26
maj
Seneste opdatering: 26/5-14 kl. 2130
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

1-eidsvoll 008

(Klik for stort foto.) – Der var masser af begivenheder jeg gik glip i København på 200-års dagen for hvad man kalder Europas første frie forfatning, Norges. (Det var den nu ikke, 3. maj 1791 vedtog det polske parlament, Sejmen, en forfatning, der regnes for at være Europas første demokratiske forfatning, men den er glemt fordi Polen ophørte som selvstændig stat i 1795.)  Jeg vidste heller ikke vi havde fået en Eidsvoll Plads mens jeg var udenbys.

Den ligger godt lige dér ved Nyboder, midt imellem H.W. Bissens statue af Chr. IV og Ørnulf Basts skulptur To søstre fra 1949 med inskriptionen “Norge takker Danmark 1940-1945,” en tak for Norgeshjælpen, den mest omfattende humanitære indsats i Danmarkshistorien. Pladsen blev fra gammel tid kaldt Grønland.

Der er mere stil over Eidsvoll end Regnbuepladsen, en pinagtighed der, hvis den endelig skulle hedde nogen homoseksuelt, skulle have heddet Herman Bangs Plads af disse grunde. Heller ikke et ord om den nye Svend Aukens Plads, mange dårlige ideer holder ikke evigt. Jeg ved ikke hvor mange nordmænd, som bor i Danmark, det føles som mange, i al fald mange nok til at de har Den Norske Forening, en gammel aktiv forening fra 1863.

Jeg tog revanche ved at gå til åbent hus (skib?) på den norske fregat Helge Ingstad, der stadig lå på Langelinje søndag sammen med to tyske fregatter, Hamburg og Mecklenburg-Vorpommern:

1-fregatter 25.05.2014 014

2-fregatter 25.05.2014 013 3-fregatter 25.05.2014 010


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 26 maj 2014 - 15:38 - Svar

On 14 June 2013 the Norwegian Parliament voted to extend conscription to women making Norway the first NATO member and first European country to make national service compulsory for both men and women.[5] The military expenditure of US$7.2 billion is the highest per capita in Europe…
http://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Armed_Forces

    intetnavntak

    Posted: 26 maj 2014 - 16:52 - Svar

    Jeg hørte det da de fik det igennem, det gør mig stolt. Jeg tror ikke det har betydning lige i starten. Men om nogle generationer når de selv skal stå til ansvar…
    Til gengæld vil jeg ikke vide hvordan fremtiden ser ud, både angående mandens rolle men også garantien for at bibeholde den norske nation i forhåbenligt mange, mange, mange tusinder år endnu. Hvis det internationale mandsdominerede samfund nu skulle vinde her.

    Det er prisen man betaler for at vinde og overkomme så mange krige og opnå en bedre velstand for befolkningen. Kvinderne har betroet og tilladt os det. Så de har en masse investeret i dette.

Peter Buch

Posted: 26 maj 2014 - 17:06 - Svar

To av Nyboders historieskrivere, Orla Alstrup og Charles Christensen, skriver i «Nyboderfolket» blomstrende, men uten detaljangivelser:

«Holmens gamle, faste Stok, Stammen hvorfra Marv og Væsen trængte frem fra Slægtled til Slægtled, var Fiskere og Sømænd, paa Kongebud hvervede eller tvangsudskrevne fra danske Øer og Skaanes friske Strande, fra Jyllands fygende Klitter og i ganske særlig Grad fra Norges barske Skærgaarde.»

Dette lyder jo for norske ører meget interessevekkende, og man venter spent på å høre noe nærmere om denne sterke norske kontingent – men det blir med blomstersproget. Man vil forgjeves søke efter nærmere opplysninger om nordmennene på Holmen og i Nyboder i den ganske store historiske faglitteratur. Men norske faghistorikere bør med tid og stunder fordype seg i emnet, som må være lokkende nok. For det er hevet over tvil at den norske rekruttering til verftet og til Nyboder-kolonien til tider må ha vært meget betydelig. I mellemtiden må vi nøye oss med mer generelle karakteristikker av Holmens faste stokk og av Nyboders innbyggere, hvori altså er innbefattet en hel del nordmenn:

«Det var primitive Folk, der saaledes hentedes ude fra Rigernes Kyster. Raa i dette Ords beste Betydning (!), altsaa ikke tarvelige, ringe Folk, men friske og stanke uden Kultursyge i Mar-ven (!)… Disse Søkarle mønstredes til Flaaden og gjorde den levende med deres medfødte Sømandskab … En erklæret Fiende havde Søfolket i «Byen», indenfor de grønne Volde. København havde omkring 1630 ca. 25 000 Indbyggere, der trægt levede i deres lille Verden, hvori Sømændenes stridslystne og frygtløse Optræden ved enhver Leilighet! vakte Ængstelse hos Borgerne, der i deres Byalmue havde et mere frygtagtig Menneskemateriale … Alt hvad der var af det Onde, betegnedes som «hos Baadsmændene i de Nye-Boder».

http://www.norskeforening.dk/?side=tekster&pid=nordmennik%F8benhavn

Greg Werle

Posted: 27 maj 2014 - 16:48 - Svar

Sjovt at I fejrer Helge Ingstad, som var central i Quislings og norske nationalisters forsøg på at tilrane sig Øst-Grønland i 1931, frem til 1933 da den internationale domstol i Haag med eftertryk tilkendte Danmark fortsat ret til hele Grønland. Derfor er det da en provokation, at Norge nu sender krigsskibet “Helge Ingstad” til Langelinie som en markering af unionsopløsningen…

Leave a Comment