8
sep
Seneste opdatering: 8/9-15 kl. 0725
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Refugees Welcome-manifestationen i Stockholm forleden. Én ting er, at en masse unge, uvidende talere står og føler for fuld udblæsning, en anden og værre ting er, at Sveriges statsminister er iblandt dem med en savlende, upolitisk tale, der gør de unge talere’s følelser til national politik. Jag sörjer Alan och jag sörjer alla andra barn som dör i krig och terror”. Alle syv partier mener det sammme i denne makabre, sekteriske udendørsmesse. Benærk at de taler imod overhovedet at regulere indvandringen. Det ser sort ud, Sverige. De har givet 30 procent af landet bort, og de vil give resten bort hvis ikke I stopper dem. Når Sverige ligger på sn dødsseng engang i dette århundrede, vil diagnosen lyde på “selvmord.” Det går stærkt nu. “Diget er brudt, det er en skæbnestund,” skrev Kasper Støvring i går.

Hvor man kan sige, at Danmarks statsminister agerer som en bondesnu embedsmand i en mindre kommune, agerer Löfvén som en hund i et spil kegler, der i den grad er overmatchet af situationen, at man gerne tror han er en uvillig marionet for socialdemokratiets Verkstellande Utskott. Merkel har visse evner – dog ikke på asylområdet – men Löfvén er en énmandskatastrofe, Sveriges Anker Jørgensen, hvis fejlskøn dog ikke fik varig, historisk virkning. Karl Olaf Arnstberg skriver i Propagandaweekend

Det är fel att kalla dem som söker sig till Europa för flyktingar, i synnerhet när de söker asyl i Sverige. De enda ”äkta” flyktingar som Sverige beviljar asyl är de kvotflyktingar som förs över enligt en överenskommelse med FN. År 2011, 2012, 2013 och 2014 tog Sverige emot 1.900 kvotflyktingar. Även för 2015 är flyktingkvoten 1.900 personer. Här bör man nog också räkna in de som klassas som flyktingar av FN, därför att de är förföljda av staten i det land de lever i. Åren 2011-14 handlade det om 37.000 sådana permanenta uppehållstillstånd. Övriga asylsökande har först flytt och därefter gjort ett val: det är Sverige som är målet nu när vi väljer var vi ska söka asyl. Det är därför korrekt att kalla dem asylsökande eller migranter, men inte flyktingar. Detta är inte enbart en lek med ord, därför att begreppet flykt implicerar att det inte fanns någon annan utväg, medan migranter kunde ha valt att söka sig till ett annat land än Sverige – vilket för övrigt de flesta gör. De vill helst till Tyskland eller England.

Vi måste inse att de människor som tar ansvar för sitt land är de äkta hjältarna, något som också gäller för Sverige. De som ser sig själva som goda medborgare, därför att de verkar för en generös flyktingpolitik, alternativt öppna gränser är inga hjältar. De är välfärdssveriges dödgrävare. Som Peter Hitchens konstaterar i Mail Online är deras missriktade godhet djupt problematisk. Han skriver om England men texten är lika relevant för Sverige:

Vi har inte rätt att göra vad vi vill med det här landet. Vi ärvde det från våra föräldrar och far- och morföräldrar och vi har skyldighet att lämna över det till våra barn och barnbarn, helst förbättrat och naturligtvis oskadat. Det är den viktigaste av våra skyldigheter. Vi kan inte skänka bort det till fullständiga främlingar, som en impuls, bara för att det får oss att känna oss som goda människor.

På samma sätt förhåller det sig med flykten från norra Afrika över Medelhavet till Europa. Ju fler som lyckas ta sig till Europa och vidare till exempelvis Tyskland eller Sverige, desto fler kommer att försöka migrera. Det innebär inte bara att ju fler som lyckas med sin flykt, desto fler efterföljare får de, utan det innebär också att fler kommer att dö på vägen, kvävas inlåsta i fordon, drunkna i Medelhavet. När Europa, Sverige inbegripet, sätter in räddningsfartyg som plockar upp nödställda, så kan flyktingsmugglarna utnyttja situationen genom att erbjuda än sämre flytetyg. Konsekvensen är att samtidigt som fler räddas, så dör fler. Om Europa gjorde som Australien, satte totalstopp för migranter som anlände per båt, så skulle människor inte försöka ta sig till Europa den vägen – och heller inte drunkna. Det skulle också innebära stora lättnader för de länder som inte längre klarar massinvandringen över Medelhavet: Italien och Grekland. Vi måste förstå att massinvandringen är ett större hot mot Europa än de båda världskrigen var.

Europa är belägrat och det europeiska hjärtat blöder för angriparna. Vad kan jag och andra svenska medborgare göra? Till att börja med: genomskåda propagandan.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?