28
maj
Seneste opdatering: 28/5-14 kl. 1120
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Britta Mogensen, antropolog

Nu da valget er overstået, kan vi konstatere, at Morten Messerscmidt oversteg de vildeste forventninger i personlige stemmer, nemlig 465.758.

1-Indspilning i fuld skærm 28-05-2014 024634Det har ellers været utroligt svært at følge med i det, der skulle forestille at være kandidaternes debatter med hinanden. Jeg opgav simpelthen, da jeg var ude af stand til at skelne den ene kandidats råb fra den anden. Magen til afbrydelser og skrigeri og mig-mig-mig erindrer jeg ikke at have overværet før i en politisk debat. Og hvis debattørerne ikke skreg i kor, hjalp TV-værterne med til hylekoret ved at afbryde og råbe endnu højere. (grafik: Gult: DF flertalsvalgkredse)

Prisen i afbrydelser og skrigen går dog ubetinget til Margrethe-Meget-Afhænger-Af-Mig-Auken (SF). Det ville være nemmere at stoppe en tsunami end hendes talestrømme. Et behjertet menneske i hendes familie eller omgangskreds kunne med fordel have vejledt hende lidt i pli.

Vi skylder dog trods alt Auken tak for den enestående valgkamp, hun har ført for Messerschmidt. Han har konstant været på hendes læber.

Noget mere civiliseret gik det for sig under udsendelsen 1264 K på TV2 News lørdag formiddag med Morten Messerschmidt (DF) og Morten Helveg Petersen (R). MM måtte ganske vist et par gange ved afbrydelser høfligt sige til MHP ”må jeg lige gøre dette færdigt”, men alt i alt var der tale om to debattører, der gav hinanden plads til at fremføre synspunkter.

Jeg har altid gerne ville lade tvivlen komme de politikere til gode, der arbejder hårdt på at forære danskernes land til EU. Jeg forstår den kedsommelighed, der kan bemægtige sig en, når man skal læse tusinder af sider af traktater, forordninger, direktiver, love m.v. Det kan vel taget pippet fra den bedste. Den vildfarelse bragte Morten Helveg Petersen mig dog ud af, da han oplyste, at de skam godt vidste, hvad de skrev under på. Og de vidste, hvad der stod på alle disse mange tusinde sider. Til det er der så kun at sige: ”Tilgiv dem, thi de vide ikke, hvad de gøre.”

Befolkningerne – ikke blot i Europa, men i alle verdens lande – er meget bevidste om deres eget territorium. Det kan vi godt forstå, så vé den dansker, der ikke mener, at et folk har ret til sit eget territorium og egen suveræne stat. Hvis altså bare disse folk geografisk er placeret uden for EU. For indenfor skal vi med djævelens vold og magt være én eneste stor Nation. Derfor har EU-fanatikerne et helvedes hus med at prøve at få os alle kogt i den samme gryde, så vi kommer til at elske EU-landet og favne det som vores eget. Grænserne skal væk, vi er jo alle unionsborgere, så mit land er dit land og dit land er mit land. Så kan vi blandes i ét stort miskmask og glemme alt om, at vi engang var suveræne nationer med hver vores kultur, historie, traditioner og egenart.

EU-fanatikerne, som godt er klar over, at de ikke har ret meget medvind i befolkningen, har dels forsøgt med de evindelige trusler om, at EU-kritikerne slet ingen indflydelse får, dels har de under valgkampen lovet at ville tage danskernes modstand mod EU alvorligt. Løfter, vi nok barmhjertigt bør lade glemslens slør falde ned over. For disse løfter fik vi først, da det gik op for dem, hvor enorm stor modstanden er.

Eurokraterne har dog ikke en jordisk chance for at stoppe dette makværk, dette monster af en udemokratisk, uigennemskuelig kolos af en magtfuldkommen megastat. Det kræver andre kræfter, nemlig de parlamentsmedlemmer, som de europæiske nationalstater nu sender til EU. Måske vil der blandt eurokraterne være nogle, der vil fatte, hvad det er, befolkningerne har sat i gang. Hvis ikke, sender vi en endnu større gruppe af sted næste gang.

Intet af det, vi og de andre EU-lande bliver dikteret, er forankret i vores folks kulturer, traditioner og skikke, men er alene opfundet af nogle magtsyge EU-fanatikere, som insisterer på, at 28 EU-lande og et antal EØS-lande skal forkaste deres egenart og underkaste sig et diktatur, der gør det iranske mullahregime rangen stridig.

Diktator og maoist José Manuel Barroso skal nu afløses af en ny diktator for Kommissionen. Han var lørdag aften inviteret i studiet på TV2 News til det politiske magasin Lykketoft og Ellemann. Hans utiltalende og selvforherligende fremtoning bekræftede alle mine fordomme om magtgale personager. Plusordene flød ustoppeligt ud af munden på ham som skidt fra en spædekalv, krydret med vammel smiger af de to danske politikere. Og da udløbsdatoen for tidligere skældsord af anderledes tænkende for længst er overskredet, havde han fundet på et nyt, nemlig eurofober. Sygeliggørelsen af modstandere er helt i tråd med maoistisk (og andre totalitære ismers) tænkning. Han havde ikke set skriften på væggen, så han erklærede selvbehageligt og skråsikkert til sidst: Parlamentet får mere magt.

Vreden og modstanden mod EU er ikke blot ideologisk. Den er også helt nede på det lavpraktiske, hvor de, der kan ikke kan flytte sig væk, dagligt udsættes for og må kæmpe imod politikernes nationale selvmordsprojekt.

Vores lovgivere har uddelegeret retten til at lovgive i Danmark til andre organer, som vi aldrig har stemt på, og disse har meget store hjerter, der kan rumme alverdens overskudsbefolkning. At mene, at en ekstrem beskatning må gå til landets egne borgere i nød er småtskåret, umenneskeligt, menneskefjendsk, racistisk, fascistisk og nu også eurofobisk.

Schengen med de grænseløse grænser

Med Schengen har vi fået den grænseoverskridende kriminalitet, der har gjort hverdagen utryg for utroligt mange danskere. ”Grænsebomme stopper ikke den vandrende kriminalitet”, siger de Schengen-begejstrede. Hvor er dokumentationen for det? Empirien fortæller derimod meget klart, at vi aldrig har haft så mange udenlandske kriminelle, som efter at grænserne forsvandt. Tyveknægte, (hjemme)røvere, voldsmænd, voldtægtsforbrydere, mordere og terrorister har fri adgang til landet. Det samme har de få forbrydere, der udvises samt asylansøgere, der får afslag på asyl.

Arbejdsmarkedets Frie Bevægelighed

Aldrig har en lov/forordning været så misvisende – for ikke at sige løgnagtig – som netop Arbejdsmarkedets frie bevægelighed. Derer ikke kun tale om ”vandrende arbejdstagere”, der søger arbejde, hvor der er arbejde at få. Enhver ”vandrer” har fri adgang. Det skal man imidlertid på Wikipedia  for at blive klar over.

Mange danskere har udtrykt, at de ville ønske, at vi havde været kloge nok til at få en EØS aftale i stedet for at melde os ind i (dengang) EF. Men se her (indgår i linket ovenfor):

”Även Island, Liechtenstein och Norge omfattas av direktivet eftersom de är en del av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Som en del av EES var dessa stater inkluderade i utarbetandet av direktivet. Däremot saknade de rösträtt vid antagandet av denna rättsakt, men fullt förpliktade att implementera den.”

Det er på baggrund af denne fri bevægelighed, hvem som helst, der ønsker at bo i vores land, bare kan flytte hertil. Og tag endelig hele familien med. Vi betaler. Derfor har vi kunnet se en lind strøm af romaer og 70-80-årige forkrøblede rumænere og bulgarere, der af kriminelle bagmænd køres til vesteuropæiske byer i busser og tvinges til at tigge på gaden i alt slags vejr. Selv om tiggeri i Danmark er forbudt, gribes der ikke ind. Vi skal finde os i det. Dekreterer EU. Har de penge nok på lommen til busturen hjem, er de ikke subsistensløse og må derfor ikke udvises. Dekreterer EU.

Godhjertede danskere sørger for, at de sølle eksistensers bagmænd aldrig mangler penge. Hjemløse af enhver art får nu også hjælp af Hjemløseavisen, som udgiver en særlig avis for hjemløse uden lovligt ophold. Der skal sikkert nok være nogle gode mennesker, der ønsker at støtte fremmede hjemløse fremfor vores egne, som i øvrigt efterhånden er fortrængt og svære at finde på deres sædvanlige salgssteder. Derudover tilbydes der gratis lægehjælp og en seng at sove i, hvis det er koldt udenfor. Så der er absolut ikke grund til at bevæge sig videre til et andet land.

Jeg erindrer løftet til de danske arbejdstagere. Ingen udlænding skulle arbejde for mindre end en overenskomstmæssig løn. Det løfte var nemt at bryde, og arbejdsgiverne blev begejstrede.. Man tillod entreprenante mellemmænd fra de østeuropæiske EU-lande at ansætte deres landsmænd til en efter danske forhold sulteløn. Ud i arbejdsløshed røg så danske arbejdere og håndværkere, som herefter blev kaldt dovne og arbejdssky. Det samme gør sig gældende i andre vesteuropæiske lande, herunder England.

Men der er skam regler. Ganske vist er der ingen mulighed for at kontrollere, om de bliver overholdt. Men det er heller ikke det vigtige. Det vigtige er reglerne i sig selv. Reglerne for reglernes skyld. Så en vandrende arbejdstager må opholde sig i et EU-land i 3 måneder for at søge arbejde (kan dog udvides til 6 måneder, hvis et job er lige inden for rækkevidde). Lykkes det ikke, så af sted til det næste land for at søge arbejde.

I virkelighedens verden bliver en udlænding lige så længe i hvert land, han selv finder bedst. Og hvorfor ikke? Livet som hjemløs er åbenbart ikke så sølle endda. Der er masser af hjælp at få. Han kan ernære sig ved sort arbejde eller kriminalitet, for danskerne har endnu ikke lært at bygge deres hjem om til fæstninger.

Børnepenge og andre ydelser

Debatterne om offentlige ydelser til fremmede statsborgere har raset gennem meget lang tid, og statsministeren har erklæret, at der ikke er noget at gøre. EU har talt og lovgivet, og herefter har vi os at rette.

Måske burde politikerne selv lige læse, hvad der står i EU-vejledningen om sociale ydelser i Danmark. Hvad angår ydelser og tilskud til børn og unge, fremgår det side 24, at

“Entitlement to both child and youth benefit (børne- og ungeydelse) and child allowance (børnetilskud) is subject to the following conditions:  § the child must be resident in Denmark”

Som bekendt sendes børneydelser ud af landet. På side 26 fremgår det vedrørende arbejdsløshedsunderstøttelse, at

“Entitlement to unemployment benefit is normally acquired after one year’s membership of a recognised unemployment fund. Moreover, the first time you apply for unemployment benefit you must have worked as an employee for 1,924 hours which is equivalent to the standard full-time working hours for the occupation for at least one year in the last three years or have been mainly self-employed over an equivalent period.”

Som bekendt skal udenlandske arbejdstagere kun have været medlem I 3 mdr. af en arbejdsløshedskasse.

Har de danske politikere være med til at forfatte vejledningen, lyver statsministeren om, at der ikke er noget at gøre. Har EU forfattet den på Danmarks vegne, lyver statsministeren om, at der ikke er noget at gøre.

Dette valg har soleklart vist, at de, der elsker deres land, og de, der elsker EU, står så skarpt over for hinanden som ingensinde før.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


jens

Posted: 28 maj 2014 - 09:36 - Svar

Artiklen “Efter valget” er imponerende godt formuleret og rammer 100% plet i forståelsen af, hvad EU har udviklet sig til i djævelskab

Victor

Posted: 28 maj 2014 - 09:50 - Svar

En overset, men yderst interessant, udvikling i London-valgkredsen Tower Hamlets. (Der, hvor George Galloway blev valgt for nogle år siden). Der er ganske enkelt gået Pakistan eller Bangla Desh i valghandlingen:

http://blogs.spectator.co.uk/sebastian-payne/2014/05/tower-hamlets-lon dons-rotten-borough/

  JensH

  Posted: 28 maj 2014 - 12:54 - Svar

  @Victor

  mange tak for linket. En interessant artikel om den 3. verdens fremtid der venter vores engang så civiliserede vestlige lande. Men jeg har dog en enkelt rettelse til dit indlæg. Såvidt jeg ved er George Galloway er ikke valgt i Tower-Hamlets, (som ligger i London), men derimnod i er han MP for Bradford West, hvor han er valgt for partiet ‘Respect’:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Respect_Party

  Derimod blev en radikal islamist ved navn Lutfur Rahman (indvandrer fra Bangladesh), valgt til Borgmester for “Tower Hamlets London Borough Council” tilbage i 2010:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Lutfur_Rahman

  Såvidt jeg husker var det dette valg i Tower Hamlets, der viste at New Labours strategi med at uhæmmet importere stemmekvæg fra den 3. verden, (“rub the Right’s nose in diversity”)
  havde slået fejl. Selvom Labour stillede med en top-kandidat, der selv var muslismk indvandrer, så kunne de naturligvis ikke få bydelens muslimske indbyggere til at stemme på et ‘kuffar’-parti, når de nu kunne få den ægte vare med Lutfur Rahman.

   Victor

   Posted: 28 maj 2014 - 20:53 - Svar

   Okay – Tower Hamlets er en del af Bethnal Green and Bow-kredsen…hvor Galloway blev valgt i 2005. Hvis jeg kløjs i Londons valggeografi, så undskylder jeg.

   Men jeg tror det ikke. I hvert fald tyder dette afsnit på, at jeg har ret:

   “George Galloway was an appalling MP for Bethnal Green and Bow which is why the people of Tower Hamlets rejected Respect so decisively in May 2010”

   http://labourlist.org/2012/04/a-letter-to-bradford-west-from-tower-ham lets/

Britta D

Posted: 28 maj 2014 - 09:58 - Svar

Nej, det er ingen løsning at melde sig ud af EU pga. at vi er nød til at have en EØS-aftale med EU og dermed bliver vi alligevel bundet ind i disse regler.

Vi er en del af Europa, det må folk se i øjnene. Der findes ingen ønskkvist.
Vores eneste mulighed er at protestere ved valgene og i mellemtiden.

Jeg er ikke i tvivl om, at regeringens regler er i overensstemmelse med EU-reglerne og fortolkningen af disse af EU-domstolen.

Sidstnævnte er en uhyrlighed, da denne bøjer reglerne til fordel for EU. Alligevel synes domstolen også påvirkelig, da der lige er kommet en afgørelse, der tyder derhen. Så vidt jeg husker vedrører afgørelsen kontanthjælp til udlændinge, der boede i Tyskland, men ikke havde opholdstilladelse og aldrig havde arbejdet der. De havde ikke krav på kontanthjælp. En sådan dom er måske resultatet af den store EU-modstand. Dommere lever ikke kun i et elfenbenstårn, de er påvirkelig af tidsånden.

  Britta Mogensen

  Posted: 28 maj 2014 - 17:38 - Svar

  Hvorvidt man skal forblive i EU og reformere monstret indefra eller melde sig ud og etablere en samarbejdsaftale med interesserede lande, f.eks. England, der alene beskæftiger sig med samhandel, miljø og kriminalitet, er et stridspunkt også blandt EU-kritikere.

  At forsøge at reformere EU indefra betragter jeg som en så langsigtet plan, at den ikke vil kunne gennemføres i hverken min eller mine børns levetid. En udemokratisk kolos kan kun bekæmpes på én måde: at hugge hovedet af den.

  Min navnesøster Britta nævner ovenfor en EU-dom, hvorefter der ikke skal udbetales kontanthjælp til folk uden opholdstilladelse. Det har der ikke skullet på noget tidspunkt, derfor får de al mulig anden slags hjælp, når de træder ind over vores ikke-grænser. Så dommen har intet at gøre med dommernes påvirkelighed af tidsånden, som i øvrigt gennem flere årtier har været multi-kulti. Dette gælder såvel EU-Domstolen som Menneskerettighedsdomstolen.

  Europa og EU må ikke forveksles. Vores land er på det europæiske kontinent, og dermed er vi en del af Europa. Men det gør os ikke pr. automatik og ufravigeligt til en del af EU.

intetnavntak

Posted: 28 maj 2014 - 10:32 - Svar

God artikel, specielt de to første overskrifter.

Til kommentaren for oven, nej. Vi har ikke brug for en aftale med eussr, hvis de vil lege diktatorer kan det blive uden os.

Bergfast

Posted: 28 maj 2014 - 10:54 - Svar

Bra genomgång.

Så nu ska alla fundersamma, betänksamma, och eventuellt kritiska till att förträffligheten med ett överstatligt Europa, endast är just en förträfflighet och enbart någonting av godo för alla och envar, kategoriseras som:….”Eurofober”…(fniss…! Det är ändå lite skrattretande, samtidigt som det är så dumt, eller kanske rent av t.o.m. lite elakt…)

  steen

  Posted: 28 maj 2014 - 10:56 - Svar

   Bergfast

   Posted: 28 maj 2014 - 11:06 - Svar

   Precis. (Fniss, skratt…)

Bitten-Kirsti Nielsen

Posted: 28 maj 2014 - 11:17 - Svar

Nej, eurofober er ikke det seneste hit. Det er “populister”. Imponerende med den fantastiske opfindsomhed, lalle-europæerne har lagt for dagen for at høvle os andre ned. Vi kan nu gøre rækken af attributiver op, som følger: først kom prædikatet racister. Så fulgte fascister, så nazister, derefter alle fobierne og nu som seneste hit populister. Spændende at se, hvad næste bud bliver. Måske skulle vi udskrive en konkurrence.

Tim Pallis

Posted: 28 maj 2014 - 11:29 - Svar

Fantastisk klar og velskrevet gennemgang af hele EU problematikken. I går leverede du en lige så strålende artikel om Menneskerettighedsdomstolen i Den Korte Avis. Det er en fornøjelse at læse. Hvor er vi dog enige. Skønt, men også foruroligende. Vi har jo ret i vore betragtninger, og vi er så heldige, at have dig som en overbevisende stemme midt i alt det vrøvl, vi skal høre fra de fleste politikere og journalister.

CommonSenseNow

Posted: 28 maj 2014 - 13:34 - Svar

Fremragende artikel. Modstand mod EU er det der skal til for at nationalstaterne kan overleve. Kæmper selv denne kamp dagligt på Twitter. Og har skabt denne liste, med knap 700 ligesindede.
https://twitter.com/CommenSenceNow/lists/eu-resistance

Bjovulf

Posted: 28 maj 2014 - 15:22 - Svar

Det er meget jo underligt, at så hysteriske og hypersarte muslimer som disse overhovedet kan få den vanvittige tanke at indvandre til Danmark – og til vesten generelt – , hvor de jo uforvarende kan risikere at se et billede af en gris eller endog at indånde et helt “grisemolekyle” 😀

Hvorefter alting så “naturligvis” straks skal indrettes efter dem mht. til halal i kantiner, institutioner og forretninger samt særlige bederum, baderum og “toiletter” ( = hul i jorden, som man skræver over 😉 ) og endeløse mængder af andre skrupskøre muslimske særkrav.

Måske burde vi – eller EU? 😀 – ligefrem begynde at overveje obligatorisk tilsætning af gris i mikroskopiske mængder til alle fødevarer og slik for at regulere bestanden og tilstrømningen? 😀

Islamister erklærer hellig krig mod to stykker flødechokolade med nødder 😀

Britiske Cadbury er en af verdens største producenter af chokolade. Det bliver solgt over det meste af verdenen – også i det overvejende muslimske Malaysia. Men nu er der fundet spor af gris i noget af Cadburys chokolade. [ 😀 ]

Det har fået islamistiske grupper til at gå nærmest amok i vrede og erklære hellig krig mod chokoladeproducenten og to stykker flødechokolade med nødder. (The Telegraph)

Cadburys produkter er certificeret som halal (tilladt) i det muslimske Malysia. Det betyder, at det skal være renset for mad der ikke er halal.

For at sikre, at virksomhederne lever op til certificeringen, laver Sundhedsministeriet stikprøvekontrol. I to stykker chokoladebar fra Cadbury – en Dairy Milk Hazelnut og en Cadbury Dairy Milk Roast Almond – blev der fundet DNA fra svin.

Det udløste voldsomme reaktioner fra de islamistiske grupper. Sagen blev taget op på en konference, og retorikken kom op i allerhøjeste gear. Det var tydeligt, mente man, at chokoladeproducenten helt bevidst havde angrebet islam. [ !!! 😉 ]

  Victor

  Posted: 28 maj 2014 - 20:56 - Svar

  Bjovulf – du er jo godt klar over, at muslimer – ifølge Koranen – slet ikke må bo heroppe mod nord.

  I hvert fald ikke hvis man tager Koranen for den fulde og eneste sandhed. Så vil de små pus jo dø af sult og tørst hver 12. år, når Ramadanen falder i de hvide nætter.

   Bjovulf

   Posted: 29 maj 2014 - 02:00 - Svar

   Ja, og ellers er der jo det nordlige Skandinavien og Grønland
   med midnatssol i et par måneder, hvis man vil være på den helt
   sikre side 😀

   Nordøstgrønland har desuden den store fordel, at der lige bortset fra
   isbjørne, moskusokser og et par siruspatruljer á 2 mand ikke bor andre,
   de kan genere og stille deres vanvittige krav til … 😉

HH

Posted: 28 maj 2014 - 17:14 - Svar

Det är alltså från nordiska kvinor vi ska få höra sanningen!Stort tack Britta Mogensen och Julia C. Den sistnämnda läste jag om en gång till – och nu vände alltihop inom mig.

EU är ett konstruerat monstrum som till sist kan bli vad som helst – en kommunistisk lydstat eller ett nytt Hitler-rike. Ingen kan förutse detta och jag tror inte på den politiska sammansättningen längre.

Europa är INTE USA. Vi är en samfälld massa nationer med EGNA språk och inom våra respektive språkområden känner vi oss mest hemma. Hur mycket språk vi än lär oss kommer vi till en punkt där varje ords lydelse har en särlig klang för var och en av oss. Vi kan ALDRIG bli lika och bör helst av allt heller inte bli det. Jag vill att danska ska vara danska, tyska ska vara tyska och svenska ska vara svenska. Modersmål heter det på svenska, på engelsa mothers tongue, det är den som bar oss och gav oss liv som även gav oss de första orden.

Det räcker med att se på mitt eget land. Det är knappt våra politiker längre kan hålla samman landet. 20 miljarder behövs till en icke-fungerande järnväg… 26 procent av skolbarnen kan efter åtta års studier knappt läsa och skriva…

Som jag hörde i radion i dag: en del barn får inte höra något läsas från sina föräldrar, de har inte tid… Inte läste mina föräldrar några sagor för mig, möjligen den kvällsbön jag fortfarande kan. Det var min SKOLA som lärde mig läsa och skriva. Och det kan jag faktiskt, det bevisar jag här.

Tack för alla kloka röster på denna sida. Om vi har någon gemenskap och närhet så är det nordismen. Vi borde sluta oss alltmer samman, men ge tusan i våra inrikes affärer. Förlåt – frpn Finland kunde vi lära oss någonting om hur en fungerande skola ser ut…

Leave a Comment