28
aug
Seneste opdatering: 29/8-14 kl. 1404
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Hungary’s Prime Minister Viktor Orban on Monday lashed out against immigration, setting one of the main policy objectives of his next term in power after winning parliamentary elections in April.

“The goal is to cease immigration whatsoever,” said Hungary’s prime minister. “I think the current liberal immigration policy, which is considered obvious and morally based, is hypocrite,” Mr. Orban said. At a meeting with Hungary’s ambassadors to foreign countries on Monday, Mr. Orban recited part of his speech in Ypres, France at the European Union prime ministers’ summit and commemoration of the World War One centenary.

There he said he wanted to include in the leaders’ joint statement that immigration is wrong, and Europe’s aim is to cease immigration. “There were two types of reactions: some envied me because they mustn’t say things like that although they’d very much like to. The others disagreed because they’ve failed to turn around demographic trends with family politics; have kept social tension at bay by subsidizing the jobless; and aren’t fazed if the ethnic basis of a nation state is broken,” Mr. Orban said. Hungary’s Orban Bashes Liberal Immigration Policy.

Reinfeldts eftermäle: 770.000 nya invandrare

Antalet personer med invandrarbakgrund beräknas ha ökat med otroliga 770.000 under Fredrik Reinfeldts två regeringsperioder. En alliansseger i riksdagsvalet kommer att innebära 1,6 miljoner nya invandrare från i första hand tredje världen under Reinfeldts tid vid makten, enligt Migrationsverkets prognos.FT

Islamic Supremacism and Rape

Andrew C. McCarthy forklarer, hvorfor Rotherham ikke handler om ‘asiater, indvandrere, en syg lokal seksualkultur’ eller hvad man hører i disse dage. Det handler islam, den bagvedliggende ideologi. Ingen andre gennemfører sådanne grove forbrydelser i årevis i større grupper, simpelthen fordi fordømmelsen af det og skamfølelsen ville forhindre, at en større grupppe overhovedet dannes. Accepten i islam er bare én af grundene. Muslimske ledere i Rotherham kendte til forbrydelserne, men selvklart sagde de intet om det.

 Jeg kaldte den en krigshandling, og det er præcis, hvad det er. Der lyves så stærkt som en hest kan rende ikke bare i England, men af MSM i hele Europa. Alt for at bevare den stadig mere labile fred nogle ekstra år fra de samme personer, der har sat os på en krudtønde.

As recounted in Ian Tuttle’s bracing reports (here and here) about rapes committed by Muslims in Rotherdam, England, this is a longstanding European scandal the cover-up of which brings shame – more shame – to the Western media. In my 2010 book The Grand Jihad, on the Islamist-supremacist threat to the West, I described rape by Muslim immigrants as “the unspoken epidemic of Western Europe.” The book goes on to discuss the unmentionable Islamic doctrinal and cultural underpinnings of the epidemic:

As a violent jihadist tactic, [rape] has long been an infamous weapon in the Sudanese Islamist regime’s genocidal arsenal, used first against Christians and animists in the south in the early Nineties and, more recently, in western Sudan against the Muslims of Darfur, whom Islamists judge to be insufficiently Islamic. Now, with the tide of immigration, jihad by rape has been imported to Europe, where indignation by the politically correct press is predictably reserved not for the perpetrators but for the few journalists willing to report on it. [..]

Consistent with [top Muslim Brotherhood sharia jurist] Sheikh [Yusuf] Qaradawi’s aforementioned view that the rape victim is to blame for her plight if she has failed to adhere to fundamentalist protocols for women’s attire, Shahid Mehdi, a top Islamic cleric in Denmark, has explained that women who fail to don a headscarf are asking to be raped (an admonition also given voice by Sheik Faiz Mohammed, a prominent Lebanese cleric, during a lecture he delivered in Australia) (See Sharon Lapkin, “Western Muslims’ Racist Rape Spree”, FrontPageMag.com, Dec. 29, 2005).

Not surprisingly given such encouragement, Fjordman painstakingly documents that it has become a commonplace for young Muslim men to participate in sexual assaults and absolve themselves from culpability. (See here, here and here.) As a psychologist working in the prison system, the incomparable Theodore Dalrymple witnessed the six-fold spike in Britain’s Muslim inmate population between 1990 and 2005. He bluntly notes that “thanks to their cultural inheritance, [the Muslims’] abuse of women is systematic rather than unsystematic as it is with” white and black inmates. (See Theodore Dalrymple, “Our prisons are fertile ground for cultivating suickde bombers”, The Times of London, July 30, 2005.) [..]

These are but a surface scratch of the mosaic that gives Sheikh Qaradawi such confidence that Islam will “conquer” Europe—that Islam is this minute conquering Europe—and that it will eventually bring America to heel as well. National Review.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 29 august 2014 - 03:45 - Svar

The Oxford Migration Observatory said the latest figures made it “effectively impossible for the government to achieve its target by the end of this Parliament without radical measures”.

Pressure group MigrationWatch UK said the levels of net migration were “not sustainable”.

The group said: “It will put huge further strain on our infrastructure, housing and school places.”

UKIP MEP Steven Woolfe said the government was not “listening to the people”. He said the levels of immigration were “driving down wages” and causing “overcrowding at schools”.

At the same time as the immigration statistics were released, the ONS published figures showing 12.4% of the UK’s “usual population” in 2013 were born abroad – an increase from 8.9% in 2004.

There was also an increase in the number who had non-British nationality, from 5% to 7.8%.

The ONS also said that 26.5% of births in England and Wales last year were to mothers who were themselves born outside the UK, up from 25.9% in 2012.
Uddrag fra http://www.bbc.co.uk/news/uk-28964323

britta due andersen

Posted: 29 august 2014 - 12:15 - Svar

Når jeg læser tal, som ovenover fra England, Wales, kan jeg stadig få tårer i øjnene, ondt i maven og føle fortabthed, selv om jeg er af ælde dato. Derefter kommer vreden!!!

HH

Posted: 29 august 2014 - 13:35 - Svar

En ung representant för KDU – Kristedemokratisk ungdom – har skrivit ett klokt och sansat inlägg på DN-debatt. Hon menar det som är uppenbart för oss alla, att vi har begränsade resurser när det kommer till boende för immigranterna. Hur länge orkar man bo i en flyktingförläggning? Naturligtvis fick skribenten omedelbart “bashing”! Det alltmer uppenbara får inte komma i dagen.

Jag har läst en bok av Benjamin Farrington “Grekisk vetenskap” där han tar upp någonting mycket väsentligt. Så här t ex: “Enligt en naiv föreställning som ännu inte tycks vara utrotad uppkom renässansens vetenskap ärför att grekiska böcker nått Västeuropa via Konstantinopel. Om detta varit hela sanningen skulle vi ha haft skäl att fråga oss varför den moderna vetenskapen inte föddes i Alexandria eller i Rom eller i Konstantinopel, där de gamla böckerna förvarades. Den grekisk-romerska vetenskapen var en välartad planta, men den kunde inte växa på det antika slavsamhällets steniga mark.”

Antikens visdom kunde bara bära frukt genom medeltidens tekniska revolution i Västeuropa och boktryckarkonsten måste mångfaldiga och sprida denna planta, enligt Farringtons tes.

Farrington menar att den avgörande orsaken till vetenskapens nederlag i antiken var att det historiska perspektivet tappades bort. Med andra ord- den historiska känslans pånyttfödande är den moderna vetenskapens största bedrift.

Verkar det här egendomligt? Vad ser vi runtom i vår värld just nu? Ser vi inte överallt de berömda aporna som håller sig för ögonen, munnen och öronen? Och när någon kommer med sanningen skakar man samfällt med huvudena…

intetnavntak

Posted: 29 august 2014 - 13:49 - Svar

“Islamic Supremacism and Rape”

Jeg er så træt af at læse det *** , som Orban jo siger….. Det er indvandringen generelt…

Bergfast

Posted: 29 august 2014 - 14:00 - Svar

Man behöver nog ändå konstatera att alla – erövringsideologier – , och – ismer -, som vill erövra genom att underkuva andra folk, nationer eller ideologier, har samma – manual – , i just vad gäller viljor till förnedring, stöld, rån och mördande och dödande av en s.k. – fiendenation – , eller en s.k. – fiendefolkgruppering – , som just vill erövras och – oskadliggöras – .

Ta den våldtäktsepidemi som kommunister utsatte tyska kvinnor för i slutskedet av andra världskriget då de sovjetiska trupperna intågade i Tyskland.

Vid otaliga krig i historien infinner sig tydligen detta beteende som en del i viljor att just kunna besegra och övervinna en fiendenation som förklarats vara just en fiendenation.

Att inte tro att all den sexualisering av västerländska kvinnor som skett och sker i det massmediala rummet, filmer, reklam, underhållning med vulgärpropaganda och respektlöshetspropaganda, där särskilt blonda, blåögda och ljushyade kvinnor mycket ofta blir degraderade till antingen galningar eller prostituerade eller sjuka och hysteriska kvinnor, skulle ha något syfte, är nog lite väl aningslöst. Och om en rollkaraktär i en film går från att vara ond, dålig eller ovärdig på något sätt till att bli en något bättre rollkaraktär, så är det märkligt hur påtagligt ofta även dessa rollfigurers hårfärg förändras från blonda till kanske rödhåriga eller brunetter under filmens gång.

Inte att förglömma är heller vad RFSU sysslat med under årens lopp där barnsex tydligen under en period har framhävts som varande någonting naturligt bl.a. Förutom då all s.k. sexualundervisning till underåriga barn som inte frågar efter något sådant. Samt alla tv-sexprogram, som genomdrevs i USA och spred sig till Europa, som alla sammantaget har förstörande effekter på familjers förmågor till harmoni, produktivitet och överlevnad.

Alltså är allt sammantaget i det västerländska samhällets massmediala rum, samt skola och övrig påverkansindustri, teater, underhållning, reklam, musikindustri, helt enkelt ett fruktansvärt sexuellt ständigt pågående – våldtagande – , och särskilt de nordiska befolkningarna.

Alltsammans är presenterat som frigörelse och befrielse osv.

Istället kan man nog verkligen tala om att det ligger erövringsviljor bakom hela den, i grund och botten, kommunistiskt präglade propagandan som i sig inte har någon som helst egentlig respekt för varken kvinnor, män, barn eller familj, utan är i det stora hela ganska så människofientlig med sina förföriska knep och knåp och med sin krassa materialistiska människosyn. En syn som i sin praktik vill förneka människan just hennes mänskliga sida, och mer se på människan som inte så mycket mer än – ett djur bland andra djur – vilket är en både mördande, tillintetgörande och förödande inställning om vad som utgör människans mänskliga sida.

Men, denna ständiga påverkan alltsedan efter andra världskriget, med pop, rock och drog-kultur med förvridna ideal både vad gäller klädsel och livsföringar, som alltså inte kan ses som någonting annat än en stor och övergripande kollektiv – våldtäkt – på hela ungdomsgenerationer, förmodligen just i – erövringssyfte – , går inte att bortse från som en komponent av de händelser där unga flickor blir utsatta av utomeuropeiska förövare, både muslimska och andra.

Alla de våldtäkter som sker mot dessa barn och ungdomar, samt kvinnor som blir mördade i de nordiska nationerna av utomeuropeiska invandrare behöver verkligen tittas betydligt närmare på.

Den – image – som så länge odlats om och kring – blondiner – , mest genom film men även andra områden och även skola, om – de frigjorda nordiska kvinnorna – , är helt enkelt både en förvanskad, en förvriden och även en missvisande image och bild, som skapats i inbillning och i propagandasyfte.

Förmodligen är denna image just – framodlad – som just en ren och skär – erövringstaktik – där man verkligen mycket, mycket länge och inom all möjlig massmedieproduktion har försökt framställa nordiska kvinnor, blonda kvinnor, som mycket dåliga kvinnor som inte är värda respekt och aktning.

Invandringsförespråkare är fullkomligt medvetna om vilka kulturer och föreställningar som finns både i södra Europa, men även runt om i världen, om just nordiska kvinnors s.k. – frihet – . Dvs., i dessa kulturers ögon så ses just nordiska kvinnor på såsom just t ex – s.k. lösaktiga och även s.k. horaktiga – , genom att de framställs som just sådana i just filmer m.m. Detta epitet som ju alltså tydligen var och varannan nordisk och svensk flicka, kanske då även blonda engelska flickor, blir kallade för i skolan idag.

Vill man inte se dessa samband så vill man endast försöka peka finger åt endast ett endaste håll vilket inte är särskilt förnuftigt att göra.

Dessutom medför en mycket stor massmedial uppmärksamhet på dessa fenomen om våldtäkter och övergrepp att en föreställning lätt kan börja florera i hela samhällen, att i princip nästan var och varannan nordisk kvinna är ett offer, vilket förmodligen också finns intressesfärer av att så ska en allmän och generell föreställning om just – blondiner – vara.

De danska, norska, finska, isländska och svenska kvinnorna, samt kanske även då de tyska, de engelska och andra just ljushyade och blonda kvinnor, skall helt enkelt förringas, misstros och misstänkliggöras i allas ögon så att deras stolthet och värdighet blir trampad på. Så att deras familjer söndras. Så att deras barn kanske ska känna skam. Så att deras äkta män föraktar dem. Osv.

Vill man – bekämpa och erövra – s.k. fiendenationer eller s.k. – fiendefolk – , som man just som en erövringsideologi, eller -ism eller som erövringsreligion, anser sig vilja just – besegra och erövra – , så är det alltid, i alla tider, överallt och för alla den fiendenationens döttrar, mödrar och kvinnor, som man i alla tider har ansett sig behöva ge sig på och – förstöra – på ett eller annat sätt. Helt enkelt som en – del av själva erövringen – och viljan att då kunna förmå – totalutplåna – en s.k. – fiendenation – .

Antingen det ena eller det andra sättet kan detta ske. Antingen genom direkta våldtäkter och övergrepp, eller genom indirekta övergrepp. Att då genom en gedigen propaganda försöka att förvrida huvudet på fiendenationens kvinnor och då både genom smicker och förförelse, både genom lock och pock, både genom inlindat hån och inlindat förakt, skrämsel och förödmjukelser, se till så att fiendenationens kvinnor till slut själva då förhoppningsvis i massor, är fullkomligt bortkollrade.

Då är också snart en – fiendenation själv – också besegrad och sönderslagen genom att den har förlorat all sin kvinnostolthet, sin mödrastolthet och att nationens kvinnor har då förlorat sina förmågor att över huvud taget vilja vara mödrar.

Så har alltid nationer och befolkningar besegrats och slagits av just erövringsintresserade – ismer, ideologier, erövringsläror eller erövringsreligioner.

Mönstren finns där i alla tider och i alla krig för alla att se.

När det sprida en – image – och alltså en – föreställning – , en – inbillning – , en – tro – , att i det närmaste nästan – alla – en nations flickor och kvinnor har blivit utsatta för övergrepp, så kan det skapas en slags förlamande – skam- som kan lägga sig över hela nationens alla kvinnor där då var och varannan flicka eller kvinna riskerar att – tilltros om – att verkligen ha varit utsatt för övergrepp.

Man riskerar då som nation att inbilla sig på ett kollektivt plan att – alla nationens kvinnor är offer – och att – alla är utsatta för övergrepp – , vilket medför att en allmän misstänksamhet, misstro och också en slags allmän och kollektiv missaktning och respektlöshet riskerar att sprida sig mot var kvinna som då tillhör en – våldtagen fiendenation – . Detta vilket alltså i alla kulturer och i alla tider är just förödande både för flickorna och kvinnorna själva, men även för familjer och släktingar, som alla då riskerar att bli drabbas av misstro, respektlöshet och kanske även av skam.

Som nation kan man då på ett kollektivt plan skämmas över den – förnedring – som då drabbat nationen av att få en sådan – image – av att ha – besegrats – . Det medför en förlorad självaktning och en förlorad självrespekt för nationens alla kvinnor, både döttrar, systrar, mödrar, mostrar, fastrar, farmödrar och mormödrar osv. Detta som då riskerar att söndra familjer på olika sätt och i förlängningen upplösa hela nationen eller hela folkstammen.

Detta vet – erövringskulturer – av alla de olika slag om.
Och har alltid vetat om i alla tider. Sedan tusentals år tillbaka.
Detta är också varför de i alla tider har inriktat sig på att försöka slå mot en – fiendenations – alla kvinnor. Både fysiskt och också genom – förtalspropaganda – .

Förtalspropaganda kan alltså vara lika mördande och dödande som ett direkt mördande och dödande. Detta när och om den riktar in sig att slå mot en fiendenationens källor till liv, alltså de källor till nationens fortsatta liv som nämligen är just nationen döttrar, unga kvinnor och blivande mödrar.

Feminism är en människofientlig ism därför att den är både mansfientlig, kvinnofientlig, barnfientlig och familjefientlig. Liksom också kommunism och socialism, samt även s.k. neoliberalism också i förlängningen är människofientliga ismer. De är alla bärare av en mycket rå, krass och människoföraktande människosyn.

Dessa moderna ismer är tillsammans beredda att offra mängder och åter mängder av människoliv, endast för – sakens skull – .

Och också märkligt nog endast under de förföriska namnen frihet och godhet .

(När dessa ismers konsekvenser på olika plan och på olika sätt, inte minst vad gäller deras förespråkande av massmultikultur och massfolkblandning, i själva verket riskerar att för väldigt, väldigt många människor och också många nationer leda till precis tvärtom. Alltså både till ofrihet och till ondska i form av förstörelse, nedbrytning och upplösning….) …

Ole Burde

Posted: 29 august 2014 - 16:05 - Svar

Victor Orban er lidt af et mirakel . Det kommer næsten som et chok at høre en europæisk statsleder sige SANDHEDEN . ..Hvordan i alverden er det lykkedes for ham blive valgt ind som statsminister ? Virker tyngdekraften OGSÅ omvendt i ungarn ? Er ungarere generelt mere intiligente end andre mennesker ? ( denne mulighed er specielt interresant for mig fordi 25% af mit DNA kommer fra en ungarsk bedstefar !) I alle tilfælde må man ønske ungarerne tillyke med at have sikret deres smukke lands fremtid et godt stykke fremover . Sidste gang jeg var Budapest for to år siden ,følte jeg mig på en mystisk måde ”hjemme” , en følelse jeg kun har haft een gang før , da jeg i 1974 første gang oplevede TelAviv.
Victor Orban er hadet og afskyet af alle den politiske korektheds profeter . En EU-rapport kræver at ungarn skal ”under administration” , hvortil Victor svarede at Ungarn allerede HAR været mere end nok under tysk administration… Han er flere gange blevet affærdiget som ”populist”, altså når han ikke direkte bliver kaldt Fascist , og hans baggrund som fodboldspiller er blevet brugt til at nedgøre hans literære anstrengelser , men rent faktisk er det eneste han er skyldig i en kompromisløs kamp for at forsvare sit lands uafhængighed . Han har forandret på Ungarns konstitution på måder som måske er LANGT forud for sin tid , det forekommer sandsynligt at en dansk variation af den ungarske konstitution kunne have forhindret den kommende katastrofe , ligesom den også ville være god at have NÅR det bliver knap-så-sjovt .

  Marit

  Posted: 30 august 2014 - 09:58 - Svar

  Jeg har vært i Budapest 3 ganger for å få profesjonell og rimelig tannbehandling. Aldri i noen andre land har jeg møtt slik hjelpsomhet og høflighet som i budapest.

   LarsS

   Posted: 30 august 2014 - 10:11 - Svar

   Hej Marit

   Jeg overvejer også at tage til Budapest for tandbehandling – kan du anbefale en klinik?

   Ludvig

   Posted: 30 august 2014 - 11:31 - Svar

   Ja,Marit;det vore fint om du kunde ge lite utförligare information om tandvård i Budapest.

   Vänliga hälsningar
   Ludvig

Angela

Posted: 29 august 2014 - 22:38 - Svar

Orban har fullkomligt rätt och att EU fördömer allt vad han gör och säger är för att han ogillar den agenda som EU (Bilderbergarna) satt. EU:s fördömande av Orban landar i egenintresse och har inget stöd i någon vetenskap eller någon föreställning om ett gott samhälle för människor. Bilderbergarna har sin förankring i ekonomiskt synsätt, ett synsätt som fördömdes för tusentals år sedan. Sagan om kung Midas och hur det gick för honom borde ha lärt herrarna i Bilderbergsgruppen något, OM de verkligen eftersträvat ett gott samhälle.

Dessvärre är det nog bara medlöparna som är okunniga, nyttiga idioter, den lilla klick som leder världen in i helvetet gör det i tron att helvetet bara skulle drabba de “andra” och inte “dom” själva. Precis som Midas inbillar de sig att paradiset skall blomstra för de inres gäng!

HH

Posted: 30 august 2014 - 11:06 - Svar

Åter till Sverige. Igår visade svensk TV upp en KD-dam som inte hade ord nog för att fördöma KDU-ledarens sakliga penetration av bostadsläget i Sverige och därav flyktingarnas svåra situation i vårt land. Var det inte tal om integration?

Svenskar, i det här fallet KD-damen, älskar att visa upp sin moralitet och sin avsky som alltid är mainstream. I grund och botten är det falska signaler man ger ifrån sig. Man vill alltid visa upp den sida som förmodas vara rätt. Under detta fördömande visade den intervjuade damen inte upp en enda sida av det som uttryckts: att det är svårt med bostäder i Sverige och många immigranter LIDER av att bo i flyktingförläggningar.

Jag vet inte längre vad jag skall göra med mitt svenska medborgarskap. Jag mår illa av mitt lands konsensus. Det är som om det vore en fotbollsdomare som med sin lilla flaska markerar ett vitt streck

HH

Posted: 30 august 2014 - 11:07 - Svar

Åter till Sverige. Igår visade svensk TV upp en KD-dam som inte hade ord nog för att fördöma KDU-ledarens sakliga penetration av bostadsläget i Sverige och därav flyktingarnas svåra situation i vårt land. Var det inte tal om integration?

Svenskar, i det här fallet KD-damen, älskar att visa upp sin moralitet och sin avsky som alltid är mainstream. I grund och botten är det falska signaler man ger ifrån sig. Man vill alltid visa upp den sida som förmodas vara rätt. Under detta fördömande visade den intervjuade damen inte upp en enda sida av det som uttryckts: att det är svårt med bostäder i Sverige och många immigranter LIDER av att bo i flyktingförläggningar.

Jag vet inte längre vad jag skall göra med mitt svenska medborgarskap. Jag mår illa av mitt lands konsensus. Det är som om det vore en fotbollsdomare som med sin lilla flaska markerar ett vitt streck på marken. Över denna linje må ingen gå.

Leave a Comment