11
jun
Seneste opdatering: 11/6-15 kl. 2250
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Den grove vold er steget, og udlændinges kriminalitetsniveau er tårnhøjt

Kasper Støvring i Berlingske: Jeg har skrevet om det før, men der er valgkamp, og regeringen og medierne søger at bortforklare, så vi gennemgår lige teksten igen.

Til oplysningerne fra Danmarks Statistik er der for det første at sige, at efterkommere er langt mere kriminelle end indvandrere. Det går altså i den forkerte retning (for mænd med dansk oprindelse er tallet 11 procent dømte). Se side 101.

For det andet skal der meget til, før man overhovedet får en dom. Dommerne skal vælge at fælde en dom, politiet skal vælge at forfølge sagen, og offeret skal vælge at anmelde.

For det tredje: Rigtig megen kriminalitet især i ghettoområder bliver overhovedet ikke anmeldt. I visse indvandrerbelastede bydele er det op mod hele 90 procent. Der er altså et meget stort mørketal.

For det fjerde: Samtlige ikke-vestlige grupper tæller med. Men f.eks. kinesere har det laveste kriminalitetsniveau blandt udlændinge (og lavere end borgere med dansk oprindelse). Så vi kan kun gisne om, hvad det reelle tal er for de efterkommere, der er mest kriminelle, dvs. dem med oprindelse i Afrika og Mellemøsten.

For det femte: Det var alene på ét år, altså i 2013, at så mange blev dømt. Dertil skal lægges alle dem, der blev dømt de andre år.

For det sjette: Mange udlændinge er med tiden indgået i gruppen af danskere (borgere med dansk oprindelse), og mange vil gøre det i fremtiden, hvilket er med til at forøge denne gruppes kriminalitetsniveau og sløre forskellen.

For det syvende: Det er især den grove kriminalitet – overtrædelse af straffeloven, herunder vold, voldtægt, røveri, drab og den slags – efterkommere står for, altså ikke relativt ligegyldige ting som trafikforseelser. Se side 99. Se også s. 106 ff. om overtrædelse af de tre typer love: straffeloven, færdselsloven og særloven. Andelen af efterkommere, der bryder den alvorlige straffelov, er dobbelt så høj som andelen af borgere med dansk oprindelse. Se side 107.

For det ottende: Der er intet fald i kriminalitetsniveauet for indvandrere og efterkommere. Niveauet er stort set uændret, hvis man læser rapporterne fra de seneste år.

For det niende stiger, for sjette år i træk, antallet af kriminelle udlændinge, der er fremstillet i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling. I 2013 blev 2.854 personer fremstillet i Dommervagten. 2.148 af dem var udlændinge. Over 80 procent!

For det tiende: Over halvdelen af alle voldtægter begås af udlændinge. Tallet er fra 2010.

Endelig er, for det ellevte, asylansøgeres kriminalitet femdoblet på syv år. Indvandrere med flygtningebaggrund, dvs. palæstinensere (der er grupperet i Dst under borgere med libanesisk baggrund), er for øvrigt blandt de allermest kriminelle.

Et par afsluttende noter: Forhenværende drabschef Ove Dahl har i sin seneste bog skrevet, at der optræder et udenlandsk klingende navn i 95 procent af alle sager om grov, personfarlig kriminalitet.

Den grove vold er steget, og udlændinges kriminalitetsniveau er tårnhøjt


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


intemeranu

Posted: 11 juni 2015 - 13:07 - Svar

Stackars reporter, han kan inte få in i sin lilla förkrympta kommunisthjärna att invandrare kan tänka självständigt.

Niels Henriksen

Posted: 12 juni 2015 - 02:09 - Svar

Glimrende leder i JP, der for én gangs skyld tager fat i de reelle indvandringsproblemer ang. sammensætningen, behovet og de demografiske konsekvenser.

Presset udefra

http://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE7780338/Presset-udefra/

Dagens leder 10.06.2015 kl. 06:00

VALG 2015
Valgdebat

Midt i den utålelige strøm af mere eller mindre irrelevante, personcentrerede ekspertvurderinger af, om stillingen i valgkampen nu for tiden ser ud til at være til den ene eller den anden konstellations
fordel, er det ganske forfriskende og løfterigt, at Venstre nu har valgt at sætte fokus på et område, som virkelig har betydning, nemlig sammensætningen af befolkningen i dette land. [!!!]

Men det virkeligt store, dystre spørgsmål, som ikke blot har betydning i den kommende valgperiode, men i de næste generationer, er spørgsmålet om sammensætningen af befolkningen i dette land.

Denne nødvendige diskussion har gennem årtier været blokeret af tågetale, udenomssnak og beskyldninger om unævnelige vederstyggeligheder og brutale menneskesyn hos enhver, der har insisteret på at drøfte problemerne og deres mulige løsning. [!!!!!]

Debatten om problemet har gennem årtier været vanskeliggjort af, at man ikke har kunnet nævne problemet med uuddannede, ressourcesvage mennesker, som ikke kan eller vil bidrage til samfundets drift, uden
straks at få skudt en generel fremmedfjendskhed i skoene, og forargede røster har belært om, at Danmark i fremtiden vil få brug for udenlandsk arbejdskraft.

Ja, netop: arbejdskraft. Der er forskel på at byde en veluddannet maskinarbejder fra Bayern eller en læge fra Indien velkommen og på at åbne dørene for familiesammenføringer af uuddannede slægtninge [!!!], som ikke taler dansk, som aldrig kommer til det, og som hverken kan eller vil integreres i og bidrage til det danske samfund.[!!!]

Der er behov for at skille tingene ad: Danmark skal naturligvis påtage sig sin internationale humanitære forpligtelse til at hjælpe klodens mange flygtninge, men det betyder ikke, at de alle skal til et fjernt nordisk
land, som de hverken vil eller kan integrere sig i. Danmark skal være åbent for ud- og indvandring og garantere menneskers frie bevægelighed, men vel at mærke sådan, at enhver stat har lov til at bestemme, hvem den vil lukke ind og gøre til en af sine egne.

Den diskussion er det nødvendigt at tage, hvis man skal imødegå de befolkningsmæssige
opløsningstendenser, som vi alt for tydeligt allerede nu ser tegn på.

  Niels Henriksen

  Posted: 12 juni 2015 - 03:47 - Svar

  David Trads demonstrer nok engang, at der kun er meget små huller i hans dybe uvidenhed ang.
  problemerne med masseindvandringen og integrationen af specielt muslimer i det danske samfund, og bliver så kørt totalt over af Rulle Grabow, kendt fra DR2s Jersild Minus Spin.

  Manden er jo en totalt uvidende klaphat, der simpelthen bare ikke fatter en eneste brik af, hvad der foregår omkring ham ude i det danske samfund, og som heller ikke gider eller ønsker at gøre det mindste for at sætte sig ordentligt ind i tingene på dette område.

  Det er bare en stor skam, at han ikke er opstillet for S denne gang, for han skulle da ellers nok være mand for helt alene at få skræmt i tonsvis af potentielle S-vælgere helt væk fra at stemme på partiet igen … nogensinde 😉

  http://jyllands-posten.dk/politik/ECE7786930/Grabow–Trads-Vi-to-bliver -aldrig-enige/

   snaphanen

   Posted: 12 juni 2015 - 04:00 - Svar

   Mig bekendt sagde Henrik Gade Jensen op på JP, netop på grund af Trads. Det ville jeg også have gjort

    Niels Henriksen

    Posted: 12 juni 2015 - 15:33 -

    Nej, manden er jo tydeligvis helt uden for pædagogisk rækkevidde …

    David Trads får læst og påskrevet af JP-læserne 😉

    Vi, der kalder os gode, er også onde

    http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/davidtrads/ECE7788617/Vi-der-kal der-os-gode-er-ogs%C3%A5-onde/

    Peter Zichau

    Posted: 12 juni 2015 - 17:18 -

    David Trads har fuldstændig misforstået begrebet “anstændighed”.
    Han tror det handler om, at tale pænt (om visse ting) og tage imod en masse fremmede mennesker.
    Men faktisk er det allermest anstændige, man overhovedet kan gøre, at fortælle folk sandheden.
    Sandheden om islam er, at det er en kriger-religion hvis eneste formål det er, at plyndre og erobre. Det har den gjort i 1400 år, så det turde vel efterhånden være evident – selv for folk som Trads. De 250.000 muslimer, han taler om der er i Danmark, er altså hverken flygtninge eller indvandrere, men snare enten erobrere eller desertører. For muslimer, der ikke tror på deres egen religion, kalder sig vel ikke muslimer? Det er altså ikke forfulgte jøder eller afhoppede kommunister vi taler om. Det er heller ikke fattigdomsflygtninge vi taler om, for de sætter jo børn i verden som gjaldt det livet. Og hvorfor gør man det, hvis man ikke kan brødføde dem..?!
    Det er altså de allermest uanstændige mennesker den mand ønsker at indlemme i vores samfund – til glæde for vores uskyldige poder. Det er eddermanme uanstændigt..!!!

Leave a Comment