23
nov
Seneste opdatering: 25/11-14 kl. 0234
117 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Julia Caesar

collage ny_maktkvinnor_b

Kvinnor är förtryckta. Män har makt. Enligt den feministiska evangelietexten är kvinnor en svag och utsatt grupp, underordnad männen genom en så kallad könsmaktsordning – ett svenskt ord som inte har någon motsvarighet i något annat land. Könsmaktsordningen är det religiösa credo som utgör kärnan i den radikalfeministiska liturgin. En av trossatserna är att männen har (hela) makten.

Problemet är att det inte sant. I dag är män i ökande grad förlorare – samtidigt som kvinnor lever sundare och längre, klarar skolan bättre, har bättre betyg, större verbal förmåga, utgör 60 procent av dem som studerar vid högskola och sitter på allt fler höga positioner i arbetslivet, där de utgör häften av antalet förvärvsarbetande (48 procent) i Sverige.  Kvinnor har makt. De har dessutom en arsenal av egna subtila maktmedel som män inte förfogar över på samma sätt.

Är mannen på väg mot evolutionens sophög?

Den manliga arketypen, självklar under tusentals är, är under attack. Om man vill hårdra tendenser i utvecklingen tycks mannen vara på väg att förpassas till evolutionens sophög som en antikverad och obehövlig rest i dinosaurieklassen. Genom evolutionen har han byggt sin existens på fysisk styrka och förmåga att utföra tungt kroppsarbete, skapa god levnadsstandard och försörja sin familj. Men hans kroppsstyrka behövs inte längre i ett automatiserat samhälle där mer och mer av arbetet utförs via spakar och datorer, och hjärnceller är viktigare än muskler. Vår allt mer kunskapsdrivna och globaliserade ekonomi och arbetsmarknad gynnar i första hand kvinnor.

“Följden är att kvinnorna mycket väl kan passera männen när det gäller inkomster och social position”

skrev den kanadensiska antropologen Helen Fisher  redan 1999 i boken “The First Sex – the Natural Talents of Women and How They are Changing the World”.  Femton år senare är hennes prognos på väg att besannas.

“Männens uppgift att skapa och skydda samhället”

Utifrån ett biologiskt perspektiv (hatat av feminister) är det i första hand männens uppgift att skapa och skydda samhället. Karl-Olov Arnstberg, professor i etnologi, skriver på sin och journalisten Gunnar Sandelins blogg Invandring och mörkläggning: 

“Männen är såväl de yttre samhällsbyggarna som samhällsförsvararna. Kvinnornas huvuduppgift är att skapa det inre samhället, det vill säga att ta hand om medlemmarna och forma samhällets inre kvaliteter genom att praktisera omsorg och medmänsklighet. Om den manliga uppgiften att skapa och skydda samhället inte fungerar, så kommer på sikt inte heller den kvinnliga att fungera, därför att sådana samhällen går under. Det manliga är en nödvändig förutsättning för det kvinnliga.”

Under inflytande av jämställdhetsnormer, radikalfeminism och dramatiskt minskat barnafödande i Västvärlden är den traditionella kärnfamiljen under nedmontering sedan ett halvsekel.

“Men det är enbart i samhällen där kärnfamiljen är den minsta sociala byggstenen som demokrati verkar fungera” skriver Arnstberg.

Konsekvenserna av feminism och massinvandring

Det vi ser är konsekvenserna av att samhällsomstörtande krafter som massinvandring och feminism grundad i genusteori har fått härja fritt i Sverige alltsedan 1960-70-talen. Båda har rötterna i kulturmarxism. De står i uppenbar men aldrig erkänd konflikt med varandra – att svenska jämställdhetsideal frontalkolliderar med massinvandring från länder med patriarkala strukturer och hederskultur låtsas feministerna inte om.

I alla samhällen där konceptet har prövats har mångkulturalisering och massinvandring lett till splittring och samhällsupplösning. Processen skär som osynliga laserknivar genom alla skikt och strukturer i samhället. Ett tecken är att klasskamp och rasism byter skepnad. Traditionell klasskamp mellan överklass och proletariat ersätts med könskamp mellan kvinnor och män och kamp mellan ursprungsbefolkning och ett politikerimporterat proletariat. Som i all klasskamp handlar det om makt och plats vid köttgrytorna. I kampen mellan ursprungsbefolkning och det importerade proletariatet står en evolutionär strid dessutom om vilka som ska få befrukta kvinnorna och föra sina gener vidare.

Rasism mot vita heterosexuella män

Rasism i traditionell mening – som är ovanlig i Sverige – byter inriktning till en ny avart, riktad mot vita heterosexuella män. Attackerna vittnar om att etniskt svenska män som har byggt upp vårt yttre samhälle nu av vissa ses som en marginaliserad grupp som det är riskfritt att angripa. Arketypen den vite heterosexuelle mannen ska röjas ur vägen till varje pris, besudlad som han är av kolonial skuld och en förhatlig mansroll.

Skytteplutonerna utgörs av män och kvinnor med invandrarbakgrund och – häpnadsväckande nog – svenska kvinnor som likt spindelhonor  dödar sina hannar efter parningen.

Lantisen – så hopplöst out of date

Vulgärbilden av den svenske mannen är av en “slump” samma schablonbild som används för att nedvärdera Sverigedemokraternas väljare, en bild som inte stämmer med verkligheten och aldrig har gjort det: den lågutbildade arbetslöse mannen i glesbygd, lantisen som ohjälpligt har sackat efter i samhällsutvecklingen. Så hopplöst out of date där han sitter i Älvros, Trönö eller Hällefors och äter korv och dricker öl, lyssnar på Lasse Stefanz  och inte har en susning om vad det nyaste innekaféet på Södermalm heter eller hur man uttalar kaffesorterna på menyn.

Han är helt enkelt prototypen för en loser. Dessutom har han dålig mobiltäckning, och inte går tågen heller. Det är därför han röstar på SD, enligt förre socialdemokratiske statsministern Göran Persson. 

Det är honom feministerna pekar finger åt

Det är den här nidbilden av mannen, långt från storstädernas självbekräftande elit, som feministerna pekar finger åt. Det är hans bil som hotar miljön, han bär den annalkande miljökatastrofen på sina fleeceklädda axlar, det är hans magra kassa de vill använda till mer angelägna projekt. Som import i stor skala av nya manliga arketyper i form av ensamkommande virila “barn” som måste tas om hand och gullas med för flera tusen kronor per “barn” och dygn, emedan vårt land annars skulle stå hjälplöst inför framtidens utmaningar.

Varför ska tavlor ha hus när romer fryser?

Ett annat angeläget projekt är att diskutera varför tavlor ska få hänga på Nationalmuséum medan tiggande romer fryser på Stockholms gator. Konstverken borde givetvis hivas ut från muséerna som istället kan byggas om till härbärgen så att ännu fler tiggande romer kan komma till Sverige och göra gatubilden ännu mer exotisk och kontinental.

Bygg friggebodar åt romerna!

Christina Wahlbergs hjärta klappar för romerna. Jag återkommer strax till varför hon är intressant i sammanhanget. I en insändare i Dagens Nyheter fredagen den 14 november, återgiven på Karl-Olov Arnstbergs och Gunnar Sandelins blogg,  avfyrar hon den mest praktfulla floskelkaskad jag har sett på länge, och det vill inte säga lite. Hon vill att de som har en villatomt ska bygga friggebodar på tomten så att tiggande romer får någonstans att bo. En friggebod kostar kanske 100 000 kronor, tror hon, men det kanske de stora byggvaruhusen kunde sponsra en stor del av och andra aktörer (vilka?) resten, föreslår Christina och spånar vidare:

“Kanske kunde ett kvarter adoptera en rumänsk familj en tid, det finns säkert mycket som de kunde hjälpa till med, barnpassning, trädgårdsarbete, hushållsarbete. Varför kan man inte upplåta stugbyar och campingplatser som ändå står tomma under vinterhalvåret till boende?”

Nu står ju inte stugbyar tomma i Sverige. De är fullsatta med asylsökande, men det vet inte Christina Wahlberg. Hon vill vara god. Hon vill utan tvekan väl. Hennes hjärta blöder för romerna. Hon är på det sättet en typisk svensk kvinna, offer för ett fenomen som tycks ha nått epidemisk omfattning just i Sverige: en klar överproduktion av oxytocin.

Oxytocin hör inte hemma i politiken

Christina Wahlberg delar detta tillstånd med en påfallande hög andel av den kvinnliga befolkningen. I själva verket håller nivåerna i svenska kvinnors oxytocinproduktion på att leda Sverige fullkomligt åt helvete. Omvårdnads- och “tycka-synd-om”-hormonet oxytocin hör definitivt inte hemma i politiken men spelar dessvärre en nyckelroll i många kvinnors sätt att förhålla sig till politik och makt.

För att läsarna ska förstå vad jag menar vill jag frammana bilden av en så kallad “batikhäxa” eller PK-kvinna: en kvinna i lägre medelålder på mellan- eller chefsnivå i mestadels offentlig sektor. Ofta med en position i kulturlivet, universitetsvärlden eller på det sociala/psykologiska fältet – samtliga områden propagandacentraler för kulturmarxism. Hon kan också vara journalist, rektor eller ordförande i ett fackförbund.

Så överlägsen männen som skitar ner miljön

Som många av sina medsystrar röstar hon på miljöpartiet, som domineras av kvinnliga väljare och med sina krav på fri invandring skulle avskaffa det skattefinansierade välfärdssamhället i en handvändning om de fick chansen. Om hon chefar för ett fackförbund röstar hon på socialdemokraterna eller vänsterpartiet. Hon kan också vara liberal och rösta på folkpartiet, eftersom hon tror att de arbetar för frihet och helt har missat att partiet driver totalitär politik.

Hon komposterar sitt matavfall i återvunna majspåsar och handlar ekologiskt vare sig det gäller livsmedel, ögonsmink eller bag-in-box-vinet till fredagskvällen. Det ekologiska tänkandet får henne att känna sig extra god och omtänksam. Så överlägsen männen som skitar ner miljön.

Hon är beredd att gå i döden för utplåningen av sitt folk

Hon är omutligt politiskt korrekt och beredd att gå i döden för att bidra till utplåningen av sitt lands ursprungsbefolkning genom massinvandring från främmande kulturer. Vilket liv hennes egna barn kommer att få när svenskar är i minoritet i sitt eget land ägnar hon inte en tanke. För henne är det viktigare att leva i nuet och skörda vinsterna av sin politiskt korrekta hållning. Som feminist ömmar hon för vad hon anser vara “svaga grupper”, men dit räknar hon inte sina barn. Mot dem som hon inte anser representerar “svaga grupper”, till exempel män, kan hon vara en skoningslös amazon.

Hon har makt, och hon vet det

Eva Agnethe SelsingHon har makt, och hon vet det. Hon tillhör de första generationerna kvinnor som har full tillgång till utbildning och arbetsmarknad. Det statliga jämställdhetsmålet gör att hon gärna prioriteras före männen i arbetslivet. Genom preventivmedel och fri abort har hon en makt som hennes mor och mormor inte kunde drömma om; möjligheten att själv bestämma om, när och i så fall med vem hon vill ha barn. Hittar hon ingen hanne som duger kan hon shoppa ett komplett genpaket med djupfrysta sädesceller från en spermabank och slippa involvera sig i problemkomplex kring kärlek och svettiga samlag.

Som del av den pladdrande klassen har hon medias öra

I kommunikationssamhället har hon som del av den pladdrande klassen självklart medias öra. Klädd i miljövänliga kläder, med dinglande örhängen och ordmassor framförda med len röst syns och hörs hon ofta debattera i public service, rakt in i svenska folkets vardagsrum. Särskilt när frågor om kön och jämställdhet, kvoterade styrelseposter, miljö och en tredje pappamånad, det vill säga statligt könskvoterad föräldraledighet, diskuteras. Diskussionen sker alltid utifrån den statliga jämställdhetsdogm som slogs fast av socialdemokraterna i slutet av 1960-talet.

“Vilket översatt från kvinnospråk betyder likriktning”

skriver den danska filosofen Eva Agnethe Selsing i Berlingske Tidene. Hon menar att debatten om de här ämnena försiggår utifrån en bland kvinnor särskilt populär indignationspremiss:

“Jag är indignerad, därför har jag rätt (och du är nazist).”

Istället för sakargument flödar känslomässigt grundade slutsatser. Kvinnor har tolkningsföreträde i kraft av att de är just kvinnor och exponerar sina känsloliv.

Specifikt kvinnliga former av makt

Eva Agnethe Selsing pekar på maktmedel som kvinnor förfogar över med utgångspunkt från några specifikt kvinnliga former av makt som Hans Bonde, professor vid Köpenhamns universitet, har beskrivit:

Makt genom svaghet.
Makt genom godhet.
Makt genom skam.

Makt genom svaghet och godhet känns bekant. Hur många självlysande kopior av Moder Teresa  har vi inte sett paradera i media genom åren? Och hur mycket snyft om kvinnors svaghet och utsatthet har inte kramats fram av feministerna under de decennier de har haft förtur till mikrofonerna?

Makt genom skam: att exkludera och trycka ner

Makt genom skam handlar om att skämma ut andra. Att demonisera, stigmatisera, exkludera och trampa ner. De som använder sig av skam som maktmedel kan trycka ner hela grupper i något som i realiteten är en undermänniskokategori. I Danmark användes metoden i invandringsdebatten på 1990-talet när invandringskritiker utmålades som nazister.

Ett näraliggande svenskt exempel är demoniseringen och den politiska isoleringen av Sverigedemokraterna. Fenomenet är också tydligt i den kulturella kampen mellan de privilegierade och verbala grupper av kvinnor som jag har beskrivit här och män av vit, lantlig, kulturkristen arbetartyp.

“Att kalla en man ett djur är att smickra honom”

Irene von WachenfeldtI dokumentären Könskriget som sändes i två delar i SVT i maj 2005 rev Evin Rubar slöjan av det manshat som ligger till grund för stora delar av radikalfeminismen. Hon intervjuade Irene von Wachenfeldt, ordförande i ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

“Män är djur” sa Irene von Wachenfeldt och ställde sig i intervjun bakom vad ROKS’ tidning Kvinnotryck publicerat utifrån psykfallet Valerie Solanas (känd för mordförsök mot Andy Warhol och ytterligare två personer 1968) och hennes manshatande text SCUM-manifestet (SCUM = Society For Cutting Up Men):

“Att kalla en man ett djur är att smickra honom. Han är en maskin, en vandrande dildo, en emotionell parasit. Manlighet är en bristsjukdom, och mannen är en biologisk olycka.”

Ett klipp ur intervjun kan ses här: Ett par månader senare avgick von Wachenfeldt som ordförande i ROKS.

Är män människor?

Åsa RomsonNio år senare ska ett svenskt språkrör (Åsa Romson, mp) stå på scenen under politikerveckan i Almedalen i Visby och exponera sitt manshat i Valerie Solanas’ anda. Enligt henne är mannen strängt taget inte människa. Talet kan ses här. 

Lata vita heterosexuella män som äter kött, kör stadsjeep och flyger är ett hot mot miljön. De är dessutom kraftigt överrepresenterade på alla ställen med makt och pengar. Bloggaren Stefan Olsson bytte ut “män” mot “judar” i Åsa Romsons tal.  Makt genom skam-metoden mot vita män blev mycket tydlig. Talet blev ett sänke för miljöpartiet som bara fick 6,89 procent av rösterna i riksdagsvalet. Ändå sitter Åsa Romson nu som biträdande statsminister i Stefan Löfvens skräckkabinett och fortsätter att driva miljöpartiets extrema invandringspolitik i strid med folkopinionen.

“Sverige ska föra en feministisk utrikespolitik”

När kvinnor får politisk makt är de i vissa fall kapabla att mobilisera ett vansinne som är fullt i klass med de värsta manliga maktknarkarna. Sedan Margot Wallström (s)  – en politiker vars storhet ingen mer än Stefan Löfven har förstått – hämtades från Postkodlotteriet och blev utrikesminister har hon på kort tid hunnit erkänna Palestina och därmed “belöna destruktivitet” (Per Gudmundson i Svenska Dagbladet) och deklarera att Sverige som enda land i världen ska föra “en feministisk utrikespolitik”.

Vi måste få vår vilja fram, annars gråter vi

Hur kan ett vansinne av den här kalibern få fortgå? En av de viktigaste orsakerna är den seglivade myten att kvinnor är svaga. Att det är synd om oss. Vi måste få vår vilja fram, annars gråter vi. Inte bara feminister utan även andra grupper av kvinnor plockar skuldpoäng på den myten. Ett effektivare vapen än att inge skuld hos män finns inte.

“Vi har som samhälle accepterat det feministiska påståendet att kvinnor i i stort sett samtliga avseenden är förfördelade. Det bygger inte på fakta utan på ett narrativ återgivet av kvinnor med en enorm definitionsmakt” skriver Eva Agnethe Selsing.

Definitionsmakt är makten att definiera. Att avgöra vad som är vad, till exempel att problem inte ska kallas problem utan “utmaningar”. Att beröva barn deras könsidentitet och kalla dem “hen”. Eller påstå att massinvandring från dysfunktionella länder inte är en kostnad utan ren vinst. Definitionsmakten sätter scenen. Den fyller begrepp med ett bestämt innehåll som är ett annat än det ursprungliga och format utifrån makthavarens egna syften.

Mannen är den store förloraren

I allt detta är mannen den store förloraren. Han är den som förlorar mest på både genusteoretiskt grundad radikalfeminism och massinvandring. Det är hans jobb som ryker när statssubventionerade instegsjobb går till invandrare, och på familje- och parningsfronten är hans status i dalande. Vem vill para sig med ett förkroppsligat klimathot? Och hur påverkas hans självkänsla av att ständigt stå i ett störtregn av projektioner med innebörden att han är upphovet till allt elände? Vita svenska heterosexuella män har skrämts in i en vrå där de inte vågar säga pip av rädsla för att få feministiskt ursinne hällt över sig som frätande lut. De försöker istället göra om sig för att behaga kvinnorna. Bli lite mjukare. Lite kvinnligare.

“Om män tror att de måste nedgradera sin maskulinitet för att ha en chans hos kvinnorna, är risken stor för att de helt enkelt anpassar sig och gör det. En biologisk tumregel säger att viktigast av allt är att säkra artens fortlevnad” skriver Karl-Olov Arnstberg.

Hamnade på efterkälken redan i skolan

Mannen hamnade på efterkälken och blev en förlorare redan i grundskolan när rödgröna aktivistlärarinnor och ett skolsystem byggt med den östtyska diktaturen DDR som förebild favoriserade flickorna som satt fint i bänkarna och utvecklade sin duktighet i att kommunicera indirekt, medan de vilda pojkarna busade och störde och i många fall fick en ADHD-diagnos. Medan flickorna lärde sig att ta sig fram på flytande manipulationsspråk (“Säg saker mellan raderna, under radarn. Tala fint – men mena något riktigt vidrigt.”) misslyckades pojkarna i skolan, fick dåliga betyg och lärde sig aldrig att kommunicera under radarn. PISA-resultaten är ett skrämmande vittnesbörd om skolans oförmåga att nå pojkarna med undervisning och kunskap.

Så ensamma blir kvinnor sällan

Oförmågan att kommunicera under radarn bär han med sig ut i arbetslivet, in i relationer. Svårt att tala om känslor. Hans sociala nätverk är ofta knutet till arbetsplatsen, så när han går i pension drabbas han av dubbel förlust: han förlorar både sysselsättning och sina vänner. När han förlorar sin partner genom död eller skilsmässa blir han ensam och sårbar på ett sätt som kvinnor sällan blir.

Han vill inte verka pjåskig. Han söker inte hjälp eller vård förrän han i princip är döende. Kvinnor är sjukare än män och söker läkare oftare men har färre dagar på sjukhus och lever i genomsnitt tre och ett halvt år längre än män (hon 83,7 år, han 80,1 år).  När han äntligen kommer till sjukhus har han dubbelt så hög dödlighet under en treårsperiod som kvinnor, oavsett diagnos. För ensamstående män med cancer är risken att dö fyra gånger så hög jämfört med för en ensamstående kvinna.

“Det finns ingen motvikt till feminismen”

Per Johansson, professor i ekonometri, mikroekonomisk utvärderingsforskning vid Uppsala universitet, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

“Att som feministerna ensidigt fokusera på utfall där kvinnor missgynnas kan inte, långsiktigt, vara bra för ett välfungerande och jämställt samhälle. Jag har absolut inget problem med feminism som särintresse. Problemet just nu är att det inte finns någon motvikt.”

Män begår 70 procent av alla självmord

Män begår 70 procent av alla självmord (cirka 1 100 av totalt 1 600 fullbordade självmord per år i Sverige). Bland unga män är självmord den vanligaste dödsorsaken. Bland män över 65 år är det fyra gånger vanligare att en man tar sitt eget liv än en kvinna i samma ålder. Bland män över 85 är självmordsrisken särskilt hög. Den stora riskfaktorn är ensamhet.

“Männens sårbarhet måste uppmärksammas”

skriver sju forskare i Svenska Dagbladet. 

“Om det gick att få ner mäns självmordstal till kvinnornas nivå skulle mer än vart tredje självmord försvinna. Män i allmänhet – och i synnerhet män som är fångna i de traditionella maskulinitetsidealen – kommer inte självmant att söka hjälp. Det är en del av problemet.”

Ett land där destruktiva krafter tillåts löpa amok

Vad säger mäns självmordsstatistik om Sverige år 2014? Den är berättelsen om ett land där destruktiva krafter med förödande inverkan på ett samhälle tillåts löpa amok och sätta agendan, trots att konsekvenserna är uppenbart katastrofala. Ett land där ursprungsbefolkningen i snabb takt byts ut mot andra länders befolkningar, där könen bekrigar varandra och det är riskfritt att förnedra män, där vuxnas jämställdhet är viktigare än barns behov, ensamheten tar livet av människor och där dödliga hugg ibland faktiskt får dödliga följder. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att ett sådant land har dömt sig själv till undergång.

Af Julia Caesar

Ni skall sitta tysta där uppe i smutsen på piedestalen och skämmas, som de karlslokar ni trots allt är!

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


117 kommentarer » Spring til kommentarfelt

XY

Posted: 23 november 2014 - 01:40 - Svar

Härlig – herrlig – comeback! Kvinnodominansen är tydlig inte minst inom den offentliga vården, omsorgen, skolan och dagisverksamheten. Kanske kan det importerade patriarkatet visa sig bli en nyttig motvikt? Man får ta det onda med det goda. ; )

Arvid Falk

Posted: 23 november 2014 - 02:08 - Svar

Trevligt med en söndagskrönika!

När kvinnor styr, så tillåter de våldsbrottsligheten att breda ut sig… vilket vi (övertydligt) kan bevittna i Sverige. Ty de flesta kvinnor förstår inte, att samhällen måste försvaras mot destruktiva människor.

Mr.Kosminski

Posted: 23 november 2014 - 02:55 - Svar

Att inkompetens och kön går före duglighet beror endast på att Svenska män hittills har tillåtit det.

När det blir dags att prestera kommer det att bli annat ljud i skällan. Det håller inte att uppfinna något nytt fiffigt läppstift eller någon annan ”livsnödvändig” produkt.

Alla stora landvinningar har gjorts av män och så kommer det alltid att vara. Det ändrar inte en handfull bindgalna radikalfeminister (i Sverige) på

Robin Shadowes

Posted: 23 november 2014 - 05:11 - Svar

Det finns ingen motvikt till feminismen. Kanske inte det men låt oss skapa en sådan då. Varför inte helt enkelt använda humorn som vapen och bara vända på steken? Vips så har vi maskulinismen. Finns det radikalfeminister så kan det finnas radikalmaskulinister också. Tänk er bara kvinnor som kallar sig för maskulinister. Kan Stefan Löfven m fl kalla sig för feminister, så varför inte? Att dessa kulturmarxister nästan alltid saknar humor, självinsikt och förståelse för ironi är ju bara en fördel. Dom kommer ju fullkomligen gå i taket när maskuliniströrelsen drar igång. Det är bara att ta deras egen retorik och ställa den på huvudet. Att skapa ett KVIK-manifest, KVinnorna I Köket, borde få en hel del proppskåp att brinna. Fight fire with fire!

  Ådärkomdenja

  Posted: 24 november 2014 - 03:56 - Svar

  Svårt att inte hålla med. Har sedan ett antal år lagt umgänge med svenska kravfruntimmer helt åt sidan, finito. När man ser bilderna på denna samling bitterhaggor, infinner sig en obehagskänsla, jag ryser av olust. Vore man hänvisad till dylika så skulle total impotens infinna sig som ett brev på posten. Som utlandsbosatt sedan ett antal år, tackar jag min lyckliga stjärna att jag växte upp och hade min yrkeskarriär i ett då oförstört Sverige. När man var en del av den befolkning, som den siste hederlige socialdemokraten Tage Erlander definierade 1965: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden”.

  Petri

  Posted: 24 november 2014 - 11:14 - Svar

  Jag håller med fullständigt, hårt mot hårt ska det vara! Kör på med huvudet högt tills motståndet segnar ner och erkänner vår existens och framförallt vikt! Extremfeminist trams är vad detta är, låt oss inte falla offer och gå under pg a dyngan!

   Ådärkomdenja

   Posted: 24 november 2014 - 21:06 - Svar

   *Father of the Men’s Rights Movements* (1913)

   – Ernest Belfort Bax asserted that feminism was a central part of the “anti-man crusades” that were in turn responsible for the expansion of “anti-man laws”.

   http://ernestbelfortbax.com/

Spydpigen. Gertrud Galster

Posted: 23 november 2014 - 05:51 - Svar

Endelig en kronik som har arbejdet sig helt ind til marven af det mest fundamentale problem i vort syge svenske samfund. Den burde have været skrevet allerede for mange år siden, men det kunde den ikke, for da kunde almenheden endnu ikke se problemet, der var pakket ind og kamoufleret. Nu ses det. Nu mærkes det.
Er det ikke forsent? Vi har jo forsømt vore egne børn og ladet dem opdrage i denne ånd af dumhed og galskab.

steen

Posted: 23 november 2014 - 07:13 - Svar

Ayaan Hirsi Ali: American Feminism Focuses on Trivial BS

Ayaan Hirsi Ali, a harsh critic of Islam’s treatment of women, said Wednesday that modern American feminism is focused on “trivial bullshit” and needs to be reclaimed.Speaking at the Independent Women’s Forum Women of Valor dinner, where she received an award for courage, Hirsi Ali reminded her audience of how far feminism has strayed from its original purpose.

Erling

Posted: 23 november 2014 - 08:38 - Svar

Kvinnor lever sundare och längre, klarar skolan bättre, har bättre betyg, större verbal förmåga, utgör 60 procent av dem som studerar vid högskola och sitter på allt fler höga positioner i arbetslivet, där de utgör häften av antalet förvärvsarbetande (48 procent) i Sverige.

Og faar stoerre indkomstoverfoersler end maend. Et tal der ofte luftes i den danske debat er, at maend bidrage med 0,8 mio. DKK, mens kvinder modtager 1,5 mio., eller noget i det lag. (Mankoen bliver, maa det formodes, laant af fremtidige generationer).

Det vi ser är konsekvenserna av att samhällsomstörtande krafter som massinvandring och feminism grundad i genusteori har fått härja fritt i Sverige alltsedan 1960-70-talen.

Og af velfaerdsstaten.

Naar velfaerdsstaten bryder sammen og alle klappekage-jobbene i det offentlige forsvinder, og kvindernes Mickey Mouse-uddannelser i teologi, genusteori, sprogfilosofi, tvaerkulturelle studier, miljoeantropologi, udviklingssociologi m.v., pludselig ikke raekker laengere end til et job som koekkenassistent, skal de nok komme hjem til farmand.

  Peter Andersen

  Posted: 23 november 2014 - 18:41 - Svar

  Ha, ha, ha..!

  Den der bliver jeg sgu lige nød til at give dig en “thumbs-up” for Erling..!

  Du “glemte” for øvrigt kommunikation…

Humoral

Posted: 23 november 2014 - 09:16 - Svar

Jag sitter här och tittar på krönikans bildgalleri av kvinnor och skulle vilja lägga till två, Martina Montelius och Mona Sahlin. Då får man 50 starka självständiga kvinnor som absolut bör respekteras, samtidigt är deras styrka förmodligen deras svaghet i ett socialt sammanhang utan feedback. Hos mig skapar dom total error vad det gäller biologisk nyfikenhet, men då tänker jag inte på fysiska attribut utan deras personliga åsikter och inställning.
Mannen vill gärna hos kvinnan se moderliga kvaliteter som att kompromissa, organisera, vårda och hela,
humor och intelekt är i sammanhanget inte lika könsbundet.
Utanför hemmet och i arbetslivet kan kvinnans omtanke vara uppskattad men också skadlig för en organisation om den stöder
en ”grabbighet- och fixar kultur, d.v.s. ger stöd åt omogna män i chefs position.
För feministiska vänsterkvinnor verkar landsbygdens ”obildade” ungkarlar bära racistiska drag och är i alla avseenden deras motpol,
vilket dom också är. Mannen från landet är en individ som tar egna avvägda beslut, som löser problem av praktisk el. överlevnadskaraktär,
som är ödmjuk och inser livets komplexitet, det vet alla som ser Bonde söker fru.

  Maja Dacke

  Posted: 23 november 2014 - 23:08 - Svar

  “Mannen från landet är en individ som tar egna avvägda beslut, som löser problem av praktisk el. överlevnadskaraktär, som är ödmjuk och inser livets komplexitet …”

  Och dessa män är de mest älskade i Sverige!

  Inga fjompiga typer som tar order från så kallade feminister (män eller kvinnor) utan lyssnar vänligt och beslutar själva nästa åtgärd. Möjligen ändrar sin åsikt om det behövs, jämkar …

  Sedan kan dessa ‘män från landet’ vara födda i Sverige/Norden eller i annat land med liknande kultur.

  Ådärkomdenja

  Posted: 25 november 2014 - 09:48 - Svar

  SVT-vänsterfruntimret Anna Hedenmo skall givetvis också läggas till.

PFEP

Posted: 23 november 2014 - 10:00 - Svar

Tja, vi mænd ligger som vi har redt…
Vem lidt til årene mindes ikke denne perle med Jørgen Ryg og Preben Kaas
Vad skal vi med kvinder

https://www.youtube.com/watch?v=t9_69x1hjZE

Maria

Posted: 23 november 2014 - 10:52 - Svar

När en befolkning är så egoistisk och felprogrammerad att den inte längre jobbar för att trygga framtiden för dess egna barn och barnbarn, då vet man att de tillhör ett utdöende släkte. Sveriges bästa tid har vi tyvärr bakom oss…

  intetnavntak

  Posted: 23 november 2014 - 21:09 - Svar

  Ha! hvis det var rigtigt, hvilket det ikke er. Så er jeg snart død!

Ramona Fransson

Posted: 23 november 2014 - 11:35 - Svar

Hej Julia!

Så underbart att återigen få läsa en av dina välskrivna krönikor. Vi är så lika i våra tankar.

En sak som jag tänkt på är de kvinnliga journalisterna och deras krönikor. Frida Boisen,är en av många journalister som alltid framställs “sexig” i bild vid sidan om sina inlägg. Skulle varit roligt att se henne eller de andra kvinnliga journalisterna avbildad med osminkat face iklädd en oformlig plyschdräkt.

Falskheten bland kvinnor i maktposition kan vara fruktansvärd. Har själv blivit utsatt för den.

Ett starkt minne jag har, som avspeglar en annan falskhet, är ett tillfälle där jag deltog på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Två kvinnor hade hyrt en budgetmonter och hade en enda bok: Du duger som du är!
Båda kvinnorna var i övre medelåldern, rultiga och rynkiga. Deras budskap var glasklart och som alla med sunt förnuft vet – vettigt. Men de fick ingen uppmärksamhet från media.

Ett år senare skrev en ung snygg kvinna, ( tror hon var läkare) en bok med samma tema. Gissa om hon gjorde sig i teverutan? Och hon lyftes upp med boken i alla medier. Så genomskinligt!
Det är på grund av media som plastikkirurger förutom att skära i hud också täljer guld och fyller sina bankkonton upp till taknivå.

Tyvärr lär inget bli till det bättre. Den lilla klick kvinnor som styr Sveriges media, ett hundratal, är inte alls villiga att ge upp det minsta uns av sina privilegier. Jag skulle nästan vilja säga att alla dessa kvinnfolk har klonats rakt av från Alva Myrdal. Hon ler säkert i sin grav …

Falsterbo

Posted: 23 november 2014 - 11:53 - Svar

… Rockefellerstipendiaten Alva Myrdahl:
http://www.kmr.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf

H B

Posted: 23 november 2014 - 11:56 - Svar

Det är som en ond dröm att studera Julias fotomontage, ett skräckkabinett som idag totalt dominerar den svenska debatten till brädden fylld med ickefrågor. Här finns absolut inget av framtidstro eller tillväxtoptimism kring den snart forna svenska välfärdsstaten. Det är knappast jämlikhetskäbbel eller massinvandringsvurm som byggt vårt välstånd. Det kommer det heller aldrig att bli vilket Sveriges allt hastigare rutsch i utvecklingsstatistiken visar på snart sett alla områden.

Paradoxalt nog kommer dessa tokfeminister, “antirasister” och maktelit sannolikt inte att komma till insikt förrän deras destruktiva vansinnesexperiment går mot sin fullbordan. När dom bildligt och kanske rentav bokstavligt står till halsen nedgrävda av sina gunstlingar med stenarna vinande kring sina förvirrade hjärnor.

Tornuggleman

Posted: 23 november 2014 - 13:37 - Svar

Som vanligt huvudet på spiken. Tar upp saker och tittar under lupp.

Denna Julia ger mig alltid en stunds underbar läsning.

Vem Du än är, har Du en beundrare vilken följer dig på just detta forum.

Ett stort tack, både för arbetet och din underbara svenska.

  Humoral

  Posted: 23 november 2014 - 13:49 - Svar

  Instämmer med Tornuggleman!

Invandrare1957

Posted: 23 november 2014 - 15:16 - Svar

Tack för en härlig krönika och tyvärr sann. Det jävliga är att jag attraheras och tänder på starka kvinnor. Men det här kollaget som är högst upp på sidan. Dom skulle jag vilja sätta terrorist stämpel på. Dom är starka men obegåvade dom har fått makten på att dom är kvinnor dom går före mannen en man med högre kunskap får kliva åt sidan för en kvinna. Vi bor i ett villaområde där det är generationsskifte in kommer 30-40 åringar. Dom hälsar inte man ska kliva åt sidan för dom den nya överheten. Ungarna på gata över oss lös mig i ögonen med grön laser. Åkte upp och ringde på morsan 35-40 år gammal beskydda ungarna bad inte om ursäkt. Så jag gjorde en polisanmälan. Så dom hämtade laserpekaren. Sen gick det ett halvår så ringde polisen om jag ville låta det gå till rättegång. Nää sa jag vi ska inte förstöra ungarnas framtid utan riv det. Hade det varit mina ungar så hade jag gått och tackat personen för att han tog tillbaka anmälan. En feluppfostrad förstörd generation. Inte av föräldrar utan av stat o media. Sverige är på väg åt samma håll som nr dottern var i USA för en tio år sedan. Man har en aupair som rar hand om barnen man har en spansk billig trädgårdsmästare som kommer en gång i veckan. Man har en billig mexikansk städhjälp. Sen jobbar man och drar in skattepengar. Man kommer hem kl 17 fixar mat lägger ungarna fortsätter ett par timmar gratisarbete åt företaget man jobbar åt. Sen sover man sen åker man o jobbar. Allt bygger på klass skillnader. att det finns en underklass som är billig. Dom här kvinnorna är väldigt duktiga på det. Man skulle kolla vilka av dom som har Rut avdrag eller till och med svart städhjälp. Sverige globalisternas drömsamhälle. Och Bilderberg är ju vänster så det stämmer ganska bra.

barfbag

Posted: 23 november 2014 - 15:42 - Svar

I sandhed et rædselskabinet/chamber of horrors!

Andreas

Posted: 23 november 2014 - 16:05 - Svar

Julia, Julia!

Du har en förmåga att sätta ord på mycket av det man funderar på.
Skarpt och välformulerat!

Kommer det någon vändning, eller tror du att det har passerat the point of no return i vårt land?

Lazze

Posted: 23 november 2014 - 16:58 - Svar

Applåd ..bravisimo ! Jag har länge haft dessa funderingar om kvinnors övermakt i Sverige.
Din beskrivning och slagfärdiga text behandlar ämnet med en sanlös glans och humor.

YYZ

Posted: 23 november 2014 - 17:17 - Svar

Vad hindrar kvinnor från att:

Skriva ett nytt album likt Dark side of the moon eller Abbey Road?

Hoppa 2,46 i höjdhopp eller springa 100 meter under 10 sek?

Skriva smarta thrillers och inte banal smörja likt Läckberg?

Bli stora komiker?

Dominera bland nobelpristagare?

Bli världsmästare i schack?

Dominera bland kockeliten trots århundraden av träning?

Inte är det män som gör det. Det är helt enkelt kvinnors naturliga begränsningar som är ”problemet”

Det kan Gudrun Schyman inte göra ett dugg åt och det vet hon 🙂

  Lazze

  Posted: 23 november 2014 - 17:31 - Svar

  Gudrun Schyman blev nu ännu mera bitter och hatar män 100 ggr mer om hon läser ditt galanta inlägg.

  Robin Shadowes

  Posted: 23 november 2014 - 21:20 - Svar

  Begåvning eller snarare brist på sådan. Så man löser problemet med sänkta ribbor och kvotering istället. Säkert ligger det även ett rejält mått av avundsjuka bakom att man inte rår för att skapa några mästerverk som Dark Side Of The Moon, Abbey Road och liknande. Så då tål man inte att andra gör det heller. Speciellt inte om det är skapat av män. Därav all ful musik och konst som dagens samhälle är nerlusat av. Det speglar deras eget inre liv, själ om man så vill. Man kan höja galenskap som Kapitalet, Maos lilla röda och SCUM-manifestet till skyarna. Allting går ut på förfulning och försämring men under namn av utveckling, demokrati, humanitet och annat bludder.

   YYZ

   Posted: 23 november 2014 - 22:05 - Svar

   SCUM-manifestet är ett utmärkt exempel på vissa kvinnors oförmåga att vara konsekventa och självständiga. Här sätter man upp någon eländig pjäs där man ger uttryck för sin avundsjuka och sitt hat mot män.

   Om det fanns någon som helst stolthet i dessa ”kvinnor” borde man sätta upp SCUM-manifestet utan att till 100% vara beroende av mäns uppfinningar och mäns välvilja.

   Börja med att släcka ljuset (manlig uppfinning)
   Använd inte Internet (manlig uppfinning)
   Använd inte i mobiltelefoner eller datorer (manlig uppfinning)

   På detta viset kan man fortsätta rabbla i evigheter men det är lönlöst då man tycks tala till intellektuellt döda varelser.

    Maja Dacke

    Posted: 23 november 2014 - 22:46 -

    Sluta då rabbla väsentligheter inför intellektuellt döda eller inkompetenta varelser! Men vet också att det bland dem finns skarpa men osäkra varelser som är livrädda att avslöja sin kapacitet. En flicka/kvinna ska ju vara på ett visst sätt – indoktrinerad alltså – pojkar/män gillar ju våp som inte ens kan byta glödlampor. Och: ‘Om jag avslöjar mina egentliga intressen får jag inte vara med i gänget längre.’

    Så många gånger jag undrat hur unga tjejer/kvinnor orkar hålla på i timmar att dutta med sina ansikten och hår – och gillar de verkligen det där eviga shoppandet … nya kläder (som är lika svarta som minst halva garderoben därhemma), nya nagellack etc?

    Då är jag glad att jag inte är ung längre. Men jag har varit det och gått mina egna vägar – vågat vara annorlunda … tills väninnor också vågat vara annorlunda …

  Maja Dacke

  Posted: 23 november 2014 - 22:57 - Svar

  Måste alla tävla och vara bäst??? Räcker det inte med att bara vara – och trivas med det? Ibland kan man ju tävla med sig själv och tidigare resultat – räcker inte det?

  Man kan skriva böcker för sitt eget höga nöje – det är processen som känns viktigast, och man har ju så roligt medan man skriver och skriver och skriver om. Det gäller allt konstnärligt skapande – måleri för att ta ett annat exempel.

  Jag har själv uppfunnit småsaker som hjälpt mig i hemmet, och efter tiotalet år finns de kanske på marknaden att köpa. Så dags, har jag tänkt – men aldrig önskat att det varit jag som tjänat pengar på uppfinningen. Pengar … jordisk energi …

  Du vet väl att Einstein fick sina idéer och problemlösningar genom sina drömmar. Varifrån?! Gjorde det honom till ett geni? Det kan diskuteras.

   Robin Shadowes

   Posted: 24 november 2014 - 14:11 - Svar

   Under 2-3 år på 80-talet fick jag tillfälle att spela D&D och AD&D, vilket står för Dungeons & Dragons och Advanced sådan. Upplägget i spelkonceptet är annorlunda mot alla andra spel. Istället för att tävla mot varandra, så samarbetar man och spelar mot spelet självt. En person tar på sig rollen som Dungeonmaster och är den som sköter själva spelet. Lite av gud om man så vill. Vi andra hade våra karaktärer som bildade ett litet sällskap som hade ett uppdrag i fantasy-miljö. Det var betydligt roligare att tävla mot själva spelet än mot varandra.

    Skåning

    Posted: 24 november 2014 - 18:02 -

    Tro det eller ej men jag spelar fortfarande den sortens rollspel. Det började med D&D och MERP, men vi gick senare över till bättre regelsystem och andra spännande miljöer. Trist att det är så underskattat av dagens kids där rollspel är samma sak som WoW och liknande datorbaserade onlinespel. Äkta rollspel är så mycket friare och mer underhållande.

    Robin Shadowes

    Posted: 24 november 2014 - 22:07 -

    Jag har inte haft tillfälle helt enkelt. Vi var dessutom ett litet sällskap bara fyra pers med DM inräknad. Så få att vi bände lite på reglerna och lät varje spelare köra 2-3 karaktärer samtidigt för att få ihop ett lite större sällskap. Vilket var en bra idé eftersom det hade varit tråkigt att vara med när ens enda karaktär hade dött. På den tiden fanns det inte lika mycket att välja på och DD var störst. Hade annars gärna velat spela Vampire The Masquerade, för det fanns inte på den tiden. Gillar dock konceptet helskarpt men har bara spelat datorspelen. Det som är roligt är att det är ett samhälle inom samhället och handlar rätt mycket om konspirationer, intriger och politisk kamp om makten. Normalt sett avskyr jag konceptet med klaner tack vare islam men just inom VtM är det väldigt kul, eftersom dom har olika förmågor och personligheter beroende på vilken klan dom tillhör.

Angela

Posted: 23 november 2014 - 18:40 - Svar

Som vanligt är det bara att tacka och ta emot. 🙂 Krönikorna innehåller så många olika perspektiv som skulle lyftas upp till debatt men tyvärr bara försvinner i bruset.

Nej, skamkulturer vill vi inte ha. Det är ett ämne i sig. Danmark brukar räknas till skamkulturerna så det är väl inte otroligt att man tog till dessa metoder vid invandringsdebatten eller i danska EU-debatten. Det är ju svårt att finna seriösa sakargument för mångkultur och globalisering. Och har man inget seriöst att komma med demoniserar man i stället. Jag vill minnas vi fick se en hel del av det i svensk television. Jantelagen förknippas ofta felaktigt med Sverige men det var det danska samhället Aksel Sandemose beskrev i sin bok.

“De står i uppenbar men aldrig erkänd konflikt med varandra – att svenska jämställdhetsideal frontalkolliderar med massinvandring från länder med patriarkala strukturer och hederskultur låtsas feministerna inte om.” Detta är allvarligt. Man importerar män med snedvridna mansideal á la Hollywoods mafiosos. Eller kopior på rappande tonåringar med mössan bakochfram som inte vill bli vuxna. Ideal som aldrig funnits i Sverige. Manlighet har formats av helt andra ideal som utgått från “mandom, mod och morske män” och inte vilsna pojkar med dålig självkänsla som kräver respekt av andra genom sin ytlighet. De låtsas vara stora och starka medan de i själva verket är små ouppfostrade rädda snorungar. Det som är förfärligt är att dessa snorvalpar ges företräde till jobb och svensken får stå vid sidan om , med mössan i hand och be om ursäkt för att han finns till.

Allt fler vuxna människor har totalt förlorat förtroendet för hela samhället – för politiker, för medier, för myndighetspersoner. Många pratar om att det vore gott att få dö för att slippa det det nu helt urspårade samhället. Människor som skulle haft många år kvar i livet att få glädjas åt men som nu bara känner sorg och uppgivenhet.

Angela

Posted: 23 november 2014 - 19:38 - Svar

Ett praktexempel på “makt genom skam”, när man lider brist på kunskap, bildning, karaktär, demokrati och moral. Saknas sakliga argument och legitimitet för sitt ställningstagande eller krav på något så tar man till ojusta metoder. Nu är detta “bara” barn, men de påstås ju vara så mogna och medvetna idag så de skulle väl veta bättre. Det som är mest frapperande och riktigt skrämmande är föräldern som tycker att avhumanisering, okunskap, infantilt beteende och brist på moral och karaktär som ligger till grund för ett demokratiskt rättssamhälle är något coolt. Han önskar att han själv hade kommit på det utan att inse att genom sitt uttalande är en god representant för just det. Ett infantilt, avhumaniserat odemokratiskt och karaktärslöst samhälle där civilisationen och rättssamhället fått stryka på foten för elakhet och översitteri.

http://avpixlat.info/2014/11/23/osmakligt-spexfoto-med-sd-logn-hyllas- pa-sociala-medier/

Eskil

Posted: 23 november 2014 - 19:39 - Svar

Mycket träffande beskrivning av feminismen.
Särskilt kopplingen till erkännandet av Palestina.
Typiskt kvinnor att ta den svagares parti.
Kvinnorna borde lära sig att den starke alltid har rätt
– särskilt som judarna är guds utvalda folk.

  Svenne

  Posted: 24 november 2014 - 10:19 - Svar

  “Makten sitter i spjutstångs ände…”
  Den som alltid tar den svagares parti kommer att bli en förlorare.

Maj

Posted: 23 november 2014 - 19:59 - Svar

(Detta är ett av mina favoritämnen i mina egna skriverier på Osagt.)

Kommentar:
Samtidigt som kvinnor nu har makten inom större delen av offentliga sektorn och förvaltning, så fungerar Sverige allt sämre i sina grundläggande funktioner som rättsstat och försvar. Istället sväller den Svenska statsbudgeten år från år till låtsasdepartement, låtsasvetenskap, låtsaskultur, låtsasproblem och låtsasprojekt. Asylmottagandet och invandring ingår i precis all offentlig verksamhet.

Det är här som kvinnorna har fått en makt och dominans från början. Genom kvotering till universitet och högskolor har kvinnorna blivit både i majoritet och är ytterst ansvariga för den katastrofala svenska skolan. Bl a.

Det som skiljer kvinnliga makthavare i Sverige från de i omvärlden, t ex Angela Merkel, Hillary Clinton och naturligtvis framlidna Margaret Thatcher, är att dessa kvinnor är superkompetenta och handlingskraftiga och innehar sina ämbeten p g a sin kompetens och inte för att de är kvinnor.

De kvinnor som har förts upp till makten med radikalfeministerna i ryggen, är i mycket sorgliga att se och höra i sin uppenbara begränsade kognitiva förmåga och bristen på djupare, nödvändig kunskap. Det har inneburit att synen på kvinnors intellektuella förmåga faktiskt har sänkts bland allmänheten! Man får inte någon respekt som inkompetent, oavsett om man är man eller kvinna. Men kvinnor har mycket mer att förlora på det.

Kvinnligheten i stort har förlorat på radikalfeminismen. Vitsen med att föra fram kvinnlig kompetens borde vara beroende av att vi har med kvinnor att göra och inte “hens”. Vad spelar det för roll om kvinnor får makt om det nu inte finns några kön?

Sådana motsägelser har fått och får stora konsekvenser för respekten för kvinnors makt.

  YYZ

  Posted: 23 november 2014 - 20:13 - Svar

  Högst upp på Gudrun Schymän och F!:s politiska önskelista står:

  Avskaffa omvärlden genast!

  Omvärlden är ett problem för feminister. Jämförelser görs i en handvändning och deras inkompetens och galenskap blir provocerande och plågsamt uppenbar.

  Maja Dacke

  Posted: 23 november 2014 - 22:10 - Svar

  “Vad spelar det för roll om kvinnor får makt om det nu inte finns några kön?”

  Just precis så – meddela de s k feministerna detta! Men de lyssnar förmodligen inte – skådar hellre sin eller andras navlar.

  Makt i hönsgården blir ändå bara ett jädrans kacklande. Vem står ut med det? Tuppen? Icke. Och fastän jag själv inte är någon tupp – inte heller någonsin önskat vara det – följer jag med honom. Ty jag har alltid kunnat diskutera mest och bäst med ‘tuppar’ och har aldrig haft någon önskan att flytta till eller besöka Fjollträsk. Det är ju Stockholmssyndromet som genomsyrat klimatet i hela landet via alla media med förgreningar och fjanterierna … Suck!

   Maja Dacke

   Posted: 23 november 2014 - 22:32 - Svar

   (PS. WOW, jag fick igenom en kommentar – det har inte hänt sen i våras … Tack, Steen!)

   STORT TACK, Julia! Jag läser mellan varven din senaste bok och gråter mig ibland till sömns … av sorg … men kan inte låta bli att läsa.

   Jag tillhör dem som är fast här i Sverige bla pga ålder och ser mig ibland omkring i mitt hem: Ska jag tvingas lämna detta – betydelselösa prylar från förfäderna, som jag tänkt skulle ärvas av ytterligare en generation, och småsaker från mitt liv? Jag kan ju inte ta med mig något när jag går … vart än jag går.

   Sedan växer modet och ilskan … och om vi är tillräckligt många tillsammans … men vi är alienerade och saknar den sammanhållning som bla förekommer söderut i Europa. Hur kunde de göra oss detta? Och hur kunde vi undgå att se vad som gjordes med oss?

   Trots allt finns det starka män här i landet, som fnyser åt fjolleriet i huvudstaden och … Jag bara väntar på signalerna. Det behövs både tankeförmåga och strategi … och mannakraft … och lilla jag har det lilla jag kan bidra med när det behövs.

   Snart kommer kanske en tid då du, Julia, kan träda fram – tänk på det!

   TACK!

    steen

    Posted: 24 november 2014 - 18:19 -

    Maja Dacke: Det er i så fald en fejl, men der findes ingen af dine kommentarer, der hænger i spamfilteret. Skriv du bare

Skåning

Posted: 23 november 2014 - 20:45 - Svar

Tio bilder till så hade vi kunnat göra en sådan där kortlek av dem. 🙂

  Bjovulf

  Posted: 24 november 2014 - 05:59 - Svar

  Ja, bra ide – snart kommer stackars pojkarna i Sverige säkerligen att spela med såna kort
  i stället för med dom klassiska bilkorten 😉

   Skåning

   Posted: 24 november 2014 - 11:58 - Svar

   Misstänker att du fattade, men för att i alla fall förtydliga så syftade jag på den där “Most wanted”-kortleken som jänkarna körde med i Irakkriget och där Saddam var spader ess. 🙂

    Bjovulf

    Posted: 24 november 2014 - 15:13 -

    Ja, jag förstod ju det, men din ide har nog även störra potential 😀

    Det är ju oerhört viktigt, att vi män nu verkligen förstår att anpassa os til denna
    nya, vackra kvinnostyrade Utopia värld – eller hur? 😉

    Värför ska pojkar samla kort med fotbollare eller ishockeyspelara, när de kan
    samla såna kort med geniala kvinnor med alla dom rätta PK-åsikterna?

Jonas

Posted: 23 november 2014 - 23:13 - Svar

Gardell slår ett nytt “progressivt” slag i AB Kultur. Dock inte för sitt islamofila huvudprojekt att främja Muslimska Brödraskapet i Sverige. Nej denna gång är det romerna (såklart!). Riktigt sinnessjukt att läsa karlns förslag på vad man skall göra med dom. Läs: http://www.aftonbladet.se/kultur/article19885456.ab

Nisse Hult

Posted: 23 november 2014 - 23:42 - Svar

Otroligt bra glöd i raderna. Jag läser alltid dina alster Julia. Jag vill krama om dig.

Jag tror också att den svenska mannen är förlorare men bara på kort sikt. Den svenska mannens styrkor kommer att värdesättas högre längre fram i tiden därför att massimportera lågutbildade män från tredje världen tjänar inte den svenska kvinnan på.

Själv föredrar jag ett etniskt svenskt Sverige, det Sverige som jag en gång växte upp i. Jag var lyckligt lottad och växte upp i Kungsbacka kommun där invandringen varit låg fram tills i dag. Jag vill att mina barn ska få växa upp bland pursvenskar, det är mina barns rättigheter att få göra det, och en mänsklig svensk rättighet.

Smaug

Posted: 23 november 2014 - 23:46 - Svar

Det märkliga är feministernas tystnad gentemot islam, trots att det vurmas för i princip ohämmad import av individer med en radikal kvinnofientlig kvinnosyn och religion, där kvinnor klassas som andra klassens medborgare och saknar i princip alla rättigheter. Fortsätter mängden muslimer öka i Sverige så pass att t ex Hitz utb-Tharir blir en politisk makt med inflytande, kommer det nog att bli andra ljud i skällan- men då är det för sent.

  YYZ

  Posted: 24 november 2014 - 00:16 - Svar

  Svaret på varför feminister inte verkar bry sig om muslimskt våld mot kvinnor och hedersvåld är ganska enkelt men varken speciellt logiskt och intellektuellt.

  Man vill inte riskera att hamna i en situation där vissa män eller kulturer är mer kvinnofientliga än andra. Då tycker man att ”ingångsvärdet” skall vara att alla män är odjur.
  Att det sedan är ett intellektuellt haveri i Tjernobylklass att påstå detta behöver feminister aldrig stå till svars för.

  De åtnjuter som bekant ett skydd bland Sveriges journalister.

Thomas

Posted: 23 november 2014 - 23:55 - Svar

Mycket skräp i den här krönikan. Pseudovetenskap blandat med en konstig vilja att polarisera.

Knappast

Posted: 24 november 2014 - 02:10 - Svar

Det finns dock en hel del att tilllägga, men för att fatta mig kort:

Massinvandringen kommer att slå total knock-out mot de svenska feministerna (och har redan börjat göra det), eftersom mannen och manlig styrka INTE ALLS blivit irrelevant – utan snarare blivit mera relevant men perverterad i form av gangsters och lokala gansterstyren, väktare och larm överralt, livsfarliga promenader från bussen hem, samt ett uppsving för islam där mannen är både profeten, familjepatriarken och alfahannen.
Samtidigt är det denna alfahanne som fortplantar sig mest (med sina kvinnor), medan den svenska feministen får max 2-3 barn, ofta bara ett enda om ens det.
Det enda den svenska feministen kan göra är att gömma sig hemma, och trösta sig med att slösa sin lön på dyr nätshopping efter jobbet, samt få utlopp för sin frustration genom att blogga ocg twittra argt mot sina svenska bröder och söner, som ju inte ens får reda på det eftersom de inte följer twitter.

Slutsatsen blir att det är främst de svenska kvinnorna som är förlorarna. Män har alltid haft fårmågan att rycka på axlarna och skratta fram till döden, och tills dess roa sig med så simpla saker som öl, fotbollsmatcher och tevespel.

Kvinnor däremot kan känna sig deprimerade och förtryckta oavsett hur mycket pengar de tjänar, så den västerländska kvinnans höjda lön och jobbstatus hjälper henne knappast. Hon kanske inte är lika ensam som en frånskilld man, men vad hjälper det när hon inte ens hittar nån livsåpartner? Och att hitta en livspartner och få barn är faktiskt oftast viktigare för kvinnor än för män.

Vinnaren i detta är den manliga machomannen (som klarar slit-och-släng-samhället bättre, samt dominerar gatan och dikterar vilkoren för alla där efter mörkrets inbrott).
Machomannen byter bara taktik – när hans forna klasskamrat Anna blir inkvoterad så blir han ointresserad av hennes branch – eftersom den blivit för fjollig. Istället utmanar han den genom svarthandel, bilkapningar, genom att skapa otrygghet för alla som inte bär pistol eller tränar kampsport, samt genom att ta fruar som varken kan svenska eller engelska, samtidigt som den svenska kvinnan bara blir en nöjesprodukt som man leker med på helgerna, för att sen i veckan återvända till sin familj, som blir försörjd av den inkvoterade och hårt arbetande kvinnan.

Slut citat.

Da Capo

Posted: 24 november 2014 - 07:27 - Svar

Kultumarxismens mål är att förstöra nationalstaten. Borgarna skall berövas trygghet, tillit, homogenitet, kretivitet, livsglädje – istället införes deras motsatser kompletterat med allsköns skapade motsättningar, otygghet, osäkerhet, rent av socialt kaos.

Ett självgående samhällssystem surrar vidare, som går ut på att borgarna skall trakasseras av andra borgare. I Sverige, och enligt DR1-nyheterna denna morgon, även i Danmark, trakasseras ständigt medborgarna av maktinstitutionerna:

Försäkringskassa – Arbetsförmedling – Arbetslöshetskassa – Socialen – Skatteverk – DO – Kronofogde – Domstolar (Rönnqvist+Park vs. Staten, som exempel). Skolan får inte glömmas, en oftast värdelös institution, där ‘barndomar’ destrueras en masse. Eller – hur en minimiort i norra Sverige med 200 invånare våidtages genom att bli påpressad 500 syriska asylanter.

  Anonym

  Posted: 24 november 2014 - 07:50 - Svar

  PS

  Jag glömde att ta med FACKFÖRENINGARNA!

snowflinga

Posted: 24 november 2014 - 09:38 - Svar

Tack Julia Caesar du har igen satt fingret på saker som människor måste ta i beaktande för att man skall kunna bevara sin kultur och sitt land. Det finns en vidrig ideologi som heter kulturmarxismen och den växer i det svenska samhälle som en cancersvulst. Den håller nu på att förstöra den västerländska kulturen och har hunnit långt i Sverige.

Du nämnde Karl-Olov Arnstberg som skrev att “Männen är såväl de yttre samhällsbyggarna som samhällsförsvararna.” Feministerna attackerar nu de svenska männen som är samhällsförsvararna i deras strategi att förinta grundstenen på vilket det svenska samhället är uppbyggt.

De politiskt korrekta och kulturmarxisterna vill pränta in skuldkänslor och osäkerhet hos västerländska människor så de kan utföra deras sociala revolution:

http://www.youtube.com/watch?v=9qk9R3u0r00

Jag hoppas att människor vaknar och att de aldrig lyckas.

Sven-Olof

Posted: 24 november 2014 - 10:08 - Svar

Tack Julia för en krönika som jag räknar till en av dina bästa!

Svenne

Posted: 24 november 2014 - 10:12 - Svar

Tack Julia Caesar för en exellent krönika!
PK-media vill till varje pris dölja det dysfunktionella och krackelerande svenska samhället bakom en rosenröd Potemkinkuliss. Men sanningen är uppenbar för alla som har ögon att se med…

TopGun

Posted: 24 november 2014 - 10:19 - Svar

Svenska samhället har helt enkelt bestämt sig för att så här ska det bli! Jag känner till en hel del “fria och starka kvinnor” som har byggt ett alldeles eget litet fängelse i sin lägenhet, samtidigt som de ruttnar bort. Det är helt otroligt, dessa är förtidspensionerade, alkoholiserade, lider av depressioner och psyksika problem. Feminizmen tar dock ett glatt skutt över dessa kvinnor, som om de inte vore värda något. Det verkar som feminizterna kallt räknar med ett svinn i den samhällsomstörtande verksamhet som de bestämt sig för att genomdriva.

Da Capo

Posted: 24 november 2014 - 11:12 - Svar

Tillägg till tidigare kommentar om befolkningstrakassering i kulturmrxitisk anda.

Om det inte redan har skett, håller DumSverige på att förvandlas till IdiotSverige.

Rasmus Törnblom, 24, som utnämnades till ny Muf-ledare [Moderaternas ungdomsförbund] under en stämma i helgen, säger i en intervju med Dagens Nyheter att han är djupt bekymrad över den diskussion som förs inom moderpartiet angående en mer restriktiv linje och ett tak på invandringen. – När den debatten förs i Moderaterna kommer jag vara tydlig med att den inte hör hemma hos oss, säger Rasmus Törnblom till Dagens Nyheter. Uungdomsförbundet ska i framtiden bli “mer relevant” i frågor som feminism, och “öppenhet”, tillägger 24-åringen

Tidigare i år väckte Rasmus Törnblom uppmärksamhet med en debattartikel i Svenska Dagbladet där han drömde om att Astrid Lindgren, om hon hade varit aktiv idag, skulle ha skrivit betydligt mer kulturmarxistiska sagor.

Emil i Lönneberga skulle ha varit muslim, Ronja Rövardotter lesbisk, Pippi Långstrump en “normkritisk” radikalfeminist, Rasmus på luffen ett “ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan” och bröderna Lejonhjärta “flyktingar från Syrien”. Dessutom skulle Bullerbyn bestå av HBTQ-familjer, enligt den 24-årige karriärpolitikern.

Regimkritiker

Posted: 24 november 2014 - 11:13 - Svar

Dessutom:

Det förekommer en massiv diskriminering av män på den svenska arbetsmarknaden. Alla chefer inom offentlig sektor har krav på sig uppifrån att vid nyanställningar och befordran försöka uppnå minst 50 procent kvinnor. Detta även i extremt mansdominerade yrken. Det innebär att de fåtal kvinnor som valt att jobba som ingenjörer inom t.ex. väg och vatten får en VIP gräddfil till anställning och chefsjobb. Kompetenta och hårt arbetande lojala män får aldrig chansen till befordan. Sen använder de statistik över arbetslöshet etc. för att “bevisa” att män är oduglingar.

Orsaken till att män jobbar hårt och konkurrerar med andra män om makt och statussymboler är att de konkurrerar om de mest attraktiva kvinnorna. Att kvinnor egoistiskt medvetet letar efter framgångrika män med makt är helt OK. Att de utnyttjar sin charm och sexighet för att manipulera män är det ingen som ifrågasätter. Läs i vilken PK-feministisk tidning som helst (eller titta på trash-TV) där det finns tips och råd om hur man ska göra. Trots att detta är manipulativ egoism.

Men 50 procent av väljarkåren är män. Det finns en stor dold vrede bland svenska män över denna diskriminering som ingen vågar lyfta fram. Hur vore det om SD aktivt gick in för att fånga in fler manliga väljare istället för att se den svaga ställningen bland kvinnliga väljare som ett problem. På valdagen är varje röst lika mycket värd (än så länge)?

PS. Utöver detta finns det en massiv åldersdiskriminering i Sverige på arbets-marknaden mot alla som är över 40-45 år. Ingen på SVT, Riksdagen eller Södermalm bryr sig eftersom det bara drabbar “äckliga gubbar” och trots att det är förbjudet av EU. Ännu ett område där SD borde höja rösten.

  Angela

  Posted: 24 november 2014 - 12:42 - Svar

  Det är rätt det du säger men handlar mera om att tjänster inte längre fördelas efter meriter. Korruption. Nepotism. Lobbyism har slagit ut det som borde vara grunden. Demokrati, lag och rätt. Kvotering är helt förkastligt. Idag ser vi följderna av kunskapsförfallet. Ingenting fungerar och det är inte elevernas eller folks fel. I förra veckan redogjorde man för eländet inom räddningstjänsten. Man kan dra område efter område av samma förfall. Vem vågar ens gå till en läkare eller tandläkare idag om de får chansen för den är inte stor om man tillhör de lägre skikten av svenskar. För att få utlänningar i jobb kvoteras de in. Man kan ju bara hoppas att de som står för detta vansinne är de som drabbas men så är det tyvärr inte. De har resurser att smita från det usla samhälle de skapat.

   Angela

   Posted: 24 november 2014 - 12:57 - Svar

   “Kompetenta och hårt arbetande lojala män får aldrig chansen till befordan.”

   Tro inte annat än att välutbildade kvinnor upplever detsamma.Kvinnor har varit tvungna att ha kontaktnät, eller man från de “rätta” kretsarna för att få ett kvalificerat jobb. Så på det sättet blir kvinnor TVINGADE till att hänga på männen. Deras egen kompetens eller kvalifikation räcker inte. De kvinnor som inte kunnat luta sig på männen eller en “partibok” har konsekvent hindrats från arbeten på högre nivå. Kvinnor med ambitioner har tvingats till att antingen bli sjuksköterska eller lärare och då enbart på lägsta nivåer. Det var nästan otänkbart för en kvinna för bara något decennium sedan att ens få bli mellanstadielärare. Kvinnor blev “fröknar” och männen “magistrar”. Idag kan helt inkompetenta kvinnor få vilka högstatusjobb som helst.

   Det som är skrämmande och ger skjuts åt förfallet är inkompetensen. Dugliga människor får se sig styrda av idioter. Är det konstigt att vanmakten breder ut sig. “Från demokrati, till mediokrati, till idioti”, sa nobelpristagaren i sitt tacktal. Den inkompetenta damen som refererade Nobelfesten för tittarna förstod inte ens vad Nobelpristagaren menade. “De är så fördummade så de förstår inte ens hur dumma de är”, sa Ron Paul.

Angela

Posted: 24 november 2014 - 12:27 - Svar

Ännu ett tabubelagt ämne som exploderar av undertryckt ilska när det väl får ventileras någonstans. Ämnet är oerhört komplicerat. De kvinnor vi ser på bilden som skall symbolisera ämnet är yngre kvinnor som har haft helt andra förutsättningar än de äldre att som det heter idag “få ta för sig”. Men vad är det de fått “ta för sig”? Och vilka är dem? Är det kvinnor i gemen eller bara en liten klick med ett passande nätverk? Rätt nätverk? Och vilka är männen som fått ta för sig? Hela samhället har gått snett. Är på fruktansvärd fel väg. Det är upp till var och en att ta ansvar för det i demokratiska val annars väntar en fullständig systemkollaps på alla plan. Sedan kan vi se oss i himlen efter vårt land! Jag säger än en gång att jag är glad över att åtminstone 13 % av Sveriges befolkning hade intelligensen och modet att gå i mot strömmen av döda fiskar. Jag hoppas att flera vaknar upp och stöder folkrörelsen. Det är beklämmande och djupt sorgligt att se hur småbarn och ungdomar manipuleras i de kulturella institutioner som skulle gett dem bildning för livet och varit karaktärsdanande men nu sysslar med new age, gamla asiatiska auktoritära gudaläror som en gång skapats för att hålla folk i schack och borta från makten men som nu förpackats i nya läror som mindfulness. Och de lydiga små barnen rabblar snällt det som de tror att de skall svara för att få vara med i TV och vara de vuxna till lags. Det hade varit bättre om barnen på golvet fått springa ut och lekt av sig eller fått gjort något annat konstruktivt. Jag tycker synd om alla barn som inte får vara barn och de pojkar och flickor de är. De vuxna har abdikerat från sitt vuxenansvar och samhällsansvar.

Att detta diskuteras och är ett brännande ämne beror på så många andra saker. Orättvisor och maktförhållanden som nödvändigtvis inte behöver bero på olika kön utan döljs i andra orsaker. Mellan individer och grupper existerar alltid ett maktförhållande. Vems makt som gäller. Din eller min. I ett demokratiskt rättssamhälle är det tänkt att lagen skall vara det som utjämnar maktförhållandet på ett neutralt sätt. Kollapsar samhällsmaskineriet så blir det den starkares rätt som gäller och inte VAD som är rätt. Den kollapsen framstår tydligt idag.

De yngre generationernas kvinnor har mer makt idag än de äldre kvinnorna som inte fått det stöd att ta sig in i samhället som männen fick när samhället gick från bondesamhälle till industrialisering och nu tjänstesamhälle. Samhället svek kvinnorna på det grövsta och det har samtliga partier skuld i. Inte minst socialdemokratin som varit en av de värsta att spotta på kvinnorna. Inte minst Löfven. Löfven har personligt ansvar i de kvinnliga pensionärernas usla pensioner. Socialdemokraterna och alliansen som styrs av lagar från EU har ansvar för att kvinnor svartlistats när det gäller arbetsskador. Kvinnor har ovetandes betalat sociala avgifter till ett system de inte innefattats i. Det är grovt bedrägeri och en skandal. AFA pengar som inte användes till de utslitna kvinnorna utan användes till att täppa till hålen i kommunernas dåliga ekonomi som invandring och EU-medlemsskapet skapat.

Åtskilliga gånger har kvinnorna hotat med att bilda ett kvinnoparti. Kvinnorna utgör ju 50 % av en befolkning. FI bildades men kapades omedelbart av andra intressen – homolobbyn och nyliberaler eller kulturmarxisterna som hade helt andra planer än att ge kvinnor ett likvärdigt medborgarskap som män. Kvinnorna drog sin väg. De ideal man bygger på är frankfurtsskolans och de kulturmarxistiska eller kommunistiska idealen med postmodernism, relativism eller sammanfattningsvis globalism med nyliberalismen som kärna. Där ingen längre har ett värde i sig utan där alla kan ta sig rätt över andra människor och styra ställa med andras liv som om de vore leksaker. Män får inte vara män och kvinnor får inte vara kvinnor. Grunden i demokratin är rätten till sig själv och sitt liv. Utan rätten till sig själv är människan bara en sak – en slav.

Vi hamnar i ett laglöst och rättslöst samhälle i det som Hobbes beskrev – ett samhälle där alla slåss mot alla. Och det är den starkes rätt som gäller. Djungels lag. Med Machiavellis beskrivning av ett sådant samhälle i förfall där djungels lag härskar och mobbing och vilda västern metoder bliv lag så kan vi bara bäva tills vi gör något åt det. Historien är inte slut bara att vi diskuterar nu kan vara början på ett paradigmskifte där rättvisa och förnuft åter gör sig gällande. Det är alltid makten som bestämmer moralen i ett samhälle.

Andreas

Posted: 24 november 2014 - 12:46 - Svar

Tack Julia!
Dessa tankar (trots att jag inte riktigt kunde sätta ord på dem) hade jag redan för ca 20 år sedan då man som ung man var på jakt efter en partner i livet. Efter att ha läst ditt inlägg i den här debatten vet jag nu varför jag valde en ukrainsk kvinna och inte en svensk. Egentligen är jag väldigt ledsen över att det blev så (förstå rätt nu ni som läser detta, älskar min fru). En etnisk svensk tjej hade helt enkelt inte det jag sökte då det gällde de djupare psykologiska faktorerna som togs upp i inlägget av Julia. Detta var som sagt över 20 år sedan!!!
Kan säga att jag redan då kände att tjejerna valde bort en svensk etnisk man till fördel för de mer spännande och coola utländska. Och redan då tänkte jag på hur dessa kvinnors “tänk” måste ha kolliderat totalt då merparten av de utländska männen absolut inte kan ta order från sin kvinna/fru.
Tack än en gång Julia för dessa rader, otroligt bra formulerat och genomtänkt

Tony

Posted: 24 november 2014 - 13:19 - Svar

Ja en slutsats som man kan dra är att kvinnor med makt inte är ett enda dugg
bättre än män med makt, samma hänsynslöshet och arrogans. Och en av dom värsta
som inte är med här i bildkollaget är väl Mona Sahlin? Vad har den människan
gjort för samhället för att erhålla den höga position i samhället som hon har
med ständig medverkan i i media och samhällsdebatter? Som jag ser det har hon
bara visat förakt mot det Svenska folket, men medias älskling är hon, men så har
vi ju också världens i särklass mest inkrökta journalistkår!

Jag har länge funderat över hur det Svenska samhället hade sett ut om vi hade haft
samma klass på den Svenska journalistkåren som Julia har på sina krönikor?
För inte hade politikerna kunnat gjort så med landet som dom har gjort ifall
alla journalister hade skärskådat dem såsom Julia gör? Tyvärr är det inte så!

men det är bara att tacka och ta emot Julias skrivande och att hoppas att hon
får lika skickliga efterföljare, för en sak är säker att hennes krönikor sitter
mitt i solarplexus på alla hycklande makthavare, synd bara att dessa krönikor
inte når ut till en bredare allmänhet, för här är många som behöver väckas ännu!

Tony

Posted: 24 november 2014 - 13:32 - Svar

Angela.

Håller helt med dig i att Sossarna, som är dom som tjafsat mest om
jämlikhet mellan könen är dom som svikit kvinnorna mest, det får alla
dom kvinnor erfara som kom ut sent i arbetslivet efter att ha tagit hand
om barnen, och som sen fick fortsätta att vårda gamla inom åldringsvården
med usel betalning och usla arbetsvillkor som tack!

Nisse Hult

Posted: 24 november 2014 - 15:51 - Svar

Det finns forskning som visar på att män är mer rättvisa än kvinnor. Läkare lät injektera testosteron på kvinnor, desto mer testosteron desto rättvisare blev kvinnorna.

http://fof.se/tidning/2010/2/testosteron-starker-sinnet-for-rattvisa

Bjovulf

Posted: 24 november 2014 - 17:19 - Svar

Marcus Birro sparkas från Expressen

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19909970.ab

Nu rasar han över hur tidningen behandlat honom i samband med flera mordhot.

– Jag hörde ingenting av min egen tidning. Det tycker jag var dåligt och det sa jag. Det står jag för.

Det var i podcasten Radio Länsman, RLM, som drivs av den främlingsfientliga sajten Exponerat som Marcus Birro uttalade sig om mordhoten. Han beskriver hur Expressen vägrat ta tag i hoten och hur han själv fått påtala dem för tidningens ledning för att få hjälp att polisanmäla.
Hotades efter islam-tweet

Hoten ska ha startat efter att Marcus Birro twittrade: ”Köper inte snacket om att ‘religioner’ är farliga. Vad har den största delen av världens religiösa terrorism gemensamt? Islam. Fakta.”

– De har lagt kattskit vid min dörr, spottat på mig från stan och sagt att de ska gräva upp mina döda barn och pissa på dem, beskriver Marcus i podden.

Men Birro talade också om islam. Under det 30 minuter långa samtalet pratar han om de “förmodat goda krafterna i islam”. “Vad är de goda krafterna i så fall, om de då finns?” sa skribenten. [!!!]

I samtalet deltog även Ingrid Carlqvist, som driver den islamfientliga tidningen Dispatch International. I podden kallade hon islam för en “barbarisk religion” och sa att Sverige måste säga nej till islam.

steen

Posted: 24 november 2014 - 18:21 - Svar

Radio Länsman interviewet var her på bloggen i forgårs.

Birro er nok lidt naiv. Han har skrevet på en avis, der hårdt og systematisk i 3o år har undertryk kritik af islam og indvndringen. Og nu rammer det altså ham selv. Jeg kan ikke sige, jeg har voldsomt ondt af ham

  Bjovulf

  Posted: 24 november 2014 - 18:32 - Svar

  Ja, jeg så det – jeg glemte bare at anbringe denne nyhed på rette sted 😉

  Ja, korrekt – men dog en interessant udvikling. Og Expressen får vel næppe flere
  læsere med den politik, så det bliver ganske interessant at se efterdønningerne.

Stomper

Posted: 24 november 2014 - 19:04 - Svar

Jag har själv gått på denna massiva propaganda mot mig som man! Jag fick alltid höra att jag måsta ta hänsyn till kvinnor! Jag måste jobba mer än kvinnorna eftersom “ingen människa orkar jobba heltid”, sagt som ett argument att kvinnor går ner i arbetstid. Mitt arbete och mitt engagemang för mina barn och min familj har aldrig varit lika värdefullt som kvinnans engagemang. Däremot har jag konstaterat att kvinnor oftast inte kan hantera obstruerande barn utan att bete sig under en vuxen individs förståndsgåvor. Där jag kunde resonera med mina barn om när de betedde sig illa och få dem att förstå utan att skrika och slå, kunde jag se att kvinnor briserade i totalt okontrollerade utåtagerande mot barnen. Det är många, många gånger jag fått ta tag i den som är mor till mina barn och dra in henne i ett rum och läsa lusen av henne och tala om för henne att hennes beteende inte är acceptabelt gentemot mina barn. Min mor har, även hon, betett sig på likartat sätt, och jag har sett det hos diverse andra fruntimmer. Jag kan faktiskt komma ihåg den rädsla jag kände mot min mormor när jag var sex, sju år gammal och jag inte visste hur hennes humör var. Ibland var hon hur go’ och snäll som helst och ibland var hon rent ondskefull. Det är femtio år sedan. Tyvärr har jag inte förrän jag uppnått 50 års ålder, insett hur indoktrinerad jag har varit av feministluder och själviska så kallade kvinnor. Jag har haft förmånen att resa runt i hela världen på olika jobb och jag har träffat kvinnor från olika kulturer och insett att det faktiskt finns underbara kvinnor som är MÄNSKLIGA! Som ser mig som sin jämlike! Jag glömmer inte när jag var i Sofia i Bulgarien och jobbade och när jag gick på gatorna och log mot en kvinna så log hon tillbaka! Jag berättade det för tjejen som jag hade kontakt med på kontoret där jag jobbade och hon tittade på mig som jag inte var klok?! Varför skulle en kvinna inte le tillbaka när en trevlig man ler mot henne? Hur många gånger har jag inte fått fräsande kommentarer från svenska “kvinnor” när de råkat passera mina ögon och jag inte ens tittat efter dessa paradexempel av svensk, kvinnlig existens. Det är dags för oss stolta svenska män att ta tillbaka vår ära! Tillåt INGEN, ABSOLUT INGEN att ta ifrån er den ära ni är berättigade till! Jag har insett att ingen kvinna är värd att krypa för! Jag har mitt värde som MÄNNISKA och som MAN! Jag tänker ALDRIG mer krypa för ett fruntimmer! ALDRIG! Däremot kommer jag ALLTID att RESPKETERA en RIKTIG kvinna som ser mig som sin JÄMLIKE! De andra ludren skiter jag högaktingsfullt i och ser dem som det intellektuella avskräde de i sanning är!

  Rudolf

  Posted: 27 november 2014 - 00:57 - Svar

  Lysande slutledning!

  Angela

  Posted: 27 november 2014 - 09:44 - Svar

  Ja, och detsamma som du säger kan en kvinna säga. Man har lyckats med att slå split mellan män och kvinnor. Ett könskrig. Män och kvinnor är människor. Människor är män och kvinnor. Det har gått mycket snett. Män är olika. Kvinnor är olika. Många går på den globalistiska ideologin. Alla gör det inte. Inget blir bättre för att män nu kastar skit på kvinnor. Kasta skiten på dem det berör.

  Förr sa man den “gamla stammen”. Män var män “mandom mod och morske män” och kvinnor var kvinnor med en inre karaktär. Precis som männen. Idag har karaktären krackelerat till en s k “personlighet” där alla blivit skådespelare i ett rollsamhälle. Människor har förlorat sin identitet, inre kärna (kanske det var det man menade med den gamla stammen) och blivit ytliga rö för vinden. Rotlösa, rastlösa och rådlösa.

  Så gör det inte till ett könskrig för då har vi alla förlorat. Slåss mot dem som det bör slåss mot. Slåss mot globalismen och dem som slår sönder samhället och dess minsta grundsten – familjen.

   Falsterbo

   Posted: 27 november 2014 - 11:38 - Svar

   Spot on!
   Detta behöver upprepas gång på gång för att motverka samhällsomstörtarna!

   Rudolf

   Posted: 27 november 2014 - 14:03 - Svar

   Du har naturligtvis helt rätt där Angela men ibland blir man oerhört frustrerad på dessa korkade fruntimmer som dräller omkring och då menar jag inte kändisarna. Du är medveten om att feminismen emanerar från den s.k. Frankurtskolan just i syfte att så split mellan könen och bidra till kärnfamiljens upplösning, något som Gudrun S. offentligt stött. Frankfurtskolan är “händelsevis” en judisk konstruktion f.ö.

    Angela

    Posted: 27 november 2014 - 15:14 -

    Ja dessvärre blir man även frustrerad över de korkade männen som dräller omkring i kunskapsmörkret och då menar inte jag heller kändisar eller journalister som är välinformerade men valt att tiga.

    Ja jag känner väl till frankfurtskolan och mycket mer än det tillrättalagda som lärs ut vid universiteten idag. Det är en SKAM för universiteten som inte längre står för kunskapsförmedling och forskning utan bedriver propaganda. Lika väl som för medierna som inte längre står för en objektiv nyhetsförmedling utan behänger nyheterna med subjektiva värderingar.

    Citerar vad K-O Arnstberg refererar om Frankfurtskolan:

    ”För att nå ytterligare framgång i sin tysta kulturella revolution – utan att för den skull berätta om sina framtidsplaner – rekommenderade skolan bland annat följande tillvägagångsätt:
    Beskriva sina motståndare som rasister.
    Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring.
    Utbilda barn om sex och homosexualitet.
    Underminera skolans och lärares auktoritet.
    Stor immigration för att förstöra identiteten hos människor.
    Befrämja omåttligt drickande.
    Tömma kyrkorna.
    Ett opålitligt rättssystem med partiskhet mot brottsoffer.
    Ett beroende av staten eller statliga förmåner.
    Kontroll av media.
    Uppmuntra nedbrytningen av familjen.”

    Några bloggar beskriver Luciabeslutet hur det togs bl a Arnstbergsblogg, Jan Milld m fl. Hinner inte länka ni får söka själva.

Anonym

Posted: 24 november 2014 - 20:02 - Svar

Jeg klarer mig udmærket uden uden kvinder der ikke kan bære en indkøbspose hjem uden at klage.
Jeg kan reparere mit tøj, vaske mit tøj og lave min lave mad, jeg kan skifte bleer og Gud ved hvad i den stil, men jeg har sgu aldrig mødt en kvinde der kan eller vil bytte tændrørene på bilen eller bare grave 25 kvadratmeter køkkenhave!
Jeg giver ikke en skid for dagens kvinder, de virker fuldstændigt ha degenereret til nogle tynd-armede, svage klagende mennesker, uden mindste evne eller vilje til at klare selv de mindste af hverdagens opgaver på egen hånd og det samtidig som de gaber op om “ligestilling”.
Hvordan skal man få respekt for sådan noget?
Dagens kvinder vil gerne have samme rettigheder som mænd, fint nok, men ikke under nogle omstændigheder samme pligter!

Jonas M

Posted: 24 november 2014 - 22:31 - Svar

Tack för en lysande krönika Julia! Vad de rabiata radikalfeministerna helt bortser från är att det i stort sett är de förhatliga “vita, västerländska männen” som byggt upp det i mänsklighetens historia unika samhälle med dess fantastiska förmåner som (relativt) låg nivå av våld (jämfört med jägar/samlarfolk där upp till 60 % av männen dör till följd av våld), demokrati med rättssamhälle och yttrandefrihet, ekonomiskt välstånd, sofistikerad läkarvetenskap (som bland annat lett till att det i dag inte är en lek med döden att föda barn) och avancerad teknologisk infrastruktur. Allt detta är en förutsättning för att “elitkvinnorna” ska kunna sitta i sina upplysta, uppvärmda och internetuppkopplade innerstadslägenheter och skrivbordskriga i det att de tar sen slurk ekologiskt rödvin.

Jag är dock skeptisk till det frekvent förekommande påståendet att kvinnor i högre grad än män propagerar för kulturmarxism, att det s a s är något som bärs fram av kvinnor. Det svenska samhället är helt genomsyrat av denna destruktiva, masochistiska ideologi och många kvinnor gör som de alltid gjort: anpassar sina åsikter efter maktelitens och rådande konsensus oavsett hur den ser ut.

Jag har läst undersökningar som visar på att kvinnor i värdekonservativa, religiösa samhällen tenderar att vara mer religiösa och konservativa än männen, t.ex. i den amerikanska södern och i dagens Ryssland. Jag har även sett filmklipp från 30-talets Tyskland där månghövdade skaror av kvinnor entusiastiskt jublar vid Adolf Hitlers framträdanden (apropå det ofta förekommande påståendet att nazismen var en ideologi för män).

Kulturmarxismen har som alla andra ideologier skapats av män och när den väl blev statsideologi anslöt sig kvinnorna, som kan sägas vara evolutionärt programmerade att ty sig till segrare (medan män snarast är evolutionärt “programmerade” att göra uppror mot segrare). Om jag tillåts spåna lite tror jag detta evolutionära “program” är viktigare än oxytocin för enligt den populärvetenskapliga evolutionsbiologi och antropologi jag läst (bl. a. ”The blank slate” av Steven Pinker) så är det en myt att kvinnor är mer benägna att känna empati för främlingar än män (däremot tenderar de att känna mer empati än män för familjen och den närmaste kretsen, särskilt barnen).

  Arvid Falk

  Posted: 24 november 2014 - 23:50 - Svar

  I Sverige har regimen (under flera decennia) jobbat hårt för, att svenska kvinnor ska vara beroende av staten… och inte av en man/make. Det verkar ha lett till att svenska kvinnor idag är mer infantiliserade och gränslösa… svenska kvinnor kan knappast beskrivas som värdekonservativa.

   Ina Höst

   Posted: 25 november 2014 - 00:03 - Svar

   Precis! Beroende av staten istället för mannen hon älskar och familjefadern!

Ina Höst

Posted: 24 november 2014 - 23:58 - Svar

Det finns ytterligare en synvinkel!

Det är inte bara männen och manligheten som angrips av nyfeministerna, även den kvinnliga delen som benämns moderskänslorna angrips på alla fronter! Tänk en kvinna som vill vara hemma och ta hand om sina barn när de är små, istället för att slåss med männen om plats i börsföretagens styrelser! Tänk att leva på sin mans lön, familjefadern, några år för familjens, för de smås bästa! Vilken skam! Hon ka glömma att komma tillbaka in i arbetslivet och göra karriär lite senare trots förberedelse och duglighet! Nu tar man t.o.m. av föräldraledigheten och öronmärker vissa pappamånader istället för att låta familjen själv fördela föräldraledigheten efter familjens förutsättningar. Om pappa inte kan/vill eller om det är en ekonomisk nackdel att ta ut dessa månader går familjen miste om dem. Politiker ska inte lägga sig i sånt som rör privatlivet på djupet! Har för mig att mer än 80% av småbarnfamiljerna vill inte ha kvoterad eller individuell föräldraförsäkring. Då är det bättre att korta föräldraledigheten för alla om man vill spara pengar, återinföra (frivillig) SAMBESKATTNING och delade pensionspoäng så länge föräldrarna delar hushåll. Då blir det lättare för familjen att leva på en lön.

Att överleva och sörja för avkomman på bästa sätt – psykiskt som fysiskt – är en förutsättning för mänsklighetens fortlevnad! Små barn har särskilda behov eftersom de går igenom en snabb inprogrammerad utveckling som det gäller att förstå och understödja. Att störa den för mycket skapar dysfunktionella vuxna.

Under hela evolutionen har kvinnorna tagit hand om sina små. Männen kommer in senare när barnen har några år på nacken. Att pappamånader skulle ha någon betydning för anknytningen till pappa är bullshit! Han är för barnet tryggheten mot yttervärlden och för familjens fortlevnad. Det betyder inte att pappa inte kan hjälpa till och t.ex. byta blöjor!

Att föda barn brukar innebära en revolution i en kvinnas psyke, särskilt första gången och många vill ha fler barn. Från att ha varit självcentrerad, känner hon ansvar för ett nytt liv. Under graviditeten produceras hormoner i hennes kropp som gör att hon känner så extra starkt förutom stor stolthet. Detta förstärks av amningen och barnets signaler. Hon fokuserar på barnet och dess utveckling. Moderns kropp och psyke är tillrättalagd för att tolka barnets signaler och behov och bemöta dessa, det har moder natur sett till! Mannen är mer av doer och redo att låta barnet möta samhället. Kvinnan är förprogrammerad att sköta microsamhället, mannen att sköta macrosamhället. Idag blir kvinnan så störd av alla krav från nyfeministerna och samhället att hon inte vågar dväljas i moderskapet pga skambeläggandet och social isolering och alltfler klarar inte ens av det mest naturliga i världen och som fungerat under hela evolutionen, nämligen amningen!

Jan T God

Posted: 25 november 2014 - 01:11 - Svar

“Att svenska jämställdhetsideal frontalkolliderar med massinvandring från länder med patriarkala strukturer och hederskultur låtsas feministerna inte om”
Precis! Och varför kan man fråga sig? Man sviker ju invandrarkvinnorna å det grövsta.
Men att kritisera patriarkala invandrarmän skulle ju kunna uppfattas som “rasistiskt”!
Det risken törs man inte ta. Alltså offrar man kvinnorna. Mer värd än så är inte deras “feg-feminism”.

joffe

Posted: 25 november 2014 - 11:29 - Svar

Julia Caesar vilken otroligt skickligt grävande journalist. Vilken sensationellt kunnig och mångfasetterad kvinna med förmåga att analysera inte bara detta men allt det tidigare redovisat i krönikor under åren. Hon har ingen, på ljusår, likvärdigt kunnig openminded skribent i Sverige.

Jag är så ofantligt glad att jag flyttade från detta fruktansvärt politiskt falska land för 32 år sedan och gav min familj en annan framtida lyckligare fristad på jorden…

Da Capo

Posted: 25 november 2014 - 12:13 - Svar

SENSTE NYTT FRÅN IDIOTSVERIGE
Gatukonstnären Dan Park har nu blivit polisanmäld igen för sitt senaste verk. Bakom anmälan står feministkonstnären Carolina Falkholt, som får skattepengar för att åka runt och måla avbilder av sitt könsorgan på skolor och andra offentliga platser.

Dan Parks affisch, med budskapet “Fängsla fittan!”, sattes upp på elskåp i Simrishamn i samband med invigningen av Falkholts senaste skattefinansierade väggmålning. Affischen anspelar på en tidigare vaginamålning som den radikalfeministiska konstnären fick 40.000 skattekronor för att klottra på en vägg på en skola i Nyköping – en målning som sedan fick täckas över med en ny vägg.

Carolina Falkholt känner sig provocerad av Parks affisch och har nu anmält gatukonstnären för brott mot lagen om upphovsrätt till konstnärliga verk, rapporterar Ystads Allehanda

Totte

Posted: 25 november 2014 - 12:33 - Svar

Vad är skillnaden mellan att påtala att vita män är överrepresenterade på maktpositioner, och att påtala att judar är det? Den som vill hänvisa till förtryck och utrotning av judar historiskt kan göra det även för vita (folkmordet på judar resp. Barbareskslaveriet och vit farmar-morden), så det duger inte som undanflykt. Iallafall om man inte vill sätta en gräns för hur stort antal historiska offer som ger rätt till privilegier idag och explicit ranka folk utifrån detta, vilker låter tämligen absurt (men det görs ju mer eller mindre av intersektionalisterna, låt vara inkonsekvent – sydamerikaner med sin slaveri- och folkmördarhistoria räknas som mer förtryckta än svenskar).

Begrepp som “antisemit” och “islamofob” har inte större berättigande än “antivit” och “manshatande”.

All lagstiftning som ger särrättigheter åt vissa utifrån mer eller mindre godtyckligt definierbara grupptillhörigheter är kontraproduktiv.

Angela

Posted: 25 november 2014 - 16:36 - Svar

Anders Isaksson skriver i sin bok “Den politiska adeln”:

“att tillträde till höga ämbeten gäller förr som nu att födas i rätt familj, gifta sig med rätt partner och placera sig själv i de rätta nätverken. Toppjobben i politiken och den offentliga förvaltningen går ofta till framträdande personers gamla kompisar, sommargrannar och makar. Anitra Steen är chef för Systembolaget för att statsminister Göran Persson sett till att hon fått jobbet. Hon och många andra sitter på höga befattningar just för att Göran Persson vill och kan sätta dem där. En ny politisk adelsklass har bildats och där spelar formella meriter mindre roll än vilken släkt eller vilket annat nätverk du tillhör – VEM du är har blivit viktigare än VAD du är.”

Palme anförtrodde Isaksson något som han sa att han inte ville gå ut med offentligt men var bekymrad över: “Du förstår”, sa han spände ögonen i mig och sänkte rösten, “kvaliteten på riksdagsledamöterna har sjunkit, det finns inte längre särskilt många som duger till statsråd”.

  Angela

  Posted: 25 november 2014 - 16:48 - Svar

  Och man kan ju undra vad Palme skulle sagt idag! 🙂

Falsterbo

Posted: 25 november 2014 - 18:17 - Svar

Den politiska adeln tar order från USA;
http://detopaverkadesinnet.blogspot.se//2014/11/lofven-snackade-ihop-s ig-med-hillary.html#comment-form

Carl Bildt, Maud Olofsson etc. etc.

Angela

Posted: 25 november 2014 - 18:53 - Svar

Ja, inte kommer han att avgå i något nyval. Hans regeringstid är redan fastslagen. Undras hur länge? Ena dagen med Drottningen i FN och nästa med Clinton. Båda gångerna belåtet leende. Det gäller att svetsa medan järnet är varmt. 🙂

Borg gick till Davos. Vart gick de andra? Bildt, Norman, Nordin och Reinfeldt?

  Falsterbo

  Posted: 25 november 2014 - 20:43 - Svar

  Vi lever fortfarande i feodalsamhälle ;-(

   Angela

   Posted: 26 november 2014 - 15:48 - Svar

   Ja inte bara banken. Vilket utländskt företag som helst kan kräva att få veta allt om varje medborgare i Sverige eftersom inte PUL gäller utländska företag eller ännu värre diktaturer. En lucka i lagen skyllde man på. Sådana misstag får inte de styrande göra. Ett norskt företag hade begärt ut information om svensk sjukvårdspersonal. Lika förskräckligt är nudging. Dagens Eko.

   Debatten pågår i Avpixlat och SR om att fälla regeringens budget eller inte. Gör din röst hörd.

    Angela

    Posted: 26 november 2014 - 16:25 -

    Hittade inte inslaget om PUL på SR men Exponerat hade det. http://www.exponerat.net/utlandska-foretag-har-ratt-att-kartlagga-sven skar/

    Robin Shadowes

    Posted: 26 november 2014 - 19:49 -

    Känner dom dessutom till Expo eller Researchgruppen så är det ju bara att be dom om hjälp. Det kommer säkert kosta en slant men det är säkert inget problem för diktaturer. För oss som har kritiserat och även häcklat islam är det en skrämmande framtid som väntar. Speciellt som om man som jag har fastnat i Uschbergs breda fiskenät.

    Angela

    Posted: 26 november 2014 - 23:28 -

    “För oss som har kritiserat och även häcklat islam är det en skrämmande framtid som väntar. Speciellt som om man som jag har fastnat i Uschbergs breda fiskenät.” Precis! Hur gör man nu? Skall du och andra som fått era signaturer avslöjade av idioter ha betald livvakt resten av sina liv? Och vilka betalar det? Idioterna eller staten? Hur har ni tänkt? Det är livsfarligt! Inte bara när det gäller islam utan även kriminalitet över huvud taget som kommentatorer och debattörer kritiserar under signaturer. Det finns många kategorier gangstrar. Även de som sitter i Bryssel. Eller diktaturer som kritiseras. De som inte såg Uppdrag granskning i SVT uppmanas att se reprisen eller på nätet. Luxemburg var en av grundarna. Förstår man inte nu vilka som ligger bakom och vilka syftet var kommer man väl aldrig begripa. Hur mycket EU kostar med sin invandring kan nog inte folk förstå. I Avpixlat kan läsas om Winbergs (SD) anförande i EU-parlamentet.

    Förtroendeomröstningen mot Juncker – vilka stod för den? Vilka stod för den vanlige medborgaren? För medelklassen och alla som inte har en inkomst på en miljon i månaden? Vilka röstade för Juncker? Vilka fick höra de vanliga okvädingsorden sammankopplade med sina partinamn för att de tog sitt ansvar och företrädde den lilla människan och ville ge Juncker respass? Jo det var de partier som häcklas och hånas.

    Inom socialdemokratin, Lövfens parti, fanns många väldigt många uttalade motståndare till mångkulturen och globaliseringen under 1900-talet. Mot den frikostiga invandringspolitiken vilken man inte ansåg låg i folkets intresse. Socialdemokraterna ansåg att den var framdriven av storfinansen, megamiljardärerna och massmediala krafter.

    Den 9 december 1966 framförde LO-ekonomen och riksdagsmannen Hans Hagnell socialdemokratins synpunkter på den förda invandringspolitiken angående mediernas inblandning: “Dessa har ju också ordnat gråtreportage om hur människor blivit avvisade och hur synd det varit om dem. Det går emellertid inte att bygga en politik på liberala tidningars gråtreportage, utan vi är tvungna att driva en medveten politik, som stämmer med vardagsmänniskornas intressen ute på arbetsplatsen.”

    Idag går socialdemokraterna feodalherrarnas, globalisternas intressen. Det var inte någon socialdemokrat som gick i klinch med FP i parlamentet . Det var en SD!

    Vad säger Löfven och Magdalena Andersson om det? Hur “brunt” , smutsigt , främlingsfientligt och rasistiskt var socialdemokraternas uppfattning i slutet av 1900-talet? Var de kanske i maskopi med Front Nationale? SD, UKIP, Femstjärnerörelsen? Det kan kanske socialdemokraten och journalisten Sonning , SR, tidigare Ekot, svara på som ständigt vidhäftar uppräknade partier med främlingsfientlighet. Hur var det nu med de bruna rötterna? I början av 1900-talet ansågs socialdemokraterna vara ett MYCKET extremt parti. Tillhörde de kanske extremhögern? Föregångarna till SD? Ja faktiskt de har likadana åsikter.

    Magdalena Andersson ville inte uttala sig efter programmet Uppdrag granskning. Och det kan man förstå efter de usla svar hon gav på morgonen i SR, P1, P1 morgon. Hyckleriet inlindat i lögnkappan. Ljuger och hycklar väljarna rakt upp i ansiktet. När skall svenska folket begripa att det inte är alliansen och de rödgröna. De är EU-partiet, PARTIET, med samma politik eftersom politiken lanseras i Bryssel. Den enda oppositionen i Sverige är SD.

    Angela

    Posted: 26 november 2014 - 23:31 -

    “Hur har ni tänkt?” Syftar förstås på de däruppe som är ansvariga för att ha avslöjat vanliga medborgare som kritiserar makten.

    Robin Shadowes

    Posted: 27 november 2014 - 17:33 -

    Har idag fått post från Strix. Exakt en vecka efter att Uschberg och hans team var här. Meddelandet gick ut på att man tänker sända inslaget oavsett om jag var med eller inte. Så jag kommer förmodligen bli uthängd med både namn och adress. Dock oklart om dom lyckats komma över ett foto på mig.

    Jag vet att det finns en lokal AFA-avdelning i stan. I somras väckte dom viss uppmärksamhet med att rycka ner andra partiers affischer. Det finns även gott om salafister i stadsdelen som polisen inte vågar besöka. Att dom har en lokal moské som det enligt rykten för några år sedan brukade ofta få besök av terroristen Anas Khalifa från Göteborg.

    Så den verklighet jag blir tvungen att förhålla mig till blir förmodligen direkta dödshot inom en inte allt för avlägsen framtid. Jag vet faktiskt inte vad jag skall ta mig till. Har inget kontaktnät att falla tillbaka på. Önskar att jag åtminstone haft ett handeldvapen till självförsvar att freda mig själv i yttersta nödfall. Men du vet att sånt får vi absolut inte äga i detta dårhuset. Dom stackars kriminella kan ju bli skadade och gud förbjude om något sånt skulle hända. Det är väl bara att dra ner brallorna, bända upp skinkorna och vänta på berikningen. Något annat alternativ verkar inte att finnas.

Falsterbo

Posted: 26 november 2014 - 23:20 - Svar

EXPO + Researchgruppen är som småtjuvar som gör kioskinbrott.
Storhjärnan bakom alltihop är den som styr NSA.
Svensk regering lyder inte EU´s lag utan kröker rygg för USA.
Översikt; det som hänt om avlyssningen:
http://henrikalexandersson.blogspot.se/2014/11/datalagringen-detta-har -hant.html

Angela

Posted: 27 november 2014 - 09:54 - Svar

Fäll! Fäll! SD fäll! Även om det får kortsiktiga negativa konsekvenser eftersom etablissemanget befolkas av en samling idioter så kommer sanningen ikapp. Det gör den alltid. Det ser verkligheten till. Folkrörelsen kommer att växa i takt med att verkligheten hinner i kapp. Även den blinde och döve och tyste kommer att få en smäll på käften av verkligheten.

EU-motståndare, syndikalister, Kalle Larsson, slut upp. Ta armkrok med SD och folket det är vår enda chans. Det gäller nu våra barns framtid.

Globalismen ligger i dödsryckningar låt inte mörkret ta över i form av ISIS eller andra förskräckliga mörkerkrafter. USA, Kina, Indien har redan börjat falla. Afrika skakas av konvulsioner. Afrika har jag dock hopp för nu. Friska människor som börjar höras: “Se inte oss som offer”. Det är en bra grund att stå på.

Angela

Posted: 27 november 2014 - 11:01 - Svar

http://www.friatider.se/s-kr-ver-besked-fr-n-sd

Häpnadsväckande! Oförskämt! Hade s velat ha besked hade de kunnat prata med SD. Vilka ynkryggar! Varför har de inte pratat tidigare med SD? Har de varit rädda för att bli smittade av klokhet? För då kan man inte försvara sin idoti och då faller den.

SD skall inte informera detta slödder om något. I omröstningen får de besked. Till dess får de vänta. SD är inte skyldiga vare sig alliansen eller de rödgröna någonting. Enbart sina väljare!

  Falsterbo

  Posted: 27 november 2014 - 11:42 - Svar

  Sveriges väl eller ve beror nu mycket på SD´s lednings psykiska styrka eller svaghet.
  – INTEGRITET!

   Falsterbo

   Posted: 27 november 2014 - 12:56 - Svar

   Tyvärr blev det inte mycket av integritet när “den utsträckta handen” publicerade sig i Avloppsbladet…
   För små krav på sossarna och vilja till satsningar på mindre angelägna saker.

Angela

Posted: 27 november 2014 - 14:38 - Svar

“Mandom, mod och morske män, finns i gamla Sverige än…” Jag kan varmt rekommendera Vetenskapsradion Historia Finlands sak var vår. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/465819?programid=407

Vetenskapsradion beskriver Sveriges situation under andra världskriget och en del av de berömvärda insatser svenskarna stod för. Låt inte det globalistiska etablissemanget förstöra, mörklägga svenskarnas identitet och framstående historia.

Länge har etablissemanget med massmediala mörkerkrafter, utländska trojaner, nyttiga idioter, landsförrädare ljugit om Sveriges ärorika och framträdande historia om svenskars duglighet och kraft för att göra dem till identitetslösa anpassliga tokar i en totalitär diktatur.

Med välkända beteendevetenskapliga metoder har den globalistiska makteliten velat krossa Sverige och svenskarna.

Det var därför med glädje jag hörde Vetenskapsradion idag. Jag hoppas att även lärarkåren nu förmedlar kunskapen till sina elever i stället för den vilseledande globalistiska propagandan.

Det är SANNING som behövs inga könskrig. När männen var inkallade fick kvinnorna sköta samhällsfunktionen. De gjorde det med bravur. Och det var inte första gången i historien som kvinnorna fick rycka in även i strid. Svenska kvinnor och män skall vara stolta över sitt land, sin historia, sina förfäder och allt vad de gjort för oss och förneka er aldrig. Låt inga skitstövlar stå på er!

Angela

Posted: 27 november 2014 - 14:41 - Svar

SD skall INTE meddela PARTIET (alliansen och de rödgröna något). SD skall inte krypa för någon. Partiet (Orwelles begrepp) får vänta och se omröstningsröstningsresultatet. Jag hoppas innerligt att det är DET svaret Partiet får.

John Hansen

Posted: 27 november 2014 - 18:10 - Svar

Groft sagt består svenskerne idag af tre grupper:
1 Kvinder
2 Muslimer
3 Kastratsangere

Dag Selander

Posted: 30 november 2014 - 07:37 - Svar

Tack Julia Caesar, du har skrivit – en helt lysande text om Kvinnochauvinism – enligt min mening den absolut förnämsta på årtionden. Kvinnochauvinismen har utvecklat sig vida värre än de sämsta och värsta uttrycken för Manschauvinism i historien. Kvinnochauvinismen har med extrem feminism blivit en religiös ideologi som alla måste erkänna, vilket tydligt märks i Riksdagen. Den politiker som inte säger sig vara feminist kan sägas vara extremist och rasist; det är Sahlinismens verklighet.

Ett exempel bland många på denna chauvinism är världens första feministiska utrikesminister Margot Wallström.

Att vara kvinna i kvinnochauvinismens Sverige innebär att hon har makt, all makt och maktanspråk.Hon är i sin överlägsenhet makthavare i ett land där det inte finns plats för en människa att vara man.

Att vara man i kvinnochauvinismens Sverige är som att vara icke-muslim i en islamisk stat. Han är rättslös och utan yttranderätt. Att inte erkänna kvinnochauvinismen med sin inbyggda feminism leder till utanförskap i åsiktskorridoren.

Att inte ställa upp för denna ideologi vedergälls med diverse politiska bannbullor.

Kvinnornas maktspel utövas i Allsvenskan medan männen kan ses dribbla med maktens överblivna smulor i division 7 i bästa fall.

Att hävda att män och kvinnor är “jämlika & olika” (enligt det bibliska tänkandet) betraktas givetvis av feminismen som religiös fanatism och ses som uttryck för amsagor.

Jon

Posted: 1 december 2014 - 15:57 - Svar

Vilka är det som ställer krav på att kvinnor ska vara på ett visst sätt för att behaga mannen, jo det är kvinnorna själva. Titta bara på vilka som är utgivare av alla kvinnotidningar där det skrivs spaltmeter om hur kvinnor ska se ut och vara, jo det är kvinnor.

Kvinnorna är sin egen olyckas smed, det har mannen ingenting med att göra.

Petter

Posted: 2 september 2015 - 15:51 - Svar

Fäller en tår när jag läser denna artikel. Du värnar verkligen om sanningen, rättvisan och förnuftet — inte bara i invandringsfrågan.

För någon månad sedan skrev jag i ditt kommentarsfält att “jag önskar jag visste vem du är”. Du undrade varför; jag svarade att det ligger i människans natur att vilja kunna sätta namn och ansikte på sin beskyddare. Nu kan jag det, “tack vare” människor som hängt ut dig. Jag är inte glad över den händelse som gick emot din vilja, men jag är glad över att du inte är identitetslös för mig längre.

Tack så innerligt för att du finns och sprider ljus … Vi är så otroligt många som står bakom dig. Glöm aldrig det!
/ Petter Nerman

Leave a Comment