30
dec
Seneste opdatering: 30/12-14 kl. 1010
23 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Den cambridgeuddannede historiker Tom Hollands dokumentar er fra 2012 kommer frem til, at islam er udviklet over århundreder som en ideologisk overbygning på de arabiske erobringer. Han er ikke den første historiker, der slutter sådan, men det var for stærk kost i England i 2012. Teorien finder understøttelse, når man ser møntsamlingen på David’s Samling. En visning blev opgivet under dødstrusler, men den kunne fortsat ses på 4oD video on demand. Da meget få således kan have set den, får den en chance her.

Mark Steyn: “Islam is king on a field of corpses”

Historically you need something quite strong to hold the thumb down on islam. The Soviet Union did it in Central Asia….it was the same in Bosnia in the old Yoguslav Federation, in Indonesia under the dictatorship, the british did it in the Indian Empire.

og Singapore, ville jeg tilføje. Samliv med islam er ikke dialog, men: Da der nu en gang skal domineres, når islam er indblandet, dominerer vi jer, ikke omvendt. Man ser ikke for sig en svensk, norske eller dansk politiker lære det lige med det samme. Det bliver en styg tid, indtil vi lærer det. Ydre begivenheder kan skubbe på: Islamic State to systematically target Europe in 2015: French expert


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bjovulf

Posted: 30 december 2014 - 05:25 - Svar

Hver tredje svensker: Samarbejdsaftale er udemokratisk

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/hver-tredje-svensker-samarbejds aftale-er-udemokratisk/5376919

En ud af tre svenskere anser den ny samarbejdsaftale om statsbudgettet mellem Sveriges regering og den borgerlige opposition for udemokratisk.Det viser en meningsmåling foretaget af analyseinstituttet Sifo for Sveriges statslige tv, SVT.

  machiavelli

  Posted: 30 december 2014 - 07:17 - Svar

  Det burde være 2 ud af 3 svenskere.

Bjovulf

Posted: 30 december 2014 - 05:33 - Svar

Siger top-PK-sossen, som for bare 10-15 år siden i ramme alvor hævdede i alle medierne,
“at antallet (kulturfremmede / ikke-vestlige ) indvandrere og flygtninge er ikke noget problem …” – underforstået, at S& R mfl. ABSOLUT INTET havde tænkt sig at gøre for at
begrænse tilstrømningen og dermed forhindre de massive problemer og de uhyggelige langtidskonsekvenser i at blive langt værre …

Ritt B.: Derfor skovler DF stemmer ind

http://ekstrabladet.dk/ekstra/ekstra-politik/ritt-b-derfor-skovler-df- stemmer-ind/5375564

Topchefer er bekymrede over DF’s indflydelse efter et valg. Sådan lød en af julens overskrifter, og af artiklen fremgik det, at cheferne i erhvervslivet var bange for, at der ikke ville komme nok fremmed arbejdskraft til Danmark.

Nu har topchefer sjældent nogen form for jordforbindelse, og historien viser endnu en gang, at det står sløjt til.

Hans Und

Posted: 30 december 2014 - 09:16 - Svar

Jørgen Dich med “den Herskende Klasse” efter hukommelsen:

Den herskende ideologi er altid den herskende klasses ideologi

Og vil jeg så tilføje; kristendommen er en god modvægt, men det kræver et fysisk forsvar.

Morten Dreyer

Posted: 30 december 2014 - 09:43 - Svar

Historikeren Emmeth Scott har skrevet en bog om hvordan de gamle romerske byer oplevede at blive erobret af islam.

Bagen er god.

Hans forskning viser, at byerne voksede efter Romerrigets fald, lige indtil de blev erobret af islam. Herefter gik de i forfald.

KSD

Posted: 30 december 2014 - 10:13 - Svar

Naive Anders Samuelsen: Unge er mindre kriminelle end de ældre generationer var

http://ksdha.wordpress.com/2014/12/30/naive-anders-samuelsen-unge-er-m indre-kriminelle-end-de-aeldre-generationer-var/

Prudentius

Posted: 30 december 2014 - 10:36 - Svar

Tom Hollands dokumentar er spændende og godt lavet og hans bog om emnet, med titlen “In the shadow of the sword”, er også læseværdig.

Men det tyske Inarah-forskningskollektiv gør det efter min mening meget bedre end den let forvirrede Holland, i deres to grundige artikelsamlinger udgivet på engelsk, som “The hidden origins of Islam” og “Early islam”.

I disse to værker får islams oprindelse mere konkret kød på end Holland er villig til at give, primært fordi tyskerne har gjort sig næsten helt uafhængige af den sene og svært overudviklede traditionelle islamiske historieskrivning. Hvilket giver en frihed og en skarphed, som Holland mangler.

Islams begyndelse er i Inarah-kollektivets læsning forbundet med kaliffen Abd Maliks politiske-religiøse og militære karriere. Mens den Muhammed-figur vi kender i dag, affærdiges som en ideologisk og ahistorisk romankarakter alene udsprunget af det senere Abbaside-dynastis politiske og religiøse propaganda.

T. Snorrason

Posted: 30 december 2014 - 12:33 - Svar

Der er en ting, som forundrer.
Hvordan har datidens beduiner været i stand til at stille de mængder af soldater, der har været nødvendige for sådanne hurtige erobringer?
Beduinernes datidige krigsteknologi har heller ikke kunnet matche samtidig østromersk eller persisk ditto.
Alene de nødvendige våbenforsyninger og andre nødvendige forsyninger, har langt oversteget det daværende arabiske produktionsapparat.
En enkelt østromersk eller persisk garvet general med en datidig hær burde let have kunnet udryddet sådan en røverbande, der dukker ud af ørkenen, selv om denne undervejs har udnyttet revolutioner, oprør osv.
Man må antage, at der er en grund grund til, at “troens bevogtere” i Saudi Arabien forbyder arkæologiske udgravninger i landet.

  Prudentius

  Posted: 30 december 2014 - 13:55 - Svar

  En vigtig pointe i den sammenhæng er at araberne simpelthen var Østroms og Sasanidernes soldater i grænsezonerne mellem Arabien, Syrien, Palæstina og Irak.

  En masse små arabiske dynastier (Ghassanider, Lakhmider, osv.) havde slået sig op som ledere at et lokalt arabisk militær, i enten græsk eller persisk tjeneste. Og heraf var de fleste overfladisk konverteret til kristendommen.

  Den arabiske udvandring fra Arabien til Levanten og Mesopotamien var siden de tidligste tider sket kontinuerligt i små bølger. Således var byer som Palmyra og Edessa arabiske fyrstendømmer allerede i den romerske stormagtsperiode.

  I 300-tallet efter Kristus begyndte en ny udvandringsbølge at tage fart og den kronedes i 600-tallet af den arabiske magtovertagelse i næsten hele Mellemøsten og Nordafrika, da Østrom svækkedes og Sasanidernes iranske imperium fuldstændigt kollapsede, efter en langvarig indbyrdes krig.

  Araberne var altså områdets militær og overtog således kun de tidligere provinser, ingen reel erobring som beskrevet i den islamiske historieskrivning fandt sted. Den første arabiske storhersker i området var Muawiyah, som ikke var muslim, da islam ikke fandtes endnu, men efter alt at dømme en kristen fyrste, allieret med Syriens og Egyptens monofysitiske kirker.

  Proto-islam dukker først og med Abd Malik og hans apokalyptiske-synkretistiske sekt (der forfattede Koranen), og som oprindeligt havde base i det vestlige Iran og herfra erobrede Jerusalem og grundlagde en kortlivet stat regeret fra Damaskus.

   T. Snorrason

   Posted: 30 december 2014 - 16:10 - Svar

   Hvor er alt det beskrevet?
   At “ørkenarabere” skulle have været så talrige på det tidspunkt, at de var garnisonsstyrker overalt i Mellemøsten og Nordafrika for Iran og Østrom lyder lidt overdrevent?
   Ligeledes at en enkelt general, Abd Malik, skulle have haft kontrol over alle disse tidligere garnisoner, et sådant enkeltstående kommunikationsnet/politisk kontrol synes umuligt på den tid.

    Prudentius

    Posted: 30 december 2014 - 17:37 -

    Du misforstår en lille smule det jeg skriver.

    Punkt nr. 1: “Hvor er alt det beskrevet?”

    Et par gode primære kilder til tiden er de to Østromerske/byzantinske værker (oversat til engelsk) “The history of Theophylact Simocatta” og “The chronicle of Theophanes Confessor”, som blandt andet beskæftiger sig med den Østromerske-iranske krig og diverse kejseres politik overfor de arabiske grænsemilitser og deres lederskab. En nylig bog om de arabiske dynastier i Syrien-Irak-Palæstina før islam, er Greg Fishers “Between Empires: Arabs, Romans and Sasanians in Late Antiquity” fra 2011. Også Tom Hollands “In the shadow of the sword” behandler dette emne ret detaljeret.

    Punkt nr. 2: “Abd Malik”

    Nej, jeg skriver ikke Abd Malik havde kontrol over disse “tidligere garnisoner”, men at han og hans politisk-religiøse bevægelse fra en begyndelse i Iran-Irak bevægede sig vest på, mod Jerusalem, efter Muawiyahs død omkring år 680. På Maliks tid havde området været kontrolleret af arabiske stammer i godt 50 år, fra omkring år 630. Muawiyah havde en overgang hersket over en arabisk (kristen) stammekoalition fra sit magtsæde i Syrien, men hans regime overlevede ikke hans død og udskiftedes snart af Maliks nye proto-islamiske stat.

    Den fundamentale pointe her er arabernes massive tilstedeværelse og længe benyttede militære tjeneste udenfor Arabien, længe før islams påståede erobringstogt med udgangspunkt i Medina-teokratiet.

    Den episke islamiske erobring fordamper således til fordel for en spontan og lettere diffus arabisk overtagelse af gamle imperielle provinser, rømmet eller forsømt af hel og halv-kollapsede stormagter.

    Prudentius

    Posted: 30 december 2014 - 18:09 -

    Mens teorien om Abd Malik, som lederen af den proto-islamiske sekt, skal findes (som før nævnt) i den tyske Inarah-gruppes til engelsk oversatte artikelsamlinger (eller læses på originalsproget tysk).

    Peter Andersen

    Posted: 30 december 2014 - 21:48 -

    Vi har haft den diskussion før her på Snaphanen. Jeg mener heller ikke der har fundet en større sammenhængende erobring sted. Hvad var der at “erobre” på den arabiske halvø? – intet. Jerusalem var fuldstændig blotlagt og hele vejen der op bar præg af en lang udmarvende krig imellem perserne og romerne. Der var stort set ingen at slås med. Dvs. hvis de altså kom fra den arabiske halvø. For jeg tror nemlig det – ligesom med ham Muhammed – er en af de senere røverhistorier. Mest sandsynligt er det vel, at alle disse arabiske nomader, pludselig så deres snit til at røve og plyndre, når nu både de romerske og persiske hære lå ned. Da de så endeligt stod med hele rovet, begynde de at slås indbyrdes – big surprise..! Og hér kommer Abd Malik ind i billedet. Han skaber den religiøse overbygning, for at holde masserne i ro. Og for at give den pondus, må det hele naturligvis stamme fra den ægte arabiske ørken. Og den idé var exceptionel god i ædle vildes ører.

    Peter Andersen

    Posted: 30 december 2014 - 22:06 -

    Prøv også, for god ordens skyld, at tjekke op på hunner-krigene. Disse fuldstændig barbariske stammer, som hærgede fra det vestlige Afghanistan, op i Rusland, ned igennem Armenien og Tyrkiet og helt frem til det østlige Europa. Romerne prøvede at slå den ene handel af med dem efter den anden, inden de simpelthen faldt med et brag. Det kunne godt tyde på at islam måske har sit udgangspunkt der. Hvilket også kan forklarer dets ekspansion i retning mod Indien og Kina. De havde naturligvis ingen grund til at drage mod Afrika, da der ikke var noget særligt at hente dér. Det kunne araberne så tage sig af.

    T. Snorrason

    Posted: 31 december 2014 - 03:04 -

    “Araberne”, ørkenstammerne, var vel den gang undertallige som nu i forhold til de semitiske (syrere og irakere eller folk i de områder) og indoeuropæiske stammer (Iran).
    Det er vel kun tilfældigt, at Abd Malik er araber og fra Mekka-Medina området? Officerer og ledere hentedes nok fra diverse områder, ikke kun bestemte stammer og familier, selv om familiedynastier syntes almindelige på den tid.
    Fidusen synes at have været, at Abd Malik benytter sig af sin islam til at skabe en form for nationalitet, i stedet for stammetilhørighed med tilhørende røvertogter mod naboerne? Af samme årsag ensartiggøres koranen senere, for at undgå for mange interne “religiøse” stridigheder over, hvad røvermanualen egentlig indeholder eller skal indeholde?

    Prudentius

    Posted: 31 december 2014 - 11:34 -

    Araberne var selvfølgelig et mindretal i forhold til de omgivende primært syrisk-aramæisk talende befolkninger i regionen. Ligesom germanerne i de vesteuropæiske romerske provinser.

    Abd Maliks bevæggrunde for at skabe det vi kan kalde proto-islam (da både klassisk sunni og shia-islam er udviklet i århundrederne efter Abbasidernes magtovertagelse i år 750) har nok været mange. Ifølge Inarah-gruppen synes hans sekt primært, at have været overbevist om Dommedags snarlige ankomst og deraf sektens centrale optagethed af Jerusalem og opførslen af Klippemoskeen (som blev opført af Abd Malik og ikke af den ikke-eksisterende kalif Umar).

    Hele fortællingen om Muhammed og hans koner, hans følgesvende og hans generaler, er fra Abbaside-perioden. Den er sen, nedskrives første gang efter år 800 og udvikles fortsat fremefter. Koranen derimod er tidligere, men skal næppe tilskrives Abbasidernes anakronistiske Muhammed-figur, men istedet Abd Maliks proto-islamiske bevægelse.

    Abd Malik kan meget vel være blevet født i Mekka. Byen (og dens rolle som offersted) omtales flygtigt i Koranen. Mens bogens uafbrudt omtalte “udsending” og “Muhammed” (en titel nærmere end et navn) givetvis er Abd Malik selv.

    T. Snorrason

    Posted: 31 december 2014 - 13:41 -

    Mange tak for oplysningerne.
    Godt Nyt År.

    Prudentius

    Posted: 31 december 2014 - 14:15 -

    Selv tak og i lige måde!

    T. Snorrason

    Posted: 1 januar 2015 - 02:35 -

    PS. En interessant tanke, i hvert fald at lege med.
    Det burde være muligt, i tidligere større garnisonsbyer, nu ruiner, at finde fragmenter og andet fra tiden før Koranen blev officiel?

    Ellers en idé for en ny Dan Brown roman, måske!
    Hvis han tør.

    Prudentius

    Posted: 1 januar 2015 - 10:55 -

    Man har jo de såkaldte Sanaa-fragmenter fra Yemen, fundet under reparationsarbejde i en af byens gamle moskeer.

    De udgør, så vidt jeg har forstået, sækkevis af tekstfragmenter, primært af varierede Koran-uddrag. Og er af Inarah-forskeren Gerd Puin dateret til omkring år 700.

    Flere af fragmenterne bærer mange lag af tekster, altså indskrifter som er fjernet og dernæst overskrevet med nye. Flere af Koran-uddragene findes således i flere forskellige versioner på det samme fragment, og således afsløres altså flere forskellige (og hidtil ukendte) formuleringer af de samme vers.

    Hvilket giver klart indtryk af Koran-tekstens oprindeligt varierende-“bløde” form.

    Myndighederne i Yemen har selvfølgelig konfiskeret materialet og efterfølgende nægtet forskere ny adgang siden fundet blev gjort og Puin en kort overgang fik lov til at undersøge det.

Moran ya Simba

Posted: 30 december 2014 - 20:30 - Svar

“Islamic State to systematically target Europe in 2015: French expert”

Så begynder det rigtige bal. Folk, også folk der har travlt med at prædike “menneskesyn”, er skræmte over IS og jeg tror en del af dem nu spørger sig selv om der kan være noget om at islam gemmer noget “skummelt” (det tror jeg ikke man behøver spørge om herinde lol). IS er, meget perverst, vigtig for islam-kritikken. Idioterne VIL ikke høre før de kan fornemme en direkte forbindelse mellem bomber, sværd o.lign. og så deres egne, “anstændige” forstadskvarterer….

Falsterbo

Posted: 30 december 2014 - 22:51 - Svar

Här är ytterligare ett exempel på beteendet bland männen i muslimska “kulturer”;
http://www.frieord.no/utenriks/asylsokere-slo-kvinner-og-barn-for-a-re dde-seg-selv-fergeulykken-hellas/

Charles Nielsen

Posted: 31 december 2014 - 00:15 - Svar

1400 år krigen bør afsluttes NU, det er ikke fortidlig.
Årsagen til denne krig skal fjernes for stedse i til og evighed, da Islam og dens dyrkere er Besat af selveste Satan. “Allah”.

Leave a Comment