17
maj
Seneste opdatering: 17/5-15 kl. 0054
90 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...
Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

VISBY 2014-07-02Miljöpartiets språkrör Åsa Romson talar i Almedalen på ondagskvällen, på partiets dag under politikerveckan.Foto: Henrik Montgomery / TT / kod: 10060

Av Julia Caesar

Sveriges vice statsminister Åsa Romson (mp)  har en hög akademisk utbildning. Hon är jurist och har doktorerat i internationell miljörätt vid Stockholms universitet. Det hindrar henne inte från att vara obildad. Utbildning och bildning är nämligen inte samma sak, de kan i själva verket vara varandras motsats. Hon exponerar sin brist på bildning offentligt när hon kläcker ur sig omdömeslösa kommentarer och liknar båtolyckorna på Medelhavet med nazisternas utrotningsläger Auschwitz. 

I sitt tal i Almedalen under politikerveckan i juli 2014 gick hon till häftigt angrepp mot vita heterosexuella medelålders män  och gjorde åtskillnad mellan dem och människor. Det är männens fel att vi enligt Åsa Romsons uppfattning har en klimatförändring, eftersom de “släpper ut mer koldioxid, äter mer kött, åker mer bil, flyger mer”. Vita heterosexuella män är helt enkelt lata och allmänt överflödiga.

Hon har säkert läst sin Foucault

Åsa Romson har säkert läst sin Foucault, den franske postmoderne kulturmarxistiske filosofen och aktivisten (1926–1984) som såg strävan efter kunskap som ett verktyg för vita, heterosexuella, borgerliga, medelålders, ekonomiskt välmående män att marginalisera kvinnor, fattiga, homosexuella, etniska minoriteter och utomeuropeiska kulturer.  Men vad hjälper det att ha läst en utflipprad aids-död fransk filosof när man inte är förankrad i verkligheten?

Åsa Romson är duktig på att låta käften gå

Åsa Romsons främsta merit är att hon är duktig på att låta käften gå, en oumbärlig egenskap för en miljöpartist. Men inte sällan glappar den för mycket, vilket partiledardebatten i SVT Agenda förra söndagen är ett exempel på. När Romson ska förklara liknelsen mellan båtolyckorna i Medelhavet och nazisternas förintelseläger Auschwitz i en intervju med Expressen hasplar hon ur sig:

”… att så många människor idag dör i Medelhavet att det blir liksom en stor dödsfälla. Det blir liksom… ja, på ett sätt en gaskammare liksom som… fast i ett hav den här gången.”

Dessutom lyckas hon två gånger kalla romer för “zigenare”. En ordagrann utskrift av Åsa Romsons svammel finns att läsa på Merit Wagers blogg.

Det är precis så här hon tänker

Det är inte så att Åsa Romson råkar säga fel “i stundens hetta” eller för att hon “är trött”, som hon själv har anfört som ursäkt. Det är precis så här hon tänker. I hennes tankevärld är de romer hon låtsas ömma för inget annat än “zigenare”. Eftersom hon vill ha fri invandring blir det för henne jämförbart med ihjälgasningen av människor i nazisternas värsta förintelseläger att inte alla 1,111 miljarder afrikaner får komma hit. Fast de så gärna vill, och fast de tror sig få ett bättre liv i ett Europa med 24 miljoner arbetslösa. 

Åsa Romson är ett tydligt exempel på den speciella kategori Homo sapiens som utgörs av Homo politicus. Hon visar att akademisk utbildning i dag kan vara raka motsatsen till och radikalt minska möjligheterna att tillgodogöra sig bildning. Hur ska man annars förklara att bildning alltmer blir en bristvara – samtidigt som möjligheterna till hög utbildning har ökat dramatiskt i Sverige sedan 1960-talet? Det bildningsförakt som sprider sig går i takt med Jantelagens  portalparagraf “Du ska inte tro att du är något” och har ersatt de bildningsideal som borde ligga högt på alla länders ambitionsstege.

Bildningsföraktet kommer från vänster

Kampuchea (1)Det är ingen slump att just en ledande miljöpartist visar sin brist på bildning. Bildningsföraktet kommer från vänster och har kommunistiska rötter. Lenin, som själv hade skaffat sig bildning i Väst, såg intellektuella som klassförrädare. Utbildning enligt Sovjetmodell var detsamma som kommunistisk propaganda och hade som enda syfte att forma lydiga arbetare i den kommunistiska statens tjänst.

När Pol Pot och hans extrem-maoistiska röda khmerer tog makten i Kambodja 1975 avrättades otaliga kambodjaner för att de hade högre utbildning. Det räckte att ha glasögon för att man skulle riskera att bli avrättad. Pol Pot hade en vision om att kommunismen skulle uppnås 30 år snabbare om intellektuella och stadsbor röjdes ur vägen på olika sätt. Den “obefläckade” kambodjanske bonden var hans och de röda khmerernas ideal. Städer skulle inte finnas. De utrymdes, och miljoner stadsbor deporterades till tvångsarbete på landsbygden.

Stavfel, felaktiga pronomen, särskrivningar

Bildningsföraktet i kombination med den svenska skolans haveri har gett tragiska resultat. En snabb blick på kommentarsfälten på några vanliga bloggar ger en sannolikt ganska representativ bild av hur det står till med bildning och kunskap i dagens Sverige. Intrycket är inte upplyftande, även om man tar i beaktande att många, kanske en majoritet, av dem som skriver kommentarer på nätet inte är vana att formulera sig i skrift och inte skulle ha skrivit något över huvud taget om inte Internet fanns. Det är lätt att försjunka i svårmod över stavfel, felaktig meningsbyggnad, felaktiga pronomen, särskrivningar och bristande interpunktion.

Journalisterna, som en gång i tiden hade som uppgift att förmedla bildning, kultur och god behandling av svenska språket, uppvisar i dag både betänkliga kunskapsluckor och avskräckande språkfel. Det viktiga är inte kunskapsförmedling och god språkbehandling utan att ha “rätt” åsikter.

“Bildning betraktas som otidsenligt och elitistiskt”

Jasenko SelimovicSverige intar en särställning bland andra i-länder. Här betraktas bildning som något otidsenligt och elitistiskt, ja oönskat. I en kolumn i Dagens Nyheter jämför före detta statssekreteraren  Jasenko Selimovic (fp) den läsning och litteratur hans barn möter i den svenska skolan med vad hans vänners barn läser i USA, Storbritannien, Österrike, Australien och Kroatien. Jämförelsen utfaller inte till Sveriges fördel.

“Svensken gillar inte när detta påpekas. Särskilt inte om invandrare gör det. På en gång börjar man mumla att det inte stämmer, att barn läser frivilligt här, att andra länder är traditionella, konservativa och att barn där är mindre fria. Samtidigt erkänner man gärna att bildning betraktas som elitistiskt. I Sverige beskrivs bildning som ett ord ”tyngt av tradition och auktoritativa tolkningar”. Vänstern förklarar den vara del av ”en kolonial västerländsk diskurs” där den borgerlige mannen haft rätt att definiera vad bildning är. Högern ser den som en onödig lyx, som dessutom gör en arbetslös, och näringslivet kräver sänkt studiebidrag” skriver Jasenko Selimovic. 

68-rörelsen ett stort primalvrål mot bildning och kultur

Arbetarrörelsen startade redan 1912 ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, som skulle ge arbetarna möjlighet till bildning men ett sekel senare har anpassat sig till kulturmarxistiska ideal och mest ägnar sig åt mångkultur, Poetry Slam och urban örtsafari.  Bildning har blivit något fult. Sett med vänsterns ögon är bildning något som ”borgarbrackor” ägnar sig åt. 68-rörelsen var ett enda stort primalvrål mot traditionell bildning och kultur, som därmed spolades ut i vänsterns avlopp.

För moderaterna är bildning onödigt flummeri. Forskning är däremot bra – så länge den skapar tillväxt.

“Även vissa liberaler tycker att bildning är ”svår, otidsenlig och kräver mycket”. Ungefär som två skivor knäckebröd utan smör” skriver Jasenko Selimovic.

“Den som bildar sig är fri”

Vad är bildning? Ämnet är ett getingbo av olika åsikter där kontrahenterna gärna ger varandra skarpa sting. När orden ”bildning” och ”utbildning” gjorde sitt inträde i svenska språket kring sekelskiftet 1800 användes de ofta som synonymer. I dag ses de oftare som varandras motsatser, vilket Åsa Romson illustrerade i partiledardebatten. Utbildning syftar oftast till ett bestämt resultat, till exempel en examen. Målet är att skapa färdiga anställningsbara produkter som lätt kan jämföras med varandra.

“Den som bildar sig är däremot fri. Processen är styrd inifrån, av intresse, av kunskapshunger, av lust att förändra den person som man blivit. Kunskapen ses som egenvärde och inte som medel för något annat” skriver Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. 

En marxist som Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings universitet, ser däremot bildningstanken som “ett eurocentriskt, förtryckande ideal – en integrerad del av en kolonial västerländsk diskurs där den europeiske, borgerlige mannen har haft ett slags monopol på att definiera vad bildning är och vad det inte är”.

Våra förfäder ägde en annan sorts bildning

Jag tror att det skulle vara uppfriskande för Stefan Jonsson att fundera över de första generationerna av den art vi tillhör, Homo sapiens. De hade ingen boklig bildning och visste inte ett smack om “kolonial västerländsk diskurs”. Böcker var inte uppfunna när de började utvecklas i Östafrika för omkring 200 000 år sedan. Men sapiens ägde en annan sorts bildning som gjorde det möjligt för dem att överleva under sina specifika livsbetingelser.

Homo

De livnärde sig som jägare och samlare men arbetade inte särskilt hårt. Några timmar per dag ett par dagar i veckan räckte för att tillgodose deras behov. De behövde aldrig diska, dammsuga, rensa ogräs, tvätta bilen eller betala räkningar. De försjönk heller aldrig i grubbel över “eurocentriska förtryckande ideal”. Resultaten av deras samlande utgjorde merparten av födan men också råmaterial som de behövde, som flinta, trä och bambu. De höll sig i fysisk form som elitgymnaster, fick genom samlandet varierad och idealisk näring och var sällan sjuka.

“Sapiens sökte också efter kunskap”

Sapiens sökte inte bara efter föda och material.

“De sökte också efter kunskap. För att överleva behövde de ha en detaljerad tankekarta över sitt territorium. För att maximera effektiviteten i sökandet efter föda skaffade de sig kunskaper om alla växters tillväxtmönster och alla djurs beteenden. De behövde veta vilken typ av föda som var närande, vilka växter som var giftiga och vilka som kunde användas som läkemedel” skriver Yuval Noah Harari i sin mycket intressanta bok om våra förfäder, “Sapiens”.

“De behövde känna till årstidernas gång och vilka varningstecken som förebådade oväder eller torka. De studerade varenda bäck, valnötsträd, björngrotta och flintstensfyndighet i närheten. Varje individ måste kunna tillverka en flintkniv, laga ett sönderrivet plagg, gillra en kaninfälla och hantera störtregn, ormbett och hungriga lejon. För att bemästra alla dessa färdigheter krävdes åratal av lärande och övning.”

Om fisken tar slut kan vi äta fiskpinnar

En genomsnittlig jägare-samlare hade med andra ord en bredare, djupare och mer varierad kunskap om sin omedelbara omgivning än de flesta av oss har i dag. En stadsbo behöver inte veta mycket om naturen för att överleva. Det kan räcka att vara biologisk expert på sin egen balkonglåda. På Södermalm i Stockholm klarar man sig utmärkt om man vet var närmaste cafe latte-ställe ligger. Om fisken tar slut kan vi äta fiskpinnar. Om livsmedelsimporten kollapsar kan vi köpa mat i affären.

I dag behöver man veta mycket om sitt eget lilla fackområde, men för övrig livsnödvändig kunskap kan man förlita sig på andra sakkunniga – som också bara behärskar sitt eget lilla område.

Yuval Noah Harari - the author of 'Sapiens - A Brief History of Humankind', published by Harvill Secker / Random House, (4th Sept 2014). Within his book - Sapiens - Yuval takes us on a breath-taking ride through our entire human history, from its evolutionary roots to the age of capitalism and genetic engineering, to uncover why we are the way we are. Yuval (38yrs) has a PhD in History from the University of Oxford and now lectures at the Dept. of History, the Hebrew University of Jerusalem. He is pictured in front of a DNA artwork - the unique code to all things living, (and dead).    Pic by: RICHARD STANTON. Tel: (01584) 878990 / Mob: (07774) 286733. Email: Rich5@compuserve.com  All rights retained © 02/06/14 - with licensed use agreed. Please call for full image details / caption.  www.stantonphotographic.com FOR FULL DETAILS PLEASE CALL PREENA GADHER at RIOT COMMUNICATIONS on 0203 174 0118.

“Det mänskliga kollektivet i dag vet mycket mer än de tidigare grupperna visste. Men på individnivå var de tidigare jägarna-samlarna de kunnigaste och skickligaste människorna i historien” skriver Yuval Noah Harari.

En intelligens som hotas av snar utrotning

Den sortens allsidiga och erfarenhetsgrundade bildning som karaktäriserade de tidiga sapiens återfinns i dag nästan bara bland hantverkare och bland bönder på landsbygden. En händernas och erfarenhetens intelligens som har blivit alltmer marginaliserad och håller på att utrotas, eftersom både politiker och många stadsbor tror att bönder och landsbygd inte längre behövs, mer än som snygga kulisser för stadsbornas semestrar.

SVT gav nyligen – häpnadsväckande nog – röst åt dem som mot alla odds lever kvar på den svenska landsbygden, i en serie program med titeln “Delat land”, gjord av Niklas Källner.  Om du vill se hur de sista inhemska garanterna för vår livsmedelsförsörjning har det – se serien! Du kommer att dricka din mjölk och äta din fläskkotlett med andakt efteråt.

“Bildning ger människan en inre kompass”

Poängen med bildning var från början varken klassens eller statens väl, påpekar Jasenko Selimovic. Den bärande tanken var frihet och självständighet.

“Bildning handlade om individens emancipation. Tanken var att kunskap berikar människan och bygger upp hennes förmåga att relatera till omvärlden. Ger henne en inre kompass. Som i ”educatio”, det vill säga vägvisaren, någon som visar vart man ska. Eller som i “Auf- klärung” – uppklarande, klargörande, upplysning. Bildning har alltså med växande, förmänskligande att göra. Jag läser, skaffar kunskap, reflekterar, diskuterar och bildar mig därefter en egen, i kunskap grundad, åsikt. Därmed utvecklar jag en självständighet, en autonomi, en personlighet. Bildning är en individualiseringsprocess. Att bli till som människa och som individ.”

“I Sverige förkastar vi traditionen, bildningsarvet, därför blir vår dialog inte grundad i kunskap utan förvandlas till tyckande. Slutligen vägrar vi att värdera saker i bättre och sämre, skapa hierarkier, mål och förebilder – rädda att det skulle reproducera vita västerländska värderingar.”

Tyskland var Sveriges stora förebild

Under århundraden var Centraleuropa och i synnerhet Tyskland Sveriges stora källa och förebild när det gäller bildning och kultur. Sverige var en intellektuell nation, och det var från Tyskland vi importerade vårt bildningsideal.

collage_durer

Tyskland var den centraleuropeiska kulturens vagga, där fanns författarna, filosoferna, kompositörerna  och bildkonstnärerna.

Nazismen gjorde slut på den tyska förebilden

I mitt minne sammanfaller det raserade bildningsidealet med 68-rörelsens genombrott, och jag är inte ensam om den uppfattningen.

“Högre utbildning brukade stå för objektiva och djupa insikter i ett ämne. Efter 68-generationens intåg förändrades allt det. Högre utbildning blev till ett redskap för att forma samhället. Verkligheten fick stryka på foten för utopin” skriver den säkerhetspolitiske skribenten Mons Krabbe på sin blogg.

Men paradigmskiftet inträffade i praktiken mycket tidigare än så, 20-30 år före 1968. Allt inflytande från den tyska kulturen fick ett abrupt slut i och med andra världskriget och den roll Nazityskland spelade under kriget. Ingen ville längre ha med landet att göra, Tyskland var förbrukat som förebild. De kulturella influenser som har färgat Sverige efter 1945 har till stor del bestått av amerikansk popkultur.

Marxistisk infiltration av institutionerna

Istället har en tysk import av ett helt annat slag kapat den intellektuella diskussionen och lagt beslag på det offentliga tolkningsföreträdet i framför allt Sverige: Frankfurtskolan, vars kulturmarxism är en total motsats till den självständighet och inre kompass som Jasenko Selimovic talar om.

För Frankfurtskolan handlade det om att förändra den europeiska kulturen i marxistisk riktning, och det skulle ske inifrån. Marxismen skulle vinna genom att det västerländska samhällets institutioner infiltrerades och erövrades; skolan, universiteten, myndigheterna. I dagens Sverige ser vi resultatet.

“Till detta ska läggas den dolda agendan” skriver professor Karl-Olov Arnstberg,  “att en gång för alla rasera den västerländska vita elitens hegemoni. Här kommer skuldtänkandet in. Europas och USA:s västerländska makt- och kulturelit hade en skuld till alla jordens förtryckta. Den europeiska överklassens möjlighet att förtrycka sina medmänniskor måste förstöras.”

Utopiska mål som gränsar till masspsykos

Verktyget hette kritisk teori  och är ett redskap för kunskapsdestruktion. Det perfekta vapnet för att få det västerländska samhället att förstöra sig själv inifrån.

Det är tack vare Frankfurtskolans kulturmarxister vi pådyvlas utopiska mål som i Sverige drivs till gränsen för masspsykos – och ibland över gränsen. Som “ett jämlikt samhälle” (ett krampaktigt och totalitärt jämställdhets- och kvoteringstvång istället för att människor får välja själva),  mångkultur (den utopiska tron på att skilda kulturer och etniciteter kan leva fredligt tillsammans), ett individualismfixerat samhälle där den traditionella familjen förkastas och alla sorters extrem och utlevande individualism haussas och bildar grund för högljudda krav på särrättigheter (som särskilda toaletter för “hen”).

Kulturmarxismens ansikten i svensk politik

Och överordnat allt annat det långsiktiga målet: en värld utan gränser och nationer. Några av kulturmarxismens ansikten i dagens politiska verklighet har namn som Birgitta Ohlsson (fp), Maria Ferm (mp), Christina Höj Larsen (v), Cecilia Wikström (fp), Soraya Post (Fi), Cecilia Malmström (fp), Mona Sahlin (s),Veronica Palm (s), Eva-Lena Jansson (s), Margot Wallström (s), Emma Henriksson (kd), Annie Lööf (c), Fredrick Federley (c), Alice Bah Kuhnke (mp), Bodil Ceballos (mp) och Ulla Andersson (v).

Kulturmarxismens ansikten

Kulturmarxismen är ett av de stora hoten mot bildning och individens frihet i dagens Sverige. Samtidigt gör kulturmarxisterna oss tjänsten att visa vad bildning INTE är: en samling stereotypa vänsterpolitiska föreställningar utan förankring i kunskap om verkligheten och människans natur.
Ordet “begåvning” är tabu i skolan

De som främst ska leverera kunskap och bildning, skolan och media, har båda havererat med sin uppgift. Intellektuell förmåga värderas inte i Skandinavien. Inom den svenska skolan är det tabu att ens nämna ordet “begåvning”. Alla ska vara lika, vi får inte låtsas om att det finns barn som är begåvade och barn som inte är det.

PISA-undersökningarna visar katastrofala resultat, men ingen vågar nämna elefanten i rummet: massinvandringen från låg-IQ-länder utan studietradition har dramatiskt försämrat förutsättningarna för skolans möjligheter att förmedla kunskap. Varje år fylls Sverige på med tusentals barn med begränsad förmåga att tillgodogöra sig undervisning och kunskap. Barn som intellektuellt sett i många fall befinner sig på särskolenivå.

IQ-nivå mellan 50 och 70 är en kognitiv utvecklingsstörning

De största invandrargrupper som Sverige har tagit emot på senare år kommer från länder som har en genomsnittlig IQ-nivå (det internationellt accepterade måttet på intellektuell begåvning) som ligger långt under nivån hos etniska svenskar. Ett genomsnittligt värde innebär att lika många ligger över som under genomsnittet. Exempel: Somalia 70, Eritrea 68, Irak 87. Syrien, det land som det största antalet asylsökande kommer från sedan 2013, har en genomsnittlig IQ på 83.

Enligt internationella normer bedöms en IQ-nivå mellan 50 och 70 som en kognitiv utvecklingsstörning. Sverige och flera europeiska länder har en medel-IQ på omkring 100.

“Krävs stor utbyggnad av särskolan”

Den som fortfarande lever i tron att alla är lika och att svagbegåvade elever ska kunna tillgodogöra sig undervisning på grundskolenivå bör ta en extra titt på PISA-resultaten och reflektera över den färska OECD-rapporten “Improving Schools in Sweden”.

“En stor andel av nämnda nationers elever har således med västerländska mått mätt en utvecklingsstörning som gör att de måste undervisas i hjälpklass eller i särskolan. Bland svenska elever befinner sig 2 procent inom detta intervall, medan 50 procent av invandrarna från låg-IQ-länder befinner sig där. Elever från dessa länder har skrämmande låga utbildningsresultat och alarmerande hög arbetslöshet. Den praktiska konsekvensen av dessa förhållanden är att Sverige behöver utbilda ett stort antal särskolelärare och dessutom svara för en stor utbyggnad av särskolan”

skriver Sture Eriksson, docent i psykologi vid Uppsala universitet, i en artikel på Fria Tider.

De särbegåvade barnen får inget stöd

Roland S PerssonI andra änden av skalan finns de särbegåvade barnen, som i skolan inte blir sedda för sin egen skull utan istället ofta används som hjälpresurser för de allt fler lågpresterande eleverna. Sverige är ett av de länder i EU som värderar intellektuell prestation allra lägst, enligt en undersökning gjord av Roland S Persson, professor i psykologisk pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping – och som i enlighet med det behandlar de särbegåvade barnen allra sämst.

När Roland S Persson föreläser för pedagoger i Stockholms stads regi säger han att många särbegåvade elever döljer sin begåvning och låtsas vara som alla andra, för att inte bli mobbade och utfrusna. Det är inte acceptabelt, vare sig för lärare eller andra elever, att de särbegåvade kan mycket mer än alla andra. Vad gör man med en elev som klarar en matematikuppgift på några minuter när alla andra behöver två timmar?

92 procent beskriver sin skoltid som ett h-e

“De här barnen passar inte in i skolan. Lärarna vet inte vilka de är och hur man ska bemöta dem. De får inte den erkänsla de behöver, vare sig från skolan eller hemifrån. Ofta feldiagnosticeras de med neuropsykiatriska diagnoser.”

En studie som Roland S Persson har gjort visar att 92 procent av de särbegåvade eleverna beskriver sin skoltid som ett helvete. Flera hade självmordstankar. 50 procent hade inget stöd eller förståelse hemifrån.

EU vill ha superbegåvningar

Inom EU börjar en medvetenhet om betydelsen av kunskap och begåvning vakna. EU vill ha superbegåvningar, man vill ha innovation.

“De vill ha det NU. Ingen vill vänta. Men nu finns det inte” säger Roland S Persson.

Bakgrunden är en omedvetenhet och ett förakt för kunskap och bildning som behärskar de europeiska länderna sedan flera årtionden. Man vill fortfarande inte använda ordet “begåvad”, man vill inte använda ordet “talang”. Att ändra på attityder är inget quick fix. Det tar minst en generation, 25-30 år, för att en hel population ska förändra djupt sittande värderingar.

“Vem vill satsa sin politiska karriär på att vänta 25 år?” frågar Roland S Persson.

Peter Higgs, nobelpristagare i fysik 2013, har sagt:

“Samhället vill ha det som de särbegåvade är kapabla att erbjuda – men är samhället villigt att erbjuda de särbegåvade en miljö eller kultur som gör det möjligt?”

“Unga offras för likhetsnormens skull”

I Sverige är det extra svårt att stödja de särbegåvade barnen, eftersom insikten om att vissa barn är mer begåvade än andra kommer i konflikt med den härskande likhetsnormen. Just den utsätts aldrig för normkritik. När den förra regeringen gav Skolverket i uppdrag att författa ett stödmaterial gick uppdraget till Roland S Persson. Men att påtala att vissa elever är särbegåvade och vissa intellektuellt obegåvade visade sig vara så kontroversiellt att hans bidrag ströks.

“Vår svenska oförmåga att hantera verklighetens fullt naturliga olikheter visar sig även i skolans värld, och barn och unga offras för likhetsnormens skull” skriver Maria Ludvigsson i en ledare i Svenska Dagbladet.

Social ingenjörskonst viktigare än kunskap

Vi kan beklaga eleverna, och vi kan beklaga lärarna. Utsikterna för kunskap och bildning är inte ljusa, vare sig mot bakgrund av skolans haveri eller det bildningsförakt som bitit sig djupt in i den svenska folksjälen. Men innan vi sjunker djupare i medkänsla med lärarkåren kan det vara intressant att ta del av deras politiska vägval.

Utan tvekan har många lärare ett rent helvete när de försöker göra sitt arbete. Många av dem är fullproppade med feminism och genusteori och har blivit itutade att skolan ska utöva social ingenjörskonst genom att med alla medel “kompensera” lågpresterande elever (och strunta i de särbegåvade), allt i syfte att producera likhet och ett klasslöst samhälle. De politiska målen blir viktigare än det som är skolans uppgift, att förmedla kunskap.

Bedövande röd-grön dominans bland lärarna

När Orvesto Näringsliv på uppdrag av Skolvärlden undersökte lärarnas partisympatier inför förra årets riksdagsval visade resultaten en fullkomligt bedövande röd-grön övervikt.  Siffrorna är sensationella och kan bara jämföras med den tunga dominansen för vänsterpartier (s + v + mp) inom journalistkåren.

Socialdemokraterna var överlägset största parti bland lärarna – 57,8 procent svarade att de definitivt eller kanske skulle ha valt (s). (Partiet fick 31,01 procent av rösterna i riksdagsvalet.)

Nästan lika många, 53,1 procent, svarade att de definitivt eller kanske skulle ha valt miljöpartiet. (Partiet fick 6,89 procent i riksdagsvalet). Mer än varannan lärare är alltså miljöpartist. Vänsterpartiet är tredje största parti bland lärarna. 34,5 procent svarade att de definitivt eller kanske skulle ha röstat på (v). (I riksdagsvalet fick vänsterpartiet 5,72 procent).

I botten på lärarnas partisympati-lista hamnar Sverigedemokraterna. Bara 5,2 procent av lärarna skulle definitivt eller kanske ha röstat på (SD). (SD fick 12,86 procent i riksdagsvalet).

Lärarna har fått exakt vad de röstar på

Med en kompakt och överväldigande röd-grön majoritet i lärarkåren har lärarna fått exakt vad de röstar på: genusteori, radikalfeminism, värdegrund, massinvandring av elever från låg-IQ-länder, social ingenjörskonst och postmodern sanningsrelativism där det är okej att förneka förintelsen. Eller att hävda att den vetenskapliga evolutionsteorin och den bibliska skapelseberättelsen bara är två olika paradigm, två alternativa berättelser om människans historia. Att det inte går att påstå att den ena är mer ”sann” än den andra. Bara att välja, var god skölj.

“Vi behöver göra upp med den postmoderna sanningsrelativismen inom akademien och i den offentliga debatten. Annars riskerar vi att svika våra framtidshopp; alla de unga som faktiskt längtar efter verklig bildning och kunskap” skriver Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss i en debattartikel i Dagens Nyheter

Det är inte synd om lärarna

Anna EkströmDet är bara att önska Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, och andra vänsterprogrammerade genusteoretiker plus alla lärare som röstar röd-grönt lycka till när ni ska lära ut jämlikhet, könskvotering, feminism och allas lika värde till växande skaror muslimska elever från låg-IQ-länder.

Ni kommer att stånga er panna blodig. Ni kommer att möta en 1 400 år gammal människosyn som inte låter sig rubbas en millimeter av er jämlikhet. Ni kommer att stå er slätt mot medeltida avgrunder av kulturella och religiösa föreställningar som massimporteras med ert benägna bistånd.

Det kommer att gå åt h-e. Det har redan gått åt h-e. Men klaga inte! Det är inte synd om lärarna. De har fått precis vad de vill ha. Däremot är det synd om eleverna. Och den bildning som har gått förlorad.

Litteratur:

Yuval Noah Harari: Sapiens. En kort historik över mänskligheten. 

Bertil Häggman, Jon Skard: Så arbetar kommunistpartierna. 

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

 


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Ingvar

Posted: 17 maj 2015 - 00:28 - Svar

Det är nog därför hon matar sin man med Kött
http://www.jenskiil.se/ovrigt.htm

Olav Ødegaard

Posted: 17 maj 2015 - 01:07 - Svar

Roger Scruton er godt eksempel på dannelse (bildning). Noe han demonsterer i en rekke fordrag på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=wDRFQ384gdY

  FelixKrull

  Posted: 17 maj 2015 - 09:39 - Svar

  Jeg er selv Scruton fan, men det her er sgu’ ikke ligefrem hans bedste praestation. Han er bedre paa skrift.

  Hvis man (OT) vil se en demonstration af forskellen mellem retorik og demagogi, kan Christopher Hitchens vs. Tony Blair anbefales.

  https://www.youtube.com/watch?v=XK4O-3aoRww

  Guderne maa vide, hvad der har bevaeget Tony Blair til frivilligt at agere boksebold for Hitchens, maaske manden paa sine gamle dage begyndte selv at tro paa sine spindoktorers historier om, at han var en stor taler.

   Olav Ødegaard

   Posted: 17 maj 2015 - 12:32 - Svar

   Nei, det finnes bedre innslag med Scruton, fortsatt på youtube, som jeg tror når ut til flere.
   Han er meget dyktig til å forklare oss europeere hvem vi er, og av hva.
   Anbefaler å lytte til hans mange foredrag.
   Takk for linken til Hitchens!

   Lazze

   Posted: 17 maj 2015 - 23:14 - Svar

   Tak for et godt link til en spændende og berigende debat mellem to dannede og lærde personligheder.

Harold_the_Barrel

Posted: 17 maj 2015 - 01:25 - Svar

Om man har en stor del av journalist och lärarkåren på sin ”avlöningslista” är det lite märkligt att Miljöpartiet endast lyckas skrapa ihop 6-8 %. Med en sådan enorm propagandaapparat till sitt förfogande är det inget annat än ett gigantiskt misslyckande.

Är det fel på propagandan eller på folket?

Min favoritlärare och den jag hade respekt för var Moderat och kommunpolitiker. Lärarna som man visste röstade vänster åtnjöt ingen som helst respekt bland elever och deras lektioner var inte sällan kaotiska tillställningar.

  Olav Ødegaard

  Posted: 17 maj 2015 - 14:00 - Svar

  Godt poeng, – vi har “spedalske” partier i både Sverige (SD) og Norge (FrP), som nyter større oppslutning, tross manglende makt i skole og media.
  Interessant å se at de ofte øker, når de blir gjenstand for oppmerksomhet, om så negativ oppmerksomhet.

  AhlgrensLastbilar

  Posted: 17 maj 2015 - 19:54 - Svar

  …är han en vit, heterosexuell, medelålders man? 😉

  Snaphane

  Posted: 17 maj 2015 - 22:33 - Svar

  Intressant analys! Ja, om nu majoriteten av lärarkåren och journalisterna är Kulturmarxister så borde ju MP vara större. Men att de ligger på över 6% i vissa mätningar är illa nog. Hur många väljare är 6%?

Talibananas

Posted: 17 maj 2015 - 02:08 - Svar

Wow! JC överträffar sig själv. Detta är gruvlig, omväldande läsning. Som ingen annan kan JC klä det förfärliga i samhället i ord; så att det känns som en lisa för själen, en klapp på axeln som bekräftelse på traumatiseringen.

Mr_Speck

Posted: 17 maj 2015 - 04:57 - Svar

Absurdistan skulle behöva en “Ivy Mike” för att blåsa rent….

invandrare1957

Posted: 17 maj 2015 - 06:41 - Svar

Tack Julia. Men varför är utbildning så viktig i Sverige. Själv är jag väldigt outbildad men jag känner mig bildad kan föra mig med företagsledningen utan att känna mig som et Alien. Mina bästa lärare i arbetslivet har varit outbildade. Dom vill lära ut. Jobbade med en drfttekniker som hade sju års folkskola så jäkla duktig o kunnig han var bildad på alla plan. Tänker på byns bästa mattelärare som ungarna hade han var inspirerande hade pondus det var lungt på hans lektioner ungarna älskade honom och lärde sig matte. Men han blev bortmobbad av sina utbildade kollegor för han hade ingen utbildning. Tänker på fröken Ulla Skog som jag fick som lärare i andra klass när linjalen small i bänken när pennan åkte i vänster hand. Hon hade utbildning hon kärringen. Utbildning ger makt och framför allt rätt att göra ett dåligt jobb. Underbaraste som finns när det kommer en kille eller tjej i 35 års åldern och säger. Känner du igen mig man står som ett fån. Du hade mig som praktikant i gymnasiet vad kul vi hade. Då känner jag mig bildad driftingenjörer som man träffar vad kul jag hade och vad jag fick lära mig när jag jobba med dig. Värmer och jag med två år i gymnasiet har lyckats. Vi fick en 26 årig Chalmers ingenjör till jobbet som man hjälpte i början hade jättekul med jag lärde mig av honom. Men nu fem år senare då är han som Romson det är inga praktikanter som kommer att komma ihåg honom för han handlar det om att visa hur duktig han är och praktikanten står under honom. Men jag hoppas att det är en livsfas för honom. Troligen inte han är ett offer av den svenska skolan. Jag ställer mig frågan vad är utbildning. Men jag känner mig väldigt utbildad jämfört med våra utbildade politiker.

  niklasr

  Posted: 17 maj 2015 - 14:55 - Svar

  Svenska politiker är bland de mest outbildade personerna i Europa.

  Ratatosk

  Posted: 17 maj 2015 - 18:05 - Svar

  Det korta svaret är att bildning inte är mätbart, medan utbildning är det. Betyg, högskolepoäng och antal examina är vad som spelar roll inför en anställning inan du har skaffat dig arbetslivserfarenhet och kontakter.

   invandrare1957

   Posted: 18 maj 2015 - 06:32 - Svar

   Finns ett annat problem som jag har upplevt genom åren. Det handlar nog inte om utbildning utan om samma sak som Romson lider av. Där har Jantelagen en stor del det är att med utbildning får man ofta makt man får rättigheten att trycka ner människor bete sig illa. Kommer ihåg när vi körde flytt i tingshuset i Södertälje. Ner kommer en högdjur domare eller lagman. Skriker på oss flyttgubbar att vi kan minsann bära i trappor det var viktigare att gubben fick åka hiss. Jobbarkompisen ett gammalt raggarbarn från stan han tittade på gubben och sa åt håll käften gubbe och ta trapporna jag såg uppsägningen framför mig när han ringde åkeriet. Då hände det konstiga att han kom ner efter en timma och bad om ursäkt. Där lärde jag mig att säga ifrån och inte vara rädd för överheten som många svenskar är respekterar dom inte mig då respekterar jag inte dom. Makt ger inte någon rätten att förnedra och se ner på människor. Därför får inte sjuklöver politikerna någon som helst respekt från mig. Utan jag känner bara förnedring mot sådana som Reinfeldt och Löfven o Romson. Dom kan inte ens be ursäkt.

Armadillo

Posted: 17 maj 2015 - 07:40 - Svar

Jag har skrivit det innan, men gör det gärna igen; det finns skillnad på bildning och utbildning!
Dock utesluter inte varken bildning eller utbildning varandra.

machiavelli

Posted: 17 maj 2015 - 07:42 - Svar

Sveriges vice statsminister Åsa Romson. Hvorfor bare ikke kalde hende dum!

YOTHI_TARZAN

Posted: 17 maj 2015 - 08:20 - Svar

För 45 år sedan gick jag på en skola som kallades för Handelsgymnasiet.
Det var en ekonomisk linje.
2 av mina lärare var totalt värdelösa
En var sadist
Vår tysklärare var bra
Resten var medelmåttor !!

ramonafransson

Posted: 17 maj 2015 - 08:23 - Svar

Redan på 1980-talet när jag var i USA, hade de skolor över hela landet för “Begåvade barn” och i dessa skolor fanns en salig blandning av alla hudfärger och bakgrunder. Men dessa barn hade i alla fall fått en stimulerande miljö. I Sverige har det alltid varit fullt att vara ” begåvad” så länge det inte handlar om sport, då finns det särskilda skolor. Sjukt! Tack för en mycket upplysande krönika, som vanligt.

Snowflinga

Posted: 17 maj 2015 - 09:04 - Svar

Julia Ceasar skriver igen en utmärkt och lysande krönika vart Sverige är på väg när kulturmarxisterna och det övriga etablissemanget nedmonterar Sverige, förnekar den svensk kulturen och även förnekar att det finns etniska svenskar. Ett folk som förnekar sitt eget folk och kultur är dömda att gå under. Man söndrar och förstör ett folk, en kultur och ett välfungerande land för att skapa en postmodern katastrof.

http://snaphanen.dk/2014/02/08/sondagskronika-nedmonteringen/

J.Becker

Posted: 17 maj 2015 - 09:18 - Svar

BRAVO! DU är en fröjd att läsa och väcker MINA slumrande tankar till liv…TRÄD fram JC, du är en statsministerkandidat…

  Maja Dacke

  Posted: 17 maj 2015 - 13:32 - Svar

  Tidpunkten är nog inte riktigt inne ännu … men den kommer. Eller hur, JC?

Louis B Knockel

Posted: 17 maj 2015 - 10:14 - Svar

1968-generationen overtog en fornuftig, stort set velfungerende vestlig verden og efterlader et bjerg af rygende lort.

En anonym paerson

Posted: 17 maj 2015 - 10:17 - Svar

En anonym person

Hej Julia !

Stämmer verkligen dessa IQ tester ?

I länken nedan argumenteras det för att den genomsnittliga IQ:n snarare ligger på 82 för afrikaner.

Detta kanske fortfarande är lågt, men jag anser att det är viktigt att vara så korrekt som möjligt när man skriver

om sådana här känsliga ämnen.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289609000634

brisslan

Posted: 17 maj 2015 - 11:14 - Svar

Åsa Romson MP, har ingen bildning men, väl utbildning står det i JCs förnämliga skrift. Jag vill påstå att, hennes utbildning är noll och intet värd! Det är en utbildning i flams och trams från svenska kravlösa och flummiga läroanstalter eller rättare sagt förvaringsplatser, som per automatik inte ger tillträde till någon högre läroanstalt i normala länder. Knappast i något u-land heller blir svenska elever accepterade, utan anses, som mindre vetande! Deras kunnande är inte efterfrågad mer än i ett flumsamhälle, som det vi lever i.

  niklasr

  Posted: 17 maj 2015 - 14:54 - Svar

  Vem som helst kan kalla sig jurist.
  Därav finns det otroligt gott om jurister som inte kan ett skit.

Stefan Borg

Posted: 17 maj 2015 - 11:52 - Svar

Tack Julia för en lysande artikel! Låt mig här passa på att slå ett slag för Steve Moxons artikel om “identity politics”; “the greatest political fraud in history”: http://stevemoxon.co.uk/identitypoliticsandpc.php

invernes

Posted: 17 maj 2015 - 12:00 - Svar

Jeg må berømme nordisk ungdom som slår tilbake med samme mynt mot svenske diktator aviser. 😉
https://youtu.be/mUCKBWOLAt0

Cavatus

Posted: 17 maj 2015 - 12:17 - Svar

Alla Julias krönikor är oerhört läsvärda men den här utredande, suveräna krönikan som ger orsak och verkan berör mig särskilt. Jag har haft med det svenska utbildningsväsendet att göra på olika nivåer och det är precis som Julia skriver. Och med ett gammalt bildningsideal i bakhuvudet så går det inte att verka inom det fältet. Det är kört redan från starten, så att säga. Jag vet egentligen inte hur man överhuvudtaget ska komma till rätta med skolan. Det är som med SVT/SR. Dessa kolosser på lerfötter måste avskaffas och ur askan måste en ny gestalt få träda fram. Men hur ska detta gå till? Obegripligt. Det sorgliga är att det är barnen, eleverna, som blir lidande.

Jag stångade min panna blodig i flera år mot en motsträvig rektor, för att försöka få till stånd en ändring av en dålig pedagogisk lösning. Det förhalades i sex år och de behöll den dåliga organisationen, av principskäl, av värdegrundsskäl, av allehanda skäl som jag aldrig fick förklarade ordentligt. Det var bara långrandiga diskussioner som inte ledde någonstans. Skolan är som ett träsk! Rektor och lärare resonerar som så att snart går den elevkullen ut och då fortsätter vi som vi gjort tidigare. Obotligt!

Varje gång jag läser Julias krönikor lär jag mig något nytt. Där finns fördjupande, intressanta länkar. Ens bildningsgrad ökar. Det är därför bildning ses med oblida ögon i det här landet. Särskilt när bildningen inte följer den från ovan påbjudna värdegrunden.

Och precis som Julia skriver så är det lustigt att normkritiken aldrig får kritisera värdegrunden. Den dagen – om den infaller – kommer hela korthuset att falla. Det är den kritiken Julia och vi “dissidenter” står för. Det är därför vi är så farliga.

  Olav Ødegaard

  Posted: 17 maj 2015 - 16:45 - Svar

  Meget god kronikk av Julia, og som leder tanken til en krønika om “Franfurtherskolen” i norske Document.
  Hva kan frie demokratiske samfunn stille opp mot politiske krefter som motvirker åpent demokrati, under demokratiets radar?
  Jeg har hørt mange beskrive en langsom forvandling av våre samfunn, som de først nå begynner å begripe vilke som ligger bak. Skole og media viktigaste verktyg:
  https://www.document.no/2013/08/den-lange-marsjen-gjennom-institusjone ne/

  Skulle vi bli ferdig med disse samhällets dödgravare, venter en till forveksling liknande utmanare, som de har importerat med oss som betalare..

Jan Sjunnesson

Posted: 17 maj 2015 - 12:19 - Svar

Tack för denna genomgång. Bidrar med mitt inlägg

http://sjunne.com/2015/03/24/bildning-folks-och-min/

Hermansson

Posted: 17 maj 2015 - 13:57 - Svar

Julia Caesar ett ett geni, helt outstanding !

tant45

Posted: 17 maj 2015 - 14:24 - Svar

Tack Julia. Ypperligt skrivet.
Kulturmarxisterna har velat skapa robotar, som ska tänka med sin vänstra hjärnhalva hela tiden:- Vad är rätt, vad är fel, enligt deras normer.På så sätt sätter man en odemokratisk struktur på plats som dödar initiativ, lekfullhet, nytänkande osv
När den högra hjärnhalvan inte får vara med försvinner mystikern, filosofen, poeten, geniet,innovatören,musikgeniet från samhället. Kvar blir bara rapande papegojor som sjunger samma sång.
Åsiktskorridorens sång.
Och de drar sig inte för att hacka på dem som inte blivit en inspelad skiva som upprepar samma låt.
Bildning är inte utbildning, bildning är att se, upptäcka, känna, forska, nyfiken vilja veta, ta reda på, läsa på, diskutera, debattera, ifrågasätta, förundras och framförallt att lära för livet..
Till slut blir det en egenskap att veta mycket om allt möjligt. Förr var det en ära att ha hög allmänbildning.
Idag tycks det bara vara vem kan gapa högst och mest, vad som sägs är inte så viktigt.
Detta är verkligen dödstöten för ett tidigare så berömt innovativt och fredligt land…….

Viktor Rydberg

Posted: 17 maj 2015 - 16:44 - Svar

Tyvärr nämns inte med ett ord i denna krönika den huvudsakliga orsaken till bildnings/allmänbildningsförfallet i Sverige: Inflytandet från USA! Sverige har som bekant en navelsträng till landet i väster. I USA är inte bildning gångbart utan där ska man vara specialist. Det är detta som nu också kommit till Sverige!

  Julia Caesar

  Posted: 17 maj 2015 - 20:31 - Svar

  @ Viktor Rydberg.

  Nu ligger inte tyngdpunkten på det amerikanska inflytandet i den här krönikan. Alla krönikor kan inte handla om allting. Men att det inte står ett ord om saken stämmer inte.

  Missade du den här meningen:

  De kulturella influenser som har färgat Sverige efter 1945 har till stor del bestått av amerikansk popkultur.

  Julia Caesar

   Viktor Rydberg

   Posted: 17 maj 2015 - 22:24 - Svar

   Fast temat var ju bildning och dess förfall och inte popkultur. Då är det ju lite märkligt att du i stort sett bara ger “kulturmarxismen” skulden för detta när huvudorsaken ligger i påverkan från den amerikanska kulturen. Därmed inte sagt att det inte skulle förekomma bildningsförakt från vänster eller från andra grupper. För många hundra år sedan fanns t ex ett sådant bildningsförakt inom adeln i Sverige. De var inte intresserade av att lära sig läsa och skriva utan var mer intresserade av att blåsa i horn, jaga och träna falkar. På 1700-talet skickade man dem dock på Grand tour och på så sätt ökade bildningen även inom adeln en smula. På 1800-talet var det inte så ovanligt att bondebarnens föräldrar inte tillät sina barn att gå i skolan och bland arbetarklassen ansågs kunskaper inte särskilt bra att ha. Man kunde ju bli “förläst” som det hette.
   Men oavsett varifrån bildningen hotas så är det väldigt trist att den gör det och där håller jag med dig fullt ut. Vi måste värna om det som vi kallar allmänbildning. Det är svårt att föra ett samtal med människor som inte vet var karlstad ligger eller inte känner till att judarna saknat ett eget land innan 1948 och därmed anser att de får skylla sig själva som flyttade till europa och blev ihjälgasade. Det senare hört av en person som gått ut en muslimsk friskola.

    niklasr

    Posted: 18 maj 2015 - 08:44 -

    Sedan kan det ju ha lite med saken att göra att kulturmarxisterna i Sverige älskar att ta uttryck och “strukturell rasism” från USA. Exempel: nigger i USA är ett nedsättande ord om svarta amerikaner; neger i Sverige är inte nedsättande utan bara beskriver en svart man med ett ord.
    Men det försöker kulturmarxisterna få till att betyda samma sak som nigger i USA.

  Lassekolja

  Posted: 18 maj 2015 - 01:05 - Svar

  Gnäll inte över USA! USA har räddat världen en gång och med Putin kvar vid makten i Ryssland är det väl snart dags igen. Putin är enda skälet till att jag (mot SD´s vilja) önskar att vi går med i NATO, helst innan det är för sent!

   Olav Ødegaard

   Posted: 18 maj 2015 - 01:50 - Svar

   Mange her vest begriper Putin betre än NATO pt, – många som under kalda kriget var Nato-anhengare..
   Frågan är ominte både NATO och FN nu sklijer sej från vad de var. Her FN, som vil førstøra sammanholningen i europeiska länder:
   http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

   GustaWasa

   Posted: 18 maj 2015 - 02:09 - Svar

   Du faller på att du inte själv lär vad JC nämner i denna sin text.

   USA räddade inte världen de var bara en av alla länder som stred mot Tyskland och tog bra betalt för detta sedan och håller fortsatt sitt grepp över Tyskland, det som kommunisterna fick överge i och med Sovjetunionens fall. USA är nu härskare och de har ingen lust att släppa Europas demokratier att självförverkligas. Därmed så har de sett till att starta krig med påhittade “värdeord” för att med massinvandring av araber och muslimer destabilisera denna kontinent. Hade inte USA haft denna möjlighet så hade ej heller det sett ut som det gjort med denna enorma explosionsartade massinvandring. Om du lyssnade på det senaste budskapet så beklagar sig USA och EU över att Egypten nu har dömt Brödraskapets ledare Mursi till döden samt hundra andra av samma Brödraskap. Men det är väl inte så konstigt att du står och ropar på vargen mot öster när du inte ser en enda islamist som kryper upp bakom din rygg. Eller är det enbart för att Putin och Duman har sagt detta om den aggressiva homosexuella lobbyn “att de skall ge fan i att bedriva denna propaganda mot ryska barn” …? Något måste det vara som klämmer i din sko som gör att du inte ser alla dessa islamister bakom din, familjen, släkten och vännernas ryggar.

    Lassekolja

    Posted: 18 maj 2015 - 23:34 -

    Jo, nog “klämmer det i min sko” ibland men det har med reumatism att göra och föranleder regelbundna besök hos välgörande medicinsk fotvård.
    Även om Du vägrar tro det hör jag faktiskt till de relativt få, som är vaksam mot “islamisterna bakom min/våra rygg(-ar)” men det skyller jag på “våra” politiker av båda blocken, vilka alltjämt vägrar prioritera svenska och svenskars intressen. Att jag i hela mitt liv varit mycket positiv till USA och allt amerikanskt, har med mitt “familjära släktskap” att göra och det kommer jag aldrig att vilja ändra på så den diskussionen är, för mitt vidkommande, härmed avslutad.

    GustaWasa

    Posted: 19 maj 2015 - 10:52 -

    Nu behöver du inte tjura “för mitt vidkommande, härmed avslutad”. Det är ju så att skriver man något som läggs så öppet så är det inte otroligt att man får svar. Det får även jag som du kanske ser på det jag har skrivit under detta aktuella ämne av JC:

   Viktor Rydberg

   Posted: 18 maj 2015 - 15:42 - Svar

   Jag anser också att USA är en garant för vår fred och frihet men samtidigt måste man få kritisera vissa delar hos ett land. Tyvärr kommer mycket skit från USA varav den ökade specialiseringen är en sån sak. Och brist på allmänbildning även om det finns libreala skolor.

Steinadler

Posted: 17 maj 2015 - 16:55 - Svar

Lenin, som själv hade skaffat sig bildning i Väst, såg intellektuella som klassförrädare.

Lenin tilbrakte riktignok et par år i “Vesten” fra 1893 til 1895 og var da en flittig gjest ved offentlige biblioteker. Men sin utdanning skaffet han seg i hovedsak i Russland. Han var i utgangspunktet en mønsterelev. Hans far var matematikk- og fysikklærer og ble senere en svært dyktig regional skoleadministrator som til og med ble adlet av tsaren for sin innsats. Lenins mor lærte seg selv fransk, tysk og engelsk og gjennomførte også en lærereksamen som hun riktignok ikke fikk brukt annet enn ovenfor sine egne barn. Utdannelsesmessig hadde Lenin med andre en særdeles fordelaktig bakgrunn. Takket være den var det også mulig for ham å oversette tekster av Marx og Engels til russisk. Lenin ble som syttenåring utvist fra universitetet i Kasan i 1887, men gjennomførte jurastudiet som privatist i 1891. Takket være morens formue hadde han rikelig anledning til å lese og studere fritt på en måte som de fleste av dagens “studenter” knapt er istand til å drømme om.

Lenin lebte vom Vermögen der Familie, unternahm lange Wanderungen, gab den jüngeren Geschwistern Nachhilfe, las politische Literatur und setzte sein Jurastudium als Autodidakt fort. Er durfte 1891 die Prüfungen als Externer abschließen, was ihm auch als Bester in allen Fächern gelang. Die spätere Propaganda verschwieg, dass auch Kirchen- und Polizeirecht dazu gehörte. Am 30. Januar 1892 nahm Lenin eine Tätigkeit als Rechtsanwaltsgehilfe auf. Er betätigte sich in einigen wenigen Fällen als Strafverteidiger und nahm zwei persönliche Fälle an. Einmal gegen Bauern, die ihr Vieh unberechtigterweise auf dem Anwesen seiner Familie hatten weiden lassen. Ein anderes Mal klagte er gegen einen ehemaligen französischen Adligen, der ihn bei einem Besuch in Paris mit seinem Auto angefahren hatte. http://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Iljitsch_Lenin

Max Payne

Posted: 17 maj 2015 - 17:52 - Svar

Ytterligare en uppfriskande krönika av Julia Caesar. Synd bara att inte tillräckligt många läser dessa, begrundar dem, börjar tänka, och agerar sedan.

  Cavatus

  Posted: 17 maj 2015 - 22:17 - Svar

  Du har ett ansvar att sprida länken!

Oberst

Posted: 17 maj 2015 - 18:38 - Svar

Detta är djup tragik. Att en vice statsminister, och därtill disputerad, ens kan överväga att använda Auschwitz som jämförelse är obegåvat, ointelligent och omdömeslöst.

rudmark

Posted: 17 maj 2015 - 18:53 - Svar

De begåvningstest som används, har en viss övervikt/fördel för de från västerlandet. Men inte så här mycket. Max 10 percentiler om man också tar bort de delar som är mer språkliga.

heartbar

Posted: 17 maj 2015 - 18:57 - Svar

Som alltid bra skrivet, men ursäkta en inte så utbildad man. Var det inte väldigt många procent i Orvestos undersökning…?

  Nogger White

  Posted: 17 maj 2015 - 19:56 - Svar

  Jag hajade också till, men respektive procentsiffra avser två svarsalternativ; definitivt och kanske. En vanlig svensk kulturmarxist kan nog både definitivt och kanske tänka sig att rösta på såväl de vanliga kommunisterna som på koldioxidkommunisterna.

   heartbar

   Posted: 17 maj 2015 - 22:41 - Svar

   Tack för tipset. Antog ngt sådant. ville dock inte djuploda mer.

AhlgrensLastbilar

Posted: 17 maj 2015 - 19:41 - Svar

Tack för en fantastisk krönika, Julia! Otroligt klarsynt och orädd skrivet. En av de bästa inom denna samhällsproblematik.

Visst är detta minerad mark, men det är ju kalla fakta. Att stora grupper i MENA-länderna och Afrika har
läge IQ och högre inavel har INGET med rasism, HMF, fasicm etc. att göra. Ett axiom, som inte PK-adeln eller fulmedia någonsin kommer att påtala.

Att en t.ex. mycket matematikbegåvad andraklassare med IQ 135 – ibland med Aspergers syndrom – ska tvingas plugga ihop med skrikiga analfabeter, som inte kan svenska, och därigenom tar alla resurser i anspråk är en SKANDAL och en oförlåtlig kunskapsmassaker.

Ett barn med IQ 135, kommer aldrig att få ut något i klassrummet eller i ett grupparbete, där övriga “nyanlända” har ett genomsnitt på IQ 70-80! Denne högbegåvade elev måste anpassa sig efter de andra. Mobbning och mindervärdeskänslor, kommer som ett brev på posten. Är detta rätt? Nej!!

Jag vet! Har själv haft en telning i den situationen. Efter mycket blod, svett och tårar i kampen mot praxis-damerna på skolförvaltningen lyckades jag få igenom en godtagbar omplacering. Men blev själv anklagad för att ha “rasistiska tankegångar”, att “ha fel värdegrund”, blev upplyst om att “vi måste prioritera svagpresterande”, “allas lika värde” och annat abstrakt trams-dravel.

Gissar att det är skottpengar på mig från en viss skolförvaltning. Liksom från en viss tossig hipster rektor.

Conny Bergström

Posted: 17 maj 2015 - 20:22 - Svar

Birgitta Ohlsson (fp), Maria Ferm (mp), Christina Höj Larsen (v), Cecilia Wikström (fp), Soraya Post (Fi), Cecilia Malmström (fp), Mona Sahlin (s),Veronica Palm (s), Eva-Lena Jansson (s), Margot Wallström (s), Emma Henriksson (kd), Annie Lööf (c), Fredrick Federley (c), Alice Bah Kuhnke (mp), Bodil Ceballos (mp) och Ulla Andersson (v).

Varför är det så många kvinnor som i Sverige är marxister?

  Olav Ødegaard

  Posted: 18 maj 2015 - 01:40 - Svar

  Nei, svaret er ikke massepåvirkning (konformitet), men djup, självstendig refleksjon hos varje enkelt av dessa kvinnor..

  GustaWasa

  Posted: 18 maj 2015 - 01:47 - Svar

  Det är som statsminister Göran Persson sade om Mona Sahlin “att tänka är inte hennes starka sida”. Och det spiller väl över på resten av “kvinnorna”.

Julia Caesar

Posted: 17 maj 2015 - 20:26 - Svar

@ Ahlgrens Lastbilar.

Tack för att du delar med dig av berättelsen om din son och hur han hade det i skolan! Jag tror att många förstår problemen bättre när de får veta hur illa skolan behandlar enskilda barn.

Skottpengar från skolförvaltningen är troligen en lätt börda att bära om du vet att ditt barn har det bra och får det stöd han behöver i skolan.

Julia Caesar

Nicke99

Posted: 17 maj 2015 - 22:00 - Svar

Julia, du har väl inte missat Peter Pomerantsevs artikel om Kremls informationskrig mot Väst?:

http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=2517#.VVjvjY0w-Uk

Allt det du beskriver kan härledas till Kremls (des)informationskrig. Inget är på riktigt, och framförallt: Det handlar inte om åsikter. De kommer aldrig att ta intryck av fakta, bara angripa från ett annat håll för att optimera effekten – allt medan lagren av simulacra lägger sig tjockare och tjockare, som en våt filt. (Det är dock knappast så att informationskriget uppfanns 1999).

Ur artikeln:

“..militärt sett kunde Ryssland (eller Sovjet, min anm.) inte tävla med Nato och väst, man var inte jämbördiga när det gällde kanoner, stridsvagnar, ubåtar. ”Vi måste hitta asymmetriska sätt att se på krigföring”, sa Sergejev, ”revolutionära synsätt.” Så man byggde upp en teori kring informationspsykologisk krigföring och, för att förenkla det väldigt mycket, använder sig av allt det där västländerna trodde att de hade ett försprång mot västvärlden. Använder sig av banker, använder sig av frivilligorganisationer, använder sig av kyrkan, använder sig av medierna, använder sig av de liberala demokratiernas alla verktyg, centraliserar och utnyttjar dem som ett vapen. Och tanken är, enkelt uttryckt: hur kan man få ett land på knä utan att ens röra vid det?”
Alltså, man använder sig av de liberala demokratiernas alla verktyg, och särskilt våra auktoriteter, inklusive våra partier, politiker, universitet och forskare.

jonason

Posted: 17 maj 2015 - 22:09 - Svar

Top bra skrivet.

Snaphane

Posted: 17 maj 2015 - 22:21 - Svar

Äntligen! Där satt den – Frankfurtskolan. Jag har länge väntat på att JC skulle skriva om Kulturmarxismen, vilket förklarar det mesta med Sveriges förfall. Skolans systemkollaps är dessvärre det allvarligaste hotet mot Sveriges existens som välfärdsland. Well, felskrivit då vi inte längre är ett sådant. Vi befinner oss ju på ett sluttande plan och riskerar att hamna på Greklands nivå inom 10 år….Hmm, invällarnas IQ på 70-85….

  GustaWasa

  Posted: 18 maj 2015 - 02:12 - Svar

  En bra bok att läsa är Roland Huntford “det blinda Sverige” och han säger om och om igen det du framför som tes – välfärd. Svensken har röstat mer på välfärden än på demokrati. Man har liksom gått bakvägen in i framtiden och nu så har vi ingen stark demokrati. “Ge mig mat så håller jag tyst” och det är väl där vi har hamnat i “det moderna Millenniesamhället”.

Mike E

Posted: 17 maj 2015 - 22:51 - Svar

Jag skulle vilja kalla Åsa Romson en fackidiot. Hon kan säkert en massa lagar men sannolikt inget om vetenskap och kultur. Dessutom är just juridik ett område där man kan klara sig med ett gott minne.

Skillnaden förr var just att man inte skulle vara fackidiot utan redan tidigt lära latin och klassisk historia och litteratur.

Förnuft-o-fil

Posted: 17 maj 2015 - 22:58 - Svar

Underbar krönika. Jag kan inte räkna det antal människor som kommit till Sverige från länder med en stark traditionell bildningskultur som berättat för mig hur de förfasats av den svenska skolan och dess relativa ytlighet och kravlöshet. Det är ofta svårt att som svensk ta den kritiken konstruktivt; man hamnar lätt i en reflexmässig försvarsposition. Men inget är viktigare än att återupprätta bildningsidealen, respekt för kunskap och erfarenhet, förståelse för att kunskap inte står in motsatsställning till kreativitet och nydanande, utan snarare tvärtom, och krav på att tyckande skall backas upp med fakta-baserade argument. Den verkligt svåra frågan är hur detta skall kunna åstadkommas?

Den dagen då Sveriges nya politiker, som SD, kommer till makten; den dagen borde ett genomtänkt handlingsprogram vara färdigt. Denna politiska omvälvning kan hända snart och vi är långt ifrån färdiga.
Den debatt och utredningsverksamhet som behövs måste också, i slutändan, formaliseras så att den debatten inte försvinner i dagens överväldigande informationsbrus. Det räcker inte att skriva artiklar, det behövs också en kärna av ett formaliserat handlingsprogram. Det kommer att behövas kunniga människor som jobbar tillsammans för att åstadkomma detta.

pappa sven

Posted: 18 maj 2015 - 00:08 - Svar

Fantastiskt bra. Och med lite erfarenhet så kan jag bara hålla med. MEN det tar tid innan alla polletter ramlar på plats. Har inte små händer trots det fattar jag dåligt dvs det som etablissemangets propagandaapparat basunerar ut är svårt att ifrågasätta från tid till annan. MEN alla dessa “rätt tänkande” hur i hela världen kan dom tro att dem och deras barn och deras barnbarn kommer att ha ett bra liv efter detta haveri?

Lassekolja

Posted: 18 maj 2015 - 01:07 - Svar

STORT TACK JC för ytterligare en mycket intressant krönika!

linovati

Posted: 18 maj 2015 - 01:35 - Svar

Bra skrivet JC! Har just insett att jag förmodligen är “obildad”, trots en relativt hög utbildning (civilingenjör). Emellertid vet jag en del om vilken sorts kunskap som har potential att generera pengar.
För att, till exempel, skaffa sig en djup insikt hur Internet innerst inne fungerar så gäller det att orka tröska igenom, och förstå, tusentals specifikationer (s k “Request For Comments, RFC:er”) utställda av “Internet Engineering Task Force (IETF)”. När detta veritabla “hästjobb” är gjort krävs dessutom en avsevärd teknisk begåvning för att få till en produkt som är konkurrenskraftig relativt alla övriga aktörer på marknaden. Som lök på laxen kommer en omfattande produktifieringsproblematik. Slutligen kan man marknadsföra “burken” på världsmarknaden och förhoppningsvis få in lite “exportkulor”.
Så att Sverige har råd att importera den mat som våra kulturmarxister, i sin otroliga infantilitet, tar för självklar.

GustaWasa

Posted: 18 maj 2015 - 02:29 - Svar

Alltid läsvärt och lärofullt av JC.

Det hot som sades skulle uppkomma i och med Millennieskiftet men inte märktes som något specifikt hot, det måste nog revideras. Det som hände var att människorna tappade sin orientering och trodde att det inte fanns någon historia före Millenniet. Ett självbedrägeri kom att bli till en villfarelse för gemene man och kvinna. Eftersom man trodde att man var fri från synderna som det sades att det tidigare Milleniet bestod av, men så inser de inte att det är tusen år minus femton år som vi enbart har levt hittills på det nya Milleniet. Och därmed så kommer det att finnas hur mycket tid att sin egen släktgren kommer att ställa till så att de som kommer om tusen år, att de då säger, att “förra Milleniet” fanns det dåliga människor och ondska, och så kommer det att rulla på.

Mahound

Posted: 18 maj 2015 - 03:42 - Svar

En mycket bra krönika, men eftersom Julia skriver mycket om andra världskrigets dödande i koncentractionsläger så borde Julia läsa på i ämnet. Sanningen är bra mycket mer nyanserad än Julia verkar vara medveten om. Men varför bry sig om förra seklets ohyggligheter? Jo, därför att osanningar sprids även idag och många av dessa används som slagträ just för att driva igenom de kulturmarxistiska fenomen som Julia bedrövar sig över. Det är inget sammanträffande att Fru Romson nämnde just Auschwitz som jämförelse med illegal invadring på Medelhavet och att hon yppade att just den skulden är orsaken varför Europa måste öppna sina gränser. Hon – liksom vi alla – är hjärntvättade att tänka just på detta sätt.

Julia, varför inte läsa några krönikor av den judisk-amerikanske filmskaparen och historikern David Cole som nu skriver för Takimag.com. Då kan Julia själv bilda sig i ämnet.

  GustaWasa

  Posted: 18 maj 2015 - 11:45 - Svar

  Det enda som man behöver läsa (enlig mig) är boken av Dee Brown “begrav mitt hjärta vid Wounded Knee”. En total skildring av hur det går för dem som inte försvarar sig eller inser att de måste försvara sig. Den handlar om hur äldre indianhövdingarna hellre sitter och skriver på fredsfördrag och röker fredspipa än att lyssna på de yngre som vill gå i strid mot ockupanterna. Man behöver faktiskt inte någon annan bok även om man är likgiltig för det som nu sker på denna kontinent och Sverige. Där får man även läsa hur indianhövdingar förbannar sig själva när det framgår att deras indiansamhälle blev totalt förintat till slut fast de hade fått garantier att de var vänner till ockupanterna och hövdingen säger “jag hjälpte dem att överleva svåra tider i ett nytt land och de sade att de var mina vänner men nu står jag här som den siste hövdingen och min stam är förintad. Jag skulle ha gått ut i krig om jag vetat det jag vet nu”. Sedan så fanns det hos indianerna även dem som man i dagens Sverige benämner som “kulturmarxister” och förrädare. Sådant fanns även hos det judiska folket och det var dem som sålde sitt eget blod för en handfull dollar.

   Mahound

   Posted: 18 maj 2015 - 11:54 - Svar

   Jo absolut. Det är inte nödvändigtvis den mer avancerade civilisationen som överlever utan den som har det demografiska övertaget. Tyvärr skulle det nog ha gått ännu sämre för de nordamerikanska urinvånarna om de tagit strid.

   De Europeiska nybyggarna var djupt kristna och hade enormt stora familjer (jag tror Benjamin Franklin var trettonde syskonet utav sexton i familjen) och avancerad jordbruksteknik. Dessutom fanns det ingen hejd på den transatlantiska invandringen.

   För de central- och sydamerikanska urinvånarna gick det dock bättre eftersom spanjackerna och portugiserna oftast inte tog med sig kvinnor från Europa. De kunde således inte i längden kolonisera landet. De blandäktenskap de istället tog till producerade inte en stark kolonialmakt som kunde skapa välstång i det långa loppet.

    GustaWasa

    Posted: 18 maj 2015 - 12:03 -

    Kan det gå så mycket sämre än att bli totalt utrotade. Jag säger det igen. Läs boken så kommer du att finna vem “du är”.

    Annars så är det väl inget att klaga på det islamska övertagandet de kommer ju också att överleva i denna miljö eftersom de har varit livsdugliga i mer än 1400 år. Och Muhammed kommer att likt Benjamin Franklin att ha en stor barnakull. Vad spelar det då för roll att vi har levt här innan?

   ɱØяñιηg$ʇðя

   Posted: 18 maj 2015 - 19:32 - Svar

   97,5% av Israels befolkning är khazarer och inte semiter. Dom har överhuvudtaget ingen rätt till det landet eftersom dom härstammade från landet Khazaria som låg vid Svarta havet. Googla på Khazarian Mafia och läs folkslagets historia. Folkslaget som kapade ett annat folks identitet, religion och senare även deras land och nu är fullt inbegripna med att ta över hela världen genom infiltration, söndrig och härskande.

    GustaWasa

    Posted: 19 maj 2015 - 11:01 -

    Jag har läst lite av detta ämne jag också och då kan man fortsätta på ämnesdelen och säga att islam har ingen rätt till svenska områden. Och då står det oss fritt att driva dem ut i Östersjön.

   Cavatus

   Posted: 19 maj 2015 - 12:31 - Svar

   Tack för tipset. Den boken hamnar på min läslista.

    GustaWasa

    Posted: 22 maj 2015 - 14:21 -

    Jag har inte varit inne på denna sida på några dagar, men gör det. Sätt den som ett primärt mål att läsa.

  Julia Caesar

  Posted: 18 maj 2015 - 16:59 - Svar

  @ Mahound.

  Du får gärna exemplifiera min opålästhet med faktafel i krönikan.

  Julia Caesar

   Mahound

   Posted: 19 maj 2015 - 03:59 - Svar

   Den judiskt-amerikanske filmskaparen och historikern David Cole har forskat en hel del i ämnet och ger en balanserad bild av denna del av historien
   :
   http://takimag.com/article/justifying_my_existence_david_cole#axzz3aS1 rf0js

   Tyvärr kan vi inte klandra arabiska invandrare för att ha vidskepelser härstammande i 600-talet om vi också har vidskepelser från 1900-talet.

Niels Henriksen

Posted: 18 maj 2015 - 09:05 - Svar

Sammenbruddets model?

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE7711723/Sammenbr uddets-model/

Morten Uhrskov Jensen

17. maj. 201540

Så længe danske og europæiske politikere ikke vil gøre noget i stil med Australien, så længe fortæller de os, at Danmark og Europa hellere må bryde sammen end gøre op med forstenet tænkning. [!!!]

”Afrika er en katastrofe, der kun bliver værre”. Sådan lød overskriften på en artikel fra Information i går. Artiklen fokuserer på Afrika syd for Sahara, hvor befolkningseksplosionen er størst. Franskmanden Gérard Prunier regnes ifølge Information for en af verdens førende kendere af Afrika, og Gérard Pruniers analyse er dyster:

”Afrika er en katastrofe, og kontinentet er næppe i stand til at afværge, at den kun bliver værre…Da jeg kom til Etiopien i 1972, var der 30 millioner indbyggere, i dag er der 100 millioner. Dengang havde bønderne 1,2 acre pr. familie (4.856 m², red.) i dag har de 0,4 acre (1.619 m², red.). Det klemmer folk ud af landdistrikterne. Folk ser hurtigt, at de ikke har nogen fremtid dér”.

Til den ukontrollerede befolkningstilvækst skal lægges en ”dybt kriminel politisk elite”, som ifølge Gérard Prunier med undtagelser er ”reelt uduelige, en flok demagoger”.

Danske Poul Christian Matthiessen, internationalt anerkendt demograf, og britiske David Coleman, lige så anerkendt demograf, ser to veje for Europa. Enten standser de europæiske lande tilstrømningen, eller også vil følgende ske ifølge David Coleman:

”Omfanget af indvandringen til Europa er så stor, at det med stor sandsynlighed vil destabilisere de europæiske lande eller de regioner i landene, som modtager flest migranter. Andre EU-lande vil vægre sig mod at tage deres andel af migranterne. Det store antal migranter vil ikke være muligt at assimilere i de europæiske samfund, hverken socialt eller økonomisk”.

Reaktionen fra eliterne

Thomas Gammeltoft-Hansen tjener sit rigelige brød i det integrationsindustrielle kompleks. Han afviser den australske model og påstår i strid med de faktiske forhold, at det skulle være muligt at løse Afrikas problemer og derved stoppe behovet for at forlade kontinentet. Man kan selvsagt ikke fæste lid til anbefalinger fra mennesker, hvis udkomme stammer fra at advokere for, at Danmark og Europa altid skal tage imod.

Vore hjemlige politikere vil heller ikke gøre noget som helst. Ole Hækkerup fra Socialdemokraterne afviser den australske model. Karsten Lauritzen fra Venstre hævder, at hans parti skam ikke har noget principielt imod den australske model, ”men vi er i tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre”. Karsten Lauritzen fortsætter: ”Får vi en borgerligt ledet regering efter valget, vil vi bede den nye statsminister om at sætte Australiens-modellen på dagsordenen i EU”. Det er det samme som at sige, at Venstre ikke drømmer om at foretage sig noget. [!!!]

Der sker nemlig først noget i Europa, når et land går enegang og dermed viser resten, at EU er en papirtiger, der intet kan stille op den dag, hvor et medlemsland hjemtager sin suverænitet på dette vitale område.

Indtil da vil vore politikere foretrække, at det europæiske kontinent undergraves gennem ukontrolleret indvandring. Historien vil ikke takke dem for deres fejhed.

  Niels Henriksen

  Posted: 18 maj 2015 - 09:31 - Svar

  Befolkningseksplosion i Afrika og Mellemøsten truer Europa

  http://denkorteavis.dk/2015/den-afrikanske-og-mellemostlige-befolkning seksplosion-truer-europa-2/

  18. MAJ 2015

  KIRSTEN VALEUR
  Migrantruter til Europa

  Indvandringen til Europa sker enten med fly eller via en af otte migrantruter, der fører over Middelhavet eller landjorden til Europa.

  Frontex har opgjort antallet af illegale grænseoverskridelser via disse ruter for årets første fire måneder. I januar – april 2015 er der sket i alt 98.586 illegale grænseoverskridelser.

  Den demografiske udvikling i hjemlandene

  Migranterne kan være tiltrukket af de velordnede velfærdsstater i Europa og udvandre fra lande præget af uro og fattigdom.

  Den tyske sociolog og økonom Gunnar Heinsohn påpeger, at en befolkningsudvikling, der giver en pukkel af unge frustrerede mænd, der føler sig til overs, virker destabiliserende på samfundet. [!!!]

  Overbefolkning går ud over de berørte samfunds bæredygtighed, idet der opstår ressourcemangel, fattigdom, boligmangel, arbejdsløshed og uroligheder.

  Ser man på nogle af de lande, der af Frontex fremhæves som væsentlige migrantlande, ses en signifikant befolkningsforøgelse i løbet af de seneste årtier.[!!!]

  Syrien, der hærges af Islamisk Stat, har oplevet en seksdobling af indbyggerantallet siden 1950, hvor der boede 3,5 millioner mennesker, til 22,6 mio. i 2014.

  Somalia er præget af borgerkrig. Landet havde i 1950 2,4 mio. indbyggere; i dag er der 10,4 millioner, og hver kvinde føder i gennemsnit 6,1 børn. [!!!!!]

  Nigeria, der hærges af Boko Haram, har næsten seksdoblet sit befolkningsantal siden 1950, hvor der var 31,8 mio. indbyggere, til 177,2 mio. i 2014. Fertilitetsraten er 5,3 børn per kvinde.[!!!!!]

  Der er i dag 1,12 milliarder mennesker på det afrikanske kontinent, og antallet ventes at stige til det dobbelte i løbet af få årtier.[!!!!!]

  United States Census Bureau vurderer, at der i 2050 vil være 2,24 milliarder mennesker i Afrika, mens Population Reference Bureau estimerer antallet til at blive 2,4 milliarder.

  Befolkningstallet i Mellemøsten er steget med en faktor 5 på et halvt århundrede: fra 44,0 millioner mennesker i 1950 til 229,4 mio. i 2014. I 2050 ventes antallet at være steget med yderligere 105 millioner mennesker.

  Med disse tendenser og befolkningsfremskrivninger kan det forventes, at folkevandringernes omfang vil tiltage og øge presset på Europa. [!!!!!]

  Migranter nærmer sig Europas ydre grænser

  Folkevandringerne mod Europa er tiltagende, og menneskesmuglerne bliver stadigt mere velorganiserede. Dette gør sig gældende for ruterne over land såvel som ved Middelhavet, hvor menneskesmuglerne fremtræder som rejsebureau’er.

  Der indkøbes store partier af gummibåde i Kina, mens der på Facebook annonceres med sikre fartøjer, der ligner krydstogtsskibe.

  Udsigten til disse store folkevandringer giver mindelser om Jean Raspails fremtidsroman ‘Le Camp des Saints‘ fra 1973, hvori han forestillede sig, at store folkemasser fra den tredie verden samtidigt udvandrer og sejler til de franske kyster, mens den oprindelige befolkning ser magtesløse til.

  Jean Raspail: politikerne forstår hvad der foregår, men tier

  Jean Raspail har sendt bogen ‘Le Camp des Saint’ til flere ledende politikere fra såvel venstrefløjen som højrefløjen, og de giver ham ret i, at vi står over for et stort problem, men:

  “De må forstå, at det kan man ikke sige”. Politkerne kan godt se faren, men den kan ikke artikuleres offentligt. I den offentlige debat forsikrer de selvsamme politikere, at alt går godt. [!!!!!]

  Også Morten Kjærum har betonet det formålstjenlige i at forblive inden for samme kulturkreds. I 1993, hvor han var direktør for Det Danske Center for Menneskerettigheder, gav han ved et seminar i CSCE udtryk for, at det er bedst og billigst hvis de, der insisterer på at flygte, rejser til et naboland med samme klima og kultur, men målet må være, at de bliver hjemme. [!!!]

  “Nabolandene skal støttes, hvis de tager imod flygtninge, og frivillig hjemsendelse til oprindelseslandet bør opmuntres.” (Fred og Frihed nr. 2 1993)

  Fornylig udtalte Morten Kjærum dog, at vi har brug for indvandringen; den er nødvendig for at undgå stilstand i Europa, så vi fortsat kan forblive et dynamisk samfund. Mange indvandrere kommer imidlertid ikke ud på arbejdsmarkedet, men det har ifølge Kjærum meget lidt at gøre med religion og kultur. [ Ja, han er vist uvidende om det meste og helt ude af stand til at fatte selv de mest indlysende sammenhænge – når bare han og vennerne altså kan få lov til at dyrke deres åbenbart endeløse selvgodhed på andres bekostning og med deres familier på meget sikker afstand af de meget alvorlige konsekvenser naturligvis;-) ]

elfyma

Posted: 18 maj 2015 - 11:28 - Svar

Noterar att kulturmarxisterna illustreras med 15 kvinnliga gråterskor och en kärring.
En slump- eller är det så illa ?

  GustaWasa

  Posted: 18 maj 2015 - 11:56 - Svar

  Ska man skildra det genom det bibliska så är det “Eva i lustgården”. Hon som trodde på ormens fagra ord och sin egen förträfflighet, men det var i lustgården det hände. I Verkligheten så är det något helt annat. Och “det första ordet sades” i och med att Arabförbundet uttalade sig mot Margot Wallström. Det var då som det gick en liten rysning genom Eva för första gången.

  Evas lustgård idag är deras lika bostadsområden. Men där utanför så pågår något som är verkligheten.

  Cavatus

  Posted: 18 maj 2015 - 12:16 - Svar

  Ett bildbevis på det femininiserade samhället. Känslor och äggstockar styr, inte sunt förnuft och fakta.

loofon

Posted: 18 maj 2015 - 12:56 - Svar

Men Julia … inte kan du komma dragandes med sanningar och fakta bara sådär?
Tänk på den monumentala chock det innebär för dem som hela tiden trott att det tabloiderna skriver och det som sägs/visas av public service är sant.
Fast det är förmodligen nyttigt också även, om det känns synnerligen ovant.

Noterar att mellan 2002 och 2006 sjönk medel-IQ:n i Sverige från 101 till 99.
Detta är en extremt stor förändring på så kort tid för en homogen grupp.
Orsaken får således sökas på annat håll än via teorin att svensken i gemen blivit mindre intelligent över en natt.

a2c4e

Posted: 19 maj 2015 - 10:25 - Svar

Utmärkt krönika av Julia igen, men vill precisera på ett par punkter: det bör nog vara okej att förneka förintelsen inte därför att förintelsen inte skulle ha ägt rum utom inom ramen för yttrandefriheten.

Faktum är att förintelseförnekelse är straffbelagt i en del europeiska länder vilket det inte borde vara enligt min opinion: det borde vara historikers och debattörers uppgift att visa att en sådan ståndpunkt inte är sann.

Vad gäller evolutionsteorin och skapelseberättelsen är det väl olika språk som används: ett vetenskapligt språk och ett allegoriskt språk och de kan betraktas som sanna båda två om vi är överens om att vi använder ordet “sann” i två olika betydelser.

Hör bara vad Chris Langan, autodidakt och kanske en av världens intelligentaste män, säger:

“I believe in the theory of evolution, but I believe as well in the allegorical truth of creation theory. In other words, I believe that evolution, including the principle of natural selection, is one of the tools used by God to create mankind. Mankind is then a participant in the creation of the universe itself, so that we have a closed loop. I believe that there is a level on which science and religious metaphor are mutually compatible”.
(Wikipedia)

För övrigt är det lätt att inse att så många svenskar fortfarande röstar på sjuklövern: svensken är tydligen hela livet indoktrinerad av ett röd-grönt paradigm, dels lärarna i skolan och sedan journalisterna i de stora medierna.

Lägg därtill politikerna med sin kulturmarxistiska fostran från universiteten och det är lätt att förstå utvecklingen.

Bättre blir det väl inte heller av den andliga tomhet och brist på respekt för religion (kristendom) som är förhärskande i Sverige bland elit och etablissemang och väl stora delar av befolkningen.

En intressant fråga blir hur ateism och humanism ska kunna motstå trycket från islam, men å andra sidan bjuder ens kristendomen islam verkligt motstånd?
Benägen att svara nej på den frågan.
Det finns kanske ett andligt tomrum som islam är beredd att fylla.

Marit

Posted: 19 maj 2015 - 20:51 - Svar

Hjertelig takk, Julia ! 😉 Du er en sjeldent særbegåvad journalist og forfatter !

Gammelsosse

Posted: 19 maj 2015 - 23:33 - Svar

En mycket bra krönika, dock en fundering. Även om majoriteten av lärarkåren fått vad den eftersträvat så är det inte lärarna själva som infört flummeriet i skolans värld. Det har regeringarna av båda valörerna verkställt och vidmakthållit. Fröet till den totala urartningen kan sökas tillbaka till 1975 när skamparagrafen om det mångkulturella samhället infördes i en av landets grundlagar.
Som flerårig yrkeslärare kan bara konstateras att IQ-nivåerna för olika regioner på vårt klot till fullo stämmer med egna erfarenheter.
En reflektion; har själv tioårig skolgång, teknisk realskola, ena sonen naturvetenskaplig/teknisk gymnasielinje tolv år där kunskapen nästan eller i stort sett nått realskolenivån och nu ytterligare ett, ett tionde tilläggsår till grundskolan. Det som för snart femtio år sedan tog tio att lära anses nu fordras tretton skolår. Borde inte ha med lärarkårens ideologiska preferenser att göra utan snarast med riksdagsbeslut i både den ena och andra frågan.

James

Posted: 23 maj 2015 - 14:49 - Svar

Mycket intressant och viktig artikel, hoppas fler kan donera pengar så JC kan fortsätta skriva länge till, behövs helt klart!

AAAkeS

Posted: 29 maj 2015 - 10:18 - Svar

När det gäller likformningen av studenter – se psykiatrikern Brock Chisholm, som var först ut med WHO och förstå lite av bakgrunden till det vi nu ser.

Leave a Comment