31
okt
Seneste opdatering: 31/10-15 kl. 2027
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Tekst og foto: Henrik M.Jensen

Af alle de nationalflag, som stadig er i brug, er Dannebrog det ældste. Præcist hvor gammelt det er vides ikke; det kan spottes på Bayeux-tapetet blandt Vilhelm Erobrerens følge (han var af dansk afstamning) og det ses også i en byzantinsk illustration fra ca. 1100 blandt nogle af “væringerne i Miklagård” (nordboer der tjente hos kejseren i Konstantinopel).

Men “officielt” ses flaget første gang under slaget i Lyndanis (idag Tallin) den 15.juni 1219, hvor en dansk hær under kong Valdemar Sejr var på korstog i Estland. Legenden om flaget, der kom ned fra himlen, regnes dog af de fleste for at være en god historie og ikke andet.

Sikkert er det dog, at danskerne vandt slaget og blev herrer over det nordlige Estland frem til 1346, da kong Valdemar Atterdag solgte området til Den tyske ridderorden.

Det røde flag med det hvide kors har i mange århundreder været en del af Tallins lille byvåben, mens byens store byvåben viser tre leoparder, en pendant til Valdemar Sejrs tre løver, som indgår i det danske rigsvåben.

Hvis man i dag besøger Tallin (“Danskernes borg”) og går op til den vestlige del af den gamle by, finder man Taani Kuninga aed (“Den danske konges have”). Her ses Dannebrog på et skjold (billede 1). På billede 2 ses en moderne fortolkning af flaget opstillet i 2012 til minde om maj 1248, da kong Erik (Plovpenning) gjorde Tallin til fristad og byen blev optaget i Hansaforbundet. Og på billede 3 ses Tallins lille byvåben.

henrik w 327

henrik w 335henrik w 344

Efter den tyske ridderordens opløsning i 1500-tallet rykkede Sverige ind og styrede Estland frem til russernes indtog i 1710.

Den lange periode under nordisk indflydelse har sat sig andre spor i Tallin end det danske flag. Efter den norske kong Olav den Hellige opkaldtes en kirke, der med sit dengang 165 meter høje spir omkring år 1600 var verdens højeste bygning. Og de nordtyske håndværkere, der slog sig ned i Reval (tysk for Tallin) oprettede et “Olavsgilde”.

Også den danske helgen, Knud Lavard (Valdemar Sejrs bedstefar) fik i 1300-tallet et gilde opkaldt efter sig. Gilderne er senere blevet opløst, men gildesalene findes stadig, som det ses på de næste billeder, der viser Knudsgildets flag og på husets facade det noget umage par Knud Lavard og Martin Luther.

henrik w 347henrik w 346

Efter alle årene under dansk, tysk, svensk og russisk herredømme greb esterne chancen under det russiske revolutionskaos og udråbte i 1920 et selvstændigt Estland. Men efter Stalins og Hitlers pagt i 1939 rykkede russerne atter ind.

Efter 1989 var der påny kaos i Rusland, og atter greb esterne chancen og blev selvstændige. Men før Sovjet var gået i opløsning, åbnede Danmark i 1990 et kulturinstitut i Tallin uden først at konferere med Moskva, hvilket var helt usædvanligt, og i 1991 anerkendte Danmark som en af de første stater Estland. I juli 1992 aflagde Dronningen officielt besøg, og i den forbindelse kom Dannebrog ned fra himlen for anden gang, da en faldskærmsudspringer landede med flaget “på stedet”, Den danske konges have..

En drivende kraft bag den hurtige danske anerkendelse af de baltiske stater var daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Han forstod, hvor skadelig kommunismen var og forstod at handle derefter. Derfor blev han populær blandt de baltiske folk, og er det den dag i dag.

Men at islam efter kommunismens fald blev den nye store trussel mod Vesten, forstod Ellemann ikke, for han har, som så mange andre politikere, aldrig fattet, at islam også er en ideologi og ovenikøbet en totalitær en af slagsen.

Og under “muhammedkrisen” i 2006, konflikten mellem ytringsfrihed og islam, da Dannebrog blev trukket igennem Mellemøstens søle fremprovokeret af hetzen fra medlemmer af Islamisk Trossamfund, stod Ellemann på den forkerte side.

Men lad os slutte med et billede fra Helligåndskirken i Tallin, hvor man siden Estlands første selvstændighed i 20’erne havde haft et Dannebrog hængende. Det var efterhånden slidt og blev så efter den anden selvstændighed skiftet ud med et nyt. Og her er flaget, som Ellemann havde med til Estland, da han stadig havde styr på verdensituationen.

henrik w 342


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?