10
aug
Seneste opdatering: 11/8-14 kl. 1228
23 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

 

Fredagens demonstration mod ISIS forløb ikke helt uproblematisk. Herboende ISIS-sympatisører kørte forbi i bil, og blev spontant angrebet af herboende kurdere fra demonstrationen. København 2.0: Demonstrerende kurdere gik til angreb på forbikørende ISIS-sympatisører

Relateret: Furious stone-throwing Muslims confront anti-ISIS protesters in The Hague.

22.000 DKK i bøde for at afsky islam

Ovenfor det hun er dømt for. Nedenfor hvad hun siger efter dommen. Gode samfund styrer sig selv, dårlige dynger love oven på love og forbliver ustyrlige. Straffen er, som hun siger, ren sharia:

Islamophobia is a crime according to the prosecutor’s office in Belfort (90). Retired teacher of classics, president of the association Résistance Républicaine and collaborator on the site Riposte Laïque, seen as close to the extreme right, Christine Tasin was charged with “incitement to racial hatred” and on Friday was sentenced to a fine of 3000 euros, including 1500 suspended.

Christine Tasin made the remarks for which she was charged at Belfort on 15 October 2013, during a discussion with members of the Muslim community. She described Islam as a “saloperie” [tn: hard to find a word in English that perfectly captures this but it’s something like (filth, muck, cesspit) with a suggestion of a con trick added in], in front of a mobile abattoir installed for the ritual sacrifice of Aïd el-Kébir. The discussion was filmed and put online on YouTube.French court declares Islamophobia a crime: Anti-Islam activist sentenced to pay a fine of 3000 euros for saying she was an Islamophobe and was proud to hate Islam


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Anders

Posted: 10 august 2014 - 19:07 - Svar

Sandheden er ilde hørt. Men svært at være uenig.
Fri os fra den islamiske svøbe.

Peter Buch

Posted: 10 august 2014 - 19:38 - Svar

Det var den kultur.

At blive dømt for stillingtagen, ikke trusler eller noget der ligner, det er da for åbenlyst dumt at ville fjerne muligheder for at mennesker også kan være negative overfor eksempelvis- islam.

Bergfast

Posted: 10 august 2014 - 20:19 - Svar

Det är ändå europeiska, inklusive franska, befolkningars egen skuld för att själv ha importerat islam i alltför stora omfattningar till sina nationer.

Att vilja försöka bekämpa, gå emot muslimer och anklaga, förolämpa, anmärka på, utmåla som enbart onda, hemska och enbart elaka människor, är en omogen, insiktslös och också ansvarslös hållning.

Bättre att fokusera sin kritik mot de politiker, de massmedier och de uttalade förespråkarna för just invandringen utformning, de, som också mycket gärna vill kalla alla varnande och omtänksamma kritiker till en överdriven invandring, för just rasister, som också då gärna alla invandrade själva adopterar i självförsvar mot beskyllningar mot dem och deras tro, eller ism, eller religion, som för dem själva är både identitet, mening, vägvisning och undervisning för liv och bedömningar och förståelse för vad som är gott, ont, bra, dåligt, sant, falskt et cetera.

Att vilja slå mot detta som för dem själva är värdefullt, heligt och betydelsefullt, är att vilja attackera dem själva, ja, att vilja döda dem själva, vilket de naturligtvis då vill försvara sig mot.

Det vore detsamma som om man attackerade allt som för en hindu, eller en buddist, eller en sik, eller en jude, var deras grund för liv, det vore som att vilja döda dem.

Att alltså först importera väldigt många muslimer till sin nation, och sedan attackera dem, det är på gränsen till att vara en utstuderad vilja att medvetet vilja försöka skapa inbördeskrig i de europeiska nationerna.

Mycket illa.

Attackera de ansvariga okritiska förespråkarna för den överdimensionerade invandringspolitiken istället.

Det vore mer ansvarsfullt och kanske också både mer konstruktivt och också egentligen mer modigt.

Det är ju detta etablissemang i alla de europeiska nationalstaterna som kan stämpla, eller kanske tvinga människor till avsked, eller andra former av straff, mot människor som inom de politiska partierna, eller inom en politisk tjänstesektor, eller inom etablerade massmedier, vågar sig på att uttala något som helst ifrågasättande till den förda politiken och dess enbart positiva konsekvenser. För alla medborgare, både invandrade och inhemska.

Allt annat är egentligen endast utstuderade försök och viljor till uppvigling mellan just islam och ursprungsinvånare i de olika nationalstaterna.

Inte bra.

  mrhans

  Posted: 10 august 2014 - 21:37 - Svar

  Jag ser islam som en ideologi med religiösa inslag.
  Islam är en totalitär ideologi som styr muslimers liv i minsta detalj. Jämförelsen du gör med andra religioner fungerar inte enligt mig och buddismen lägger dessutom det totala ansvaret på individen vilket är fullkomligt väsenskilt från islam.
  Jag håller helt med Christine Tasin i hennes fördömande av islam vilken jag ser som mer närbesläktad med nazism än med de två Abrahamitiska religionerna judendom och kristendom.
  Dessutom, och viktigare,så är detta en fråga om yttrandefrihet!
  Hur kan hon dömas för rasism när det är en ideologi/religion hon fördömer och kallar för skit? Oavsett så anser jag att man ska ha rätten, i en nation som hyllar yttrandefriheten, att säga att man tycker illa om ras X. Gränser går vid att uppmana/uppvigla till våld mot eller dödande av ras X!
  Jag är mot rasism men för långtgående yttrandefrihet, rasism kan vi argumentera ner men det är uppenbarligen svårt att argumentera mot denna dams ord att islam är “saloperie”!

   Bergfast

   Posted: 10 august 2014 - 22:53 - Svar

   MrHans skrev:….”Jämförelsen du gör med andra religioner fungerar inte”…..

   MrHans missuppfattar nog min kommentar lite.

   Jag gör egentligen inte någonstans i min kommentar någon egentlig jämförelse mellan olika religioner, ideologier, ismer eller läror, om de för mig personligen kan anses vara goda, onda, dåliga, bra, värdefulla, värdelösa, dumma eller elaka osv.

   Jag gör endast jämförelser med hur andra religioners, ismers, lärors eller ideologiers anhängare, som kanske också är lika hängivna till, förbundna med, beroende av samt identifierande sig själva till just på ett outplånligt sätt, och som en naturlig del av sig själva och sina identiteter. Detta som muslimer själva alltså verkar vara till sin islam. Att alla dessa andra anhängare, av andra ismer, ideologier, religioner et cetera, också på liknande sätt skulle kunna känna sig också vara hotade till sina liv, om just dessas religioner, ismer, läror och ideologier just attackerades.
   Och detta vara sig s.k. det är en världsmaktsdrömmande kommunism eller andra mer begränsade eller nationellt avgränsade läror, som kanske hinduism eller då buddism eller sikism, osv. Alla de världsherraväldesdrömmande ismerna, eller religionerna, kristendom, judendom, islam, samt även då kommunism, liknar väl varandra på just drömmar, önskningar och förhoppningar om just världsherravälde, på olika sätt.
   Inga Jämförelser i sig, mellan alla dessa olika, på något sätt därför att – the point I was trying to make – handlade om just alla dessas anhängares likartade tilltro till, identifiering med och förbundenhet till sin lära, religion, ism et cetera som just en oskiljaktig del av deras liv och identiteter om vilka de själva är.
   Detta fenomen som då därför skulle upplevas som en attack mot just deras liv om just deras ism, tro, ideologi, religion eller lära, skulle attackeras.

   Därav deras viljor att försvara av dem med just sina liv, därför att de är deras liv.

   Man kan naturligtvis vilja kritisera både den ena och den andra, om man vill, både judendom, kristendom och islam, samt kommunism, eller vad som helst, med vilka nedsättande ord man vill.

   Men frågan är då om det är så särskilt konstruktivt, eller funktionellt, därför att ansvaret för just en överdimensionerad invandring är inte främst hos de invandrade själva.
   Det är politiker och opinionsbildare inom ett s.k. etablissemang, som förespråkar en överdimensionerad invandring till de olika nationalstaterna i Europa, och som just också har både makt, viljor och förmågor att kunna på olika sätt bestraffa dem som vill förespråka en mindre invandringskvot, till t ex Sverige, för just alla medborgares bästa, både invandrade själva och för ursprungsinvånarna.
   Det både modigare och bättre att ge sig på och kritisera dessa ansvariga förespråkare, som mycket gärna vill stämpla alla med begreppet rasism, om de vill invända, kanske avlägsna dem från sina tjänster eller platser inom partier osv.

   Därför ser jag det då som ickekonstruktivt, och egentligen meningslöst, samt med en, kanske omedveten, kanske utstuderad, vilja att försöka skapa inbördeskrig inom nationalstaterna i Europa, mellan kanske just islam och andra grupperingar, då man vill försöka angripa och attackera just islam istället för dessa ansvariga inom de s.k. etablissemangen, som ansvariga för en överdriven invandringspolitik och dess konsekvenser.

    Peter Buch

    Posted: 11 august 2014 - 01:55 -

    Der sker kritik af adgangsforhold, betingelser for ophold og det niveau det alt for opnåelige statsborgerskab uddeles efter. Her et lidt ændret eksempel fra januar 2014 i kommentarene:
    http://snaphanen.dk/2014/01/24/hos-ejendomdmaegler-for-at-undga-araber e-i-malmo/
    Peter Buch
    Posted: 25 January 2014 – 09:50 –
    http://videnskab.dk/kultur-samfund/befolkningsudviklingen-den-glemte-f aktor-i-miljopolitikken
    og mindst en artikel i Jyllandsposten med udtalelser af en lektor eller professor der udtalte at 1 million ville være et passende folketal for Danmark findes (blandt en del andet) også.

    Men fortalere for faldende befolkningstal OG kobling af noget sådan til hvordan forhold og betingelser kan være for en bedre styring af adgang, ophold og statsborgerskabstildeling er få.

    Jeg selv er vist en af de få der mere eller mindre direkte verbalt lejlighedsvis foretager noget sådan.
    Jeg tilråder derudover oprettelse af små og store afspærrede konstant overvågede områder om muligt nær væbnede styrker, færdsel i konvoj uden for afspærringerne…

Peter Buch

Posted: 10 august 2014 - 20:53 - Svar

Fri delen efter anskuelser er et princip der er blandt de grundlæggende for frie samfund.
Ønsker man ikke frie samfund, synes jeg man skulle flytte væk herfra.

norje

Posted: 10 august 2014 - 21:13 - Svar

Og dette muslimske spetakkelet importerer fortsatt samtlige nordiske land i tusenvis hvert år. Believe it or not.

snullergøj

Posted: 10 august 2014 - 23:29 - Svar

Det er sygt, og noget ganske nyt, at man ikke længere må kritisere en religion. At kritisere kristendommen har de sidste 200 år været anerkendelsesværdigt og come il faut. Og det er det stadigt, man kan ganske risikofrit sige hvad man lyster om kristendommen. Men ikke om Islam.

Niklas R

Posted: 11 august 2014 - 00:17 - Svar

Vilket gyllene tillfälle för Danmark att utvisa både kurder och islamister ur riket.

nadacomprende

Posted: 11 august 2014 - 00:33 - Svar

Djävla apor, åk hem och strid i stället för fn.

Charles Nielsen

Posted: 11 august 2014 - 01:30 - Svar

Der er Intet der hedder lov og orden hvor islam forefindes.

Se blot på Grundloven her hjemme, som er kastet i grams.

De der skulle forestå, at overholde loven, har i virkligheden valgt saria.
Så længe man har pegefingeren er det ikke helt galt. Den kan jo bruger til at fortælle hvem det er der stor i lort til halsen.

nobody

Posted: 11 august 2014 - 04:06 - Svar

Till alla scandinaver som betalar kalaset!

“Jävlaranamma – Äntligen Måndag!”: http://www.youtube.com/watch?v=s22bwvHQcnc

P.S. Vet inte längrre vem det är som betalar högst skatt i världen? Norge, Svergie eller Danmark.

nobody

Posted: 11 august 2014 - 04:14 - Svar

Kanske skall våra gästger (om det inte bryter mot §266) börja på att tänka på räkningen?

“…The time has come
To say fair’s fair
To pay the rent
To pay our share

The time has come
A fact’s a fact
It belongs to them
Let’s give it back…”

Midnight Oil- Beds Are Burning: http://www.youtube.com/watch?v=1MFTK-71S2c

Machiavelli

Posted: 11 august 2014 - 06:48 - Svar

Når man ser i disse dage ser hvad der foregår af massakrer i Irak udført af djævlereligionen vil jeg påstå følgende. Som gammel historielærer og altid interesseret i historien,tør jeg påstå, at der aldrig har optrådt en så syg og pervers religion, som vi nu ser udfolde sig i Irak. Og forbrydelserne vil fortsætte.
Og da Koranen åbenbart appellerer til det værste i mennesket, må Koranen forbydes. De mennesker der der alligevel køber djævlereligionens håndbog må straffes af lovgivningen, ligesom når man dømmer pædofile, hvis de fx har børneporno på deres computer.

  Victor

  Posted: 11 august 2014 - 14:24 - Svar

  Nå da da: “Som gammel historielærer og altid interesseret i historien,tør jeg påstå, at der aldrig har optrådt en så syg og pervers religion,”

  Thuggee-kulten var nu nok en tand værre. Aztekernes version af de mesoamerikanske religioner var også lidt voldske….

  Men bortset fra det: Religion er noget lort.

Hartvig Jensen

Posted: 11 august 2014 - 10:23 - Svar

Hi Machiavelli

Langt hen ad vejen kan jeg godt følge dig. Men at forbyde Koranen har ingen gang på jorden. Det lader sig ikke gøre i et land , hvor der er religions frihed for alle og så længe det ikke strider imod den gængse offentlige orden.

Jeg er godt klar over, at både bibel og kirker er forbudt mange steder i mellem østen. Men vi er ikke som de mennesker, og skal heller ikke være det.

Islam er ikke fredens religion og bliver det aldrig.

Min søn viste mig nogle film klip lagt på face book af IS. Derfor ingen censur. Det have jeg det meget skidt med . Det som sker i Gaza er ren Søndags udflugt. Men der bliver råbt meget højt fra Arabisk side.Men uhyrligheder, som sker andre steder dernede er man fra fra Islamisk side forbløffende tavse om. Der er beretninger om ,at kvinder og børn bliver begravet levende. Vilkårlige henrettelser sker på samlebånd. Fredens religion, vor herre bevare os. Det er mildt sagt til at brække sig over deres ufattelige hyklerri-

Jeg er personligt ikke i tvivl om ,at vi er pisket til at begrænse adgangen af mennesker fra Mellem østen, ellers ender det galt, og det bliver ikke kønt ,at se på.

Men ,hvordan det rent praktisk skal gøres har jeg ikke noget bud på. Skal en pakistansk uddannet læge ( som har islam som tro) have lov til at komme ind, fordi han sansynligvis kan få en god løn, mens en ung pige fra Thailand/ Philippines vil tjene mindre med et arbejde som rengøring, og derfor ikke kan få lov at bo i DK.

Da må jeg minde om, at en Muhamadansk Pakistansk læge udemærket godt kan være et dumt svin, selv om han tjener mange.

Torben Snarup Hansen

Posted: 11 august 2014 - 16:24 - Svar

Citat:

“Religion er noget lort.”

“Religion” er en lille seddel, bibliotekaren sætter på en hylde med bøger om alle mulige trosretninger – eksempelvis nogle forstyrrede folk, der for ca. 40 år siden byggede et beskyttelsesrum på en mark nær Roskilde i forventning om verdens undergang. Kort og godt: Revl og krat.

Eksempelvis blev en religion oprettet på mindet om en mand, der opfordrede folk til at undlade at stene “utugtige” kvinder til døde.

Senere bragede en anden religion igennem. Den blev grundlagt på en politisk fortælling om en mand, der beordrede stening, afhugning af hænder og andre korporlige straffe.

Helt banalt: Religion er et vidt begreb og kan ikke værdilades – på linje med “krig” eller “kunst” eller “energi”.

  steen

  Posted: 11 august 2014 - 16:32 - Svar

  På grund af islam er der enorm gang i humanist- og ateistforeningerne i disse år. En stor kongres er netop slut i Oxford

  https://humanism.org.uk/2014/08/10/hugely-successful-world-humanist-co ngress-draws-close/

  Jeg har mødt flere af dem, bla betonkommunisten Maryam Namazie, og det eneste fornfutige ved hende, var hendes islamkritik. Den var desværre indpakket i tågesnak om al religion. Jeg antydede, at hun selv abonnerede på en religion, og at jeg selv til enhver tid ville fortække en metafysisk religion frem for en politisk. Det tog hun mig meget ilde op som den fanatiker hun er.

  Det er meget udmærket alt sammen, men for de første tjener de som skalkeskjul for personer, der ikke tør nævne islam ved navn, selvom det er islam de tænker på, og for det andet er det en overfladisk slutning, at “al religion er noget lort”. Det er også et forfængeligt håb, at vi nogen sinde slipper af med religion.

  Jeg har aldrig været religiøs selv, men med tiden er det dæmret for mig, hvor meget jeg skylder kristendommen. Jeg er ikke potentiale for en ateistforening. Ateisme er også en tro, og jeg er agnostiker, tvivler.

Torben Snarup Hansen

Posted: 11 august 2014 - 18:56 - Svar

Ha! Kommunisterne er også metafysiske.* De tror – eller troede – som Karl Marx på, at verden, det kollektive liv og historiens “gang” har en stor mening, et mål. Det har de lært af Sokrates, Platon og den kristne kirkes grundlægger. Forstokkede muslimer tror også på universel målsætning, bestemt af Allah – à propos de persiske betonkommunister, som har baggrund i islam og udskifter én køreplan med en anden.

Det skal så tilføjes, at “den reelt eksisterende socialismes” sammenbrud har rystet mange kommunister. Derfor blev Marx overhalet af nihilisten Foucault på universiteterne. Hans evangelium lyder: “Ingen magt er legitim!” Det ultramorsomme er så, at de røde – eller falmede, lyserøde – undervisere udøver magt over de studerende ved hjælp af Foucault.

* “Politik er metafysikkens vulgære afdeling!” Citat af Paul Valéry.

steen

Posted: 11 august 2014 - 23:56 - Svar

Du er skrappere til Marx end jeg er.

Jakob

Posted: 12 august 2014 - 00:21 - Svar

Victor, Thuggee´ernes oprindelse kan sørme spores til 7 MUSLIMSKE stammer.

Leave a Comment