24
sep
Seneste opdatering: 24/9-15 kl. 0021
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!

fjordmanNoe av det mest skremmende ved å observere Europa i dag er at det virker som om europeiske ledere ikke er i stand til å tenke to trekk fremover, eller forutse hva som kan bli de langsiktige konsekvensene av deres handlinger.

Flere kilder antyder at prisen per person som illegale innvandrere betaler til menneskesmuglere for å fraktes til Europa har falt i løpet av 2014 og 2015. Noen hevder at stykkprisen har falt med så mye som 80-90%. Hvorfor?

Man kan tenke seg flere grunner. Den ene er at deler av migrantstrømmen i høyere grad enn for et par år siden går via Tyrkia. Det er betydelig kortere, og derfor billigere, å reise fra kysten av Anatolia til greske øyer enn det er å reise helt fra for eksempel Libya i Nord-Afrika til Malta eller italienske kyster.

En annen grunn kan være det man i økonomisk teori kaller for stordriftsfordeler, eller economies of scale på engelsk. Kort fortalt betyr dette at når volumet øker synker prisen per enhet for varen eller tjenesten. Hvis man kjøper 10.000 flasker betaler man mindre per flaske enn hvis man kjøper 10. Det finnes sannsynligvis mange tusen personer som nå på profesjonell basis arbeider med å bringe mennesker ulovlig inn i Europa. Menneskesmugling er en industri. I de siste par årene er antallet illegale migranter til Europa økt så sterkt at denne industrien har oppnådd stordriftsfordeler. Dette har en potensielt selvforsterkende effekt. Når det blir billigere å reise via menneskesmuglere er det flere som vil prøve seg.

I tillegg kommer brohodeeffekten. Den er også potensielt selvforsterkende. Hvis noen fra ei gruppe klarer å etablere en base eller et brohode et sted er det mye lettere for andre fra samme gruppe å følge etter. Vestlige land deler ut statsborgerskap mye lettere enn for eksempel rike muslimske land gjør. Arabiske land som Saudi-Arabia, Qatar og Emiratene har mange fremmedarbeidere som blir til dels brutalt behandlet. Selv om disse migrantene bor og arbeider der i mange år blir de fleste ikke statsborgere. De får definitivt ikke familiegjenforening hvor de henter sin familie fra hjemlandet, som også får statsborgerskap. Til sammenligning deler mange vestlige land ut pass nesten som om det var sjokolade. Når en innvandrer først er blitt etablert i Europa kan han fortsette å hente flere mennesker fra sitt opprinnelige hjemland, kanskje i generasjoner fremover. Ved slik kjedemigrasjon kan man i prinsippet transplantere en landsby fra India til Storbritannia, fra Tyrkia til Tyskland eller fra Algerie til Frankrike.

La oss si at det finnes seks milliarder mennesker på planeten som har en lavere levestandard enn man gjennomsnittlig har i europeiske land som Tyskland, Norge eller Nederland. Selvsagt vil ikke alle disse emigrere. Noen har ikke mulighet, andre har ikke lyst. Kanskje er noen av dem sterkt knyttet til sitt land og vil gjerne bo der selv om de ikke er så rike.

Hvis bare 9% av disse seks miliarder menneskene kunne tenke seg å flytte til Europa ville dette utgjøre 540 millioner mennesker, over en halv milliard. Dette er mer enn det samlede antallet innbyggere i hele EU, fra Bulgaria til Irland. Jeg påstår ikke at dette estimatet nødvendigvis er det korrekte. Kanskje er det virkelige tallet lavere, men det kan også være høyere. Ut ifra enhver realistisk vurdering finnes det trolig mange hundre millioner mennesker i sørlige regioner som godt kunne tenke seg å flytte til Europa eller andre vestlige land. Disse landene øker samtidig konstant i befolkning.

En vesentlig begrensende faktor er at de aller fattigste ikke har råd til å emigrere. Det kreves normalt et minimum av penger og ressurser for å reise til andre land og kontinenter. Denne terskelen synker. Internasjonale flyreiser blir stadig mer vanlig og til dels billigere. Samtidig utbygges andre former for kommunikasjon. Det er dermed stadig flere mennesker på Jorda som har teknisk tilgang til transport som kan bringe dem til andre land.

Det finnes etter all sannsynlighet mange hundre millioner mennesker som potensielt kan ha evne og vilje til å folkevandre til Europa. Deres antall øker hver eneste time. Dette bør europeere tenke over. Europa oppfattes nå i andre deler av verden som rikt og svakt. Det er en meget farlig kombinasjon. Hvis vi først åpner for at alle som ønsker et bedre liv fritt kan komme hit finnes det få grenser for hvor mange som i teorien kan komme.

Det har lenge pågått en filosofisk diskusjon om sinnelagsetikk mot konsekvensetikk. Skal en handling vurderes ut ifra dens intensjoner eller ut ifra dens konsekvenser?

Det fantes kommunister som virkelig mente at de gjorde det gode ved å støtte sin ideologi. Resultatet ble derimot katastrofalt, og skapte stor menneskelig lidelse. Jeg vil hevde at noe av det samme gjelder for globalister og multikulturalister. Mange av dem mener sikkert godt med det de gjør, men konsekvensene av deres ideologi og handlinger kan bli katastrofale.

Mange hundre millioner mennesker som potensielt kan ha lyst og evne til å emigrere til Europa følger nøye med på hvordan europeere reagerer på flommen av mennesker som strømmer inn over deres kontinent. De ser at migrantene blir tatt inn. EU vil tvangsfordele disse migrantene på alle sine medlemsland, til dels mot befolkningens vilje. Noen ganger får de ulovlige innvandrerne lov til å reise gratis på europeiske tog, i motsetning til landets borgere som må betale for dette. En rekke steder ønskes de til og med velkommen av smil og plakater.

Europeiske myndigheter og aktivister som lager aksjoner med “refugees welcome” – flyktninger velkommen – mener kanskje godt med det de gjør. Men hva blir konsekvensene av deres handlinger? Resultatet er at den ulovlige innvandringen øker enda mer, fordi illegale migranter blir oppmuntret. Vi risikerer å utløse et stormløp mot Europa som kan få selv de surrealistiske hendelsene vi har sett i 2015 til å ligne ingenting. De som applauderer ulovlig innvandring forsterker en prosess som kan styrte deler av Europa ut i kaos og anarki.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?