23
jul
Seneste opdatering: 23/7-14 kl. 1821
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Vi diskuterar censur ur flera perspektiv. Skribenten Marika Formgren berättar om sina erfarenheter av svenska medier, författaren Per Ström visar på medveten eller omedveten censur. Widar Nord, som ger ut nättidningen Fria Tider, medverkar också. Mikael Jalving

Før jeg selv oplevede det i svenske aviser i slutningen af 90 erne, da jeg troede det var lige så enkelt at skrive i Sverige som i Danmark, ville jeg have sagt, det er lidt drastisk et ord. Så forskellige kan vi da ikke være på hver side af Sundet. Jo, hør selv de tre fortælle. I Sverige er der to gangbare ideologier: Liberalisme og afarter af socialisme. Ingen af dem giver lov til islam- eller indvandringskritik. De der vil dyrke det, kan godt søge sig et andet arbejde og skaffe sig et pseudonym. Det er selvfølgelig også det, der gør 120 svenske avis så ens, at man kun behøver læse en.

‘Jeg kan ikke holde op med at tænke på, hvad samfundet har gjort mod os’

(Athena Farrokhzad i Information) Det er vel på sin plads med en smagsprøve på hvad der er middle of the road opinion i svensk public service. Den læspende, iranske digter Athena Farrokhzad synes at Europa og Sverige er usselt, råddent og gennemracistisk, og hun mener Sverige skal åbne sine grænser helt for alle. Hendes taknemmelighed over at være blevet reddet for mullaherne, kan ligge på et meget lille sted. Hvad hun gerne ville have sagt, men ikke må for SR’s regler, var “styrt regeringen.” I mangel af bedre lader hun Ebba Grön synge sangen om at give de borgerlige lidt bly i nakken.

Dette kommunistiske selvynk er efterspurgt i main-stream Sverige, hvor en almindelig konservativ som Marika Formgren må lade sig omskole fra lederskribent til ingeniør, fordi hun ikke kan ytre sig frit. Så forrykt fra almindelig fornuft er det offentlige Sverige, ikke den almindelige svensker, naturligvis, de finder sig bare i det og betaler.

Eliter cirkulerer og er ofte selvsupplerende, venner giver venner og venners børn job. Den svenske er et eksempel på den intellektuelle degeneration der indtræder, når nogen har cirkuleret for nogle omgange for længe. Man kan følge dens pompøse latterlighed  på Carl Bildt og Cecilia Malmströms twitterkanaler.

I dag gnubber de to statsmænd hinanden på ryggen: “Another Brussels day. But it could be far worse than starting with breakfast with @MalmstromEU. Certainly much to talk about these days.” C Bildt.  Cecilia twittrer koket videre. De er så betydningfulde, at verdens ville gå til grunde uden et Tweet hver time om deres mindste prutter.

Ingen ville formentlig lægge mærke til, hvis de begge var borte i morgen. Alligevel har jeg svært ved at forlige mig med, at to sociale tremmekalve og politiske jetsettere, der ikke har haft et rigtigt arbejde i så mange årtier, som nogen kan huske tilbage, har afgørende indflydelse på mange menneskers liv.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


barfbag

Posted: 23 juli 2014 - 15:06 - Svar

“… den almindelige svensker .. finder sig bare i det og betaler..” – ligesom den almindelige dansker (dvs. 90 ud af 100) finder sig i det og betaler DR-licens til DanmarksdhimmiRadio/DanMarxRadio, og til de mafiøse ultra-venstreorienterede i fuckforeningerne, som også brødføder venstrefløjen, og til den ultra-over-dimensionerede offentlige (på svensk:ofantliga) sektor (Danmarks skatte-niveau 1948-49: 25% af BNP, vel et af de laveste i Europa – og lavere end i U.S.A., i dag (år 2005-2013) omkring 46-51%).

Olav

Posted: 23 juli 2014 - 15:14 - Svar

Fortell meg, – hva er det med landet Sverige som nå “produserer” mennesker som er engasjert på denne enøyde måten som vi er vitne til her?
Det er jo de som var de mest ekstreme i våre samfunn (ytre venstre) som har fått ta grep om folket fra ungdommen av!
Det er uvirkelig å høre hvordan denne kvinnen tenker..
At det får fremføres så utilslørt, sier også sitt om at man har latt kommunister ture frem, kanskje i større grad etter Berlinmuren ble revet enn før..

Bergfast

Posted: 23 juli 2014 - 16:44 - Svar

Vad, är det sommar?…. Det hade jag ingen aning om…

Det hela är ändå lite dråpligt….

Svenskar är som…tjuren Ferdinand?…

De påtar i sina trädgårdar, doftar på sina blommar, pyntar sina balkonger, gratulerar varandras födelsedagar, sjunger i sina körer, dansar sina danser och ….bryr sig inte särskilt mycket…?

Svenskar?… – Det sovande folket -…?

Och massmedier och redaktioner på radio och tv, tidningar och tidskrifter, tankesmedjor och journalistansamlingar, politikerkårer, lobbyister och intresseföreningar av olika slag, det s.k. – etablissemanget – , samt olika befattningshavare på olika redaktioner i både tv, tidningar och radio, et cetera, försöker, (mer eller mindre desperat?) på olika sätt att – reta – , – uppröra – , och – irritera – , det sovande, sömniga och likgiltiga – , men ändå samtidigt det – barbariska – , svenska folket? Försöker få det – att vakna till – lite ur sin – likgiltiga – slummer?…

Detta genom att framförallt föra fram färgade flickor och kvinnor i olika program, både inom olika underhållningsprogram och olika reportage av olika slag. Som lucior och som färgade jämställdhetsministrar, färgade kvinnliga programledare, färgade eller svarthåriga orientaliska och asiatiska kvinnor som nyhetsuppläsare. Samt som också ilskna orientaliska kvinnliga sommarpratare som spyr ut sitt hat mot det svenska och mot svenskar, osv., osv., osv.

Jo, jo….Det s.k. – etablissemanget – , anstränger sig verkligen…

Men det stora flertalet svenskar och svenskor de fortsätter bara att lugnt sova vidare, och låter sig inte bekymras. De lyssnar lugnt vidare på sina egna musikval och stänger av både radio och tv, fortsätter att sjunger i sina körer, påta i sina trädgårdar, sy och broderar på sina syjuntor, sjunga i sina körer, laga sin mat och sköta sig själva. De låter sig inte provoceras så lätt. De bryr sig inte.

Stackars, stackars – etablissemang – . …

Alla deras tappra, desperata, förtvivlade och mer eller mindre – oartiga – och – fräcka – försök att väcka – det sovande folket – ?…

Men – Det sovande folket – låter sig inte provoceras så lätt?

Det låter sig inte – irriteras – så lätt?

Vad skall då – etablissemanget – tvingas försöka ta till härnäst? För att kanske, eventuellt, lyckas få någon slags – respons – i det svenska folkdjupet? Kanske lyckas få något slags – uppror – av något slag hos en bred svensk s.k. – allmänhet – ? Vad ska – etablissemanget – göra? Hur? Vilka? På vilket sätt? ….

Ingenting som de tar sig för, med sina inhyrda och kontrakterade aktörer och agenter, verkar ju ändå – bita – särskilt djupt i just någon större och bredare del av svensk s.k. – allmänhet – ….

Den större delen av denna s.k. svenska allmänhet verkar helt enkelt på det stora hela vara ganska så – svårprovocerad – …. Tråkigt nog för – etablissemanget – ?…..

Så vad skall det stackars – etablissemanget – göra?…

Vad skall det kunna – ta sig för – härnäst, som kanske kan lyckas att – uppröra och skaka om – , och – väcka – det sovande svenska folket – ?….

Det är frågan…

Det stackars – etablissemanget – verkar ju trots allt få – tji – varje gång de försöker…

Stackarna…..

  Bergfast

  Posted: 23 juli 2014 - 22:51 - Svar

  Man behöver ibland samtidigt ändå försöka se i flera olika perspektiv, vända och vrida på olika företeelser, för att kanske eventuellt lyckas kunna se flera dimensioner och orsaker till att det som verkar ske… Som en propaganda riktad åt ett visst håll och mot vissa människor, som kanske i själva verket är en propaganda om någonting som riktas åt ett annat håll, som då företas för att kunna nå och påverka en annan gruppering än den grupp som den vid en första anblick kan verka vara riktad till….

  Nåja, helt säker kan man oftast inte vara…..

  Det är ju ändå ett faktum att många som invandrar till Sverige är kvinnor som kommer antingen från olika afrikanska nationer, eller från Syrien, eller Irak och andra länder. Där finns ofta traditioner kring familjeroller som i många fall kan skilja sig från nordiska. Kanske främst kring arbete och arbetsliv, där det t ex inom islam finns ett ideal om att kvinnan stannar hemma med barnen, och i möjligaste mån avstår från arbete utanför hemmet, till förmån för arbete för familj och barn.

  Det är sådana traditioner som kanske främst demokratiminister Birgitta Ohlsson har uttalat sig om, där hon bl. a. menat att det finns en enormt stora vinster som kan göras i och med kvinnors lönearbete.

  Att därför försöka skaffa s.k. förebilder för dessa invandrade kvinnor i det offentliga svenska samhället, som kan fungera som inspirationskällor, och som just förebilder i att både kunna och vilja, samt få, så att säga – ta plats – , i just det offentliga svenska samhällsrummet.

  Den funktion som alla dessa – utlandsfödda – , och – färgade – , samt – orientaliska – , flickor och kvinnor har, genom att engageras och tilldelas – roller -, i det allmänna och offentliga massmediala rummet, och där – tillåtas – , få uttala sig både grovt, tufft, vulgärt, attackerande, anklagande och fräckt sätt, så är nog detta menat att försöka ge en slags – push – , eller en slags – inspiration – , till alla dessa utomeuropeiska till Sverige invandrade flickor och kvinnor…?

  Så att dessa alltså skall vilja – välja – , ett aktivt och självständigt – arbetsliv – , där de då skall föredra att eftersträva – självförsörjning – , istället för att tidigt vilja bilda familj, med många barn, samt att kanske då riskera att förbli i sin kulturs ideala – modersroll – ,och – hemma-mamma-roll?…Vem vet…

  Detta verkar alltså, enligt Birgitta Ohlsson, vara mycket viktigt att göra. Alltså att försöka övertala invandrade kvinnor att – avstå – , från, som de kallas – de ålderdomliga kulturella idealen -, där kvinnorna så fort de blir mödrar ofta föredrar att stanna hemma, och där detta också ofta också är männens ideal, som i sin tur präglar deras kulturella familjeideal och familjetraditioner.

  För dessa grupperingar av kvinnor, behövs alltså sådana – påverkansagenter – , sådana s.k. – feminister – , som vill både anklaga och skälla ut det – onda -, svenska samhället, som – förtrycker och diskriminerar – , samt är – strukturellt rasistiskt – , (när många av dessa kulturella familjeideal i själva verket inte alls, tråkigt nog, längre finns i Sverige. Andelen kvinnor som arbetar och är s.k. självförsörjande på eget arbete, är i Sverige bland den högst i Europa.

  Så denna kontrakterande – påverkansagent – , har nog anlitats av just – etablissemanget – , (dvs., det liberala, det socialdemokratiska, det kommunistiska osv.,) för att just fungera som en – inspiratör – , och en – förebild – , för just alla utomeuropeiska invandrade unga kvinnor, (att – se upp till – ?), samt att kunna just bli påverkade av vad gäller just ideal och strävanden till – lönearbete -, och eget – förvärvsarbete – , som ett ideal, före att ha som ideal att vilja bli hemmamammor och mångbarnsmödrar.

  Stackars invandrarflickor….( med sådana förebilder som de skall – matas – med ….)….

Bjovulf

Posted: 23 juli 2014 - 16:45 - Svar

S i Aarhus vil tage pengene fra Grimhøjmoskeen

30-40 år for sent begynder dele af S så småt at vågne op til den ubehagelige virkelighed,
som de selv gennem deres fuldstændigt vanvittige sociale multi-kulti-eksperimenter i fuld skala så hoved- og ansvarsløst har været nogle af de mest fremtrædende hovedarkitekter bag – endda uden den mindste lille skygge af et demokratisk mandat, et folkeligt ønske eller en eneste seriøs demokratisk debat nogensinde til støtte for deres uigennemtænkte planer.

Hvordan F. har denne ballade-moské, der konstant opfordrer til jihad-ture til Syrien og lignende steder for islamistiske krigere samt prædiker had, intolerance, kvindeundertrykkelse dag ud dag ind og nu altså endog også mord på danske borgere i DK (jøder i DK) – og har gjort dette gennem adskillige år – egentlig nogensinde kunnet komme i betragtning til et kommunalt ungdomstilskud fra Aarhus kommune?

En udsøgt hån mod alle de gamle, syge og socialt svage samt folk i fredelige, lovlydige foreninger, der år efter år har fået den kommunale sparekniv at føle.

http://www.bt.dk/politik/s-i-aarhus-vil-tage-pengene-fra-grimhoejmoske en

Af Thomas Nørgaard Andersen, Berlingske Nyhedsbureau Onsdag den 23. juli 2014, 15:12

Grimshøjmoskeen bør ikke længere modtage kommunalt tilskud, mener Socialdemokraterne i Aarhus. Årsagen er, at imam Abu Bilal Ismail har opfordret til mord på jøder.

Socialdemokraterne i Aarhus Byråd er stærkt kritiske over for Grimhøj-imamen Abu Bilal Ismail, der ved en prædiken har opfordret til drab på jøder.

Camilla Fabricius (S), der er fungerende politisk ordfører for Socialdemokraterne i byrådet, opfordrer rådmanden for Kultur og Borgerservice i Aarhus, Rabih Azad-Ahmad (R), til at se på, om man kan fratage Grimhøjmoskeen de aktivitetstilskud, der bliver givet fra kommunen, fordi moskeen arrangerer aktiviteter for børn og unge.

»Det er fuldstændig uacceptabelt at opfordre til mord på andre befolkningsgrupper eller folk med andre religiøse baggrunde. Det kan Socialdemokraterne i Aarhus ikke finde sig i, og derfor bør rådmanden for Kultur og Borgerservice kigge de demokratiske spilleregler efter i forhold til aktivitetstilskuddet til Grimhøjmoskeen og på den måde måske komme omkring ved det,« siger Camilla Fabricius.

  steen

  Posted: 23 juli 2014 - 16:49 - Svar

  Det må være deres behagelige spøg at vi ikke vil financiere vores egen undergang………..det er forhåbentlig en and.

   Bjovulf

   Posted: 23 juli 2014 - 17:09 - Svar

   Ja, det må vel være hedebølgen eller sådan noget, der får det til at rable for dem 😀

   Se nu bare her – der er sikkert en eller anden totalt tåbelig og helt utidsvarende konvention,
   der beskytter denne imam-fætter mere end de danske (stats)borgere, han så utilsløret truer
   på livet – og de danske statsborgeres sikkerhed generelt.

   Jeg hørte ham tale et forståeligt dansk på Tv2-News, så det skulle da ikke undre mig, om Folketinget også har kastet et statsborgerskab i grams til ham fra deres stadigt hurtigere rullende samlebånd – som var det bare bolsjer man havde travlt med at uddele, helt uden seriøse modkrav og uden at sætte meget skarpe grænser for danskernes tolerance.

   Støjberg: Grimhøj-imam skal smides ud af Danmark
   http://www.bt.dk/politik/stoejberg-grimhoej-imam-skal-smides-ud-af-dan mark

   [ Ja, Inger – virkeligt fin ide, men vi vil altså se det i praksis, før vi tror det – den
   sædvanlige sludder for en sladder og de efterhånden obligatoriske rystede reaktioner holder
   altså ikke længere … Der skal helt andre boller på suppen nu, Inger … ]

   Af Thomas Nørgaard Andersen, Berlingske Nyhedsbureau Onsdag den 23. juli 2014, 16:36

   Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg (V), vil hurtigst muligt se på, hvilke konsekvenser det skal have for imamen Abu Bilal Ismail at opfordre til drab på jøder. Det gjorde han ved en prædiken forrige fredag.

   Inger Støjberg vil først og fremmest have imamen udvist fra Danmark.

   »Jeg tager skarpt afstand fra det, der foregår i og omkring Grimhøjmoskeen. Jeg mener, Abu Bilal Ismail kaster skam over islam ved at skubbe sin tro foran sig i den fuldstændig forkvaklede kamp, som han fører mod vestlige værdier,« siger Inger Støjberg og fortsætter:

   »Vi skal nu kigge på, om hans udtalelser er inden for lovens rammer, og det tror jeg ikke, de er. Så vil han kunne straffes for sine udtalelser. Derefter skal vi have undersøgt, hvilket opholdsgrundlag, som han befinder sig i Danmark på. Kan [!!!] han smides ud af landet, så synes jeg, at han skal pakke sine ting, for han hører ikke til her,« siger hun.

   [ Hvorfor har I overhovedet lukket ham og hans ekstreme venner ind i landet, Inger?
   Hvem har givet opholdstilladelserne uden at stille skrappe betingelser til dem og
   sætte hårde grænser op for deres ageren her i landet? ]

   Bjovulf

   Posted: 23 juli 2014 - 17:14 - Svar

   DF overtrumfer med krav om en moské-lukning 😀

   http://www.b.dk/politiko/df-kraever-moske-lukket-efter-praediken-om-jo ededrab

   DF kræver moske lukket efter prædiken om jødedrab

   Af Michael Alsen Lauridsen, Berlingske Nyhedsbureau
   23. juli 2014, 09:28

   Dansk Folkeparti kalder to ministre i samråd, efter en imam fra Grimhøjmoskeen har prædiket for drab på jøder. Moskeen bør lukkes, mener partiets udlændingeordfører.

   Luk moskeen, tving dem til at betale alle offentlige midler tilbage og undersøg muligheden for at udvise den danske imam, Abu Bilal Ismail.

   Sådan lyder den række af sanktioner, Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen (DF), mener bør blive iværksat, efter at det tirsdag kom frem, at Abu Bilal Ismail, der er tilknyttet Grimhøjmoskeen i det vestlige Aarhus, i en fredagsbøn har opfordret til drab på jøder.

   Læs også: Moské kulegraves efter fusk-anklager

   Nu må det være slut med blød snak, mener udlændingeordføreren.

   »Vi kan ikke bare blive ved med at tale om tingene, den her moske har tidligere været med til at sende unge mænd med muslimsk baggrund til Syrien for at kæmpe hellig krig. Nu går det ikke længere for Grimhøjsmoskeen, der har været involveret i en række uheldige ting,« siger Martin Henriksen.

Bergfast

Posted: 24 juli 2014 - 02:36 - Svar

Angående censur och propaganda i Sverige i övrigt…

Tre SD-läkare kritiseras på följande vis, av nedanstående person, i Läkartidningens kommentarfält:…

”Har man aktivt valt att företräda ett parti som vilar på en …icke demokratisk grund… och som …..förnekar alla människors lika värde…. har man utan tvekan förverkat det förtroende det innebär att trösta, lindra och bota sina medmänniskor, oavsett härkomst eller ursprung.”…

Martin Wohlin förstår uppenbarligen inte vad han säger. Det finns inte nödvändigtvis någon som helst självklar och automatisk korrelation till att vara SD-politiskt engagerad, och förespråka en minskad storlek på invandringen till Sverige, och hans påstående. Martin Wohlins påstående är helt gripet ur luften.
Det kan i själva verket vara tvärtom. En person som idag förespråkar en minskad invandring till Sverige kan mycket väl i själva verket vara en mycket omtänksam, insiktsfull och också människovänlig person, som vill se till hela den svenska nationens väl och ve, och därmed självklart också för alla svenska medborgares väl och ve. Om risker anses kunna föreligga för den sakens uppfyllande, i och med och genom en alltför stor och omfattande invandring, med vidhängande stora risker för problem och konfrontationer mellan medborgare, så kan just att förespråka en minskad invandring i själva verket vara att värna alla medborgares bästa, och inte tvärtom. Det kan innebära en omtänksamhet, ett förutseende och en vänlighet mot både ursprungssvenskar och invandrade medborgare. Kanske vill de invandrade, från sina egna språkområden och egna nationer, kalla sig – svenskar – , kanske inte, men de – svenskar – , som känner sig som – svenskar – , skall inte behöva förneka sin – svenskhet – , enbart för att invandrade människor kanske inte själva kan, eller vill, identifiera sig själva till och med – svenskhet – . Detta är naturliga fenomen och det är människovänligt att visa sådant hänsyn och förståelse. Att invandra till ett – främmande land, med främmande folk och främmande språk -, osv., betyder inte att man automatiskt vill avsäga sig alla identifieringar till det –hemland -, där man är född, det språk man är uppväxt med, de traditioner och andra variabler som man är präglad på och känner sig som – hemmahörande hos – , samt identifierar sig med som varande en del av ens egen identitet. Sådant är människovänligt att visa hänsyn och förståelse inför, eftersom det är någonting allom mänskligt, och förekommande hos alla olika slags befolkningar och språkgrupperingar.

Martin Wohlin skriver vidare: ….”Läkare i Sverige har en historisk börda att bära i form av legitimeringen av rashygieniska tankar under tidigt 1900-tal. Det får därför icke finnas ett uns av tvivel om den svenska läkarkårens åsikter i dessa frågor. Då har vi snart förlorat det förtroende som våra medmänniskor har för oss och vår kår”…

Dessa idéer om att rent – rationellt – , (i den allmänna rationalitetens, storproduktivitetens, massproduktivitetens tidevarv, där maskiner alltmer drev alltstörre fabriker och där det utvecklades tankar om – hyllandet av den Nya Människan – , Arbetaren, den friske, den duglige, den produktive, den effektive och den arbetsamme, som omfattades av såväl kommunism, alltså en internationell socialism, som en nationell socialism, och där man såg det som – barmhärtighet – , att avliva människor med grava utvecklingsstörningar; ungefär såsom man genom hela mänskligheten har gjort, fastän inte i någon effektiv och industriell skala, utan mer att missbildade barn har kunnat – sättas ut i skogen – , och andra grymma och omänskliga handlingar; detta tänkande, som alltså har funnits mer eller mindre i alla tider, där det friska, det hela, det oskadade och det därmed – godkända -, som var de enda som tilläts tillträda templet, enligt föreskrifter i GT, osv., vilket väl förmodligen i alla tider delvis har handlat om en viss fruktan för de mycket gravt skadade, samt en vilsenhet inför hur man skulle kunna förhålla sig till dem; alltså det som idag, på gentekniknivå, bedrivs en – gallring – , av skadade och missbildade foster; liksom också – Naturen Själv – , ofta på ett naturligt sätt aborterar missbildade foster; ja, det är grymt, och någon aktiv avlivning av levande människor måste man allvarligt ta avstånd ifrån), – överlevnadsduglighet – , som idag odlas på ett kulturellt plan genom alla tävlingar kring det mesta; kring, sång, kring dans, kring frågesporter, kring allt möjligt och ingenting, så uppvisas också detta dyrkande av vinnare, av segrare och av de starka, duktiga, kloka och förståndiga; med nobelpris och med kronor för den bäst lagade middagen, osv., osv., så man kan verkligen kalla vår nuvarande – kulturella prägling – , för att vara ett – verkställande – , av de ideal som odlades inom både kommunism och nationalsocialism; den perfekta människan.

Att häva ur sig, på ofta ett ganska så obetänksamt sätt, floskeln som heter; Alla människors lika värde; både i tid och otid, det är inte särskilt insiktsfullt eller ens människovänligt att göra.

Ingen enda människa kan någonstans runt hela jordklotet, eller ens i sin egen familj, eller i sin släkt, sin klan, sin folkstam, sin språkstam eller bland sina vänner och bekanta, tillgiva dem alla – eller lika värde – , för personens eget välbefinnande, hemmakänslor, samhörighetskänslor och vänskapskänslor. Det är en fullkomlig omöjlighet för absolut alla människor.

Därför är denna – fras – , ; Alla människors lika värde, i praktiken en fras som inte är vänlig mot människan som varelse. Inte mot någon endaste människa, eftersom inte en enda människa kan praktisera denna fras, denna floskel, i praktiken. Alla människor har istället för absolut alla människor ett – olika värde – .

Däremot är människan, som just varelse, alltid människa, och tillhörande obetingat; alltså vare sig denna människa är ond eller god, klok eller dum, frisk eller sjuk et cetera, tillhörande – arten människa – , och är därmed automatiskt bärare av – digniteten människa – .

Men detta faktum har absolut ingenting att göra med om människor kan ge varandra ett – lika värde – , vad gäller deras egna känslor av samhörighet med, tillhörighet till, delaktighet och vänskapliga känslor till. Detta varierar för absolut alla människor. Ingen enda människa kan ge alla människor omkring dem ett – lika värde – , för just deras eget välbefinnande och hemmakänslor.

Alla människor ger alltid alla människor omkring dem just ett – olikt värde – , när det kommer till just deras egna behov av – hemmakänslor – , och det kan inte vara på något annat vis för någon endaste människa, trots att – alla människor ovillkorligen tillhör människosläktet – , och – arten -, människa, och är ovillkorligen just bärare av – digniteten människa – .

Dessutom så är alla människor också i praktiken inte alls – jämlika – .

Tvärtom. Varje människa är en unik individ och alla människor är i princip ojämlika i absolut det mesta.

Det finns alltså ingen jämlikhet någonstans. Alla människor är ojämlika i allt, och kan inte vara någonting annat, eftersom just varje människa är just en unik individ.

Att istället respektera alla människors ojämlikhet genom att respektera varje människas – unikhet – det är betydligt mer människovänligt. Att vilja hävda att alla människor är – jämlika – när de i verkligheten inte alls är det, utan att alla människor i praktiken är ojämlika i allt, det är inte så snällt. Varje människa är en unik individ med en unik genuppsättning samt med unika erfarenheter och med sin egen förståelse och tolkning av tillvaron.

  Da Capo

  Posted: 24 juli 2014 - 08:10 - Svar

  UTESLUT – UYESLYT – UTESLUT dessa läkare bums!

  Kommentarer i Läkartidningen
  http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/07/SD-lakare-fa–men -de-finns/#comments

  Uteslut!
  2014-07-22 16:50:00 Uteslut dessa läkare ur läkarförbundet omedelbart! Martin Wohlin, Universitetslektor, Uppsala

  Lika värde?
  2014-07-22 20:42:00 | Intressant att ingen av dem säger att det är en självklarhet att alla människor har lika värde utan slingrar sig med tveksamma resonemang.Fredrik Örnberg , Dr, ÖNH city

  Uteslut!
  2014-07-23 10:59:36 | Har man aktivt valt att företräda ett parti som vilar på en icke demokratisk grund och som förnekar alla människors lika värde har man utan tvekan förverkat det förtroende det innebär att trösta, lindra och bota sina medmänniskor, oavsett härkomst eller ursprung.
  Läkare i Sverige har en historisk börda att bära i form av legitimeringen av rashygieniska tankar under tidigt 1900-tal. Det får därför icke finnas ett uns av tvivel om den svenska läkarkårens åsikter i dessa frågor. Då har vi snart förlorat det förtroende som våra medmänniskor har för oss och vår kår.
  Martin Wohlin, Universitetslektor, Uppsala

  SDs marionett
  2014-07-23 12:44:00 | Det är sorgligt att läsa om Michalowski som är SDs marionett och missat SDs grundbudskap. Vare sig du eller jag skulle vara välkomna här om SD hade makten.
  G Kharrazi, Barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Bergfast

  Posted: 25 juli 2014 - 21:13 - Svar

  Repetition, (främst för kommunister antagligen…)

  Människan, alltså alla människor oavsett om de är vackra eller fula, dumma eller snälla, goda eller onda, vulgära eller artiga, intelligenta eller dumma, kriminella eller laglydiga, tjocka eller smala, svarta eller vita, gula eller röda, alla är ovillkorligen bärare av digniteten, och identifieringen, människa, och tillhörande arten människa.
  Dessutom är alla människor just olika varandra på alla dessa områden, vikt, längd, storlek, klokhet, dumhet osv. Alla människor är ojämlika varandra på alla nivåer och i allt. De är alla ändå människor.

  Däremot kan alltså ingen enda människa för alla människor ha ett fullkomligt likartat värde, betydelse, viktighet, alltså värde, vad angår och rör en persons känslor av hemmahörighet hos, tillhörighet med, samhörighet till, osv.

  Alla människor kan helt enkelt inte för alla människor just vara av likartad betydelse, vikt och värde, vad gäller deras känslor av samhörighet.

  Jag kan inte åka till Island, och där avkräva islänningar att ge mig en likartad betydelse, värde och vikt, för deras känslor av samhörighet med, tillhörighet hos och känslor av gemenskap med, som då andra islänningar i betydligt större utsträckning kan antas vara för just islänningar.

  Jag kan inte inbilla mig att jag skulle ha en lika stor betydelse, värde, vikt och viktighet, för en judes välbefinnande och hemmakänslor, tillhörighetskänslor, samhörighetskänslor, som en annan jude skulle kunna antas ha, för just en judes känslor av hemmahörighet.

  En arab, en palestinier, en ryss, en ukrainare, en norsk, en dansk, en tysk, en kines, en japan, en amerikan osv., osv., osv. Det är samma för absolut alla. Även en moderat, en socialdemokrat, en centerpartist osv., osv.

  Sådant är människovänligt att visa hänsyn och förståelse inför.

  Det är sociala och psykologiska verkligheter som präglar människor från deras barndom som gör att de lättare känner sig hemma med dem som liknar dem själva både socialt, politiskt, etniskt, kulturellt, traditionellt och också på en religiös nivå.

  Det kan inte vara på något annat vis för någon endaste människa.

Ludvig

Posted: 24 juli 2014 - 19:53 - Svar

Danmarks röst idag om Sexism var också intressant,särskilt de sista två talarna och framförallt
den tredje Oravsky.
Hela serien hittills är en jättebedrift. Man kan inte nog tacka för Jalvings och Radio24syv:s insats i upplysningens tjänst.

steen

Posted: 24 juli 2014 - 20:14 - Svar

Ja, enig. Måske den burde have ligget lidt tættere på valget. På den anden side har folk i vid udstrækning net, når de er på ferie. Jeg kan se at denne blogs læsere kun falder ubetydeligt i sommerferien. Sådan var det ikke før i tiden.

Bergfast

Posted: 28 juli 2014 - 14:02 - Svar

Ang. DANMARKS RÖST, idag, 28/7.

Lyssnade på Danmarks Röst idag (28/7), några minuter i mitten var allt jag hann, med en intervju med någon f.d. hustrumördare…..

Terapeuten och programledaren fullkomligt kryper ur sitt skinn, för att försöka tilltala den f.d. kriminelle på tillräckligt respektfullt sätt.
Den f.d. kriminella klagar över att människor inte kan förlåta honom, och därmed ge honom tillräcklig respekt, och detta även nu när det anses att han har avtjänat sitt straff. Han anser att hans omgivning istället tittar snett på honom och inte tilldelar honom tillräcklig respekt och aktning.

Intervjuaren uppfattar jag som ansträngande sig till sitt yttersta för att försöka visa en så stor och överdriven aktningsfullhet mot mannen, som hon kan, (antagligen för att då kunna själv framstå som fördomsfri och ickedömande, då han nu ju ändå anses vara en oskyldig man som har sonat sitt straff).

Det är nästan så man baxnar inför intervjuarens ansträngningar att vilja visa respekt…

Programledaren försöker alltså allt hon kan för att verkligen visa mannen respekt och förståelse och antyder inte en endaste sekund att det kanske också kan åligga den f.d. kriminelle mannen att också själv försöka ha en förlåtande och förstående inställning till de människor i hans omgivning som eventuellt har svårt att visa honom tillräcklig respekt, aktning och tilltro?..
Alltså att själv vilja visa dem både aktning, förlåtelse och respekt för deras otillräckligheter när det gäller att respektera honom?.. Det är ju trots allt han som har begått ett brott, för vilket han har dömts till fängelse. Det borde då egentligen inte vara så svårt att förstå att människor kan känna en viss tvekan inför hans person. Det är ju inte de som har suttit i fängelse, eller begått något brott, utan brottslingen själv…

Det hela är mycket märkligt….

Programledaren fullkomligt kryper ur sig själv för att inte för en sekund vilja lägga något som helst ansvar på den f.d. kriminelle vad gäller att vara tolerant mot andra människors rädslor, tillkortakommanden och brister, eller visa tolerans mot deras eventuella tendenser att vilja dra förhastade slutsatser, eller vilja dra öronen åt sig, eller vilja förhålla sig avvaktande, eller kanske t.o.m. vara misstänksamma mot en f.d. mördare som alltså har mördat sin fru i ett vredesutbrott, (vilket naturligtvis i sig kan innehålla många och stora delar av tragik och vara något som inte var menat att mörda osv., osv…). …

Men intervjuaren och terapeuten verkar vara fullkomligt övertygad om hans egentliga oskyldighet och om hans fullkomliga godhet och om att det enbart är hans omgivning som är att anklaga, skuldbelägga och skyldigförklara för att vara intolerant och värd att ställas till svars, skuldbeläggas, skyldigförklaras och beskyllas för att inte vara tillräckligt respektfull, artig och fördomsfri mot mannen i fråga….

Den f.d. fången blir, i stället för att avkrävas att själv vara en ansvarsfull, förlåtande och respektfull person mot sin omgivnings alltså ganska förståeliga brister och tillkortakommanden, förklarad för att vara endast ett offer för andra människors oginhet och fördomar….

Detta bekräftar då intervjuaren som varande en förståelig, riktig och rätt, inställning hos den f.d. fängelsekunden som ju menas har avtjänat sitt straff. Och detta trots att samhället har kostat på honom enorma kostnader i form av flera hundra timmars beteendeterapi. Det är ändå, i hans ögon, hans omgivning, och samhället, och inte han själv, som är skyldiga att visa honom än mer respekt ….

Jo, jo…

Det ska till att vara kriminell i dagens Sverige?….

Förstå då, och endast då, som det verkar, är man verkligen en oskyldig och en god människa som verkligen har gjort sig förtjänt av andras respekt (för man har ju avtjänat sitt fängelsestraff?)…

Då kan man alltså, som f.d. fängelsekund, verkligen både kräva och förtjäna att verkligen bli respekterad (eftersom man i själva verket annars endast blir ett offer för en omgivnings intolerans och fördomar, om de inte visar tillräcklig respekt..) ….

Jo, jo…

Kommunism kanske finns i bakgrunden i mycket av dagens svenska samhällsbygge, och också i det terapeutiska förhållningssättet? …

Kanske också främst i en föreställning att man alltid kan anklaga och skyldigförklara samhället eller sin omgivning, och inte en själv, som varande skyldig och ansvarig till att kanske råka begå någon brottslighet av något slag?…..

Detta kommunistiska grundförhållningssätt samt viljan till den kamratliga inställningen, skapar i sin tur sina ringar på vattnet dvs., över resten av hela samhället och alla dess medborgare, små som stora och får både sociala och psykologiska beteenden och effekter av lite märkliga slag….

Kommunism har som sagt ofta en fullkomligt omvänd syn på saker och ting som sedan då verkar genomsyra det mesta i samhällslivet….

Där är ingenting rätt eller fel, gott eller ont, bra eller dåligt, sant eller falskt och där är framför allt alla skyldiga, ansvarig och de egentliga bovarna, enbart det borgerliga samhället och de borgerliga människorna. Det är alltid de som alltid är skurken i alla brottsliga dramer som kan begås av enskilda individer, eller grupper av individer, i samhället….

Det borgerliga samhällets viljor till ordning och reda, rätt och fel, sant och falskt, bra och dåligt, gott och ont, som då vill hävdas ha betydelse, värde och vikt för människors förmågor att kunna skapa goda förhållanden för sig själva och sina familjer, samt för hela sitt samhälle, är i det kommunistiska tänkandets ögon ändå alltid det som är bärare av ansvar, skyldigheter och skuld när brottslingar råkar begå brott….

Kommunism verkar till sin natur genomsyras av en vilja att verkligen dra undan fötter och ben på människor så att de inte längre har kvar någonting att verkligen kunna stå på, eller växa, på, som människor?…

När deras fötter och ben dras undan så att de inte har något att stå på, alltså som i praktiken gör dem vuxna och själva ansvariga och skyldiga….

Istället är de själva alltid och i alla lägen oansvariga dvs., oskyldiga, och det är alltid istället några andra, något annat eller någon annan, som är skyldig?..

Genom ett sådant synsätt dras det därmed undan dem deras människliga förmågor att verkligen kunna bli ansvariga och bli vuxna, genom att kunna bli myndiga och skyldiga människor? …

Med kommunismens ideologi så måste de istället just som kommunister förbli oskyldiga och förbli som barn, som kompisar och som kamrater, i och med att de förklarat det s.k. borgerliga samhället, och s.k. borgerliga människor, som varande skyldiga, och därmed som varande myndiga och som varande ansvariga, för allt.…

Kommunism och det kommunistiska samhället frammanar ett konstant tillstånd eller ett idealt medvetande, hos sina kommunistiska kamrater och kompisar i det ideala kommunistiska samhället som medför ett slags tvång att förbli i ett slags konstant oskyldighet eller omyndighet?

Denna omyndighet, eller detta oskyldighetstillstånd. Detta därför att det är ju det borgerliga samhället som alltid anses vara det skyldiga, samt alla borgare. Absolut inte kamratsamhället, med alla kamraterna och kompis- medborgarna, barnen….

Det medför i sin tur också ideala tillstånd av oansvarighet, eller av omyndighet. Alltså att vara ett slags barn och inte en slags självständig, myndig, ansvarig och skyldig vuxen människa och medborgare, i ett kommunistiskt samhälle. I det kommunistiska samhället som då är ett slags kompis och kamrat- samhälle, så dras benen och fötterna undan på människorna, dvs. medborgarna. Det innebär att det finns inneboende psykologiska mekanismer att inte vilja eftersträva att bli vuxna människor, med ansvar, skuld, skyldigheter själva….. för då blir de ju – borgare – , och de blir tillhörande det s.k. borgerliga samhället vilket är vad som just inom den kommunistiska ideologin alltid vill anklagas, som varande det avskyvärda och – roten till allt ont – , och det skyldiga till alla problem vad de än kan tänkas vara, samt också naturligtvis då, de borgerliga, dvs. de vuxna, de ansvarig, de myndiga och de skyldiga människorna…

Det finns alltså i ett kommunistiskt tankemönster alltid andra som är skyldiga och ansvariga. Det är också därför som det alltid också endast är andra, och inte kommunister, som blir de som är myndiga och som kan ställas till svars.

Den kommunistiske kamraten, och kompisen, den jämställde, den jämbördige, den oskyldige, den befriade, har då inte med den kommunistiska ideologins tankemönster några egentliga incitament, eller krav på sig själv som individ att själv vilja bli myndig, vuxen, ansvarig och skyldig, (för då blir den ju en borgare….), utan där finns istället incitamenten för att medborgarna skall vilja fortsätta att vara barn, omyndiga, oansvarig och därmed kan de fortsätta att betrakta sig själva som oskyldiga, och andra, de borgerliga, som skyldiga…

Att tvingas att själv behöva ta ansvar och kunna anses att sig själv vara skyldig, och därmed bli myndig innebär alltså för ett kommunistiskt samhälle att individen, medborgaren, blir borgerlig.

Dessa borgerliga, vuxna, myndiga och ansvariga individer, som då slutar att vilja skylla på andra för att istället själv ta ansvar, kan då därmed själv alltså, i ett kommunistiskt samhälle, börja bli attackerad och kritiserad som varande en skyldig borgare ..….

Jo, jo…

Kommunism är nog verkligen inte alls någon särskilt bra ism för några samhällen som verkligen vill att deras medborgare skall växa som människor för att slutligen kunna nå vuxen och myndig ålder, där de slutar att skylla på andra och istället själva tar ansvar och är själva skyldiga som människor och som medborgare….

Vill man ha ett samhälle där människor fortsätter att vilja vara barn, och oskyldiga, samt oansvariga, och befinna sig för evigt på någon slags kompisnivå, ett slags barnstadium där det alltid är någon annan som är skyldig, så är nog kommunism kanske att föredra… …

Annars när det kommer till frågor som handlar om människors, och människans, möjligheter att kunna bli vuxna, ansvariga, skyldiga och myndiga människor, samt därmed fria och myndiga medborgare, så är kommunism verkligen en mycket förödande ism för möjligheter att kunna förverkliga den saken…..

  Bergfast

  Posted: 28 juli 2014 - 19:11 - Svar

  Ps.

  Därmed inte alls sagt att programledaren själv skulle vara kommunist.

  Eller ens alls vilja förespråka kommunism som en ideal ideologi.

  Ds.

Leave a Comment