23
aug
Seneste opdatering: 23/8-14 kl. 2132
67 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

1-Cuckoo-attempting-to-mate-with-stuffed-decoy-on-post

Med egen vinning som enda drivkraft iscensätter den ett av världens skickligaste och mest brutala bedrägerier. Samvetslöst utnyttjar och parasiterar den på andra som är mindre och svagare än den själv. För att nå sitt mål förfalskar den sin identitet, ockuperar kallsinnigt andras bostäder och förvandlar dem snabbt till baser för massmord och etnisk rensning.

Just nu, på sensommaren, återvänder de i stora skaror till hemlandet. Först ger sig de vuxna av. Sedan reser de unga, helt utan hjälp och vägledning av föräldrar eller andra vuxna. Bakom sig lämnar de plundring, förstörelse och tusentals offer för ond bråd död. Göken är förslagen och skoningslös. But it takes two to tango. Utan häpnadsväckande godtrogenhet och brist på försvarsinstinkter hos de fåglar som låter sig utnyttjas skulle göken tvingas ändra sitt beteende och börja ta ansvar för sina egna barn och bostadsförhållanden.

Preludiet till ett dödligt drama

Du hör den första gången en av de ljuva vårdagarna i början av maj. Vi låter oss förföras av det mystiska ljudet som inte liknar något annat. Två toner, alltid på avstånd, liksom ogripbara och omöjliga att lokalisera. Ett magiskt ljud, intimt förknippat med den nordiska försommaren. I själva verket är det preludiet till ett dödligt drama. Hanens två toner är inte avsedda att behaga oss. Ljudet är en revirmarkering till andra hanar att hålla sig borta och startsignalen till en brutal tragedi.

Det fanns en tid när förfäderna byggde sina egna bon och tog hand om sin egen avkomma. Men det är flera miljoner år sedan. Någonting hände som fick göken att överge sin värdegrund, släppa allt ansvar och inleda en karriär som empatistörd parasit och bedragare. Karriärvalet har visat sig vara mycket lönsamt – göken får mycket för ingenting, medan de som utnyttjas blir bestulna på allt de har.

Det existerar inga gökbon

Både Milos Formans succéfilm “Gökboet”  från 1975 och Ken Kesey’s roman med samma namn utgår från en illusion. Det existerar inga gökbon. Gökar bygger inga bon. Hemlösa och asociala drar de omkring och parasiterar på fåglar som är mindre och svagare än de själva. Historien om göken är en skakande berättelse om samvetslös rovdrift, råbarkade bedrägerier, förfalskad identitet, kallsinnig infiltration och skrupelfri egoism. Men det är också en historia om att låta sig bedras, om blåögd naivitet och godtrogenhet till döds.

Göken saknar värdegrund

Gökunge matas av rörsångareNumera lever göken i total avsaknad av värdegrund. Den struntar fullkomligt i alla fåglars lika värde och gör sig konsekvent skyldig till hets mot fågelgrupp. Sin egen avkomma struntar den totalt i. I fågelvärlden existerar ingen moral och inga skuldkänslor. Gökens kriminella livsstil accepteras av naturen, som känner en enda lag: Döda eller bli dödad. Äta eller ätas.

När göken kommer till Norden och upphäver sitt mytomspunna ko-ko i början av maj kommer den inte för att njuta av den vackra naturen eller bjuda oss på akustiskt välbehag. Anledningarna är krassare än så. Dels erbjuder de nordiska länderna försörjning genom gratis tillgång på mat, dels tillhandahåller de den perfekta bakgrunden för att iscensätta det massmord som är gökens specialitet.

Utnyttjar den fria rörligheten inom EU

I enlighet med den fria rörligheten inom EU är göken spridd över hela Europa och finns i nästan alla biotoper, utom Island som ju inte är medlem i EU. Den tål nästan alla klimat och har funnits på våra breddgrader i minst 4 000 år, från senare delen av stenåldern. Människor har länge haft klart för sig att göken bär död och olycka under sina vingar. I gammal folktro omges den med magiska föreställningar som till stor del handlar om sorg och död:

Södergök är dödergök.
Norrgök är sorggök.
Västergök är bästergök.
Östergök är tröstergök.

Det kopuleras friskt i skogen

Gök 2Början av maj. Till tonerna av hanarnas ko-ko över nejden utbryter ett promiskuöst leverne i vårlandskapet i en omfattning som skulle få till och med RFSU att blekna. Göken är gammaldags heterosexuell men utpräglat polyamorös. Det kopuleras friskt i skogen, och både hanar och honor parar sig hejvilt med flera olika partners  under samma säsong.

Gökens könsroller är utmejslat könsspecifika. Jämställdhet är ett okänt begrepp. I enlighet med Fi:s ideal har honorna hela makten. Hanens roll är reducerad till spermaleverantör, visserligen så ofta han har lust, men hans arbetsbörda måste ändå beskrivas som lindrig. Kanske är det den förnedrande könsmaktsordningen eller att han är undersysselsatt och uttråkad som gör att han tycks sakna allt intresse och talang för romantisk uppvaktning. Om han riktigt vill bjuda till kan han rafsa ihop lite gräs eller larver i näbben och ge honan alldeles före själva akten. Mer fjäsk än så blir det sällan. Det är pang på som gäller, utan krusiduller.

Hon skyr inga medel för att föra släktet vidare

När hanen har klarat av spermaleveranserna har han gjort sitt för säsongen och kan fördriva tiden med att sitta i en trädtopp och ko-ko’a dagarna i ända. Så småningom gör han inte ens det. Honan har betydligt större mål i sikte. Det är hon som ska föra släktet vidare. Inga tecken tyder på att hon upplever uppdraget som mindre prestigefyllt – tvärtom, hon skyr inga medel för att lyckas. Hon flyger omkring i sitt flera kvadratkilometer stora äggläggningsrevir och spanar intensivt efter lämpliga småfågelbon att inkräkta på. Under minst en månad värper hon ett ägg varannan dag. Om hon hittar tillräckligt många bon att snylta på kan hon värpa upp till 20-25 ägg på en säsong, alla i olika bon.

Ängspiplärkan hårt drabbad

Med sin blågrå eller bruna outfit med aggressivt tvärstrimmig buk ser göken ut som en rovfågel. Det är den ju också, även om den inte räknas till rovfågelsläktet. Allra mest liknar den en sparvhökshane. Göken härskar via rädsla, utseendet är designat för att skrämma bort småfåglarna så att gökhonan ostörd kan ockupera och plundra deras bon.

Gökägg har hittats hos mer än 150 fågelarter. Men allra helst parasiterar göken på stackare som inte har förstånd att försvara sig; sädesärla, rörsångare, trädgårdssångare, törnsångare, ängspiplärka och rödstjärt. Svart-vit flugsnappare, svalor och skator är också tänkbara offer. I Norrland är gulärla, blåhake, bergfink, lappsparv och ängspiplärka mest utsatta för göken. Särskilt ängspiplärkan kan vara hårt drabbad med upp till vart tionde bo intaget av göken. I Norge är buskskvättan det vanligaste offret.

När boet är tomt slår hon till

För att lyckas med sin djävulska plan sitter gökhonan i timmar på sin utkiksplats och håller uppsikt över det inspanade boet. När hon har försäkrat sig om att småfåglarna är ute på flygtur och boet är tomt slår hon till med satanisk fräckhet. Attacken är blixtsnabb. På bara några sekunder hinner hon dyka ner i boet, sluka ett av småfåglarnas ägg och värpa ett eget.

Hon väljer tidpunkten noga. Hon vet att fåglar är som mest uppmärksamma och på alerten på mornarna. Därför lägger hon sitt ägg sent på eftermiddagen eller tidigt på kvällen. När boinnehavarna kommer tillbaka till boet märker de ingenting av inkräktarens besök. För småfåglarna har det visat sig inte spela någon roll om boet rymmer ett ägg för mycket. Fåglar kan inte räkna.

Gökhonans hemlighet är att varje ägg som hon lägger i andra fåglars bon är en mästerlig förfalskning. Genom att imitera de blivande fosterföräldrarnas egna ägg hindrar hon dem från att fatta misstankar och får dem att utan knot ta hand om hennes unge. Gökhonan parasiterar oftast på samma fågelart hela livet. Därför “vet” hon exakt hurdana ägg hon ska tillverka.

Göken gör tydlig skillnad på vi och dom

Groteskt stor gökunge matasAtt göken saknar värdegrund visar sig bland annat i att den gör tydlig skillnad på vi och dom. Helt utan skuldkänslor ägnar den sig åt systematisk diskriminering. Honan är ytterst selektiv när hon väljer ut vilka bon hon ska lägga sina ägg i. Det ska vara en lättlurad art som utan protester tar hand om gökungen som om den vore deras egen.

Fosterföräldrarna gör däremot ingen skillnad på vi och dom, och det kommer, som vi ska se, att sluta i katastrof. Med sin gränslösa och självuppoffrande godhet skapar de sin egen tragedi. När sommaren går mot sitt slut har de berövats sin egen avkomma, och om de inte skärper sin vaksamhet och uppdaterar sin värdegrund är risken överhängande för att de gång på gång kommer att drabbas av samma bittra öde.

Gökungen blir först på plan

De flesta fågelarter som göken parasiterar på lägger 4-5 ägg och ruvar dem i ungefär två veckor. Gökägget däremot kläcks redan efter tolv dagar. Det är en garanti för att den nykläckta gökungen blir först på plan i det ockuperade boet.

Knappt har den spräckt äggskalet förrän den högljutt börjar tigga mat. Under dygnets alla ljusa timmar sliter de arma fosterföräldrarna hårt med att flyga i skytteltrafik och fånga insekter att stoppa i gapet på den glupska ungen. De skulle naturligtvis ha matat sina egna ungar om de fått några – skillnaden är att gökungen har tillskansat sig en monopolställning och ensam glufsar i sig lika mycket mat som en hel kull. Nykläckt och naken är den så erbarmligt ful att endast grundligt bedragna fosterföräldrar kan känna sig manade att ta hand om den. Föga anar de gökungens planer.

Etnisk rensning med förödande konsekvenser

Gökunge baxar ägg ur boetSå fort som ägget har kläckts sätter gökungen igång med massmord och etnisk rensning. Det ockuperade boet är litet, anpassat för småfåglarnas egna och barnens behov av utrymme. För gökungen blir det trångt, och den känner sig kränkt av konkurrensen om utrymmet från fosterföräldrarnas egna ägg.

Målmedvetet sätter den sin bestialiska plan i verket. Redan under sina första dygn i livet baxar den alla ägg ut över bokanten, ett efter ett, tills den är ensam herre på täppan. Om något av fosterföräldrarnas ägg händelsevis har hunnit kläckas har den nykläckta ungen inte en chans. Gökungen knuffar ut också den ur boet mot en säker död.

Fosterföräldrarna iakttar stilla massmordet

Fosterföräldrarna är fullkomligt oförberedda och försvarslösa inför gökungens våldsbeteende. På bilder (se litteraturhänvisning) går det att se bland annat kärrsångare  och järnsparv till synes helt likgiltiga medan gökungen är i full färd med att ta livet av deras barn. Märkligt nog lyfter de aldrig en fjäder för att försvara sin egen avkomma. Istället förtränger de sina försvarsinstinkter och går in i ett närmast apatiskt tillstånd. Paralyserade iakttar de massmordet på sina ungar och accepterar att det bara blev en unge kvar – som inte ens är deras egen. När den etniska rensningen är avslutad har de förlorat hela sin egen kull.

Gökungens tiggarläte rena brandlarmet

Obegripligt nog fortsätter fosterföräldrarna att mata sina barns mördare. Här kulminerar en självdestruktivitet på självmordssektnivå. Fenomenet kan bara förklaras med verklighetsförnekelse, aningslöshet och total oförmåga att dra relevanta slutsatser.

GökungegapEftersom gökungen äter 5-8 gånger så mycket som var och en av fosterföräldrarnas egna ungar skulle ha gjort växer den rekordsnabbt och blir snart groteskt stor. Men inte ens när gökungen är mångdubbelt större än fosterföräldrarna inser de att de är grundlurade. Nu plockar ungen nämligen fram nästa vapen för överlevnad, sitt hiskliga tiggarläte. Det är ett så kraftfullt och pockande ljud att det motsvarar ljudnivån hos 4-5 av fosterföräldrarnas egna ungar, ett brandlarm eller böneutropen från en minaret.

Larmet från gökungen och det ständigt uppspärrade gulröda gapet hetsar inte bara fosterföräldrarna att nästan slita livet ur sig för att få tag i tillräckligt med mat. Signalerna är så starka att till och med andra fåglar kan stressas att sluta mata sina egna ungar och istället börja mata gökungen. Vid ett tillfälle har ornitologer sett en gökunge bli matad av två rödstjärtar, en ängspiplärka och en järnsparv – förutom fosterföräldrarna, ett par sädesärlor. Hela grupper kan alltså känna sig manade att visa solidaritet och ta sitt ansvar för den omättliga parasiten.

Gökungen döljer sin rätta identitet

GökungeFosterföräldrarna fortsätter att mata gökungen hela sommaren, långt efter att den har vuxit ur och lämnat boet. Här uppstår ett verkligt dilemma. Den stora gökungen börjar alltmer likna en vuxen gök. De flesta småfåglar avskyr gökar och mobbar dem så ofta de får tillfälle. Kanske bär de på kollektiva minnen av årtusenden av förtryck. Hursomhelst strider det klart mot småfåglars värdegrund att mata en vuxen gök.

För att inte utlösa fosterföräldrarnas gökmobbningsinstinkt döljer gökungen sin identitet genom att sitta orörlig och försöka se ut som vilken fågelunge som helst. Varje viftande med vingarna, varje flygrörelse riskerar att röja dess rätta identitet. Och fosterföräldrarna sväljer bedrägeriet med hull och fjädrar.

Främlingsfientliga bofinkar och lövsångare

Det pågår en evolutionär kapprustning mellan gökens förmåga att imitera andra arters ägg och småfåglarnas förmåga att identifiera ett främmande och oönskat ägg. Ju bättre småfåglarna blir på att upptäcka avvikande ägg, desto mer finjusterar gökhonan utseendet på sina ägg. Efter många miljoner år står det 1-0 till gökhonan. Men småfåglarna rustar för revansch.

Segrare hittills är bofinkar och lövsångare, Sveriges vanligaste fåglar. De är de enda som tar matchen mot göken. De har utvecklat en förhöjd vaksamhet – ett slags främlingsfientlighet om man så vill – som gör att de kan känna igen gökägg. På det sättet lyckas de stå emot gökens attacker och rädda livet på sina egna ungar. De flesta fåglar märker inte att gökägget är en aning större än deras egna ägg, men för bofinkar och lövsångare har storleken betydelse. Så fort de anar att ett av äggen i boet är för stort för att vara deras eget överger de boet.

Bofink

Den här skyddsinstinkten är antagligen en konsekvens av att de under mycket lång tid har varit utsatta för gökens våld. Bofinkar och lövsångare glömmer inte. De traumatiska övergreppen verkar finnas kvar i framförallt den pyttelilla (9 gram) lövsångarens minne. Så fort den får syn på en gök blir den oerhört aggressiv.

Den korkade järnsparven ber om att bli lurad

Järnsparv (1)Vad gäller järnsparven  kan vi däremot låta hoppet fara, åtminstone för tillfället. Över järnsparven vilar en särskild tragik. Den är så korkad att den inte har något skyddsbeteende alls mot göken. Den ber praktiskt taget om att bli lurad. Själv lägger den blå ägg, men gökäggets utseende verkar inte spela någon roll. Kanske har göken först nyligen börjat parasitera på järnsparven så att den ännu inte har hunnit skaffa sig ett effektivt försvar. Men det kommer den att göra, även om det kan ta tusentals generationer. Så fort göken börjar parasitera på en art påbörjas kapprustningen genom evolutionens naturliga urval.
Unggökarna hittar själva hem till Afrika

När gökungen är ett par månader gammal kommer den till klarhet om att den är en gök och söker sig till andra inom samma etniska grupp. Det är en svår period av identitetssökande och förluster när unggökarna kastas in i livets hårda skola och måste klara sig själva utan att curlas av självutplånande fosterföräldrar. De biologiska föräldrarna schappar redan i slutet av sommaren till hemlandet i Afrika, söder om Sahara. Där väntar nio månaders semester i varmt klimat efter sommarens slitsamma parasittillvaro. Ingen vet hur det går till, men unggökarna hittar till hemlandet själva, utan hjälp av föräldrarna eller andra äldre gökar. Det visar att flyttinstinkten och flygrouten är nedärvda, alltså genetiskt betingade.

Allt liv har verkligen inte en mening

Vad är meningen med gökens asociala och våldsbejakande liv? Hur kan evolutionen belöna en massmördare? Att livet måste ha en mening är en missuppfattning. Det är ett av människan konstruerat synsätt. På mänsklig nivå kan man i bästa fall ge livet en mening, men det är en annan sak.

Evolutionens enda mening är utveckling, och den opererar med oändlighetens tidsperspektiv. Det råder en ständig kapprustning mellan olika arter som upprätthåller ett slags terrorbalans  i utvecklingen av livsformer och livsrum gentemot andra arter.

Ett effektivt försvar kan spridas snabbt

Finns det något hopp om upprättelse för den majoritet av populationen som utgör gökens offer? Vissa tecken tyder på att en förändring kan vara på gång. Numera minskar göken i antal i södra Sverige och Finland, och minskningen har skett på bara några årtionden. Det kan bero på att några av de arter som göken parasiterar på har utvecklat sina skyddsbeteenden och blivit skickligare på att avslöja bedragaren. Hoppet ligger naturligtvis i att allt fler genomskådar gökens manipulation och gör uppror mot förtrycket. Att genomskåda motståndarens motiv är början till frigörelse. När drabbade småfåglar inser allvaret och börjar försvara sig kan motståndet sprida sig snabbt.

Litteratur:
Per G. P. Ericson och Hans Sjögren: Boken om göken.

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

Boken om göken


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Falsterbo

Posted: 23 august 2014 - 20:19 - Svar

Genialt bildspråk!
Jag ska sprida till alla jag kan!

Torgny Sund

Posted: 23 august 2014 - 20:31 - Svar

“Att genomskåda motståndarens motiv är början till frigörelse”. Tack för denna sanning, som kommer att citeras av många som söker sanningen.

Peter Andersen

Posted: 23 august 2014 - 21:28 - Svar

Godt og meget sigende billede Julia.

Sverige er en nation af småfugle.

SAAB, Volvo og Systembolag…
Her er sgu ikke meget “human stormagt”… Kun frygt..!

Santor

Posted: 23 august 2014 - 21:45 - Svar

Selvom vi anser os for at være højt udviklede så spiller vi stadig efter evolutionens regler.

Angela

Posted: 23 august 2014 - 22:16 - Svar

Jag skrattade gott. Passa dig så att du inte blir anmäld för hets mot gökar! 😀 Jag tror att de flesta svenskar redan insett allvaret även om det finns en och annan klent begåvad, harig och konflikträdd självutplånare som fortfarande inte förstår orsak och verkan.

I Aftonbladet kanske Expressen berättades om Åkessons valturné i Norrland där ett par intervjuades om Åkesson Paret påstod att “han svamlar bara om invandrare” utan att kunna koppla ihop orsak och verkan varför det är som det är i Sverige. Trots att landets statsminister, utrikesminister och finansminister nu talat om för folket att kassan är tom p g a massinvandringen och att man måste höja skatter, öka statsskulden och minska svenskarnas välfärd.

VoD

Posted: 23 august 2014 - 22:49 - Svar

Gökarna kan inte uppvisa några som helst identitetshandlingar, utnyttjar vår gästfrihet och begår brott för att sedan åka på semester till de länder de flytt(at) från. Jag tror bestämt att det här verkar bekant på något sätt…

PFEP

Posted: 23 august 2014 - 22:52 - Svar

Detta är tamejfan den bästa fabel jag har läst, sedan Aisopos härliga berättelser.

Olav

Posted: 23 august 2014 - 23:45 - Svar

“Den korkade järnsparven ber om att bli lurad”..

Jeg satt og leste med et bredt smil (leende) helt til jeg kom til setningen om järnsparven.
Da brøt latteren løs!

Utrolig bra idè, Julia, og meget godt fortalt. Du treffer mange hvis assosiasjoner om denne fuglen lenge har streifet dem.

Bergfast

Posted: 24 august 2014 - 00:03 - Svar

Undrar varför – naturen – har åstadkommit detta beteende hos göken, samt hur det kommer sig att alla de olika småfåglarna aktivt verkar delta i detta naturens till synes obarmhärtiga och en aning märkliga – skådespel – … Dock, djur är djur, och deras ungar är just – ungar – , och definitivt inte några – barn – alls…..

Men, kanske skulle det kunna bli för många småfåglar om inte göken – rykte ut – och – hjälpte till – att faktiskt begränsa deras antal och att de därmed inte blir för många….. Vem vet…..

—-

Hur som helst så går det inte att applicera denna – liknelse – på den invandringssituation som idag drivs till just Europa och till just Skandinavien, i den omfattning och den storlek som den bedrivs. Och också då från både afrikanska och muslimska nationer…..

Majoriteter av invånare i dessa muslimska och afrikanska, med flera, nationer har säkert inte varken bett om eller önskat sig att deras hemländer skall sönderbombas eller drabbas av söndrande inbördeskrig, eller att de själva befinner sig i en svår eller fattig situation. De har förmodligen inte själva, en majoritet av dem, haft så mycket att kunna säga till om den saken….,

Lika lite som majoriteterna i de europeiska eller de skandinaviska nationerna egentligen själva varken har haft eller har så mycket att kunna säga till om invandringen till deras nationer, eller kunnat påverka den förda invandringspolitiken. De har då själva istället riskerat att kunna råka mer eller mindre illa ut på ett eller annat vis. Antingen då genom uteslutningar från s.k. etablerade partier eller omplaceringar från tjänster eller andra slag av sociala stämplingar med epitet och uthängningar osv., om de så mycket som offentligt har höjt sina tveksamma röster eller kritiska röster till att invandringen är för omfattande…

Därför tycker jag inte att denna beskrivning eller denna liknelse vid den till synes parasiterande göken, som då skall beskriva både invandrares beteenden och invandringens effekter, är så särskilt träffande egentligen…..

De människor inom både muslimska och afrikanska nationer som blir uppmanade eller mer eller mindre pådyvlade, samt lockade med löften om trygghet vad gäller livsförnödenheter, bostad, skolgång osv., att komma till Sverige de vore ju då kanske livsföraktande om de då inte försökte göra just det…..

Därför kan man anse att ansvaret för denna politik ligger helt och hållet på dem som har maktmedel, påtryckningsmedel och inflytande nog att kunna förespråka och kräva en sådan invandringspolitik samt kunna kräva ett efterföljande och en sympati till denna politik samt att också då kunna mer eller mindre– bestraffa – dem som eventuellt vill motsätta sig den inom de skandinaviska eller de europeiska nationalstaterna…..

En majoritet av de invandrade vill självklart försöka kunna hitta bättre levnadsmöjligheter om de lever i förhållandevis svåra omständigheter. Om någon erbjuder dem den möjligheten så vore det ju nästan onaturligt eller ett konstigt beteende om de inte ville anta ett sådant erbjudande….

En majoritet av de invandrande är därför i just detta avseende lika en majoritet av ursprungsinvånarna där alla är lika stora sprattelgubbar och sprattelgummor till viljor som styr långt, långt över allas våra huvuden,….

Stora planerare som planerar stort och globalt, samt vitt och brett om hur och vad som skall utveckla sig både här och där, och hur det skall gå till i särskilt de europeiska och de skandinaviska nationerna…..

Den s.k. utvecklingen som drivs genom påverkanstrådar som kan dras så att alla sprattlar åt de rätta hållen och de som drar i trådarna befinner sig oftast mycket lång upp i hierarkiska system som inte tillåter några avvikelser….

Vill man skapa inbördeskrig i de europeiska eller de nordiska staterna så kan man göra det hur enkelt som helst……

Vilket faktiskt alltså inte är en fulltständigt omöjlig tanke att kunna tänka att det faktiskt finns människor, även med stort inflytande, som faktiskt verkligen önskar sig……

Man skickar då endast in några påverkansagenter både i den ena och den andra politiska s.k. ytterlighetsfraktionen och låter dessa påverkansagenter med inflytandekapacitet strö lite hat lite här och var, strö lite fruktan här och var, strö lite misströstan här och var, strö lite förakt här, strö lite avund här och var, strö lite ilska här och var, strö lite stolthet här och var, strö lite fiendskap här och var och… vips… så har man snart ett nätt litet inbördeskrig.….

Precis som man faktiskt eventuellt då kanske önskar sig….

Hur lätt som helst…..

Inte svårt alls…..

Vem vet….

  Bernt

  Posted: 24 august 2014 - 16:55 - Svar

  Jag tycker nog att liknelsen är bra. Göken låter andra föda sina ungar liksom afrikanerna låter oss föda sina. Antingen på plats medelst bistånd eller PUT hos oss. Sedan har du rätt i att varken afrikanerna eller vi haft något att säga till om den saken. Styrda av Koranen respektive den demokratiska processen som du beskriver i ditt inlägg nedan.

   Bergfast

   Posted: 24 august 2014 - 21:36 - Svar

   Det jag alltså tycker inte riktigt stämmer överens i liknelsen med gökens beteende som då olovandes lägger sina ägg i andra fåglars bon, med invandringen till Sverige, är att invandrarna här ansöker om tillstånd att få invandra och får då ja eller nej, vilket alltså inte sker i fågelvärlden mellan göken och andra fåglar.

   Bernt skrev, ungefär: …”Göken låter andra föda sina ungar……liksom afrikanerna låter oss föda deras barn, antingen på plats med bistånd eller PUT hos oss.”….

   Nej, afrikaner, eller andra invandrare, eller flyktingar och deras familjer, låter inte oss föda deras barn utan att först fråga om lov och få tillstånd (att invandra) från oss. Det är vi själva som inbjuder till invandring till vårt land och åtar oss som befolkning, som folk och som nation, att sörja för invandrarna behov av mat, bostad, skola, sjukvård, tandvård osv., i och med att vi beviljar invandring.

   Göken kan ju inte göra något annat än följa sina instinkter liksom de små fåglarna som tvingas att mata gökens ungar också är styrda av sina instinkter. De har ingen egentlig valfrihet även om då en hel del småfåglar är på sin vakt mot ovälkomna äggläggare i deras bon.

   Gökens och småfåglarnas beteenden, som ur mänsklig synvinkel är både märkligt och brutalt (självklart), är ändå någonting annat än den nuvarande invandringspolitiken eller det bistånd som eventuellt skickas till Afrika. De är någonting som har valts och inte enbart någonting som t ex afrikaner har prackat på några andra utan de andras medgivande och godkännande av den saken.

   Sedan tror jag att bistånd också ibland kan handla om handelsavtal mellan både olika nationer och olika kontinenter. Det kan nog vara mycket, mycket både snåriga och komplicerade saker och innehålla flera moment som kanske människor i allmänhet inte vet så särskilt mycket om. I alla fall inte jag själv. Därför kan det som verkar vara enbart bistånd i själva verket också samtidigt vara någonting annat handelsavtal av något slag, eller liknande. Vet inte säkert. Förmodligen förekommer bistånd också som enbart ett direkt s.k. ulandsbistånd, (annars kanske det inte skulle heta bistånd?), men det är säkert ett mycket stort och komplicerat område ändå.

    Daniel

    Posted: 5 november 2014 - 10:13 -

    Bara en liten fråga: Vilka är dessa “vi” som “[de] frågat om lov och fått tillstånd” av? Med tanke på att det bara är 10-15% av befolkningen som tycker att de 7 partiernas flyktingpolitik är bra eller mycket bra så är det väl lite väl magstarkt att påstå att “vi”, i meningen “svenska foket”, skulle ha gett vårt tillstånd?

  Ateisten

  Posted: 24 august 2014 - 17:44 - Svar

  Dumheter, trams och svammel!

  En fantastisk krönika som mycket exakt beskriver vad som pågår i Sverige.

Göran

Posted: 24 august 2014 - 00:46 - Svar

Skottpengar på gök, kan det va nåt ?

  Björn Sohrne

  Posted: 25 december 2014 - 19:44 - Svar

  Nej, men att göka naturligtvis, my Dear Watson!

  Björn

Thor

Posted: 24 august 2014 - 01:29 - Svar

Underbar krönika. Jag undrar om gökarna insett att om de om de blir alltför framgångsrika i sitt parasiterande blir deras offer utrotade och gökarna måste då arbeta ihop sitt levebröd själva.

  Julia Caesar

  Posted: 25 august 2014 - 00:54 - Svar

  @ Thor.

  Det ligger inte i gökens intresse att utrota de småfågelsarter som den parasiterar på. I så fall skulle den ju riskera att drabbas själv genom att det inte blev några småfåglar kvar att utnyttja.

  Julia Caesar

   Jaro

   Posted: 19 januar 2015 - 12:25 - Svar

   Gökarna gör ju ingen hemlighet av att de kan tänka sig låta småfåglarna leva som slavar, förutsatt de betalar underhåll/skatt till den oduglige göken… Men slaven ska hela tiden akta sig, inte ha några krav och inte kränka sin gökherre, annars hänger dess huvud lös…

Ludvig

Posted: 24 august 2014 - 06:48 - Svar

En mäktig allegori,beundransvärd och med möjlighet till djupverkan på längre sikt.
Julia Caesars betraktelse är också tung att ta till sig.

Sverige,som vi känner det,är på väg under i ett moras av politisk och medial lögnaktighet.
Just det.Våra politiker – Reinfeldt,Borg,Löfven och så vidare,och så vidare – blåljuger oss rakt i ansiktet.
Journalistkåren – med Dagens Nyheter och Wolodarski i spetsen – blåljuger oss rakt i ansiktet.
Och den kollektiva fegheten tar emot lögnerna och sväljer dem till morgonkaffet och kvällskaffet.

Det finns dock motståndsfickor anförda av Julia Caesar,Arnstberg och Sandelin,Jan Tullberg – alla kan tyvärr inte nämnas.
Ur ett blytungt underläge arbetar enstaka journalister:en Marika Formgren,en Per Gudmundsson.

På den politiska sidan finns en enda motkraft mot dödgrävarna.Den är samlad runt Jimmie Åkesson.

Vad bevittnar vi?

Finis Sueciae?

Varför frågetecknet?
Därför att hoppet överger oss inte så länge vi andas.

sven. stjernquist

Posted: 24 august 2014 - 07:03 - Svar

Snart blir ornitologiska beskrivningar förbjudna i landet Sverige?

  AdarKomdenja

  Posted: 24 august 2014 - 09:01 - Svar

  “Landet” Sverige?

  Idag kalifatet Absurdistan, in vardande…

Peter

Posted: 24 august 2014 - 07:20 - Svar

Som alltid på söndagar, en kopp kaffe och Julias krönika i Ipaden. Och aldrig att jag blivit besviken. Den här va ett skolexempel på vad som händer i Sverige. Efter allt tal om skenande kostnader och bristen på reformutrymme så vet jag inte vad som ska till för att folket ska vakna. En socialdemokratisk kvinna fick frågan om volymerna närmar sig vad vi klarar av. Svaret va lixom självklart ‘där är vi inte ännu på långa vägar’.

Islam är det värsta som någonsin drabbat mänskligheten och Mellanöstern är jordklotets anus.

  Peter Andersen

  Posted: 24 august 2014 - 10:32 - Svar

  Alle de liberale og godtroende idioter har skam hele tiden været vågne. De lader bare som om der ingen fare er. Ikke se, ikke høre – så skal det nok gå alt sammen… Det er logikken.

  Europa har set så meget krig, at det vender sig i os bare ved tanken.

  https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

  Islam er skabt ud af et krigerisk folkefærd, som ingen idag kan forklare herkomsten af. Der eksisterer simpelthen ikke historiske fakta, som præcist kan daterer eller understøtte fænomenets oprindelse.

  Der var igennem flere århundreder så mange krige, imperiedannelser og skiftende herskere i både Persien og områderne omkring Arabien, at der må have været grobund for en masse “outcasts” og forsmåede, røveriske normade-stammer overalt. De har sikkert allerede dengang skabt frygt blandt fredeligere samfund, som eks. de jødiske og kristne.

  https://www.youtube.com/watch?v=5RFK5u5lkhA

  Når man har været villige til enten at underkaste sig eller betale sig fra et sandt helvede, allerede dengang, ligger det sikkert stadig dybt nede i underbevidstheden, hos mange af os..? Ligesom f.eks. zigøjnere eller Hunner-stammerne, er hele islams historie bygget på krig, undertrykkelse og total rasering af folks oprindelige historie. Det sætter sig i dem og skaber en fuldstændig dysfunktionel og ekskluderende adfærd, som selv de store romerske hære frygtede og prøvede at forhandle sig ud af – uden succes.

  Nøjagtig som vi nu gør det..!

Machiavelli

Posted: 24 august 2014 - 07:21 - Svar

Jeg elsker alle naturens dyr. De har i modsætning til mennesket ikke selv valgt deres liv, da de lever på instinkter.

Ådärkomdenja

Posted: 24 august 2014 - 07:58 - Svar

Om göken vore religiös, så antar jag att enda valet vore islam.

Reinfeldt-gök / Svälter-gök

Nils

Posted: 24 august 2014 - 08:30 - Svar

Utmärkt krönika. Angående den nyligen ansatta järnsparven så talade jag med en välmående pensionär som menade att vi har råd med ökad invandring för de jobbar och bygger Sverige. Nämnde karl hade som engagerad sosse, facklig representant, föreningsmänniska och arbetsledare ätit middag med självaste Olof Palme och Gunnar Sträng. Jag lärde mig två saker av samtalet:

1. Svenska folket har inte fattat ett dugg, de är totalpantade och dödsdömda utan att fatta något. Järnsparvens utsikter är avsevärt bättre då de förmodligen kommer att anpassa sitt beteende… Sverige går under när som helst.

2. Pensionärer har det för bra. Pensioner borde sparas in på rejält så pensionärerna fattar att vi inte alls har det så bra… och framförallt att det inte är en självklarhet.

Invandrare1957

Posted: 24 august 2014 - 08:33 - Svar

Tack för en härlig krönika. Jag har enda sedan barnsben matats av den så kallade jude utrotningen. Har alltid varit fascinerad av varför går man in i gaskammaren utan motstånd. som det har visats åtminstone man går med böjda nackar utan stolthet. Om jag blir skjuten eller ihjälgasad skulle ju hellre göra motstånd något läge måste det gå att övermanna vakterna. Det är precis som svensken man går med gamnacke med telefon i näven och drömmer sig bort helt utan stolthet. Frågar man så är allt så himla bra. Varför i helvete gör man inte motstånd utan tycker det är bra att se sina föräldrar svälta ihjäl i dödshemmen för att bytas ut mot en människa med dom rätta åsikterna eller vad var det Umeå professorn sa i engelsk tidning. Varför kämpar man inte för ett samhälle som är bättre. Utan nu låter man Bilderberggruppens politik genom föras i Sverige Det gränslösa kulturlösa fattigsamhället. Bankirerna med Obama i Sptetsen sitter väl och garvar läppen av sig i Amerika över den dumma svensken. VARFÖR VARFÖR.

Tony

Posted: 24 august 2014 - 09:30 - Svar

Helt enkelt en lysande krönika Julia, och det måste väl vara
Göken som Reinfeldt har som förebild i sitt Sverigebygge.
Hädanefter kommer han bara att benämnas som Göken Reinfeldt!

elfyma+

Posted: 24 august 2014 - 09:36 - Svar

ny kommentator

Posted: 24 august 2014 - 10:17 - Svar

Scener fra et besat frankrig… Gøgeungerne er blevet i flertal
http://www.barenakedislam.com/2014/08/24/scenes-from-occupied-france/

Angela

Posted: 24 august 2014 - 10:20 - Svar

“Segrare hittills är bofinkar och lövsångare, Sveriges vanligaste fåglar. De är de enda som tar matchen mot göken. De har utvecklat en förhöjd vaksamhet – ett slags främlingsfientlighet om man så vill – som gör att de kan känna igen gökägg. På det sättet lyckas de stå emot gökens attacker och rädda livet på sina egna ungar.” Och jag vill lägga till sädesärlorna också. De små trevliga fåglarna med huvudet på skaft och vilja att försvara sig till liv och egendom.Se länken ovan som elfyma+ lagt in.

Alla nationer och människor som försvarar sig till liv och egendom har rätt till det. Idag kallar etablissemanget det för “främlingsfientlighet” och/eller “rasism”. Alla är vi främlingsfientliga och rasister även djuren. Allt levande är det. För allt liv går ut på fortsatt liv. Annars är det död materia. Egen överlevnad och artens överlevnad. Produktion och reproduktion. Om det inte vore så skulle globen Tellus vara ett sterilt landskap. Totaldött – helt utan liv. Ord som “främlingsfientlighet” och “rasism” är påhitt av människan av de som har makten i syfte att kuva andra människor för sin egen vällevnad precis som göken. Hålla andra i schack. Så fort vi försvarar oss mot kriminalitet och övergrepp är vi “främlingsfientliga” eller “rasister”. Det som är anmärkningsvärt är att dagens moderna människor är så helt i okontakt med livets ursprung och saknar basal kunskap om livet och det levande. Med denna okunskap är det lätt att göra människor till dumma våp och få dem dit man vill. Det är ingen slump att etablissemanget försämrar skola och bildning.

“Vissa tecken tyder på att en förändring kan vara på gång. Numera minskar göken i antal i södra Sverige och Finland, och minskningen har skett på bara några årtionden. Det kan bero på att några av de arter som göken parasiterar på har utvecklat sina skyddsbeteenden och blivit skickligare på att avslöja bedragaren.”

Exakt och det har vi alla bofinkar, lövsångare och sädesärlor att tacka för. De som likt Julia Caesar, alla kommentatorer här, alla fortbildare i sociala medier och inte minst Jimmie Åkesson som oförtrutet driver sin kamp mot okunskapen och mot alla gökar och alla stackare som inte har förstånd att försvara sig; järnsparvar, rörsångare, trädgårdssångare, törnsångare, ängspiplärka, rödstjärt, svart-vit flugsnappare, svalor, skator, gulärla, blåhake, bergfink, lappsparv och ängspiplärka. Sänd denne man och alla de andra en tacksamhetens tanke för allt arbete de gör för alla svenskars skull.

Låt oss alla flyga till valurnan som bofinkar, lövsångare och sädesärlor kan dessa små tappra varelser bemästra göken kan vi!

  Invandrare1957

  Posted: 24 august 2014 - 11:50 - Svar

  Angela du är inte så långt efter Julia heller alltid lika kul att läsa dina kommentarer. Härligt underfundiga.

Irene

Posted: 24 august 2014 - 10:21 - Svar

Underbar allegori. Förunderligt är det att bofinken och lövsångaren, ungefär 10% av fågelbeståndet skulle jag tro, genomskådar gökens handlande. Det säger mig att det finns hopp, andra småfåglar både ser och lär, vem vet det blir kanske 15-20%.

Angela

Posted: 24 august 2014 - 10:57 - Svar

I Ånge finns det tack och lov flera lövsångare och bofinkar än ängspiplärkor. De sprider sig över Sverige. http://www.st.nu/medelpad/ange/fler-valde-akesson-an-human-picknick

Så på den “humana” picknicken för gökar, järnsparvar och ängspiplärkor fick dönickarna picka sitt “humana” dravel för gökungarnas bevarande ostörda.

HH

Posted: 24 august 2014 - 11:44 - Svar

Herregud Julia – det här kommer inte att sluta väl med tanke på den censur vi lever under! Men jag tackar varmt ändå och minns med glädje de bofinkar jag en sommardag stod och visslade i kapp med.

Jag har gått de senaste dagarna i ett slags dimma – eller en föreställning om marionetter som uppträder, ett skuggspel som man kallar demokrati. Vad är det med vårt land? Eller som Jörn Donner sa i morse, söndag, i P1:”Sverige har aldrig förstått Europa och inte heller världen”.

Så tror jag det är. Jag ska försöka uppbringa modet att gå och rösta. Låtsasrösta.

Crass Børsting

Posted: 24 august 2014 - 11:51 - Svar

Bravo, fr. Caesar! Søndagskronikken kalder mindet frem om en leder i Kristeligt Dagblad i august 1940, altså få måneder efter, at tyskerne rykkede ind. Et pluk:

“Fra de ellers saa idylliske og fredfyldte Vallø-Skove indløber alarmerende Efterretninger. I et Omfang, man aldrig før har oplevet, har den frygtede Bøgenonnes Larve angrebet Træernes Løv. Bøgenonnen – eller Bøgespinderen – er i sig selv en graa og ret uanselig Sommerfugl, der efter at være kommen til Skelsaar og alder lever en fredelig, smaaborgerlig Tilværelse. Men inden den naar saa vidt, kan den paa de mere ungdommelige Stadier af sin Tilværelse være besværlig nok. Som Larve er den af et meget prunkende Ydre. […] Det, der med rette gør den frygtet, er dens glubende Appetit. Naar disse Larver i Flok og Følge kaster sig over et Stykke Skov, gaar det haardt til. De opæder alt, hvad opædes kan.”

Teksten cirkulerede siden som illegalt skrift. Hele teksten (og mange andre gode fra 1940-45) findes her:

http://books.google.dk/books?id=NPjOnrCxcfgC&pg=PA30&lpg=PA30&dq=gr%C3 %B8nne+larver+kristeligt+dagblad&source=bl&ots=k5fbYhefHw&sig=cwXcATQb J2lMYjgaaEoI-CMqnck&hl=en&sa=X&ei=LbT5U-7_A8Lm4QTSiIDICw&ved=0CG8Q6AEw Bw#v=onepage&q=gr%C3%B8nne%20larver%20kristeligt%20dagblad&f=false

steen

Posted: 24 august 2014 - 11:56 - Svar

Dette ? http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/417771?programid=438

Censur? Jeg hørte da i Ekot i morges, at de talte om indvandringens omkostninger. Det har jeg aldrig hørt før. Nu har mester Reinfeldt givet dem lov………………..

Inge Sandén

Posted: 24 august 2014 - 12:01 - Svar

Tack Julia Caesar för denna högklassiga jämförelse och mitt i prick,för alla som följt med
Sveriges utveckling sedan 1975.

Boken om Göken kan rekomenderas som högläsning av landets lärare,som nu blivit ålagda av PK-Sverige att lära barnen hur ett välmående land uppstår

Peter Andersen

Posted: 24 august 2014 - 13:33 - Svar

  Machiavelli

  Posted: 24 august 2014 - 14:01 - Svar

  Fuldstændig enig. Den slags psykopater, der kan begrave et barn levende har frasagt sig enhver ret til livet. Fjern dem fra Jordens overflade, ellers vil de blive ved med deres massakrer. Kan man isolere dem, så giv dem en a-bombe. Men nu skal de civiliserede stater diskutere udyrene i EU, FN osv osv. for at finde en ny retsorden.

  Santor

  Posted: 24 august 2014 - 14:21 - Svar

  Forfriskende ærligt 🙂

  Bergfast

  Posted: 24 august 2014 - 14:51 - Svar

  Peter Andersens referens:…Som taget som direkt manual från GT.

  Vilket väl också i sin tur även islam utgår från….

  Same same….but different….

  En sak att också påminna sig är att det finns väldigt, väldigt många olika sätt att erövra nationer och besegra befolkningar och kulturer på.

  En del sätt är mer subtila, en del mer öppet, direkta, militäriska och på så sätt mer raka och utan krusiduller, med just knivar, sablar, musköter, kanoner, bomber, granater, raketer och bomber och bara då bomba sönder och samman allt och alla som man kan se. Har man atombomber så kan man också bombar desto fler människor samtidigt. På med dem bara. Det skall väl lära dem en läxa….

  Andra sätt är att på ett mer fördolt förvirrande, vilseförande och utmanövrerande sätt föra människor fram till i princip ….självförstörelse….som då inga ….andra …människor….kan utpekas som på något direkt sätt som ansvariga för. Det blir befolkningar och människor, folk, nationer, då alldeles, alldeles själva ansedda att vara ansvariga för, och få man väl också säga, i praktiken de facto också är ansvariga för. Och detta då på grund av de …val…och de preferenser som de då väljer att välja, på den så lockande, pockande, uppmanande och förföriska, berusande och tjusande vägen mot just….självförintelse.

  Och dessa …val….görs då inte enbart i den s.k. demokratiska processen där medborgare i s.k. demokratisk ordning kan välja vilket politiskt parti de vill rösta på, utan de valen sker dagligdags genom att det väljs att just …konsumera…., i vilket ofta också ingår, fastän kanske fördolt, en ideologi.

  Denna …konsumtion….av både varor av alla de slag, inklusive alkohol, droger och annat skräp, samt politiska budskap, sker då ständigt. De politiska budskap som inte riktigt ärligt och klart talar om vad de egentligen vill och menar till befolkningar, så att de alltså verkligen kan göra korrekta val i relation till vad de verkligen själva vill, blir ofta i själva verket, som en konsekvens av politikens otydligheter,…de självmördande och självtillintetgörande konsekvenser….som befolkningar då i ….sann demokratisk ordning…..själva får ta konsekvenserna av, eftersom de då har valt som de har valt…

  Det anse då definitivt inte vara några ….etablissemang….av några slag, varken politiska, religiösa, massmediala eller inom näringsliv osv., som anses …skyldiga. De kan aldrig någonsin i en ..demokrati… egentligen ställas till svars, därför att det är ju …folket själva…som då anses vara just de som själva har…valt den politik som då får flest röster.

  Folket har ju ….fått rösta…. heter det ju.

  Men om man på t ex 80-talet hade framställt till befolkningarna en rak och ärlig fråga som skulle låtit ungefär så här:

  – “Önskar ni, alla röstberättigade medborgare, anta och godta en plan som vi vill lägga fram för er. Den planen handlar om att vi vill förvandla ( t ex ) Sverige från ett homogent samhälle bestående till största delen av svenskar, till ett multikulturellt land. Vi tänkte att gå tillväga på så sätt att vi börjar så smått med ett visst antal tusen invandrare, flyktingar och deras släktingar, per år. Dessa kommer då alla att den första tiden försörjas med skattemedel, som vi betraktar som en investering för nationen. Så småningom önskar vi utöka antalet mottagna invandrare, och helst vill vi då öppna upp för invandring från Afrika, Mellanöstern och Asien, samt även Sydamerika, och vi planerar för att inom en 20-årsperiod vara uppe i omkring drygt 100 000 invandrare per år, där hela familjer och släkter då skall beredas rum i vårt land, och som alla då också stöttas med skattemedel för deras försörjning, de första åren, (som kan variera i antal år, en del är ju redan pensionärer när de kommer som anhöriginvandrare och behöver då omgående tilldelas pension, eller s.k. äldreförsörjningsstöd, samt kanske även tandläkarvård och annan vård.)

  Ja, vad säger ni svenskar? Låter detta bra?

  Det är ni själva som får rösta om saken. Ni har nu delgivits information och kan själva ta ställning till om ni tycker att – våra planer och idéer – , låter bra. Varsågoda och rösta.”…(!).

  Nej, några sådana politiska valalternativ har inte presenterats till befolkningarna. Tvärtom så spelar man på….befolkningarnas ömma tår….och vill försöka avtvinga dem ….medlidsamhet….uti det oändliga för annars….ja, annars är alla medborgare som inte vill ställa upp på invandringspolitiken utan att knorra, ingenting annat än…..- “de vidrigaste människor som finns på hela jordklotet”…… Jo, jo, just precis….(!)…

  Demokratiska beslut var det ja…..

  Och f.ö. vad gäller alla andra – livsstilsval – som presenteras som – fullt naturliga och normala val – , men som i förlängningen söndrar familjer och som också medför att alltfler familjer väljer att skaffa sig allt färre barn samt som också bidrar till allt flera söndrade familjeideal, ja, har medborgare i gemen egentligen ….önskat sig – sådan …information..?…Och ….propaganda?… I den s.k. …modernismens namn…? Det är tveksamt ändå..

  Och detta tillsammans med all annan demoraliserande propaganda på en mängd sociala områden genom just det massmediala rummets förförande kraft. Som även den har nedbrytande effekter, som nog en hel del låter sig matas med, samt konsumera och ta del av, fullkomligt både roat, skrattande och aningslöst.

  Ta t ex det s.k. komikerparet Ronny och Ragges vedervärdiga stil och vulgariteter, alltsammans förpackat som om de vore några…rolighetsministrar….men som endast i praktiken fungerar just på ett…demoraliserande…., och just självföraktande sätt för stora delar av en svensk ungdomsgeneration.

  Det finns mängder av sådana exempel på demoraliserande tv-serier och program, som främst just verkar vara till för just …nedbrytning genom …självförakt…och genom att …klä av….människor deras just …självbevarandeinstinkter…, som handlar om både stoltheter och om …värdighet och om …självrespekt och aktning, för sig själv, för sin familj, för sin släkt, för sitt folk och för sin nation….

  Tv-mediet bryter aktivt ned sådana aspirationer och ambitioner av självaktning och stolthet hos hela befolkningar genom sin förföriska och vilseförande propaganda…

  Och människor låter sig aningslöst…präglas….av de….ideal…som framförs där, och tror kanske också många gånger att det är någonting harmlöst och ….bara roligt…samt som någonting alldeles normalt, riktigt och naturligt…och att det också antas vilja representera…både humor, samt frihet och befrielse, modernitet et cetera..

  Så, alla dessa faktorer sammantagna så måste man ändå konstatera att det finns alltså ett otal sätt i vår moderna massmediala tid och värld, att verkligen kunna…bekämpa…och just också kunna…tillintetgöra och döda….hela befolkningar, genom att helt enkelt få dem att själva vilja, mer eller mindre, begå just mer eller mindre kollektiva….självmord….

  Genom då, som det anses, alldeles, alldeles …fria…demokratiska val…, som ingen utom endast, endast de själva då vill anses vara …ansvariga för….

  (Men som naturligtvis ett s.k. …etablissemang, som då kan sätta den berömda s.k. ….dagordningen….naturligtvis till stora delar också i själva verket också är mycket, mycket ansvariga för att just…skapa.fram…, och detta ofta då …bakom ryggen…på …de godtrogna och aningslösa s.k. sovande folken. Och särskilt då kanske …det sovande svenska folket… Jo, jo…)

  Jo, minsann. Det finns betydligt fler än ett endaste sätt att kunna …bekämpa, befolkningar på. Utan tvivel.

  Men, men…..det är å andra sidan så som det alltid i alla tider har varit.

  S.k. etablissemang och s.k. eliter, med deras trogna generaler och underlydande i långa fallande positioneringar ned till den lille brevbärande budbäraren, är de som just alltid och oftast har haft just både möjligheter och makt att just kunna leda befolkningar antingen till…liv och framgångar…eller också leda dem tvärtom…. till död och undergång…

  Ingenting nytt under solen. Och naturligtvis heller inte någonting nytt i historien…

Machiavelli

Posted: 24 august 2014 - 14:31 - Svar

Hver anden gang kommer ens indlæg ikke med.

Johan

Posted: 24 august 2014 - 19:05 - Svar

En fantastiskt intressant krönika!

Skulle inte skada om den blev obligatorisk i biologin i den svenska skolan.

Där fick Björklund nåt fint att tänka på.
Med tanke på kollegorna i FP i allmänhet och de svenska skolresultaten i synnerhet så behöver han all hjälp han kan få.

Regimkritiker

Posted: 24 august 2014 - 19:14 - Svar

Lögnspråk: “Kulturberikare” och “Pensionsräddare”.

Dessa ord var vanliga kring 2010 men verkar ha tappats bort. Dax att blåsa liv i dessa ord igen!

Sverige är ett dårhus.

Da Capo

Posted: 24 august 2014 - 21:19 - Svar

Öppet land / öppen stad

Genom att härförleden ha förklarat Sverige vara ett ÖPPET LAND har landsförrädaren Fredrik Reinfeldt fullbordar sitt perfida uppdrag.

Vad ör ett ÖPPET LAND?

Vid krigshot eller före omelbar krigstid, i händelse av hotande eller överhängande inmarsch, invasion, kollonisation eller erövring av ett land, kan den statliga eller militära maktstrukturen som administrerar och styr landet förklara detta för att vara öppet och därmed för den hotande eller aktivt aggressiva motparten tillkännage att de avser att avstå från vilkensomhelst defensiv åtgärd eller insats, samt därtill även öppna landets gränser för motpartems fria inmarsch. Motparten kommer då förväntas att inte skada eller på annat sätt våldsligt angripa landet, utan helt enkelt bara marschera in och ta det i besittning. Konceptet avser att skydda historiskt värdefulla strukturer och minnesmärken samt den i landet boende civilbefolkningen mot onödig blodsutgjutelse.

I vissa fall, kan ett land förklaras vara öppet av den part som är på gränsen till nederlag och kapitulation; i andra fall, kan de som gör en sådan förklaring vara villiga och kapabla att kämpa vidare, men föredrar av politiska skäl att landet invaderas av den kanske ideologiskt starkare maktens härskaror.

Aldrig tidigare i världshistorien (- hur förhöll det sig med Danmark konta nazisterna 1940?) har ett helt land förklarats för att vara öppet. Städer däremot har ofta av endera eller båda stridande kontrahenter förklarats för att vara ‘öppna’. Senast hände detta i Europa under WW2 för Bryssel, Oslo, Paris, Belgrad, Aten och Rom. Mest känd är Rom- Öppen Stad eller ‘Roma – Citta Aperta’ genom en sevärd film från 1945 av Roberto Rossellini. (se YouTube för denna film)

Ramona Fransson

Posted: 24 august 2014 - 23:39 - Svar

Otroligt intressant läsning! Och vad är människan om inte en del av naturen. Ett däggdjur som försöker hitta sätt att överleva och samtidigt ett rovdjur med huggtänderna vässade. Tack Julia Caesar för ytterligare en välskriven artikel.

  Bergfast

  Posted: 25 august 2014 - 07:47 - Svar

  Människan är en del av naturen, men människan skiljer sig från djuren genom att människan måste göra kulturella val mellan s.k. – gott och ont – .

  Det är den sidan hos människan, som särskiljer sig starkt från djurens levande, som är den viktigaste sidan att uppmärksamma hos just människan. Alla de sidor som är likartade med djurens, behov av revir, sömn, mat och att viljor föröka sig, de sidorna är inte vad som definierar just människan. Därför är det inte så viktigt att poängtera de sidorna utan de sidor som just särskiljer och identifierar människan som just människa och inte poängtera vad som liknar människa och djur.

  Annars är det lätt att medvetenheten om den mänskliga nödvändiga kulturella och skapande aktiviteten går förlorad och människans medvetande om sig själv som människa istället sjunker till ett djuriskt medvetandenivå, vilket innebär att just den mänskliga identiteten går riskerar att förloras, alltså att människan – missar målet – , för just sin mänskliga existens.

  Människan – är – inte ett djur.

  Människan – är – människa.

   Bergfast

   Posted: 25 august 2014 - 08:26 - Svar

   Ps.

   Det betyder ju inte att människan – är – god, eller – är – , ond – , utan bara att människan just kan – välja – eller snarare att människan som just mänsklig varelse är – tvingad – , att göra just – val – , vilket alltså inte djuren är tvingade till. Djuren är istället tvingade att endast – lyda – , sina instinkter, utan några som helst – val – , mellan – gott eller ont – , som skulle kunna medföra några automatiska – moraliska betänkligheter – hos djuren. Deras instinkter kräver av dem – lydnad – . Människan har inga sådana – instinkter – , som kräver obändig – lydnad – , utan är istället just – tvingad – , till att göra – val – .

   Däremot är ju människan en mycket, mycket krigisk varelse om man ser till mänsklighetens historia av just massmördande och massdödande krig.

   Gud beskrivs ju också med namn som:…- Härskarornas Herre – .

   Här-skaror – det är väl arméer eller just – härar – , av just – krigande krigare – , (fastän då är det kanske ändå främst – ordets – krigare , (och kanske är Guds-Ordets – krigare – ?), som menas i det sammanhanget.

   Men nog har människan som varelse krigat, och varit krigiskt, det är ingen tvekan om den saken.

   Men det innebär inte att det alltid är fel att just – kriga – , eftersom det ibland kan krävas att just – bekriga – , någonting som är, eller upplevs förstås för att vara, någonting felaktigt och just – orätt – , ur ett – gott och ont – , perspektiv.

   – Gott och ont – , perspektiv kan naturlitivis skilja sig åt mellan människor, mellan olika folk och mellan olika kulturer, ismer och religioner osv. Detta på så sätt att: – Vad som är – gott – för mig, min familj, min släkt, min klan, min folkstam, mitt folk – , är inte nödvändigtvis någonting – gott – för dig, för din familj, för din släkt, för din klan, för din folkstam, för ditt folk, osv.

   Och det är väl detta som de flesta krig har handlat om och som drivit fram just – krigandet – , både i smått och i stort genom hela mänsklighetens historia.

    Bergfast

    Posted: 25 august 2014 - 09:18 -

    Pps.

    Komplettering av mening:….”Vad som är – gott – för mig, min familj, min släkt, min klan, min folkstam, mitt folk – , …., samt – vår religion, vår ism, vår ideologi, vår socialism, vår kommunism, vår neoliberalism, vår kultur, vårt språk och våra seder bruk, våra ideal osv.,…är kanske inte någonting – gott – , för din själv, din familj, din släkt, din klan, din folkstam, ditt folk, osv., som alltså de flesta människor ändå verkar fungera utifrån. En kommunist säger sig stå på – de svagas sida – , och vill utpeka och anklaga – de icke svaga -, för att orsaka – allt ont – , samtidigt som kommunister då själva menar sig representera – allt gott – , enbart därför att den säger sig vilja – stå på de svagas sida – , vilket ofta är endast s.k. – fagert tal som låter snällt – , ungefär.

    Ofta så avskyr istället kommunister och socialister – all svaghet – . De har t ex i forna Sovjet drogat idrottsutövare för att de skulle kunna prestera bättre inom sina idrotter, samt också varit fullkomligt – dyrkande – , av just – den perfekte arbetaren – , och t.o.nm. velat – avla fram – de perfekta människorna. Människor som skulle vara utan skavanker och tillkortakommanden, handikapp eller brister.

    En fullkomligt förvriden människosyn med andra ord som hatar allt vad – svaghet – är samtidigt som den säger sig vilja – stå på de svagas sida – .

    De – svaga – , som de i själva verket alltså avskyr till förmån för dyrkan av – ledaren – , och av – det, stora, starka och mäktiga – kommunistiska partiet – , samt – den kommunistiska internationalen, där det också finns en fullkomlig – dyrkan – , av alla krigiska, mördande och dödande – revolutionärer – , typ Che Guevara och andra massmördande och krigiska, samt krigande , – revolutionärer – .

    Jo, jo…

    Så kan det gå, att man inte i verkligheten egentligen – vet – , vad man – tror på – , som just kommunist eller socialist, och även andra läror och ideologier, även religioner.

    Vad gäller vissa politiska slagord, paroller, propaganda och deviser av än det ena än det andra slaget som inte är vad de säger sig vilja vara, finns det också många som säger sig – tro på – .

    T ex: – Alla människors – lika värde – för alla människor, är en fullkomlig och direkt felaktigt uttalande eller en devis som inte varken kan praktiseras av någon endaste människa i någon verklig praktik, därför att alla människor just i praktiken har ett – olikt värde – , för alla människor. Som alltså heller därför inte stämmer för någon endaste människa.

    Alla människor har istället i praktiken för just alla människor ett olika värde, (utan att för de för den sakens skull – sluta att vara människor – ). Alla människor – är – just människor, och ingenting annat.

    Inte heller talet om – jämlikhet – finns i någon praktisk praktik någonstans för några människor. Alla människor är just – unika individer – och är därför i princip just – ojämlika – i det absolut mesta som över huvud taget går att mäta, och kan inte vara på något annat, just därför att varje människa är en unik individ.

    Osv. et cetera.

    Ds.

    Bergfast

    Posted: 26 august 2014 - 22:02 -

    Ps.

    Större korrigering av mening:

    …”Ofta så avskyr istället kommunister och socialister – all svaghet – “….

    …Ville hellre mena att skriva följande mening; ….Ofta så avskyr istället ….kommunism….och socialism….s.k. – svaghet…. och s.k. – svaga människor –

    Detta alltså när dessa ismer vill hylla den starke, den friske, den duktige och den arbetsamme arbetaren, som varande den ende gode människan. Där då alla s.k. borgare, alltså människor med s.k. borgerliga ideal, familjeideal, försvar av privat ägande, privatliv, osv., då gärna vill beskrivas som varande mer eller mindre – onda människor – , genom att de vill beskrivas som t ex – bakåtsträvande – , människor osv.

    Och detta inom både en fanatisk kommunism och en fanatisk socialism.

    Vad enskilda s.k. socialister och kommunister själva som personer och som människor anser, tycker och önskar sig, kan jag alltså egentligen över huvud taget inte uttala mig om.

    De som säger sig vara, eller som kanske tror sig vara t ex socialister, eller kommunister, kanske i själva verket – tror (på) någonting, (eller någon) – annat – , (annan), utan kanske att inte själva ens veta om det….

    Så illa kan det faktiskt verkligen vara med både den ena och den andra – ismen – , ideologin, läran eller även religionen….

    Och kanske särskilt om man själv skulle råka vara analfabet…

    Ds.

Stefan

Posted: 25 august 2014 - 07:55 - Svar

Mycket träffande krönika. Man hör ibland larmrapporter om hur främmande, invasiva arter av både växter och djur får fäste och sprider sig i vår natur och tränger undan de inhemska arterna. Detta ondgör sig biologer och naturvetare (förmodligen miljöpartister hela bunten…) över men när samma sak händer i människovärlden har de ingen självbevarelsedrift alls utan välkomnar de nya, spännande kulturella inslagen…

Johan

Posted: 25 august 2014 - 16:06 - Svar

Mycket träffande – speciellt skrivningen om kränkningar. “För gökungen blir det trångt, och den känner sig kränkt av konkurrensen om utrymmet från fosterföräldrarnas egna ägg.” I dagens samhälle är lättkränktheten tidens tecken.

SkyNet

Posted: 27 august 2014 - 11:36 - Svar

Lika pedagogisk och smart som vanligt! Jag önskar att man kunde klona Julia Caecar i massupplaga och sprida dessa först över hela landet och sedan i hela EU, helst igår!
Gökliknelsen är mycket bra och skulle kanske bara konkurrera med vår numer hatade mördarsnigel som ingen vill ha i sin trädgård, blomkruka eller uteplats.
Hoppas du hinner skriva mer andvändbart (spridningsbart) stoff innan valet! 😉

Tony

Posted: 30 august 2014 - 14:29 - Svar

Bergfast. Försöker du att slå nogon slags rekord i dit kommenterande,
kommentarerna är snart längre än Julias kröniker?

Jaro

Posted: 19 januar 2015 - 12:31 - Svar

Nu står det väl klart för alla, att gökens terror mot småfåglarna inte har något som helst med islam att göra…

Demokratinifara

Posted: 4 juli 2015 - 23:27 - Svar

Vilken pärla!

Det är första gången jag läser din blogg och det blir definitivt inte den sista.

motvallsgubbe

Posted: 1 april 2016 - 10:06 - Svar

Vi lever i en tid när gökarna brer ut sig.

Leave a Comment