National and internatinoal outrage for Paul Weston’s arrest. Dutch Foreign Minister Questioned About the Paul Weston Case. Weston’s stunt har udstillet den engelske stat i dens mest ynkelige og jammerlige tilstand. Og tænk hvis Paul Weston i stedet havde sagt dette i sin megafon, var han da blevet anholdt af sit eget lands politi og muligvis straffet med op til to års fængsel, som han stadig kan blive? (PS: Jeg var ikke klar over, Peder Jensen skrev på historien ovenfor, men hvad. Jeg har Skypet med Weston, og han har travlt i disse dage, det skal være ham velundt. Han er gammel UKIP mand, og han må nok se UKIP snuppe pladserne i EU. Islam er ikke Nigel Farages yndlingsemne, men de har jo stadig kapaciteter som Lord Pearson og Gerard Batten.)

Da muhammedanerne i det 8. århundrede ville trænge frem til Mellemeuropa via Frankrig, blev de slået tilbage ved slaget ved Poitiers. Hvis de havde vundet dette slag, ville verden i dag have været muhammedansk, for de ville dermed have pånødet de germanske folk en religion, der ved sin lære: at udbrede troen med sværdet og tvinge alle folkeslag under denne tro, var som skabt for germanerne.

Som følge af erobrernes racemæssige underlegenhed ville disse ikke i længden have kunnet hævde sig mod de i landets barskere natur opvoksede og stærkere indbyggere, hvorfor til sidst ikke araberne, men muhammedaniserede germanere ville være stået i spidsen for dette islamiske verdensrige!

Vi har i det hele taget det uheld, at vi har en forkert religion. Hvorfor har vi ikke japanernes – de, der betragter offeret for fædrelandet som det højeste? Også den muhammedanske religion ville være langt bedre egnet for os end kristendommen med dennes slappe tolerance’.” Adolf Hitler ifølge Albert Speer

“Nej, det är inte Ceausescus Rumänien. Det är mitt Sverige”

Præsten Helena Edlund skriver om angsten i Sverige for at mene eller sige noget forkert om den radikale befolkningsrevolution, de er blevet påført uden at blive spurgt. Det er slemt at tabe social position og anseelse, men jeg kan forsikre de angste, pussilanime i Sverige, at det er for intet at regne imod at miste sit land til dem, der nu er ved at overtage det. Jeg mener ivørigt, at intellektuelle har en særlig pligt til at sige sandheden, samtidigt som de oftest er de mest fejge eller løgnagtige til at gøre det.

Ambition kan erstatte en hel del samvittighed, men derudover er det eneste der dulmer angst, bortset fra psykoaktive stofffer, aktiv handling og ærlighed mod sig selv. Det er 16 år siden, jeg begyndte at blive rigtig bekymret for Sverige – angst er ikke ordet. Jeg har klaret den stigende bekymring ved at skrive, først i danske aviser (over for svenske var man luft), senere her, og i dag mener jeg det er det gået så vidt med Sverige, at meget allerede er for sent.

Landet er nu i sin skæbnes vold, 15 % Sverigedemokrater i Riksdagen til september kommer ikke engang tids nok til at øve damage control. Enhver der har fulgt med i svensk demografi, ved hvorfor jeg ser så sort på det. Helena Edlunds angste kolleger kan såmænd godt fortsætte med at tie, det de ville have protesteret imod, er sket. Det åndelige terrorregimente, der skræmmer dem sådan, har fået sin vilje med Sverige og åbenbart også med dem.

Skæbner er uberegnelige, i heldigste fald, kan man lære at elske dem, i værre fald kan man gå i indre eksil eller ydre alt efter temperament, økonomi og alder. Ikke mindst præster burde have vidst, at sandheden ville have gjort dem fri, men den de søgte jo ikke bare  Gud, de søgte også embede ifølge Cand. theol.Ludvig From

Jag har talat med kollegor som på fullt allvar berättar att man inte längre talar om vad som helst i sin tjänstetelefon. Jag har fått instruktioner om att man bör ha en egen hårddisk på jobbet där allt sparas som inte är garanterat ofarligt (eller som eventuellt, kanske, hypotetiskt sett skulle kunna tolkas på ett ofördelaktigt sätt). Jag har fått höra om vikten av att sanera sin vänlista på Facebook – ett kontroversiellt namn och du kan genast antas dela den personens alla (påstådda) åsikter. Jag har hört gråtande kollegor berätta om sina erfarenheter av mobbning och härskartekniker. Jag har lyssnat till kollegor som berättat hur dåligt de mår över att följa strömmen – men att man gör det av ren självbevarelsedrift.

Jag har själv fått höra hur personer granskar allt jag skriver för att hitta något som går att anmäla till Domkapitlet. Det gör något med en människa att månad efter månad vara medveten om att man är iakttagen, att behöva vakta sin tunga, inte lita på någon.

Kollegan som ringde härom dagen berättade att personen aldrig hade vågat ta kontakt med mig om det inte visat sig att jag även var bekant med en person som kollegan litade på. Vår gemensamme vän blev garant för att att kollegan vågade ringa upp mig och berätta. Jag måste nypa mig i armen. Nej, det är inte Ceausescus Rumänien. Det är mitt Sverige. Vad är det som händer? Vad händer med oss? Med vår tillit till varandra? Vi väger allt på rädslans guldvåg. Hur kunde det bli så här? #153. Rädslans guldvåg


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bergfast

Posted: 2 maj 2014 - 10:44 - Svar

Hitleruttalande:…” Vi har i det hele taget det uheld, at vi har en forkert religion. Hvorfor har vi ikke japanernes – de, der betragter offeret for fædrelandet som det højeste? Også den muhammedanske religion ville være langt bedre egnet for os end kristendommen med dennes slappe tolerance’.”

…. ”kristendomen med dennes slappa tolerans”….?

(Fniss…)

Ett lite märkligt uttalande egentligen.

Ideal inom kristendom är väl bl.a. att vara mer eller mindre – död – för allt s.k. världsligt. Kanske för att Jesus väl sade, eller ansågs ha sagt: – ”Mitt Rike är icke av Denna Världen”….

Men historiskt sett har kristendom ju ändå skapat mycket stor makt och mycket stort inflytande över världen. Kanske främst genom självbehärskningsideal eller självbesinningsideal.

Hela (kristna)befolkningar avkrävdes lydnad och underdånighet mot all s.k. överhet. Alltså en överhet som inom just kristendom sågs vara av Gud given. Genom att lyda och underordna sig denna överhet, så ansågs kristna då också lyda och underordna sig Gud. Därmed undveks kanske många gånger upproriska befolkningar inom kristna nationer, fram till omkring början på 1500-talet, samt vidare under 1700- och 1900-talets folkrevolterande, mot just all – överhet – (inklusive kristen )….

I kristendom sägs ju Jesus Kristus ha gått från döden på korset, Uppstigit till Himmelen, där Sittandes på Gud Faderns högra sida, (i det Himmelska, i det Eviga), och därifrån förväntas Han återkomma till jorden för att döma levande och döda och för att införa Sitt Himmelska Konungariket. På jorden.

Inom Judendom så uttrycker man väl sig väl i bön: – Världens Konung – Vår Gud – , och konstaterar kanske därmed att – Världens Konung – , och judendomens Gud, redan är närvarande på jorden?

Inom islam är man nog av samma åskådning som judendom här?

Alltså vad beträffar Gud såsom redan varande Levande, Närvarande och Regerande på jorden, där både judendomens Gud, och Allah, då kräver lydnad.

Även om muslimsk underkastelse, (under Allah), verkar till vissa delar likna kristna ideal om – underordnande – så är det inte samma slags underkastelseideal.

Inom islam finns nog inte just ett ideal om underkastelse under världsliga överheter.

Inom islam finns inte ideal om hierarkiska system, och inte heller ideal om underordnande under någon världslig överhöghet. Imamer utövar ledarskap, men imamer kan tydligen också utses inom den muslimska församlingen av muslimska bröder själva, som då hyser särskilt förtroende för någon speciellt kunnig och insatt i muslimska skrifter.

Underordnande och underkastelse inom islam är då inte i första hand under världsliga regeringar, världsliga konungar, presidenter eller andra världsliga styrelser som kan utöva makt, utan underkastelsen är främst underkastelse under Allah, med storebroderlig vägledning av imam, (med bön fem gånger om dagen, fasta, allmosa, och vallfärd osv.)

Detta skulle till viss del kunna liknas vid vad tidig kristendom hade som ideal?

Alltså ideal om att – ingen skulle vara någon annans präst, utan att det finns endast en endaste präst, nämligen Kristus Själv, som då fanns i hjärtat hos lärjungarna och som varje lärjunge då skulle följa och lyda.

Att då både judendom och islam på sätt och vis är mer s.k. världsliga till sina karaktärer, än vad då kristendom har som ideal att vara, det medför kanske att både islam och judendom är mindre främmande för just världsliga företeelser av olika slag. Inklusive då t ex världslig rikedom, makt, inflytande, samt nöje, njutning och också en förväntan på att det är just i – denna världen – som belöningar, erövringar och vinster skall eftersträvas och göras. Detta då på uppmaning från Gud, och i lydnad inför Gud, som anses då även kunna ge belöningar efter döden, och särskilt om döden är ärofull och inträffar i trohet mot Gud.

Kristendom som då har som ideal att leva ett mer – världsfrånvänt – liv, skiljer sig från både judendom och islam. Ett kristet liv har som ideal ett mer – inre levande liv – där bön, samtal med Gud -i sin egen kammare -, anses vara viktigt, och att helst också avstå helt från allt världsligt. Kanske då istället leva i fattigdom, kyskhet och lydnad inom en total – världslig avskildhet – inom en sluten kommunitet, dvs. inom ett kloster.

Det kristna klosteridealet är någonting som absolut inte finns varken inom judendom eller inom islam.

Robert R

Posted: 2 maj 2014 - 14:18 - Svar

Det er forunderligt at se hvordan Churchill afskyr islam, medens Hitler omklamre den.
Det burde få den følgagtige danske venstrefløj og de radikale til at se sig selv i spejlet.
På den anden side har både Socialdemokratiet og i særdeleshed de radikale haft udmærkede relationer
Til Nazityskland.

Prudentius

Posted: 2 maj 2014 - 14:28 - Svar

Ja, gamle Adolf var virkelig en ynder af islam, både ideologisk og politisk, som hans monologer og Stor-muftien af Jerusalems gæsteophold i Nazi-Tyskland vidner om. Plus de tusindtallige muslimske frivilliges indsats for den nazistiske krigsmaskine.

Et særdeles sigende sammenfald i smag og politik mellem Hitlers Tredje og eurokraternes Fjerde rige.

Moran ya Simba

Posted: 2 maj 2014 - 16:10 - Svar

At Hitler gerne så “germanerne” som muslimer siger meget om “førerens” reelle foragt for os “kanon-føde ariere”. What an a**hole… Og at man kan blive arresteret for at citere Churchill gør det klart for enhver at vores frihed er gledet mellem vores fingre…

Bergfast

Posted: 2 maj 2014 - 16:15 - Svar

Alltså Adolf Hitlers syn på kristendom tyder i viss mån att han kanske egentligen inte över huvud taget såg på kristendomen som någon begriplig religion….
Detta delar han då alltså samtidigt med också många andra – socialister -, både nationella och internationella sådana. Den synen har också ha varit starkt påverkad av de ideal som präglade det franska inbördeskriget, och även det ryska inbördeskriget. Dessa revolter och de ismer som där förespråkades, t ex kommunism, var ju båda faktiskt också starkt kritiska till just kristendom, och i princip all religion.

De krigen kallades ju för att vara just revolt tillförmån för upplysning, för frihet, för befrielse, för jämlikhet och broderskap osv.

Det är nästan så man skulle kunna tro att de revolutionerna i själva verkat till viss mån var påverkade av islam? Av just islams ideal om förbrödring, och om – broderlig jämlikhet – ?

Vem vet…

Det fanns ju också, och finns väl ännu, en stor och inflytelserik frimurarloge i Frankrike som heter just – Grande Orient – , så vem vet vilka influenser som där anammats av just islamisk, arabisk och orientalisk kultur?…….

Den nationalism som grep om sig i de flesta nationaltstater i Europa, under 1800-talet, och vidare, måste ju också ha utövat en mycket starkt påverkan också på Adolf Hitler. När krigandet, dödandet och döendet, för Tyskland pågick under det första världskriget, så måste det ha frammanat en mycket stor kärlek för nationen, och just en självuppoffringsvilja, i försvar för just nationalstaten.

Hela Europas alla nationer, inklusive Skandinaviska nationalstater, hyllade och svärmade för just sina nationalhem, för just sin nation, och för sin nationalidentitet.

Det fanns många människor, inte minst inom läkaryrket, samt andra, både i USA och i Europa, som tidigt började med tankar om s.k. folkförädlingar av olika slag. Bl.a. som sagt även Winston Churchill redan omkring på 1920, tydligen föreslog vissa åtgärder mot s.k. sinnesslöa, eller s.k. utvecklingsstörda människor.

Det behöver inte vara någonting fullkomligt och totalt fel med nationalism, (se på USA), om denna nationalism håller sig inom sunda och sansade former och uttryck, och lyckas bevara vett, balans, lagom och sunt förnuft, och inte rusa iväg och bli hysterisk eller kollektivt psykotisk .

Den dyrkan som Adolf Hitler också visar gentemot Japan, och japaners vilja att offra sina liv i försvar för sin nation, var han nog inte heller ensam om att anse vara just någonting ärofyllt och stort.

Detta är väl istället en standard inom nästan varje epok i historien och för alla nationer, att just vilja hylla sina krigshjältar som då har offrat sina liv i försvar för sin nation.

intetnavntak

Posted: 2 maj 2014 - 17:24 - Svar

@Robert R @Prudentius @Moran ya Simba

Nazisterne tilhører højrefløjen og er ikke mest mod højre som muligt. Det ville vikingerne være enige med mig i, kig bare op på dannebrog.

Fornægt ikke historien ved at prøve og skubbe nazisterne over på venstre fløjen. Ved at gøre det giver i venstrefløjen skylden for stort set alt det dårlige der er sket i moderne tid, medvidende at krig har fundet sted lige så lang tid som mennesket selv. Idéen om en moderne tid uden krig skriger ikke andet end diktatur og kommunisme i mine øre. Der findes 200 nationer i verden, usa,rusland,kina… De har alle sammen suverænitet og grænser. Held og lykke med det.

  Svend Andersen

  Posted: 2 maj 2014 - 20:18 - Svar

   intetnavntak

   Posted: 2 maj 2014 - 20:37 - Svar

   Nej. Ikke konstruktivt, men nej.

    intetnavntak

    Posted: 2 maj 2014 - 20:51 -

    Ja socialisme er for resten totalitært(mente ikke nej ang. socialisme) det er alle partierne i det danske parlament, bortset fra DF dog også. De har glemt Danmark. Du er ikke blå hvis du ikke prioriterer nationen på et eller andet stadie.

   Svend Andersen

   Posted: 2 maj 2014 - 20:57 - Svar

   Kendsgerninger har en uhyggelig tendens til at være forbandet ubekvemme for utopiske ideologier.

Bergfast

Posted: 3 maj 2014 - 19:49 - Svar

Vill be om ursäkt till Steen och Snaphanen för mina alltför långa och alltför många insändarkommentarer som har spretat ut sig alldeles för mycket.

Snaphanen är den mest tålmodiga och generösa blogg. Jag kommer i respekt för Steen och bloggen Snaphanen att begränsa mina långa texter och utsvävningar i fortsättningen.

V.h. JB

  steen

  Posted: 3 maj 2014 - 20:26 - Svar

  @ Bergfast: Så længe ingen klager, og så længe de er rimelige, griber jeg ikke ind. Det skal du ikke tænke på.

  Jeg har kun udelukket 5 på 10 år, så der skal mere til. Tænk ikke på det. Til gengæld må jeg sige, at når der er rigtig mange kommentarer, får jeg ikke læst de lange. Dagen har kun SÅ mange timer.

   Bergfast

   Posted: 3 maj 2014 - 21:31 - Svar

   Tack för vänligheten.
   JB

Ludvig

Posted: 3 maj 2014 - 21:03 - Svar

@Steen

Skrev ett inlägg här för ett par timmar sedan. det kom in men har sedan försvunnit.
Vad har hänt?
Mvh
Ludvig

  tant Gul

  Posted: 4 maj 2014 - 08:41 - Svar

  @ Steen

  Så gjorde ock jag – en INTRESSANT parallelltex till Bergfasts första kommentar.
  Vad hände?
  Varför gillade du den inte, Steen?
  Mvh
  tant Gul

   steen

   Posted: 4 maj 2014 - 13:32 - Svar

   @tant Gul: Hvis den hænger i spamfiltret, kommer den ikke igennem, før jeg er ved pc og ser det.

    Ludvig

    Posted: 5 maj 2014 - 12:53 -

    Mitt inlägg om olika fascismer kom först in och togs sedan bort. Skulle vilja ha en förklaring.
    Tack
    Ludvig

    steen

    Posted: 5 maj 2014 - 14:47 -

    Det KAN være slettet, hvis det er havnet i spamfiltret. Er der f.eks. over 100 der, får jeg ikke set efter, om alt ER spam. Beklager hvis det er tilfældet, men det er vilkårerne når man kun er en mand med kun 24 timer i døgnet.

Leave a Comment