6
apr
Seneste opdatering: 6/4-15 kl. 1137
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

ThorningDen socialdemokratisk-radikale regering er igen i gang med et svindelnummer, som kan matche de løgne, som bragte denne regering til magten i 2011.

Det lykkedes i 2011 at bilde danskerne ind, at de ville få store velfærdsforbedringer, betalt af en millionærskat og så lige 12 minutter længere arbejdstid. De røde, bilhadende vælgere i København ville få en betalingsring, så de kunne glæde sig over, at de arbejdende og skattebetalende borgere fik mere besvær og flere udgifter ved at komme frem og tilbage til arbejde og i øvrigt ville den “stramme og retfærdige” udlændingepolitik blive opretholdt.

Det gik som bekendt omvendt og ingen skal beklage, at betalingsringen og millionærskatten ikke blev realiseret (millionærskatten ville kun have fået flere af de mest produktive til at forlade landet). Men regeringen løb også fra alle de andre løfter. Den solgte en god del af DONG til Goldman-Sachs til underpris så SF forlod regeringen, og udlændingepolitikken blev lempet igen og igen. Som følge af de voldsomt stigende udlændingeudgifter har regeringen så skåret ned på en række velfærdsydelser, især til de svageste grupper, de ældre danskere.

Nu skal der så være valg, og Helles analyse er klar: “Danskerne er så godtroende, så nu bilder jeg dem ind, at udlændingepolitikken vil blive strammet, hvis jeg vinder valget!” Det ser danskerne gerne, og en hel del af dem tror virkelig på løfterne. Hvis Helle og hendes regering skulle få stemmer til at fortsætte, vil disse løfter bliver taget af bordet senest tre uger efter valget.


Tusinder og atter tusinder er på vej mod paradiset Danmark – i 2013 blev der 13.977 flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark – det er flere end der bor i Varde. I 2014 kom der langt flere. Medens det samlede antal vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2013 var 24.607 personer, (flere end der bor i Frederikshavn) kom der i 2014 i alt 64.874 udenlandske statsborgere til Danmark (flere end der bor i Randers. Kilde: Danmarks Statistik).

Godt halvdelen af indvandrerne kommer fra vestlige lande (især EU) og af dem giver kun et fåtal problemer. De ikke-vestlige indvandrere kom især fra Syrien (5.401 personer). Indvandrere fra Eritrea steg med 302,7 pct.

Den ikke vestlige indvandring er altovervejende muslimer. De færreste har en uddannelse, som har nogen som helst anvendelse i Danmark og de færreste har haft noget, der bare ligner en europæisk arbejdsuge.

Vi bliver rent ud sagt fyldt med løgn i regeringens kampagne, som går ud på, at de pågældende skal arbejde for at dække deres udgifter. Det koster penge at sætte disse mennesker til noget, for selv om det er “nyttejobs” så som at rydde grene væk fra skovstier eller samle plastaffald på strandene, er det ikke et arbejde, som tjener til at dække udgifter.

Regeringens politik har sat gang i afviklingen af velfærdsstaten, og det er ufatteligt, at rød bloks vælgere ikke kan gennemskue det – alt andet lige vil forringelsen af velfærdsstaten gå hårdest ud over rød bloks vælgere.

Det turde være ret klart: Hvis man inviterer 10 børn til en børnefødselsdag, og har lavet en lagkage til dem, så kan hvert barn få en tiendedel af kagen. Hvis der så kommer 20 børn, bliver kagestykkerne til hvert barn kun halvt så store. Det lyder simpelt – desværre er det lige sådan med velfærdsstaten.

Verden bliver mere og mere overbefolket. Flere og flere mennesker fra fejlslagne lande vil ind i Europa. Hvis Europa ikke afviser den indvandring, går Europa til grunde, for Europa eksisterer kun som et højtudviklet område på grund af den europæiske kultur. Hvis den kultur må vige for en anden og helt anderledes kultur, vil Europa komme til at se ud som landene i den indvandrende kultur. Det kan ingen normalt tænkende europæere leve med.

Helle ved det nok, men hun vil genvælges. Det går frem for alt. Derfor prøver hun at snyde os. Igen.

Af Mogens Camre


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


GustaWasa

Posted: 6 april 2015 - 13:40 - Svar

Är det så i Danmark som det är i Sverige så röstar människorna mer på välfärd än att rösta på demokrati. Man måste nog förstå att välstånd kommer ur demokrati. Och inte demokrati ur välståndet. Välståndet är uppkommit mellan arbetarrörelsen och bildandet av socialdemokrati(er) på 1800-talet. Det var det som var drivmotorn, och så länge som välståndet kom människorna till del, så brydde sig inte medborgarna om demokratin utan medborgarna lämnade över allt till politiker och tjänstemän. Det som nu utspelar sig i Sverige och möjligen Danmark är att medborgarna röstar som de alltid har gjort, på välståndet i stället för demokratin. Att det är val är bara det att etablerade partier måste få svart på vitt att de kan regera eller vara i opposition. Det är den enda delen som etablerade partier känner sig tvungna till för att inte hamna i en förtroende kris med medborgarna.

Det vi ser nu är enbart försök av ett parti likt socialdemokraterna att fortsätta med “manipulationen” gällande “välstånd”, skall lugna människorna, så att politiker och politiska partier skall få fortsatt makten till att göra som de alltid (1960-2015 har gjort. Att påtala att det är välståndet som är det viktiga och att demokratin är sekundärt. Men genom att välståndet nu håller på att “gå förlorad” så inser även medborgarna att det finns en värld bortom detta välstånd. Och det är att känna tillit till de partier man röstar på och till partiledarna som får väljarnas röster. Genom tillit och förtroende så får man långsiktig stabil politik. Och kan inte etablerade partier utforma långsiktighet så behöver inte människorna ej heller känna sig tvungna att alltid rösta som de har gjort. Det som vi kan skåda nu är mera av politik som utgår från etablerade politiker och partier att med “medvetna lögner” hålla sig kvar vid sina gamla privilegier.

Medborgarna börjar att sakta men säkert inse att demokrati och välstånd är en och samma sak men utan demokrati så finns det ingen rätt att uppbära välstånd. Utan den formas i parlamenten genom beslut av medborgarna, ett kontrakt som tvingar politiker att hörsamma medborgarnas politiska krav.
Ställ krav och förkasta medveten manipulation. Om människorna återerövrar demokratin så kan de sparka politiker och avsluta gamla partier. Då kan medborgarna rösta genom demokratiska beslut att även välståndet skall komma dem till del som tidigare suttit i regering och riksdag men som nu även dem får söka arbete som alla andra måste göra.

Louis B Knockel

Posted: 6 april 2015 - 14:28 - Svar

Det kan nok ikke siges mere kort eller klart. Tak, hr. Camre, men vil den røde vælger lytte og forstå? Det her med 10 børn og 1 lagkage – er det ikke bare for svært og for ondt?

Peter Buch

Posted: 6 april 2015 - 17:29 - Svar

Samtlige regeringers politik har om ikke før da siden indførslen af indkomstskat, ejendomsskat, skatter på nn, afgift og gebyrer på alt været samfundsundergravende, i forsøget på en gøren statens og regeringers rolle væsentlig. Deres rolle bør på flest mulige områder være minimal. Privat kapital, privat finansiering bør være den langt, langt overvejende del af samfundets fundament. Socialt arbejde tage udgangspunkt i kærlighed til næsten.
Men- det er nu nok at være kulturradikal på en gal måde.

Tim Pallis

Posted: 6 april 2015 - 18:43 - Svar

Hvad er det for en centrum-venstre fløj vi dog har? Det er hyklere og svindlere hele bundtet. Nå undskyld jeg glemte at rette blikket mod Kristian Jensens fejlslagne filosofi. Godt Venstre ikke fik ham som formand. Nu da Store Claus en gået til de evige jagtmarker hører vi meget om kulturradikalismen eller ny-radikalismen, som de hellere vil kalde sig. Hvordan kan det være at den store forfatter til sidst bekendte sin tilknytning til Enhedslisten? Svaret er nok, at alderen har gjort hans had vigtigere end hans forstand. Hadet til DF – skidderikerne, de dumme og fortsæt selv…. Danmarks “store” forfatter, som er helt ukendt i verden, ender med at åbne op for sin indre svinehund. Hov var det ikke det han beskyldte DF at gøre?

machiavelli

Posted: 7 april 2015 - 14:05 - Svar

Intelligensmåling. 79 % af befolkningen har en hjerne som en kalkun.

“En meningsmåling om retsforbeholdet afslører, at “55 pct. af de
adspurgte i målingen svarer “ja” til at støtte en ændring af
retsforbeholdet, som betyder, at Danmark kan deltage i det
fælleseuropæiske politisamarbejde, men til gengæld stå uden for
EU-samarbejdet på andre områder.” 24 pct. svarer “ved ikke.”

I den virkelige verden uden for kalkunhjernen betyder et ja imidlertid et ja til både politiarbejde
og fælles asylpolitik, altså ikke kun fælles politiarbejde. Det med
politiarbejdet er kun lokkepinden for at få kalkunhjernerne til at
stemme ja til en ændring af retsforbeholdet. Derefter vil politikkerne i
Folketinget bestemme, at et ja i praksis kun betyde et ja til
politiarbejde.
Men hvem kan forhindre, at politikerne om 2 år siger
ja til fælles asylregler, nu da retsforbeholdet er væk?? Ikke
befolkningen. Det er ikke så mærkeligt, at Danmark bevæger sig mod kaos.

Socialdemokraternes
overkalkun EU-ordfører Morten Bødskov udtaler som kommentar til
målingen: “Jeg er meget tilfreds, det er ret markant.”

ripss 2

Posted: 8 april 2015 - 06:48 - Svar

“Verden bliver mere og mere overbefolket. Flere og flere mennesker fra fejlslagne lande vil ind i Europa. Hvis Europa ikke afviser den indvandring, går Europa til grunde, for Europa eksisterer kun som et højtudviklet område på grund af den europæiske kultur. Hvis den kultur må vige for en anden og helt anderledes kultur, vil Europa komme til at se ud som landene i den indvandrende kultur. Det kan ingen normalt tænkende europæere leve med.

Helle ved det nok, men hun vil genvælges. Det går frem for alt. Derfor prøver hun at snyde os. Igen.”

Oligarker har plyndring som levevei, elitepolitikerne også. Natur og kultur klarer seg fint uten.
Ingen av disse har interesse for samfunnet, bare særinteresser. Man har avlet på det beste og det verste i Europa.
Elitepolitikerne har kuppet makten og mener urnedemokratiet beskytter dem.

    GustaWasa

    Posted: 8 april 2015 - 15:03 - Svar

    Du har helt rätt angående oligarkernas makt över världen och människorna. Detta med oligarkerna kan vi nu se gälla för Ukraina. Det skulle kanske vara dags att göra ett register över alla oligarker som finns i världen och hur de använder sin makt. Genom människornas nya instrument – internet, så kan detta bli till kraftfull upplysning för medborgarna och ett starkt instrument för att följa deras gärningar.

    Man skulle kunna säga att det skulle kunna bli “lite bibliskt” ur det hela, enligt min filosofiska tanke..

Leave a Comment