14
maj
Seneste opdatering: 14/5-14 kl. 2138
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Det var i sin tid billedhuggeren Hein Heinsen, der i 2002 introducerede ordet korankritik. Heinsen mente, at koranen skulle udsættes for nøjagtig den samme kritik, som bibelen er blevet udsat for igennem den kradse bibelkritik, der praktiseres på blandt andet teologi-studiet. Nu tager korankritikken en mere kunstnerisk og ikke mindst afklædt retning, når billedkunstneren Firoozeh Bazrafkan smider smider tøjet i performanceværket Uden titel.

Bazrafkan tager tøjet af, mens Kasper Nørby Lund læser et digt op. Digtet er skrevet med udgangspunkt i koranen, og som værket skrider frem, dækkes koranen af Firoozeh Bazrafkans tøj. Til sidst står hun står nøgen og blottet tilbage. Bag værket står Kasper Nørby Lund.

“Jeg har skabt dette performanceværk med Firoozeh Bazrafkan. Værket berører det omstridte spørgsmål om kvinders ret i til at optræde frit i henhold til Koranen og islam. Koranen pålægger kvinden at tildække sig og ikke blotte sit køn, hvorfor jeg har omskrevet to af koranens sura-vers til et digt, der i modsætning til de oprindelige vers plæderer for kvindens frihed og ret til at optræde som det hende behager,” skriver Kasper Nørby Lund på hjemmesiden kasperlund.dk.

“Jeg håber, at folk kan se hvor smuk kvinden er, og hvor ganske givet det er, at hun har sin frihed over sig selv og sin krop. Bliver man stødt af værket, så understreger det kun pointen,” siger Kasper Nørby Lund til Ekstra Bladet.

Firoozeh Bazrafkan har tidligere udstillet en makuleret koran på et bedetæppe i Galleri Draupner i Skanderborg. Nøgen korankritik: Firoozeh Bazrafkan smider tøjet under digtoplæsning

Toilettets politik

Jeg sendte det øverste foto til en ven, for at høre om han kunne tyde det. Han svarede med et spørgsmål – det nederste foto. Vi indså vores begrænsning, nogle ting må man bare acceptere. Jeg kunne have spurgt politiet selv, der var hele to “øresnegle” med, men det strejfede mig ikke at slæbe dem derud for at fortolke plakatkunst. (Set på toilet på Christianshavn i går.)

1-Vilks Parks 14.5.2014, I 096

1-IMG_2069


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Andersen

Posted: 14 maj 2014 - 18:14 - Svar

Flere og flere tager tyren ved hornene.

Velkommen i klubben Kasper Nørby Lund…

Patrioten

Posted: 15 maj 2014 - 07:13 - Svar

Kvindens krop er smuk, ja. Men fanme ikke hende iranerens krop! Hun ligner sgu da et bræt.

    Machiavelli

    Posted: 16 maj 2014 - 09:56 - Svar

    Hvad er det for en åndssvag bemærkning?

Bergfast

Posted: 15 maj 2014 - 10:18 - Svar

Tycker inte att det varken är en vettig, klok eller insiktsfull demonstration eller form av kritik framförd mot Koranen.

….

Man verkar inte förstå en verklighet som är just en verklighet?

Nämligen den verkligheten att de flesta män, över hela jordklotet, är mycket intresserade av att kunna få komma nära kvinnor, och då just också kunna komma sexuellt nära kvinnor. Många män drivs av detta intresse och är fokuserade på det, samt spanar efter, fokuserade på och är uppmärksamma närhelst, och varhelst tillfälle för detta intresses möjligheter till förverkligande, kan råka dyka upp.

….

I det allmänna rummet finns idag en överträdelsekultur, en gränslöshetskultur, där inga gränser mellan det privata och det allmänna anses få finnas.

Men, människors förmågor att kunna bevara gränser för sina privata sfärer, sina privata rum, verkar förminskas, och också ständigt vilja överskridas Det är alltså en respektlöshetskultur som odlas, där människor allt mindre förstår att sätta gränser för det privata livets sfär och för sina privata rum.

Detta är förödande.

För inte så länge sedan kunde man höra den s.k. kvinnorörelsen skandera att: ”Det privata är politiskt.”…
Det privata ansågs alltså mer eller mindre inte få tillåtas finnas. Allt skulle s.k. öppnas upp i det allmänna och i det politiska rummet. Odlande av privatliv och att vilja beskydda och värna en privat sfär, både individens och det familjära livets sfär, så ansågs det vara ett slags försvar för ett, som man gärna ville ett begränsat och snålt, snävt, hämmat, småskuret, inkrökt, omodernt och bakåtsträvande borgerligt liv och levande.

Den privata sfären ansågs böra tillhöra alla och också böra delas av alla för att kunna anses vara frigjord? Samt för att naturligtvis då också kunna anses vara framåtsträvande, frigörande och inte minst för att kunna anses vara en modernitet där en människa då kunde anse sig själv för att vara modern.

Tyvärr är detta endast just insiktslösa och hypnotiserande politiska floskler, haranger, slagord, paroller och propaganda, som inte egentligen stämmer överens med hur människan är som varelse.
De stämmer inte överens med de behov av just integritet, privat sfär, valfrihet, samt också nödvändigheten för människan att göra egna, privata val utifrån sitt eget jag, och att som människa sträva efter att kunna utveckla ett självständigt stående, gående, talande, tänkande, handlande och agerande i sitt liv och bli en egen person, en individuell person.

Detta finns alltså nedlagt som just en vilja, ett utvecklingsbehov, eller som en drivkraft, hos just människan som varelse.

Om inte privatlivets sfär och allt som därtill hör värnas från samhällets allmänna rum, så är det just att överträda gränser, nämligen gränser för just den privata kroppen, och det privata samlevandet mellan makar, helt enkelt det privata livet.
Om denna privata sfär inte värnas och beskyddas från allmän beskådan så försvårar det för människan att kunna, från småbarnsålder och vidare uppåt, utveckla, kultivera, värna, ha rätt till att sträva efter och också att begära, just en privat sfär vars gränser personen själv har rätt att bestämma över och som just inte varken kan eller får överträdas utan personens eget medgivande.
På så sätt kan man skapa en kultur som värnar alla personers integritet, självständighet och oberoende, och rätt att sätta gränser för sitt privata liv och sitt privata rum.

En sådan borgerlig kultur, som tidigare fanns, kultiverades, värnades i Sverige, men som stegvis revs ned, steg för steg, bl. a. just med hjälp av både feminism, socialism, kommunism och socialdemokrati. Och också med hjälp av införandet av Du-reform, dvs. kamrat- och kompis- reform, i just socialistiskt rättrogen anda.

….

Skapar man istället en kultur där man vill s.k. öppna upp för, s.k. klä av, s.k. inte skämmas för, s.k. frigöra, s.k. erövra, s.k. göra fri, och s.k. befria, osv., osv., allt det som hos just människan illhör det privata livets sfär, så förlorar människor just förmågor, och kanske också viljor, just att försvara sina privata liv, och sina privata sfärer.

Det är allvarligt om viljan, förmågan och också rätten att just vara en privat person skulle urholkas.

Att sluta att odla och kultivera just sina eget valda privata relationer, som absolut just inte är allmänna relationer eller politiska relationer, utan just privata relationer som ingen allmänhet eller politik alls har med att göra, och om just den kultiveringen skulle gå förlorad genom att just inte värna det privata rummets sfär i samhället, så är det egentligen någonting förödande för människan som varelse.

Det är ju, för just den mänskliga varelsen, egentligen mycket allvarliga saker.

Bergfast

Posted: 15 maj 2014 - 12:48 - Svar

Korrigering/komplettering/rättelse. (= Tidigare kommentar kan raderas.)

Tycker inte att det varken är en vettig, klok eller insiktsfull demonstration eller form av kritik framförd mot Koranen.

Man verkar inte förstå en verklighet som är just en verklighet?

Nämligen den verkligheten att de flesta män, över hela jordklotet, är mycket intresserade av att kunna få komma nära kvinnor, och då just också kunna komma sexuellt nära kvinnor. Många män drivs av detta intresse och är fokuserade på det, samt spanar efter, fokuserade på och är uppmärksamma på närhelst, och varhelst tillfälle för detta intresses möjligheter till förverkligande, kan råka dyka upp.

….

I det allmänna rummet finns idag en överträdelsekultur, en gränslöshetskultur, där inga gränser mellan det privata och det allmänna anses få finnas.

Människors förmågor att både kunna respektera och bevara gränser för sina privata sfärer, sina privata rum, verkar förminskas, och också ständigt vilja överskridas Det är alltså en respektlöshetskultur som odlas, där människor allt mindre förstår att sätta gränser för det privata livets sfär och för sina privata rum.

Detta är förödande.

För inte så länge sedan kunde man höra den s.k. kvinnorörelsen skandera att: ”Det privata är politiskt.”…

Det privata ansågs mer eller mindre inte få tillåtas. Allt skulle s.k. öppnas upp i det allmänna och i det politiska rummet. Odlande av privatliv och att vilja beskydda och värna en privat sfär, både individens och det familjära livets privata sfär, ansågs vara ett slags försvar för ett, som man gärna ville mena, begränsat och snålt, snävt, hämmat, småskuret, inkrökt, s.k. omodernt och s.k. bakåtsträvande s.k. borgerligt liv och levande, som till varje pris i sann socialistisk, och feministisk, anda då ansågs skulle behöva bekämpas…

Den privata sfären ansågs böra tillhöra alla och också böra delas av alla för att kunna anses vara s.k. frigjord? Samt för att naturligtvis då också kunna anses vara s.k. framåtsträvande, s.k. utvecklande, s.k. frigörande och inte minst för att kunna anses vara en s.k. modernitet, där en människa då kunde anse sig själv för att vara s.k. modern? Idag menar man att man – har kommit långt – , och att riktig s.k. jämställdhet – , förväntas inte ha s.k. – uppnåtts – , förrän (om ca, 30, 40 eller femtio år framåt i tiden, et cetera).

Tyvärr är detta endast just insiktslösa och hypnotiserande politiska floskler, haranger, slagord, paroller och propaganda, som inte egentligen stämmer överens med hur människan är som varelse.

De stämmer inte överens med de behov av just integritet, privat sfär, valfrihet, samt också nödvändighet för människan att göra sina privata val utifrån sin egen person. Att som person vilja sträva efter att kunna utveckla ett självständigt stående, gående, talande, tänkande, handlande och agerande i sitt liv. Även som familjära personer, och som kvinna också då som moder, hustru, syster, moster,faster, mormoder, farmoder osv., och inte enbart som en s.k. frigjord och s.k. modern kvinna, dvs. en kvinna som i princip då eftersträvar att vara en familjerelationslös person, som då främst är fokuserad på alla andra roller och samhällsfunktioner förutom just de familjära rollerna och funktionerna.

Detta behov, personens vilja till självständiga val, finns alltså nedlagt som just en vilja, ett utvecklingsbehov, eller som en drivkraft, hos just människan som varelse.

Om inte privatlivets sfär och allt som därtill hör värnas från samhällets allmänna rum, så är det just att överträda gränser. Gränser för just den privata kroppen, det privata familjelivet mellan makar, tillhör helt enkelt det privata livet.

Om denna privata sfär inte värnas och beskyddas från allmän beskådan så försvårar det för människan att kunna, från småbarnsålder och vidare uppåt, utveckla, kultivera, värna om, ha rätt till att sträva efter och också att begära, just en privat sfär vars gränser personen själv har rätt att bestämma över och som just inte varken kan eller får överträdas utan personens eget medgivande.

På så sätt kan man skapa en kultur som värnar alla personers integritet, självständighet och oberoende, och rätt att sätta gränser för sitt privata liv och sitt privata rum.

En sådan s.k. borgerlig kultur fanns och kultiverades tidigare betydligt mer i Sverige, samt värnades i betydligt större utsträckning i det allmänna och politiska rummet, än idag.

Men den har stegvis rivits ned, just steg för steg, bl. a. just med hjälp av både feminism, socialism, kommunism, nyliberalism och socialdemokrati. Och också med hjälp av införandet av en för svenska språket olämplig Du-reform, dvs. kamrat- och kompis- reform, i just socialistiskt rättrogen kamrat-, jämlikhets- och kompis-anda. En anda som alla just skulle omfattas av och som ingen fick avvika från, utan att riskera att kallas med nedsättande epitet, främst kanske s.k. omodern…

….

Skapar man en kultur där man vill s.k. öppna upp för, s.k. klä av, s.k. inte skämmas för, s.k. frigöra, s.k. erövra, s.k. göra fri, och s.k. befria, samt inte minst översexualiserar det allmänna samhälleliga rummet och alltså vill försöka exponera allt det som hos just hos människan tillhör det privata livets sfär, så förlorar människor just förmågor, och kanske också i förlängningen viljor att försvara sina privata liv, sina privata rum, sina egna och sina familjers integritet, och också respekten för rätten till en privat sfär.

Det är allvarligt om viljan, förmågan och också rätten till en privat sfär, ett privat rum, inte minst kanske just privat tankerum, skulle urholkas.

Om kultiveringen av eget valda privata relationer skulle gå förlorad genom att inte värna det privata rummets sfär i samhället, så är det egentligen någonting förödande för människor i allmänhet, och människan som varelse.

Det riskerar att i förlängningen göra människan mindre kultiverad som just mänsklig varelse, och att istället göra människan mer djuriskt styrd, som just varelse..

Det är för den mänskliga varelsens förmågor och viljor att just kunna erövra sin från djuren särskiljande och särskilda mänsklighet, egentligen mycket allvarliga saker.

…….

Att islam vill värna och beskydda det privata livets sfär, samt familjelivet, från det allmänna och det offentliga samhälleliga livet, skulle man kunna säga är någonting bra.

….

DÄREMOT kan man säga att islam har en liknande teoribildning som finns inom just kommunism och socialism.

Detta igenom att islam också eftersträvar en slags totalitär konsensus och konformitet.

I islams fall är det då under s.k. – gudomlig lag – , före en s.k. sekulär och mänsklig lag. Alltså före sekulära maktkonstellationer, såsom politiska partier som vinner politiska maktställningar genom demokratiska val, samt där presidenter och statsministrar, samt medborgare, lyder under politiska sekulära lagar, i namn av t ex jämlikhet, samt mänskliga rättigheter och alla människors lika värde osv., som alla människor helst skall anamma och inordna sig under…

..

Det som inom islam kallas för – Umma – , kan kanske beskrivas som den allmänna och gemensamma andan, som alla skall inordna sig under. Det kan likna just den kommunistiska, eller nyliberala anda där alla medborgare också just lika unisont anses behöva underordna sig, för att kunna räknas som varande – goda – ?

Den gemensamma andningen i just västerländskt krav på följsamhet, och en muslimska s.k. – ummans – , krav på följsamhet och efterlevnad, kan likna varandra, just i det likartade kravet på efterlevnad, för att kunna anses vara en god människa?…

….

Inom islam är det då den önskade lydnaden och underordnandet till den lag, som då anses vara den mer s.k. – gudomliga lagen – , dvs. den muslimska sharialagen, vilket är en lag som väl kan anses vara en lag som riskerar att kunna missgynna just alla icke-muslimer, men däremot gynna alla muslimer….

….

Vilken lag som är den bästa, i praktik och i verklighet, kan i vissa fall kanske vara svårt att verkligen bergsäkert, eller tvärsäkert, veta? …

…..

Det kan vara svårt att veta, eftersom den s.k. sekulära lagen, och det s.k. demokratiska, jämlika och fria samhället, ju uppenbarligen inte har lyckats bevara och försvara sig självt så särskilt väl?….

Och heller inte lyckats försvara eller praktisera i praktisk praktik, s.k. jämlikhet, yttrandefrihet eller s.k. demokratiska principer, så särskilt väl?

Om det vore enbart bra, så skulle väl inte det västerländska samhället befinna sig där det idag befinner sig?….

….

Kanske finns det alltså även brister, tillkortakommanden, felaktigheter, missbedömningar, också även i den s.k. fria västvärldens lag, och kanske framför allt i västvärldens förmågor att verkligen kunna på ett konstruktivt, eller trovärdigt, sätt gestalta, eller förverkliga, och leva efter sina egna lagar, som istället tenderar att alltmer förmå kunna lösa upp samhället, och få det att glida alltmer mot laglöshet och anarki, verkar det som ibland…

….

Kanske finns det ingen egentlig jämlikhet någonstans, och kanske är det därför inte så särskilt förnuftigt att hävda någon s.k. jämlikhet?
Kanske är det då rentav förnuftigare, och även rentav mer människovänligt, att både konstatera och erkänna att det faktiskt finns en ojämlikhet mellan människor, som det är människovänligt att visa hänsyn till? Alla människor är helt enkelt olika och alla människor är helt enkelt ojämlika, och ingen enda människa skall egentligen behöva jämföra sig med, eller heller inte behöva vara jämlik, någon endaste annan människa? Varje människa är en unik person.

….

Kanske finns det heller ingen egentlig yttrandefrihet någonstans? Och inte heller kan egentligen det finnas någon sådan någonstans?

…..

Kanske finns det heller ingen egentlig demokrati någonstans, och kan inte heller egentligen finnas någon i praktiken, någonstans?

(Folkmassor måste alltid och överallt i alla tider styras? I alla samhällen måste de styras, drillas och hjärntvättas med hjälp av floskler, haranger, paroller, slagord och propaganda, samt också med hjälp av hot om straff av olika slag vid eventuella avvikelser från en vedertagen social norm, eller agenda? Antingen anses de vara onda med hjälp av förnekelse, fördömande epitet, uteslutning, fängelse eller död? Eller också anses de vara goda, med erkännande, godkännande och berömmande? Same, same…)

…..

Leave a Comment