28
aug
Seneste opdatering: 29/8-15 kl. 0110
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Indspilning i fuld skærm 29-08-2015 005646

Formand for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm gav d. 25 interview i Jyllands Posten: Sammenbrud truer flygtningesystem, den nuværende flygtningekrise er permanent og vil føre til et sammenbrud. Idag gav Dansk Røde Kors’ formanf Anders Ladekarl interview i BT: Dansk Røde Kors frygter kaos i Europa: Det næste bliver, at de skyder efter flygtningene. Nu mangler vi sådan set kun, at politikerne spytter lige så klart ud. Ikke mindst dem i EU, der holder en meget ubelejlig ferie. – TV Andreas Kamm  i Deadline fra minut 23.15

Imre Kertész om Europas självmord

Av Thomas Nydahl

I sin nya (av Ervin Rosenberg) till svenska översatta bok, Den sista tillflykten, skräder Imre Kertész sannerligen inte orden om det som sker med Europa i relation till och underdånighet inför islam. Jag återkommer längre fram förstås, men vill bara ge er två citat som tål att tänkas på:

“Europa kommer snart att gå under på grund av sina förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.” (sidan 177)

och:

“Jag borde säga några ord om politiken också (…) Då skulle jag tala om hur muslimerna översvämmar, ockupererar, i klara verba, förstör Europa; om hur Europa förhåller sig till detta, om den självmördande liberalismen och den stupida demokratin (…) Det slutar alltid likadant: civilisationen når ett stadium av övermognad där den inte bara är stånd att försvara sig, utan där den på ett till synes obegripligt sätt dyrkar sin egen fiende.” (sidan 180)

Imre Kertész blir med ord som dessa, så vitt jag kan se, den förste Nobelpristagare i litteratur som tar till ord om en av tidens avgörande frågor. Han har dragit slutsatsen att man inte kan tiga och låtsas vara en blid och i allt tillåtande människa. Han skriver:

“… goda manér är lika med lögn och total självuppgivelse.” (sidan 180)

Det enda som återstår är klarspråket och försöken att tala sanning. Det är uppfordrande. – (Se også Luk grænserne Af Mersiha Cokovic.)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?